Bar Vac® 10 ways con Retigen®
Sığır ve koyunlarda Klostridiya ve Pnömonik Pastörelloza karşı
aktif immünizasyonda kullanılan inaktif Bakterin-Toksoid Aşı
Bileşimi
1 doz (sığır:2 ml koyun:1 ml)
Bar Vac® 10 ways con
Retigen® içeriğinde
Clostridium chauvoei
Clostridium septicum
Clostridium sordellii
Clostridium novyi
Clostridium perfringens tip C
Clostridium perfringens tip D
Pasteurella multocida tip A
Mannheimia haemolytica tip 1
içerir.
Yasal Arınma Süresi
21 gün içerisinde kesime
gönderilecek hayvanlara
uygulanmamalıdır.
Endikasyonları
Sığır ve koyunlarda, ürünün
bileşiminde bulunan
mikroorganizmaların neden
olduğu hastalıklara karşı profilaksi
sağlamak amacıyla kullanılır.
Pasteurella multocida tip A, P.
multocida tip D’ye karşı da koruma
sağlar.
Clostridium perfringens tip C ve D,
Cl. perfringens tip B’ye karşı da
koruma sağlar.
Uygulama Şekli ve Dozu
Sığır: 2 ml; koyun: 1 ml
Deri altı yolla uygulanır.
Kullanmadan önce flakon
iyice çalkalanmalıdır.
Yılda bir kez takviye dozu
uygulaması önerilir.
Takdim Şekli
50 ml’lik (25 sığır dozu / 50
koyun dozu) ve 100 ml’lik
(50 sığır dozu / 100 koyun
dozu) beyaz HDPE
flakonlarda sunulmaktadır.
KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.
Download

Bar Vac® 10 ways con Retigen - Boehringer Ingelheim Türkiye