Osmanlı & Karma
Sanat Eserleri Müzayedesi
1 Haziran 2014, Pazar, Saat 14.30
The Rıt
Rıtz-Carlton İstanbul
Müzayede
Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri
1 Haziran 2014, Pazar; Saat 14.30
The Ritz-Carlton Istanbul
Balo Salonu
Auction
Ottoman and European Works Of Art
To Be Held on the 1st of June 2014
At 2.30pm at The Ritz-Carlton Istanbul
Ballroom
Eğitim: Eyüboğlu
Eyüboğlu’nda sanatla
beslenen çocuklar
hayata hep renkli bakar.
Her çocuğun bir yeteneği, bir ilgi alanı var. Öğrencilerimizin yaratıcılığını destekliyor,
ilgi alanları doğrultusunda gerçek sanatçı ve sanatseverler yetiştiriyoruz.
Uluslararası Bakalorya Programı’nı içeren çok yönlü eğitim sistemimizle
öğrencilerimizi her yönden geliştiriyor, eğitimimize yaratıcılık ve sevgi katıyoruz.
eyuboglu.k12.tr
0216 522 12 12
LOT: 112
CHALABI - KESKİNER
Müzayede
Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri
Auction
Ottoman and European Works of Art
Yöneten-Auctioneer
Nihal Sarıgül
Pol Şalabi
Müzayede Öncesi-Contact During The Viewing
+90 (0) 212 225 00 69 - 224 30 50
+90 (0) 533 746 95 39
Müzayede Günü-Contact During The Auction
+90 (0) 534 885 43 70 - +90 (0)543 675 85 92
Müzayede Eserleri;
20 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri (Pazar hariç) ve
9.30 - 19.00 saatleri arasında
Chalabi Art Gallery, Mim Kemal Öke Cd. No.17 Nişantaşı‘nda sergilenecektir.
Viewing
20th - 31th May from 9.30am to 7.00pm at
Chalabi Art Gallery, Mim Kemal Oke Street No.17 Nisantasi
Online Katalog: www.alifart.com
www.the-saleroom.com
Alif Art Antikacılık A. Ş.
Mim Kemal Öke Cd. No: 11 K. 1 Nişantaşı 34367 İstanbul
Tel: +90 (0) 212 225 00 69 - 224 30 50 Fax: +90 (0) 212 240 29 85
E-mail:[email protected]
GENEL KOORDİNATÖR - COORDINATOR
Nihal Sarıgül
MÜZAYEDE KOORDİNASYONU - AUCTION COORDINATORS
Ceren Şenel
İlknur Göksu Temiz
YURT DIŞI İLİŞKİLER - INTERNATIONAL CONTACT
Celine Uras
HUKUK İŞLERİ
MALİ İŞLER
Av. İdil Özargun
Murat Başer
Hüseyin Tek
FOTOĞRAFLAR
GRAFİK TASARIM VE UYGULAMA
Bahadır Taşkın
Kemal Kara
C
M
Y
RENK AYRIMI, BASKI VE CİLT
SİGORTA
NAKLİYE
Promat Basım Yayın A.Ş.
Kositaş Sigorta A.Ş.
Aytekin Nakliyat
CM
MY
CY
CMY
K
MÜZAYEDEDE EMEĞİ GEÇENLER
Miyran Dayan
Zekeriya Kalebaşı
Ersoy Erdoğan
Sualp Bodur
Murat Dinçer
Hasan Aslan
Aydın Korkmaz
Hüseyin Şahin
Emre Kalebaşı
Kezban Aktaş
Filiz Sarıgül
Ezgi Dikdere
REPRESENTATIVE OFFICES
London:
Dr. BORA KESKİNER
Second floor 79 Knightsbridge
London SW1 7RB
Tel: +44(0) 7718535777
[email protected]
[email protected]
Paris:
CELINE URAS
ELIZABETH CHALABI
26 Ave Georges Mandel
75016 Paris
Tel: +33 (0) 60751 3499
[email protected]
[email protected]
LOT: 113
DANIŞMA KURULU
SPECIALISTS
Prof. M. Uğur Derman
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Gündüz
Faruk Cimok
Bayram Karşit
Prof. Dr. Faruk Taşkale
Ahmet Keskiner
Fezal Hasoğlu
Dr. Bora Keskiner
Pol Şalabi
Recep Gürgen
Şule Gürbüz
Prof. Dr. Nurhan Atasoy
Nedret İşli
İsa Akbaş
Y. Mimar Büke Uras
LOT: 225
Mustafa Öner
ALİF ART MÜZAYEDE KATILIM ŞARTLARI
1- MÜZAYEDE SATIŞ KOŞULLARI
Bu katalogda satılacak tüm eserlerin satışı ile ilgili olarak
düzenlenen tüm koşulların çok dikkatle okunmasını öneririz.
2- MUHAMMEN BEDEL
Katalogda her eser için danışmanlarımız tarafından
müzayedede satılabilecek tahmini değer (muhammen
bedel) tespit edilmiştir. Muhammen bedel eserin kondisyonu, enderliği, kalitesi, provenans (önceki sahiplerinin tarihçeleri, kim için yapıldığı, kimin kullandığı gibi)
hesaba katılarak tespit edilmiştir. Muhammen bedel alıcının ödemesi gereken KDV ve diğer vergi ve resimleri
içermez. Katalogda muhammen bedel yerine “TEKLİF”
yazıldığında, teklifinizi lütfen ALİF ART‘a bildiriniz.
3- SATILABİLİR DEĞER
Aksi belirtilmedikçe, bu katalogdaki tüm eserler için
"satılabilir değer" (muhammen bedel) tespit edilmiştir. Bu değer eser sahibinin kabul ettiği bir değer olup,
söz konusu eser bu değerin altında satılamaz. Satılabilir değeri tespit edilmemiş eserler, eserlerin yanına "*"
işareti konularak belirtilecektir.
4- ALICILARIN KAYIT İŞLEMLERİ
Alıcıların müzayede başlamadan en az 30 (Otuz) dakika
önce kayıt yaptırarak bayrak almaları gerekir.
5- BAYRAK KALDIRMA
Münadi, salonda bulunarak, telefonla veya müzayede
öncesi ALİF ART‘a yazılı rezerv veren katılımcıların veya
masadaki temsilcilerinin bayrak kaldırmaları ile işi yürütür.
Münadi, eserin satılabilir değerine ulaşana kadar kendi
inisiyatifi veya salonda bulunan telefonla veya yazılı rezervle katılanların bayrak kaldırımları ile satışını yapabilir.
Münadi, eser sahibi veya onun adına kaldırıldığı tespit
edilen bayrakları kabul etmeyecektir. Hiçbir koşulda
münadi, satılabilir veya üzeri değerler için eser sahibi
adına artırım yapmaz.
müracaatta bulunacak ve müzayedeye telefonla katılmak istediklerini bildireceklerdir.
7- ALİF ART müşterilerine kolaylık olarak yazılı rezerv ve
telefonla katılım hizmetlerini sunmaktadır.Telefonla yapılan her değer artırımı (sürülen pey) kayıt edilebilir. Bu
kayıtlar müstakbel alıcıyı ikna etmek için kullanılır.
8- Pey artırımları genellikle, asgari muhammen değerden
başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda bayrak kaldırılarak yapılır. Münadi artırım değerlerini değiştirmeye yetkilidir.
9- SATIŞIN ÇEKİÇ FİYATI
Ğ
Ğ
Ğ
Ğ
Ğ
Ğ
Ğ
Çekiş fiyatını münadinin son çekiç darbesi "SATTIM"
ibâresi belirler. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış
olduğu tekliften sorumludur. Alıcının bayrak kaldırıp
pey sürmesi halinde münadinin "SATTIM" kelimesi ile
eserin mülkiyeti alıcıya geçer. Mülkiyetin geçmesi için
ayrıca teslim zorunluluğu yoktur, ancak bedeli vesair
komisyon ve vergiler ödenmedikçe ALİF ART'ın eseri
teslim zorunluluğu yoktur. Yazılı rezerv sonuçları müzayededen sonra telefon veya e-mail ile bildirilecektir.
Alıcı müzayededen almış olduğu eser veya eserleri,
çekiç fiyatı üzerinden %7 komisyon, KDV ve gereken
diğer vergileri en geç 30 gün içinde ödeyerek teslim
alacaktır. Ödemelerini çek ile yapanların satın aldıkları
eserler, çeklerin tahsil edilmesinden sonra teslim edilir.
Eserin teslim yeri, Alıcı tarafından yazılı olarak talep
edilmedikçe ALİF ART ANTİKACILIK A.Ş.'dir. Alıcı vadesinde borcunu ödemediği takdirde ihtara hacet kalmaksızın mütemerrit olur ve fatura meblağına fatura
tarihinden itibaren ticari faiz yürütülür.
Kredi kartı ile ödemeler, müzayede tarihini
takip eden 5 iş günü içerisinde (Cuma günü
akşamına kadar) yapılmalıdır. Bu süreyi geçen
ödemelerde kredi kartı kesinlikle kabul edilememektedir.
6- Müzayedeye katılmayan müstakbel alıcılar ALİF ART‘a
müracaat eder ve almak istedikleri her eser için en yüksek bedeli belirterek, onların adına bayrak kaldırılması
için yazılı talimat verirler.
ALİF ART görevlileri satılabilir değeri göz önünde bulundurarak, eseri mümkün olan en düşük fiyatla alabilecek şekilde bayrak kaldıracaktır.
Yazılı rezervlerden iki veya daha fazla sayıda eşdeğerde bayrak kaldırılması durumunda, ALİF ART‘a tarih
olarak yapılan ilk başvuru öncelik alacaktır.
Eser salonda yazılı rezervde belirtilen fiyatın altında
kaldığı takdirde, bu değer ne olursa olsun salondaki
fiyatın bir üstüne rezerv sahibine verilecektir.
Yazılı rezerv formu katalogda bulunmaktadır. Ayrıca
web adresinden sağlanabilir.
Müzayededen eser almak isteyenler müzayede süresinde katalogda belirtilen telefon numaraları ile satışa
katılabilirler. Telefonla müzayedeye katılmak isteyenler
en geç 24 (Yirmidört) saat önce ALİF ART‘a telefon ile
10 ALİF ART
Fakat, ALİF ART müzayede esnasında yapılabilecek
muhtemel hata ve aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.
100
-
Ğ 500 ARASI 500
-
Ğ 2.000 ARASI 2.000
-
Ğ 10.000 ARASI 10.000
-
Ğ 20.000 ARASI 20.000
-
Ğ 50.000 ARASI 50.000
-
Ğ 100.000 ARASI 100.000‘DEN SONRA
Müzayede Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
Katalogda yer alan EURO fiyatlar
Merkez Bankası Döviz Satış kuruna göre,
bilgilendirilmek için yazılmıştır. (€ 1 = Ğ 2,95)
Ğ 100
Ğ 250
Ğ 500
Ğ 1.000
Ğ 2.000
Ğ 5.000
Ğ 10.000
ALIF ART AUCTION SALES CONDITIONS
1. AUCTION SALES CONDITIONS
We recommend you to read very carefully all the conditions set in the present catalogue with regard to all the
work put on sale.
2. ESTIMATED PRICE
The catalogue includes the estimated sales price determined by our advisors for each work to be sold at auction. The estimated price is determined by considering
factors such as the condition, the rarity, the quality, the
origin (the history of the previous owners, the person for
whom it was made, and the person(s) who used it) of the
work. The estimated price does not include the V.A.T.
and other taxes and fees payable by the purchaser. In
the event whereby the work "OFFER" appears instead
of the estimated price, please submit your offer to ALIF
ART.
3. RESERVE VALUE
Unless otherwise specified, a “Reserve value” is determined for every work included in the present catalogue.
This confidential value is the value for which the owner
accept to sell and the relevant work cannot be sold for
any price below this value. The reserve value cannot be
above the estimate price indicated in the catalogue.
Works for which a Reserve value is not determined are
indicated with an asterix "*".
4. REGISTRATION OF THE PURCHASERS
Purchasers must have themselves registered and take a
flag at least thirty (30) minutes before the auction.
5. RAISING PADLES
The auctioneer shall attend and conduct the session so
that participants may attend by telephone or by those
present, having submitted a written reservation, and
raising padles either by themselves or by their representatives at the table.
Until a work reaches its reserve value the auctioneer may
conclude the sale either through his/her own initiative or
according to those who participate by telephone or padles raised by those having submitted a written reservation.
In the event whereby the price offered in the auction
room is below the one specified in a written reservation,
the work will be remitted to the bidder having offered in
his/her/its reservation a price above the one offered in
the room, whatever such a value may be.
The written reserve form is included in the catalogue it
can also be downloaded from the web address.
Those wishing to purchase from the auction may participate during the session by calling the telephone numbers provided in the catalogue. Such participants must
call ALIF ART at least twenty four (24) hours in advance
and inform that they intend to participate in the auction
by telephone.
7. ALIF ART provides the written reservation and participation by telephone services as a commodity to its clients.
Any price increase (bid) by telephone may be registered.
Such records shall be used to convince a potential purchaser.
8. The bids generally start below the minimum appraised
value. Padles shall be raised in accordance with the following chart. The auctioneer shall be entitled to change
the bidding intervals.
9. THE HAMMER PRICE
Between
Between
Between
Between
Between
Between
Above
The attendants of ALIF ART shall rise padles considering
the Reserve value in a way to enable to purchase the
work for a lowest possible price.
In the event whereby two or more written reservations
raise padles for a same value, priority will be given to the
one having submitted the written reservation earliest.
Ğ 100
Ğ 500
Ğ 2.000
Ğ 10.000
Ğ 20.000
Ğ 50.000
Ğ 100.000
-
-
-
-
- -
Ğ 500
Ğ 2.000
Ğ 10.000
Ğ 20.000
Ğ 50.000
Ğ 100.000
Ğ 100
Ğ 250
Ğ 500
Ğ 1.000
Ğ 2.000
Ğ 5.000
Ğ 10.000
The hammer price becomes definitive by the word
"SOLD" pronounced by the auctioneer. Purchasers shall
be responsible for their bids made by raising their flag.
The results related to the written reservations shall be
notified after the session by telephone, e-mail, mail or
carrier. The purchaser shall pay a 7 % commission calculated on the basis of the hammer price as well as the
VAT and other relevant taxes and withdraw the object(s)
within 30 days at the latest.
All credits cards payements should be done
within 5 business days after the session.
The auctioneer shall refuse the padles determined to be
raised by the owner of the relevant work or on his/her/
its behalf. In no event shall the auctioneer be entitled to
bid on behalf of the owner for values equal or above the
Reserve value.
6. Potential purchasers not attending the session shall be
entitled to apply to ALIF ART and request the flag to be
raised on their behalf for a given work up to a maximum
price they will indicate.
However, ALIF ART may not be held responsible for any
eventual error or inaccuracy during the session.
The Auction will be held and the items sold in TRL.
The Euro Prices Indicated in the cataloque are for
information only. (€ 1 = Ğ 2,95)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 11
LOT: 28
12 ALİF ART
1
™MACİD AYRAL∫ (1891-1961)
.
Celi Sülüs Hat Levhası
Ketebeli, Hicri 1380 (M. 1960) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ve celi sülüs
hatla kaleme alınmış eserde oklu ™Besmele∫
yazılıdır. Eserin paspartusu battal ebrusudur.
18 x 43 cm.
Ğ 2.000 – 3.000
.
1
™MACID AYRAL∫ (1891-1961)
Calligraphic panel ™Celi Sulus∫
Signed and dated AH 1380/AD 1960
18 x 43 cm
€ 700 – 1.000
2
™ALİ ALPASLAN∫ (1925-2006)
.
Celi Talik Hat Levhası
Ketebeli, Hicri 1421 (M. 2000) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ve celi talik hatla
kaleme alınmış eserde Arapça, mealen;
™Cennet annelerin ayakları altındadır∫ yazılıdır.
Cetvelleri altınla çekilmiş eserin dış pervazı
halkari tekniğiyle tezyin edilmiştir. Hattatın
nadir bulunan yazılarındandır.
26,5 x 56 cm.
2
Ğ 3.000 – 4.000
.
™ALI ALPASLAN∫ (1925-2006)
Calligraphic panel ™Celi Talik∫
Signed and dated AH 1421/AD 2000
26,5 x 56 cm
€ 1.000 – 1.350
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 13
3
™MUHAMMED İMAD∫ (1959)
.
Muhakkak Ayet-i Kerime
Ketebeli, Hicri 1415 (M. 1994) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine muhakkak hatla kaleme alınmış
eserde Kalem Suresi‘nin 51. ve 52. Ayetleri
(Ve az kalmıştı ki kafirler, Kur‘an‘ı duydukları
zaman seni gözleriyle yiyip helak etsinler ve
derlerdi ki: Şüphe yok, bu, bir deli elbette.
Halbuki o, ancak âlemlere bir öğüttür) yazılıdır.
Yazının iki tarafındaki örgülü kompozisyonların
içinde Gubari yazı ile Esmaü‘l Hüsna yer
almaktadır.
15 x 136 cm.
3
Ğ 1.250 – 1.500
.
™MUHAMMED IMAD∫ (1959)
Calligraphic panel ™Ayet-i Kerime∫
Signed and dated AH 1415/AD 1994
15 x 136 cm
€ 425 - 500
4
4
™MACİD AYRAL∫ (1891-1961)
.
Sülüs – Nesih Kıt‘a
Ketebeli, Hicri 1329 (M. 1911) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ile sülüs ve nesih
hatla kaleme alınmış eserde sadaka ile ilgili
hadis ve salavat-ı şerifler yazılıdır. Koltukları
halkari tarzında tezyin edilmiş olup, cetvelleri
altınla çekilmiştir. Dış pervazı zerefşanlıdır.
18 x 30 cm.
Ğ 2.000 – 3.000
™MACID AYRAL∫ (1891-1961)
Calligraphic panel ™Sulus – Nesih Kit‘a∫
Signed and dated AH 1329/AD 1911
18 x 30 cm
€ 700 – 1.000
5
SÜLÜS – NESİH İCAZETNÂME
.
5
Hicri 1273 (M. 1856) tarihli, aharlı kâğıt
üzerine is mürekkebi ile sülüs, nesih ve
icazet hattı ile kaleme alınmış eser, Abdullah
ve Seyyid Mehmed Şükri Naili Efendiler
tarafından verilmiş hattatlık diplomasıdır.
Sülüs ile Arapça, mealen; ™Âlimler
peygamberlerin varisleridir∫ hadis-i şerifi
yazılıdır. Altın tezyinatlı eserin zemini iğne
perdahtı süslemeli olup, koltuklardaki bahar
çiçekleri buketleri göz alıcıdır.
14 x 20,5 cm.
Ğ 1.200 – 1.500
.
CALLIGRAPHIC PANEL ™ICAZETNAME∫
Dated AH 1273/AD 1856
14 x 20,5 cm
€ 400 - 500
14 ALİF ART
6
TEKKE LEVHASI
.
Hicri 1248 (M. 1832) tarihli, aharlı kâğıt
üzerine is mürekkebi ile celi sülüs hatla
kaleme alınmış eserin üst kısmında tuğra
formunda Arapça, meâlen; ™Zafer Allah‘tandır
ve fetih yakındır, inananlara müjdele ey
Muhammed∫ yazılıdır. Alt kısmında ise sülüs
hatla ™Maşallah∫ ibaresi görülmektedir.
57 x 44 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
CALLIGRAPHIC PANEL ™TEKKE∫
Dated AH 1248/AD 1832
57 x 44 cm
€ 1.350 – 1.700
J.E.B. Collection
6
7
™NUMAN EFENDİ∫
.
Celi Sülüs Hat Levhası
Ketebeli, Hicri (1)312 (M. 1894) tarihli, pullarla
kaplanmış zemin üzerine beyaz renkte
celi sülüs hatla Arapça mealen; ™Kurtuluş
doğruluktadır∫ yazılıdır. Türünün nadir görülen
bir örneğidir.
32 x 60 cm.
Ğ 2.500 – 3.000
J.E.B. Koleksiyonu.
7
.
™NUMAN EFENDI∫
Calligraphic panel ™Celi Sulus∫
Signed and dated AH 1312/AD 1894
32 x 60 cm
€ 850 – 1.000
J.E.B. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 15
a
b
d
8
A LOT OF THREE CALLIGRAPHIC
PANELS AND ONE LEAVING
CERTIFACATE
ÜÇ ADET HAT LEVHASI İLE BİR ADET
DİPLOMA
.
a. ™Seyyid Mustafa Hulusi∫ ketebeli, mavi
zemin üzerine zerendud tekniği ile tatbik
edilmiş eserde celi sülüs hatla ™Ya Hazret-i
Şehuna Sultan Seyyid Ahmed er-Rifai∫
yazılıdır.
19. yüzyıl. 28 x 35 cm.
b. Mavi zemin üzerine sülüs hatla kaleme
alınmış tekke levhası Nakşibendi formunda
olup, ™Ya Hazret-i Şah Muhammed Bahaüddin
Nakşibendi-ül Buhari kuddise sırrıhül Ali∫
yazılıdır.
19.yüzyıl. 48 x 34 cm.
c. ™Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918)∫
tuğralı, 28 Haziran 1333 (M. 1914) tarihli, ilk
mektep diploması, Vedia Hanım bint-i Mustafa
Efendi‘ye Üsküdar‘da Mal Hatun Mekteb-i
İbtidaisi‘nden verilmiş diplomadır.
37 x 42 cm.
16 ALİF ART
c
d. ™Süleyman∫ ketebeli, Hicri 1422 (M. 2000)
tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile ve
bir satır celi sülüs hatla kaleme alınmış eserde
Arapça, meâlen; ™Kendisine iyilik ettiğin kişinin
şerrinden kork∫ yazılıdır. Bordürü kesme hatip
ebrusudur.
27 x 43 cm.
Ğ 2.500 – 3.000
a. Signed ™Seyyid Mustafa Hulusi∫,
19th century, 28 x 35 cm
b. Unsigned, 19th century, 48 x 34 cm
c. With the tugrah of ™Sultan Mehmed Resad
V (1909-1918)∫ and dated AH 1333/AD
1914, 37 x 42 cm
d. Signed ™Suleyman∫ and dated AH 1422/
AD 2000, 27 x 43 cm
€ 850 – 1.000
9
™İSMAİL VEHBİ EFENDİ∫
.
Sülüs – Nesih Kıt‘a
Ketebeli, Hicri 1157 (M. 1744) tarihli,
hocası; Mehmed Nuri, aharlı kâğıt üzerine
is mürekkebi ile bir satır sülüs, beş satır
nesih hatla kaleme alınmış eserde hadis-i
şerifler yazılıdır. Koltukları klasik tarzda tezyin
edilmiştir. Cetvelleri altınla çekilmiş olup, dış
pervazı battal ebrusudur.
21 x 25 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
.
™ISMAIL VEHBI∫
9
Calligraphic panel ™Sulus Nesih Kit‘a∫
Signed and dated AH 1157/AD 1744
21 x 25 cm
€ 1.350 – 1.700
10
™MUSTAFA CANZÂDE∫
.
Sülüs – Nesih Kıt‘a
Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile
bir satır sülüs, dört satır nesih hatla kaleme
alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır.
Koltukları klasik tarzda tezyin edilmiştir.
Cetvelleri altınla çekilmiş olup, dış pervazı
battal ebrusudur.
19. yüzyıl.
19,5 x 27 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
.
™MUSTAFA CANZADE∫
Calligraphic panel ™Sulus Nesih Kit‘a∫
Signed, 19th century
19,5 x 27 cm
10
€ 1.350 – 1.700
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 17
11
™HAFIZ YUSUF EFENDİ∫ (?-1786)
.
Sülüs – Nesih Kıt‘a
Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile
bir satır sülüs, dört satır nesih hatla kaleme
alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır.
Koltukları klasik tarzda tezyin edilmiştir.
Cetvelleri altınla çekilmiş olup dış pervazı
battal ebrusudur.
18. yüzyıl.
17 x 22 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
11
D
oğu taraflarından gelmiştir. Hafız
olduktan sonra Hüsnühatta heves
etmiş ve İbrahim Rodosi’den icazet almış, hattın inceliklerini Hoca Rasim
Efendi’den tamamlamıştır. İbrahim Daimi
Galata Sarayı’ndan ayrıldıktan sonra yerine
bu zat hoca olarak tayin edilmiştir.
.
™HAFIZ YUSUF∫ (?-1786)
Calligraphic panel ™Sulus Nesih Kit‘a∫
Signed, 18th century
17 x 22 cm
€ 2.050 – 2.400
12
™ESSEYYİD MEHMED NURİ∫
.
Sülüs – Nesih Kıt‘a
Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi
ile bir satır sülüs, dokuz satır nesih hatla
kaleme alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır.
Koltukları klasik tarzda tezyin edilmiştir.
Cetvelleri altınla çekilmiş olup, dış pervazı
battal ebrusudur.
19. yüzyıl.
17,5 x 22,5 cm.
Ğ 6.500 – 7.000
.
™ESSEYYID MEHMED NURI∫
Calligraphic panel ™Sulus Nesih Kit‘a∫
Signed, 19th century
17,5 x 22,5 cm
€ 2.200 – 2.400
18 ALİF ART
12
13
™ESSEYYİD SÜLEYMAN HAMDİ∫
.
Sülüs – Nesih Kıt‘a
Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile
iki satır sülüs, dört satır nesih hatla kaleme
alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır.
Koltukları klasik tarzda tezyin edilmiştir.
Cetvelleri altınla çekilmiş olup, dış pervazı
battal ebrusudur.
19. yüzyıl.
25 x 32 cm.
Ğ 6.500 – 7.000
.
™ESSEYYID SULEYMAN HAMDI∫
Calligraphic panel ™Sulus Nesih Kit‘a∫
Signed, 19th century
25 x 32 cm
13
€ 2.200 – 2.400
14
SÜLÜS – NESİH KIT'A
.
™Veliyüddin∫ ve ™Ömer Vasfi (Nakşibendi)∫
ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi
ile iki satır sülüs, on üç satır nesih hatla
kaleme alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır.
Koltukları klasik tarzda tezyin edilmiştir.
Cetvelleri altınla çekilmiştir.
19. yüzyıl.
23 x 31,5 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
.
CALLIGRAPHIC PANEL ™SULUS-NESIH
KIT'A∫
14
Signed ™Veliyuddin∫ and ™Omer Vasfi∫
19th century
23 x 31,5 cm
€ 2.050 – 2.400
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 19
15
™HAFIZ OSMAN∫ (1642-1698)
.
Sülüs – Nesih Murakkaa
Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi
ile sülüs ve nesih hatla kaleme alınmış eser
altı kıt‘adan müteşekkil olup, tüm kıtaların
cetvelleri altınla çekilmiştir. Her kıtasında
bir satır sülüs, altı satır nesih yazılıdır. Sülüs
satırlarda Arapça mealen; ™Kalpte tatlılık
gönül kırgınlığından iyidir, Besmele bir yüce
zikirdir ve Allah duaları işitendir, başarıyı veren
Allah‘tır, o en iyi yar ve yaverdir, ümmetim için
en korktuğum amel lut kavminin günahıdır∫
yazılıdır. Nesih yazılı metinler de hadis-i
şerifler içermektedir. Tüm kıtaların koltukları
halkârî tarzında saz yaprakları ve hatayilerle
tezyin edilmiştir. Pervazları simefşanlıdır. Yan
kâğıtları Hatip ebrusu kaplı eser, sahtiyan
deriden cildindedir. Sultan II. Mustafa‘nın ve
III. Ahmed‘in hat hocası olan meşhur hat
sanatı üstadı Hafız Osman Efendi‘nin nadir
bulunur, koleksiyonluk bir eseridir.
25,5 x 16 cm.
Ğ 90.000 – 120.000
20 ALİF ART
™HAFIZ OSMAN∫ (1642-1698)
Calligraphic panel ™Murakkaa∫
Signed, 17th century
25,5 x 16 cm.
€ 30.500 – 40.700
A
sıl adı Osman Bin Ali’dir, fakat ™Hafız Osman∫ diye tanınmıştır. Yaşadığı devirde, Şeyh
Hamdullah hattının sırlarını bilen tek kişi olarak gösterilirdi. Hat sanatında nesih ve
sülüs dersini, devrinin ünlü hattatı Derviş Ali’nin çok yaşlandığı yıllara denk gelmesi
nedeni ile onun rızası ile yine ünlü hattatlardan Suyolcuzade Mustafa Eyyubi Efendi’den öğrenmiş ve icazetnâmesini almıştır. Hafız Osman 1694 yılının sonuna doğru Hicri 1106 (M.1694)'da
Sultan II. Mustafa’nın hüsnühat hocası olmuştur. Altı çeşit yazıda da ™İkinci Şeyh∫ denmeye
lâyık, eşsiz bir hattattır. Yirmi beş Kuran-ı Kerim yazmıştır. Bir Kuran-ı Kerim’i ile bir murakkaa hurufu Ayasofya Müzesi koleksiyonundadır. Öğrencilerine harflerin yazılışını öğretmek
üzere hepsi kırmızı mürekkeple yazılmış ve boyutları noktalarla gösterilmiş bir hurufatı Nuri
Osmaniye Kütüphanesi’ne vakfedilmiştir. Ayasofya’daki Şeyh murakkaalarından birinin sonunda Şeyh ketebesi varsa da o da Hafız Osman Efendi’ye aittir. Türk Hattatları arasında ilk
defa ve sonrasında da pek yaygın biçimde hilye yazan Türk hat sanatının büyük ustası Hafız
Osman’dır. (Ref: Şevket Rado, Türk Hattatları)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 21
16
™MEHMED ŞEFİK BEY∫ (?-1879)
.
Celi Sülüs Zerendud Hat Levhası
Ketebeli, Hicri (12)67 (M. 1850) tarihli, aharlı
nohudî kâğıt üzerine zerendud tekniği ile
ve celi sülüs hatla ™Ali ve Fatıma∫ isimleri
yazılıdır. Bordürü çiçekli su ile çevrili eser
Şefik Efendi‘nin kudretini belgelemektedir.
44 x 40 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
™MEHMED SEFIK∫ (?-1879)
Calligraphic panel ™Celi Sulus, Zerendud∫
Signed and dated AH 1267/AD 1850
44 x 40 cm
€ 1.700 – 2.050
J.E.B. Collection
16
17
™İZZET EFENDİ∫
.
Tekke Levhası
Ketebeli, Hicri (12)72 (M. 1855) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi kullanarak talik
hatla ™Ya Hazret-i Mevlâna Mehmed Ziya-ülHak-ved-Din, Halid-ül Nakşibendi-ül Mecdi,
kuddise sırrıhu‘s Samedî∫ yazılıdır. Cetvelleri
altınla çekilmiş eserin iç pervazı zilbahar,
dış pervazı rokoko çiçek buketleri ile tezyin
edilmiştir.
54 x 45 cm.
Ğ 7.000 – 8.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
™IZZET EFENDI∫
Calligraphic panel ™Tekke∫
Signed and dated AH 1272/AD 1855
54 x 45 cm
€ 2.400 – 2.700
J.E.B. Collection
17
22 ALİF ART
18
18
™MAHMUD CELALEDDİN∫ (1839-1899)
.
Sülüs Hat Levhası
Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve
sülüs hatla kaleme alınmış eserde Arapça,
Allah‘tan başka her şeyden (masiva) el
çekmek ile ilgili dua yazılıdır. Cetvelleri altınla
çekilmiş eserin dış pervazı bahar çiçekleri ile
süslü bir su ile çevrilidir.
31 x 59 cm.
Ğ 10.000 – 12.000
A. B. Koleksiyonu.
.
™MAHMUD CELALEDDIN∫ (1839-1899)
Calligraphic Panel
Signed,19th century
31 x 59 cm
€ 4.550 – 5.500
A. B. Collection
19
19
™ALİ EFENDİ∫
™ALI EFENDI∫
Mail Talik Kıt‘a
Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi
ve dört satır mail talik hatla kaleme alınmış
eserde Farsça âşıkâne bir rubai yazılıdır.
Satır araları halkâri tarzında hatayilerle tezyin
edilmiştir. Eser, Mîr Ali yolundadır.
16. yüzyıl.
21 x 12 cm.
Calligraphic panel ™Talik∫
Signed, 16th century
21 x 12 cm
.
€ 3.050 – 3.400
Ğ 9.000 – 10.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 23
20
™DERVİŞ ALİ∫ (?-1712)
.
Nesih Hat Levhası
Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile
on bir satır nesih hatla kaleme alınmış eserde
tövbe, zikir ve sadaka ile ilgili hadis-i şerifler
yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiş olup, dış
pervazı kesme battal ebrusudur.
18. yüzyıl.
17 x 11,5 cm.
Ğ 7.000 – 8.000
.
™DERVIS ALI∫ (?-1712)
Calligraphic panel
Signed, 18th century
17 x 11,5 cm
€ 2.400 – 2.700
20
21
™MEHMED RAŞİD EYYUB◊∫ (?-?)
.
Hat Levhası
Ketebeli, Hicri 1186 (M. 1772) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ve iki satır sülüs
ve nesih hatla kaleme alınmış eserde Arapça,
mealen; ™Başarıyı veren Allah‘tır, O ne güzel
arkadaştır, tevekkülümüz yalnız onadır∫
yazılıdır. Cetvelleri altınla çekilmiş eserin dış
pervazı halkari tarzında tezyin edilmiştir.
12 x 17,5 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
M
ehmed Raşid Efendi, ™Eyyubî Raşid∫
ismiyle meşhurdur. Eyüp Sultan
Hazretlerinin türbedarıdır. Habib
Efendi ™Hat ü Hattatan∫ isimli eserinde hattat
hakkında ™az hattat, vaktinde anın kadar talebe yetiştirmiştir∫ demiştir. Otuz yedi Kur’an-ı
Kerim, iki Buhari ve beş Şifa-i Şerif yazdığı
bilinen hattatın bir Kur’an-ı Kerim’i de Sultan
Mahmud Türbesi’nde bulunmaktadır. (Ref: M.
Kemal İnal – Son Hattatlar)
.
™MEHMED RASID EYYUBI∫ (?-?)
Calligraphic panel
Signed and dated AH 1186/AD 1772
12 x 17,5 cm
€ 1.700 – 2.050
24 ALİF ART
21
22
™MUSTAFA BEKİR PEKTEN∫ (1913-1994)
.
Hilye-i Şerife
Ketebeli, Hicri 1389 (M. 1968) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine sülüs ve nesih hatla kaleme
alınmış eser klasik hilye formundadır. Yarım
şemselerle, hatâilerle ve kıvrık dallarla
tezyin edilmiş hilal kısmı çift altın cetvelle
çevrelenmiştir. Dış pervazı halkâri tarzında
hatâilerle süslenmiştir. Eserin tezhibi
müzehhibe Meral Ilgaz tarafından yapılmıştır.
43 x 29 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
.
™MUSTAFA BEKIR PEKTEN∫ (1913-1994)
Hilye-i Serife
Signed and dated AH 1389/AD 1968
43 x 29 cm
€ 4.100 – 4.750
İ
stanbulludur. Babası ticaretle meşgul Sancaktaroğlu Mehmed Efendi, annesi Emine Hanım’dır.
Dedeleri Kayseri Beyi’nin sancaktarlarındandır. İlköğrenimine Aşiyan İptidaisi’nde başlamış, Reşid Paşa ilkokulunda devam etmiş, 1926 yılında beşinci sınıfa geçtiğinde ise babasının ticarethanesine yardım etmek için öğrenimini bırakmıştır. 1934 yılından itibaren içinde
hat sanatına karşı büyük bir istek olduğunu sezmiş, Reşid Paşa’da öğrenci iken dördüncü sınıfa
kadar da rik’a dersleri aldığı, sahaflarda, çeşitli cami ve evlerde gördüğü yazıları aynen yazmaya
özendiği için hat sanatında ilerlemeye karar vermiştir. 1945 yılında Hattat Bahir Yesarî’den
talik meşk etmiştir. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne konuk öğrenci olarak devam etmiş,
hattat Halim Efendi’den 1964’den vefatına kadar sülüs, nesih, muhakkak, tevkii reyhanî, rik’a
yazısı da olmak üzere şeş kalem denilen altı çeşit yazıyı öğrenmek için on yedi yıl ders almıştır.
Yazı yanında kâğıt aharlamayı, mürekkep yapmayı, altın ezmeyi, yapıştırmayı, cetvel çekmeyi
de öğrenmiştir. Barbaros Türbesi kubbesinde, Irak’ta ve birçok ellerde yazıları vardır. Hattat
Necmeddin Okyay Efendi’den de talik ve sülüs celisi öğrenmiştir. (Ref: Muammer Ülker, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 25
23
™MUSTAFA EDİP EFENDİ∫ (İki Adet)
.
Celi Sülüs Hat Levhası
Ketebeli, Hicri 1322 (M. 1903) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ile ve celi sülüs
hatla ™Kendisinden başka ilah olmayan Allah
her şeyi yaratandır ve o her şey üstünde
vekildir∫ ayeti yazılıdır. Eserlerin bir adedi
™Mehmed Rıfat Bey kızı Hatice Halet Hanım‘a∫
diğeri ™Abdurrahman Abid kızı Fatıma
Kevser Hanım‘a∫ ithaf edilmiştir. Boşlukları
ve köşebentleri rokoko c sarmalları ile
tezyin edilmiş eserler, hattatın nadir görülen
yazılarındandır.
60 x 102 cm. (x2)
Ğ 14.000 – 15.000
J.E.B. Koleksiyonu.
26 ALİF ART
™MUSTAFA EDIP∫ (Lot of Two)
Calligraphic panel ™Celi Sulus∫
Signed and dated AH 1322/AH 1903
60 x 102 cm (x2)
€ 4.750 – 5.100
J.E.B. Collection
24
™HAFIZ HASAN TAHSİN EFENDİ∫
(1851 - 1916)
.
Hilye-i Şerife
Ketebeli, Hicri 1331 (M. 1913) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ile sülüs ve
nesih hatla kaleme alınmış eser klasik hilye
formundadır. Başmakamında sülüs besmele,
göbek kısmında Hz. Muhammed‘in dış
görünümünü anlatan metin, ayet kısmında
sülüs hatla Arapça, mealen; ™Biz seni ancak
âlemlere rahmet olarak gönderdik∫ ayeti
yazılıdır. Koltukları ve hilali klasik tarzda
tezyin edilmiştir. Eserin pervazı halkarî
üslubunda bahar yaprakları ve çarkıfeleklerle
süslenmiştir.
70 x 48 cm.
Ğ 13.000 – 14.000
.
™HAFIZ HASAN TAHSIN∫
(1851 - 1916)
Hilye-i Serife
Signed and dated AH 1331/AD 1913
70 x 48 cm
€ 4.400 – 4.750
T
okat Meydan Camii imamı Osman Efendi’nin oğludur. Gençliğinde İstanbul’a gelmiştir. Medreseye girmiş, Meşihat Müsteşarı Kayserili Derviş Ali Rıza Efendi’den Bayezid
Camii’nde dini ilimleri tahsil etmiştir. Reisülhattatin Muhsinzâde Abdullah Bey’den sülüs
ve nesih öğrenmiş ve icazet almıştır. Hocasının hocası olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den
de istifade etmiştir. Sadrazam Âli Paşa’nın Mercan Ağa Mahallesi civarında hicri 1286 senesinde
inşa ettiği Yakup Ağa Camii’ne imam olarak tayin edilmiştir. Caminin yandığı güne kadar görevine devam etmiştir. Beyazıt’daki kütüphanenin açıldığı tarihte ikinci, sonraları birinci hafız-ı
kütüb oldu. Vefatına kadar bu hizmette, daha önceleri ortaokullarda Arapça ve hat sanatı hocalığında bulunmuştur. Kızının vefatından sonra şevki kırılmıştır. Müellif hattı ile enfes el yazmalarına, çekmeceler dolusu paha biçilmez hat sanatı örneklerine, güzel kalemtıraşlara ve makta’lara
sahipti. Elli seneden beri topladığı bu kıymetli eserleri, Bayezid civarındaki evi yandığı esnada
kurtarılmıştır, Sultan Ahmet civarında bir eve nakledilmiştir. Sonraları orası da yandığından
yazıların ve levhaların bir kısmı yok olmuştur. O günden sonra şevkini iyice kaybetmiştir. (Ref:
Son Hattatlar, İbnülemin Mahmud Kemal İnal)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 27
28 ALİF ART
25
™İZZET EFENDİ∫ (Sekiz Adet)
.
Celi Sülüs Hat Levhası
Ketebeli, siyah zemin üzerine zerendud
tekniği ile işlenmiş sekizgen sekiz adet,
İsm-i Celal, İsm-i Nebi, Cihar Yar-ı Güzin ve
Haseneyn levhalarında celi sülüs hatla ™Allah∫,
™Muhammed∫, ™Ebubekir∫, ™Osman∫, ™Ömer∫,
™Ali∫, ™Hasan∫ ve ™Hüseyin∫ isimleri yazılıdır.
33,5 x 33,5 cm. (x8)
19. yüzyıl.
Ğ 18.000 – 20.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
™IZZET EFENDI∫ (Lot of Eight)
Calligraphic Panels
Signed
33,5 x 33,5 cm (x8)
19. century.
€ 6.100 – 6.800
J.E.B. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 29
26
26
™MEHMED FEHİM EFENDİ∫
.
Celi Sülüs Zerendud Hat Levhası
Ketebeli, Hicri (12)78 (M. 1861) tarihli, mavi
zemin üzerine, zerendud tekniği ile işlenmiş
eserde celi sülüs hatla ™Vech-i yâra dûş olan
âlemde seyrân istemez /Cânını cânâne teslîm
eyleyen cân istemez / Bu misâfirhânenin
fâniliğin fehm eyleyen / Hâne-i kalbinde
Hak‘dan gayrı mihmân istemez∫ şiiri yazılıdır.
Pervazları bahar çiçekli bir su ile çevrilidir.
Hattatının nadir görülen yazılarındandır.
34,5 x 70,5 cm.
™MEHMED FEHIM∫
Calligraphic panel ™Celi Sulus Zerendud∫
Signed and dated AH 1278/AD 1861
34,5 x 70,5 cm
€ 2.550 – 2.700
Ğ 7.500 – 8.000
27
™AHMED EL-ÜSKÜDAR◊∫
.
