BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2013-2014 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI
TEKLİF EDİLEN DERS LİSTESİ
BİLGİSAYAR ve
ÖĞRETİM TEK.EĞT.BÖL:
Dersi Açan
Bölüm/AB
D
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
KREDİ/
SAAT
DERSİ ALACAK BÖLÜM ANABİLİM DALI
Eğitim Bilimine Giriş
3+0=3
Fakülte Geneli
Eğitim Psikolojisi
3+0=3
Fakülte Geneli
Ölçme ve Değerlendirme
3+0=3
Fakülte Geneli
Program Geliştirme ve Öğretim
3+0=0
Fakülte Geneli
Sınıf Yönetimi
2+0=2
Fakülte Geneli
Rehberlik
3+0=3
Fakülte Geneli
Gelişim Psikolojisi
3+0=3
Fakülte Geneli
Öğretim İlke ve Yöntemleri
3+0=0
Fakülte Geneli
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2+0=2
Fakülte Geneli
Türk Eğitim Tarihi
2+0=2
Fakülte Geneli
Seçmeli (İnsan İlişkileri ve İletişim) 2+0=2
Fakülte Geneli
Öğr.Tek. ve Materyal Tasarımı
2+2=4
Fakülte Geneli (Yabancı Diller Bölümü hariç)
Bilgisayar I
2+2=4
Fakülte Geneli
Bilgisayar II
2+2=4
Fakülte Geneli
Yazılı Anlatım I
2+0=2
Fakülte Geneli Lisans 1.sınıflar ( Yazılı Anlatım)
Sözlü Anlatım II
2+0=2
Fakülte Geneli Lisans 1.sınıflar (Sözlü Anlatım)
BLÖ 3006 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
2+2=4
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.Böl.
BLÖ 3003 İnternet Tabanlı Programlama
3+2=5
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.Böl.
BLÖ 2001 Programlama Dilleri I
3+2=5
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.Böl.
BLÖ 1001 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I
3+2
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.Böl.
BLÖ 1002 Eğitimde Bilişim Teknolojileri II
3+2
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.Böl.
BLÖ 2007 Fizik I
3+0=3
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.Böl.
BLÖ 2008 Fizik II
3+0=3
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.Böl.
TKÖ 1001 Türk Dilbilgisi I:Ses Bilgisi
Türkçe Eğitimi
2+0=2
Sınıf Öğr.
(SNÖ 2001 Türk Dilbilg.I:Ses ve Yapı Bilg.)
TKÖ 1002 Türk Dilbigisi II: Şekil Bilgisi
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 1003 Osmanlı Türkçesi
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 1004 Osmanlı Türkçesi II
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 1005 Edebiyat Bilg.ve Kur.I
2+0=2
TKÖ 1006 Edebiyat Bilg.ve Kur.II
2+0=2
TKÖ 1008 Yazılı Anlatım II
2+0=2
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
TKÖ 1009 Sözlü Anlatım I
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 2001 Türk Dilbilgisi III:Sözcük Bilgisi
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 2002 Türk Dilbilgisi IV:Cümle Bilgisi
3+0=3
Türkçe Eğitimi
Sınıf Öğr. ( SNÖ 2002 Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilg.)
Türkçe Eğitimi
TKÖ 2003 Türk Halk Edebiyatı I
2+0=2
Türk Dili ve Edb. (TDÖ 2112 Türk Halk Edeb.IV ,
TDÖ 2111 Türk Halk Edebiyatı III)
TKÖ 2004 Türk Halk Edeb.II
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TÜRKÇE EĞİTİMİ
Türk Dili ve Edb. (TDÖ 3005 Türk Halk Edb.V)
TKÖ 2005 Eski Türk Edebiyatı
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 2006 Eski Türk Edebiyatı II
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 2007 Yeni Türk Edebiyatı I
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 2008 Yeni Türk Edeb.II
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 2010 Genel Dilbilim
3+0=3
Türkçe Eğitimi
TKÖ 2011 Seç. I (Halk Edeb.Nesir İncl.)
