Download

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıçalipaşa Mahallesi, 136 pafta, 48 ada