Evrak Tarih ve Sayısı: 19/12/2014-21193
*BEACLR1R*
T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Sayı :
Konu :
14307654-1002014-2015 Akademik Yılı Güz
Dönemi Final ve Bütünleme Sınav
Programları
ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Anabilim Dalımızın yüksek lisans programına ait 2014-2015 akademik yılı güz dönemi
final ve bütünleme sınav çizelgeleri ekte sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
E-İmzalıdır
Prof. Dr. Erdal Rıdvan SIVACI
Anabilim Dalı Başkanı
EK :
Final ve Bütünleme Sınav Programları
Altınşehir Mh. 3005 Sokak No:13 02040 ADIYAMAN
Zeliha Kocaman
Tel:04162233800
Faks:04162232714
E-Posta :[email protected]
Web Adresi :www.adiyaman.edu.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİYOLOJİ ABD FİNAL SINAV PROGRAMI
22.12.2014
08.1509.00
09.1009.55
Öğle
Arası
12.3013.15
13.3014.15
24.12.2014
BİY579 İleri Lipid
Biyokimyası
10.0510.50
11.0011.45
23.12.2014
BİY585
Pestisidler ve
Oksidatif Stres
BİY584 Böceklerde
Üreme Fizyolojisi
BİY573
Moleküler
Genetik I
BİY519 Gelişim ve
Davranış Genetiği
BİY580 Enzim
Kataliz Mek.
BİY515 Su
Kirliliğinin
Ekolojik
Görüntüsü
BİY521 Bitki
Büyüme Düzen.
25.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
BİY557 Böcek
Fizyolojisi I
BİY513 Sulak
Alanlar ve
Restorasyon
BİY575 Çevresel
Toksikoloji
BİY540
Ksenobiyotiklerin
Biyotransformasyonu
BİY545 Bilimsel
Araştırma ve
Yayın Teknikleri
BİY547 Türkiye’nin
Tıbbi ve Ekonomik
Bitkileri
BİY535 Ağır
Metal. Analiz
Yön.
BİY529 Ekotoksikoloji
BİY582 Hayvan.
Besin Sind. Fiz.
BİY536
Bakterioloji.
Temel İlkeleri
14.3015.15
15.3016.15
BİY512 Alg
Sistematiği
BİY517
Bitkilerde Stres
Fizyo.
Biyoloji ABD Başkanı
Müdür
Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI
Doç.Dr. Ramazan GÜRBÜZ
31.12.2014
02.01.2015
T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİYOLOJİ ABD BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
BİY579 İleri Lipid Biyokimyası
BİY540 Ksenobiyotiklerin
Biyotransformasyonu
BİY547 Türkiye’nin Tıbbi ve
Ekonomik Bitkileri
BİY557 Böcek Fizyolojisi I
BİY513 Sulak Alanlar ve
Restorasyon
BİY585 Pestisidler ve Oksidatif
Stres
BİY515 Su Kirliliğinin Ekolojik
Görüntüsü
BİY584 Böceklerde Üreme
Fizyolojisi
BİY573 Moleküler Genetik I
BİY575 Çevresel Toksikoloji
BİY582 Hayvan. Besin Sind. Fiz.
BİY519 Gelişim ve Davranış
Genetiği
BİY580 Enzim Kataliz Mek.
BİY521 Bitki Büyüme Düzen.
BİY536 Bakterioloji. Temel İlkeleri
BİY512 Alg Sistematiği
BİY535 Ağır Metal. Analiz Yön.
BİY545 Bilimsel Araştırma ve Yayın
Teknikleri
BİY529 Ekotoksikoloji
BİY517 Bitkilerde Stres Fizyo.
08.1509.00
09.1009.55
10.0510.50
11.0011.45
Öğle
Arası
12.3013.15
13.3014.15
14.3015.15
15.3016.15
Biyoloji ABD Başkanı
Müdür
Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI
Doç.Dr. Ramazan GÜRBÜZ
Download

2014 2015 Akademik Yılı Güz Dönemi Final ve Bütünleme Sınav