3+0=3
TKÖ 2013
Etkili İletişim Becerileri
3+0=3
TKÖ 4022
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3001 Anlama Tek.I:Okuma Eğitimi
Türk Dili ve Edb. (TDÖ 1113 Türk Halk Edeb.I ,
TDÖ 1114 Türk Halk Edeb.II)
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi, Bilgisayar ve öğr.tek.Öğr.( BLÖ 4005
Bilimsel Araştırma Yönt)., Okul önc.Öğr. (Bilimsel
Araştırma Yönt.),
2+2=4
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3002 Anlatma Tek.III: Konuşma Eğitimi 2+2=4
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3003 Anlama Tek.II:Dinleme Eğitimi
2+2=4
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3004 Anlama Tek.IV:Yazma Eğitimi
2+2=4
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3005 Çocuk Edebiyatı
2+0=2
TKÖ 3006 Yabancılara Türkçe Öğretimi
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3012 Öğre.Tek.Materyal Tasarımı
2+2=4
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3014 Dünya Edebiyatı
3+0=3
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3016 Türk Edebiyat Tarihi
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 4005 Türkçenin Gelişim Evreleri
2+0=2
Türkçe Eğitimi
3+0=3
Türkçe Eğitimi
TKÖ 4006 Seç.II (Halk Edeb.Şiir İnc.)
Türk Dili ve Edb. (TDÖ 3006 Türk Halk Edb.VI )
TKÖ 4014 Seç. III (Yeni Türk Edb.Şiir İnc.)
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3009 Özel Öğretim Yönt.I
2+2=4
Türkçe Eğitimi
TKÖ 3010 Özel Öğretim Yönt.II
2+2=4
Türkçe Eğitimi
SGK 4003 GK Seç.I (Bilg.ve Tek.Geliş.ve İnsan)
2+0=2
Türkçe Eğitimi
TKÖ 4001 Tiyatro veDrama Uygulamaları
2+2=4
Türkçe Eğitimi
TKÖ 4002 Dil ve Kültür
3+0=3
Türkçe Eğitimi
SGK 4016 GK Seç.II (Klasik Edebiyat ve Toplum)
2+0=2
Türkçe Eğitimi
SBÖ 3004 Sos Bil.Söz.ve Yaz.Ed.İnc.
Sosyal Bilgiler
2+0=2
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRET.
BİYOLOJİ
ÖĞR.
COĞ.
ÖĞR.
YAÖ 1010 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 1008 Yazma Becerileri II
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 2013 Almanca Dilbilgisi III
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 2017 Alman Edebiyatı I
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 2020 Alman Edebiyatı II
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 2002 Karşılaştırmalı Dilbilgisi
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 2015 Dilbilim I
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 2018 Dilbilim II
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 2005 Almanca Öğret. Yaklaşımlar I
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 2006 Almanca ÖğreT. Yaklaşımlar II
3+0=3
Almanca Öğr.
YAÖ 3007 Alman Dilinin Yapısı
2+0=2
Almanca Öğr.
FBO 1005
G. Kimya I
4+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 1006
G. Kimya II
4+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 2009
G. Kimya III (Analitik Kimya)
2+2
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 2008
G. Kimya IV (Organik Kimya)
2+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 3004
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
3+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 3005
Kimyada Özel Konular
2+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 3007
İstatistik
2+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 3014
Özel Öğretim Yöntemleri-I
2+2
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 4005
Özel Öğretim Yöntemleri-II
2+2
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 2001
G. Biyoloji - I
4+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 3006
Çevre Bilimi
3+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 2002
G. Biyoloji - II
4+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 1001
G. Fizik -I
4+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO1002
G. Fizik -II
4+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 2005
G. Fizik -III
2+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO2006
Modern Fiziğe Giriş
2+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO3003
Fizikte Özel Konular
2+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 3002
Genetik ve Biyoteknoloji
2+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 4003
Evrim
3+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBO 4010
Bitki ve Hayvan Sistematiği
2+0
Fen Bilgisi Öğr.
