Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
VERİCERT
BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Vericert
Akreditasyon No: AB-0056-YS
Revizyon No: 09 Tarih: 12 Eylül 2014
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
AB-0056-YS
Adresi : Acıbadem Cad. Tekin Sok. Darga Apt.
No: 24/13
Acıbadem/Kadıköy
İSTANBUL / TÜRKİYE
* EA Kodu
Tel
: 0 216 325 25 01
Faks
: 0 216 325 73 79
E-Posta
:[email protected]
:www.vericert.com.tr
Website
Açıklama
01
Tarım, balıkçılık
02
Madencilik ve taşocağı işletmesi
03
Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün
04
Tekstil ve tekstil ürünleri
05
Deri ve deri ürünleri
06
Ağaç ve ağaç ürünleri
07
Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri
08
Yayıncılık şirketleri
09
Matbaacılık (basımevleri) şirketleri
12
Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
14
Kauçuk ve plastik ürünler
15
Metal olmayan madeni ürünler
16
Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.
17
Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18
Makine ve teçhizat
19
Elektrikli ve optik teçhizat
22
Diğer ulaşım araçları
23
Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi
28
İnşaat
29
Toptan ve parekende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel
eşyalar ve ev eşyalarının tamiri
30
Hotel ve restoranlar
31
Ulaşım, depolama ve iletişim
32
Finansal aracılık; gayrimenkul mal; kiralama
33
Bilgi teknolojisi
34
Mühendislik hizmetleri
35
Diğer hizmetler
36
Kamu yönetimi
37
Eğitim
38
Sağlık ve sosyal işler
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
VERİCERT
BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Vericert
Akreditasyon No: AB-0056-YS
Revizyon No: 09 Tarih: 12 Eylül 2014
AB-0056-YS
* EA Kodu
39
Açıklama
Diğer sosyal hizmetler
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
VERİCERT
BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Vericert
Akreditasyon No: AB-0056-YS
Revizyon No: 09 Tarih: 12 Eylül 2014
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
AB-0056-YS
Adresi : Acıbadem Cad. Tekin Sok. Darga Apt.
No: 24/13
Acıbadem/Kadıköy
İSTANBUL / TÜRKİYE
* EA Kodu
Tel
: 0 216 325 25 01
Faks
: 0 216 325 73 79
E-Posta
:[email protected]
:www.vericert.com.tr
Website
Açıklama
01
Tarım, balıkçılık
02
Madencilik ve taşocağı işletmesi
03
Gıda ürünleri,içecekler ve tütün
06
Ağaç ve ağaç ürünleri
08
Yayıncılık şirketleri
09
Matbaacılık (basımevleri) şirketleri
12
Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
17
Metal ürünleri, Temel Metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18
Makine ve teçhizat
22
Diğer Ulaşım Araçları
23
Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi
28
İnşaat
29
Toptan ve parekende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel
eşyalar ve ev eşyalarının tamiri
30
Hotel ve restoranlar
32
Finansal aracılık,Arsa ve emlakçılık,kiralama
33
Bilgi teknolojisi
34
Mühendislik hizmetleri
35
Diğer hizmetler
36
Kamu Yönetimi
37
Eğitim
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
VERİCERT
BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Vericert
Akreditasyon No: AB-0056-YS
Revizyon No: 09 Tarih: 12 Eylül 2014
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi
AB-0056-YS
Adresi : Acıbadem Cad. Tekin Sok. Darga Apt.
No: 24/13
Acıbadem/Kadıköy
İSTANBUL / TÜRKİYE
Kategori
Tel
: 0 216 325 25 01
Faks
: 0 216 325 73 79
E-Posta
:[email protected]
:www.vericert.com.tr
Website
Açıklama
Kesim de dahil çiftçilikten sonra bütün faaliyetleri içeren işlenmiş
C
ürünler (Bozulabilir hayvansal ürünler)
D
İşlenmiş Ürünler (Bozulabilir sebze ürünleri)
E
İşlenmiş ürünler (Ortam sıcaklığında uzun raf ömürlü)
G
Yiyecek-İçecek Sağlama
I
J
Hizmetler
Taşıma ve Depolama
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Akreditasyon TS EN ISO/IEC 17021 yanında ISO/TS 22003 standardı şartlarına uygun olarak verilmiştir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
VERİCERT
BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Vericert
Akreditasyon No: AB-0056-YS
Revizyon No: 09 Tarih: 12 Eylül 2014
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
AB-0056-YS
Adresi : Acıbadem Cad. Tekin Sok. Darga Apt.
No: 24/13
Acıbadem/Kadıköy
İSTANBUL / TÜRKİYE
Standard
TS ISO/IEC
Tel
: 0 216 325 25 01
Faks
: 0 216 325 73 79
E-Posta
:[email protected]
:www.vericert.com.tr
Website
Açıklama
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
27001:2013
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Akreditasyon ISO/IEC 27006 standardı şartlarına uygun olarak verilmiştir.
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı