DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulaması
Genel Değerlendirmesi
2015, Şubat
 MERSİN DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi Uygulamaları
 İlimizde 2007 yılında Pilot uygulama ile başlayan DynEd İngilizce
Dil Eğitim Sistemi çalışmaları yapılanması ve başarısı ile, diğer
illere örnek ve referans il olarak sistemde her daim yer almıştır.
 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin web sayfalarında 2007
yılından itibaren yer alması sağlanmıştır.
 Çalışmaların düzenli olması amacıyla DynEd İngilizce Dil Eğitim
Sistemi ile ilgili ilimize ait Misyonumuz belirlenmiş, buna bağlı
olarak da Vizyonumuz ve Stratejik Planımız hazırlanmış ve
yayınlanmıştır.
 Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri
okullarda staja başlaman önce pratik ve teorik olarak eğitime
alınmışlardır.
 Öğrenci, öğretmen ve veliler için sistemin takibini anlatan sunular
sisteme eklenmiş ve aylık çalışmalar bu web sayfalarında yer almış ve
duyurulmuştur.
 Veliler, öğrenciler ve öğretmenler için ‘Mersin DynEd’ adıyla web sayfası
hazırlanmıştır.
 DynEd Mersin adı altında tanıtım broşürü hazırlanmış, okullarda öğrenci
sayısınca dağıtımı yapılmıştır.
 İlimize ilk atama ve İl dışı tayin ile gelen İngilizce öğretmenleri görev
yerlerinde başlamadan önce DynEd hakkında eğitime alınmışlardır.
 Okullarda yerinde rehberlik çalışmaları, çalışma takvimi
doğrultusunda düzenli olarak yapılmıştır.
 Bilişim Teknolojisi sınıflarının bilgisayar sayısını arttırmak ve
öğrencilerin DynEd çalışabilmesi için atıl durumdaki
bilgisayarlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır.
 2009 yılından itibaren çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla
‘DynEd Ödül Kılavuzu’ hazırlanmıştır.
 2010 – 2011 ve 2012 Yıllarında ödüllerimiz basın önünde
verilmiştir.
 Öğrencilere Net-Book, İngilizce Öğretmeni ve Kurum
İdarecilerine ise plaket verilmeye halen devam edilmektedir.
Başta Mersin olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Batman,
Antalya, vs. olmak üzere Tüm Türkiye’ye Öğretmen, öğrenci ve velilere
doküman ve duyurularla ve de Uzaktan Erişimle Teknik , sunu, eğitim
desteği vermeye çalıştık.
Diğer ilçe koordinatör arkadaşlarımızın emekleri ile hazırladıklarını da
buradan paylaşıma sunduk.
 DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi çalışmalarının daha
başarılı olması amacıyla 2009 yılında ‘DynEd Ödül Kılavuzu’
hazırlanmıştır.
 Kılavuz doğrultusunda öğrenci, öğretmen, idareci ve
okulların çalışmaları değerlendirilerek ödüllendirilmiştir.
ATIL DURUMDA OLAN
BİLGİSAYARLAR, BİLGİSAYAR
İL KOORDİNATÖRÜNÜN DE
DESTEĞİ İLE SİSTEME
YENİDEN KAZANDIRILMIŞTIR
SİSTEME KAZANDIRILAN BİLGİSAYARLAR, AŞAĞIDAKİ GİBİ
ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTTIRACAK VE İLGİSİNİ
ÇEKECEK ŞEKİLDE BOYANMIŞTIR.
• İlimiz de başarı gösteren 4.,5.,6.7. ve 8.
sınıf öğrencilerine Net-Book bilgisayar,
• Öğretmen ve kurum müdürlerimiz ise
plaketlerle ödüllendirilmişlerdir.
• Ayrıca her İlçe kendi bünyesinde ödüller
vermiştir.
• Fakat diğer taraftan ortaya çıkan olumlu yöndeki gelişme ise, 2011
Eylül – 2012 Mayıs ayları içerisinde, Mezitli
İlçesi
Muhittin Develi İÖ. Okulumuz yapmış olduğu bir
çalışmada, okul öğrencilerinin DynEd İngilizce Dil
Eğitim Sistemini de yoğun olarak
kullanarak, öğrencilerinin yabancı dil öğrendiğini ve
bunu da içeren bir proje ile Ulusal Ajans’a
başvurarak Avrupa Dil Ödülü için aday
olmuşlar ve sahaya kalmışlardır. Akabinde
yapılan elemeler ile Mezitli İlçesi Muhittin Develi İÖ.
Okulumuz başarı göstererek ödül almıştır.
• http://avrupadilodulu.webnode.com.tr/english/
http://avrupadilodulu.webnode.com.tr/english/
• Bu da DynEd İngilizce Dil Eğitim sistemi içerisinde
Okul İdarecisinin sistemi takibi ve şartların
oluşmasına verdiği desteğin önemini göstermede
olumlu bir örnektir.
• Ve pek tabi ki öğretmen desteği ile çalışan ve kontrol
edilen öğrencilerin ulusal anlamda da başarılı
olabileceği böyle bir ödül ile de sabitlenmiştir.
 2013-2014 Yılı içerisinde DynEd çalışmaları ilimizde devam etmiş
ödüllendirme sistemine ara verilmiştir.
 2014 Yılı Şubat ayından sonra bakanlığımız sunucularında
iyileştirme çalışmaları ve DynEd sunucuları Eba sunucuları ile
ortak çalışması ve yeni bir protokol anlaşması yapılmıştır. Bu
sırada sunucular 2014 yılı Eylül ayına değin hizmet vermemiştir.
 Yapılan yeni uygulama ile her tür ve dereceli resmi okulların daha
önceden 4-8 arasında olan kısmına ek olarak 8.-12. sınıfları
arasında da DynEd uygulaması başlamıştır.
2014 Mart ve Eylül ayları arasında İlçelerimizde yeni sistem ile
ilgili öğretmen eğitimi ve okullarda tablet ve etkileşimli tahtalara
kurulum ile ilgili eğitimler yapılmış tüm İngilizce
öğretmenlerimiz bunlarla ilgili eğitimlere alınmıştır.
 2014 Yılı Eylül ayında seminer dönemi ve sonrasında tüm
İlçelerimizde ilk atama eş ve özür durumundan atama
öğretmenler de ayrıca eğitimlere alınmıştır.
 Yeni DynEd çalışmaları ile ilgili eğitimler İl DynEd Koordinatör
Yardımcısı Mehmet Zahit Kutlu tarafından İlçe Kord.
Yardımcılarına verilmiştir.
 Halen 13 ilçemizde toplam 52 İlçe Kord. Yrd. İle sürekli iletişim
ve on-line eğitim ve e-toplantılar devam etmektedir.
İlçelerde sürekli çalışan DynEd Koordinatör İlçe yardımcıları
okullara düzenli olarak ulaşmakta yerinde hem öğretmen hem
de öğrencilere çalışmaların ayrıntıları ile ilgili bilgi vermekte ve
eğitim yapmaktadır.
Hazırlayan
Dr. MEHMET ZAHİT KUTLU ©™
DYNED MERSİN İL KOORDİNATÖRÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ EĞİTMEN
EĞİTİCİSİ
 0 506 929 57 15
 [email protected]
Download

örnek - 2015 şubat dyned sunumu sunusu