FBÖ 3009 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Fen Bilgisi Öğr., Reh.ve Psiko Dan.(RPD 4007 Bilimsel
Araştırma Yöntemleri), Zihin Eng.Öğr.( RPD 3006
2+0=2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri)
BİY 4101
İnsan Anatomisi
3+0=3 Biyoloji Öğr.
BİY 4002
İnsan Fizyolojisi
3+0=3 Biyoloji Öğr.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SNÖ 1008 Genel Coğrafya
2+0=2
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SNÖ 2006 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
3+0=3
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
3+0=3 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SNÖ 3004
SNÖ 2004 ÇOCUK EDEBİYATI
2+0=2 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ,
OKUL ÖNCESİ ÖĞR.( OKÖ 2004 ÇOCUK EDEBİYATI)
SNÖ 2001 TÜRK DİLİ I
2+0=2 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SES VE YAPI BİLGİSİ
TÜRK DİLİ II
2+0=2 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SNÖ 2002 CÜMLE METİN BİLGİSİ
SNÖ 4007 CUMHURİYET DÖN. TÜRK
EDEBİYATI
SNÖ 3006 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
2+0=2
3+0=3 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
2+0=2 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SNÖ1005
UYGARLIK TARİHİ
SNÖ3005
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
SNÖ 4010
İNSAN HAKLARI VE
DEMOKRASİ EĞİTİMİ
SNÖ 4009 ETKİLİ İLETİŞİM
2+0=2
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
3+0=3
2+0=2 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
3+0=3 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞR.
FEN BİLGİSİ ÖĞR.
RESİM-İŞ EĞİTİMİ
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
SNÖ 1006
SEG 4008 SEÇ.(ÇOCUK RUH SAĞLIĞI)
2+0=2 SINIF ÖĞR.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
SOSYAL BİL.ÖĞR.
FEN BİLGİSİ ÖĞR.
RESİM-İŞ EĞİTİMİ
SNÖ 2014 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
ÖĞRETİMİ
1+2=3 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
Tü
rkç
e
Öğ
SNÖ 2007 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
KÜLTÜRÜ
1+2=3 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SBÖ 1001 Sosyal Bilgilerin Temelleri
2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 1002 Genel Fiziki Coğrafya
4+0=4
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 2001 Türkiye Fiziki Coğrafyası
2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 2011 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Sosyal Bilgiler Öğr., İlk.öğr.mat öğr.;(Bilimsel Araştırma
Yöntemleri), Sınıf Öğr.( SNÖ 3016 Bilimsel Araştırma
Yöntemleri)
2+0=2
SBÖ 3005 Yeni ve Yakınçağ Tarihi
2+0:2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 3012 Özel Öğretim Yöntemleri I
2+2=4
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 2002 Genel Beşeri Ekonomik Coğrafya 4+0=4
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 3003 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğ. 2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 2010 Vatandaşlık Bilgisi
2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 3001 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I
2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 3002 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II
2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 3013 Öğretim Tek.ve Materyal Tasarımı 2+2=4
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 3009 Ülkeler Coğrafyası
2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 4009 Özel Öğretim Yöntemleri II
2+2=4
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 4006 Sosyal Bilgi Yaratıcı Drama
2+2=4
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 4001 Türkiye Cumhuriyet Tarihi I
2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 4002 Türkiye Cumhuriyet Tarihi II
2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
SBÖ 3004 Sos Bil.Söz.ve Yaz.Ed.İnc.
2+0=2
Sosyal Bilgiler Öğr.
ĞRETİM - ORTAÖĞRETİM MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
MTÖ1001
MTÖ 1002
FEN BİLGİSİ ÖĞR.
Genel Matematik
4+2=6
Soyut Matematik
Ortaö.Matematik Öğr. (MAT 1005 Analiz I , OMT 1001 Analiz I)
3+0=3
İlkö.Matematik Öğr.
İlkö.Matematik Öğr.
Ortaö.Matematik Öğr. (MAT 1003 Soyut Matematik I,
OMT 1003 Soyut Matematik I)
MTÖ 1004
Geometri
3+0=3
MTÖ 2001
Analiz-I-
4+2=6
MTÖ2003
Lineer Cebir-I-
3+0=3
İlkö.Matematik Öğr.