Sülüs – Nesih Kıt‘a
Ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile
bir satır sülüs, dört satır nesih hatla kaleme
alınmış eserde hadis-i şerifler yazılıdır.
Koltukları klasik tarzda tezyin edilmiştir.
Cetvelleri altınla çekilmiş olup, dış pervazı
battal ebrusudur.
18. yüzyıl.
19 x 25 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
.
™AHMED EL-USKUDARI∫
27
Calligraphic panel ™Sulus Nesih Kit‘a∫
Signed, 18th century
19 x 25 cm
€ 2.050 – 2.400
30 ALİF ART
Tarih-i Hind-i Garbi
16. yüzyılın sonlarında hazırlanarak Sultan III. Murad (1574-1595)’a sunulmuş, o
dönemdeki son coğrafi keşifleri ve gelişmeleri anlatan ancak müellifi bilinmeyen kitap. Hem Yeni Dünya ile ilgili keşiflerden hem de Hindistan coğrafyasından bahseder. Özellikle Batı’da 16. Yüzyıl’da coğrafi keşifleri içeren kısım başta
olmak üzere, kaynakların büyük kısmı yabancı coğrafyacılardır ama haritaların
büyük bir kısmının çizerleri Osmanlı coğrafyacılarıdır. Eskiden edindikleri bilgileri yenileriyle birleştirerek bu haritaları çizmişlerdir. Osmanlı coğrafyacılarının
gerek doğu gerekse batı coğrafyalarını çalışmasına ve derlemesine rağmen, o dönemde henüz Avrupa’da doğu dünyasına ait haritalar bulunmamaktadır. Osmanlı
haritacılığında bu ilerlemenin miladı Piri Reis’dir. O dönemde matbaa Osmanlı’ya
gelmediğinden resmi olarak yayınlanması 1730 yılına tekabül etmektedir. Matbaa
kullanılarak Arapça harflerle basılan dördüncü kitaptır ve üç bölüm halinde hazırlandığı bilinmektedir. 1. Bölüm, 2 bölüme geçiş için kısa bir giriştir. Bu yüzden
pratikte, kitabın iki ana bölümden oluştuğu söylenebilir. Doğulu coğrafyacı ve
tarihçilerin eserlerin kıyaslamasından oluşan birinci bölümde kısa bir şekilde dünyanın, evrenin doğasının yaratılmasını ve dört elementin anlamlarını tanımlamaktadır (Hava, Su, Toprak ve Ateş). Daha sonra dünyanın ve Yedi İklim’in (Ekalim-i
Seb’â) coğrafi bir tanımını vermektedir. Tarih-i Hind-i Garbi’nin anlatımında en
önemli bölüm Yeni Dünya’nın coğrafi tanımıdır. Bu belki de coğrafi keşiflerle ilgili
bir raporun Türkçeye çevirisidir. İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca olma ihtimali
olan orijinal kaynağı veya çevirinin yapıldığı dili tanımlamak imkânsızdır. Kâtip
Çelebi’nin Keşfuz-zünün de çalışmanın Frenkçe’den tercüme edildiğini ifade etmesine rağmen, bu terimin tüm Batı dillerini kapsadığını hatırlamak gerekir. Aynı
şekilde, kitabın özel bir rapordan mı, yoksa birçok kaynağın bir derlemesinden
mi tercüme edildiği bilinmemektedir. Bununla birlikte metnin yakından incelenmesi, çalışmanın Amerika’nın keşfiyle ilgili eski Avrupa raporlarından birini temel
aldığını göstermektedir. Tarih-i Hind-i Garbi’de, keşif olayları, kronolojik akışına
dikkat edilmeksizin oldukça abartılı bir dille anlatılmıştır. Başlangıçta, Kolomb’un
yaşamı ve denizciliğe olan ilgisi ve bunun Yeni Dünya’ya olan yolculuklarıyla bağlantısını anlatan bir açıklama yer almaktadır. Bu noktada, anlatımda kronolojik
akış bozulmakta ve konu 1538’deki olaylardan 1525’e atlamaktadır… Çalışmanın
bir başka kendine özgün yanı ise, kitabın Afrika’nın keşfi ve Ümit Burnu etrafındaki
yolculuktan bahsetmemesine rağmen, 1525 yılında, bugün Uzakdoğu ülkeleri olarak bilinen Endonezya’ya ve Filipinler’in bir parçası olan Borneo Adaları, Zamboanga, Mindena ve Moluka’nın keşiflerine ait bilgilerin bulunmasıdır. Yazar Borneo
Sultanı’nın bir Arap’a benzediğini ve halkının sünnet olduğunu, Kur’an’a bağlı olduklarını söylemektedir. Hiç şüphesiz o dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nda bu
coğrafi bölgelerle ilgili çok az bilgi vardı. Bu sebeple, eserin yazarı bunların keşifleriyle ilgili bir hikâye ile Amerika’nın keşfiyle ilgili olayları bağdaştırmıştır. İlk nüsha yazarı tarafından Sultan III. Murad’a ithaf edilmiş olup, amacı, kitapta anlatılan
yerlerin, gerek coğrafi özellikleri, yetişen hayvanları ve değerli madenlerine dair
bilgiler vererek, gerekse bu ülkelerin bir gün Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti
altına girmeleri ile İslam kanunları ile yönetilmeleri ile ilgili arzusunu belirterek,
Sultan’ın dikkatini Yeni Dünya’ya çekmek istemiş olmasıdır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun bir taraftan Akdeniz egemenliğini oluşturmaya yönelirken,
diğer taraftan da Hind Okyanusu’na donanma gönderdiğini Seydi Ali Reis’in Selman Reis’in Arizasından ve çeşitli kaynaklardan biliyoruz. Tarih-i Hind-i Garbi’nin,
Basra Körfezi’nden Hind Okyanusu’nun sonuna kadar olan coğrafi bölge ile ilgili
verdiği coğrafi , siyasi, iktisadi ve kültürel hayat hakkındaki bilgiler eserin yazıldığı tarih dikkate alındığında çok önemlidir. Kitabın ikinci önemli özelliği, Cristof
Colomb ile başlayan Avrupa kıtasından, Yeni Dünya’ya (Amerika kıtasına) gidiş
ile ilgili verilen bilgilerdir. İşte yazar anlattığı coğrafi alanların ve zenginliklerin,
Osmanlı ülkesi topraklarına katılmasını İslami esaslar ile yönetilmeleri isteğini,
eserinde yeri geldikçe gayet açık bir dil ile yazmaktadır. (Ref: T.C. Kültür Bakanlığı, Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı,
"Tarih-i Hind-i Garbî (Hadîs-i Nev)")
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 31
32 ALİF ART
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 33
34 ALİF ART
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 35
28
TARİH-İ HİND-İ GARB◊ (HADîS-İ NEV)
.
™Davud bin Yahya bin Davud (Şah Kulu
Medresesi)∫ ketebeli, Hicri 1114 (M. 1702)
tarihli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi
ve talik hatla kaleme alınmış eserin unvan
sayfası klasik üslupta tezyin edilmiştir. Müellif
metni İstanbul‘da 1583 yılında tamamlanmış
eser, Amerika‘nın Batı dışında yazılmış ilk
tarihidir. Sultan III. Murad‘a sunulmuş olup,
dönemin yüksek sınıfı nezrinde çok ilgi
çektiği bilinmektedir. Baki Tezcan‘a göre
eserin yazarı Suûdî‘dir (vef. 1591). İki ™Yeni
Dünya∫ haritası eşliğinde, Cubagua Adası‘nda
görülen ™balık adam∫, avcı ve tavuskuşu
minyatürleri gibi minyatürler eseri görsel
olarak zenginleştirmektedir. Tüm sayfaları altın
cetvellidir. Salbekli şemseli, sertaplı, miklepli
orijinal deri cildindedir. Sultan II. Mustafa
(1695-1703) dönemine ait olan eser,
bugüne kadar tespit edilen nüshalardan
dördüncüsü olup, tarih itibariyle Kâtip
Çelebi‘nin yazmış olduğu nüshadan
bir yıl öncesine aittir ve nadir bulunur,
koleksiyonluk bir yazmadır.
24 x 15,5 cm.
Ğ 150.000 – 200.000
36 ALİF ART
Eserin, Kâtip Çelebi tarafından hazırlanan
Hicri 1115 (M. 1703) tarihli nüshası
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan
Koleksiyonu No.1644‘de bulunmaktadır.
Ayrıca, Pertevniyal Valide Sultan‘ın emri
üzerine hazırlanmış ve her sayfasında
değişik süslemelerle bezenmiş Hicri 1266
(M. 1850) tarihli bir diğer nüsha Beyazıt
Devlet Kütüphanesi No.4969‘da yer
almaktadır.
Eserin, Mehmed bin Yusuf el-Herevi
tarafından yazıldığı bilinen ve Sultan
III. Murad (1574-1595)‘a ithaf edilen
nüshasının Türkçe ve İngilizce
transkripsiyonu 1999 yılında Kültür
Bakanlığı‘nın desteği ile Tarihi Araştırmalar
ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma
ve Geliştirme Vakfı tarafından, Osmanlı
İmparatorluğu‘nun kuruluşunun 700.yılı
onuruna kitap olarak basılmıştır.
HISTORY OF THE WEST INDIES
KNOWN AS THE NEW HADITH
Signed ™Davud bin Yahya bin Davud∫ and
dated AH 1114/AD 1702
From this manuscript there is three similar
ones known The First and oldest manuscript
was written and presented to the Sultan
Murat III in 1583 and is now at Topkapı Saray
Museum (Revan Collection number:1488)
And for the 700 anniversary of the
establishment of the Ottoman Empire was
published, including the english transcription,
by Istanbul Center for Historical Research
with the support of the Turkish Ministry of
Culture
Another manuscript is at the Library of
Topkapi Saray museum,(Revan Collection
No.1644) signed by Katip Çelebi and dated
AH 1115/AD 1703
And a third one which was ordered by
Pertvniyal Valide Sultan and dated AH 1266/
AD 1850 is at the Public Library of Beyazıt
under the ref.No.4969
24 x 15,5 cm
€ 50.850 – 67.800
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 37
29
™CEMŞİR HAFIZ MEHMED SALİH∫ (? - 1820)
.
Hilye-i Şerife
Ketebeli, Hicri 1222 (M. 1806) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ile, sülüs ve nesih
hatla kaleme alınmış eserin başmakamında
sülüs besmele, hilal kısmında nesih hatla Hz.
Muhammed‘in dış görünüşünü anlatan metin,
ayet kısmında sülüs hatla ™(Ey Muhammed) sen
olmasaydın gökleri yaratmazdım∫ ayeti yazılıdır.
Hilal kısmının badem formunda olması ve ayet
kısmının adeta bir kaide şeklinde yükselmesi
eserin orijinalitesini artırmaktadır. Hattatının nadir
görülen, nadir eserlerindendir.
23 x 15,5 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
M. Uygun Koleksiyonu.
.
™CEMSIR HAFIZ MEHMED SALIH" (? - 1820)
Hilye-i Serife
Signed and dated AH 1222/AD 1806
23 x 15,5 cm.
€ 4.100 – 4.750
M. Uygun Collection
1
9. Yüzyıl’ın değerli hattatlarındandır. Kalemindeki sağlamlık dolayısıyla halkın ™şimşir∫
dediği ağaçların en sağlamı ile anılarak ™Cemşir Hâfız∫ diye meşhur olmuştur. Yazıda Akmolla Ömer Efendi’den ders görmüştür. Enderun-u Humayun’da hat hocalığı da yapmıştır.
(Ref: Şevket Rado, Türk Hattatları)
38 ALİF ART
30
™SEYYİD ŞERİF EFENDİ∫ (1814 - 1893)
.
Hilye-i Şerife
Ketebeli, Hicri 1282 (M. 1865) tarihli, aharlı
nohudî kâğıt üzerine is mürekkebi ile bir
satır muhakkak, on bir satır nesih, bir satır
sülüs hatla kaleme alınmış eser, klasik hilye
formundadır. Boşluklar bitkisel motiflerle
süslenmiş eserin cetvelleri altınla çekilmiştir.
50 x 25 cm.
Ğ 15.000 – 16.000
.
™SEYYID SERIF∫ (1814 - 1893)
Hilye-i Serife
Signed and dated AH 1282/AD 1865
50 x 25 cm
€ 5.100 – 5.450
S
ıbyan mektebinde Arapça ve Farsça okumuştur. 1828 senesinde Divan-ı Hümayun kalemine girmiştir. 1838 senesinde Hariciye Nezareti Mektubî kalemine alınmıştır. 1841
senesinde Hariciye ve Dâhiliye mektubî kalemleri birleştirilip sonraları ayrıldığından Hariciye mektubî kaleminde kalmıştır. 1857 senesinde mütemayiz rütbesi ile halifelik makamına
tayin edilmiştir. Sultan Abdülaziz’in 1863 yılında Mısır’a dönüşünde Fuad Paşa’nın yanında
kâtiplik hizmetinde bulunmuştur. Dördüncü rütbe Mecidî nişanı verilmiştir. Amedî kaleminde
güzel rık’a yazanlardan idi. Oğlu Rifat Bey, yıllarca Amedî kaleminde bulunarak muavin, amedci, Sadaret müsteşarı ve Sultan Vahidüddin’in zamanında Mabeyn başkâtibi olmuştur. (Ref: M.
Kemal İnal – Son Hattatlar)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 39
31
™ESSEYYİD MEHMED EMİN VEHBİ∫
.
Celi Sülüs Hat Levhası
Ketebeli, Hicri 1273 (M. 1856) tarihli, aharlı
kâğıt üzerine is mürekkebi ve celi sülüs hatla
kaleme alınmış eserde Arapça, mealen;
™Yardım ve başarı ancak Allah‘tandır∫
yazılıdır. Ketebedeki kayıttan hattatın
Mekteb-i Harbiye-i Şahane‘de hoca olduğu
anlaşılmaktadır. Yazının çevresi bahar çiçekleri
buketleri ile tezyin edilmiştir. Cetvelleri altınla
çekilmiş olup, dış pervazı halkari tekniği ile
süslenmiştir. Eser, 19. Yüzyıl‘a ait, oyma
tekniğiyle yapılmış, olağanüstü işçilikte
ve kondisyondaki, orijinal varaklı özel
çerçevesi içindedir.
38 x 55 cm.
Çerçeve ile: 67 x 84 cm.
Ğ 50.000 – 60.000
40 ALİF ART
™ESSEYYID MEHMED EMIN VEHBI∫
Calligraphic panel ™Celi sulus∫
Signed and dated AH 1273/AD 1856
38 x 55 cm
With frame: 67 x 84 cm
€ 17.000 – 20.400
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 41
32
SÜLÜS – NESİH MURAKKAA
.
Aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile sülüs ve
nesih hatla kaleme alınmış eserde Arapça
kaside yazılı olup, altı kıt‘adan müteşekkildir.
Körüklü murakkaa tarzında tertip edilmiş
eserin pervazları battal ebrusu paspartuludur.
Kıt‘aların tümü altın cetvellidir. Haliyle.
19. yüzyıl.
101 x 22,5 cm
Ğ 5.000 – 6.000
42 ALİF ART
CALLIGRAPHIC PANELS ™MURAKKAA∫
Unsigned, 19th century
101 x 22,5 cm
€ 1.700 – 2.050
33
EBUSSUUD TEFSİRİ
.
Hicri 984 (M. 1576) tarihli, aharlı kâğıt üzerine
is mürekkebi ve talik hatla kaleme alınmış
eser, Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
devrinin ünlü şeyhülislâmı Ebussuud Efendi‘nin
tefsiridir. Unvan sayfası klasik taç tezhipli
eserin ilk iki sayfası altın cetvelli olup, diğer
sayfaları surh cetvellidir. Salbekli şemseli,
sertaplı, miklepli orijinal deri cildindedir.
Gerek sanatsal, gerek bilimsel değeri
yüksek eser, Sultan III. Murad (1574-1595)
dönemine ait olması itibariyle de nadir
bulunur koleksiyonluk bir tefsirdir.
27 x 19 cm.
EBUSSUUD'S INTERPRETATION OF
THE QU'RAN
Unsigned, dated AH 984/AD 1576. Period of
Sultan Murad III (1574-1595). Ebussuud was
Sultan Soleiman (Kanuni) (1520-1566) the
Maguificent's Cheikh El Islam
27 x 19 cm
€ 8.500- 10.200
Ğ 25.000 – 30.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 43
34
™ŞEYHÜLİSLÂM MOLLA HÜSREV∫
™CHEIKH EL ISLAM MOLLA HUSREV∫
(?-1480)
(?-1480)
.
İslam Hukuku ile ilgili kitap
™Mehmed bin Feramuz bin Ali∫ ketebeli, Hicri
877 (M. 1472) tarihli, aharlı kâğıt üzerine
is mürekkebi ve kırma talik hatla kaleme
alınmış eser, dînî ilimler hakkındaki eserin
baş kısmında fihristi bulunmaktadır. 17. Yüzyıl
sonuna ait, salbekli şemseli, miklepli, sertaplı
deri cildi içindedir. Fatih Sultan Mehmed
(1451-1481)‘in kazaskerliğini de yapmış
olan hattatın müellif nüshası olması ve
aynı zamanda dönemi itibariyle belgesel
ve tarihi değeri yüksek, nadir bulunur, ünik
koleksiyonluk bir eserdir.
25 x 15 cm.
Study on Ottoman law
Signed ™Mehmed bin Feramuz bin Ali∫ and
dated AH 877/AD 1472. Cheikh El Islam
Molla Husrev was Fatih Sultan Mehmed's
(1451-1481) Kazasker (Military judge).
25 x 15 cm
€ 8.500 – 10.200
Ğ 25.000 – 30.000
.
™D
ürer∫ ve ™Gürer∫ sahibi olarak şöhret kazanan Şeyhülislâm Molla Hüsrev gençliğinde Şah Melek ve Halebi medreselerinden müderris, Fatih Sultan Mehmed’in birinci
saltanatında kazasker olmuştur. Sultan Murad’ın ikinci cülusunda Fatih’e sadakat
göstererek çekilmiş; İstanbul’un fethinden sonra, Hızır Bey’in vefatını müteakip İstanbul Kadısı
tayin edilmiştir. Aynı zamanda Galata (Bilad-ı Selâse) ile Üsküdar kadılıkları ve Ayasofya müderrisliğine getirilmiştir. Talebeleri ikametgâhının önünde sabahleyin toplanır, büyük bir alayla
Hoca ata bindirilerek medreseye gidilirdi. Cuma günü Ayasofya’ya girdiğinde cemaat hürmeten
ayağa kalkıp, mihrap yakınındaki yerine kadar yol açardı. Her gün teberrüken iki sayfa yazı
yazardı; vefatında güzel yazısı ile birçok kitaplar çıkarmıştır. Fatih’in yemekte Molla Gürani’yi
sağa oturtmasını sebep tutarak 877 (1472)’de Bursa’ya dönmüş ve Zeynî’lerde bir medrese inşa
ve tedris ile meşgul olmuştur. Sultan Mehmed hareketine nedamet ile İstanbul’a davet ve fetva
makamını ona bahşeylemiştir. İstanbul’da üç cami yaptırmıştır. Pek çok eseri varsa da en meşhuru, fıkıhtan ™Dürer∫ namındaki metin ile ™Gürer∫ ismindeki şerhtir.
44 ALİF ART
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 45
35
CAMALTI HAT LEVHASI
.
1928 tarihli, camaltı tekniği ile imal edilmiş
eserin merkezinde müsenna celi talik
hatla ™Meded Ya Ali∫ yazılıdır. ™Ali∫ isminin
sonundaki ™ye∫ harfi Hz. Ali‘nin kılıcı Zülfikar
tarzında tasvir edilmiştir. İstifin merkezinde
on iki terkli Bektaşî tacı yer almaktadır.
Üst kısımda yine talik hatla ™Allah∫ ve
™Muhammed∫ yazılıdır. İstifin alt kısmında,
on iki terkli Bektaşî teslim taşının altında
ise talik hatla ™Hasan∫, ™Hüseyin∫, ™Fatma∫
yazılıdır. Üst köşelerde perde betimlemeleri,
alt köşelerde ise bitkisel köşebentler dikkati
çekmektedir. Türünün sanat değeri yüksek bir
örneğidir.
42,5 x 70 cm.
35
Ğ 3.500 – 4.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
AN UNDER GLASS CALLIGRAPHIC
PANEL
Dated 1928
42,5 x 70 cm
€ 1.200 – 1.350
J.E.B. Collection
36
CAMALTI HAT LEVHASI
.
Hicri 1301 (M. 1883) tarihli, camaltı tekniği
ile siyah zemin üzerine altın yaldızla yapılmış
celi sülüs armudi istifte ™Aman Mürüvvet∫ ve
™Ya Seyyidü‘l Evvelin ve‘l Ahirin∫ yazılıdır. İstifi
içine alan hilalin içinde eski Türkçe ™Aman
lafzı senin ism-i şerifinle müsavidir – Anın
çün aşıkın zarı amandır Ya Resulallah∫ beyiti
yazılıdır.
43,5 x 34 cm.
Ğ 2.500 – 3.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
AN UNDER GLASS CALLIGRAPHIC
PANEL
36
Dated AH 1301/AD 1883
43,5 x 34 cm
€ 850 – 1.000
J.E.B. Collection
46 ALİF ART
37
™ABDÜLKÂDİR BİN MEHMED EMİN∫
(?-1824)
.
Hilye-i Şerife
Ketebeli, Hicri 1219 (M. 1804) tarihli,
aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme
alınmış eser klasik hilye formunda olup
başmakamında talik besmele, hilal kısmında
dokuz satır talik hatla Hazret-i Muhammed‘i
tasvir eden metin, ayet kısmında talik hatla
™Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik∫ ayeti, etek kısmında dualar
ve ketebe yer almaktadır. Yazının sanat
değerinin yanı sıra son derece ince ve
üstadane tezhibin de eserin sanat değerini
arttırdığı bir hakikattir. Koltuklarda ve sair
boşluklarda görülen mavi zemin üzerine
klasik tarzdaki tezyinat dikkat çekicidir. Dış
pervazı altın yaldızla rokoko sarmallı bir su
çevrelemektedir. Hattatın ender görülen talik
hilyelerindendir.
65 x 44 cm.
Ğ 18.000 – 20.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
™ABDULKADIR BIN MEHMED EMIN∫
(?-1824)
Calligraphic panel ™Hilye-i Serife∫
Signed and dated AH 1219/AD 1804
65 x 44 cm
€ 6.100 – 6.800
J.E.B. Collection
D
ivan-ı Hümâyun hocalarındandı. Hamidiye Türbesi’nde yazıları bulunmaktadır. (Ref:
Şevket Rado, Türk hattatları)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 47
38
ÜÇ ADET BERAT
.
a. ™Sultan II. Mustafa (1695-1703)∫ tuğralı,
Edirne Hicri 1106 (M. 1695) tarihli, aharlı
ferman kâğıdı üzerine is mürekkebi ve
divani hatla kaleme alınmış eserin tuğrası
da is mürekkebi ile çekilmiştir. Eser, ™Ereğli
kasabası sakinlerinin verdikleri arz-ı hal
üzerine mezkur kasabadaki iki değirmenin
haklarının yeniden gözden geçirilmesi ve mani
teşkil eden bir hal yoksa Şeyh Mahmud isimli
zatın haleflerine verilmesi∫ hakkındadır.
50 x 25 cm.
A LOT OF THREE BERATS
b. ™Sultan III. Ahmed (1703-1790)∫ tuğralı,
Konstantiniyye Hicri 1120 (M. 1708) tarihli,
aharlı ferman kâğıdı üzerine is mürekkebi ve
divani hatla kaleme alınmış eserin tuğrası da
is mürekkebi ile çekilmiştir. Eser, Karaman
Valisi‘ne hitaben kaleme alınmış olup, ™Konya
Kadısı nezaretinde, Karaman Ereğlisi‘nde
Şeyh Hasan isimli zatın arazisi haklarının ve
Şeyh Mahmud Vakfı ile olan münasebetlerinin
yeniden tanzim edilmesi∫ hakkındadır.
50 x 24 cm.
c. ™Sultan III. Ahmed (1703-1790)∫ tuğralı,
Konstantiniyye Hicri 1120 (M. 1708) tarihli,
aharlı ferman kâğıdı üzerine is mürekkebi ve
divani hatla kaleme alınmış eserin tuğrası da
is mürekkebi ile çekilmiştir. Eser, Karaman
Valisi‘ne hitaben kaleme alınmış olup, ™Konya
Kadısı nezaretinde, Karaman Ereğlisi‘nde Şeyh
Hasan isimli zatın arazi haklarının gözden
geçirilmesi ve yeniden tanzim edilmesi∫
hakkındadır.
49,5 x 24,5 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
48 ALİF ART
a. With the tugrah of ™Sultan Mustafa II (16951703)∫, 50 x 25 cm
b. With the tugrah of ™Sultan Ahmed III (17031790)∫, 50 x 24 cm
c. With the tugrah of ™Sultan Ahmed III (17031790)∫, 49,5 x 24,5 cm
€ 2.050 – 2.400
39
™SULTAN I. MAHMUD∫ (1730-1754)
.
Ferman
Hicri 1157 (M. 1744) tarihli, ferman
kâğıdı üzerine is mürekkebi ile on iki satır
divânî hatla kaleme alınmış olup tuğrası lâl
mürekkebi ile çekilmiştir. Tuğranın üzerinde
yer alan taç tezhibindeki bahar çiçekleri
halkârî tarzında ve göz alıcıdır. Eser, Mevlana
Feyyaz isimli kadıya hitaben yazılmış olup,
™Germir kasabasının halkı tarafından saraya
verilen arzuhal neticesinde alınan karara göre
kasabanın suyunun kullanımı ve dağıtımının
gözden geçirilmesi ve halkın sudan layıkıyla
istifadesine itina gösterilmesi∫ hakkındadır.
Eserin sol tarafı ve üst kısmı restorasyonludur.
70 x 45 cm.
™SULTAN MAHMUD I∫ (1730-1754)
Firman
Dated AH 1157/AD 1744, the left part and
the upper surface are restored
70 x 45 cm
€ 2.700 – 3.400
Ğ 8.000 – 10.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 49
40
.
KUKA, ZİKİR TESPİHİ
Kürevî kesimli kuka tanelerinden oluşan
500‘lük zikir tespihinin Mevlevi sikkesi formlu
imamesi üzerinde eski Türkçe ile ™Hüseyin
usta∫ yazılıdır.
20. yüzyıl.
Uzunluk: 205 cm.
Ğ 800 – 1.000
.
ONE TENPIN TESPIH
20th century
L: 205 cm
€ 270 - 350
41
42
DEVE KEMİĞİ, ZİKİR TESPİHİ
FİLDİŞİ, BEŞ ADET TESPİH
Limonî kesimli deve kemiği tanelerinden
oluşan 500‘lük zikir tespihinin imamesi
Mevlevi sikkesi formundadır.
19. – 20. Yüzyıl.
Uzunluk: 256 cm.
Fildişinden mamul tespihlerin iki adedi 33‘lük,
üç adedi 99‘luktur. İmameleri stilize Mevlevi
sikkesi formundadır.
20. yüzyıl.
Uzunluk: 53 cm. ~ 78 cm.
Ğ 800 – 1.000
Ğ 2.500 – 3.000
ONE CAMEL BONES TESPIH
A LOT OF FIVE IVORY TESPIH
.
.
.
.
19th - 20th century
L: 256 cm
20th century
L: 53 cm ~ 78 cm
€ 270 - 350
€ 850 – 1.000
40
42
42
41
42
50 ALİF ART
42
43
44
45
ON BİR ADET TESPİH
KUKA, İKİ ADET ZİKİR TESPİHİ
ŞAHMAKSUD ZİKİR TESPİHİ
Beyzî ve kürevî kesimli, boynuz, kuka,
koç boynuzu, çakmalı oltu taşı, çakmalı
abanoz, çakmalı kuka, deve kemiği, işlemeli
kuka, kral ağacı, portakal ağacı ve bağa
tanelerinden müteşekkil 33‘lük tespihlerin
imameleri Mevlevi sikkesi formundadır.
Tespih koleksiyonu, kayın ağacından mamul,
kapak üzeri ve yan yüzeyleri oyma tekniğiyle
desenlendirilmiş ahşap kutu içindedir.
20. yüzyıl.
Uzunluk: 35 cm. ~ 45 cm.
Kutu: 8,5 x 23 x 16 cm.
Kürevî kesimli kuka tanelerinden oluşan
500‘lük zikir tespihlerinin imameleri Mevlevi
sikkesi formundadır.
20. yüzyıl.
Uzunluk: 246 cm., 285 cm.
Beyzî kesimli şahmaksud tanelerinden oluşan
500‘lük zikir tespihinin imamesi Mevlevi
sikkesi formundadır.
20. yüzyıl.
Uzunluk: 236 cm.
Ğ 1.000 – 1.500
Ğ 1.250 – 1.500
A LOT OF TWO TENPIN TESPIH
ONE SAHMAKSUD TESPIH
.
.
.
.
.
20th century
L: 246 cm, 285 cm
20th century
L: 236 cm
€ 350 - 500
€ 425 - 500
Ğ 1.750 – 2.000
.
46
A LOT OF ELEVEN TESPIH
BOYNUZ ZİKİR TESPİHİ
.
Two horn, three tenpin, one oltu stone, one
ebony, one bone, two wood, one tortoiseshell,
with a wood box
20th century
L: 35 cm ~ 45 cm
Box: 8,5 x 23 x 16 cm
Beyzî kesimli boynuz tanelerinden oluşan
500‘lük zikir tespihinin imamesi Mevlevi
sikkesi formundadır.
20. yüzyıl.
Uzunluk: 306 cm.
Ğ 1.750 – 2.000
€ 600 - 700
.
ONE HORN TESPIH
20th century
L: 306 cm
€ 600 - 700
43
44
44
43
45
46
43
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 51
47
İKİ ADET BASTON
.
Gürgen ağacı gövdeli bastonların Mevlevi
sikkesi formundaki sap kısımları narçıl ve deve
kemiğinden yapılmıştır.
19. – 20. Yüzyıl.
Uzunluk: 91,5 cm., 94 cm.
Ğ 1.500 – 2.000
.
48
A LOT OF TWO WALKING STICKS
19th – 20th century
L: 91,5 cm ~ 94 cm
€ 500 - 700
48
48
47
DÖRT ADET BASTON
.
48
48
47
Bir adedi kiraz ağacı, üç adedi abanoz
gövdelidir. Sap kısımları mors dişi, boynuz,
mine işçilikli gümüş ve Kafkas 84 zolotnik
damgalı gümüşten mamuldür.
19. – 20. Yüzyıl.
Uzunluk: 81 cm. ~ 85,5 cm.
Ğ 3.500 – 4.000
.
A LOT OF FOUR WALKING STICKS
19th – 20th century
L: 81 cm ~ 85,5 cm
€ 1.200 – 1.350
52 ALİF ART
49
50
DÖRT ADET BASTON
DÖRT ADET BASTON
İki adedi abanoz, bir adedi gürgen, bir adedi
meşe ağacı gövdelidir. Sap kısımları gümüş,
gümüş kaplama, abanoz ve gürgenden mamul
olup, iki adedi kartal başı ve at şeklindedir.
19. – 20. Yüzyıl.
Uzunluk: 88 cm. ~ 96,5 cm.
İki adedi gül ağacı, iki adedi abanoz gövdelidir.
Sap kısımları katalin, fildişi, gümüş ve Van
işi savatlı gümüşten mamul bastonlardan bir
adedinin içinde cam içki şişesi bulunmaktadır.
19. – 20. Yüzyıl.
Uzunluk: 81 cm. ~ 89,5 cm.
Ğ 2.000 – 3.000
Ğ 3.750 – 4.000
.
.
A LOT OF FOUR WALKING STICKS
.
19th – 20th century
L: 81 cm ~ 89,5 cm
€ 1.300 – 1.350
A LOT OF FOUR WALKING STICKS
19th – 20th century
L: 88 cm ~ 96,5 cm
€ 700 – 1.000
49
50
49
50
49
50
50
49
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 53
51
52
53
BEYKOZ, OPALİN GÜLABDAN
BEYKOZ, OPALİN GÜLABDAN
BEYKOZ, OPALİN GÜLABDAN
Beyaz renkli opalinden mamul, yuvarlak
tabanlı yüksek kaideli, şişkin gövdeli ve ince
uzun boyunludur. Dış yüzeyi kırmızı, eflatun,
sarı ve yeşil renkler kullanılarak dört adet elma
motifi ile desenli olup, etrafı mine çiçekleri ile
süslüdür. Formu ve ebadı itibariyle türünün
güzel örneklerindendir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 27,5 cm.
Beyaz renkli opalinden mamul, yuvarlak
tabanlı yüksek kaideli, şişkin gövdeli ve ince
uzun boyunludur. Dış yüzeyi kırmızı, eflatun,
sarı, mavi, yeşil renklerle ve altın yaldız
kullanılarak sekiz adet elma motifi ile desenli
olup, etrafı papatya ve fiyonklarla süslüdür.
Boyun kısmı iki adet boru çiçeği motifli
eser, formu ve ebadı itibariyle türünün
güzel örneklerindendir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 28,5 cm.
Beyaz renkli opalinden mamul, yuvarlak tabanlı
yüksek kaideli, şişkin gövdeli ve ince uzun
boyunludur. Gövde merkezinde, madalyon
içinde iki adet ay yıldız motifi yer almakta olup,
etrafı ve boyun kısmı kırmızı, turuncu, yeşil,
mavi ve sarı renkler kullanılarak elma ve mine
çiçekleriyle süslenmiştir. Formu ve ebadı
itibariyle türünün güzel örneklerindendir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 28 cm.
.
.
Ğ 1.750 – 2.500
.
A BEYKOZ ROSEWATER SPRINKLER
Ğ 1.750 – 2.500
19th century
H: 27,5 cm
A BEYKOZ ROSEWATER SPRINKLER
.
Ğ 1.750 – 2.500
.
.
A BEYKOZ ROSEWATER SPRINKLER
19th century
H: 28 cm
19th century
H: 28,5 cm
€ 600 - 700
€ 600 - 700
€ 600 - 700
52
51
54 ALİF ART
53
54
BEYKOZ, OPALİN LOKUMLUK
.
Turkuaz renkli opalinden mamul, halka kaideli,
silindirik kâseli, kubbe formlu kapaklı, kapak
tutamağı Mevlevi sikkesi şeklindedir. Kâse
ve kapağının dış yüzeyi zengin altın yaldız
kullanılarak bitkisel motiflerle desenlenmiştir.
Kapak iç kenarında ufak atık mevcuttur.
Türünün nadir ve güzel örneklerindendir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 20,5 cm.
Çap: 18,5 cm.
A BEYKOZ SUGAR BOWL
19th century
H: 20,5 cm
D: 18,5 cm
€ 2.700 – 3.050
Ğ 8.000 – 9.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 55
55
56
57
BEYKOZ İBRİK – GÜLABDAN
BEYKOZ KUŞ - GÜLABDAN
BEYKOZ, ÜÇ ADET LÂLEDAN
Mavi renkli opalinden mamul, yuvarlak kaideli,
şişkin gövdeli, dar uzun boyunlu, kulplu,
imbikli ve kapaklı ibrik şeklindeki gülabdanın
düz yüzeyi ve kapak üzeri yeşil, turuncu, beyaz
renklerle mine çiçekleri ile desenli olup, araları
altın yaldızla süslenmiştir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 26 cm.
Lacivert renkli opalinden mamul kuş
formundaki gülabdanın üzeri altın yaldızla
desenlendirilmiştir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 10,5 cm.
18 x 8 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
A BEYKOZ ROSEWATER SPRINKLER
A BEYKOZ ROSEWATER SPRINKLER
19th century
H: 10,5 cm
18 x 18 cm
Mavi renkli opalinden mamul, yuvarlak
yüksek kaideli, şişkin gövdeli lâledanlardan iki
adedinin ağız kenarları dilimlidir. Bir adedinin
gövdesi yalın, iki adedinin dış yüzeyleri beyaz
ve turuncu renk ile mine çiçekleri ile süslüdür.
Motif araları altın yaldızla desenlendirilmiş
eserlerden bir adedinin merkezindeki üç
adet madalyon içinde ay yıldız motifleri
görülmektedir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 17,5 cm. ~ 23,5 cm.
.
.
.
19th century
H: 26 cm
Ğ 2.500 – 3.000
.
€ 850 – 1.000
€ 1.000 – 1.350
.
Ğ 3.500 – 4.000
.
A LOT OF THREE BEYKOZ VASES
19th century
H: 17,5 cm ~ 23,5 cm
€ 1.200 – 1.350
57
55
57
56
56 ALİF ART
58
59
BEYKOZ, ÜÇ ADET GÜLABDAN
BEYKOZ, ALTI ADET OBJE
İki adedi mavi, bir adedi yeşil renkli opalinden
mamul, yuvarlak yüksek kaideli, şişkin gövdeli
ve dar uzun boyunlu gülabdanların üzerleri
turuncu, beyaz, kahverengi ve altın yaldızla
desenlendirilmiştir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 25 cm. ~ 28 cm.
Mavi opalinden mamul grup, bir adet
ibrik-gülabdan, bir adet daldırma, bir
adet yumurtalık, bir adet kâse ve iki adet
iftariyelikten müteşekkildir. Daldırma ve
ibrik-gülabdanın gövde yüzeyi kabartma
bitkisel motiflerle desenli olup, altın yaldızla
bezenmiştir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 4,5 cm. ~ 24 cm.
Çap: 9 cm. ~ 14 cm.
.
Ğ 2.500 – 3.000
.
A LOT OF THREE BEYKOZ
ROSEWATER SPRINKLERS
19th century
H: 25 cm ~ 28 cm
.
Ğ 4.000 – 5.000
.
A LOT OF SIX BEYKOZ OBJECTS
One rosewater sprinkler, one bowl, one
eggcup, one cup, two plates, 19th century
H: 4,5 cm ~ 24 cm
D: 9 cm ~ 14 cm
€ 850 – 1.000
€ 1.350 – 1.700
59
59
58
59
59
59
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 57
60
61
62
OSMANLI GÜMÜŞ ÇERÇEVELİ ÜÇ
ADET AYNA
OSMANLI GÜMÜŞ SERLİ BOHEM
NARGİLE
OSMANLI, ZENNE NARGİLESİ
İki adedi ™Sultan II. Mahmud (1808-1839)∫
tuğralı, bir adedi kabartma ™A∫ Ermeni usta
inisyalli ve Hicri 1297 (M. 1880) tarihli
eserlerin bir adedi oval, diğerleri yuvarlak
formludur. Dilimli kenarlı, merkezleri
kabartma tekniğiyle çilek, gül, boru çiçekleri
ve yaprak toplulukları ile desenlidir. Orijinal
zincirleri mevcuttur.
Çap: 24 cm., 31 cm.
25,5 x 31,5 cm.
Düz dipli, sekizgen şişkin gövdeli bohem
minyatür nargile şişesinin yüzeyi kesme
tekniğiyle yaprak ve bitkisel motiflerle
desenlendirilmiş olup, üzerleri kobalt mavisi,
sarı, turuncu ve yeşille renklendirilmiştir. İki
boğumlu gümüş serinin üzeri çiçek ve yaprak
motifli iki adet bilezikle çevrilidir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 16,5 cm.
.
.
Ğ 1.500 – 2.000
.
Ğ 6.000 – 7.000
.
AN OTTOMAN SILVER BOHEMIAN
NARGILEH
A LOT OF THREE OTTOMAN SILVER
MIRRORS
19th century
H: 16,5 cm
Two of them with the tugrah of ™Sultan
Mahmud II (1808-1839)∫, one of them with
the artist‘s initial ™A∫ and dated AH 1297/
AD 1880
D: 24 cm, 31 cm
25,5 x 31,5 cm
.
Hindistan cevizi gövdeli eserin tabağı, kaidesi
ve seri gümüştür. Tabağı yaprak şeklinde üç
ayaklı, kenarları yaprak motifi dilimli olup,
merkezinde kuş figürü yer almaktadır. Kıvrık
dal formunda üç adet ayaktan müteşekkil
kaidesinin uçlarında palamut motifleri
görülmektedir. Gövde üzerine üç adet gümüş
çiçek motifi ve zincir aplike edilmiştir. Ateşliği
ajur tekniği ile yapılmış nargile türünün nadir
görülen örneklerindendir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 45,5 cm.
Tabak çapı: 19 cm.
Ğ 3.500 – 4.000
.
AN OTTOMAN NARGILEH
All the part of the piece are in silver except
the centre in coconut
19th century
H: 45,5 cm
D (plate): 19 cm
€ 500 - 700
€ 1.200 – 1.350
€ 2.050 – 2.400
60
60
60
62
61
58 ALİF ART
63
OSMANLI GÜMÜŞ AKSAMLI, BOHEM
NARGİLE
.
Osmanlı pazarı için özel üretim olan kobalt
mavisi ve şeffaf kristalden mamul nargilenin
yuvarlak tepsisi dilimli kenarlı, Osmanlı
zevkine uygun şemse motifi kesmelidir.
Armudî formlu nargile şişesi şemse, baklava
ve elips kesimli olup, kesmeli yüzeylerin araları
kobalt mavisi zeminlidir. Osmanlı gümüş
işçiliğinin nadir güzellikte bir örneği olan
üç adet kıvrık dal formunda ayaklı kaidesi,
akantüs yapraklarından oluşan boyun bileziği,
stilize lâle formundaki ateşliği ve Süleymaniye
dilimli, ajurlu rüzgarlığı sahlı ve çeşnilidir.
Formu, boyutları, tasarımı ve estetik
özellikleri açışından türünün koleksiyonluk
bir örneğidir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 50 cm.
Gümüş ağırlığı: 1040 gr.
Tabak çapı: 50 cm.
Ğ 30.000 – 35.000
.
A BOHEMIAN NARGILEH
Made for the Ottoman market, 19th century
Silver W: 1040 gr
H: 50 cm
Plate D: 50 cm
€ 10.200 – 11.900
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 59
64
66
.
