2015-ŞUBAT AYI SURUÇ İLÇESİ AİLE HEKİMİ - AİLE SAĞLIĞI ELEMANI NÖBET LİSTESİ
ASIL LİSTE
Birim Kodu
Aile Hekimi
Aile Sağlığı Elemanı
63.09.001-63.09.005 Dr.İsmail KILIÇ-Dr.Lütfi ÇEKİÇ
Özge Şekeroğlu-Ayşe ÇÜRÇÜ
63.09.007-63.09.012 Dr.Osman İSTEMEZ-Dr.Ender ÇELİK
Elif ASLAN-Hediye TEKİN
ASM Adresi
11 nisan caddesi no:119
Cumhuriyet Mah. Mızar Yolu caddesi no:124
07.02.2015 08:00-16:00 3 Nolu ASM
63.09.014-63.09.018
Dr.Muzaffer TEKİN-Dr.Mehmet Reşat BİŞKEN
Zeliha YÜZÜGÜLEN-Saime Yalçın KUTLU
Yıldırım Mah.Mürşitpınar Cad. No:102
07.02.2015 08:00-16:00 11 Nisan ASM
07.02.2015 08:00-16:00 Yukarıoylum ASM
63.09.019
63.09.024
Dr.Mustafa Ali CİNTEMİR
Dr.Alper SUBAŞI
Betül BABACAN
Yadigar SOLAK
11 Nisan Mah.Cumhuriyet Cad. Narlı Sokak No:21
Yukarıoylum köyü
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 Nolu ASM
2 Nolu ASM
3 Nolu ASM
Yanaloba ASM
63.09.002-63.09.006
63.09.008-63.09.013
63.09.015
63.09.026
Dr.Ayşegül ÜZEN-Dr.Mehmet GÖKTEPELİ
Dr.Gökhan KÖKSAL-Dr.Veysel KAMA
Dr.Ahmet Nebi ÖZ
Dr.İbrahim Halil ÇETİN
Hilal KOYLAN-Makbule BARAN
Ümran KÖKSAL-Semra MOL
Fehime EREN
Saliha BAYRAKTAR
11 nisan caddesi no:119
Cumhuriyet Mah.Mızar Yolu Caddesi no:124
Yıldırım Mah.Mürşitpınar Cad. No:102
Birecik Şanlıurfa Yolu üzeri Yanaloba Köyü No:7
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 Nolu ASM
2 Nolu ASM
3 Nolu ASM
11 Nisan ASM
Yukarıoylum ASM
Yanaloba ASM
63.09.003-63.09.022
63.09.009-63.09.011
63.09.016
63.09.020
63.09.025
63.09.027
Dr.Bülent YAŞAR-Dr.Ahmet BEYTEKİN
Dr.Lamih ŞEYHANLI-Dr.İbrahim ŞEYHANLI
Dr.Mehmet ÇELİK
Dr.Felat ÇİFTÇİ
Dr.Ömer KAZANASMAZ
Dr.Neval CANDAN
Tünay AÇAR-Meral CANBEK
İlknur SANCAR-Fatma Betül ÇELİK
Emine ELMAS
Emel BEŞKARDEŞ
Kudret KANAT
Ferhan AKKULAK
11 nisan caddesi no:119
Cumhuriyet Mah.Mızar Yolu Caddesi No:124
Yıldırım Mah.Mürşitpınar Cad. No:102
11 Nisan Mah.Cumhuriyet Cad. Narlı Sokak No:21
Yukarıoylum köyü
Birecik Şanlıurfa Yolu üzeri Yanaloba Köyü No:7
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 Nolu ASM
2 Nolu ASM
3 Nolu ASM
11 Nisan ASM
Yanaloba ASM
63.09.004-63.09.023
63.09.010
63.09.017
63.09.021
63.09.028
Dr.Hilal ÖZGÜNER-Dr.Zeliha BAYRAMOĞLU
Dr.Murat YALÇIN
Dr.Enver SÜMER
Dr.Tarık KOÇ
Dr.Alper TANER
Zozan KARAGEÇİ
Rezan GENÇ
Hilal SÖNMEZ
Büşra BOZ
Ümmühan DİRİL
11 nisan caddesi:119
Cumhuriyet Mah. Mızar Yolu Caddesi Nolu:124
Yıldırım Mah.Mürşitpınar Cad. No:102
11 Nisan Mah.Cumhuriyet Cad. Narlı Sokak No:21
Birecik Şanlıurfa Yolu üzeri Yanaloba Köyü No:7
Tarih
Saat
ASM Adı
07.02.2015 08:00-16:00 1 Nolu ASM
07.02.2015 08:00-16:00 2 Nolu ASM