İlkö.Matematik Öğr.
Ortaö.Matematik Öğr. (MAT 1006 Analiz II , OMT 1002 Analiz II )
İlkö.Matematik Öğr.
Ortaö.Matematik Öğr. (MAT 2003 Lineer Cebir I,
OMT 1005 Lineer Cebir I)
MTÖ2004
Lineer Cebir-II-
3+0=3
İlkö.Matematik Öğr.
İLKÖĞRETİM
Ortaö.Matematik Öğr. (MAT 2004 Lineer Cebir II,
OMT 1006 Lineer Cebir II)
MTÖ2002
Analiz II
4+2=6
OMT 1004
Soyut Matematik-II
3+0=3
İlkö.Matematik Öğr.
Ortaöğretim Matematik Öğr.
İlkö.Matematik Öğr.( MTÖ 2009 Mantık)
MTÖ 3001 Analiz III
3+0=3
İlkö.Matematik Öğr.
Ortaö.Matematik Öğr. (MAT 4103 Uygulamalı Matematik)
MTÖ3003
Analitik Geometri-I-
3+0=3
İlkö.Matematik Öğr.
Ortaö.Matematik Öğr. (MAT 1001 Analitik Geometri I,
OMT 2003 Analitik Geometri I, )
MTÖ3005
İstatistik ve Olasılık-I-
2+2=4
MTÖ3006
İstatistik ve Olasılık-II-
2+2=4
MTÖ3008
Özel Öğretim Yöntemleri-II-
2+2=4
MTÖ3002
Diferansiyel Denklemler
4+0=4
Ortaö.Matematik Öğr.( MAT 3105 Olasılık ve İstatistik I)
İlkö.Matematik Öğr.
Ortaö.Matematik Öğr.( MAT 3106 Olasılık ve İstatistik II)
İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İlkö.Matematik Öğr.
İlkö.Matematik Eğt.
İlkö.Matematik Eğt.
Ortaö.Matematik Öğr. (MAT 2001Diferansiyel
Denklemler I, OMT 2006 Diferansiyel Denklemler)
Fizik Öğr( OMT 2007 Diferansiyel Denklemler).
MAT3003
Cebir
2+2=4
Ortaöğretim Matematik Öğr.
İlkö..Matematik Öğr. (MTÖ 3009 Cebire Giriş )
MTÖ3004
Analitik Geometri-II-
3+0=3
İlkö.Matematik Öğr.
Ortaö.Matematik Öğr. (MAT 1002 Analitik Geometri II ,)
OMT 2001
Analiz-III-
4+0=4
OMT2002
Analiz-IV-
4+0=4
MAT3004
Topoloji
4+0=4
MAT 5005
Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
Ortaöğretim Matematik Öğr.
Ortaöğretim Matematik Öğr.
Ortaöğretim Matematik Öğr.
2+0=2
Ortaöğretim Matematik Öğr.
MTÖ 4002
Matematik Felsefesi
2+0=2
SNÖ 1001
Temel Matematik-I-
2+0=2
SNÖ 1002
Temel Matematik-II-
2+0=2
FBÖ 1009
Genel Matematik-I-
4+0=2
İlkö.Matematik Eğt.
Sınıf Öğr.
Sınıf Öğr.
Kimya Öğr. (MAT 1009 Matematik I, OMT 1009 Matematik I)
Fizik Öğr. (MAT 1013 Analiz I, OMT 1013 Analiz I)
Fen Bilgisi Öğr.
FBÖ 1010
Genel Matematik-II-
Bilgisayar Öğr. (BLÖ 1003 Matematik I)
4+0=4
Kimya Öğr. (MAT 1012 Matematik II, OMT 1012 Matematik II)
Fizik Öğr. (MAT 1014 Analiz II, OMT 1014 Analiz II)
Fen Bilgisi Öğr.
FEN
BİLGİSİ
ÖĞR.