TUĞRALI GÜMÜŞ ÇAMÇAK VE BİR
ÇİFT BARDAK
Bardaklar ™Sultan Abdülaziz (1861-1876)∫
tuğralı, düz yuvarlak tabanlı, gövdelerinin
dış yüzeyi Aznavur işi ile desenlidir. Çamçak
(tuğrası okunamıyor), yalın yüzeyli, dış kenar
bordürü kalem işi ile yapılmış ince bir suyla
çevrilidir.
Ağırlık: 415 gr.
Yükseklik (bardak): 9,5 cm.
Çap (çamçak): 15 cm.
Ğ 1.750 – 2.000
.
A LOT OF THREE OTTOMAN SILVER
OBJECTS
A pair of glasses with the tugrah of ™Sultan
Abdulaziz (1861-1876)∫ and one cup with
illegible tugrah
W: 415 gr
H (glasses): 9,5 cm
D (cup): 15 cm
€ 600 - 700
GÜMÜŞ SALEPLİK, KINATASI VE
GÜLABDAN
.
a. Osmanlı pazarı için özel yapım saleplik
™M.S.∫ inisyalli, kapaklı, tabaklı ve kulpludur.
Düz dipli, gövdesi ve kapağı konik formludur.
Kapak, gövde ve tabak yüzeyleri kazıma
tekniği ve kalem işçiliğiyle çiçek toplulukları ve
bitkisel motiflerle süslüdür.
19. yüzyıl. Yükseklik: 14,5 cm. Çap: 9 cm.
b. ™Sultan II. Mahmud (1808-1839)∫ tuğralı
kınatası çukur tabanlı ve yüksek kenarlıdır.
Bombeli merkezi kabartma tekniğiyle yapılmış
çilek dalları ile süslü olup, etrafı palmet
yapraklarıyla çevrilidir. Arka yüzeyi kalem işiyle
yapılmış stilize yaprak motifleriyle desenlidir.
Çap: 14 cm.
A LOT OF THREE SILVER OBJECTS
a. Covered cup; made for the Ottoman
market, with the initial ™M.S.∫, 19th century,
H: 14,5 cm, D: 9 cm
b. Henna bowl; with the tugrah of ™Sultan
Mahmud II (1808-1839)∫, D: 14 cm
c. Rosewater sprinkler, 19th century,
H: 28 cm
Total W: 888 gr
€ 2.050 – 2.400
c. Yuvarlak yüksek kaideli, şişkin gövdeli
gülabdan ince uzun boyunludur. Gövde üzeri
ve ağız bordürü kalem işiyle yapılmış çiçekli
kıvrımla dallarla desenlidir.
19. yüzyıl. Yükseklik: 28 cm.
Toplam ağırlık: 888 gr.
Ğ 6.000 – 7.000
65
TUĞRALI GÜMÜŞ HAMAMTASI
.
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı,
yalın gövdeli hamamtasının dış yüzeyi kalem
işçiliğiyle yapılmış baklava dilimi motifleriyle
dolgulu bir su ile çevrilidir.
Ağırlık: 312 gr.
Çap: 19 cm.
Ğ 2.000 – 3.000
.
AN OTTOMAN SILVER BOWL
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)∫
W: 312 gr
D: 19 cm
65
€ 700 – 1.000
66c
66a
64
64
60 ALİF ART
66b
67
TUĞRALI GÜMÜŞ TEPSİ
.
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı,
oval formlu tepsinin merkezi yalın yüzeyli, dışa
dönük yüksek kenarları ajur tekniğiyle yapılmış
yaprak motifleriyle süslüdür. Gövdeye perçinli
kulpları döküm ve kabartma tekniğiyle yapılmış
çiçek demeti şeklindedir. Ebadı ve işçilik
kalitesi itibariyle dikkat çekici koleksiyonluk
bir eserdir
Ağırlık: 3052 gr.
64 x 41 cm.
AN OTTOMAN SILVER TRAY
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)∫
W: 3052 gr
64 x 41 cm
€ 6.800 – 7.500
Ğ 20.000 – 22.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 61
68
69
70
TUĞRALI GÜMÜŞ, ÜÇ ADET
İFTARİYELİK
TUĞRALI GÜMÜŞ TEPSİ
TUĞRALI GÜMÜŞ, ÜÇ ADET
İFTARİYELİK
.
.
Bir adedi ™Sultan II. Mahmud (1808-1839)∫,
iki adedi ™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫
tuğralı, yuvarlak formlu iftariyeliklerin yalın
yüzeyli olan iki adedinin kenarları dilimlidir.
Diğeri, yaprak şeklinde üç ayaklı olup, iç
yüzeyi Aznavur işi ile desenli, kenarları kalem
işi ile çiçek ve yaprak motifleriyle süslüdür.
Ağırlık: 515 gr.
Çap: 11,5 cm. ~ 20 cm.
Ğ 2.500 – 3.000
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı,
yuvarlak formlu, dışa dönük kenarlı tepsinin
merkezi kalem işçiliğiyle yapılmış çiçek dalı
motiflidir. Kenarları kabartma tekniğiyle
yapılmış papatya ve floral desenlerle süslüdür.
Ağırlık: 646 gr.
Çap: 34,5 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
.
A LOT OF THREE OTTOMAN SILVER
PLATES ™IFTARIYELIK∫
With the tugrah of ™Sultan Mahmud II (18081839)∫ and ™Sultan Abdulhamid II (18761909)∫
W: 515 gr
D: 11,5 cm ~ 20 cm
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı,
yekpâre gümüşten mamul yaprak formlu
iftariyeliklerin tüm yüzeyleri kabartma
tekniğiyle desenlendirilmiştir.
Ağırlık: 358 gr.
18 x 14 cm. (x2)
17,5 x 15 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
.
AN OTTOMAN SILVER TRAY
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)∫
W: 646 cm
D: 34,5 cm
.
.
€ 1.000 – 1.350
A LOT OF THREE OTTOMAN SILVER
PLATES ™IFTARIYELIK∫
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)∫
W: 358 gr
18 x 14 cm (x2), 17,5 x 15 cm
€ 1.350 – 1.700
€ 850 – 1.000
>
71
TUĞRALI GÜMÜŞ, BİR ÇİFT
İFTARİYELİK
.
™Sultan Abdülmecid (1839-1861)∫ tuğralı, üç
ayak üzerinde yuvarlak gövdeli iftariyeliklerin
iç yüzeyleri Aznavur işi ile süslüdür.
Ağırlık: 520 gr.
Çap: 17 cm.
Ğ 2.500 – 3.000
.
A PAIR OF OTTOMAN SILVER PLATES
™IFTARIYELIK∫
With the tugrah of ™Sultan Abdulmecid (18391861)∫
W: 520 gr
D: 17 cm
€ 850 – 1.000
68
69
68
70
68
70
70
62 ALİF ART
72
75
TUĞRALI GÜMÜŞ MEKTUP TEPSİSİ
.
™Sultan Abdülmecid (1839-1861)∫ tuğralı, oval
formlu mektup tepsisinin dışa dönük kenarları
dilimlidir. Tepsinin iç yüzeyi ve kenarları
Aznavur işi ile desenli olup, merkezinde kalem
işi ile yapılmış Rûmi motifli madalyon yer
almaktadır.
Ağırlık: 304 gr.
20 x 25 cm.
TUĞRALI GÜMÜŞ TEPSİ
A LOT OF TWO OTTOMAN SILVER
CUPS
.
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid (18761909)∫
W: 505 gr
H: 15 cm
D: 10 cm
€ 1.000 – 1.350
74
Ğ 2.500 – 3.000
.
AN OTTOMAN SILVER TRAY
With the tugrah of ™Sultan Abdulmecid (18391861)∫
W: 304 gr
20 x 25 cm
€ 850 – 1.000
73
TUĞRALI GÜMÜŞ KAŞIKLIK VE
TATLILIK .
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı
kaşıklık ve tatlılık (kapağı eksik) bitkisel
motifli dört ayaklı yuvarlak kaidelidir. Konik
gövdelerinin kenarları dilimli, kaide ve
gövdelerinin dış yüzeyi çok zarif Aznavur işi ile
desenli olup, desenlerin araları ve dilimlerin
üzeri kazıma tekniğiyle yapılmış stilize çiçek ve
bitkisel motiflerle süslüdür.
Ağırlık: 505 gr.
Yükseklik: 15 cm.
Çap: 10 cm.
TUĞRALI GÜMÜŞ TEPSİ
.
™Sultan Abdülaziz (1861-1876)∫ tuğralı,
dikdörtgen formlu, çift kulplu, dışa dönük
kenarlı tepsi yalın yüzeylidir. Dışa dönük
yüksek kenarları kabartma tekniğiyle
yapılmış birbirini izleyen bitkisel motiflerle
desenlidir. Kıvrık dal formlu kulpları gövdeye
perçinlenmiştir. Tepsinin arka yüzeyinde
kazıma tekniğiyle ™G.E∫ (muhtemelen sahibinin
isminin baş harfleri) inisiyali yer almaktadır.
Ağırlık: 2135 gr.
38 x 62,5 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı,
oval formlu tepsinin dışa dönük kenarları
dilimlidir. Tepsinin iç yüzeyi hasır desenli
Aznavur işi ile süslü olup, merkezinde
kazıma tekniğiyle Rûmî motifli madalyon yer
almaktadır.
Ağırlık: 585 gr.
28,5 x 37 cm.
.
AN OTTOMAN SILVER TRAY
With the tugrah of ™Sultan Abdulaziz (18611876)∫
W: 2135 gr
38 x 62,5 cm
€ 1.350 – 1.700
Ğ 4.000 – 5.000
.
AN OTTOMAN SILVER TRAY
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid (18761909)∫
W: 585 gr
28,5 x 37 cm
€ 1.350 – 1.700
75
Ğ 3.000 – 4.000
74
72
71
73
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 63
76
77
78
OSMANLI, TOMBAK ŞAMDAN
OSMANLI, TOMBAK BUHURDAN
OSMANLI, TOMBAK KINATASI
Bakırdan dövme tekniği ile yapılmış, tek
mumluklu şamdan, halka kenarlı, yuvarlak
bombeli kaideli, boğumlu uzun gövdelidir.
Mumluğu silindir formlu eserin tüm dış yüzeyi
sathî kazıma tekniğiyle iri dal, yaprak ve rozet
çiçekleriyle desenli olup, içleri kumlama
tekniğiyle bezenmiştir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 36,5 cm.
Çap: 19 cm.
Bakırdan dövme tekniği ile yapılmış ve
yüzeyleri tombaklanmıştır. Yuvarlak tablaya
perçinli üç adet kıvrık dal şeklinde ayak
üzerinde yükselen ateşliği armudî, ajurlu
kapağı yüksek kubbe formludur. Kapağı
gövdeye menteşe ile tespit edilmiştir. Tepe
tutamağı çiçek motiflidir. Tabla ve ateşlik
yüzeyleri sathî kazıma tekniği ile yapılmış
çiçekli dal motifi ile bezemeli olup, içleri
kumlama tekniği ile doldurulmuştur. Haliyle.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 19 cm.
Tabla çapı: 20 cm.
Kayseri işi, bakırdan dövme tekniği ile
yapılmış kınatasının gövdesi kabartma baklava
motifleriyle desenlidir. Ağız bordürü kazıma
tekniğiyle yapılmış bitkisel motifli bir su ile
çevrilidir. Dış yüzeyinin kenarları iki sıra mineli
rozet aplikedir. Merkezi, dıştan çarkıfelek
desenli, içten rozet süslemelidir.
18. yüzyıl.
Çap: 14,5 cm.
Yükseklik: 5,5 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
.
Kayseri workshop
18th century
D: 14,5 cm
H: 5,5 cm
19th century
H: 19 cm
D (plate): 20 cm
€ 2.050 – 2.400
.
Ğ 12.000 – 14.000
.
AN OTTOMAN TOMBAK
CANDLESTICK
19th century
H: 36,5 cm
Base D: 19 cm
.
AN OTTOMAN TOMBAK INCENSE
BURNER
€ 4.100 – 4.750
.
Ğ 6.000 – 7.000
.
AN OTTOMAN HENNA BOWL
€ 1.700 – 2.050
78
76
77
64 ALİF ART
79
OSMANLI, TOMBAK MİNELİ ZARF
.
İstanbul işi, bronzdan dövme tekniğiyle
yapılmış gövdesi tombaklanmış zarf halka
kaideli, çan gövdeli ve yaprak şeklinde
ajurlu kenarlıdır. Gövdesinin dış yüzeyi mine
tekniğiyle yapılmış üç adet beyaz zeminli
madalyona ayrılmış olup, içleri pembe ve mavi
ile çiçek toplulukları dolguludur. Madalyonların
arası çiçekli dallarla süslenmiştir. Osmanlı
tombak ve mine işçiliğinin olağanüstü
örneklerinden olan zarfın benzerleri
Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda
yer almakta olup, dönemin saray ustasının
elinden çıkmış koleksiyonluk bir eserdir.
18. yüzyıl.
Yükseklik: 4,5 cm.
Çap: 5 cm.
AN OTTOMAN ™TOMBAK∫ ENAMELED
CUP
Istanbul workshop, 18th century
H: 4,5 cm
D: 5 cm
€ 6.100 – 6.800
Ğ 18.000 – 20.000
*
* Eser birebir ebatta basılmıştır.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 65
80
OSMANLI, TOMBAK BİR ÇİFT SAHAN
.
Bakırdan dövme tekniğiyle yapılmış sahanlar,
halka dipli, yüksek yayvan gövdeli ve kubbe
şeklinde bombeli kapaklıdır. Kapaklarının üzeri
sathî kazıma tekniği ile kıvrımlı iri dal, yaprak,
tomurcuk ve rozet çiçekleri ile desenli olup,
içleri kumlama tekniğiyle bezenmiştir. Kapak
tutamakları yapraklar arasında tomurcuk
şeklindeki eserlerin iç yüzeylerinin tombak
kondisyonları çok iyi durumdadır.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 17 cm.
Çap: 19 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
66 ALİF ART
A PAIR OF OTTOMAN TOMBAK
COVERED BOWLS
19th century
H: 17 cm
D: 19 cm
€ 4.100 – 4.750
81
OSMANLI, TOMBAK BİR ÇİFT ÜZENGİ
.
Bakırdan dövme tekniğiyle yapılmış eserlerin
yan yüzleri kazıma ve kabartma tekniğiyle
stilize gül ve yaprak motifleriyle desenli
olup, desen araları kumlama tekniğiyle
doldurulmuştur. Tombak kondisyonları iyi
durumdadır.
18. yüzyıl.
Yükseklik: 22,5 cm.
Uzunluk: 26 cm.
Derinlik: 15 cm.
A PAIR OF OTTOMAN TOMBAK
STIRRUPS
18th century
H: 22,5 cm
L: 26 cm
D: 15 cm
€ 5.100 – 6.100
Ğ 15.000 – 18.000
81
82
OSMANLI SİNİ
.
İstanbul işi, bakırdan dövme tekniğiyle
yapılmış sini dışa dönük halka kenarlı ve
yuvarlak yüzeylidir. İç yüzeyi kazıma tekniğiyle
yapılmış stilize kıvrımlı dal, kabak çiçeği, gül ve
üzüm motifleriyle desenli olup, bazı desenlerin
üzerleri kumlama tekniğiyle doldurulmuştur.
Kenar bordürü stilize yaprak motifleriyle çevrili
sininin tüm yüzeyi eski altın yaldızlıdır. İşçilik
kalitesi itibariyle Osmanlı Maden Sanatı'nın
göz alıcı örneklerindendir.
19. yüzyıl.
Çap: 78 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
.
AN OTTOMAN TRAY
Istanbul workshop, 19th century
D: 78 cm
€ 4.100 – 4.750
82
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 67
83
85
OSMANLI, TEKKE İŞİ BEŞ ADET OBJE
.
Bu grup, iki adet tarak, bir adet teber, bir adet
kaşıma çubuğu, bir adet işaret çubuğundan
müteşekkildir.
a. Taraklardan biri gümüş tutamaklı, üzeri
eski Türkçe ™Buhara∫ ibareli, tarak kısmı
şimşir ağacından yapılmıştır. Gümüş tutamak
kısmının üzeri kabartma hayvan figürleriyle
desenli, her iki yüzeyin merkezinde firuze
taşlarla çevrili madalyon içinde yer alan akik
taşların üzeri eski Türkçe ™Süleyman Han
İbn-i Kalender Han∫ yazılıdır. Tepe kısmında
sürmedan haznesi mevcuttur. Diğer tarak
ise; şimşir ağacından mamul, merkezindeki
kazıma tekniği ile yapılmış kompozisyonun
üst kısmında Mevlevi sikkesi, orta kısımda
müsenna olarak ™Ali∫, ayın harfinin içinde
™Hasan∫ ve ™Hüseyin∫, merkezinde
™Muhammed∫ yazılı olup, sağında ve solunda
™Hû ve∫ ibaresi görülmektedir.
19. yüzyıl. 14,5 x 11 cm., 14,5 x 12,5 cm.
b. Demirden mamul teberin tüm yüzeyi gümüş
kakmalı, ajur tekniğiyle yapılmış ağız kısmının
merkezinde yer alan teslim taşı formundaki
madalyon içinde altın ve gümüş kakma olarak
eski Türkçe ™Ya Ahad (Allah bir)∫ yazılıdır.
19. yüzyıl. Uzunluk: 54 cm.
c. Afyon işi, kayın ağacından mamul kaşıma
çubuğunun üzeri kakma tekniğiyle bronz
kullanılarak motiflendirilmiştir.
19. yüzyıl. Uzunluk: 48 cm.
A LOT OF FIVE OTTOMAN OBJECTS
Two hackles, one halberd, one scrather, one
stick
19th century
Hackles: 14,5 x 11 cm, 14,5 x 12,5 cm
L (halberd): 54 cm
L (scrather): 48 cm
L (stick): 50,5 cm
€ 1.200 – 1.350
TEKKE İŞİ KEPÇE
.
Gövdesi Hindistan cevizi, tutamağı geyik
boynuzundan mamuldür.
19. yüzyıl.
Çap: 14,5 cm.
Uzunluk: 37 cm.
Ğ 1.000 – 1.500
.
AN OTTOMAN DIPPER
84
PAPIER MACHE SAKIZLIK
.
Hint işi, halka tabanlı, konik gövdeli sakızlık
kapaklı ve tabaklıdır. Sakızlığı dış yüzeyi
ile tabağın iç yüzeyi çok renkli motiflerle
desenlidir.
20. yüzyıl başı.
Yükseklik: 12 cm.
Tabak çapı: 14,5 cm.
Kâse çapı: 8,5 cm.
19th century
D: 14,5 cm
L: 37 cm
€ 350 - 500
Ğ 250 – 300
.
AN INDIAN PAPIER MACHE SUGAR
BOWL
Early 20th century
H: 12 cm
D (bowl): 14,5 cm
D (plate): 8,5 cm
€ 85 - 100
d. Gövdesi narçıldan mamul işaret çubuğunun
tutamak kısmı katalinden yapılmış Mevlevi
sikkesi formundadır.
19. yüzyıl. Uzunluk: 50,5 cm.
Ğ 3.500 – 4.000
83c
84
83d
85
83b
<
86
83a
68 ALİF ART
<
<
86
87
88
OSMANLI, İKİ ADET KALEMTIRAŞ
OSMANLI, İKİ ADET TEBER
OSMANLI HATTAT MAKASI VE
KALEMTIRAŞ
.
.
Çelik ve demirden mamul teberlerden
demir olanın üzeri gümüş kakma tekniğiyle
desenlendirilmiştir. Diğerinin üzerinde kazıma
tekniğiyle eski Türkçe ™Ahmed Vehib∫ usta
imzası, ™Pederim Hacı Sadık Efendi‘ye
yâdigar∫, ™Düşman mermisinden mamuldür∫,
™Efendim, mürşidim, pîrîm Hüsameddin
Uşşakî∫ ibareleri ile ™Yüzseler cümle vücudum,
kalmasa tende deri, dönmesem Bab-ı Âli‘den,
haydariyim haydari∫ şiiri ve Kelime-i Tevhid
yazılıdır.
19. yüzyıl.
24 x 13 cm., 15 x 10 cm.
Ğ 3.500 – 4.000
.
.
Demirden mamul, özellikle hattatların
kullandığı makas ve kalemtıraşın üzeri altın
kakma stilize çiçek motifleri ile bezemelidir.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 18,5 cm., 28,5 cm.
Çelik ağızlı kalemtıraşlar boynuz ve kemik
saplı olup, uçları ve bilezikleri mercandır.
Türünün güzel örneklerinden olan
kalemtıraşlar koleksiyonluk eserlerdir.
18. – 19. yüzyıl.
Uzunluk: 18 cm., 21 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
Ğ 8.000 – 10.000
.
M. Uygun Koleksiyonu.
.
AN OTTOMAN SCRIBE‘S SCISSOR
AND ONE SHARPENER (A LOT OF)
19th century
L: 18,5 cm, 28,5 cm
A LOT OF TWO OTTOMAN PENCIL
SHARPENERS
18th – 19th century
L: 18 cm, 21 cm
€ 2.700 – 3.400
€ 1.000 – 1.350
M. Uygun Collection
A LOT OF TWO OTTOMAN HALBERDS
19th century
24 x 13 cm, 15 x 10 cm
<
€ 1.200 – 1.350
<
87
88
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 69
Makta
K
ata kökünden ism-i âlet olan mikta,
™kesecek alet, üzerinde kamış kalemin ucu kesilen kemikten yassıca
alet∫ anlamına gelir. Dilimizde ™makta∫ olarak
kullanılmıştır. Makta, 10 ilâ 20 cm boyunda,
2 ilâ 3 cm eninde ve 2 ilâ 3 mm kalınlığında
özel bir plaka olup fildişi, kemik, bağa, sedef
ve abanozdan yapılmış, kalemin yastığıdır.
Gümüş ve altından yapılmış olan maktalar
da vardır. Kalem kesilecek yerleri mutlaka
kemik ya da fildişinden yapılmıştır. Makta
üstündeki yiv, ™makta yuvası∫ veya ™kalem
hânesi∫ adıyla anılır ve kamış kalemin kesim
sırasında sağa sola kaçmaması için yapılmıştır. Makta ustaları kıl testeresi ve oyma kullanarak eserlerini çeşitli nakışlar, çiçekler, tarikat sikkeleri ve yazılarla süslemişler ve bu
işi ince bir sanat haline getirmişlerdir. Kimi
sanatçılar eserlerine pek zarif bir biçimde adlarını, çok ender olarak da maktayı yaptıkları
tarihi oymuşlardır. Ahmed, Ahmed Ziyâ, Alî,
Cevrî, Fennî, Hıfzî, Hasan, Nakşî imzaları tespit edilebilmiş sanatçılardan bazılarıdır. Makta îmâlini bilhassa Mevlevî dervişler; çakı, mil
ve kıl testere yardımıyla ince bir sanat haline getirmişler, eserlerini nakış, çiçek, yazı
ve Mevlevî sikkesiyle süsleyerek, bu aletin
pek latif numunelerini ortaya koymuşlardır.
Makta ve kalemtıraşların en güzel örnekleri
Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenmektedir.
(Ref: Muhittin Serin; Hat Sanatı ve Meşhur
Hattatlar, M. Şinasi Acar; Türk Hat Sanatı
Araç, Gereç ve Formları)
89
90
OSMANLI MAKTA
OSMANLI MAKTA
Eski Türkçe ™Cevrî∫ usta imzalı, yekpâre
fildişinden ajur ve oyma tekniği ile işlenmiş
maktanın üst kısmında sehpa üzerinde
Mevlevi sikkesi yer almakta olup, sikkenin
içinde eski Türkçe ile ™Ya Hazreti Mevlânâ
Mehmed Celaleddin∫ ibaresi görülmektedir.
Maktanın arka kısmında yine eski Türkçe
ile sahibinin adı ™Ali Galip∫ ve Hicri 1315
(M. 1897) tarihi yer almakta olup, aynı isim
maktanın ön yüzünde de bulunmaktadır.
Döneminin önemli saray ustasının
yapmış olduğu eserin tıpkı benzerleri
Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda
yer almakta olup, başka ustaların benzer
eserleri de Londra‘daki ™Nasser D.
Khalili∫ koleksiyonunda bulunmaktadır.
Olağanüstü işçilikli nadir koleksiyonluk bir
şaheserdir.
18. yüzyıl.
15 x 2 cm.
Eski Türkçe ™Kemal∫ usta imzalı, yekpâre
kemikten ajur ve oyma tekniği ile işlenmiş
maktanın üst kısmında sehpa üzerinde Mevlevi
sikkesi, alt kısımda gül motifi yer almaktadır.
Döneminin önemli saray ustasının
yapmış olduğu eserin tıpkı benzerleri
Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda
yer almakta olup, başka ustaların benzer
eserleri de Londra‘daki ™Nasser D.
Khalili∫ koleksiyonunda bulunmaktadır.
Olağanüstü işçilikli nadir koleksiyonluk bir
şaheserdir.
18. yüzyıl.
18 x 3 cm.
.
.
Ğ 24.000 – 28.000
.
AN OTTOMAN CROSS-SECTION
™MAKTA∫
Ğ 16.000 – 18.000
.
AN OTTOMAN CROSS-SECTION
™MAKTA∫
Maker‘s stamp in old Turkish ™Cevri∫. The
single ivory piece makta has a Mevlevi design
on the upper part. On the coin, there is an
Ottoman inscription ™Ya Hazret-i Mevlana
Mehmed Celaleddin∫. The name of the owner
™Ali Galip∫ and dated AH 1315/AD 1897 is
engraved on the reverse. Similar pieces are in
the Topkapi Palace Museum and in ™Nasser D.
Khalili∫ collection in London. This collector‘s
master piece makta is an exceptional in its
kind
18th century
15 x 2 cm
Maker‘s stamp in old Turkish ™Kemal∫, the
single bone piece makta has a Mevlevi design
on the upper part. Similar pieces are the
Topkapi Palace Museum and in ™Nasser D.
Khalili∫ collection in London. This collector‘s
master piece makta is exceptional in its kind
18th century
18 x 3 cm
€ 8.150 – 9.500
€ 5.450 – 6.100
90
89
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 71
91
94
FRANSIZ, ALTI ADET PARFÜM ŞİŞESİ
.
Kristal gövdeli şişeler kesme yüzeyli olup,
üzerleri yaldız bezemelidir.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 5 cm. ~ 18 cm.
A LOT OF EIGHT OTTOMAN THIMBLE
BOXES
19th – 20th century
L: 4 cm ~ 7 cm
€ 610 - 700
Ğ 1.500 – 2.000
.
93
A LOT OF SIX FRENCH PERFUME
BOTTLES
OSMANLI, SEKİZ ADET KAŞIK
.
19th century
L: 5 cm ~ 18 cm
İki adedi bağa, dört adedi Hindistan cevizi
hazneli, bir adedi yekpare mors balığı kemiği,
bir adedi yekpare boynuzdan mamuldür.
Kaşıkların bir adedinin sapı kemik, dört
adedinin sapı fildişi, bir adedinin sapı
Hindistan cevizinden yapılmıştır.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 23 cm. ~ 26 cm.
€ 500 - 700
92
OSMANLI, SEKİZ ADET İĞNEDAN
.
Sarı maden üzerine altın yaldızlı iki parçadan
müteşekkil gövdeleri silindir ve kurşun
formundadır. Gövde üzerleri kalem işçiliğiyle
yapılmış bitkisel motiflerle eserler ipek
püsküllüdür.
19. – 20. Yüzyıl.
Uzunluk: 4 cm. ~ 7 cm.
Ğ 1.800 – 2.000
OSMANLI, ON ADET KAŞIK
.
Sekiz adedi bağa, iki adedi Hindistan cevizi
hazneli kaşıkların üç adedinin sapı kemik, beş
adedinin sapı fildişi, bir adedinin sapı abanoz,
bir adedinin sapı ahşaptan yapılmıştır.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 25 cm. ~ 27 cm.
Ğ 3.750 – 4.000
.
A LOT OF TEN OTTOMAN SPOONS
Eight spoons in tortoiseshell, two in coconut
19th century
L: 25 cm ~ 27 cm
€ 1.300 – 1.350
Ğ 2.500 – 3.000
.
A LOT OF EIGHT OTTOMAN SPOONS
Two spoons in tortoiseshell, four in coconut,
one bone, one horn
19th century
L: 23 cm ~ 26 cm
€ 850 – 1.000
94
94
93
93
91
91
92
72 ALİF ART
95
OSMANLI, DÖRT ADET HOŞAF KAŞIĞI
.
Bağa hazneli kaşıkların sap kısımları kemik
ve mercandan mamuldür. Muhtemelen
saray için yapılmış kaşıklar türlerinin güzel
örneklerinden olup, koleksiyonluk eserlerdir.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 22 cm. ~ 25,5 cm.
A LOT OF FOUR OTTOMAN SPOONS
Tortoiseshell, handrod bone and coral
19th century
L: 22 cm ~ 25,5 cm
€ 3.400 – 4.100
Ğ 10.000 – 12.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 73
96
96
NECDET KALAY (1932-1984)
.
™Eskişehir‘de Trenler∫
İmzalı, 1977 tarihli, karton üzerine yağlıboya.
Eserin arkasında orijinal sergi etiketi
mevcuttur.
26 x 69 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
97
NECDET KALAY (1932-1984)
™Eskisehir Railways∫
Signed and dated 1977, oil on cardboard.
With the original exhibition‘s sticker on the
reverse
26 x 69 cm
€ 1.700 – 2.050
97
ALİ DEMİR (1931)
.
™Kurtuluş Savaşı∫
İmzalı, 2001 tarihli, prestuval üzerine
yağlıboya.
50,5 x 50 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
.
ALI DEMIR (1931)
™Turkish War of the Independence∫
Signed and dated 2001, oil on canvas laid
down on panel
50,5 x 50 cm
€ 1.350 – 1.700
74 ALİF ART
NECDET KALAY
(1932 – 1984)
Kuvây-yi Milliye Serisi
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 75
98
98
NECDET KALAY (1932-1984)
.
™Sultanahmet Mitingi∫
İmzalı, karton üzerine yağlıboya. Eserin
arkasında orijinal sergi etiketi mevcuttur.
19 x 54 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
Eser; 6-30 Ekim 2004 tarihleri arasında
Artium Sanat Evi‘nde düzenlenen ™Kuvayyi Milliye Destanı∫ sergisinde yer almış
olup, sergi için düzenlenen kataloğun 10.
sayfasında yer almaktadır.
.
NECDET KALAY (1932-1984)
™Meeting in Sultanahmet∫
Signed, oil on cardboard. With the original
exhibition‘s sticker on the reverse
19 x 54 cm
€ 1.700 – 2.050
The painting is included in ™Kuvay-yi Milliye
Destani∫ exhibition catalogue page 10 held
at Artium Gallery
99
99
NECDET KALAY (1932-1984)
.
™Beyoğlu'nda Resmi Geçit Töreni∫
İmzalı, karton üzerine yağlıboya.
24 x 35 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
Eser; 6-30 Ekim 2004 tarihleri arasında
Artium Sanat Evi‘nde düzenlenen ™Kuvayyi Milliye Destanı∫ sergisinde yer almış
olup, sergi için düzenlenen kataloğun 4.
sayfasında yer almaktadır.
76 ALİF ART
NECDET KALAY (1932-1984)
™Parade of Turkish Army in Beyoglu∫
Signed, oil on cardboard
24 x 35 cm
€ 1.350 – 1.700
The painting is included in ™Kuvay-yi Milliye
Destani∫ exhibition catalogue page 4 held
at Artium Gallery
100
NECDET KALAY (1932-1984)
.
™Erzurum‘da Kongre Geceleri∫
İmzalı, karton üzerine yağlıboya. Eserin
arkasındaki orijinal sergi etiketinde
™Erzurum‘da Kongre Geceleri, 5 Temmuz 1919
Mustafa Kemal ve arkadaşları; Dr. Binbaşı
Refik, Erzurum Valisi Münir Süreyya, Mazhar
Müfit ve Emireri Ali∫ yazılıdır.
21 x 35 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
Eser; 6-30 Ekim 2004 tarihleri arasında
Artium Sanat Evi‘nde düzenlenen ™Kuvayyi Milliye Destanı∫ sergisinde yer almış
olup, sergi için düzenlenen kataloğun 13.
sayfasında yer almaktadır.
100
.
NECDET KALAY (1932-1984)
™Congress night in Erzurum∫
Signed, oil on cardboard. With the original
sticker insciption∫Congress night in Erzurum,
5th of July 1919 Mustafa Kemal and his
friends; Dr. major Refik, Erzurum governor
Munir Sureyya, Mazhar Mufit and batman Ali∫
21 x 35 cm
€ 1.350 – 1.700
The painting is included in ™Kuvay-yi Milliye
Destani∫ exhibition catalogue page 13 held
at Artium Gallery
101
NECDET KALAY (1932-1984)
.
™Erzurum‘dan Sivas‘a∫
İmzalı, 1981 tarihli, ™Erzurum yollarında∫
ibareli, duralit üzerine yağlıboya. Eserin
arkasında orijinal sergi etiketi mevcuttur.
32 x 70 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
Eser; 6-30 Ekim 2004 tarihleri arasında
Artium Sanat Evi‘nde düzenlenen ™Kuvayyi Milliye Destanı∫ sergisinde yer almış
olup, sergi için düzenlenen kataloğun 14.
sayfasında yer almaktadır.
NECDET KALAY (1932-1984)
™On the way from Erzurum to Sivas∫
Signed and dated 1981, departure from
Erzurum, oil on hardboard. With the original
exhibition‘s sticker on the reverse
32 x 70 cm
€ 2.050 – 2.400
The painting is included in ™Kuvay-yi Milliye
Destani∫ exhibition catalogue page 14 held
at Artium Gallery
101
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 77
102
NECDET KALAY (1932-1984)
.
™Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet
Meclisi‘nde∫
İmzalı, 1981 tarihli, duralit üzerine yağlıboya.
50,5 x 60,5 cm.
Ğ 7.000 – 8.000
Eser; 6-30 Ekim 2004 tarihleri arasında
Artium Sanat Evi‘nde düzenlenen ™Kuvayyi Milliye Destanı∫ sergisinde yer almış
olup, sergi için düzenlenen kataloğun 21.
sayfasında yer almaktadır.
78 ALİF ART
NECDET KALAY (1932-1984)
™Mustafa Kemal at the National Assembly∫
Signed and dated 1981, oil on hardboard
50,5 x 60,5 cm
€ 2.400 – 2.700
The painting is included in ™Kuvay-yi Milliye
Destani∫ exhibition catalogue page 21 held
at Artium Gallery
103
NECDET KALAY (1932-1984)
.
™7-8 Temmuz 1919 Gecesi Mustafa Kemal
Telgraf Başında∫
İmzalı, 1981 tarihli, üzerinde 8.7.1919 yazılı,
tuval üzerine yağlıboya. Eserin arkasında
orijinal sergi etiketi mevcuttur.
60,5 x 73 cm.
Ğ 8.000 – 9.000
Eser; 6-30 Ekim 2004 tarihleri arasında
Artium Sanat Evi‘nde düzenlenen ™Kuvayyi Milliye Destanı∫ sergisinde yer almış
olup, sergi için düzenlenen kataloğun 22.
sayfasında yer almaktadır.
NECDET KALAY (1932-1984)
™Evening of the 7th-8th of July, Mustafa Kemal
beforethe telegraph∫
Signed and dated 1981, oil on canvas. With
the original exhibition‘s sticker on the reverse
60,5 x 73 cm
€ 2.700 – 3.050
The painting is included in ™Kuvay-yi Milliye
Destani∫ exhibition catalogue page 22 held
at Artium Gallery
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 79
104
NECDET KALAY (1932-1984)
.
™26 Ağustos 1922 Türk Topçuları∫
İmzalı, 1981 tarihli, duralit üzerine yağlıboya.
Eserin arkasında orijinal sergi etiketi
mevcuttur.
36 x 47,5 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
Eser; 6-30 Ekim 2004 tarihleri arasında
Artium Sanat Evi‘nde düzenlenen ™Kuvayyi Milliye Destanı∫ sergisinde yer almış
olup, sergi için düzenlenen kataloğun 24.
sayfasında yer almaktadır.
80 ALİF ART
NECDET KALAY (1932-1984)
™26th of August 1922, Turkish cannoneers∫
Signed and dated 1981, oil on hardboard.
With the original exhibition‘s sticker on the
reverse
36 x 47,5 cm
€ 1.700 – 2.050
The painting is included in ™Kuvay-yi Milliye
Destani∫ exhibition catalogue page 24 held
at Artium Gallery
105
SELAHATTİN TEOMAN (1901-1980)
.
™Topkapı Sarayı‘ndan∫
İmzalı, (19)49 tarihli, kâğıt (mukavvaya
marufle) üzerine yağlıboya.
42 x 32 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
S. Y. Koleksiyonu.
.
SELAHATTİN TEOMAN (1901-1980)
™View from Topkapi Palace∫
Signed and dated 1949, oil on paper laid
down cardboard
42 x 32 cm
€ 2.050 – 2.400
S. Y. Collection
105
106
106
AVNİ LİFİJ (1889-1927)
.
™Peyzaj∫
İmzasız, tuval (kartona marufle) üzerine
yağlıboya.
19 x 19 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
.
AVNI LIFIJ (1889-1927)
™Landscape∫
Unsigned, oil on canvas laid down on board
19 x 19 cm
€ 1.350 – 1.700
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 81
107
ARİF KAPTAN (1906-1979)
.
™Peyzaj∫
İmzalı, tuval (duralite marufle) üzerine
yağlıboya.
45 x 34 cm
Ğ 5.000 – 6.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
ARIF KAPTAN (1906-1979)
™Landscape∫
Signed, oil on canvas laid down on panel
45 x 34 cm
€ 1.700 – 2.050
J.E.B. Collection
107
108
108
ARİF KAPTAN (1906-1979)
.
™Peyzaj∫
İmzalı, tuval (duralite marufle) üzerine
yağlıboya.
38 x 46 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
ARIF KAPTAN (1906-1979)
™Landscape∫
Signed, oil on canvas laid down on panel
38 x 46 cm
€ 1.700 – 2.050
J.E.B. Collection
82 ALİF ART
109
ARİF KAPTAN (1906-1979)
.
™Peyzaj∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
68,5 x 49 cm.
Ğ 7.000 – 8.000
J.E.B. Koleksiyonu.
ARIF KAPTAN (1906-1979)
™Landscape∫
Signed, oil on canvas
68,5 x 49 cm
€ 2.400 – 2.700
J.E.B. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 83
110
110
NACİ KALMUKOĞLU (1896-1954)
.
™Maçka‘dan Dolmabahçe∫
İmzalı, duralit üzerine yağlıboya.
32 x 40,5 cm.
>
111
Ğ 10.000 – 12.000
ŞEFİK BURSALI (1903-1990)
J.E.B. Koleksiyonu.
.
NACI KALMUKOGLU (1896-1954)
™View from Macka∫
Signed, oil on panel
32 x 40,5 cm
.
™Bursa Yeşil Camii ve Türbesi∫
İmzalı, 1925 tarihli, mukavva üzerine
yağlıboya.
47 x 35,5 cm.
Ğ 35.000 – 40.000
€ 3.400 – 4.100
Eski, Halil Bezmen Koleksiyonu.
J.E.B. Collection
SEFIK BURSALI (1903-1990)
.
™Bursa‘s Green Mosque and Mausoleum∫
Signed and dated 1925, oil on cardboard
47 x 35,5 cm
€ 11.900 – 13.600
Formerly in Halil Bezmen Collection
84 ALİF ART
111
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 85
112
İBRAHİM SÂFİ (1899-1983)
.
™Ortaköy Câmii∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
50,5 x 65 cm.
Ğ 30.000 – 35.000
T. S. Koleksiyonu.
.
İ
IBRAHIM SAFI (1899-1983)
™View of Ortakoy Mosque∫
Signed, oil on canvas
50,5 x 65 cm
€ 10.200 – 11.900
T. S. Collection
zlenimcilik akımının renk ve ışık değerlerini gerçekçi bir anlatımla birleştiren manzara, ölüdoğa ve portreleriyle tanınır. Moskova Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim görmüştür.
1917 Sovyet Devrimi ardından, Naci Kalukoğlu gibi İstanbul’a gelmiştir. 1921’de girdiği
Sanâyi-î Nefise Mektebi’nde önce Hikmet Onat atölyesinde eğitim görmüş, 1923’te mezun olduktan bir süre sonra da Namık İsmail’in önerisiyle onun atölyesine katılmıştır. 1930’lara kadar
bu atölyede çalışan Sâfi, 1936’da Kalmukoğlu ile birlikte İzmir Enternasyonel Fuarı’na bezeme
işleri ve resim yapmıştır. İbrahim Sâfi,1950’lilerin ortalarında Fransa ve Almanya’ya gitmiştir.
Sanatçının, renkçi bir anlatım egemen olduğu manzaralarının yanısıra , ™Karaköy Meydanı’nda
Tramvay∫ ve ™Tophane’den Peyzaj∫ gibi resimlerinde gerçekçi anlatımıyla neredeyse belgesel
nitelikli kent görünümleri, çiçek ve meyve resimleri, ™Cümbüşçü Hafız∫ ve ™Palabıyık∫ gibi yerel
tiplerin portrelerini yapmıştır. (Ref: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi)
86 ALİF ART
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 87
113
İZZET ZİYA (1880-1934)
.
™Sandal yıkayan∫
Eski Türkçe imzalı, Hicri (1)332 (M. 1914)
tarihli, kâğıt üzerine pastel. Eserin arkasında,
eski Türkçe ile sanatçının ve eserin isminin
yazılı olduğu orijinal etiket mevcuttur.
53 x 67 cm.
Ğ 60.000 – 70.000
Eser; 1917 yılındaki Galata Saray
Sergisi'nde yer almıştır.
.
B
IZZET ZIYA (1880-1934)
™Cleaning the rowboat∫
Signed in old Turkish and dated AH 1332/AD
1914, pastel on paper. On the reverse there is
an original sticker with the artist‘s name and
the painting‘s title written in old Turkish
53 x 67 cm
€ 20.400 – 23.700
This painting was included at Galata
Saray exhibition in 1917.
ingazi Frerler Mektebi’nde gördüğü ilk eğitimi sonrasında 1897 yılında Sanayi-i Nefise
Mektebi’ne girmiştir. Çocukluğundan beri resim, edebiyat ve musikî ile iç içe olan sanatçı, resim eğitiminde karar kıldıktan sonra girdiği bu okulda Osman Hamdi Bey’in müdürlüğü döneminde Salvator Valeri ve Joseph Warnia Zarzecki’nin öğrencisi olmuştur. 1903 yılında
Sanayi-i Nefise’yi birincilikle bitirerek eğitiminin ikinci aşaması için Paris’e gitmiştir. Paris’te,
oraya yerleşmiş olan, Jöntürklerden Galip Bey (Bahtiyar) ile tanışmıştır. Daha sonraki yıllarda
Mihri (Müşfik) Hanım’a da ders veren Galip Bey, İzzet Ziya’nın eğitiminde önemli bir yer edinmiştir. İzzet Ziya, Paris’ten İstanbul’a döndükten sonra, Osmanlı Sarayı’nda Mabeyn Katipliği’ne
getirilmiştir. Trablusgarp Savaşı nedeniyle İstanbul’dan ayrılmak zorunda kalan saray ressamı
Fausto Zonaro’nun yerine, o sırada saray mimarı olan Vedat Bey’in (Tek) bir ressam ve desinatöre ihtiyaç duyduğunu belirtmesi üzerine İzzet Ziya atanmıştır. Ancak Trablusgarp Savaşı,
Balkan Savaşları ve ardından I.Dünya Savaşı gibi birbirini izleyen savaşlar nedeniyle Saray'ın
sanata olan yatırımı kesintiye uğramıştır. Fransızların Tarabya’daki yazlık sefarethanelerinde
bulunan Sultan III. Selim Portresi’nin sefarethanede çıkan yangınla birlikte yok olması üzerine
Sultan Reşad, Fransızlara hediye etmek üzere İzzet Ziya’ya III. Selim Portresi siparişi vermiştir.
Portre çok beğenilmiş; Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, Şehbal gibi dönemin yayınlarında
İzzet Ziya’dan ve portresinden övgüyle söz edilmiştir. Bu portre sayesinde İzzet Ziya’ya Fransız
hükümeti tarafından maarif nişanının birinci rütbesi verilmiş ve konuyla ilgili olarak Osmanlı
hükümetine teşekkür yazısı yazılmıştır. Akademik anlayıştaki yağlıboya portreleri ve figürlü
kompozisyonlarıyla tanınan İzzet Ziya, çeşitli dergilerin kapaklarını resimleme görevini üstlenmiş; tarihi konulu yazılara ve hikâyelere illüstrasyonlar yapmıştır. Paris’te bulunduğu yıllarda
Galip Bey sayesinde tanıştığı L. Sabattier ve Sem’in desen anlayışından etkilenen İzzet Ziya çok
sayıda karikatür gerçekleştirdiyse de bunların bir kısmını imzalamamıştır. İlk karikatürlerini
™Kalem∫de yayınlamış; bir dönem ™Resimli Gazete∫de çalışmış ve daha sonra ™Yeni Kitap∫ta
İstanbul kadınlarını konu edinen çizimler yapmıştır. Sanatçının, çağdaşı olan karikatürist Cemil
Cem Bey’in de bir portresini yaptığı bilinmektedir. Renk ve perspektife vakıf, deseni kuvvetli,
realist bir ressam olarak bilinen İzzet Ziya’nın figürlerindeki hareket ve ifade gücü bilhassa
dikkat çekmektedir. Onun bu çalışmalarında anatomiye büyük bir bağlılık görülmektedir. Türk
resminin figürle pek karşılaşmadığımız ilk döneminde çıplak figürü konu edinmesiyle dikkat çeken İzzet Ziya, 1916 yılındaki Galatasaray Sergisi’nde ™Kayalarda∫, ™Sandal İçinde∫, ™Bir Etüd∫,
∫, ™Temmuzda Pendik Sahili∫, ™Yaz Denizi∫,
™Güneş Banyosu∫; 1917 sergisinde ™Sandal Yıkayan∫,
™Böyle mi Çizeceksiniz∫, ™Deniz Vaktinde∫, ™Tefekkür∫, ™Tren∫, ™Elem-i Aşk∫, ™Kayalar Üzerinde∫, ™Dalga∫; 1919 sergisinde ™Bir Hanım Portresi∫, ™Kumsalda∫; 1920 yılında ™Zamane Sürprizi∫, ™Falez Gölgesinde∫, ™Bir Kadın Başı∫, ™Güneşte∫, ™Hayal∫; ™1921 sergisinde ™Eşber-i Okurken∫, ™Temmuz Güneşi∫; 1922 yılında ™Florya’dan Bir Parça∫, ™Florya’dan Bir Parça∫, ™Kumsalda
Çocuk∫, ™Pavli Adasında∫, ™Dış Fenerde Sahil∫, ™Kaya Üstünde∫, ™İbn-i Mevsi’den Bir Eskiz∫,
™Kotranın Sandalında∫, ™Balıkçının Çocuğu∫ adlı tablolarını sergilemiştir. 1922 yılı sergisi katıldığı son Galatasaray Sergisi olmuştur.
88 ALİF ART
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 89
114
HALİFE ABDÜLMECİD (1868-1944)
.
™Kandilli‘de akşam∫
İmzalı, 1928 tarihli, ahşap panel üzerine
yağlıboya.
24 x 30 cm.
Ğ 14.000 – 15.000
J.E.B. Koleksiyonu.
90 ALİF ART
HALIFE ABDULMECID (1868-1944)
™Kandilli by night∫
Signed and dated 1928. Oil on wood panel
24 x 30 cm
€ 4.750 – 5.100
J.E.B. Collection
115
SÂMİ YETİK (1878-1945)
.
™Deniz∫
İmzalı, mukavva üzerine yağlıboya.
19,5 x 35,5 cm.
Ğ 18.000 – 20.000
Metin K. Koleksiyonu.
SAMI YETIK (1878-1945)
™Sea view∫
Signed, oil on hardboard
19,5 x 35,5 cm
€ 6.100 – 6.800
Metin K. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 91
116
HÂMİT GÖRELE
.
(1900-1980)
™Sahil Sarayı önünde Saltanat Kayığı∫
Eski Türkçe imzalı, mukavva üzerine yağlıboya.
50 x 70 cm.
Ğ 10.000 – 12.000
92 ALİF ART
HAMIT GORELE (1900-1980)
™Sultan‘s Caique by the sea side Palace∫
Signed in old Turkish, oil on cardboard
50 x 70 cm
€ 3.400 – 4.100
117
NECDET KALAY (1932-1984)
.
™Haliç‘ten∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
82 x 107 cm.
Ğ 25.000 – 28.000
S. Y. Koleksiyonu.
NECDET KALAY (1932-1984)
™View from The Golden Horn∫
Signed, oil on canvas
82 x 107 cm
€ 8.500 – 9.500
S. Y. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 93
118
İBRAHİM SÂFİ (1899-1983)
.
™Vazoda Güller∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
47,5 x 62 cm.
Ğ 25.000 – 28.000
T. S. Koleksiyonu.
94 ALİF ART
IBRAHIM SAFI (1899-1983)
™Still life∫
Signed, oil on canvas
47,5 x 62 cm
€ 8.500 – 9.500
T. S. Collection
119
İBRAHİM SÂFİ (1899-1983)
.
™Natürmort∫
İmzalı, (1)945 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
57 x 98 cm.
Ğ 40.000 – 45.000
T. S. Koleksiyonu.
IBRAHIM SAFI (1899-1983)
™Still life∫
Signed and dated 1945, oil on canvas
57 x 98 cm
€ 13.600 – 15.250
T. S. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 95
120
HÜSEYİN RIFAT ÇETECİ (1861-1962)
.
™Eski İstanbul sokağı∫
Eski Türkçe imzalı ve 1921 tarihli, kâğıt
üzerine suluboya.
38 x 26,5 cm.
Ğ 6.500 – 7.000
.
HUSEYIN RIFAT CETECI (1861-1962)
™Old Istanbul Street scene∫
Signed in old Turkish and dated 1921,
watercolor on paper
38 x 26,5 cm
€ 2.200 – 2.400
121
NAZMİ ÇEKLİ (1884-1958)
.
™Üsküdar‘dan∫
İmzalı, 1950 tarihli, karton üzerine yağlıboya.
33,5 x 48 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
NAZMI CEKLI (1884-1958)
™View from Uskudar∫
Signed and dated 1950, oil on cardboard
33,5 x 48 cm
€ 1.000 – 1.350
J.E.B. Collection
96 ALİF ART
122
EDİP HAKKI KÖSEOĞLU (1904-1990)
.
™Boyacı∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
46,5 x 55 cm.
Ğ 20.000 – 22.000
EDIP HAKKI KOSEOGLU (1904-1990)
™Shoeshine boy∫
Signed, oil on canvas
46,5 x 55 cm
€ 6.800 – 7.500
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 97
123
SAİM (?)
.
™Göksu Deresi∫
İmzalı, (19)95 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
50,5 x 70,5 cm.
Ğ 1.000 – 1.500
.
SAIM (?)
™View of Goksu Valley∫
Signed and dated 1995, oil on canvas
50,5 x 70,5 cm
€ 350 – 500
123
124
.
SAİM (?)
(Üç Adet)
™Boğaziçi‘nden∫ ve ™Natürmort∫
İmzalı, (19)95, (19)96 ve (19)98 tarihli, kâğıt
üzerine suluboya.
47 x 62 cm., 42,5 x 62,5 cm., 27 x 38 cm.
Ğ 1.000 – 2.000
.
SAIM (?) (Lot of Three)
™View from Bosphorus∫ and ™Still life∫
Signed and dated 1995, 1996, 1998,
watercolor on paper
47 x 62 cm, 42,5 x 62,5 cm, 27 x 38 cm
124
€ 350 - 700
124
98 ALİF ART
125
İHAP HULUSİ (1898-1986)
.
™Park∫
İmzalı, İstanbul 1945 tarihli, kâğıt üzerine
suluboya.
40 x 26 cm.
Ğ 1.750 – 2.000
.
IHAP HULUSI (1898-1986)
™Park∫
Signed and dated 1945, watercolor on paper
40 x 26 cm
€ 600 - 700
125
126
AYHAN TÜRKER (1938) (İki Adet)
.
™Boğaziçi‘nden∫
İmzalı, bir adedi (19)86 tarihli, kâğıt üzerine
suluboya.
33,5 x 22 cm., 35,5 x 27,5 cm.
Ğ 800 – 1.000
.
AYHAN TURKER (1938) (Lot of Two)
™View from The Bosphorus∫
Signed, one of them dated 1986, watercolor
on paper
33,5 x 22 cm, 35,5 x 27,5 cm
€ 270 – 350
>
126
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 99
127
MUAZZEZ BEY (ÖZDUYGU) (1871-1956)
.
™Ortaoyunu∫
Eski Türkçe imzalı, Hicri 1337 (M. 1918)
tarihli, kâğıt üzerine suluboya
38 x 43,5 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
MUAZZEZ BEY (OZDUYGU) (1871-1956)
™The Theatre∫
Signed in old Turkish and dated AH 1337/AD
1918, watercolor on paper
38 x 43,5 cm
€ 1.350 – 1.700
J.E.B. Collection
127
128
MUAZZEZ BEY (ÖZDUYGU) (1871-1956)
.
™Ortaoyunu∫
İmzalı, (1)929 tarihli, kâğıt üzerine suluboya
44 x 60 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
MUAZZEZ BEY (OZDUYGU) (1871-1956)
™The Theatre∫
Signed and dated 1929, watercolor on paper
44 x 60 cm
€ 2.050 – 2.400
J.E.B. Collection
100 ALİF ART
128
129
ANONİM TABLO
.
™Mehteran Zurnacıbaşı∫
Tuval üzerine yağlıboya. Eserde, arkadaki pano
üzerinde eski Türkçe ile ™Biz tarihin Türkleriyiz,
yılmaz milletiz, hür yaşar, hür ölürüz, nurlu
Türkleriz∫ ibareleri yazılıdır. Eser, İbrahim
Çallı‘nın aynı konulu eserinden esinlenilerek
yapılmıştır.
95,5 x 70 cm.
ONE PAINTING
™Janissaire playing the flute∫
Unsigned, oil on canvas.
95,5 x 70 cm
€ 2.700 – 3.400
J.E.B. Collection
Ğ 8.000 – 10.000
J.E.B. Koleksiyonu.
İbrahim Çallı'nın aynı konulu eseri.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 101
130
İBRAHİM SÂFİ (1899-1983)
.
™Natürmort∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
65 x 50 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
S. Y. Koleksiyonu.
102 ALİF ART
IBRAHIM SAFI (1899-1983)
™Still life∫
Signed, oil on canvas
65 x 50 cm
€ 4.100 – 5.100
S. Y. Collection
131
İBRAHİM SÂFİ (1899-1983)
.
™Çini Vazoda Güller∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
64 x 50 cm.
Ğ 15.000 – 18.000
S. Y. Koleksiyonu.
IBRAHIM SAFI (1899-1983)
™Still life∫
Signed, oil on canvas
64 x 50 cm
€ 5.100 – 6.100
S. Y. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 103
132
133
ARİF KAPTAN (1906-1979)
ARİF KAPTAN (1906-1979)
™Oda içi∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
61 x 50,5 cm.
™Oda içi∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
64,5 x 50 cm.
Ğ 7.000 – 8.000
Ğ 7.000 – 8.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
J.E.B. Koleksiyonu.
ARIF KAPTAN (1906-1979)
ARIF KAPTAN (1906-1979)
™Interieur∫
Signed, oil on canvas
61 x 50,5 cm
™İnterieur∫
Signed, oil on canvas
64,5 x 50 cm
€ 2.400 – 2.700
€ 2.400 – 2.700
J.E.B. Collection
J.E.B. Collection
.
104 ALİF ART
.
.
134
EDİP HAKKI KÖSEOĞLU (1904-1990)
.
™Vazoda Lâleler∫
İmzalı, duralit üzerine yağlıboya.
57 x 41 cm.
Ğ 15.000 – 16.000
F.H. Koleksiyonu.
EDIP HAKKI KOSEOGLU (1904-1990)
™Still life∫
Signed, oil on cardboard
57 x 41 cm
€ 5.100 – 5.450
F.H. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 105
135
ZEKİ FÂİK İZER (1905-1988)
.
™Cumhuriyet Bayramı∫
İmzalı, kontrplak üzerine yağlıboya. Eserin
arkasında 29 Ekim 1949 tarihi yer almaktadır.
26,5 x 44 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
106 ALİF ART
ZEKI FAIK IZER (1905-1988)
™Republic Day∫
Signed, oil on plywood.
26,5 x 44 cm
€ 1.700 – 2.050
136
ANONİM TABLO
.
™Tophane‘de Talim∫
Tuval üzerine yağlıboya.
19. yüzyıl sonu.
74 x 93 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
J.E.B. Koleksiyonu.
ONE PAINTING
™Training in Tophane∫
Unsigned, oil on canvas.
End of 19th century
74 x 93 cm
€ 4.100 – 4.750
J.E.B. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 107
137
FİKRET MUALLÂ (1903-1967)
.
™Eflatun kürklü hanım∫
İmzalı, (19)52 tarihli, Fransızca ™Louis Hilbert,
22.3.52∫ ithaflı, kâğıt üzerine guaş.
26 x 19 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
.
FIKRET MUALLA (1903-1967)
™Portrait∫
Signed and dated 1952, with the inscription
™a mon brave Louis Hilbert et a sa compagne
22.3.52∫, gouache on paper
26 x 19 cm
€ 1.700 – 2.050
137
138
FİKRET MUALLÂ (1903-1967)
.
™Berber∫
İmzalı, (19)52 tarihli, kâğıt üzerine guaş.
22 x 22 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
FIKRET MUALLA (1903-1967)
™Hairdresser∫
Signed and dated 1952, gouache on paper
22 x 22 cm
€ 2.050 – 2.400
J.E.B. Collection
108 ALİF ART
138
139
FİKRET MUALLÂ (1903-1967)
.
™Yeşil Bar∫
İmzalı, (19)54 tarihli, kâğıt üzerine guaş.
17,5 x 22,5 cm.
Ğ 14.000 – 15.000
M. Uygun Koleksiyonu.
FIKRET MUALLA (1903-1967)
™The Green Bar∫
Signed and dated 1954, gouache on paper
17,5 x 22,5 cm
€ 4.750 – 5.100
M. Uygun Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 109
140
FİKRET MUALLÂ (1903-1967)
.
™Sokakta∫
İmzalı, (19)58 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
38,5 x 46,5 cm.
Ğ 50.000 – 60.000
110 ALİF ART
FIKRET MUALLA (1903-1967)
™Street scene∫
Signed and dated 1958, oil on canvas
38,5 x 46,5 cm
€ 17.000 – 20.400
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 111
141
141
ZEKİ FÂİK İZER (1905-1988)
.
™Soyut∫
İmzalı, 8.5.(19)81 tarihli, kâğıt üzerine karışık
teknik.
23,5 x 49 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
ZEKI FAIK IZER (1905-1988)
™Abstract∫
Signed, and dated 8.5.1981, mixed media on
paper
23,5 x 49 cm
€ 1.700 – 2.050
142
ZEKİ FAİK İZER (1905-1988)
.
™Soyut∫
İmzalı, 28.5.(19)75 tarihli, kâğıt üzerine karışık
teknik.
20 x 28,5 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
Ebru T. Koleksiyonu.
.
ZEKI FAIK IZER (1905-1988)
™Abstract∫
Signed and dated 28.5.1975, mixed media on
paper
20 x 28,5 cm
€ 1.000 – 1.350
Ebru T. Collection
142
112 ALİF ART
142/A
EROL AKYAVAŞ (1932-1999)
.
™Duvarlar serisinden∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
26 x 20,5 cm.
Ğ 10.000 – 12.000
B. Akay Koleksiyonu.
EROL AKYAVAS (1932-1999)
™Walls serial∫
Signed, oil on canvas
26 x 20,5 cm
€ 3.400 – 4.100
B. Akay Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 113
143
BAYRAM GÜMÜŞ (1960)
.
™Tersane∫
İmzalı, 2009 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
140 x 220 cm.
Ğ 25.000 – 30.000
.
1
BAYRAM GUMUS (1960)
™Shipyard∫
Signed and dated 2009, oil on canvas
140 x 220 cm
€ 8.500 – 10.200
980’li yılarda başladığı askerlik yaşamında boş vakitlerini değerlendirek için arkadaşlarına resim çizerek resim hayatına başlamış, askerliğini tamamladıktan sonra da resim yapmaya devam etmiştir. 1983’te resimlerini gören Kasım Koçak’ın özendirmesiyle, resim
çalışmalarını hızlandırmıştır. Bir süre Kasım Koçak İbrahim Çiftçioğlu atölyelerinde çalışmış,
daha sonra 1984 yılında kendi atölyesini kurmuştur. 1985 yılında Ankara’da (Turkuvaz) ilk kişisel sergisini açmış, karma sergilere katılmıştır. 1988 Haliç Konulu Resim Yarışması Ümit Yaşar
Sanat Galerisi Ödülü, 1988 Tekel Resim Yarışmasın’da İkincilik Ödülü, 1988 Gülhane Şenlikleri
Resim Yarışması Mansiyon Ödülü almıştır. Safyürek (naif) resmin tipik temsilcileri arasında yer
alan Bayram Gümüş, özellikle İstanbul’un kent trafiğini, çay bahçelerini, köy düğünlerini konu
aldığı büyük boyutlu resimlerinde, pencerelerinden akşam saatlerinde ışık sızan evleri kendine
özgü bir renk anlayışı içinde yansıtmakta, safyürek ressamlara özgü yaşam sevincini içtenlikli
bir paletle vurgulamaktadır. (Ref: Türk Plastik Sanatçıları, Kaya Özsezgin)
114 ALİF ART
144
BAYRAM GÜMÜŞ (1960)
.
™Şehir∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
150,5 x 201 cm.
Ğ 20.000 – 25.000
BAYRAM GUMUS (1960)
™City view∫
Signed, oil on canvas
150,5 x 201 cm
€ 6.800 – 8.500
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 115
145a
145b
146
TANJU DEMİRCİ (1961)
.
145c
145
ÜÇ ADET TABLO
.
a. Turgut Atalay imzalı, (19)78 tarihli, duralit
üzerine yağlıboya ™Peyzaj∫
37 x 48 cm.
b. Turgut Atalay imzalı, (19)80 tarihli, duralit
üzerine yağlıboya ™Natürmort∫
31 x 35 cm.
c. Eski Türkçe ™Mehmed Sadık∫ imzalı, Hicri
1339 (M. 1920) tarihli, ™Sarıkamış, 1 Haziran
1339∫ ibareli, kâğıt üzerine suluboya.
15,5 x 21 cm.
Ğ 1.250 – 1.500
.
A LOT OF THREE PAINTINGS
a. Signed ™Turgut Atalay∫ and dated 1978, oil
on hardboard ™Landscape∫, 37 x 48 cm
b. Signed ™Turgut Atalay∫ and dated 1980, oil
on panel ™Still life∫, 31 x 35 cm
c. Signed in old Turkish ™Mehmed Sadik∫
and dated AH 1339/AD 1920, watercolor on
paper ™Landscape∫, 15,5 x 21 cm
€ 425 - 500
116 ALİF ART
™Soyut∫
İmzalı, tuval üzerine akrilik.
80 x 80 cm.
Ğ 1.000 – 1.500
.
TANJU DEMIRCI (1961)
™Abstract∫
Signed, acrylic on canvas
80 x 80 cm
€ 350 - 500
146
147
YAPRAK BERKKAN (1942)
.
™Çardakta Dinlence∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
80 x 106 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
.
1
965 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Bedri Rahmi atölyesinden birincilikle mezun olmuştur. 1969 yılında
ilk sergisini açarak profesyonel bir ressam
olarak çalışmaya başlayan sanatçı, çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. 1977 yılında oğlu
Sertaç'ın dünyaya gelmesiyle çalışmalarına
bir süre ara veren ressam 1984 yılından itibaren resim çalışmalarına devam etmektedir.
Birçok kişisel sergi düzenleyen sanatçının
1993 ve 1996 yılındaki UNICEF ajandalarında resimleri yayınlanmıştır.
.
YAPRAK BERKKAN (1942)
™Resting under the pergola∫
Signed, oil on canvas
80 x 106 cm
147
€ 4.100 – 4.750
148
148
YAPRAK BERKKAN (1942)
.
™İnci Kolyeli Kız∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
40 x 30 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
.
YAPRAK BERKKAN (1942)
™Girl with a pearl necklace∫
Signed, oil on canvas
40 x 30 cm
€ 1.700 – 2.050
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 117
149
NACİ KALMUKOĞLU (1896-1954)
.
™Köy pazarı∫
İmzalı, karton üzerine pastel.
36,5 x 47 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
118 ALİF ART
NACI KALMUKOGLU (1896-1954)
™Market place∫
Signed, pastel on cardboard
36, 5 x 47 cm
€ 2.050 – 2.400
150
ORHAN ERSOY (1928)
.
™Peyzaj∫
İmzalı, duralit üzerine yağlıboya.
56,5 x 69,5 cm.
Ğ 15.000 – 16.000
Eski, Ziya Sofu Koleksiyonu.
J.E.B. Koleksiyonu.
ORHAN ERSOY (1928)
™Landscape∫
Signed, oil on panel
56,5 x 69,5 cm
€ 5.100 – 5.450
Formerly in Ziya Sofu Collection
J.E.B. Collection
.
1
957 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Yüksek Bölümü Nurullah Berk
Atölyesi’nden mezun olmuştur. Avrupa’da sanatıyla ilgili müze ve kuruluşları, Mısır ve
Hindistan’da eski uygarlıkları inceleyen sanatçı, 1984’den bu yana çalışmalarını serbest
olarak sürdürmektedir. 1952 yılından bu yana Amerika’da dâhil olmak üzere, yurdumuzun önde
gelen sanat galerilerinde birçok kişisel sergi açan Orhan Ersoy, açtığı sergilerde natürmort ve
atların yanı sıra belgesel niteliğinde Anadolu ve Boğaz peyzajlarına da yer vermektedir.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 119
151
HÂMİT GÖRELE (1900-1980) .
™Portre∫
İmzalı, karton (tuvale marufle) üzerine
yağlıboya.
36,5 x 27,5 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
HAMIT GORELE (1900-1980)
™Portrait∫
Signed, oil on paper laid down on canvas
36,5 x 27,5 cm
€ 1.000 – 1.350
J.E.B. Collection
151
152
152
EREN EYÜBOĞLU (1912-1988)
.
™Afrikalı Kız∫
İmzalı, karton (duralite marufle) üzerine
yağlıboya.
54,5 x 37,5 cm.
Ğ 3.500 – 4.000
.
EREN EYUBOGLU (1912-1988)
™Portrait∫
Signed, oil on cardboard laid down on panel
54,5 x 37,5 cm
€ 1.200 – 1.350
120 ALİF ART
153
HÂMİT GÖRELE (1900-1980) .
™Anne ve çocuğu∫, ™Soyut∫
İmzalı, çift taraflı, mukavva üzerine yağlıboya.
70 x 50 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
HAMIT GORELE (1900-1980)
™Mother with her child∫, ™Abstract∫
Signed, two sides painting, oil on panel
70 x 50 cm
€ 4.100 – 4.750
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 121
154
HULUSİ MERCAN (1913-1988)
.
™Kübist Nü∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
50 x 40 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
O
HULUSI MERCAN (1913-1988)
™Cubic nude∫
Signed, oil on canvas
50 x 40 cm
€ 1.700 – 2.050
J.E.B. Collection
rtaöğrenimini Bursa Öğretmen Okulu'nda tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar
Akademisi’ne girerek 1945'te mezun olmuştur. İki yıl Bursa'da resim öğretmenliği yapmış, daha sonra Paris'e gönderilmiş ve orada 6 yıl resim çalışmıştır. Paris'te kaldığı sürece sergilerde yer almış, Türkiye’de de Devlet Resim ve Heykel Müzesi Sergileri başta olmak
üzere birçok karma sergiye katılmıştır. Sanatçının eserlerindeki yaklaşımı, ™tekilci değil çoğulcu, dışlayıcı olmayıp kapsayıcı∫ olarak nitelendirilmektedir.
122 ALİF ART
155
HULUSİ MERCAN (1913-1988)
.
™Portre∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
81 x 54 cm.
Ğ 8.000 – 10.000
J.E.B. Koleksiyonu.
HULUSI MERCAN (1913-1988)
™Portrait∫
Signed, oil on canvas
81 x 54 cm
€ 2.700 – 3.400
J.E.B. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 123
156
NURİ ABAÇ (1926-2008)
.
™Karagöz‘ün Kayığı∫
İmzalı, (1)978 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
80 x 116 cm.
Ğ 60.000 – 70.000
Eser, Kaya Özsezgin‘in hazırlamış olduğu
™Nuri Abaç∫ kitabının 51. sayfasında yer
almaktadır.
124 ALİF ART
NURI ABAC (1926-2008)
™Karagoz‘s boat∫
Signed and dated 1978, oil on canvas
80 x 116 cm
€ 20.400 – 23.700
The work of art is included in Kaya
Ozsezgin‘s ™Nuri Abac∫ book page 51
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 125
157
TURGUT ZAİM (1906-1974)
.
™Gelin∫
İmzasız, duralit üzerine yağlıboya. Eser,
™Süreyya Operaları∫ için yapılmıştır.
Sertifikalıdır.
116 x 74 cm.
Ğ 25.000 – 30.000
126 ALİF ART
TURGUT ZAIM (1906-1974)
™The Bride∫
Unsigned, oil on hardboard. This work was
made specifically for ™Sureyya‘s Opera∫, will
be given with a certificate
116 x 74 cm
€ 8.500 – 10.200
158
ŞÜKRİYE DİKMEN (1907-2000)
.
™Portre∫
İmzalı, 1948 tarihli, kontrplak üzerine
yağlıboya. Eserin arkasında eskiz mevcuttur.
77 x 62 cm.
Ğ 30.000 – 35.000
J.E.B. Koleksiyonu.
SUKRIYE DIKMEN (1907-2000)
™Portrait∫
Signed and dated 1948, oil on plywood, with a
sketch painted on the reverse
77 x 62 cm
€ 10.200 – 11.900
J.E.B. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 127
159
İHSAN CEMAL KARABURÇAK (1898-1970)
.
™Morlu Yeşilli Mahalle∫
İmzalı, duralit üzerine yağlıboya. Eserin arkasında
orijinal sergi etiketi mevcuttur.
65 x 92 cm.
Ğ 70.000 – 80.000
Eski, Sema – Barbaros Çağa Koleksiyonu.
Eser, 6 Nisan 2011 tarihinde Suna ve İnan
Kıraç Vakfı Pera Müzesi‘nde açılan ™İhsan
Cemal Karaburçak∫ sergisinde yer almış
olup, sergi için hazırlanan kataloğun 128.
sayfasında yayınlanmıştır.
128 ALİF ART
IHSAN CEMAL KARABURCAK (1898-1970)
™Neighborhood of Mollu∫
Signed, oil on hardboard. With the original
exhibition‘s sticker on the reverse
65 x 92 cm
€ 23.700 – 27.100
Formerly in Sema – Barbaros Caga Collection
The painting was included in the exhibition
™Ihsan Cemal Karaburcak∫ at the Pera
Museum and in the catalogue page 128
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 129
160
MUSTAFA HORASAN (1965)
.
™Alacakaranlık serisi∫
İmzalı, 1998 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
60 x 85,5 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
.
MUSTAFA HORASAN (1965)
™Twilight series∫
Signed and dated 1998, oil on canvas
60 x 85,5 cm
€ 1.700 – 2.050
160
161
161
MEHMET ÖZET (1943)
.
™Kompozisyon∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
162,5 x 131,5 cm.
Ğ 1.500 – 2.000
.
MEHMET OZET (1943)
™Composition∫
Signed, oil on canvas
162,5 x 131,5 cm
€ 500 - 700
130 ALİF ART
162
BEDRİ BAYKAM (1957)
.
™Cinnamon Candida∫
İmzalı, 2000 tarihli, tuval üzerine karışık teknik
(lino, işleme ve kadife).
188 x 188 cm.
Ğ 25.000 – 30.000
BEDRI BAYKAM (1957)
™Cinnamon Candida∫
Signed and dated 2000, mixed media on
canvas (lino, embroidery and velvet)
188 x 188 cm
€ 8.500 – 10.200
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 131
163
ŞÜKRİYE DİKMEN (1907-2000)
.
™Portre∫ ve ™Nü∫
İmzalı, çift taraflı, kontrplak üzerine yağlıboya.
65 x 50 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
Tülin Zambakoğlu Koleksiyonu.
.
SUKRIYE DIKMEN (1907-2000)
™Portrait∫, ™Nude∫
Signed, two side painting, oil on plywood
65 x 50 cm
€ 4.100 – 4.750
Tulin Zambakoglu Collection
ön
arka
132 ALİF ART
ön
164
ŞÜKRİYE DİKMEN (1907-2000)
.
™Güvercin ve Portre∫, ™Peyzaj∫
İmzalı, çift taraflı, kontrplak üzerine yağlıboya.
40 x 56,5 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
Tülin Zambakoğlu Koleksiyonu.
.
SUKRIYE DIKMEN (1907-2000)
™Bird and Portrait∫, ™Landscape∫
Signed, two side painting, oil on plywood
40 x 56,5 cm
€ 4.100 – 4.750
arka
Tulin Zambakoglu Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 133
165
NEDİM GÜNSUR (1924-1994)
.
™Gecekondular ve İşçi Ailesi∫
İmzalı, 1963 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
51,5 x 108 cm.
Ğ 130.000 – 150.000
.
™T
NEDIM GUNSUR (1924-1994)
™Slum houses∫
Signed and dated 1963, oil on canvas
51,5 x 108 cm
€ 44.050 – 50.850
üm nesnelere sevgiyle yaklaşan ressam∫ olarak nitelenen ve naif özellikler de taşıyan figüratif bir anlayışla gerçekleştirdiği toplumsal içerikli yapıtlarıyla tanınan Türk
ressam 1942’de girdiği Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi olmuştur. Öğrenciliği sırasında 10’lar Grubu’nun kurucuları arasında yer alan Günsür
1948’de Fransız hükümetinden aldığı bursla Paris’e gitmiş André Lhote ve Fernand Léger atölyelerinde çalışmıştır. O zamana kadar sürdürdüğü izlenimci resim anlayışını, Picasso, Léger ve
Matisse’nin yanı sıra, yeni tanıdığı Afrika sanatının da etkisiyle değiştirmiş, yarı soyut anlayışa
yönelmiştir. 1952’de yurda dönen Günsür 1954-1958 yılları arasında Karadeniz Ereğlisi’nde
resim öğretmenliği yaptıktan sonra çalışmalarını bağımsız olarak İstanbul’da sürdürmüştür.
1961’de gerçekleştirdiği ™Gökyüzü∫ adlı yapıtı 1963’teki 24. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde
birincilik ödülü almış, 1972’de Milliyet Sanat dergisi tarafından ™Yılın Resim Sanatçısı∫ seçilen sanatçı 1973’te düzenlenen Cumhuriyet’in 50. Yılı Resim-Heykel Yarışması’nda, Atatürk
ve Cumhuriyet Ödülü’nü kazanmıştır. 1950’lerde figüratif-dışavurumculuk bir anlayışla maden
işçilerinin yaşamını konu alan resimler gerçekleştiren Günsür 1960’lardan sonra kent yaşamı
ve sorunlarına yönelik resimleri tuvaline yansıtmıştır. ™Köylü Aile∫ (1977), ™Göç∫ (1979) gibi
yapıtlarında dramatik yönü ağır basan bir resim anlayışı sergileyerek, kent ve kıyı görünümlerini, lunapark ve bayramyerlerini betimlediği ™Panayır∫ (1982), ™Büyükdere’den∫ (1979), ™Denize
İnen Sokak∫ (1979) gibi yapıtlarında ise şiirsel bir anlatıma ağırlık vermiştir. (Ref: Eczacıbaşı
Sanat Ansiklopedisi)
134 ALİF ART
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 135
166
167
İSMAİL HAKKI ÖCAL (1928)
.
ISMAIL HAKKI OCAL (1928)
™Untitled∫
Statue in iron
Edition: 1 / 1
H (with column): 86 cm
Column: 30 x 30 cm
™İsimsiz∫
Demir heykel.
Edisyon: 1 / 1
Yükseklik (Kaideli): 86 cm.
Kaide: 30 x 30 cm.
€ 2.050 – 2.400
Ğ 6.000 – 7.000
.
1
947 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde eğitim görmüş, 1953
yılında da Belling atölyesinden mezun olmuştur. 1955 yılında İstanbul Beyoğlu Devlet
Galerisi’nde ilk sergisini açmıştır. 1968-69 yıllarında Devlet Resim Heykel Sergilerine
katılmıştır. Sanatçı, 1973 yılında İstanbul Üsküdar-Şemsi Paşa sahilindeki ™Atatürk∫ heykelini
yapmıştır.
MÜFİDE AKSOY (1954)
.
™Gielsomina – Lastrada∫
İmzalı, bronz heykel.
Edisyon: 2 / 9
Heykel: 34 x 8 x 6 cm.
Kaide: 18 x 11 cm.
Ğ 3.500 – 4.000
1
971 - 1977 yıllarında İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Heykel Bölümü`nde öğrenim görmüştür.
İki dönemdir Heykeltıraşlar Derneği yönetim
kurulu etkinliklerinde görev alan Aksoy, aynı
zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü`nde öğretim görevlisidir. Sanatçı
halen İstanbul Beyoğlu’ndaki atölyesinde
heykel çalışmalarına devam etmektedir.
.
MUFIDE AKSOY (1954)
™Gielsomina – Lastrada∫
Signed, bronze statue
Edition: 2 / 9
Statue: 34 x 8 x 6 cm
Column: 18 x 11 cm
€ 1.200 – 1.350
166
167
136 ALİF ART
168
ERGİN İNAN (1943) (Dokuz Adet)
.
™Kafka serisinden∫
İmzalı, 2007 tarihli, bronz ve granit.
18 x 7,5 x 7,5 cm. ~ 25 x 7,5 x 11 cm.
Ğ 30.000 – 35.000
ERGIN INAN (1943) (Lot of Nine)
™Kafka‘s serial∫
Signed and dated 2007, bronze and granite
18 x 7,5 x 7,5 cm ~ 25 x 7,5 x 11 cm
€ 10.200 – 11.900
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 137
169
FETHİ ARDA (1934-1996)
.
™Çiftçiler∫
İmzalı, (19)61 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
72 x 121 cm.
Ğ 45.000 – 50.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
L
FETHI ARDA (1934-1996)
™Farmers∫
Signed and dated 1961. Oil on canvas
72 x 121 cm
€ 15.250 – 17.000
J.E.B. Collection
ekeci bir anlatımla gerçekleştirdiği soyut ve figüratif resimleriyle tanınan sanatçı, 1958
yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde Zeki Kocamemi Atölyesi’nde eğitim görmüştür.
1965-69 arasında aynı kurumda Sabri Berkel’in asistanlığını yapmıştır. 1966’da Salzburg
Yaz Akademisi’nde Vedova ile 1967-68’de de Paris’te Hengr Goetz ile çalışmış, 1969’da Güzel
Sanatlar Akademisi’nden ayrılarak, Ankara’da Bayındırlık Bakanlığı’nda uzman sanatçı olarak
görev almıştır. Arda’nın ilk resimleri kübist-inşacı bir yaklaşımın ürünleridir. 1960-67 arasındaki lirik-soyutlamacı uygulamalarında 1965’ten başlayarak dışavurumcu öğelerinde ortaya
çıktığı görülür. Sanatçı resimlerinde yağlıboya ve pastel kullanmış; manzaralarının yanı sıra da
çiçek resimleri ve portrelerde yapmıştır. 1982 yılında Türkiye Petrolleri A.O’nın düzenlediği II.
Atatürk Resim Yarışması’nda ™Birincilik Ödülü∫nü, 1984’de de Ankara Sanat Kurumu Plastik
Sanatlar Ödülü’nü almış, aynı yıl bu kurum tarafından yılın sanatçısı seçilmiştir. (Ref: Eczacıbaşı
Sanat Ansiklopedisi)
138 ALİF ART
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 139
170
LEYLA GAMSIZ (1921-2010)
.
™Çıplaklar∫
İmzalı, (19)93 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
49 x 58 cm.
Ğ 8.000 – 10.000
140 ALİF ART
LEYLA GAMSIZ (1921-2010)
™Nudes∫
Signed and dated 1993, oil on canvas
49 x 58 cm
€ 2.700 – 3.400
171
FERRUH BAŞAĞA (1914-2010)
.
™Soyut∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya. Eserin
arkasındaki orijinal etikette 1996 tarihi
yazılıdır.
45 x 45 cm.
FERRUH BASAGA (1914-2010)
™Abstract∫
Signed, oil on canvas, With the original
exhibition‘s sticker on the reverse
45 x 45 cm
€ 5.100 – 5.450
Ğ 15.000 – 16.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 141
172
İBRAHİM BALABAN (1921)
.
™Su İçen∫
İmzalı, 1970 tarihli, duralit üzerine yağlıboya.
41,5 x 35 cm.
Ğ 6.500 – 7.000
.
N
IBRAHIM BALABAN (1921)
™Drinking water∫
Signed and dated 1970, oil on hardboard
41,5 x 35 cm
€ 2.200 – 2.400
âzım Hikmet’ten resim yapmayı öğrenmiştir. 1953’te Maya Galerisi’nde açtığı ilk sergisiyle Toplumsal Gerçekçi anlayışa yönelmiştir. Akademik eğitimi olmayan sanatçı kendi
kendini yetiştirmiş, konularını genellikle kırsal kesimin insanları ve yaşantılarından
seçmiştir. Yapıtlarında egemen olan anomim halk resmi geleneğini Toplumsal Gerçekçi bir içerikle bütünleştirmiş ve çizgisel sitilizasyonla vermiştir. Sanatçının, köy yaşantısıyla ilgili yapıtları nâif bir anlayış içerir. 1959 yılında Yeni Dal Grubu’na katılmıştır. 1970 yılından başlayarak
yapıtlarında düzenli bir istiflemeye yönelen sanatçı, çerçeveden merkeze doğru toplanan bir ışık
kullanımı geliştrimiş, ancak 1980’lerde ™Bereket Anaları∫ ve ™Ana Çocuklar∫ başlıklı sergilerinde görüldüğü gibi Anadolu kadının günlük yaşantısını konu aldığı resimlerinde yine düzenli
istifleme anlayışından dağınık bir düzenlemeye gitmiştir. Sanatçı yapıtlarını ™Dağınık∫, ™Nakışsı
ve Ağıraksak∫ adlı kitaplarda toplamıştır. (Ref: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi)
142 ALİF ART
173
İBRAHİM BALABAN (1921)
.
™Nazım‘ın Tevkifi∫
İmzalı, 1987 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
54,5 x 70 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
IBRAHIM BALABAN (1921)
™Nazim‘s Arrest∫
Signed and dated 1987, oil on canvas
54,5 x 70 cm
€ 4.100 – 4.750
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 143
174
CELİLE HİKMET (1883-1956)
.
™Hamamda çıplak∫
Eski Türkçe imzalı, 1940 tarihli, tuval üzerine
yağlıboya.
68 x 43 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
CELILE HIKMET (1883-1956)
™Nude∫
Signed in old Turkish and dated 1940. Oil on
canvas
68 x 43 cm
€ 1.700 – 2.050
J.E.B. Collection
174
175
LEYLA GAMSIZ (1921-2010)
.
™İki çıplak∫
İmzalı, (19)84 tarihli, prestuval üzerine
yağlıboya.
41 x 33 cm.
Ğ 4.500 – 5.000
.
LEYLA GAMSIZ (1921-2010)
™Nudes∫
Signed and dated 1984, oil on canvas laid
down on panel
41 x 33 cm
€ 1.500 – 1.700
144 ALİF ART
175
176
TİMUR KERİM İNCEDAYI (1942)
.
™Çıplak∫
İmzalı, kâğıt üzerine karışık teknik.
55 x 75 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
.
TIMUR KERIM INCEDAYI (1942)
™Nude∫
Signed, mixed media on paper
55 x 75 cm
€ 2.050 – 2.400
176
177
177
TİMUR KERİM İNCEDAYI (1942)
.
™Çıplak∫
İmzalı, (19)87 tarihli, kâğıt üzerine karışık
teknik.
68,5 x 99 cm.
Ğ 7.000 – 8.000
.
TIMUR KERIM INCEDAYI (1942)
™Nude∫
Signed and dated 1987, mixed media on
paper
68,5 x 99 cm
€ 2.400 – 2.700
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 145
178
179
FRANSIZ, ALTI ADET OPERA
DÜRBÜNÜ
FRANSIZ, ™ORYANTAL FİGÜRLÜ∫
YELPÂZE
Bronz ve metal iskeletli dürbünlerin üç
adedinin yüzeyi sedef, bir adedi mine
işçilikli, bir adedi kabartma geyik ve sülün
figürleriyle süslüdür. Dürbünlerden bir adedi
metal üzerine deri kaplı çanta formlu orijinal
mahfazası içindedir.
19. – 20. Yüzyıl.
6,5 x 11 cm. ~ 7 x 10,5 cm.
Osmanlı pazarı için özel yapım olan katlanabilir
yelpazenin iskeleti yirmi adet sedef,
üzerleri altın varak işlemeli ajurlu riblerden
oluşmaktadır. Yelpaze bölümünün ön yüzü
sohbet eden otantik kıyafetli oryantal figürler
betimlenmiştir. Etrafı ve yanları altın yaldızla
bitkisel motiflerle süslenmiş eser, ahşap
çerçeveli ve camlı mahfazası içindedir.
19. yüzyıl.
32 x 57 cm.
.
Ğ 2.500 – 3.000
.
.
A LOT OF SIX FRENCH BINOCULARS
Ğ 7.500 – 8.000
19th – 20th century
6,5 x 11 cm ~ 7 x 10,5 cm
A FRENCH MOTHER-OF-PEARL FAN
€ 850 – 1.000
.
Made for the Ottoman market
19th century
32 x 57 cm
€ 2.550 – 2.700
179
178
178
146 ALİF ART
180
OSMANLI, GÜMÜŞ CEP SAATİ
.
™K. Serkisoff & Co. Constantinople∫ marka,
anahtarla kurulan saatin kasası 800 ayar
damgalı gümüş olup, ön ve arka kapak üzeri
kabartma çiçek ve yaprak motifleriyle desenli
olup, motiflerin içleri pembe, yeşil, beyaz
ve siyah mine ile süslenmiştir. Beyaz mine
kadranı eski Türkçe rakamlı saatin kurma
anahtarı mevcuttur.
19. yüzyıl.
Çap: 5,5 cm.
Ğ 3.500 – 4.000
.
AN OTTOMAN SILVER POCKET
WATCH
Marker ™K. Serkisoff & Co. Constantinople∫,
19th century
D: 5,5 cm
€ 1.200 – 1.350
181
FRANSIZ, ALTIN MİNELİ BROŞ
.
Osmanlı pazarı için özel yapım, yuvarlak
formlu çerçevesi 18 ayar altından mamul
broşun merkezi mine tekniğiyle yapılmış
™Cariye∫ tasvirlidir.
19. yüzyıl.
Çap: 3,5 cm.
180
Ğ 6.000 – 7.000
.
A FRENCH GOLD BROOCH
Made for the Ottoman market, 19th century
D: 3,5 cm
€ 2.050 – 2.400
182
OSMANLI, ALTIN BROŞ
.
181
Merkezi eski Türkçe ™Maşallah∫ ibareli olup,
üzeri takribi 1,5-2 karat eski kesim elmas
kakmalıdır.
19. yüzyıl.
4 x 4,2 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
.
AN OTTOMAN GOLD BROOCH
With 1,5-2 carat diamonds, 19th century
4 x 4,2 cm
€ 1.700 – 2.050
182
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 147
183
İNGİLİZ, ALTIN KOLYE
.
Osmanlı pazarı için özel yapım, altından
mamul kolye üç adet ay yıldızlı, araları on adet
lâle motifi ile süslüdür. Motiflerin ve zincirinin
üzeri kum incilidir. ™The Prize Medals,
Goldsmiths & Silversmiths Company Ltd∫
kaşeli kutu içindedir.
20. yüzyıl başı.
Uzunluk: 38,5 cm.
Kutu: 21,5 x 10 cm.
Ğ 4.500 – 5.000
.
AN ENGLISH GOLD NECKLACE
Made for the Ottoman market
Early 20th century
L: 38,5 cm
Box: 21,5 x 10 cm
€ 1.500 – 1.700
183
>
184
İNGİLİZ, ALTIN PANDANTİF – SAAT
.
Altın üzerine takribi 8 karat pırlanta kakmalı,
küre formunda saat mekanizmalı eserin üst
kısmı kurdele şeklindedir. Sol tarafa çevrilmek
suretiyle kurulumu yapılan saat beyaz mine
kadranlı ve alafranga rakamlıdır. ™A.E. Davis
Jeveller Ltd, 61A Piccadilly, W.1∫ damgalı
orijinal kutusu içindeki eser, tasarımı itibariyle
dikkat çekicidir.
20. yüzyıl başı.
Uzunluk: 5 cm.
Genişlik: 3 cm.
Ğ 22.000 – 24.000
.
AN ENGLISH GOLD PENDANT –
WATCH
183
148 ALİF ART
With 8 carat diamonds
Early 20th century
L: 5 cm
B: 3 cm
€ 7.500 – 8.150
184
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 149
185
188
RUS GÜMÜŞ, MİNELİ İKİ ADET
SÜTLÜK
.
Moskova ™Samoşin∫ ve ™11 Artel∫ usta ile 84
zolotnik damgalı sütlüklerin dış yüzeyleri ve
kulplarının üzeri çok renkli mine çalışmalıdır.
Bir adedinin iç yüzeyi vermeildir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 8 cm., 8,5 cm.
A LOT OF THREE RUSSIAN SILVER
ENAMELED OBJECTS
a. Letter opener, stamped, 19th century,
31 x 3 cm
b. A pair of liqueur glases, maker and ™84
zolotnik∫ stamped, 19th century, 7,5 x 3 cm
€ 1.000 – 1.350
Ğ 5.000 – 6.000
187
A LOT OF TWO RUSSIAN SILVER
ENAMELED MILK POTS
RUS, GÜMÜŞ MİNELİ BARDAK
.
.
™A.A. 1889∫ usta, tarih ve 84 zolotnik damgalı,
düz dipli, silindirik gövdeli bardağın dış yüzeyi
çok renkli mine çalışmalıdır.
Yükseklik: 9 cm.
Ağız çapı: 6,5 cm.
€ 1.700 – 2.050
Ğ 4.000 – 5.000
186
A RUSSIAN SILVER ENAMELED
GLASS
.
.
a. Kemikten mamul mektup açacağının
tutamak kısmı damgalı olup, üzeri çok renkli,
mine çalışmalıdır.
31 x 3 cm.
.
a. Rus gümüş kibritlik, Moskova ™Nicolayz
Zverev∫ usta ve 84 zolotnik damgalıdır.
Düş yüzeyi ve bordürleri çok renkli mine
çalışmalıdır. İç yüzeyi vermeildir.
2,2 x 6 x 4 cm.
b. Rus gümüş ilaç kutusu; Moskova ™11 Artel∫
usta ve 84 zolotnik damgalıdır. Kapağının üzeri
ile yan yüzleri çok renkli mine çalışmalıdır. İç
yüzeyi vermeildir.
2 x 5,5 x 3,5 cm.
Stamped Moscow ™Samosin∫, ™11 Artel∫ and
™84 zolotnik∫
19th century
H: 8 cm, 8,5 cm
RUS GÜMÜŞ, MİNELİ ÜÇ ADET OBJE
GÜMÜŞ, MİNELİ ÜÇ ADET OBJE
c. İskandinav gümüş sosluk, yuvarlak kaideli
ve gövdeli olup, eflatun renkli cam haznelidir.
Kenarlarını çevreleyen bitkisel motiflerin içleri
mine çalışmalıdır.
2 x 7 cm.
19. yüzyıl.
Ğ 5.000 – 6.000
.
A LOT OF THREE SILVER OBJECTS
Stamped ™A.A. 1889∫ and ™84 zolotnik∫
H: 9 cm
D: 6,5 cm
a. Russian silver enameled matchbox stamped
Moscow ™Nicolayz Zverev∫ and ™84 zolotnik∫,
19th century, 2,2 x 6 x 4 cm
€ 1.350 – 1.700
b. Russian silver enameled medicine chest
stamped Moscow ™11 Artel∫ and ™84
zolotnik∫, 19th century, 2 x 5,5 x 3,5 cm
b. Usta ve 84 zolotnik damgalı bir çift likör
kadehinin gövde yüzeyleri çok renkli mine
çalışmalıdır. İç yüzeyi vermeildir.
7,5 x 3 cm.
19. yüzyıl.
c. Scandinavian silver saucer, 19th century,
2 x 7 cm
€ 1.700 – 2.050
Ğ 3.000 – 4.000
186b
185
187
188c
188a
188b
150 ALİF ART
186a
189
190
RUS GÜMÜŞ, MİNELİ ÜÇ ADET OBJE
RUS GÜMÜŞ, MİNELİ KOVŞ
Moskova ™Gustav Klingerd∫ usta ve 84
zolotnik damgalı vazo, sütlük ve fincantabaktan müteşekkildir. Vazo, sütlük ve
fincanın dış yüzeyi ile tabağın iç yüzeyi çok
renkli mine çalışmalıdır. Sütlük ve fincanın iç
yüzeyi vermeildir.
19. yüzyıl.
Vazo: 13 x 9 cm.
Sütlük: 8,5 x 11,5 cm.
Fincan: 5,5 x 6 cm.
Tabak çapı: 10 cm.
Moskova ™Ivan Soltikov∫ usta ve 84 zolotnik
damgalı, gövdesinin dış yüzeyi ile kulbunun
üzeri ve kenarları çok renkli mine çalışmalıdır.
19. yüzyıl.
3,5 x 11,5 x 6 cm.
.
.
Ğ 6.000 – 7.000
.
A RUSSIAN SILVER ENAMELED
KOVSH
Stamped Moscow ™Ivan Soltikov∫ and ™84
zolotnik∫, 19th century
3,5 x 11,5 x 6 cm
Ğ 22.000 – 24.000
.
€ 2.050 – 2.400
A LOT OF THREE RUSSIAN SILVER
ENAMELED OBJECTS
One vase, one milk pot, one coffee cup with
plate. The vase is stamped Moscow ™Gustav
Klingerd∫ and ™84 zolotnik∫
19th century
Vase: 13 x 9 cm
Milk pot: 8,5 x 11,5 cm
Coffee cup: 5,5 x 6 cm
D (plate): 10 cm
€ 7.500 – 8.150
189
190
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 151
191
192
OSMANLI ÇUBUK
OSMANLI, ZENNE LÜLE – ÇUBUK
Abanozdan iki parça olarak yapılmış çubuğun
ara parçaları savatlı gümüşten mamul olup,
kehribar ağızlıklıdır.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 83,5 cm.
Abanozdan mamul, üzeri oluklu çubuğu beş
parçadan müteşekkil olup, gümüş bileziklerle
birbirine bağlanmaktadır. Gümüş lülesinin
üzeri kalem işçiliğiyle bitkisel kıvrımlarla
desenli eserin ağızlığı kehribardır.
19. yüzyıl.
Lüle: 7 x 3,5 cm.
Uzunluk: 92,5 cm.
.
Ğ 600 – 800
.
AN OTTOMAN PIPE
19th century
L: 83,5 cm
€ 200 - 270
.
Ğ 8.000 – 10.000
.
AN OTTOMAN PIPE
19th century
Pipe: 7 x 3,5 cm
L: 92,5 cm
€ 2.700 – 3.400
191
192
152 ALİF ART
193
TOPHÂNE LÜLELİ ÇUBUK VE SAVATLI
GÜMÜŞ TAKATUKA
.
a. Masif şimşir çubuğun yüzeyleri oyma tekniği
kullanılarak yapılmış helezoni paraleller,
stilize meandr (saadet zinciri) ve baklama
desenleri ile bezenmiştir. Tophâne işinin en
nadir örneklerinden biri olan lülesi ™Fucnez
– Muradî – Constantinople∫ damgalı ve altın
yaldız süslemelidir. Ağızlığı kehribar, halkası
altından mamul olup, üzeri kırmızı, beyaz ve
mavi mine ile floral desenlidir.
Uzunluk: 157 cm.
A TOPHANE PIPE AND ONE OTTOMAN
SILVER PLATE ™TAKATUKA∫
a. Tophane workshop pipe ™Fucnez – Muradi
– Constantinople∫ stamped, 19th century
L: 157 cm
b. An Ottoman silver plate ™takatuka∫, 19th
century
W: 318 gr, D: 19,5 cm
€ 3.400 – 4.100
b. Osmanlı savatlı gümüş işçiliğinin oldukça
nadir bir örneği olan takatuka, düz yuvarlak
tabanlı, ajurlu yüksek kenarlıdır. İç yüzeyi
savat tekniğiyle yapılmış floral desenli on
dilimli şemse bezemeli olup, araları kumlama
tekniği ile dolguludur.
Ağırlık: 318 gr.
Çap: 19,5 cm.
19. yüzyıl.
Ğ 10.000 – 12.000
.
B. FUCNEZ
Bir dönem Muradî Usta’yla ortak çalıştığını tahmin ettiğimiz bu ustanın çok güzel lüleleri vardır. Mühürlerinde sadece kendi ismi görülürken
ayrıca Muradî Usta ile beraber olanları da mevcuttur. Üstelik bir fincanında hem kendi mührü hem de Salih Usta’nın mührü bulunmaktadır. Mühürlerini hakkâk Dânâ Efendi’ye yaptırmıştır. Ancak çok ilginç bir kahve fincanı da vardır ki, bu fincan bütün lülecilik tarihinde yapılmış en kaliteli
işçiliği sergilemektedir. Nefis bir rulo bantta ™Tesbihim var mercandan, kahve içtim fincandan, çek hançerini vur beni, ben de geçtin bu candan∫
yazmaktadır. Olağanüstü bir parlaklığa sahiptir. İşte bu fincanda hem Salih Usta’nın mührü, hem de sarı altın yaldızlı B.Fucnez mührü vardır. Adı,
Tophane ustalarının en önemlileri arasında hep anılacaktır. Mükemmel bir tekniğe sahiptir, eserleri olağanüstü bir parlaklığa ulaşmıştır. Desenleri
ve rulo mühür tekniğiyle bastığı yazılar son derece net bir işçilik göstermektedir. Ustanın mührü son usta olan Ömer Güç’ün sandığında çıkmıştır.
Bu mühür şimdi İstanbul Şehir Müzesi’ndedir. Bazı mühürlerinde adındaki ™N∫ harfi bazen ™H∫ gibi okunmaktadır. Ancak doğru olanı ™N∫ harfidir.
(Ref: Prof. Dr. Erdinç Bakla – Tophane Lüleciliği Osmanlı’nın Tasarımdaki Yaratıcılığı ve Yaşam Keyfi)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 153
194
195
TOPHÂNE SAKIZLIK
TOPHÂNE, LÜLE – ÇUBUK VE LÜLE
Nohudî renkli lüleci çamurundan yapılmış
eser yuvarlak yastık tabanlı, armudî gövdeli
ve kapaklı olup, kapak tutamağı habbe
formundadır. Gövdesinin alt kısmı kabartma
tekniğiyle palmetli rozet motiflidir. Aynı
desenler kabap yüzeyinde de tekrarlanmış
olup, iç yüzeyleri kumlama tekniğiyle
dolguludur. Motiflerin üzerleri altın yaldızla
bezelidir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 13,5 cm.
Çap: 9 cm.
a. Kırmızı renkli lüleci çamurundan yapılmış
eserin lülesi eski Türkçe ve Latince ™Hüsnü
– Consple (Constantinople)∫ damgalıdır.
Lüle üzeri ay yıldız motifli, çubuğun ağız
kısmı, çubuk gövdesi ve lüle üzeri altın ve
gümüş yaldızla süslüdür. Tophane işçiliğinin
olağanüstü örneklerinden olan lüle ve çubuk,
çok nadir koleksiyonluk bir eserdir.
Uzunluk: 21 cm.
Lüle çapı: 3 cm.
.
.
19th century
H: 13,5 cm
D: 9 cm
b. Kırmızı renkli lüleci çamurundan yapılmış
lüle eski Türkçe ™Salih∫ usta damgalıdır.
Ateşlik kısmı on iki, ağızlık kısmı sekiz bölüme
ayrılmış olup, üzerleri çiçek motifleriyle
süslenmiştir. Motiflerin içleri, bölümlerin
araları ve bordürü altın yaldızla bezelidir.
6 x 4 cm.
19. yüzyıl.
€ 1.000 – 1.350
Ğ 12.000 – 14.000
Ğ 3.000 – 4.000
.
A TOPHANE SUGAR BOWL
A LOT OF TWO TOPHANE PIPES
a. Pipe stamped with an inscription in old
Turkish ™Husnu – Consple (Constantinople)∫
19th century, L: 21 cm, D (pipe): 3 cm
b. Pipe in old Turkish ™Salih∫ stamped, 19th
century, 6 x 4 cm
€ 4.100 – 4.750
.
HÜSNÜ USTA
Çok az lüleci ustası Hüsnü Usta’nın yaptığı lüleler kadar parlak lüleler yapabilmiştir. Lüle denince ilk akla gelen Hüsnü Usta’dır. Eserlerine tarih koymamış olmasına rağmen 1880’lerden
sonrasında eser verdiği düşünülebilir. Usta mühü-ründe hem Latin harfleriyle ™Housny∫ hem
de eski Türkçe ™Hüsnü∫ yazısını kullanmış ve ayrıca ™Constantinople∫ kelimesini kısaltarak
™Consple.∫ şeklinde yazmıştır. Bazı eserlerinde ise kendi mührünün hemen yanında Hakkâk
İbrahim’in mührü yer alır. Evanî olarak daha çok kahve fincanı üretmiştir. Kahve fincanlarında
genellikle bant şeklinde ™İstanbul’da Tophane’de Hendekbaşı’nda Lüleci Hüsnü Efendi numara
45∫ yazmıştır. (Ref: Prof. Dr. Erdinç Bakla – Tophane Lüleciliği Osmanlı’nın Tasarımdaki Yaratıcılığı ve Yaşam Keyfi)
194
195a
195b
154 ALİF ART
196
OSMANLI, SÜLEYMANİYE İŞİ MİNELİ
SAKIZLIK
.
Süleymaniye işi mine (emay) tekniğiyle
kaplanmış sakızlık tombak çemberli, yuvarlak
kaideli, konik gövdeli ve kubbe kapaklı,
vermeil bronzdan mamul pelit formunda
tutamaklıdır. Gövde ve kapak iç yüzeyi
beyaz, pembe renkli zeminli d ış yüzeyleri
çok renkli mine tekniği ile yapılmış gül
toplulukları ile süslenmiştir. Motiflerin etrafı
altın yaldız kullanılarak yapılmış balık pulu
ve floral desenlerle bezelidir. Süleymaniye
mine işçiliğinin güzel ve dikkat çekici,
koleksiyonluk örneklerindendir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 22 cm.
Çap: 17 cm.
AN OTTOMAN ENAMELED SUGAR
BOWL
Suleymaniye workshop
19th century
H: 22 cm
D: 17 cm
€ 5.450 – 6.100
J.E.B. Collection
Ğ 16.000 – 18.000
J.E.B. Koleksiyonu.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 155
197
OSMANLI, SÜLEYMANİYE İŞİ MİNELİ
SAHAN
.
Süleymaniye işi mine (emay) tekniğiyle
kaplanmış sahan tombak çemberli, halka
kenarlı, yuvarlak tabanlı, dış bükey bombeli
ve çukur gövdeli, üç kabaralı kubbe kapaklı,
vermeil bronzdan mamul kozalak formunda
tutamaklıdır. Gövde ve kapak iç yüzeyi beyaz,
sarı renkli zeminli dış yüzeyleri çok renkli
mine tekniği ile yapılmış gül toplulukları ile
süslenmiştir. Motiflerin etrafı zengin altın
yaldız kullanılarak yapılmış floral desenlerle
bezelidir. Ebadı, formu ve kondisyonu
itibariyle Süleymaniye mine işçiliğinin
olağanüstü örneklerinden olan sahan, nadir
koleksiyonluk bir eserdir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 18,5 cm.
Çap: 21 cm.
Ğ 35.000 – 40.000
J.E.B. Koleksiyonu.
156 ALİF ART
AN OTTOMAN ENAMELED COVERED
PLATES
Suleymaniye workshop
19th century
H: 18,5 cm
D: 21 cm
€ 11.900 – 13.600
J.E.B. Collection
198
OSMANLI, SÜLEYMANİYE İŞİ MİNELİ
LOKUMLUK
.
Süleymaniye işi mine (emay) tekniğiyle
kaplanmış lokumluk tombak çemberli,
yuvarlak yüksek kaideli, silindir gövdeli ve
bombeli kubbe kapaklı, vermeil bronzdan
mamul kozalak formunda tutamaklıdır. Gövde
ve kapak iç yüzeyi beyaz, sarı renkli dış
yüzeyleri çok renkli mine tekniği ile yapılmış
gül toplulukları ile süslenmiştir. Motiflerin
etrafı zengin altın yaldız kullanılarak yapılmış
çerçeveler ve halkalarla bezelidir. Ebadı ve
kondisyonu itibariyle Süleymaniye mine
işçiliğinin olağanüstü örneklerinden olan
lokumluk, nadir koleksiyonluk bir eserdir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 22 cm.
Çap: 17 cm.
AN OTTOMAN ENAMELED SUGAR
BOWL
Süleymaniye workshop
19th century
H: 22 cm
D: 17 cm
€ 11.900 – 13.600
J.E.B. Collection
Ğ 35.000 – 40.000
J.E.B. Koleksiyonu.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 157
199
SÜLEYMANİYE İŞİ, MİNELİ BİR ÇİFT
SAHAN
.
Süleymaniye işi mine (emay) tekniğiyle
kaplanmış sahanlar tombak çemberli,
halka kenarlı, yuvarlak tabanlı, dış bükey
bombeli ve çukur gövdeli, kubbe kapaklı,
vermeil bronzdan mamul kozalak formunda
tutamaklıdır. Gövde ve kapak iç yüzeyleri
beyaz, kobalt mavisi zeminli dış yüzeyleri
altın yaldızlı bölümlere ayrılmış ve bölümlerin
içleri çok renkli mine tekniği ile yapılmış gül
toplulukları ile süslenmiştir. Kapaklarındaki
gül motiflerini çevreleyen hasır bezemenin
tutamak çevresinde ve alt kısmında birbirini
tamamlar şekilde tasarlanmış olması dikkat
çekicidir. Eserler tasarım ve estetik
güzelliğin yanı sıra kondisyonları ile öne
çıkmaktadır. Süleymaniye mine işçiliğinin
olağanüstü örneklerinden olan sahanlar
nadir koleksiyonluk eserlerdir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 19 cm.
Çap: 21,5 cm.
Ğ 65.000 – 70.000
J.E.B. Koleksiyonu.
158 ALİF ART
A PAIR OF OTTOMAN ENAMELED
COVERED PLATES
Süleymaniye workshop
19th century
H: 19 cm
D: 21,5 cm
€ 22.050 – 23.700
J.E.B. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 159
160 ALİF ART
200
OSMANLI, KÂBE PUŞİDESİ
.
™Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918)∫
dönemine ait, kırmızı atlas zemin üzerine
altın tel ve simle işlenmiş eserin üst kısmında
celi sülüs hatla ™İhlas Suresi∫, hemen altında
Arapça, mealen; ™Kalpler ancak Allah‘a
zikretmekle tatmin bulur∫ yazılıdır. Merkezdeki
kartuşun içinde yine celi sülüs hatla ™Kelime-i
Tevhid∫ bulunmaktadır. Eserin alt yarısında,
merkezde celi sülüs hatla ™Allah∫ yazılı
olup, çevresi Allah‘ın doksan dokuz ismiyle
çevrilidir. Pervazı yeşil atlas üzerine altın telle
işlenmiş okbaşı motifli bir su ile çevrilidir.
Eserin alt kısmındaki yazıdan eserin
™Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918)∫ın
emriyle yapıldığı anlaşılmaktadır. Türünün
nadir bulunur bir örneğidir.
260 x 156 cm.
Ğ 25.000 – 30.000
T. S. Koleksiyonu.
.
AN OTTOMAN SILK AND METALTHREAD KA‘ABA COVER
Period ™Sultan Mehmed Resad V (19091918), executed by order of Sultan Mehmed
Resad.
260 x 156 cm
€ 8.500 – 10.200
T. S. Collection
P
uşide; örtü yerine kullanılan bir tâbirdir. Farsça ™mestur∫, örtülmüş demektir. Mushaflarla kavukların üzerine örtülen puşidelerin kumaş üzerine altın ve gümüş tel ile suze
denilen nakış işlemelileri olurdu. Bunlara ™zerdûz∫ denilirdi. Mezar sandukalarının üzerine örtülen şal ve işlemeli kumaşlara da puşide denir. (Ref:Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlüğü, Mehmet Zeki Pakalın)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 161
201
202
TUĞRALI GÜMÜŞ ŞEKERLİK
OSMANLI, SAVATLI GÜMÜŞ BİR ÇİFT
BARDAK
.
.
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı,
dikdörtgen sepet formunda, yüksek kaideli,
dışa dönük kenarlı çukur gövdeli ve üstten
tutamaklıdır. Kaide üzeri, kenarları ve iç
yüzeyi kalem işi ile ve kazıma tekniğiyle çiçek
toplulukları ve bitkisel motiflerle desenlidir.
Köşebentleri, madalyon içinde kale ve sur
kapısı tasvirlidir. Türünün güzel bir örneğidir.
Ağırlık: 450 gr.
9 x 22 x 19 cm.
Eski Türkçe ™Van∫ ve ™Hankiyan∫ usta (Ref:
Garo Kürkman, Osmanlı Gümüş Damgaları,
sayfa: 98) damgalı, düz dipli, silindirik
gövdelidir. Dış yüzeyi savat işçiliği kullanılarak
desenlendirilmiş olup, merkezindeki üç adet
madalyonun içinde ™Sultan II. Abdülhamid
(1876-1909)∫ tuğrası işli Osmanlı Saltanat
Arması, ™Sultanahmet Camii∫ ve ™Ayasofya
Camii∫ tasvirleri yer almaktadır. Ağız bordürü
gül çiçek topluluklarıyla dolgulu girlandlarla
çevrili, alt bordürü ise yine savat işçilikli
palmet yapraklarıyla süslüdür. Osmanlı savat
işçiliğinin nadir bulunur, koleksiyonluk
örneklerindendir.
Ağırlık: 222 gr.
Yükseklik: 8,5 cm.
Çap: 7 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
.
AN OTTOMAN SILVER SUGAR BOWL
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)
W: 450 gr
9 x 22 x 19 cm
€ 2.050 – 2.400
Stamped in old Turkish ™Van∫ and the maker
™Hankiyan∫
W: 222 gr
H: 8,5 cm
D: 7 cm
€ 3.050 – 3.400
Ğ 9.000 – 10.000
201
162 ALİF ART
A PAIR OF OTTOMAN SILVER
GLASSES
202
203
TUĞRALI GÜMÜŞ, ALTI ADET
İFTARİYELİK
.
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı,
habbe şeklinde üç ayak üzerindeki gövdeleri
asma yaprağı formundadır. Çerezliklerin
arkalarında kazıma tekniği ile yazılmış
™Devletlu Necabetlu Muhammed Abidin Ufuk
Hazretleri, H. 1323 (M. 1906)∫ ibaresi ve
tarihi yer almaktadır. Formları itibariyle nadir
bulunur koleksiyonluk eserlerdir.
Ağırlık: 1105 gr.
4 x 17 x 14,5 cm.
A LOT OF SIX OTTOMAN SILVER
PLATES ™IFTARIYELIK∫
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)∫
W: 1105 gr
4 x 17 x 14,5 cm
€ 3.050 – 3.400
M.B. Collection
Ğ 9.000 – 10.000
M.B. Koleksiyonu.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 163
204
TUĞRALI GÜMÜŞ BUHURDAN VE
GÜLABDAN
.
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı,
üç adet habbe şeklinde ayak üzerinde
yuvarlak tablalı, tabla kenarları bitkisel
motif ajurlu çemberlerle aplikelidir. Yuvarlak
yüksek kaideli, konik gövdeli ve kapaklıdır.
Kaidelerinin kenarları kalem işçiliğiyle yapılmış
palmet motifleriyle çevrili, gövdelerinin alt
kısmı ile kapaklarının tepesi yaprak motifleriyle
süslüdür. Tepelikleri, yapraklar arasında gül
şeklinde olan eserlerin tablaları gövdeden
ayrılabilmektedir. Formları ve kondisyonları
itibariyle Osmanlı gümüş işçiliğinin dikkat
çekici örneklerindendir.
Ağırlık: 1396 gr.
Yükseklik: 21 cm.
Tabla çapı: 14,5 cm.
Ğ 20.000 – 22.000
S. Ayhan Koleksiyonu.
164 ALİF ART
AN OTTOMAN SILVER INCENSE
BURNER AND ROSEWATER
SPRINKLER
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)∫
W: 1396 gr
H: 21 cm
Base D: 14,5 cm
€ 6.800 – 7.500
S. Ayhan Collection.
205
TUĞRALI GÜMÜŞ GECE SÜRAHİSİ
.
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) tuğralı
eser; vidalı kapaklı sürahi, tabak ve bardaktan
müteşekkildir. Sürahi ve bardağın dış yüzeyi
ile çukur tabanlı, yüksek kenarlı tabağın iç
yüzeyi noktalı Aznavur işçiliklidir. Bardağının
içi vermeil sürahinin gövde ve tabak
merkezindeki madalyon içinde ™E. Meudre,
27.4.(1)956∫ tarihi, eserin birine hediye
edildiğini ifade etmektedir.
Ağırlık: 1050 gr.
Yükseklik: 22 cm.
Çap (tabak): 19,5 cm.
Çap (bardak): 8 cm.
AN OTTOMAN SILVER BOTTLE
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)∫
W: 1050 gr
H: 22 cm
D (plate): 19,5 cm
D (glass): 8 cm
€ 6.100 – 6.800
Ğ 18.000 – 20.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 165
206
OSMANLI, GÜMÜŞ AYNA VE DÖRT
ADET KAHVEDAN
.
a. Ayna kasası yuvarlak formlu, dilimli kenarlı,
merkezi kabartma çiçek ve müzik aletleri
desenli madalyonlu, yüzeyi; araları taramalı
ışın desenlidir. Orijinal askılıdır.
Çap: 24,5 cm.
206a
206b
b. Osmanlı işi, gümüşten mamul
kahvedanlardan bir adedi eski Türkçe ™Matat
Ğazarosyan∫ usta ve 900 ayar damgalıdır.
Şişkin armudî gövdeleri, kalem işçiliğiyle floral
desenlidir. Kapak tutamakları, Mevlevi sikkesi,
kozalak ve kabak çiçeği formundadır.
Toplam ağırlık: 1046 gr.
Yükseklik: 12 cm. ~ 23 cm.
19. yüzyıl.
Ğ 3.500 – 4.000
.
206b
ONE OTTOMAN SILVER MIRROR AND
FOUR COFFEE POTS (A LOT OF)
19th century
H (mirror): 24,5 cm
Total W (coffee pots): 1046 gr
H (coffee pots): 12 cm, 15 cm, 18 cm, 23 cm
€ 1.200 – 1.350
207
OSMANLI, GÜMÜŞ HAÇ
.
İstanbul işi, Latin Katolik haç, ağaç formunda
tasarlanmış gövde üzeri kabartma tekniğiyle
desenlendirilmiştir. Üst kısmında yer alan
plaka içinde ™N.R.- Rex Nazarenus (Nazaret'li
Kral)∫ inisyalleri yer almaktadır. Türünün nadir
ve güzel bir örneğidir.
19. yüzyıl.
Ağırlık: 340 gr.
Uzunluk: 44 cm.
Genişlik: 23 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
.
AN OTTOMAN SILVER CROSS
19th century
W: 340 gr
L: 44 cm.
B: 23 cm
€ 2.050 – 2.400
207
166 ALİF ART
208
TUĞRALI GÜMÜŞ BUHURDAN VE
GÜLABDAN
.
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı
eserlerin kozalak formlu gövdeleri kabartma
tekniğiyle yapılmış çiçek motifleriyle bezelidir.
Buhurdanlar; yaprak şeklinde dört ayaklı,
kenarları dilimli oval tablalı, hareketli dal
formunda kaide üzerinde yükselmektedir.
Tabla üzeri kabartma tekniğiyle çiçek ve
bitkisel kıvrımlarla süslüdür. Kapak tutamakları
çiçek toplulukları şeklindedir. Gülabdan;
yaprak şeklinde kaideli, dal formundaki
damlalığının üzeri gövdeye doğru sarkan üç
adet çiçek demeti ile desenlidir. Osmanlı
gümüş işçiliğinin olağanüstü örneklerinden
olan eserler, koleksiyonluk bir takımdır.
Ağırlık: 725 gr.
Yükseklik (Gülabdan): 16 cm.
Buhurdan: 15 x 17 x 12 cm.
208
Ğ 6.000 – 7.000
.
AN OTTOMAN SILVER INCENSE
BURNER AND ROSEWATER
SPRINKLER
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)∫
W: 725 gr
H (rosewater sprinkler): 16 cm
Incense burner: 15 x 17 x 12 cm
€ 2.050 – 2.400
209
TUĞRALI GÜMÜŞ BUHURDAN VE
GÜLABDAN
.
Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) tuğralı,
sekizgen kaideli, konik gövdeli, kubbe kapaklı
ve kıvrık dal şeklinde çift kulplu buhurdan
ve gülabdanın gövde ve kapak üzeri kazıma
tekniği ve kalem işçiliğiyle balık pulu motiflidir.
Gövdeleri kaideye bağlayan ara parçaları ajur
tekniğiyle yapılmış, birinin kapağı gövdeye
vidalı, diğeri menteşeli olup, tepelikleri incili
çiçek toplulukları şeklindedir.
Ağırlık: 1105 gr.
Yükseklik: 22,5 cm., 23,5 cm.
Ğ 8.000 – 9.000
.
AN OTTOMAN SILVER INCENSE
BURNER AND ROSEWATER
SPRINKLER
With the tugrah of ™Sultan Abdulhamid II
(1876-1909)∫
W: 1105 gr
H: 22,5 cm, 23,5 cm
209
€ 2.700 – 3.050
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 167
210
OSMANLI GÜMÜŞ, İKİ ADET
BUHURDAN
.
™Sultan Abdülaziz (1861-1876)∫ dönemi, 90
ayar damgalı, üç adet habbe ayak üzerinde
üçgen tablalı, üç adet dal şeklinde kaideli
buhurdanlar küre gövdelidir. Bir adedinin
kapağının üzeri yıldız motifli delikli, kaideleri
üçer adet girland aplikeli, gövde çemberleri
taramalı, tepelikleri rozet çiçekleri içinde
lâle tomurcuğu formundadır. Eserlerin
kaidelerinin kenarında kazıma tekniği
kullanılarak eski Türkçe ile "Said Paşa
haremi, Saadetli Hacı Hanım" ibaresi ile
H. 1292 (M.1875) tarihi yazılıdır. İçlerinde
vermeil ateşlik hazneleri mevcut buhurdanlar,
ebatları, kondisyonları ve formları
itibariyle ender rastlanır koleksiyonluk
şaheserlerdir.
Ağırlık: 2975 gr.
Yükseklik: 33 cm.
Çap: 17 cm.
A LOT OF TWO OTTOMAN SILVER
INCENSE BURNERS
Period of ™Sultan Abdulaziz (1861-1876)∫
With an inscription at the base in old Turkish,
dated AH 1292 / AD 1875
W: 2975 gr
H: 33 cm
D: 17 cm
€ 11.900 – 13.600
J.E.B. Collection
Ğ 35.000 – 40.000
J.E.B Koleksiyonu.
.
M
ehmed Said Paşa (1838-1914)
Osmanlı devlet ve siyaset adamı olan Said Paşa, Sultan
II. Abdülhamid saltanatında yedi kez ve II. Meşrutiyet
döneminde iki kez olmak üzere, toplam dokuz dönemde dokuz
yıla yakın sadrazamlık yapmıştır. Kendi dönemindeki diğer Said
paşalara nispetle "Küçük Said Paşa" veya "Şapur Çelebi" olarak
anılırdı. Gençlik yıllarında Mabeyn Başkâtibi Said Bey lakabıyla
ün yapmıştır. Sürekli rakibi Kâmil Paşa ile birlikte Sultan II. Abdülhamid döneminin iki simge isminden biri iken, Meşrutiyet’ten
sonra yine Kâmil Paşa ile birlikte, iki rakip siyasi zümreden birinin liderliğini üstlenmiştir. Son iki sadrazamlığında Said Paşa’yı
Meclis-i Mebusan’daki İttihat ve Terakki grubu desteklemiş ve son
sadrazamlığı 1912’de İttihat ve Terakki’ye karşı verilen bir askerî
muhtıra ile sona ermiştir. Üstün siyasi zekâsı ile ün kazanmıştır.
168 ALİF ART
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 169
211
TUĞRALI GÜMÜŞ BİR ÇİFT ŞAMDAN
.
™Sultan Abdülaziz (1861-1876)∫ tuğralı
eserlerin tuğraları hafif siliktir. Silindir formlu
dilimli üç ayaklı, yalın tablalı, kıvrık dal
şeklinde altı kollu ve biri merkezde olmak
üzere yedi mumlukludur. Kaide, gövde,
boyun ve orta mumluk birbirine akantüs
yapraklarından oluşan bileziklerle bağlantılı
şamdanlar estetik değeri yüksek formları ve
işçilikleri ile koleksiyonluk eserlerdir.
Ağırlık: 7510 gr.
Yükseklik: 48 cm.
Ğ 25.000 – 30.000
170 ALİF ART
A PAIR OF OTTOMAN SILVER
CANDLESTICKS
With the tugrah of ™Sultan Abdulaziz (18611876)
W: 7510 gr
H: 48 cm
€ 8.500 – 10.200
212
OSMANLI, GÜMÜŞ BİR ÇİFT ŞAMDAN
.
Eski Türkçe ™Matat Ğazarosyan∫ usta ve 90
ayar damgalı, altı ayaklı bombe kaideli, dilimli
uzun gövdeli, dört kollu, biri merkezde olmak
üzere beş mumlukludur. Ortaları hilalli kollar
gövdeye top sarkıtlı parçalarla perçinlenmiştir.
Kaide üzeri kazıma tekniği ve kalem işçiliğiyle
yapılmış balık pulu ve bitkisel motiflerle
süslenmiştir. Türünün zevkli örneklerindendir.
Ağırlık: 6750 gr.
Yükseklik: 58 cm.
A PAIR OF OTTOMAN SILVER
CANDLESTICKS
Stamped in old Turkish ™Matat Gazarosyan∫
W: 6750 gr
H: 58 cm
€ 8.500 – 9.500
Ğ 25.000 – 28.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 171
213
214
MERASİM KILICI
OSMANLI KILIÇ
Osmanlı ordusu için özel yapım, ™Weyersberg ,
Kirschbaum & C. Solingen∫ imalatçı, ™W. K. &
C.∫ Usta ve ™Garabedian & Mesidjian∫ ithalatçı
firma damgalıdır. Metal kınlı, dilimli ahşap
kabzalı, bronz korumalığı ay yıldız motifli
kılıcın çelik gövdesinin her iki yüzeyi kalem işi
ile iç içe geçmiş bitkisel motifler ve yine ay
yıldızlarla tezyin edilmiştir.
19. yüzyıl sonu.
Uzunluk: 95 cm.
Kabzası kemikten müteşekkil, gövdesi çelikten
mamul, üzeri altın kakma ile bitkisel motifli
kılıcın kını ahşap üzerine siyah deri kaplı ve
gümüş aplikelidir. Kabzası restorasyonlu eser
haliyledir.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 97,5 cm.
Ğ 1.750 – 2.000
19th century, restoration on the handle
L: 97,5 cm
.
.
A CEREMONIAL SWORD
Made for the Ottoman Army, maker
™Weyersberg, Kirschbaum & C. Solingen∫,
masterhand ™W.K. & C.∫ and importer
company ™Garabedian & Mesidjian∫
End of 19th century
L: 95 cm
€ 600 - 700
.
Ğ 4.000 – 5.000
.
AN OTTOMAN SWORD
€ 1.350 – 1.700
>
215
OSMANLI YATAĞAN
.
Eski Türkçe ™Amel-i Ahmed∫ usta imzalı,
kabzası iki parça boynuzdan müteşekkil,
gövdesi çelikten mamul yatağanın üzeri altın
ve gümüş kakma ile bitkisel motifli olup,
içlerinde eski Türkçe ™Sahibi Mehmed sene
1237 (1821), bu bıçağın şanına on Ali‘den
başka (gençler arasında) genç yoktur, kılıçlar
arasında Ali‘nin kılıcından başka kılıç yoktur∫
ibareleri yer almaktadır. Kabzası gövdeye
kabartma tekniğiyle yapılmış gül motifli
gümüş bir parçayla bağlanmaktadır. Ahşap
kını siyah deri kaplı olup, kabartma tekniğiyle
desenlendirilmiş gümüş geçmelidir. Türünün
güzel ve nadir bir örneğidir.
19. Yüzyıl.
Uzunluk: 82 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
.
