MİLLİ MÜC. SIRASINDA KURULMUŞ ZARARLI VE YARARLI CEMİYETLER
A-YARARLI CEMİYETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trakya Paşaeli Cem.
İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye
Kilikyalılar cem.
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye
Milli Kongre Cem.
Doğu Anadolu Müd. Hukuku Cem.
B-ZARARLI CEMİYETLER
a)MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEM.
Hürriyet ve İtilaf F.
Sulh ve Selamet-i Osmaniye F.
Wilson Prensipleri Cem.
İngiliz Muhipleri cem.
Kürt Teali Cem.
Teali İslam Cem.
b)AZINLIKLARIN KURDUĞU CEM.
RUMLAR
Mavri Mira Cem.
Pontus Rum cem.
Etniki Eterya Cem.
Kardos Cem.
Yunan Kızılhaçı veGöçmenler Cem.
Rum İzcilik Kuruluşları.
Resmi Göçmenler Komisyonu
ERMENİLER:Zevan Efendi Cem,Taşnak,Hınçak
YAHUDİLER Alyans İsrailit Makabi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
YARARLI CEMİYETLERİN
ÖZELLİKLERİ
Bölgeseldirler.
Milli mücadeleye örgütlü zemin
hazırlamışlardır.
Yeni bir devlet kurmayı pek
düşünmediler.
İstanbula karşı yada bağlı değiller.
Sivas Kongresi ile birleştirildiler.
Genellikle basın –yayın yoluyla
mücadele ettiler.
ZARARLI CEMİYETLERİN
ÖZELLİKLERİ
Kiliselerin önderleri(Ermeni-Rum) azınlık
faaliyetlerinin önderliğini
yapmışlardır.Kiliseler organizatör
durumundadır.
Yabancıların kapitülasyonlardan
faydalanmak suretiyle açtıkları okullar
bu faaliyetler için birer üs olmuştur.
AÇIKLANACAK KONULAR
MEGOLA İDEA
ERMEMİ VE RUM KİLİSELERİ
ENOSİS
YAHUDİLER
İNGİLİZLER’in mili mücadeleyi önlemek
için cemiyetler kurması ve İngiliz
faaliyetleri.
Download

b-zararlı cemiyetler