Bilgisayar Öğr. (BLÖ 1004 Matematik II)
MTÖ3007
Özel Öğretim Yöntemleri-I-
2+2=4
SEG 4008
3+0=3
MTÖ4001
MB SEÇ.II (Matematik
Müfredatlarının Değerlendirilmesi)
Elementer Sayı Kuramı
MAT5002
MatematikselDüşünme
3+0=3
MAT5006
Matematikte Kavram Yanılgıları
2+1=3
MAT 3107
Matematik Biliminin Tarihsel
Gelişimi
3+0=3
MTÖ 2005
G. Fizik -I
4+0 =4
MTÖ 2006
G. Fizik -II
4+0 =4
İlkö.Matematik Öğr.
İlkö.Matematik Öğr.
3+0=3
İlkö.Matematik Öğr.
Ortaöğretim.Matematik Öğr.
Ortaöğretim.Matematik Öğr.
Ortaöğretim.Matematik Öğr.
İlkö.Matematik Öğr.
İlkö.Matematik Öğr.
OFZ 1013
Genel Fizik I
3+0=3
OFZ 1014
Genel Fizik II
3+0=3
OFZ 1011
Genel Fizik I
4+0=4
RAFYA
İTİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
FİZİK ÖĞR.
Ortaöğretim.Matematik Öğr.
Ortaöğretim.Matematik Öğr.
Kimya öğr.
OFZ 1012
Genel Fizik II
4+0=4
MTÖ 2005
G. Fizik -I
4+0 =4
MTÖ 2006
G. Fizik -II
4+0 =4
Kimya öğr.
İlkö.Matematik Öğr.
İlkö.Matematik Öğr.
TDÖ 1109 Eski Türk Edebiyatı I
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 1110 Eski Türk Edebiyatı II
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 2101 Osmanlı Türkçesi III
2+0=2
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 2102 Osmanlı Türkçesi IV
2+0=2
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 2103 Türk Dilbilgisi: Kelime Bilgisi III
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 2104 Türk Dilbilgisi: Cümle Bilgisi
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 2106 Yeni Türk Edebiyatı IV
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 2107 Eski Türk Edebiyatı III
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 2108 Eski Türk Edebiyatı IV
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 2109 Eski Türk Dili I
2+0=2
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 2110 Eski Türk Dili II
2+0=2
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 3002 Yeni Türk Edebiyatı VI
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 3003 Eski Türk Edebiyatı V
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 3004 Eski Türk Edebiyatı VI
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 3007 Çağdaş Türk Lehçeleri I
2+0=2
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 3008 Çağdaş Türk Lehçeleri II
2+0=2
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 4002 Eski Türk Edebiyatı VIII
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
TDÖ 4003 Eski Türk Edebiyatı VII
3+0=3
Türk Dili ve Edeb.Eğit.
COĞ 1001 Genel Coğrafya I
3+0=3
Coğrafya Eğitimi
COĞ 1002 Genel Coğrafya II
3+0=3
Coğrafya Eğitimi
COĞRAFY
EĞİTİMİ
COĞ 1009 Beşeri Coğrafyaya Giriş I
2+0=2
Coğrafya Eğitimi
COĞ 1010 Beşeri Coğrafyaya Giriş II
2+0=2
Coğrafya Eğitimi
COĞ 1017 Klimatoloji I
4+0=4
Coğrafya Eğitimi
COĞ 1018 Klimatoloji II
4+0=4
Coğrafya Eğitimi
ORTAÖĞR.FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
OFZ 1001 Mekanik I
4+0=4
Ortöğrt.Fizik Öğr.
OFZ 1002 Mekanik II
4+0=4
Ortöğrt.Fizik Öğr.
OFZ 2001 Elektrik
4+0=4
Ortöğrt.Fizik Öğr.
OFZ 2002 Manyetizma
4+0=4
Ortöğrt.Fizik Öğr.
FİZ 3001
Kuantum Fiziği
4+0=4
Ortöğrt.Fizik Öğr.
FİZ 3107
Modern Fizik I
3+0=3
Ortöğrt.Fizik Öğr.
FİZ 3104
Elektromanyetik Kuram
4+0=4
Ortöğrt.Fizik Öğr.
FİZ 3110
Elektronik
4+0=4
Ortöğrt.Fizik Öğr.