2015-ŞUBAT AYI SURUÇ İLÇESİ AİLE HEKİMİ - AİLE SAĞLIĞI ELEMANI NÖBET LİSTESİ
Tarih
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
Saat
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
ASM Adı
1 Nolu ASM
2 Nolu ASM
3 Nolu ASM
11 Nisan ASM
Yukarıoylum ASM
Birim Kodu
63.09.002-63.09.006
63.09.008-63.09.013
63.09.015-63.09.014
63.09.020
63.09.025
YEDEKLİSTE
Aile Hekimi
Dr.Ayşegül ÜZEN-Dr.Mehmet GÖKTEPELİ
Dr.Gökhan KÖKSAL-Veysel KAMA
Dr.Ahmet Nebi ÖZ-Dr.Muzaffer TEKİN
Dr.Felat ÇİFTÇİ
Dr.Ömer KAZANASMAZ
Aile Sağlığı Elemanı
Hilal KOYLAN-Makbule BARAN
Ümran KÖKSAL-Semra MOL
Fehime EREN-Zeliha YÜZÜGÜLEN
Emel BEŞKARDEŞ
Kudret KANATLI
ASM Adresi
11 nisan caddesi no:119
Cumhuriyet Mah.Mızar Yolu Cad. No:124
Yıldırım Mah.Mürşitpınar Cad. No:102
11 Nisan Mah.Cumhuriyet Cad. Narlı Sokak No:21
Yukarıoylum köyü
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 Nolu ASM
2 Nolu ASM
3 Nolu ASM
Yanaloba ASM
63.09.003-63.09.022
63.09.009-63.09.007
63.09.016
63.09.027
Dr.Bülent YAŞAR-Dr.Ahmet BEYTEKİN
Dr.Lamih ŞEYHANLI-Dr.Osman İSTEMEZ
Dr.Mehmet ÇELİK
Dr.Neval CANDAN
Tünay AÇAR-Meral CANBEK
İlknur SANCAR-Elif ASLAN
Emine ELMAS
Ferhan AKKULAK
11 nisan caddesi no:119
Cumhuriyet Mah.Mızar Yolu Caddesi No:124
Yıldırım Mah.Mürşitpınar Cad. No:102
Birecik Şanlıurfa Yolu üzeri Yanaloba Köyü No:7
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 Nolu ASM
2 Nolu ASM
3 Nolu ASM
11 Nisan ASM
Yukarıoylum ASM
Yanaloba ASM
63.09.004-63.09.023
63.09.010-63.09.012
63.09.017
63.09.021
63.09.024
63.09.028
Dr.Hilal ÖZGÜNER-Dr.Zeliha BAYRAMOĞLU
Dr.Murat YALÇIN-Dr.Ender ÇELİK
Dr.Enver SÜMER
Dr.Tarık KOÇ
Dr.Alper SUBAŞI
Dr.Alper TANER
Zozan KARAGEÇİ
Rezan GENÇ-Hediye TEKİN
Hilal SÖNMEZ
Büşra BOZ
Yadigar SOLAK
Ümmühan DİRİL
11 nisan caddesi no:119
Cumhuriyet Mah.Mızar Yolu Caddesi No:124
Yıldırım Mah.Mürşitpınar Cad. No:102
11 Nisan Mah.Cumhuriyet Cad. Narlı Sokak No:21
Yukarıoylum köyü
Birecik Şanlıurfa Yolu üzeri Yanaloba Köyü No:7
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 Nolu AM
2 Nolu ASM
3 Nolu ASM
11 Nisan ASM
Yanaloba ASM
63.09.005-63.09.001
63.09.011
63.09.018
63.09.019
63.09.026
Dr.Lütfi ÇEKİÇ-Dr.İsmail KILIÇ
Dr.İbrahim ŞEYHANLI
Dr.Mehmet Reşat BİŞKEN
Dr.Mustafa Ali CİNTEMİR
Dr.İbrahim Halil ÇETİN
Ayşe ÇÜRÇÜ-Özge ŞEKEROĞLU
Fatma Betül ÇELİK
Saime YALÇIN KUTLU
Betül BABACAN
Saliha BAYRAKTAR
11 nisan caddesi no:119
Cumhuriyet Mah.Mızar Yolu Caddesi No:124
Yıldırım Mah.Mürşitpınar Cad. No:102
11 Nisan Mah.Cumhuriyet Cad. Narlı Sokak No:21
Birecik Şanlıurfa Yolu üzeri Yanaloba Köyü No:7
Download

Suruç Ocak Ayı Nobet Listesi için tıklayınız