AN OTTOMAN SWORD
19th century
L: 82 cm
€ 2.050 – 2.400
> 214
> 213
172 ALİF ART
216
217
218
OSMANLI YATAĞAN
OSMANLI YATAĞAN
OSMANLI KAMA
Eski Türkçe ™Amel-i Mehmed∫ usta imzalı,
sahibi ™Elhac Hasan∫, kabzası iki parça
boynuzdan müteşekkil, gövdesi çelikten
mamul yatağanın üzeri altın ve gümüş kakma
ile eski Türkçe ™Ya Muhammed kıl şefaat
ümmetindir∫ ibaresi ile ™Yemliha, Mislina,
Mekselina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş,
Kefeştatayyuş ve köpekleri Kıtmir (Yedi
Uyuyanlar)∫ isimleri yazılıdır. Ahşap kını siyah
deri kaplı olup, kabartma tekniğiyle bitkisel
motifli gümüş geçmelidir.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 69 cm.
Kabzası iki parça kemikten müteşekkil,
gövdesi çelikten mamul yatağanın üzeri
altın kakma ile Süleyman yıldızı ve bitkisel
motiflerle süslü olup, içlerinde eski Türkçe ile
ibare yazılıdır. Ahşap kını siyah deri kaplı olup,
kabartma tekniğiyle bitkisel motifli gümüş
geçmelidir.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 79 cm.
Kafkas işi, eski Türkçe ™Hayri∫ usta damgalı
kamanın kabzası kemik ve boynuz, gövdesi
çelikten mamul olup, gövde üzeri altın kakma
çiçek ve hilal motifleri ile süslüdür. Kını ahşap
üzerine siyah deri kaplı olup, eski Türkçe
™Amel-i Hacı Hayri∫ ibareli savatlı gümüş
geçmelidir.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 75,5 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
Ğ 6.000 – 7.000
AN OTTOMAN SWORD
AN OTTOMAN DAGGER
.
.
.
.
.
Ğ 6.000 – 7.000
19th century
L: 79 cm
Caucasian, 19th century
L: 75,5 cm
AN OTTOMAN SWORD
€ 2.050 – 2.400
€ 2.050 – 2.400
.
19th century
L: 69 cm
€ 2.050 – 2.400
> 215
217
> 216
> 218
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 173
219
220
SMITH WESSON, TOPLU TABANCA
.
Osmanlı pazarı için özel üretim, 1874 tarih ve
51603 seri numaralı toplu tabancanın çelik
gövdesi Osmanlı beğenisine uygun olarak altın
kakma tekniği ile işlenmiş, kabzası telkâri
gümüş işçiliklidir. Namlu üzerinde ™Smith
& Wesson Mass. USA Pat July 1060 Jan 17
Feb 17 July 1165 Auc 2469 Russian model∫
ibaresi yazılıdır. İşçilik kalitesi itibariyle nadir,
koleksiyonluk bir eserdir.
Uzunluk: 34 cm.
Genişlik: 15,5 cm.
Ğ 15.000 – 18.000
SMITH WESSON PISTOL
Made for the Ottoman market, dated 1874,
serial number 51603.
Marked ™Smith & Wesson Mass. USA Pat
July 1060 Jan 17 Feb 17 July 1165 Auc 2469
Russian model∫
L: 34 cm
B: 15,5 cm
€ 5.100 – 6.100
OSMANLI, MERCANLI HANÇER
.
Gümüş kabzalı ve kınlı, çelik gövdeli hançerin
üzerinde altın ve gümüş ile kakma tekniği
kullanılarak eski Türkçe ibare yazılımıştır.
Kabzasının ve kınının ön yüzeyi damla mercan
ve habbe firuzelerle süslenmiştir. Arka yüzleri
kabartma tekniği kullanılarak çiçek ve bitkisel
motiflerle tezyin edilmiştir.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 38,5 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
.
AN OTTOMAN CORAL ENLAYED
DAGGER
19th century
L: 38,5 cm
€ 1.700 – 2.050
219
220
174 ALİF ART
221
RUS, SAVATLI GÜMÜŞ KOŞUM
TAKIMI
.
Kafkaş işi, ™ZHH∫ usta ve 84 zolotnik damgalı,
Osmanlı pazarı için özel yapım, gümüş
aksamlı, sahtiyandan ve tabaklanmış haki
deriden mamul koşum takımı; eyer, eyer
kayışı ve demirden mamul bir çift üzengiden
müteşekkildir. Eyerin ön tutamağı (kaltak)
ve arkalık kısmı gayet sanatlı kalem işiyle
yapılmış çiçekli bitkisel kıvrımlarla süslü
olup, üzerleri savat işçiliğiyle bezenmiştir.
Üzengilerin kayışlarının uç kısımları ile
üzengilerin üzerleri de savat işçiliğiyle
bezenmiştir. Olağanüstü işçiliği itibariyle
döneminin güzel örneklerinden olan takım,
koleksiyonluk bir eserdir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 26,5 cm.
Genişlik: 42 cm.
Derinlik: 30 cm.
Ğ 18.000 – 20.000
.
A RUSSIAN SILVER SADDLERY
Caucasian workshop, silver applique artist‘s
™ZHH∫ and 84 zolotnik stamped, made for the
Ottoman market
19th century
H: 26,5 cm
42 x 30 cm
€ 6.100 – 6.800
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 175
222
AVUSTURYA, BRONZ KONSOL SAATİ
.
™Leon Joseph Mayer in Wien∫ marka, Osmanlı
pazarı için özel yapım, beyaz mine kadranı
eski Türkçe rakamlı, yuvarlak cam gövdeli saat
çeyrek çalarlı olup, her çeyrekte saatin kaç olduğunu belirtmektedir. Kaidesi bronz ve maun
ağacından yapılmış saat, yaprak formlu dört
adet ayak üzerinde yükselmektedir. Çalışır durumdaki eser, tasarım ve kondisyon itibariyle
dikkat çekici, türünün güzel örneklerindendir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 47 cm.
39 x 23 cm.
Ğ 15.000 – 18.000
176 ALİF ART
AN AUSTRIA BRONZE CLOCK
Marker ™Leon Joseph Mayer in Wien∫, made
for the Ottoman market
19th century
47 x 39 x 23 cm
€ 5.100 – 6.100
223
FRANSIZ, GÜMÜŞ KAHVE TAKIMI
.
™Jean Baptiste Gustave Odiot∫ damgalı, 3852
üretim numaralı, vermeil gümüş kahve takımı;
bir adet tepsi, dokuz adet zarf, dokuz adet
porselen fincan ve bir adet kahve ibriğinden
müteşekkildir. Paris‘te 1870 yılında Jean Baptiste Gustave Odiot tarafından dostluk hatırası
olarak, Khallie Amirali, Harcourt ve Eggly gemilerinin komutanı Mr. Lombart ve eşi Madame
Lombart‘a armağan olarak yapılmış takımın
tepsisinin merkezinde armağan edildiğine dair
ibare yazılıdır. Takımın tepsisi dilimi kenarlı,
inci tanesi ve kabartma çiçek motiflidir. Dekupe tekniği ile yapılmış ayaklı zarflar zümrüd-ü
anka kuşu motifi dekorludur. Yuvarlak yastık
tabanlı, armudî gövdeli, ince uzun boyunlu, kıvrık dal formunda kulplu, imbikli, konik kapaklı
kahve ibriğinin yüzeyinde de aynı desenler
tekrarlanmaktadır. Kabarık desenler gümüş,
kumlama tekniği ile vermeil fonlar altın rengi
olup etkileyici bir kontrast yapılmıştır. Eserin
formu oryantalizm etkisi ile tasarlanmıştır.
19. yüzyıl.
Ağırlık: 2900 gr.
Yükseklik (ibrik): 31 cm.
Tepsi çapı: 39 cm.
A FRENCH SILVER COFFEE SET
Stamped ™Jean Baptiste Gustave Odiot∫, serial
number 3852. Made in 1870 given as a gift to
™Mr & Mme Lombart∫
19th century
W: 2900 gr
Ewer H: 31 cm
Tray D: 39 cm
€ 8.500 – 10.200
Odiot firması; 1690 yılında Louis XV döneminde Jean Baptiste Odiot ile ün kazanmış, Napoleon
döneminde imparator ve ailesi için yemek takımları, hükümdarlık asası ve kılıç gibi eserler imal
etmiştir. Bütün Avrupa’da ™Odiot∫ adı gümüş işçiliğinde marka haline gelmiştir. 1900’lü yıllarda
Gustave Odiot’un yöneticiliği sırasında şirket, Mısır Hıdivi Said Paşa’dan 3000 parçalık gümüş
yemek takımıyla en büyük siparişi almıştır. O dönemde Rus Çarı’nın ailesinin gümüş yapımcısı
unvanını almıştır. İki yüz yıl sadece Odiot ailesine mensup kişilerce yönetilen şirket, günümüzde ™Odiot ∫ adıyla faaliyetlerine devam etmekte ancak yönetim aile üyelerinde değildir.
Ğ 25.000 – 30.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 177
224
™AMEL-İ FAİK∫ İMZALI HAT LEVHASI
.
Eski Türkçe ™Amel-i Faik∫ imzalı, dikdörtgen
formlu, krem rengi hamurlu, sır altına kobalt
mavisi astarlı, şeffaf sırlı eserde beyazla celi
sülüs hat kullanılarak Kur‘an-ı Kerim‘in Alak
Suresi‘nin birinci ayeti, Arapça, mealen; ™Oku!
Yaratan Rabbinin adıyla oku…∫ yazılıdır. ™He∫
ve ™kaf∫ harflerin içleri mercan kırmızısı,
turkuaz ile renklendirilmiştir. Etrafı bakır
ile çevrilidir. Sağ alt köşesinde ufak atık
mevcuttur.
20. yüzyıl.
41,5 x 32,5 cm.
Ğ 8.000 – 10.000
178 ALİF ART
AN OTTOMAN CERAMIC
CALLIGRAPHIC PANEL
Signed ™Amel-i Faik∫
20th century
41,5 x 32,5 cm
€ 2.700 – 3.400
225
RENKLİ CAM NAKIŞLI VİTRAY
.
Mavi, lacivert, sarı, kırmızı, yeşil, firuze
tonlarında cam parçalarının mozaik tekniği
ile yan yana yerleştirilmesi ve aralarının
lüle çamurundan yapılmış alçı dökülerek
doldurulması ile imal edilmiş pano çift
sütunlu kemer formunda tasarlanmış olup,
merkezinde vazo içinde simetrik katlanışlı
lâleler ve karanfiller tasvir edilmiştir. Kemerin
üst kısmında Arapça ™Allah∫ yazılıdır. Eserin
kompozisyonunun klasik döküm İznik çini
panolarından ilham alınarak tasarlandığı
görülmektedir. Türünün sanat değeri
yüksek, nadir bulunur bir örneğidir.
20. yüzyıl.
Yükseklik: 170,5 cm.
Genişlik: 80,5 cm.
Ğ 30.000 – 32.000
.
A STAINED GLASS
20th century
H: 170,5 cm.
B: 80,5 cm
€ 10.200 – 10.850
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 179
226
227
KÜTAHYA, SERAMİK İKİ ADET VAZO
.
Yuvarlak bombe kaideli, konik gövdeli, dar
boyunlu ve ağızları dışa dönük kenarlı vazolar,
beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlıdır.
Sır altına kobalt mavisi, firuze, yeşil, mercan
kırmızısı ve sarı renklerle, konturlarda siyah
kullanılarak hançer yaprakları, şakayıklar,
stilize karanfil motifleriyle süslüdür. Ağız
kısımları restorasyonlu vazoların bir adedinin
kaide kenarında da restorasyon mevcuttur.
19. yüzyıl sonu.
Yükseklik: 53 cm., 54 cm.
Ağız çapı: 18 cm., 20 cm.
A LOT OF TWO KUTAHYA CERAMIC
VASES
The mouth has been partially restored, with
small restoration at the edge of the base.
End of 19th century
H: 53 cm, 54 cm
D: 18 cm, 20 cm
€ 1.700 – 2.050
KÜTAHYA, SERAMİK ÜÇ ADET VAZO
.
Krem rengi hamurlu ve astarlı, şeffaf sırlı
vazoların üzerleri sır altına kobalt mavisi,
mercan kırmızısı, yeşil, mangan moru renkler
kullanılarak, balık pulu, karanfil, lâle, çiçek ve
yaprak motifleriyle süslenmiştir. Haliyle.
19. – 20. Yüzyıl.
Yükseklik: 24,5 cm. ~ 29 cm.
Ğ 1.500 – 2.000
.
A LOT OF THREE KUTAHYA CERAMIC
VASES
19th – 20th century
H: 24,5 cm ~ 29 cm
Ğ 5.000 – 6.000
€ 500 - 700
226
228
229
227
227
180 ALİF ART
227
<
228
KÜTAHYA, SERAMİK VAZO
.
230
İZNİK, SERAMİK TABAK
AN IZNIK CERAMIC PLATE
.
Ğ 2.000 – 3.000
Krem rengi hamurlu, beyaz astarlı, renksiz
şeffaf sırlı tabak yastık tabanlı, iç bükey
gövdeli, dışa dönük kenarlıdır. Merkezinde,
sır altına kobalt mavisi, kahverengi ve yeşil
kullanılarak at figürü tasvir edilmiştir. Figürün
etrafı ve tabağın kenarları çiçek ve yaprak
motifleriyle bezenmiştir. Türünün nadir
bulunur, koleksiyonluk bir örneğidir.
17. yüzyıl.
Çap: 27 cm.
Yükseklik: 5,5 cm.
A KUTAHYA CERAMIC VASE
Ğ 10.000 – 12.000
Halka tabanlı, şişkin gövdeli ve dar
boyunludur. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı,
şeffaf sırlı vazonun yüzeyi kobalt mavisi,
mercan kırmızısı ve turkuaz rengi ile yapılmış
karanfil, lâle, tomurcuk ve saz yaprağı
motifleriyle süslüdür.
19. - 20. yüzyıl.
Yükseklik: 31 cm.
.
17th century
D: 27 cm
H: 5,5 cm
€ 3.400 – 4.100
19th - 20th century
H: 31 cm
€ 700 – 1.000
<
229
KÜTAHYA, SERAMİK ÇİÇEKLİK
.
Krem rengi hamurlu, krem rengi astarlı, şeffaf
renksiz sırlı, halka kaideli, konik gövdeli ve
dilimli kenarlıdır. Gövde ve kaidenin dış yüzeyi
sır altına kobalt mavisi, mercan kırmızısı,
turkuaz, şeyil ve siyah renklerle lâle, karanfil
ve tarama motiflerle süslüdür.
19. - 20. yüzyıl.
Yükseklik: 27 cm.
Çap: 27,5 cm.
Ğ 1.500 – 2.000
.
A KUTAHYA CERAMIC JARDINIERE
19th – 20th century
H: 27 cm
D: 27,5 cm
€ 500 - 700
230
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 181
231
232
233
KÜTAHYA, SERAMİK ÜÇ ADET KÜP
KÜTAHYA, SERAMİK TABAK
™Azim Çini Fabrikası∫ üretimi damgalı küpler,
düz tabanlı, şişkin gövdeli, dar boyunlu ve
kapaklıdır. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı,
şeffaf sırlı gövlerinin dış yüzeyi ve kapak
üzerleri kobalt mavisi ve turkuaz renklerle
vazoda karanfiller, lâle ve yaprak motifleri ile
desenlendirilmiştir.
20. yüzyıl.
Yükseklik: 20 cm. ~ 26 cm.
Çap: 15 cm ~ 20 cm.
™Azim Çini Fabrikası∫ üretimi damgalı, ™Oya∫
sanatçı imzalı, yuvarlak formlu tabak, halka
tabanlı, yüksek kenarlıdır. Beyaz hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sırlı tabağın iç yüzeyi
kobalt mavisi ve siyah renklerle; merkezde
sekiz köşeli çiçek motifi şeklinde madalyonlu
olup, içi çiçek ve bitkisel motiflerle dolguludur.
Madalyonun etrafı ve merkezi hatayi
süslemelerle bezelidir.
20. yüzyıl.
Çap: 41,5 cm.
KÜTAHYA, SERAMİK SEKİZ ADET
TABAK
.
.
Ğ 3.500 – 4.000
Tülin Zambakoğlu Koleksiyonu.
.
Ğ 2.500 – 3.000
™Azim Çini Fabrikası∫ üretimi damgalı, üç
adedi ™Adile Öztürk∫, ™Ş.Ş.∫, ™Macide∫ sanatçı
imzalı, yuvarlak formlu eserler halka tabanlı
ve yüksek kenarlıdır. Beyaz hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı tabakların iç yüzeyleri siyah,
kobalt mavisi, mercan kırmızısı, yeşil, turkuaz,
sarı, kırmızı renkler kullanılarak çiçek, bitkisel
motif ve kıvrımlarla süslenmiştir. Tabaklardan
iki adedinin merkezinde ™Besmele∫ yazılıdır.
20. yüzyıl.
Çap: 18 cm. ~ 31 cm
Tülin Zambakoğlu Koleksiyonu.
Ğ 3.000 – 4.000
.
A LOT OF THREE KUTAHYA CERAMIC
JARS
.
Tülin Zambakoğlu Koleksiyonu.
.
A KUTAHYA CERAMIC PLATE
Stamped ™Azim Ceramic Tile Factory∫
20th century
H: 20 cm ~ 26 cm
D: 15 cm ~ 20 cm
Stamped ™Azim Ceramic Tile Factory∫ and the
maker ™Oya∫
20th century
D: 41,5 cm
€ 1.200 – 1.350
€ 850 – 1.000
Tulin Zambakoglu Collection
Tulin Zambakoglu Collection
A LOT OF EIGHT KUTAHYA CERAMIC
PLATES
Stamped ™Azim Ceramic Tile Factory∫ and the
maker ™Adile Ozturk∫, ™Ş.Ş.∫, ™Macide∫
20th century
D: 18 cm~ 31 cm
€ 1.000 – 1.350
Tulin Zambakoglu Collection
232
233
233
231
231
231
233
182 ALİF ART
234
235
236
ÇANAKKALE, SERAMİK TESTİ
ÇANAKKALE, SERAMİK İKİ ADET
TESTİ
ÇANAKKALE, SERAMİK TABAK VE BİR
ÇİFT TESTİ
Düz dipli, şişkin gövdeli, uzun boyunlu,
burgulu kulplu, ağız kısımları stilize kuş başı
formunda olup, arka kısımlarında üçgen
şeklinde doldurma delikleri mevcuttur. Kırmızı
hamurlu ve astarlı testilerin üzerleri sır altına
mangan moru renklidir. Gövdelerinin ön yüzeyi
barbutin tekniği ile yapılmış rozet çiçekleri
ile desenlidir. Motiflerin etrafları sır üstüne
yaldızla sırlanmıştır.
19. yüzyıl sonu – 20. Yüzyıl başı.
Yükseklik: 39 cm.
a. Kırmızı hamurlu, krem rengi astarlı, şeffaf
sırlı, halka tabanlı, dışa dönük kenarlı ve çukur
gövdeli tabağın arka yüzeyi sırsızdır. İç yüzeyi
sır altına patlıcan moru ile serbest akıtma
motifleriyle desenlidir. Haliyle.
Çap (tabak): 22 cm.
.
Halka tabanlı, şişkin gövdeli, uzun boyunlu,
dışa dönük ağızlı ve burgulu kulpludur. Kırmızı
hamurlu, krem rengi astarlı, şeffaf sırlı,
sıraltına yeşil renkli testinin üzeri barbutin
tekniği ile yapılmış rozetlerle süslüdür.
19. yüzyıl sonu – 20. Yüzyıl başı.
Yükseklik: 36,5 cm.
Ğ 1.500 – 2.000
.
A CANAKKALE CERAMIC VASE
End 19th – Early 20th century
H: 36,5 cm
€ 500 - 700
.
.
Ğ 2.750 – 3.250
.
A LOT OF TWO CANAKKALE CERAMIC
JUGS
19th – 20th century
H: 39 cm
€ 930 – 1.100
b. Düz dipli, şişkin gövdeli, uzun boyunlu,
burgulu kulplu, ağız kısımları stilize kuş başı
formunda olup, arka kısımlarında üçgen
şeklinde doldurma delikleri mevcuttur. Kırmızı
hamurlu, kahverengi astarlı testilerin ön yüzleri
barbutin tekniği ile yapılmış rozet çiçekleri
ile süslüdür. Bir adedinin ağız ve kulbunda
restorasyon mevcuttur.
Yükseklik (testi): 35,5 cm.
19. – 20. Yüzyıl.
Ğ 3.000 – 4.000
.
A LOT OF THREE CANAKKALE
CERAMIC OBJECTS
One plate, a pair of jugs, with restorations on
the holder and the mouth of the jug
19th – 20th century
D (plate): 22 cm
H (jugs): 35,5 cm
€ 1.000 – 1.350
236b
235
234
236a
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 183
237
FABIUS BREST (1823-1900)
.
™Boğaziçi‘nden∫
™F.B.∫ monogramlı, ahşap panel üzerine
yağlıboya. Eserin arkasında ™Georges Petit
Galeri, 4-5 Mart 1920 tarihli∫ orijinal sergi
etiketi mevcuttur.
16 x 22 cm.
Ğ 35.000 – 40.000
.
R
FABIUS BREST (1823-1900)
™Bosphorus View∫
Signed with the initials ™F.B.∫, oil on wood.
With the original exhibition‘s sticker on the
reverse ™Georges Petit Galery, dated 4-5
March 1920∫
16 x 22 cm
€ 11.900 – 13.600
esim hayatına Marsilya’da Emile Loubon’un yanında başlamıştır. Daha sonra Troyon’un
öğrencisi olmuş, 1851 yılında Paris Salonu’na interiuer resim ile katılmış, oryantalist
tarzda kendini uzmanlaştırmıştır. Sanatçının eserleri Fransa’da ve Türkiye’deki birçok
koleksiyonlarda ve müzelerde bulunmaktadır. (Ref: Benezit)
184 ALİF ART
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 185
238
HENRI DUVIEUX (1855-?)
.
™İstanbul∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
27 x 40,5 cm.
Ğ 8.000 – 10.000
.
P
HENRI DUVIEUX (1855-?)
™Istanbul view∫
Signed, oil on canvas
27 x 40,5 cm
€ 2.700 – 3.400
aris’te doğmuştur. Mr. Marilhat’ın okuluna gitmiş ve orada öğrencilik yapmıştır. 1880 yılında ilk olarak Paris Salonu’nda ™Venedik’ten Görünüm∫ (Vue de Venice) ve ™İstanbul’dan
Görünüm∫ (Vue de Constantinople) konulu resimleriyle sergi açmıştır. Sanatçı sürekli
seyahat etmiştir. Özellikler İstanbul onun için resimlerine ilham veren bir yer idi. 1882 yılında başka resimlerle son salon sergisini gerçekleştirmiştir. Sanatçı genellikle, Venedik’ten ve
İstanbul’dan deniz ile birleşen görünümleri değişmez şekilde resimlerinde işlemiştir. Bazı çalışmalarında Felix Ziem ve Canaletto’dan esinlendiği görülmektedir. Sanatçı, izlenimci tarzda resimler yapmıştır. Resimlerindeki renkler bu akımın renklerini yansıtmaktadır. Deniz manzaralarında kuvvetli ışık, parlak güneş ışıkları ve günbatımlarını işlemiştir. Sanatçının, oryantalizm
öğeleriyle oluşturduğu verimli deniz peyzajı çalışmaları bulunmaktadır. Seyahatlerinde yapmış
olduğu resimlerini, insan öğelerine odaklanmaksızın daha çok manzara ve mimariyle birleştirerek gerçekleştirmiştir. (Ref: Benezit)
186 ALİF ART
239
FABIUS BREST (1823-1900)
.
™Boğaziçi‘nde yelkenliler∫
İmzalı, ™A.Budin∫ ithaflı, ahşap panel üzerine
yağlıboya.
18 x 23,5 cm.
Ğ 25.000 – 30.000
FABIUS BREST (1823-1900)
™Sailing on the Bosphorus∫
Signed, with the inscription ™a (offered to) A.
Budin∫, oil on wood
18 x 23,5 cm
€ 8.500 – 10.200
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 187
240
GIULIO ROSATI (1858-1917) (İki Adet)
.
™Atlılar∫
İmzalı, kâğıt üzerine suluboya.
50 x 33,5 cm. (x2)
Ğ 22.000 – 24.000
.
F
GIULIO ROSATI (1858-1917) (Lot of Two)
™Fantasia∫
Signed, watercolor on paper
50 x 33,5 cm (x2)
€ 7.500 – 8.150
loransa doğumlu İtalyan sanatçı; F.Podesti, Dario Querci ve L.Calvarez Catala’dan resim
dersleri almıştır. Yağlıboya ve suluboya çalışan ressam kendine konu olarak figür kompozisyonları, dini öğeler, dönemsel ve yerel sahneleri seçmiştir. Oryantalizm tarzında önemli
eserler vermiştir. (Ref: Benezit)
188 ALİF ART
241
ENRICO TARENGHI (1848-1938)
.
™Avluda oyun∫
İmzalı, kâğıt üzerine suluboya.
52 x 36 cm.
Ğ 14.000 – 16.000
.
ENRICO TARENGHI (1848-1938)
™At the courtyard∫
Signed, watercolor on paper
52 x 36 cm
€ 4.750 – 5.450
Y
ağlıboya ve suluboya çalışan İtalyan sanatçı mimari görünümleri resmetmiş,
peyzaj, belli bir döneme ve yöreye ait resimler yapmıştır. Oryantalist eserleriyle
tanınır. 1863’te Roma’daki Accademia di San Luca’ya girmiş, 1866’da çizimleri
için ilk ödülünü kazanmıştır. Alessandro Cappalti’nin öğrencisi olmuştur. Çalışmaları
Filippo Bartolini’nin eserleri ile büyük benzerlikler taşır. Son derece detaylı Oryantalist
resimler yapmasına karşın, Doğu ülkelerini sadece kartpostallardan ve diğer Oryantalist çalışmalardan bilmektedir. Tarenghi’nin suluboya çalışmaları, 1882’de Brüksel’deki
uluslararası bir sergide sergilenmiş, ayrıca Milan, Roma, Torino ve Livorno’daki sergilerde yer almıştır. 1896’da Berlin’deki uluslararası sergiye katılmış ve Venedik
Bienali’nde işlerini sergileyen ilk isimlerden biri olmuştur. (Ref: Benezit)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 189
242
MIGIRDİÇ GİVANİAN (1848-1906)
.
™Moda‘dan Fenerbahçe∫
İmzalı, sac üzerine yağlıboya.
37 x 52 cm.
Ğ 10.000 – 12.000
J.E.B. Koleksiyonu.
190 ALİF ART
MIGIRDIC GIVANIAN (1848-1906)
™View from Moda∫
Signed, oil on tin plate
37 x 52 cm
€ 3.400 – 4.100
J.E.B. Collection
243
DAVİT ÇIRACİYAN (1839-1907)
.
™Rumelihisarı‘ndan∫
İmzalı, 1907 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
67,5 x 92,5 cm.
Ğ 20.000 – 22.000
J.E.B. Koleksiyonu.
Sanatçının 1897 tarihli aynı konulu
bir eseri, Garo Kürkman‘ın ™Osmanlı
İmparatorluğu‘nda Ermeni Ressamlar∫
kitabının 301. Sayfasında yer almaktadır.
DAVID CIRACIYAN (1839-1907)
™View from Rumeli Hisar∫
Signed and dated 1907, oil on canvas
67,5 x 92,5 cm
€ 6.800 – 7.500
J.E.B. Collection
Similar painting dated 1897, included in
Garo Kurkman‘s ™Armenian Painters in the
Ottoman Empire∫ book page 301
.
İ
stanbul’da doğmuştur. Resim sanatına atölyelerde başlamıştır. Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’nin
lise kısmında resim öğretmenliği yapmıştır. 24 Ocak 1894 tarihinde Sanayi-i Nefise Mektebi
tarafından ödül almıştır. Resim çalışmalarının büyük bir kısmını seyahat ettiği Mısır, Fransa,
İngiltere, İsviçre ve Avusturya’da gerçekleştiren sanatçının, İstanbul’da pek çok koleksiyonda
eserleri bulunmaktadır. (Ref: Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Ressamlar, Garo Kürkman)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 191
244
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
.
™Vazoda Çiçekler∫
İmzalı, kontrplak üzerine yağlıboya.
35 x 32 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
™Still life∫
Signed, oil on plywood
35 x 32 cm
€ 1.700 – 2.050
J.E.B. Collection
244
245
245
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
.
™Meyveler∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
46 x 55 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
™Still life∫
Signed, oil on canvas
46 x 55 cm
€ 1.700 – 2.050
J.E.B. Collection
192 ALİF ART
246
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
.
™Vazoda çiçekler∫
İmzalı, (19)29 tarihli, tuval üzerine yağlıboya.
55 x 46 cm.
Ğ 8.000 – 10.000
J.E.B. Koleksiyonu.
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
™Still life∫
Signed and dated 1929, oil on canvas
55 x 46 cm
€ 2.700 – 3.400
J.E.B. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 193
247
LEOPOLD LEVY (1882-1966) (İki Adet)
.
™Natürmort∫
İmzalı, 1965 tarihli, tuval ve prestuval üzerine
yağlıboya.
19 x 30 cm., 27 x 40 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
LEOPOLD LEVY (1882-1966) (Lot of Two)
247
™Still life∫
Signed and dated 1965. Oil on canvas
19 x 30 cm, 27 x 40 cm
€ 1.350 – 1.700
J.E.B. Collection
247
248
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
.
™Balıklı Natürmort∫ ve ™Peyzaj∫
İmzalı, çift taraflı, tuval üzerine yağlıboya.
33 x 46 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
™Still life∫
Signed, two side painting, oil on canvas
33 x 46 cm
€ 1.350 – 1.700
248 ön
248 arka
194 ALİF ART
J.E.B. Collection
249
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
.
™Eminönü – Zindan Han∫
İmzalı, (19)46 tarihli, kâğıt üzerine suluboya.
49 x 63 cm.
Ğ 7.000 – 8.000
J.E.B. Koleksiyonu.
LEOPOLD LEVY (1882-1966)
™Eminonu square∫
Signed and dated 1946. Watercolor on paper
49 x 63 cm
€ 2.400 – 2.700
J.E.B. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 195
250
P. MOYADAS (JOSE DE CALA Y MOYA)
(1850-1891)
.
™Sohbet∫
İmzalı, ahşap panel üzerine yağlıboya.
19. yüzyıl.
35 x 27 cm.
Ğ 2.000 – 3.000
.
P. MOYADAS (JOSE DE CALA Y MOYA)
(1850-1891)
™Conversation∫
Signed, oil on wood
19th century.
35 x 27 cm
€ 700 – 1.000
251
GELHURJ (?)
.
™Hasret∫
İmzalı, tuval (duralite marufle) üzerine
yağlıboya.
19. yüzyıl.
49 x 65 cm.
250
Ğ 2.000 – 3.000
.
GELHURJ (?)
™Nostalgia∫
Signed, oil on canvas laid down on cardboard
19th century.
49 x 65 cm
€ 700 – 1.000
252
ADOLF KAUFMANN (1848-1916) (İki Adet)
.
251
™Peyzaj∫
™G. Salvi∫ imzalı, ahşap üzerine yağlıboya.
Sanatçının farklı isimle imza attığı
eserlerdendir.
15,5 x 31,5 cm. (x2)
Ğ 2.000 – 3.000
Y
ağlıboya ve peyzaj resimleri ile bilinen
Avusturyalı sanatçı Adolf Kaufmann
eserlerinde birçok farklı isimde imza
kullanmıştır. 1900’de Paris’te düzenlenen Exposition Universelle’deki sergiye katılmıştır.
252 <
.
ADOLF KAUFMANN (1848-1916)
(Lot of Two)
™Landscape∫
Signed ™G. Salvi∫, oil on wood. The artist used
to sign under two different names; his own
name and as G. Salvi
15,5 x 31,5 cm (x2)
€ 700 – 1.000
196 ALİF ART
253
VICTOR AMMANUEL GENSOLLEN
(1859-1907)
.
™Vazoda Güller ve Krizantemler∫
İmzalı, karton üzerine pastel.
103 x 76 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
P
astel ve guaj çalışmaları olan sanatçı
Louis Gensollen’in oğludur. Paris’te
Beax-Art’ta Karl Lehmann’ın yanında
eğitim görmüştür. Bir dönem Fransa’dan ayrılan sanatçı 1886 yılında tekrar geri dönmüş
fakat aynı yıl saray ressamı olarak Brezilya’ya
gitmiştir. 4 yıl sonra Marsilya’ya gelmiş, galeri açmış ve pastel çalışmalarını burada sergilemiştir. 1879 yılında Paris Salon’da sergileri
olmuştur. Çalışmalarında genellikle portre ve
natürmort konularını işlemiştir. (Ref: Benezit)
.
VICTOR AMMANUEL GENSOLLEN
(1859-1907)
™Still life∫
Signed, pastel on cardboard.
103 x 76 cm
€ 1.000 – 1.350
253
In 1879 the artist exhibited at Salon de Paris
(Ref: Benezit)
254
254
KASIMIR RUBOLOWSKI
.
™Natürmort∫
İmzalı, tuval üzerine yağlıboya.
55,5 x 46 cm.
Ğ 1.500 – 2.000
.
KASIMIR RUBOLOWSKI
™Still life∫
Signed, oil on canvas
55,5 x 46 cm
€ 500 - 700
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 197
255
B. CEMŞİROĞLU
.
™Fırtınada Yelkenli∫
İmzalı, tuval (duralite marufle) üzerine
yağlıboya.
40 x 55,5 cm.
Ğ 600 – 800
.
B. CEMSIROGLU
™In the tempest∫
Signed, oil on canvas laid down on hardboard
40 x 55,5 cm
€ 200 - 270
255
256
HAMLET MİNASYAN (1923-1994)
(İki Adet)
.
™Peyzaj∫
Ermenice imzalı, duralit ve prestuval üzerine
yağlıboya.
40 x 59 cm., 48 x 73 cm.
Ğ 1.250 – 1.500
1
950 yılında Erivan Sanat Akademisi’nden
mezun olmuştur. ™Sanat Birliği∫nde
ressam ve tasarımcı olarak çalışmıştır. Çok sayıda sergide yer almış olan sanatçı
1952’den, 1994’teki vefatına değin Ressamlar
Birliği’nin üyesi olmuştur.
256 <
.
HAMLET MİNASYAN (1923-1994)
(Lot of Two)
™Landscape∫
Signed in Armenian, oil on panel
40 x 59 cm, 48 x 73 cm
€ 425 - 500
257
LUSIN NERCESS
.
™Natürmort∫
İmzalı, prestuval üzerine yağlıboya.
39,5 x 49 cm.
Ğ 800 – 1.000
.
LUSIN NERCESS
™Still life∫
Signed, oil on canvas laid down on panel
39,5 x 49 cm
€ 270 - 350
257
198 ALİF ART
258
258
ANONİM TABLO
.
™Sarayburnu∫
Tuval üzerine yağlıboya. Restorasyonludur.
19. yüzyıl.
41 x 90,5 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
.
ONE PAINTING
™View of Sarayburnu∫
Unsigned, oil on canvas, restored
19th century
41 x 90,5 cm
€ 1.350 – 1.700
259
259
YAĞLIBOYA TABLO
.
™Bedeviler∫
™Cope; H. Stoimanoff∫ ve ™Firenze∫ ibareli,
26.4.1904 tarihli, rantuvale üzerine yağlıboya.
38 x 62 cm.
Ğ 2.000 – 3.000
.
ONE PAINTING
™Bedouins∫
Signed ™Cope; H. Staimanoff∫ and dated
26.4.1904, oil on canvas, relined
38 x 62 cm
€ 700 – 1.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 199
260
261
262
FRANSIZ KARAF
BEYKOZ NARGİLE ŞİŞESİ, GÜLABDAN
VE FRANSIZ KÂSE
FRANSIZ, BOHEM VAZO VE ALTI ADET
KADEH
Billur camdan mamul, nargile şişesi
ve gülabdanın gövdesi kalp ve baklava
motifi kesmeli olup, üzerleri altın yaldızla
bezenmiştir. Kâsenin dış kenar bordürü altın
yaldızla yapılmış çiçek motifleriyle çevrilidir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 5 cm., 26,5 cm., 26,5 cm.
Çap (kâse): 12,5 cm.
Vazo; dilimli kaideli, konik gövdeli ve dışa
dönük ağızlıdır. Gövdesi on bölüme ayrılmış
olup, bölümlerin içleri ile ağız kenarı lacivert
renklidir. Şeffaf yüzeyleri zengin altın yaldızla
floral desenlerle bezenmiştir. Kadehler;
yuvarlak yüksek kaideli, konik gövdelidir.
Gövde yüzeyleri altı bölüme ayrılmış olup,
içleri lacivert renkli, etrafları altın yaldızla
süslenmiştir.
20. yüzyıl.
Yükseklik: 22 cm., 36 cm.
Ağız çapı: 7 cm., 15 cm.
.
Kaidesi, boynu ve kulbu ™Minerva∫ damgalı
tutyadan mamul karafın cam gövdesi dikey
kesimlidir.
20. yüzyıl.
Yükseklik: 30 cm.
Ğ 750 – 800
.
A FRENCH CARAFE
20th century
H: 30 cm
.
Ğ 1.000 – 1.500
.
€ 250 - 270
ONE BEYKOZ NARGILEH, ONE
ROSEWATER SPRINKLER AND ONE
FRENCH BOWL (A LOT OF)
19th century
H: 5 cm, 26,5 cm, 26,5 cm
D (bowl): 12,5 cm
€ 350 - 500
.
Ğ 2.000 – 3.000
.
A LOT OF SEVEN FRENCH BOHEMIAN
OBJECTS
One vase, six glasses
20th century
H: 22 cm, 36 cm
D: 7 cm, 15 cm
€ 700 – 1.000
262
261
260
262
261
200 ALİF ART
263
264
FRANSIZ, BOHEM ÜÇ ADET ŞEKERLİK
FRANSIZ, BOHEM BİR ÇİFT VAZO VE
İKİ ADET ŞAMDAN
.
Osmanlı pazarı için özel yapım, pembe ve
yeşil bohemden mamul şekerliklerin iki
adedi kapaklı, bir adedi tabaklıdır. Pembe
renkli şekerliklerin gövdeleri, kapak ve tabak
yüzeyleri kumlama ve kesme tekniğiyle
desenlendirilmiştir. Yeşil renkli şekerliğin
gövde ve kapak yüzeyi çok renkli çiçeklerle
süslenmiştir. Kapak tutamakları çilek ve çiçek
formundadır.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 8 cm. ~ 14,5 cm.
Çap: 7 cm. ~ 18,5 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
.
A LOT OF THREE FRENCH BOHEMIAN
SUGAR BOWLS
.
Vazolar sarı, şamdanlar pembe ve lacivert
renkli bohemden mamuldür. Vazoların yüzeyi
kabartma dal ve çiçek motifleriyle desenli
olup, üzerleri altın yaldız ve pembe renklidir.
Kesme yüzeyli şamdanların üzeri zengin
altın yaldız kullanılarak bitkisel motiflerle
bezenmiştir.
19. – 20. Yüzyıl.
Yükseklik (vazolar) 26 cm.
Yükseklik (şamdanlar): 24,5 cm., 33 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
.
A LOT OF FOUR FRENCH BOHEMIAN
OBJECTS
Made for the Ottoman market, 19th century
H: 8 cm ~ 14,5 cm
D: 7 cm ~ 18,5 cm
A pair of vases and two candlesticks
19th – 20th century
H (vases): 26 cm
H (candlesticks): 24,5 cm, 33 cm
€ 1.000 – 1.350
€ 1.350 – 1.700
264
264
264
263
263
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 201
265
266
267
FRANSIZ, GÜMÜŞ KAPLAMA
JARDINIERE
BRONZ, BİR ÇİFT ŞAMDAN
FRANSIZ, BİR ÇİFT FENER
Döküm tekniği ile yapılmış, yuvarlak bombeli
kaideli, ince uzun gövdeli ve tek mumluklu
şamdanların üzerleri kabartma bitkisel
motiflerle desenlidir.
20. yüzyıl.
Yükseklik: 24 cm.
Kaideleri, çemberleri ve tepelikleri bronzdan
mamul fenerlerin fanusları altıgen kesimli
camdan yapılmıştır.
20. yüzyıl başı.
Yükseklik: 39,5 cm.
Kaide çapı: 17,5 cm.
Ğ 500 – 600
Ğ 2.000 – 3.000
A PAIR OF BRONZE CANDLESTICKS
A PAIR OF LIGHT BEACONS
.
™K&Co∫ damgalı, üç ayaklı, üzüm ve asma
yaprağı şeklindeki gümüş kaplama kaideli
jardinier kesme yüzeyli cam haznelidir.
19. – 20. Yüzyıl.
Yükseklik: 55 cm.
Kâse çapı: 28 cm.
.
Ğ 4.000 – 5.000
.
A FRENCH SILVER PLATED
JARDINIERE
20th century
H: 24 cm
Stamped ™K&Co∫, 19th – 20th century
H: 55 cm
D: 28 cm
€ 170 - 200
.
.
.
Early 20th century
H: 39,5 cm
D (Column): 17,5 cm
€ 700 – 1.000
€ 1.350 – 1.700
265
202 ALİF ART
267
266
268
269
OSMANLI GÜMÜŞ, MİNELİ SALEPLİK
VİYANA, MİNELİ SÜTLÜK
İstanbul işi, düz tabanlı, konik gövdeli, kubbe
kapaklı, kıvrık dal kulplu ve tabaklıdır. Gövde
ve kapağının dış yüzeyi ile tabağın içi mine
tekniğiyle desenlendirilmiş, turkuaz zemin
üzerine yeşil madalyonlu olup, içleri çiçek
buketleriyle dolguludur. Madalyonların etrafı
vermeil bahar dalları ile süslüdür. Minesinde
ufak dökülmeler mevcuttur.
19. yüzyıl.
Ağırlık: 636 gr.
Yükseklik: 15 cm.
Çap: 9 cm.