FİZ 5001
Atom Fiziği
4+0=4
Ortöğrt.Fizik Öğr.
FİZ 5002
Molekül Fiziği
4+0=4
Ortöğrt.Fizik Öğr.
FİZ 5003
4+0=4
FİZ 5004
Katıhal Fiziği I
Katıhal Fiziği II
Ortöğrt.Fizik Öğr.
Ortöğrt.Fizik Öğr.
RSÖ 3003
Anasanat Atölye III (özg.Bas.)
2+4
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 3004
Anasanat Atölye IV (özg.Bas.)
2+4
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 3005
Seçmeli Sanat Atölye III(özg.Bas.) 2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 3006
Seçmeli Sanat Atölye IV(özg.Bas.) 2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 4003
Anasanat Atölye V (özg.Bas.)
4+4
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 4004
Anasanat Atölye VI (özg.Bas.)
4+4
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 4005
Seçmeli Sanat AtölyeV(özg.Bas.) 2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 4006
Seçmeli Sanat Atölye VI(özg.Bas.) 2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSR 3003
Anasanat Atölye III (resim)
2+4
Resim İş Eğiti ABD
RSR 3004
Anasanat Atölye IV(resim)
2+4
Resim İş Eğiti ABD
RSR 3005
Seçmeli sanat Atölye III(resim)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSR 3006
Seçmeli sanat Atölye IV(resim)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSR 4003
Anasanat Atölye V (resim)
4+4
Resim İş Eğiti ABD
RSR 4004
Anasanat Atölye VI (resim)
4+4
Resim İş Eğiti ABD
4+0=4
R
E
S
İ
M
İ
Ş
E
Ğ
İ
T
İ
M
İ
RSR 4005
Seçmeli sanat Atölye V(resim)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSR 4006
Seçmeli Sanat Atölye VI(resim)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSH 3003
Anasanat Atölye III (heykel)
2+4
Resim İş Eğiti ABD
RSH 3004
Anasanat Atölye IV (heykel)
2+4
Resim İş Eğiti ABD
RSH 3005
Seçmeli Sanat Atölye III (heykel)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSH 3006
Seçmeli Sanat Atölye IV(heykel)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSH 4003
Anasanat Atölye V (Heykel)
4+4
Resim İş Eğiti ABD
RSH 4004
Anasanat Atölye VI (Heykel)
4+4
Resim İş Eğiti ABD
RSH 4005
Seçmeli sanat Atölye V(Heykel)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSH 4006
Seçmeli sanat Atölye VI(Heykel)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSG 3003
Anasanat Atölye III (Graf.Tas.)
2+4
Resim İş Eğiti ABD
RSG 3004
Anasanat Atölye IV (Graf.Tas.)
2+4
Resim İş Eğiti ABD
RSG 3005
Seçmeli Sanat Atölye III (Grafik)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSG 3006
Seçmeli Sanat Atölye IV(Grafik)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSG 4003
Anasanat Atölye V (Graf.)
4+4
Resim İş Eğiti ABD
RSG 4004
Anasanat Atölye VI (Graf.)
4+4
Resim İş Eğiti ABD
RSG 4005
Seçmeli sanat Atölye V (Grafik)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSG 4006
Seçmeli Sanat AtölyeVI(grafik)
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 1011
Temel Tasarım I
4+4
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 1012
Temel Tasarım II
4+4
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 1005
Perspektif
1+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 2007
Yazı
1+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 4010
Sanat Eleştirisi
2+0
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 4007
Müze Eğitimi ve Uygulamaları
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 3011
Özel Öğretim Yöntemleri I
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 3008
Özel Öğretim Yöntemleri II
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 2010
Öğretim Tek. ve mat.tas.
2+2
Resim İş Eğiti ABD
RSÖ 3007
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2+0
Resim İş Eğiti, Müzik Öğr.( RSÖ 3007 Bilimsel Araştırma
Yöntemleri), Biyoloji öğr.(BİY 4004 Bilimsel Araştırma
Yöntemleri),
z I)
I)
II)
Download

2013-2014 Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılması Teklif Edilen Ders