Tabak çapı: 15,5 cm.
Sütlük ve tabak olmak üzere iki parçadan
müteşekkil eser, gümüş üzerine pembe renkli
zeminli mine çalışmalıdır. Sütlüğün gövdesinin
alt ve boyun kısmı kabartma dilimli, içleri
bitkisel motiflidir. Gövde merkezi ile tabağın iç
yüzeyi mitolojik figürlü sahnelerle süslü olup,
tabağın arka yüzeyi de peyzaj desenlidir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 11 cm.
Tabak çapı: 11,5 cm.
Ğ 12.000 – 14.000
19th century
H: 11 cm
D (plate): 11,5 cm
.
.
AN OTTOMAN SILVER ENAMELED
COVERED CUP
.
Ğ 5.000 – 6.000
.
A VIENNA ENAMELED MILK POT
€ 1.700 – 2.050
Istanbul workshop, some area of missing
enamel, 19th century
W: 636 gr
H: 15 cm
D: 9 cm
D (plate): 15,5 cm
€ 4.100 – 4.750
269
268
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 203
270
271
İNGİLİZ, BİR ÇİFT ÇEREZLİK VE ÜÇ
ADET HOKKA
ALMAN, PORSELEN BUHURDAN
.
.
a. Kaideleri gümüş, porselen çerezlikler
™Davenport Longfort Staffordshire∫
damgalıdır. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı,
şeffaf sırlı kâselerin dış yüzeyi lacivert ve
turuncu renklerle bitkisel motifli ve zengin
altın yaldız bezelidir.
Gümüş ağırlığı: 228 gr.
14 x 13 x 18,5 cm.
b. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı
hokkaların gövdesi lacivert ve beyaz zeminli
on sekiz adet diagonal dilime ayrılmış olup,
dilimlerin içleri kahverengi ve altın yaldızlı
bitkisel motif dolguludur. Dilimlerin arası üçer
adet madalyonlu olup, içleri turuncu ve yeşil
renkle çiçek dalları ile süslüdür. Kapakları
metaldir.
Yükseklik: 11,5 cm.
19. – 20. Yüzyıl.
Ğ 1.000 – 1.500
™Dresden∫ damgalı, yuvarlak kaideli, kıvrık dal
formlu üç ayaklı üzerinde yumurta formlu gövdeli
ve kapaklıdır. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf
sırlı eserin gövde ve kapak kenarları pembe
renkli balık pulu motifleri ile süslü, araları çok
renkli figürlü sahnelerle desenli olup, konturlarda
altın yaldız kullanılmıştır. Kapak tutamağı kozalak
formundadır.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 18 cm.
Ağız çapı: 8 cm.
Ğ 500 – 600
.
A GERMAN PORCELAIN INCENSE
BURNER
Stamped ™Dresden∫
19th century
H: 18 cm
D: 8 cm
A PAIR OF ENGLISH BOWLS AND LOT
OF THREE INK HOLDERS
a. A pair of porcelain bowls stamped
™Davenport Longfort Staffordshire∫ on a silver
stand
W (stand): 228 gr
14 x 13 x 18,5 cm
b. A lot of three porcelain ink holders
H: 11,5 cm
19th – 20th century
€ 350 - 500
Stamped, 19th century
H: 10 cm
€ 200 - 240
273
ALMAN, PORSELEN KAHVE SETİ
.
™Meissen Augustus Rex∫ damgalı takım,
bir adet tepsi ve kapaklı iki adet ibrikten
müteşekkildir. Tepsi içinde ibrik ve kapak
hazneleri mevcut, beyaz hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı gövde üzerleri çok renkli ve
figürlü liman sahneleri ile tasvirli olup, araları
yine figürler ve bitkisel motiflerle süslüdür.
Tüm motifler zengin altın yaldızla bezelidir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 22 cm.
Tepsi: 28,5 x 20,5 cm.
Ğ 3.500 – 4.000
.
€ 170 - 200
.
A FRENCH PORCELAIN INK HOLDER
A GERMAN PORCELAIN COFFEE SET
272
FRANSIZ, PORSELEN HOKKA
.
Damgalı, düz dipli, silindirik gövdeli, porselen
mürekkep hazneli ve kapaklı hokkanın ağız
bordürü vermeil bronz geçmeli olup, kulp
kısımları keçi başı şeklindedir. Gövde ve kapak
üzeri beyaz zemin üzerine lacivert ve altın
yaldızla sütunlara ayrılmış, sütunların içleri
pembe, yeşil, sarı ve eflatun renkler kullanılarak
çiçek toplulukları ile doldurulmuştur. Bronz olan
kapak tutamağı da tomurcuk formundadır.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 10 cm.
Stamped ™Meissen Augustes Rex∫, a lot of
one tray and two ewers
19th century
H: 22 cm
Tray: 28,5 x 20,5 cm
€ 1.200 – 1.350
Ğ 600 – 700
274b
273
274a
270a
271
272
270b
204 ALİF ART
<
274
PORSELEN KUPA VE BİBLO
.
a. ™Natalia Danko (1892-1942)∫ sanatçı
damgalı kupa, yuvarlak tabanlı ve kulpludur.
Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı eser,
sır üstüne çok renkli ve altın yaldızla süslenmiş
yöresel başlığı içinde genç kız şeklinde
tasarlanmıştır.
Yükseklik: 13,5 cm.
b. Kiril alfabesi ile imalatçı damgalı at ve
seyisi tasvir edilmiş biblo, beyaz hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sırlıdır. Üzeri sır üstüne,
siyah, turuncu, yeşil ve altın yaldızla
renklendirilmiştir.
26 x 26 x 11 cm.
20. yüzyıl başı.
Ğ 1.250 – 1.500
275
276
ÇİN, PORSELEN BİR ÇİFT GÜLABDAN
ÇİN VE JAPON PORSELEN DÖRT ADET
OBJE
.
Qing Hanedanı, Kangxi dönemi (1662-1722),
yuvarlak kaideli, şişkin gövdeli, ince uzun
boyunludur. Beyaz hamurlu, kobalt mavisi
astarlı, şeffaf sırlı gülabdanların gövde üzerleri
ikişer beyaz madalyonlu olup, madalyonların
içleri yeşil, turuncu, kobalt mavisi renkler
kullanılarak çiçek toplulukları ile dolguludur.
Yükseklik: 19,5 cm.
Ğ 2.500 – 3.000
.
A PAIR OF CHINESE PORCELAIN
ROSEWATER SPRINKLER
.
Bu grup, iki adet Çin tabak, bir adet Japon
İmari tabak ve bir adet Japon gülabdandan
müteşekkildir. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı,
şeffaf sırlı tabakların bir adedi yaprak
formludur. İç yüzeyleri kobalt mavisi ve
kırmızı renkler kullanılarak peyzaj ve bitkisel
motiflerle desenlidir. Gülabdanın gövde üzeri
çok renkli çiçek motifleriyle süslüdür.
Çap (tabak): 19 cm. ~ 23 cm.
Yükseklik (gülabdan): 26 cm.
Ğ 1.000 – 1.500
.
Qing Dynasty, Kangxi period (1662-1722)
H: 19,5 cm
A LOT OF FOUR PORCELAIN OBJECTS
Two Chinese plates, one Japanese plate, one
Japanese rosewater sprinkler
D (plates): 19 cm ~ 23 cm
H (rosewater sprinkler): 26 cm
€ 850 – 1.000
.
ONE PORCELAIN CUP AND ONE
STATUE (A LOT OF)
€ 350 – 500
a. Maker ™Natalia Danko (1892-1942)∫,
H: 13,5 cm
b. Stamped, 26 x 26 x 11 cm
Early 20th century
€ 425 - 500
N
atalia Danko (1892-1942); Yirminci yüzyılın başında heykel ve el sanatı çalışmalarına başlamıştır. 1914’e kadar V. Kuznetsov’un atölyesinde çalışmıştır. Burada diğer ustalarla birlikte, tanınmış mimarların projeleri doğrultusunda, Moskova, Petersburg ve Kiev’de yer alan
farklı binalardaki otuzdan fazla anıt ve dekoratif heykel çalışmasında görev almıştır. Bu işler Torino ve Roma’daki sergilerde yer almış ve
sanatçıyı İtalya’daki müzeler ve heykellerle tanıştırmıştır. 1914 yılında St. Petersburg’daki Imperial Porselen Fabrikası’nda heykel departmanında
asistan olarak göreve başlamıştır. İlk olarak, E. Lansere ve V. Kuznetsova’nın eskizlerinden hareketle tarihi konular üzerine heykeller meydana
getirmiştir. ™Danseden Kadın∫ adı altındaki porselen figür serisi Danko’nun henüz farklı olmasa da kreatif kimliğini gösterdiği ilk bağımsız çalışmasıdır. Sovyet tarihinin en yetenekli heykeltraşlarından biri olan Natalia Danko fabrikada çalıştığı 25 yıl boyunca 300’den fazla tematik heykelin
kompozisyon ve figürlerini yaratmıştır. Aynı zamanda Sovyet heykeltraşlar arasında, mimaride porseleni başarıyla uygulayan ilk isimlerden biridir. 1936-37’de metro istasyonları için ondan fazla yarım rölyef yapmıştır. Modern antika koleksiyonlarında sanatçının terracotta, bronz, fayans ve
balmumu çalışmalarına rastlanmaktadır.
276
276
275
276
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 205
277
278
279
ÇİN, AHŞAP TEPSİ
DOKUZ ADET KARANFİLLİK
Maun ağacından mamul, dikdörtgen formlu,
dışa dönük yüksek kenarlı tepsinin iç
yüzeyi ve kenarları sedef kullanılarak insan,
kelebek ve kuş figürlü kompozisyonlar ile
desenlendirilmiştir. Araları çiçek buketleri ile
süslüdür.
19. yüzyıl.
46 x 67,5 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
Altı adedi Japon, üç adedi Çin yapımı
karanfilliklerden ™Satsuma∫ olan iki adedi
seramik, diğerleri porselendir. Eserlerden
birinin altında ™Porcelaines & Faiences
Anciennes Lucien Levy, Paris∫ etiketi
mevcuttur. Altı adedinde restorasyon
mevcuttur.
18. - 19. yüzyıl.
Yükseklik: 16 cm. ~ 27 cm
AVRUPA, PORSELEN BİR ÇİFT
KARANFİLLİK
A CHINESE WOOD TRAY
.
.
.
.
19th century
46 x 67,5 cm
.
Çukur tabanlı, şişkin gövdeli, ince uzun
boyunlu karanfilliklerin beyaz hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı lacivert renkli gövdelerinin
üzeri sır üstüne altın yaldızla çiçek toplulukları
ve kelebek motifleriyle süslüdür.
20. yüzyıl başı.
Yükseklik: 26 cm.
Gövde genişliği: 14 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
Ğ 750 – 1.000
A LOT OF NINE VASES
A PAIR OF EUROPEAN PORCELAIN
VASES
.
A lot of six Japonese and three Chinese
™Satsuma∫ carafes. There is an original sticker
™Porcelaines & Faiences Anciennes Lucien
Levy, Paris∫ on the bottom of one of them.
Six carafes are restored. Two of them are in
ceramics and the six others in porcelain
18th - 19th century
H: 16 cm ~ 27 cm
€ 1.350 – 1.700
Early 20th century
H: 26 cm
D: 14 cm
€ 250 - 350
280
JAPON, ON ADET PARFÜM ŞİŞESİ
€ 1.000 – 1.350
.
Sekiz adedi seramik, bir adedi cam, bir adedi
opalinden mamul şişeler bombe kapaklıdır.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 7 cm. ~ 8 cm.
Ğ 1.000 – 1.500
.
277
A LOT OF TEN JAPANESE PERFUME
BOTTLES
19th century
L: 7 cm ~ 8 cm
€ 350 - 500
279
278
278
278
278
280
206 ALİF ART
281
282
ÇİN, PORSELEN BİR ÇİFT ŞAMDAN
ÇİN, PORSELEN BİR ÇİFT ŞAMDAN
Qing Hânedanı, Kangxi (1662-1722) dönemi
şamdanlar kaide ve gövde olmak üzere iki
parçadan müteşekkildir. Kaidesi yuvarlak
tabanlı şamdanlar yüksek kenarlı yuvarlak
tablalı, uzun boyunlu ve dışa dönük tek
mumlukludur. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı,
şeffaf sırlı eserlerin üzerleri sır altına kobalt
mavisi ile dal, yaprak, çiçek, çintemani ve çin
bulutu motifleriyle desenlidir. Gövde ve kaide
birbirine geçmelidir.
Yükseklik: 17 cm.
Taban çapı: 10 cm.
Qing Hânedanı, Kangxi (1662-1722) dönemi
şamdanlar yüksek kaideli, mumluk hazneli
ve uzun boyunludur. Beyaz hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı eserlerin üzerleri sır altına
kobalt mavisi ile dal, yaprak, çiçek ve çin
bulutu motifleriyle desenlidir. Saç kılı özrü
mevcuttur.
Yükseklik: 21,5 cm.
Gövde genişliği: 11 cm.
.
Ğ 1.800 – 2.250
.
A PAIR OF CHINESE PORCELAIN
CANDLE HOLDER
Qing Dynasty, Kangxi period (1662-1722)
H: 17 cm
Base D: 10 cm
.
Ğ 4.000 – 5.000
.
A PAIR OF CHINESE PORCELAIN
CANDLE HOLDER
Qing Dynasty, Kangxi period (1662-1722),
hair crack
H: 21,5 cm
D: 11 cm
€ 1.350 – 1.700
€ 610 - 750
281
282
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 207
283
284
MEISSEN MARCOLINI, PORSELEN
LOKUMLUK
MEISSEN MARCOLINI, PORSELEN
ŞEKERLİK
™Kont Marcolini (1774-1814)∫ dönemi
damgalı, Osmanlı pazarı için özel yapım,
lahana formundaki şekerlik, kapaklı ve
tabaklıdır. Kâse ve kapağın dış yüzeyi ile
tabağın iç yüzeyi beyaz zemin üzerine sarı
renkle, konturlarda altın yaldız kullanılarak
lahana yaprağı motifleriyle desenlenmiştir.
Tabağın merkezindeki madalyonun içi çok
renkli çiçek buketi ile dolguludur.
Yükseklik: 12 cm.
Çap: 8 cm.
Tabak çapı: 12 cm.
™Kont Marcolini (1774-1814)∫ dönemi damgalı, Osmanlı pazarı için özel yapım, lahana
formundaki şekerlik, kapaklı ve tabaklıdır.
Kâse ve kapağın dış yüzeyi ile tabağın iç yüzeyi
beyaz zemin üzerine yeşil renkle, konturlarda
altın yaldız kullanılarak lahana yaprağı motifleriyle desenlenmiştir. Tabağın merkezindeki
madalyonun içi çok renkli çiçek topluluğu ile
dolgulu olup, aynı motif şekerlik ve kapağın
içinde de yer almaktadır.
Yükseklik: 19 cm.
Çap: 16 cm.
Tabak çapı: 23,5 cm.
.
.
Ğ 1.500 – 2.000
.
Stamped
18th – 19th century
H: 19 cm
D: 16 cm
D (plate): 23,5 cm
€ 1.700 – 2.050
Ğ 5.000 – 6.000
.
A MEISSEN MARCOLINI PORCELAIN
SUGAR BOWL
K
ont Marcolini dönemi; döneme adını veren Alman aristokrat Kont Camillo Marcolini,
1774-1814 yılları arasında Meissen porselen fabrikasının başına geçmiş, Meissen porselenlerinin eski başarısına kavuşmasını sağlamıştır. Özellikle Osmanlıların beğenisine
uygun eserler üreten fabrikanın en önemli alıcıları yine Osmanlılar olmuştur. Fakat Napolyon
Savaşları’nın patlak vermesiyle bu ihracat dönemi kısa sürmüştür. Sır altı maviyle birbirine
çaprak olarak geçen kılıçlar ve kabzaları arasına konulan yıldız, Marcolini dönemini belirleyen
damga olmuştur.
Stamped
18th – 19th century
H: 12 cm
D: 8 cm
D (plate): 12 cm
€ 500 - 700
284
208 ALİF ART
A MEISSEN MARCOLINI PORCELAIN
SUGAR BOWL
283
285
286
RUS, PORSELEN AŞURELİK
FRANSIZ, PORSELEN BİR ÇİFT
BOZALIK
.
Osmanlı pazarı için özel yapım, sır altı mavi
ile eski Türkçe ™Alimzâde∫ (Rusya‘da özel
üretim yaptıran İstanbul firması) firma damgalı,
yuvarlak kaideli, şişkin dilimli gövdeli, dar
boyunlu, kıvrık dal kulplu ve kapaklıdır. Tüm
yüzeyi beyaz zemin üzerine sır üstü çok renkli
çiçek toplulukları ile desenlidir. Kulbu ve
bordürleri altın yaldızla bezeli aşureliğin kapak
tutamağı gül formundadır.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 41 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
A RUSSIAN PORCELAIN CARAFE
™ASURELIK∫
Made for the Ottoman market, stamped
importer company in old Turkish ™Alimzade∫
19th century
H: 41 cm
A PAIR OF FRENCH PORCELAIN
CARAFE ™BOZALIK∫
.
Osmanlı pazarı için özel üretim bozalıkların
yuvarlak kaidelerinin etrafı bronz çemberli,
şişkin gövdeli, dar uzun boyunlu, kıvrık dal
formunda kulplu ve kapaklıdır. Kapakları
gövdeye bronz menteşe ile bağlıdır. Beyaz
hamurlu, beyaz astarlı, renksiz şeffaf sırlıdır.
Sır altı tekniği le yapılmış kobalt mavisi
yüzeyleri sır üstü tekniği ile yaldızla asma
yaprağı, salkım üzüm ve bitkisel motiflerle
süslenmiştir. Gövde ve kapakları üzerindeki
beyaz zeminli madalyonlar çok renkli çiçek
toplulukları ile dolguludur. Kapak tutamakları
tomurcuk şeklindedir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 44,5 cm.
Ağız çapı: 9 cm.
Made for the Ottoman market
19th century
H: 44,5 cm
D: 9 cm
€ 3.400 – 4.100
J.E.B. Collection
Ğ 10.000 – 12.000
J.E.B. Koleksiyonu.
€ 1.350 – 1.700
J.E.B. Collection
286
285
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 209
287
OSMANLI GELİNLİK
.
Kırım işi, organze üzerine ham ipekten
mamul gelinlik etek ve ceket olmak üzere iki
parçadan müteşekkildir. Tığ işi ve dantellerden
yapılmış, giyimde Batılılaşmanın özgün
örneklerinden olan eser, 19. Yüzyıl sonunda
ve 20. Yüzyıl başında geleneksel Osmanlı
elbise kesiminin terk edilmesi ve Batı elbise
kesiminin benimsenmesine örnek teşkil
etmektedir. Haliyle.
19. yüzyıl sonu.
Ceket: 51 x 62 cm.
Etek: 170 x 135 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
Fatma İ.U. Koleksiyonu.
.
AN OTTOMAN WEDDING DRESS
Crimean workshop, end of 19th century
Jacket: 51 x 62 cm
Skirt: 170 x 135 cm
€ 1.700 – 2.050
Fatma I.U. Collection
288
ALMAN, BISCUIT İKİ ADET OYUNCAK
.
Pişmiş toprak (Biscuit)tan yapılmış oyuncak
bebekler orijinal kıyafetleri içindedir. Haliyle.
19. yüzyıl.
Uzunluk: 42 cm., 45 cm.
287
Ğ 5.000 – 6.000
.
A LOT OF TWO GERMAN BISCUIT
DOLLS
19th century
L: 42 cm, 45 cm
<
€ 1.700 – 2.050
288
210 ALİF ART
289
HEREKE KUMAŞ
.
İpek iplik ve sim kullanılarak kemha tekniğiyle
dokunmuş (brokar) on sıra çiçek desenli
kumaş nadir bir Hereke örneğidir. Haliyle.
19. yüzyıl.
80 x 51 cm.
Ğ 3.000 – 4.000
.
AN OTTOMAN TEXTILE
Hereke workshop, 19th century
80 x 51 cm
€ 1.000 – 1.350
289
290
290
İTALYAN, ÇATMA KUMAŞ
.
Venedik işi, Osmanlı pazarı için özel yapım
olarak çatma tekniği ile (havı yüksek
bırakılarak) dokunmuş ipek kadife kupon
kumaş; gül kurusu renkli, merkezi mihrap
formlu, etrafı bitkisel motiflerle süslüdür.
19. yüzyıl.
167 x 65 cm.
Ğ 600 – 800
.
AN ITALIAN TEXTILE
Venice workshop, made for the Ottoman
market
19th century
167 x 65 cm
€ 200 - 270
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 211
291
292
294
RUS GÜMÜŞ ŞAMDAN
CHRISTOPLE TEPSİ
İNGİLİZ, GÜMÜŞ KAİDELİ JARDINIERE
™TH∫ yapımcı usta ve ™84 zolotnik∫ damgalı,
dört ayaklı, yuvarlak kaideli, boğumlu uzun
gövdeli ve tek mumlukludur. Yüzeyi yalın, tüm
bordürleri inci kabaralarla bezeli şamdanın lâle
formlu mumluk haznesinin kenarları yaprak
şeklinde dilimlidir. Yalın işçiliği ve boyutları
itibariyle dikkat çekici, koleksiyonluk bir
eserdir.
19. yüzyıl başı.
Ağırlık: 1095 gr.
Yükseklik: 52 cm.
Damgalı, dikdörtgen formlu tepsinin yüksek
kenarları kabartma tekniğiyle çiçek ve dal
motifleriyle desenlidir. İç yüzeyi kazıma ve
kumlama tekniğiyle bitkisel kıvrımlar, üzüm ve
asma dallarıyla süslüdür.
19. yüzyıl.
36,5 x 44,5 cm.
™1891 Birmingham∫ ve ™Elkington&Co∫
yapımcı damgalı, dört ayaklı oval
formlu yüksek kaidelidir. Kesme
kristalden yapılmış haznesinin yüksek
kenarları dilimlidir. Kaidesinin bordürleri
kabartma tekniğiyle floral desenli olup,
tutamak kısımları ejderha şeklindedir.
19. yüzyıl.
Ağırlık: 2160 gr.
Yükseklik: 39,5 cm.
21 x 59,5 cm.
.
.
Ğ 1.500 – 2.000
.
A CHRISTOPLE TRAY
Ğ 5.000 – 6.000
Stamped, 19th century
36,5 x 44,5 cm
A RUSSIAN SILVER CANDLE HOLDER
€ 500 - 700
.
Maker mark ™TH∫ and ™84 zolotnik∫
Early 19th century
W: 1095 gr
H: 52 cm
€ 1.700 – 2.050
.
Ğ 6.000 – 7.000
.
AN ENGLISH SILVER JARDINIERE
Maker mark ™Elkington&Co∫
and ™1891 Birmingham∫,
19th century
W: 2160 gr
H: 39,5 cm
21 x 59,5 cm
293
FRANSIZ, GÜMÜŞ ÜÇ ADET SAHAN
.
Halka kaideli, dışa dönük kenarlı, çukur gövdeli
ve bombe kapaklıdır. Yalın gövdeli sahanların
kapak üzerleri ™Hıdiv∫ armalı ve kalem işçiliğiyle
yapılmış sarmaşık motifleriyle desenlidir.
Kapak tutamakları çiçek şeklindedir.
Ağırlık: 2455 gr.
Yükseklik: 14 cm.
Çap: 19,5 cm.
€ 2.050 – 2.400
Ğ 6.000 – 7.000
.
A LOT OF THREE FRENCH SILVER
COVERED BOWLS
19th century
W: 2455 gr
H: 14 cm
D: 19,5 cm
€ 2.050 – 2.400
294
292
291
293
212 ALİF ART
295
296
FRANSIZ, GÜMÜŞ ÇAY TAKIMI
FRANSIZ GÜMÜŞ TEPSİ
™Tete de Minerve∫ damgalı, bir adet kahve
ibriği, bir adet çay ibriği, bir adet kaminetolu
semaver, biri kapaklı iki adet şekerlik ve bir
adet sütlük olmak üzere toplam altı parçadan
müteşekkildir. Tüm parçaların gövdelerinin alt
kısmı kazıma ve kabartma tekniğiyle yapılmış
yaprak motifleriyle çevrili, üst kısımları yalındır.
Kıvrık dal kulplu ve kapak tutamakları pelit
formundadır. Özel tasarım olarak yapılmış
takım, işçilik kalitesi itibariyle göz alıcı,
koleksiyonluk bir eserdir.
19. yüzyıl.
Ağırlık: 4900 gr.
Yükseklik: 15,5 cm. ~ 44 cm.
™Tete de Minerve∫ damgalı, oval formlu,
çift kulplu tepsi yalın yüzeylidir. Kenarları
kabartma tekniğiyle yapılmış çiçekli dal
motifleriyle süslüdür. Ebadı ve ağırlığı
itibariyle dikkat çekici, koleksiyonluk bir
eserdir.
19. yüzyıl.
Ağırlık: 6710 gr.
55 x 92 cm.
.
Ğ 10.000 – 12.000
.
A FRENCH SILVER TEA SET
Stamped ™Tete de Minerve∫
19th century
W: 4.900 gr
H: 15,5 cm ~ 44 cm
.
Ğ 8.000 – 10.000
.
A FRENCH SILVER TRAY
Stamped ™Tete de Minerve∫
19th century
W: 6710 gr
55 x 92 cm
€ 2.700 – 3.400
€ 3.400 – 4.100
295
295
295
295
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 213
297
298
299
İNGİLİZ GÜMÜŞ APLİKE SUMEN VE
ÇAY KUTUSU
İNGİLİZ, GÜMÜŞ AŞURELİK
İNGİLİZ, GÜMÜŞ KAHVE TAKIMI
™London 1861∫ ve ™H.L.∫ yapımcı usta
damgalı, yuvarlak kaideli, şişkin gövdeli, ince
uzun boyunlu, kapaklı ve kıvrık dal kulpludur.
Gövde ve kapak yüzeyi kazıma tekniği ve
kalem işçiliğiyle yapılmış, zengin çiçek
toplulukları ve üzüm motifleriyle desenlidir.
Ön yüzeyindeki madalyon içinde oturan geyik
figürü tasvir edilmiş aşurelik ebadı ve işçilik
kalitesi itibariyle türünün güzel bir örneğidir.
Ağırlık: 700 gr.
Yükseklik: 29 cm.
Taban çapı: 10 cm.
™Glasgow 1864∫ damgalı takım; kahve ibriği,
şekerlik ve sütlükten müteşekkildir. Palmet
formlu dört ayak üzerinde yükselen gövdeleri
on iki dilime ayrılmış olup, dilimlerin üst
kısımları stilize yaprak ve motifi desenlidir.
Kıvrık dal formlu kulplu, kahve ibriği ve
şekerliğin kapak tutamağı meyve şeklindedir.
Ağırlık: 1332 gr.
Yükseklik: 12 cm. ~ 16 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
AN ENGLISH SILVER COFFEE SET
.
a. Bordo deri kaplı sumenin ön kapağının
üzeri ™London 1960∫ ve ™W.C.∫ yapımcı usta
damgalı ajurlu gümüş aplikedir. Merkezindeki
madalyonun etrafı melek figürleri, gül, çiçek ve
bitkisel kıvrımlarla süslüdür.
29,5 x 24,5 cm.
b. ™London 1957∫ ve ™G.F.∫ yapımcı usta
damgalı gümüş çay kutusu dört ayaklı,
dikdörtgen yüzeyli ve kapaklıdır. Ajurlu tüm
yüzeyi vazoda çiçekler, madalyon ve bitkisel
kıvrımlarla süslüdür. Kapak tutamağı insan
figürü şeklindeki eserin iç haznesi kobalt
mavisi camdan mamuldür.
16 x 8 x 7 cm.
Ğ 6.000 – 7.000
.
AN ENGLISH SILVER DESK PAD AND
ONE TEA CADDY
a. Desk pad stamped ™London 1960∫ and
™W.C.∫, 29,5 x 24,5 cm
.
.
AN ENGLISH SILVER EWER
™ASURELIK∫
Stamped ™London 1861∫ and maker ™H.L.∫
W: 700 gr
H. 29 cm
D: 10 cm
.
Ğ 4.000 – 5.000
Eski, Sadullah Paşa koleksiyonu.
.
Stamped ™Glasgow 1864∫, one coffee pot,
one sugar bowl, one milk pot
W: 1332 gr
H: 12 cm ~ 16 cm
€ 1.350 – 1.700
Formerly in Sadullah Pasha Collection
€ 1.700 – 2.050
b. Tea caddy stamped ™London 1957∫ and
™G.F.∫, 16 x 8 x 7 cm
€ 2.050 – 2.400
297a
297b
214 ALİF ART
298
299
300
301
302
ON ADET OBJE
FRANSIZ, GÜMÜŞ GECE SÜRAHİSİ
İNGİLİZ, GÜMÜŞ KAPLAMA AŞURELİK
Bu grup; Christofle damgalı bir çift şamdan, bir
adet sosluk ve kaşığı, bir adet servis tabağı,
800 ayar damgalı gümüş bir çift mumluk, bir
adet spatulası ve bir adet servis bıçağı ile
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğralı
gümüş kapaklı bir adet mama tabağından
müteşekkildir.
Gümüş ağırlığı: 300 gr.
Yükseklik (şamdan): 24 cm.
Sosluk: 9,5 x 23 x 14 cm.
Çap (servis tabağı): 22 cm.
Mumluk: 4,5 x 6,5 cm.
Uzunluk (spatula ve bıçak): 22 cm., 26 cm.
Çap (mama tabağı): 14 cm.
Osmanlı pazarı için özel üretim olan bardaklı
gece sürahisi ™P.Q. (Pierre Queille (18341846))∫ yapımcı usta damgalıdır. İç yüzeyleri
vermeil, gövdelerinin dış yüzeyi sekiz adet
bölüme ayrılmış olup, içleri kalem işi ve kazıma
tekniğiyle yapılmış asma yaprakları, üzüm
motifleri ve çiçek toplulukları ile dolguludur.
Ağırlık: 518 gr.
Yükseklik: 19 cm.
Gövde çapı: 14 cm.
Yüksek kaideli, şişkin gövdeli, dar uzun
boyunlu, kapaklı ve kulpludur. Gövdesinin
ön yüzeyi kazıma tekniği ve kalem işçiliğiyle
yapılmış yaprak motifleriyle desenli aşureliğin
kulbu boynuzdan mamuldür.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 27 cm.
.
.
Ğ 1.500 – 2.000
.
A LOT OF TEN OBJECTS
A pair of Christofle candlesticks, one sauce
cup with spoon, one plate, a pair of silver
candlesticks, one spatula, one knife and
one covered plate with the tugrah of ™Sultan
Abdulhamid II (1876-1909)∫
W (total): 24 cm
H (candlesticks): 24 cm
Sauce cup: 9,5 x 23 x 14 cm
D (plate): 22 cm
Candlesticks: 4,5 x 6,5 cm
L (spatula and knife): 22 cm, 26 cm
.
Ğ 500 – 600
.
Ğ 8.000 – 9.000
AN ENGLISH SILVER PLATED EWER
™ASURELIK∫
A FRENCH SILVER CARAFE
19th century
H: 27 cm
.
Stamped maker ™Pierre Queille∫ (1834-1846),
with its cup
W: 518 gr
H: 19 cm
D: 14 cm
€ 170 - 200
€ 2.700 – 3.050
D (covered plate): 14 cm
€ 500 - 700
300
300
301
300
302
300
300
300
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 215
303
GALLE VAZO
.
İmzalı, düz yuvarlak tabanlı, ince uzun gövdeli
flüt vazo düz ağızlıdır. Turuncu zemin üzerine
cameo tekniği ile bordo renkli çiçek, dal, üzüm
ve asma yaprakları ile desenlendirilmiştir.
Ebadı ve kondisyonu itibariyle dikkat çekici
eser Galle'nin nadir örneklerindendir.
19. – 20. Yüzyıl.
Yükseklik: 60 cm.
Ağız çapı: 7 cm.
A GALLE VASE
Signed, 19th – 20th century
H: 60 cm
D: 7 cm
€ 3.400 – 4.100
Ğ 10.000 – 12.000
.
C
ameo tekniği; eserin cam yüzeyi üzerine değişik renkli cam tabakasının üflenerek tutturulması ve daha sonra tıraşlanması ile yapılan kabartma resme verilen isimdir.
216 ALİF ART
304
GALLE VAZO
.
İmzalı, düz yuvarlak tabanlı, ince uzun
gövdeli flüt vazo dışa dönük ağızlıdır. Fıstık
yeşili renkli zemin üzerine cameo tekniği
ile hâki renkli karanfil ve saz yaprakları ile
desenlendirilmiştir. Boyutu ve kusursuz
kondisyonu itibariyle koleksiyonluk bir
eserdir.
19. – 20. Yüzyıl.
Yükseklik: 64 cm.
Ağız çapı: 13 cm.
A GALLE VASE
Signed, 19th – 20th century
H: 64 cm
D: 13 cm
€ 5.100 – 5.450
J.E.B. Collection
Ğ 15.000 – 16.000
J.E.B. Koleksiyonu.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 217
305
306
307
GALLE, İKİ ADET VAZO
GALLE VAZO
GALLE VAZO
İmzalı, düz yuvarlak tabanlı, ince uzun gövdeli
flüt vazolar düz ağızlıdır. Somon rengi zemin
üzerine cameo tekniği ile fıstık yeşili renkli
dal ve yaprak motifleriyle desenlendirilmiştir.
Kondisyonu itibariyle türlerinin güzel
örneklerindendir.
19. – 20. Yüzyıl.
İmzalı, düz yuvarlak tabanlı, ince uzun gövdeli
flüt vazo düz ağızlıdır. Fıstık yeşili zemin
üzerine cameo tekniği ile bordo renkli çiçek ve
yaprak motifleriyle desenlendirilmiştir.
19. – 20. Yüzyıl.
Yükseklik: 34 cm.
Ağız çapı: 4,5 cm.
Yükseklik: 44,5 cm.
Ağız çapı: 5,5 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
İmzalı, yuvarlak halka tabanlı, ince uzun
gövdeli flüt vazo dışa dönük ağızlıdır. Beyaz
rengi zemin üzerine cameo tekniği ile
kobalt mavisi renkli kelebek, lâle ve yaprak
motifleriyle desenlendirilmiştir. Türünün güzel
örneklerindendir.
19. – 20. Yüzyıl.
Yükseklik: 46,5 cm.
Ağız çapı: 4,5 cm.
.
Ğ 16.000 – 17.000
J.E.B. Koleksiyonu.
.
A LOT OF TWO GALLE VASES
Signed, 19th – 20th century
H: 44,5 cm
D: 5,5 cm
.
.
.
A GALLE VASE
Ğ 7.000 – 8.000
Signed, 19th – 20th century
H: 34 cm
D: 4,5 cm
J.E.B. Koleksiyonu.
€ 1.350 – 1.700
Signed, 19th – 20th century
H: 46,5 cm
D: 4,5 cm
.
A GALLE VASE
€ 5.450 – 5.750
€ 2.400 – 2.700
J.E.B. Collection
J.E.B. Collection
305
307
306
218 ALİF ART
308
309
GALLE, İKİ ADET VAZO
İKİ ADET ŞEKERLİK
İmzalı, düz yuvarlak tabanlı ve yüksek kaideli,
şişkin gövdeli vazolar dışa dönük ağızlıdır.
Turuncu renkli zemin üzerine cameo tekniği
ile yeşil ve mangan moru renkli pelit dalları ve
incir yaprakları ile desenlendirilmiştir.
19. – 20. Yüzyıl.
Yükseklik: 19 cm., 21 cm.
Ağız çapı: 5,5 cm. (x2)
™Legras∫ ve∫ Montesy∫ imzalı, düz tabanlı,
silindir ve konik gövdeli şekerlikler yeşil, beyaz
ve bordo zemin üzerine cameo tekniği ile yeşil
ve mangan moru renkli yaprak motifleriyle
desenlendirilmiştir.
19. – 20. Yüzyıl.
Yükseklik: 10 cm., 11 cm.
Çap: 12 cm., 11,5 cm.
Ğ 5.000 – 6.000
Ğ 3.500 – 4.000
A LOT OF TWO GALLE VASES
A LOT OF TWO SUGAR BOWLS
.
.
.
Signed, 19th – 20th century
H: 19 cm, 21 cm
D: 5,5 cm (x2)
.
Signed ™Legras∫ and ™Montesy∫
19th – 20th century
H: 10 cm, 11 cm
D: 12 cm, 11,5 cm
€ 1.700 – 2.050
€ 1.200 – 1.350
309
308
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 219
310
FRANSIZ YAPIMI, AHŞAP TUĞRA
.
Ihlamur ağacından mamul eser, dört parçadan
müteşekkildir. Merkezinde oyma tekniği ile
™Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)∫ tuğrası
yer almakta olup, etrafı ve tepeliği kabartma
çiçek, yaprak ve bitkisel kıvrımlarla süslüdür.
Haliyle.
19. yüzyıl.
83 x 125 cm.
A WOOD PANEL TUGRAH
French made, with the tugrah of ™Sultan
Abdulhamid II (1876-1909)∫
19th century
83 x 125 cm
€ 4.100 – 4.750
Ğ 12.000 – 14.000
311
FRANSIZ ÇERÇEVELİ AYNA
.
Ihlamur ağacından mamul, dikdörtgen formu
çerçeve oval yüzeylidir. Köşebentleri kabartma
bitkisel motiflerle süslü eserin üzeri altın
yaldızlıdır.
19. yüzyıl.
52 x 46 cm.
Ğ 600 – 800
.
A FRENCH MIRROR FRAME
19th century
52 x 46 cm
€ 200 - 270
220 ALİF ART
312
313
OSMANLI, KUYUMCU SANDIĞI
OSMANLI TAVLA
Ihlamur ağacından mamul gövdesinin iç kısmı
maun kaplama, dış yüzeyi baklava motifi
kesimli sedeflerle bezelidir. Üç çekmeceli
sandığın yan yüzeyleri açılabilir özellikte
olup, içlerinde terazi ve kuyumcu aletleri
yer almaktadır. Türünün nadir ve güzel
örneklerindendir.
19. yüzyıl.
18 x 17,5 x 27,5 cm.
Şam işi, ıhlamur ağacından mamul eserin iç
yüzeyi ile kenarları sedef ve fildişi kullanılarak
desenlendirilmiştir.
19. yüzyıl.
Açık: 48 x 44 cm.
.
.
Ğ 4.000 – 5.000
.
AN OTTOMAN BACKGAMMON
Ğ 3.500 – 4.000
Damascus workshop, 19th century
Open: 48 x 44 cm
AN OTTOMAN JEWELLERY BOX
€ 1.350 – 1.700
.
19th century
18 x 17,5 x 27,5 cm
€ 1.200 – 1.350
313
312
314
İRAN İŞİ CİLT
.
Kapakları lâke tekniğiyle yapılmış cildin yüzeyi
figürlü saray kompozisyonları ile desenlidir.
Bağlantı parçası siyah deriden mamuldür.
Türünün dikkat çekici güzel bir örneğidir.
19. yüzyıl.
50 x 37 cm.
Ğ 4.000 – 5.000
.
A IRANIAN LACQUERED BOOK COVER
19th century
50 x 37 cm
€ 1.350 – 1.700
314
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 221
315
>
316
>
317
.
FRANSIZ, TUTYA ™EFE∫ HEYKELİ
FRANSIZ, BRONZ İKİ ADET HEYKEL
Damgalı, pirinçten döküm tekniği ile yapılmış
mangal; tepsi, kaide, ateşlik ve kapak olmak
üzere dört parçadan müteşekkildir. Yuvarlak
tepsisi yalın yüzeyli, Süleymaniye dilimli kenarlı
ve ıhlamur ağacından yapılmış ahşap bazalıdır.
Çift kulplu kaidesinin alt kısmı ile kenarları
Süleymaniye dilimlidir. Ateşliğinin kenarı ajurlu
yaprak motifleriyle çevrili, çift kulbu istiridye
formundadır. Kubbe şeklindeki kapağının üzeri
delikli mangalın tepeliği ay yıldız formundadır.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 109 cm.
Ateşlik çapı: 64 cm.
Tepsi çapı: 90 cm.
Osmanlı pazarı içi özel yapım, tutyadan imal
edilmiş eserde, yuvarlak kaide üzerinde,
ayakta duran, belinde iki piştovu, kaması ve
kılıcı ile geleneksel kıyafetleri içinde ™Efe∫
tasvir edilmiştir. Kıyafetleri yeşil, pembe, sarı,
mavi ve gümüş rengiyle renklendirilmiştir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 66 cm.
Kaide çapı: 21 cm.
™François Gaston Coudray∫ sanatçı imzalı,
™Societe des bronz de Paris∫ madalyalı,
bir adedi 4014 seri numaralı ve AP (Artist
prouf) damgalı, Osmanlı pazarı için özel
yapım eserlerde, kılıçlı ™Osmanlı Levendi∫
tasvir edilmiştir. Yuvarlak kaideleri üzerinde
eski Türkçe ™Şavuş (Çavuş)∫ ibaresi yazılıdır.
Avrupa‘da, özellikle Fransa‘da 18. ve 19.
Yüzyıllarda yükselen Türk Osmanlı kültürü
merakının giderilmesi yolunda önceleri
hayali, sonraları aslına uygun betimlemelere
gidilmiştir. Satışa sunduğumuz eserlerde
tasvir edilmiş olan Levend figürü sanatçı
tarafından tüm ayrıntıları ile aslına uygun
olarak yapılmış, kaidelerine iliştirilen eski
Türkçe ™Çavuş∫ yazısı da her anlamda aslına
sadık kalma kaygısı ile bağdaştırılabilir.
Sanatçının bu eserleri ™Paris Bronz Derneği
Madalyası∫ almıştır.
19. yüzyıl sonu.
Yükseklik: 61 cm.
Kaide çapı: 19 cm.
OSMANLI, SÜLEYMANİYE İŞİ
MANGAL
Ğ 4.500 – 5.000
.
AN OTTOMAN BRASERO
Suleymaniye workshop, in brass, stamped
19th century
H: 109 cm.
D (fireplace): 64 cm
€ 1.500 – 1.700
.
Ğ 10.000 – 12.000
.
A FRENCH ZINC SCULPTURE
Made for the Ottoman market
19th century
H: 66 cm
Base D: 21 cm
€ 3.400 – 4.100
.
Ğ 12.500 – 15.000
F
rançois Gaston Coudray; 19. Yüzyıl
sonu – 20. Yüzyıl başı heykeltıraşlarından olan sanatçı Paris doğumludur.
Heykeller ile büstler yapmış ve çeşitli ödüller
almıştır. 1883-1903 yılları arasında Paris’te
birçok sergi açmıştır. Oryantal konulu kılıçlı
Levend, harp çalan Mısırlı kadın ve doğulu
kız heykelleri gibi eserleri Londra ve diğer
Avrupa ülkelerindeki müzayede evlerinde satılmıştır. (Ref: Benezit)
.
A LOT OF TWO FRENCH BRONZE
SCULPTURES
Artist‘s stamp ™François Gaston Coudray∫,
with a medal ™Societe des bronzes de
Paris∫. One of the sculpture is marked 4014
serial number and AP (Artist prouf). These
sculptures which were made for the Ottoman
market have ™Ottoman Levend∫ painted. On
the base of the sculptures is written in old
Turkish ™Şavuş (sergeant)∫
End of 19th century
H: 61 cm
Base D: 19 cm
€ 4.250 – 5.100
315
222 ALİF ART
<
317
316
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 223
318
319
320
ŞAM İŞİ KOLTUK
OSMANLI, NARGİLE SEHPASI
ŞAM İŞİ SEHPA
Ceviz ağacından mamul, tüm yüzeyi oyma
tekniğiyle desenlendirilmiş, sırt kısmının
merkezi ajurlu koltuğun üzerinde ara ara yer
alan yıldız motifleri sedef kakmalıdır. Haliyle.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 103 cm.
50 x 60 cm.
Ihlamur ağacından mamul, altıgen tablalı
sehpanın ayaklarının üzeri ve tabla kenarı
parküteri tekniğiyle desenlenmiştir. Tablasının
merkezi yıldız motifli olup, içi ve etrafı arusek
sedeflerle bezenmiştir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 48 cm.
Çap: 42 cm.
Ceviz ağacından mamul, üç ayaklı, yuvarlak
tablasının kenarları on iki adet dilimli sehpanın
tüm yüzeyi oyma tekniğiyle, sedef, bronz
ve gümüş teller kullanılarak bezenmiştir.
Tablasının merkezinde ve etrafındaki altı
adet madalyon içinde celi sülüs hatla Arapça
ibareler yer almaktadır. Haliyle.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 77 cm.
Çap: 70 cm.
.
Ğ 1.250 – 1.500
.
.
Esra E. Koleksiyonu.
Ğ 1.500 – 2.000
AN ARMCHAIR
AN OTTOMAN SIDE TABLE
Ğ 2.250 – 2.500
Damascus, 19th century
H: 103 cm
50 x 60 cm
19th century
H: 48 cm
D: 42 cm
Esra E. Koleksiyonu.
€ 425 - 500
€ 500 - 700
Damascus, 19th century
H: 77 cm
D: 70 cm
.
.
Esra E. Collection
.
A COFFEE TABLE
€ 750 - 850
Esra E. Collection
319
320
318
224 ALİF ART
321
ŞAM İŞİ ORTA MASASI
.
Ceviz ağacından mamul, dikdörtgen formlu
orta masasının üzeri arusek sedef ve kemiklerle süslenmiştir. Dört kenarı ajurludur. Haliyle.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 81,5 cm.
60 x 85 cm.
A CENTER TABLE
Damascus, 19th century
H: 81,5 cm
60 x 85 cm
€ 3.400 – 4.100
Esra E. Collection
Ğ 10.000 – 12.000
Esra E. Koleksiyonu.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 225
322
323
324
FRANSIZ, JIGON SEHPA
İNGİLİZ SEHPA
FRANSIZ TABURE
Masif maun ağacından mamul, dikdörtgen
tablalı dört adet birbirine geçme sehpadan
müteşekkil eserin yan yüzeyleri ajur ve oyma
tekniğiyle yapılmış üzüm ve asma yaprakları ile
süslüdür.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 73 cm.
37 x 52 cm.
Masif maun ağacından mamul sehpanın
yan yüzeyleri ıhlamur ağacı üzerine maun
kaplamadır. Dört çekmeceli ve yuvarlak
tablalıdır.
20. yüzyıl başı.
Yükseklik: 72 cm.
Tabla çapı: 49,5 cm.
Ihlamur ağacından mamul, dört toynak
formunda ayaklı, üzerleri oyma tekniğiyle
bitkisel motiflerle desenlendirilmiştir. Orijinal
patinelidir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 48 cm.
Çap: 44 cm.
Ğ 750 – 1.000
Ğ 3.000 – 4.000
AN ENGLISH COFFEE TABLE
A FRENCH STOOL
.
Ğ 1.750 – 2.000
.
A FRENCH CIGOGNE COFFEE TABLE
19th century
H: 73 cm
37 x 52 cm
€ 600 - 700
.
.
.
.
Early 20th century
H: 72 cm
D: 49,5 cm
19th century, original gilded wood
H: 48 cm
D: 44 cm
€ 250 - 350
€ 1.000 – 1.350
324
323
322
226 ALİF ART
325
OSMANLI ™HIDİV∫ BİR ÇİFT KOLTUK
.
Taht formunda yapılmış, ıhlamur ağacından
mamul koltukların üzerleri oyma tekniği ile
desenlendirilmiş ve altın varakla kaplanmıştır.
Ayakları, kaidesi ve kolçakları Louis XVI
stilinde tasarlanan koltukların tepesi Hıdiv
taçlı olup, taç üzerindeki hilal içinde yıldız,
alt kısmındaki madalyonda ise eski Türkçe
™Elbirno∫ ismi yer almaktadır. Sırtlığındaki
oval madalyonun etrafı ve tepeleri alemli
yan kolonları, oyma ve kabartma tekniğiyle
yapılmış, Osmanlı süsleme sanatının
geleneksel deseni ve bir devre adını vermiş
olan lâle motifleri ile bezenmiştir. Koltuklar
muhtemelen,19. yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu'nda özel bir statüye sahip
Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan, Hıdiv
Ailesi ve Mısır'ın Osmanlı aristokrasisine
mensup diğer ailelere hizmet veren bir
tiyatroya attir. Mobilyaların yüksek işçiliği,
üzerlerinde yer alan Hıdiv arması ile
madalyonlar, Hıdiv ailesine mensup kişilere
tahsis edilmiş olduklarını düşündürmektedir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 127 cm.
62 x 61 cm.
A PAIR OF OTTOMAN ∫HIDIV∫
ARMCHAIRS
19th century
H: 127 cm
62 x 61 cm
€ 4.100 – 4.750
Ğ 12.000 – 14.000
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 227
326
ŞAM İŞİ, BİR ÇİFT KÖŞELİK
.
Ihlamur ağacından mamul köşeliklerin
yüzeyleri alçı kullanılarak motiflendirilmiş
olup, yeşil ve kırmızı ile renklendirilmiştir.
Alt kısımları oyma tekniğiyle mukarnas
bezeme formunda şekillendirilmiştir. Şam
evler, özellikle iç mekânlarıyla, Osmanlı
İmparatorluğu'nda İstanbul dışındaki en
özgün sivil mimari örneklerini oluştururlar.
Mimari formdaki bu köşelikler, bu önemli
Osmanlı iç mimari geleneğinin koleksiyonluk
örnekleridir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 164 cm.
Genişlik: 83 cm.
Derinlik: 60 cm.
Ğ 10.000 – 12.000
228 ALİF ART
A PAIR OF CORNER CABINETS
Damascus, 19th century
H: 164 cm
83 x 60 cm
€ 3.400 – 4.100
327
FRANSIZ, BRONZ BÜST
.
™Jef Lambeaux (1852-1908)∫ imzalı, döküm
tekniğiyle yapılmış eserde genç kadın tasvir
edilmiştir.
19. yüzyıl.
Yükseklik: 60 cm.
41 x 41 cm.
A FRENCH BRONZE SCULPTURE
Signed ™Jef Lambeaux (1852-1908)∫,
19th century
H: 60 cm
41 x 41 cm
€ 2.550 – 2.700
Ğ 7.500 – 8.000
.
J
oseph Maria Thomas Lambeaux (1852-1908); Jef veya Jeph adını kullanmıştır. Belçikalı
heykeltraş, heykel, büst ve anıt çalışmalarıyla tanınmıştır. Joseph Geefs’in öğrencisi olmuş
ve daha sonra Antwerp’teki akademiye girmiştir. Jef Lambeaux Floransa ve Roma’yı ziyaret
etmeden önce üç yılını Paris’te geçirmiştir. 1880’de Brüksel ve Gent’teki sergilere katılmıştır.
1881’de Brüksel’de katıldığı sergiden altın madalya kazanmıştır. Sanatçının ™Order of Leopold∫,
™Order of Bavaria∫ ve 1900’deki Kolonyal Sergisi’nde kazandığı Grand Prix Ödülleri de dâhil
olmak üzere çok sayıda ödülü bulunmaktadır. Kendisinin çıkış eseri terracottadan yapılmış bir
grup çocuk heykelidir. Diğer eserleri arasında Antwerp’in ana meydanında bulunan ™Fountain
Of Brabo∫ ve Brüksel’deki ™Centenary Park∫ta yer alan ™Passion of Humanity∫ adlı devasa rölyef sayılabilir. 19. yüzyıl Belçikalı sanatçılar arasındaki en realist heykeltraştır. Istırap çekmiş,
karmaşık karakterli biri olmasına rağmen bu ruh halini eserlerine basit sembollerle yansıtmıştır. Tepeden tırnağa bir Flaman olsa da Ürdünlü kadınlara benzer dev büstler yapmıştır. (Ref:
Benezit)
327
328
FRANSIZ, BRONZ HEYKEL
.
™Jules Moigniez (1835-1894)∫ sanatçı imzalı,
bronzdan döküm tekniği ile yapılmış eserde
yuvarlak bir kaide üzerinde ™Kartal∫ figürü
tasvir edilmiştir.
19. yüzyıl.
19 x 34 x 19 cm.
Ğ 1.500 – 2.000
T. S. Koleksiyonu.
.
J
ules Moigniez (1835-1894); Fransız
heykeltraş. Hayvan tasvirli heykelleriyle tanınır. Cornolera’nın öğrencisiydi.
™Salon∫lara ilk kez 1855’te katılmıştır. ( Ref:
Benezit)
.
A FRENCH BRONZE SCULPTURE
Signed ™Jules Moigniez (1835-1894)∫
19th century
19 x 37 x 19 cm
328
€ 500 - 700
T. S. Collection
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 229
INDEX
(Lot sırasına göre)
A
Adolf Kaufmann 252
Ali Demir 97
Alimzâde 285
Anonim 129, 136, 258, 259
Arif Kaptan 107, 108, 109,
132, 133
Avni Lifij 106
Ayhan Türker 126
B
B. Cemşiroğlu 255
Bayram Gümüş 143, 144
Bedri Baykam 162
C
Celile Hikmet 174
D
David Çıraciyan 243
E
Edip Hakkı Köseoğlu 122,
133
Enrico Tarenghi 241
Eren Eyüboğlu 152
Ergin İnan 168
Erol Akyavaş 142/A
F
Fabius Brest 237, 239
Ferruh Başağa 171
Fethi Arda 169
Fikret Muallâ 137, 138, 139,
140
François Gaston Coudray
317
G
Giulio Rosati 240
H
Halife Abdülmecid 114
Hâmit Görele 116, 151, 153
Hamlet Minasyan 256
Henri Duvieux 238
Hulusi Mercan 154, 155
Hüseyin Rıfat Çeteci 120
230 ALİF ART
İ
İbrahim Balaban 172, 173
İbrahim Safi 112, 118, 119,
130, 131
İhap Hulusi 125
İhsan Cemal Karaburçak 159
İsmail Hakkı Öcal 166
İzzet Ziya 113
P
P. Moyadas 250
Pierre Queille 301
J
Jean Baptiste Gustave Odiot
223
Joseph Maria Thomas
Lambeaux 327
Jules Moigniez 328
Ş
Şefik Bursalı 111
Şükriye Dikmen 158, 163,
164
K
Kasimir Rubolowski 254
L
Leon Joseph Mayer 222
Leopold Levy 244, 245, 246,
247, 248, 249
Leyla Gamsız 170, 175
Lusin Nercess 257
M
Mehmet Özet 161
Mehmed Sadık 145
Mıgırdiç Givanian 242
Muazzez Bey (Özduygu) 127,
128
Mustafa Horasan 160
Müfide Aksoy 167
N
Naci Kalmukoğlu 110, 149
Natalia Danko 274
Nazmi Çekli 121
Necdet Kalay 96, 98, 99,
100, 101, 102, 103,
104, 117
Nedim Günsur 165
Nuri Abaç 156
O
Orhan Ersoy 150
S
Saim (?) 123, 124
Sâmi Yetik 115
Selahattin Teoman 105
T
Tanju Demirci 146
Timur Kerim İncedayı 176,
177
Turgut Atalay 145
Turgut Zaim 157
V
Victor Ammanuel Gensollen
253
Y
Yaprak Berkkan 147, 148
Z
Zeki Faik İzer 135, 142, 142
HATTATLAR
Abdülkadir bin Mehmed Emin
37
Ahmed El-Üsküdarî 27
Ali Efendi 19
Ali Alpaslan 2
Cemşir Hafız Mehmed Salih
29
Davud bin Yahya bin Davud
28
Derviş Ali 20
Esseyyid Mehmed Emin
Vehbi 31
Esseyyid Mehmed Nuri 12
Esseyyid Süleyman Hamdi 13
Hafız Hasan Tahsin 24
Hafız Osman 15
Hafız Yusuf 11
İsmail Vehbi 9
İzzet Efendi 17, 25
Macid Ayral 1, 4
Mahmud Celaleddin 18
Mehmed Fehim 26
Mehmed Raşid Eyyubî 21
Mehmed Şefik 16
Muhammed İmad 3
Mustafa Bekir Pekten 22
Mustafa Canzâde 10
Mustafa Edip 23
Numan Efendi 7
Ömer Vasfi 14
Seyyid Mustafa Hulusi 8
Seyyid Şerif 30
Süleyman Efendi 8
Şeyhülislam Molla Hüsrev 34
Veliyüddin Efendi 14
1 Temmuz 2014
Tarihi itibariyle
yeni yerimizdeyiz.
Abdi İpekçi Cd. Ada Apt. No:22/7 Nişantaşı
Starting 1st of July 2014
we will operate from
our new address
Abdi Ipekci Street, No:22/7 Nisantasi, Istanbul
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 231
MÜZAYEDE KATILIM ŞARTLARI
1) ALİF ART SATICI İÇİN ARACIDIR. ARIZİ OLARAK KENDİ
FİNANSE ETTİĞİ MALLARDA SATICI DURUMUNDADIR.
2) SATIŞA SUNULAN TÜM ESERLER 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA
GÖRE, TOPKAPI SARAYI MÜZESİ, TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ, İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ, ASKERİ
MÜZE, YILDIZ SARAYI MÜZESİ VE AYASOFYA MÜZESİ UZMANLARINCA KONTROL EDİLMEKTE, KANUN
KAPSAMINA GİREN VE GEREK GÖRÜLENLERE BELGE
VERİLMEKTEDİR.
3) RESTORASYON, TAMİR VEYA BAZI BÖLÜMLERİN YENİLENMESİNDE GENELDE AÇIKLAMALAR YAPILIR.
TAMİR VEYA BAZI BÖLÜMLERİNİN YENİLENMESİNDEN DOLAYI ŞİRKET SORUMLU TUTULMAZ. ESERLER
MÜZAYEDE ÖNCESİNDE İNCELEMEYE SUNULMUŞTUR. BU NEDENLE, MÜZEYEDEYE KATILANLARIN,
ESERLERİ ÖNCEDEN GÖRMÜŞ VE İNCELEMİŞ OLDUKLARI KABUL EDİLİR. MÜZAYEDE KATALOĞUNDA
YER ALAN VE ESERLERİN TANIMI İÇİN VERİLEN TÜM
BİLGİLER SADECE EKSPERLERİN KANAATLERİDİR.
TÜM ESERLERİN HALİYLE SATIŞA SUNULDUĞUNU,
ALICININ SATILAN ESERİ PEY SÜRMEDEN EVVEL
YETERİNCE TETKİK ETTİĞİNİ VE TÜRK BORÇLAR
KANUNUNUN 223'ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN
HÜKMÜN UYGULANMASINDAN FERAGAT ETTİĞİNİ
KABUL VE TAAHHÜT EDER. HER ESERİN YANINDA
"HALİYLE" YAZMA ZORUNLULUĞU YOKTUR. ESERLER HAKKINDA VERİLEN BİLGİ VE HER TÜRLÜ İLAN,
TAAHHÜT NİTELİĞİNDE OLMAYIP GENEL BİLGİ NİTELİĞİNDEDİR. SATIN ALAN BU DURUMU PEŞİNEN
KABUL EDER. ALİF ART, SATILAN ESERİN TEKEFFÜLÜ (GARANTİSİ) İLE MÜKELLEF DEĞİLDİR. ALICI BU
KONUDA GELECEKTE ALİF ART‘TAN HERHANGİ BİR
İTİRAZ VE TALEPTE BULUNMAYACAKTIR.
4) ALICININ BAYRAK KALDIRIP PEY SÜRMESİ HALİNDE
MÜNADİNİN "SATTIM" KELİMESİ İLE ESERİN MÜLKİYETİ ALICIYA GEÇER. MÜLKİYETİN GEÇMESİ İÇİN
AYRICA TESLİM ZORUNLULUĞU YOKTUR, ANCAK
BEDELİ VE SAİR KOMİSYON VE VERGİLER ÖDENMEDİKÇE ALİF ART'IN ESERİ TESLİM ZORUNLULUĞU
YOKTUR. SATILAN ESERLERİN FİYATLARI, ÇEKİÇ FİYATI ÜZERİNDEN %7 KOMİSYON + KDV, ÖDENMESİ
GEREKEN DİĞER VERGİ VE RESİMLER BEDELİ İLAVE
EDİLEREK BULUNUR. SATIN ALINAN ESERİN BEDELİ
TAM OLARAK ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE ALİF ART DİLERSE SATIŞ AKDİNİ HERHANGİ BİR İHTARA LÜZUM
KALMAKSIZIN FESHE VE UĞRADIĞI BİLCÜMLE ZARARLARINI TİCARİ FAİZ İLE BİRLİKTE TAHSİLE, DİLERSE SATIŞ SONRASI DÜZENLENEN FATURA BEDELİNİ
İHTARA LÜZUM ALMAKSIZIN, FATURA TARİHİNDEN
232 ALİF ART
İTİBAREN İŞLETİLECEK TİCARİ FAİZ İLE BİRLİKTE TAHSİLE YETKİLİDİR. ALİF ART‘IN SAİR DAVA VE TALEP
HAKLARI SAKLIDIR. FATURA BEDELİ TAHSİL EDİLİNCEYE KADAR GEÇECEK SÜRE İÇİNDE ESERİN MUHAFAZASI İÇİN ALİF ART‘IN YAPACAĞI BİLCÜMLE
MASRAFLAR ALICI TARAFINDAN ÖDENMEDİKÇE SATILAN ESER ALICIYA TESLİM EDİLMEZ. ESERİN TESLİM YERİ, ALICI TARAFINDAN YAZILI OLARAK TALEP
EDİLMEDİKÇE, ALİF ART ANTİKACILIK A.Ş.'DİR.
5) ALİF ART, SATIŞTAN SONRA BİR HAFTA BOYUNCA
SATILAN ESERİN SİGORTASININ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ
TAŞIR. BİR HAFTA İÇERİSİNDE PARASI ÖDENMEMİŞ VE ALİF ART‘TAN TESLİM ALINMAMIŞ ESERLERE
GELECEK ZARAR ALICIYA AİTTİR. ALICI İSTEDİĞİ TAKTİRDE SATIN ALMIŞ OLDUĞU ESERİN SİGORTASINI
YAPTIRARAK ALİF ART‘TA MUHAFAZA ETTİREBİLİR.
6) ALİF ART HİÇBİR MAZERET GÖSTERMEKSİZİN DİLEDİĞİ ŞAHISLARI MÜZAYEDEYE KABUL ETMEME, MÜZAYEDEYE KOYDUĞU ESERLERİ GERİ ÇEKME, BAŞKA
ESERLERLE BİRLİKTE SATMA, BİRBİRİNDEN AYIRMA
VEYA SATIŞINI REDDETME, GEREKİRSE MÜZAYEDEYİ
KATALOG VE SIRA NUMARASINI İZLEMEDEN YAPMA
YETKİSİNE SAHİPTİR.
7) BU MÜZAYEDE KAPSAMINDA SATIŞA SUNULAN
ESERLERİN BEYAN EDİLEN VASIFLARA HAİZ OLMAMASI, ORİJİN İTİBARİYLE, BEYANA UYGUN OLMAMASI YA DA HAK SAHİBİNİN RIZASI HİLAFINA ELİNDEN
ÇIKMIŞ OLMASI DURUMLARINDA, HUKUKİ SORUMLULUK, ESERİN SATIŞA ARZINI TALEP EDENE AİTTİR.
8) KATALOGDA YAYINLANAN TÜM RESİMLERİN KOPYALANMASI, BASILMASI VE YAZILI HERHANGİ BİR
BİLGİNİN KULLANILMASI ALİF ART‘IN İZNİ OLMAKSIZIN YAPILAMAZ.
9) MÜZAYEDEYE KATILARAK 12.000 (ONİKİBİN) TL. VE
DAHA YÜKSEK BİR BEDELLE ESER SATIN ALAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE 4208 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KİMLİK TESPİTİ YAPILACAKTIR.
10) MÜZAYEDEDE ARTTIRIMLAR SARİH ŞEKİLDE BAYRAK KALDIRMAK SURETİYLE YAPILIR. ALICI BAYRAK
KALDIRMAK SURETİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU TEKLİF İLE
BAĞLIDIR. SATIŞ MÜNADİNİN SON ÇEKİÇ DARBESİYLE MÜNAKIT OLUR. MÜZAYEDEDE NOTER TESPİTİ VE TELEFONLA KATILIMLARDA SES KAYDI YAPILMAKTADIR. ALICI, MÜZAYEDENİN HER NE SEBEPLE
OLURSA OLSUN BUTLANINI DERMEYAN EDEMEZ.
11) ALICI MÜZAYEDE ÖNCESİ HER ESERİN KONDİSYONUNU İNCELEMELİ, TARİFE UYUP UYMADIĞINI
KONTROL ETMELİDİR. MÜZAYEDEYE SUNULAN
ESERLERLE İLGİLİ OLARAK ALİF ART TARAFINDAN
KATALOGDA VEYA DİĞER HERHANGİ BİR BASKIDA VEYA BİR KONDİSYON RAPORUNDA O ESERİN
YAPIMCISI, GELDİĞİ YERİ, MENŞEİ, TARİHİ, YAŞI,
EBADLARI, İMAL EDİLDİĞİ YER VE YAPIMCISI, SATIŞ
FİYATI GİBİ VERİLEN BİLGİLER SADECE ALİF ART‘IN
FİKRİ OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MÜZAYEDE SONRASI ALICININ TALEBİ VUKUUNDA ESERLERE ALİF ART
EKSPERLERİNİN KANAATLERİNİ İBRAZ EDEN KONDİSYON RAPORU VERİLİR.
12) ALICI OLACAK KİMSELERİN MÜZAYEDEDE BULUNMALARI TAVSİYE EDİLİR. ANCAK MÜZAYEDE ÖNCESİ
YAZILI OLARAK VEYA TELEFONLA BİLDİRİLEN PEYLERİ ALİF ART BU TALİMATLAR MUVACEHESİNDE YÜRÜTÜR. ANCAK NE ALİF ART, NE MEMUR VE ÇALIŞANLARI, ZUHUR EDEBİLECEK İHMAL VEYA HATADAN
ÖTÜRÜ SORUMLULUK KABUL ETMEZ. ALİF ART‘IN BİR
ESER İÇİN İKİ REZERV ALMASI VE BU PEYİN MÜZAYEDEDE O ESER İÇİN VERİLEN EN YÜKSEK MEBLAĞ
OLMASI HALİNDE İLGİLİ ESER, BU EŞPEYLERİ İLK VEREN KİŞİYE SATILIR. ESER SATILDIKTAN SONRA,PEY
SÜRENİN ADINA FATURA VE SATIŞ İRSALİYESİ DÜZENLENİR. ANCAK FATURA VE İRSALİYENİN BAŞKA
ŞAHIS ADINA DÜZENLENMESİ TALEP EDİLDİĞİNDE,
BU ŞAHISTAN YAZILI ONAY METNİNİN ALİF ART'A
ULAŞTIRILMASI ZORUNLUDUR.
13) TELEFONLA MÜZAYEDEYE KATILMAK ALİF ART TARAFINDAN MÜŞTERİYE VERİLEN BİR HİZMETTİR. TELEFON BAĞLANTISI HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI KURULAMADIĞI VE KESİLDİĞİ TAKTİRDE ALİF
ART SORUMLU TUTULAMAZ.
14) ALICI, MÜZAYEDEDE SATIN ALMIŞ OLDUĞU ESER
VEYA ESERLERİN BEDELİNİ, % 7 KOMİSYON + KDV
VE ÖDENMESİ GEREKEN DİĞER VERGİ VE RESİMLERİ
EN GEÇ 30 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEMEK ZORUNDADIR. ÖDEMELERİNİ ÇEK İLE YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI ESERLER, ÇEKLERİN TAHSİL EDİLMESİNDEN
SONRA TESLİM EDİLİR. ALICI, VADESİNDE BORCUNU
ÖDEMEDİĞİ TAKDİRDE İHTARA HACET KALMAKSIZIN
MÜTEMERRİT OLUR VE FATURA MEBLAĞINA FATU-
GEÇEN ÖDEMELERDE KREDİ KARTI KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEMEKTEDİR.
15) BİR KEZ PEY İLERİ SÜREN ALICI, KENDİSİNİ MEŞRU ŞEKİLDE AŞAN BİR DİĞER PEY KABUL EDİLENE KADAR PEYİNDEN SORUMLU OLARAK KALIR.
Ğ 100
-
Ğ 500 ARASI Ğ 100
Ğ 500
-
Ğ 2.000 ARASI Ğ 250
Ğ 2.000
-
Ğ 10.000 ARASI Ğ 500
Ğ 10.000
-
Ğ 20.000 ARASI Ğ 1.000
Ğ 20.000
-
Ğ 50.000 ARASI Ğ 2.000
Ğ 50.000
-
Ğ 100.000 ARASI Ğ 5.000
Ğ 100.000‘DEN SONRA Ğ 10.000
16) MÜZAYEDEDE FİYAT ARTTIRIMI, BAYRAK KALDIRMAK SURETİYLE YAPILIR. BAYRAĞIN HER KALDIRILIŞININ NE KADAR DEĞER ARTIŞINI İFADE ETTİĞİNİ YUKARIDAKİ TABLO
BELİRLEMEKTEDİR. BU ORANLARI GEREKTİĞİNDE, SATIŞ
ESNASINDA DEĞİŞTİRMEYE MÜNADİ YETKİLİDİR.
17) KATALOGDA DİZGİ, BASKI VE AÇIKLAMA HATALARI
OLMASI HALİNDE, MÜZAYEDE ANINDAKİ, MÜNADİNİN
AÇIKLAMALARI ESAS ALINIR.
18) KİMLİK TESPİTİ YAPTIRARAK MÜZAYEDE KATILIM SÖZLEŞMESİNİ İMZALAYAN VE BU SURETLE MÜZAYEDEYE
KATILMIŞ OLAN HER KİŞİ, YUKARIDAKİ KOŞULLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR.
19) 5846 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ VE BAKANLAR KURULUNUN 27.09.2006 TARİHLİ VE 2006/10880 SAYILI
KARARI UYARINCA, BU KAPSAMDA, BELGE DÜZENİNE
UYULMASI KOŞULU İLE SANATÇILARA, HAK SAHİPLERİNE VEYA GESAM‘A ÖDENMESİ GEREKLİ PAYLAR İLE İLGİLİ OLARAK MÜZAYEDEDE ESERLERİ SATILACAK OLAN
ESER SAHİPLERİNE ALİF ART‘IN RÜCU HAKKI SAKLIDIR.
20) MÜZAYEDEYE KATILARAK ESER SATIN ALACAK VEYA MÜZAYEDELERDE ALİF ART ARACILIĞI İLE ESER SATACAK
KİŞİLERLE, ALİF ART ANTİKACILIK A.Ş. ARASINDA OLUŞABİLECEK TÜM İHTİLAFLARDA İSTANBUL MAHKEMELERİ VE
İSTANBUL İCRA DAİRELERİ YETKİLİ OLACAKTIR. TARAFLAR
BU HUSUSU GAYRİKABİLİRÜCU KABUL ETMİŞLERDİR.
RA TARİHİNDEN İTİBAREN TİCARİ FAİZ YÜRÜTÜLÜR.
KREDİ KARTI İLE YAPILACAK ÖDEMELER,
MÜZAYEDE TARİHİNİ TAKİP EDEN 5 İŞ
GÜNÜ İÇİNDE YAPILMALIDIR. BU SÜREYİ
Müzayede Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
Katalogda yer alan EURO fiyatlar M.B.D.S. kuruna göre,
bilgilendirmek üzere yazılmıştır. (€ 1 = Ğ 2,95)
- Bandrol Uygulamasına İlişkin Usül ve Esaslar Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘nun 45. maddesine göre; bu kanun kapsamına giren eserlerle ilgili olarak 1 (bir) ay içerisinde, bir önceki satış
bedelini gösteren belgenin Alif Art‘a ibraz edilmesi halinde tüm yasal hakların gözetilmesi konusunda Alif Art yardımcı olacaktır.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 233
CONDITIONS OF SALE
1. Alif Art acts as agent for the seller, and acts as a seller
incidentally for the lots financed by itself.
2. All merchandises offered for sale at auctions shall have
to comply with Law no 2863 on the protection of Cultural and Natural Property, and they are controlled prior to the auction by experts appointed by the Topkapı
to seek in its own discretion other remedies and rights
available by law. The merchandise will not be released
and delivered to the buyer unless all costs incurred by
Alif Art for the storage and safekeeping of that merchandise until the collection of the invoice value have
been paid by the buyer.
Palace Museum, the Turkish Islamic Works of Art Mu-
5. Alif Art holds the insurance liability of the merchandise
seum, the Istanbul Archaeology Museum, the Military
for a period of one week following the sale. Responsi-
Museum, the Yıldız Palace Museum and the Ayasofya
bility of any damage to the auction item sold but not
Museum. A certificate will be issued by authorities con-
paid for and delivered from Alif Art within one week
cerned to any item if deemed necessary from the angle
shall lie with the buyer. By arranging for the insurance
of legal considerations.
of the merchandise purchased, the buyer may have the
3. Descriptions are generally made in the catalogue in re-
merchandise maintained by Alif Art.
gard to the restoration, repair or renewal of certain parts
6. Alif Art is entitled to, without producing any reason,
of the merchandise, yet the company cannot be held re-
refuse to admit any person to the auction, withdraw
sponsible for such repair or restorations. All merchandis-
or divide any merchandise, combine any two or more
es are available for examination prior to auctions, there-
merchandises, refuse the sale of any merchandise, or
fore all prospective bidders participating in the auction
administer the auction without following the order of
are deemed to have duly observed and examined the
lot numbers as they appear in the catalogue.
merchandises beforehand. All information provided by
our experts in the auction catalogue for the merchandises are exclusively in nature of opinion statements and
is not to be relied as statements of facts. Bidders accept
and covenant that all merchandises are sold "AS IS",
that the buyer has adequately examined the merchandise, and that the buyer waives from the enforcement
of Article 198 under the Code of Obligations. It is not
compulsory to state in wording for all merchandises that
such merchandise is sold ™as is∫. Details and any sort of
notice regarding the merchandise do not constitute a
guarantee, and are only in nature of general information.
7. In case the merchandise offered for sale under this
auction does not conform to its respective quality
particulars stated, or its provenance contradicts with
the stated, or it has been offered for sale without the
knowledge and will of its lawful owner, then all legal
liabilities will lie with the entity asking for auctioning
such merchandise.
8. Pictures published in the catalogue may not be reproduced or printed, or any written information may not
be used without the prior consent of Alif Art.
The buyer accepts this condition in advance. Alif Art is
9. Real and corporate entities participating in the auction
not liable for guarantee upon the merchandise sold. The
and purchasing the merchandise at a minimum price of
buyer will not raise any objection and make any claim to
TL 12.000 (twelve thousand) will be subject to personal
Alif Art in this respect subsequently.
identification in accordance with Law no 4208.
4. The final sale price of the merchandise is calculated
10. All biddings at auctions are affected by raising ap-
by adding on the hammer price a commission of 7% +
propriate paddles. The buyer is committed to the bid
VAT and any applicable tax and other levies. If the buy-
placed by raising his/her paddle. The auctioneer ac-
er fails to make full payment within the required time,
cepts the highest bidder as the buyer and marks the
Alif Art will be entitled to cancel the sale without further
conclusion of bidding by striking his hammer. No voice
notice and indemnify all its losses together with the ac-
recording is performed in the auction during any fact
crued interest, legal fees and costs for the recovery of
finding process by the notary public or for any partici-
the invoice total together with legal interest accruing
pation by phone. The buyer may no way whatsoever
as of the date of such invoice. Alif Art reserves the right
claim the invalidity of the auction.
234 ALİF ART
11. The buyers should examine the condition of any mer-
the artist, provenance, origin, date, size, manufacturing
Between
Between
Between
Between
Between
Between
place, manufacturer and sale price of the merchandise
Above
chandise prior to the auction, and check whether it conforms to the description provided. Any reference made
by Alif Art in a catalogue or in a condition report to
Ğ 100 -
Ğ 500 -
Ğ 2.000 -
Ğ 10.000 -
Ğ 20.000 -
Ğ 50.000 -
Ğ 100.000
Ğ 500
Ğ 2.000
Ğ 10.000
Ğ 20.000
Ğ 50.000
Ğ 100.000
Ğ 100
Ğ 250
Ğ 500
Ğ 1.000
Ğ 2.000
Ğ 5.000
Ğ 10.000
is solely the opinion of Alif Art. Upon the demand of
the buyer after the auction, a condition report including
the opinions of Alif Art‘s experts is submitted for the
merchandise(s).
12. Buyers are recommended to physically attend auctions.
But Alif Art will process the bids placed in writing or by
phone prior to the auction in line with these instructions. Neither Alif Art nor any of its agents or personnel
accepts any liability for failing to execute a written bid
16. Bid increase in the auction is effected by raising the
paddle. The above table specifies the increase corresponding to each raise. The announcer is authorized to
modify these rates at the time of the auction.
17. In case of any typographic, printing or description error
in the catalogue, the clarifications provided by the announcer during the auction are taken as basis.
or for errors or omissions in connection therewith. If Alif
18. Any and all persons becoming eligible to participate in
Art receives two written bids on a particular merchan-
the auction by satisfying the requirement of personal
dise both offering the highest amount, the merchan-
identification and signing the auction participation con-
dise will be sold to the bidder whose bid offering one
tract are deemed to have unconditionally accepted the
of these highest amounts was received and accepted
above conditions.
first.
19. Pursuant to Article 45 of the Law no 5846, and the De13. Participation in an auction by phone is a service pro-
cree no 2006/10880 dated 27.09.2006 of the Parlia-
vided to the client by Alif Art. Alif Art may not be held
ment, Alif Art‘s right of recourse to the owners of the
liable if phone connection cannot be established or is
merchandises to be sold at the auction in respect of
interrupted for any reason.
the contributions payable to the artists, beneficiaries or
14. The buyer should pay the price of merchandise(s)
purchased at the auction together with the commission of 7% + VAT and other payable duties and taxes
Payments by credit
card should be effected within 5 business days following the date of auction,
otherwise credit card payments will not be
accepted.
within 30 days at the latest.
GESAM hereunder, provided the form of the document
be respected, is reserved.
20. The parties irrevocably accept and agree that all disputes between any bidder or owner who refers to Alif
Art‘s mediation to sell his/her merchandise and Alif Art
Antikacılık A.Ş will exclusively be referred to the jurisdiction of competent Istanbul Courts and Execution
Offices.
15. The buyer placing a bid remains to be bound by that
bid unless another bid legitimately exceeding the value
The auction will be held and the items sold in TRL.
of this bid is accepted.
The Euro Prices Indicated in the cataloque are for
information only (€ 1 = Ğ 2,95)
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 235
Müzayede
÷ OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ
÷ NADİR KİTAPLAR – VII
•
19 Ekim 2014
The Ritz-Carlton İstanbul
Auction
÷ OTTOMAN AND EUROPEAN WORKS OF ART
÷ RARE BOOKS – VII
•
To Be Held on the 19th October 2014
at The Ritz-Carlton Istanbul
236 ALİF ART
CHALABI ART GALLERY
faaliyetine 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle,
Alif Art'ın yeni adresinde devam edecektir.
From 1st of September 2014 we continue
to operate in Alif Art's new location
Adres: Abdi İpekçi Cad. Ada Apt. No: 22/7 Nişantaşı
Tel: 0212 291 39 09
e-mail: [email protected]
İyi tatiller...
238 ALİF ART
YAZILI REZERV FORMU
OSMANLI VE KARMA SANAT
ESERLERİ MÜZAYEDESİ
Tarih
: 1/Haziran/2014
Saat
: 14:30
Yer
: The Ritz-Carlton İstanbul
ALİF ART
İSTANBUL
Katalogda belirtilen koşulları kabul ederek imzaladığım bu form ile aşağıda
belirttiğim her eser için azami fiyatlarına kadar pey sürmenizi rica ederim. Satın
almış olduğum eserlerin çekiç fiyatı üzerinden % 7 komisyon, KDV ve gereken
diğer vergi ve resimleri ile toplam olarak belirlenen fiyatı bir hafta içinde ödemeyi taahhüt ederim.
Satış No : 049
1-Pey artırımları genellikle, asgari muhammen
Adı soyadı (Fatura İçin)
değerin altında başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen
miktarlarda bayrak kaldırılarak yapılır.
T.C. No:
Münadi artırım değerlerini değiştirmeye yetkilidir.
Ğ 100
- Ğ 500 ARASI
Ğ 500
- Ğ 2.000 ARASI
Ğ 2.000 - Ğ 10.000 ARASI
Ğ 10.000 - Ğ 20.000 ARASI
Ğ 20.000 - Ğ 50.000 ARASI
Ğ 50.000 - Ğ 100.000 ARASI
Ğ 100.000‘DEN SONRA
Ğ 100
Ğ 250
Ğ 500
Ğ1.000
Ğ 2.000
Ğ 5.000
Ğ 10.000
2-Yazılı rezerv sonuçları müzayededen sonra telefon,
e-mail, posta veya kurye ile bildirilecektir.
Adres (Fatura)
Posta Kodu
Telefon (Gündüz) Telefon (Gece)
Faks
İmza:
Tarih
3-Bu formu doldurmadan önce ALİF ART‘da
müzayede koşullarındaki bilgileri dikkatlice
Katalog Sıra No
Eserin Adı
Rezerv Fiyatı
inceleyiniz. ALİF ART müşterilerine kolaylık
olarak, yazılı rezerv ve telefonla katılım hizmetleri
sunmaktadır. Telefonla yapılan her değer arttırımı
(sürülen pey) kayıt edilebilir. Bu kayıtlar müstakbel
alıcıyı ikna etmek için alınır. Yazılı rezervlerden
iki veya daha fazla sayıda eşdeğerde bayrak
kaldırılması durumunda,
ALİF ART‘a tarih olarak yapılan ilk başvuru öncelik
alacaktır.
OSMANLI VE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 239
WRITTEN BID FORM
OTTOMAN AND EUROPEAN
WORKS OF ART AUCTION
Date
: 1/June/2014
Time
: 2.30 pm
Place
: The Ritz-Carlton Istanbul
ALIF ART
ISTANBUL
I hereby accept the conditions specified herein by signing the present
form and request you to bid for every work indicated herein below, up
to its maximum value. I hereby undertake to pay a 7 % commission calculated on the basis of the hammer price as well as the VAT and other
relevant taxes and withdraw the object(s) within one week.
Sale No : 049
1- The bids generally starts below the minimum appraised value. And will be raised in accordance with
Forename and Surname (For the invoice)
Identity card or passport no:
the following chart.
The auctioneer shall be entitled to change the bidding intervals.
Between
Between
Between
Between
Between
Between
Above
Ğ 100
- Ğ 500
Ğ 500
- Ğ 2.000
Ğ 2.000 - Ğ 10.000
Ğ 10.000 - Ğ 20.000
Ğ 20.000 - Ğ 50.000
Ğ 50.000 - Ğ 100.000
Ğ 100.000
Address (For the invoice)
Ğ 100
Ğ 250
Ğ 500
Ğ 1.000
Ğ 2.000
Ğ 5.000
Ğ 10.000
2- The results related to the written reservations shall
Telephone (Day) Telephone (Night)
Fax
Date
Signature
be notified after the session by telephone, e-mail,
mail or carrier.
3- Before filling-in the present form, please read
carefully all the information related to the ALIF ART
auction conditions. ALIF ART provides the written
reservation and participation by telephone services
as a commodity to its clients. Any price increase
(bid) by telephone may be registered. Such records
shall be used to convince a potential purchaser. In
the event whereby two or more written reservations
raise flags for a same value, priority will be given to
the one having submitted the written reservation
earliest.
240 ALİF ART
Catalogue Number
Title
Bidding Price
Mim Kemal Öke Cd. No: 11 Kat 1 Nişantaşı 34367
Tel: 212.225 00 69 / 212.224 30 50 Faks: 212.240 29 85
e-mail: [email protected]
www.alifart.com
Download

KARMA_KAPAK_SON PRO temiz.indd