SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
SAÜDEK WEB SİTESİ
DERS TANIM VE YÖNETİM MODÜLÜ
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ortak Dersler ve Bölüm Genel Tanımlamaları
Üniversite
Dersleri
Tanımlama
Fakülte/Y.O.
MEYOK
SAÜDEK
Ders Plan
Dersleri
Dersleri
Tanımlama
Tanımlama
Ders Tanıtım ve Uygulama
Bilgilerinin Girilmesi
12-18 Mayıs 2008
İşlem Süreci
Bölüm ve Programların
Amaç, Hedef ve Yeterliliklerinin
Girilmesi
Bölüm/Program Ders Tanımlamaları
20-27 Mayıs 2008
Bölüme Üniversite Dersi Eklenmesi
Bölüme Fakülte Dersi Eklenmesi
Bölüm Derslerinin Tanımlanması
Bölüm Derslerinin Tanıtım ve Uygulama Bilgilerinin Girilmesi
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Program İçerikleri
Program içerik bilgilerinin sisteme tanımlandığı modüldür. Bu modül
üzerinden Program Amaç/Hedef ve Yeterlilik verileri giriş ve düzenleme
işlemleri tanımlanır.
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Amaç ve Hedef Tanımlama Formu
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Program Yeterlik Tanımlama Formu
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ders Oluşturma - Düzenleme Formu:
Koordinatörler ve Program Sorumluları tarafından Ders Oluşturma amacı
ile kullanılan modüldür.Ders Tanım ve Uygulama Formu bu modül
üzerinden tanımlanan dersler üzerine yapılmaktadır.
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Formu
Ders Tanım ve Uygulama Bilgileri tek bir form üzerinden sisteme
girilmektedir. Bu form üzerinden
• Ders Temel Bilgileri
• Dersin Öğrenme Çıktıları
• Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Bilgileri
• Kaynak Bilgileri
• Ders Değerlendirme İçeriği
• Ders Kategorisi Bilgisi
• İş Yükü Tablosu
• Ders – Program Yeterlilik İlişkisi Bilgisi
Alanları üzerinden verileri girilebilir.
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Formu - 1
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Formu - 2
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Formu - 3
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Güncelle Formu - 1
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Güncelle Formu - 2
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Güncelle Formu - 3
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Güncelle Formu - 4
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Güncelle Formu - 5
Tanımlanan ders Mühendislik Fakültesinde verilecekse “Ders Kategorisi (A)”
bölümü, diğer eğitim birimlerinde verilecekse “Ders Kategorisi (B)” bölümü,
üniversite ortak dersleri için her iki bölüm de doldurulur.
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanım ve Uygulama Bilgi Güncelle Formu - 6
Ders aktivitelerine göre AKTS (ECTS) kredilerinin hesaplanması için “AKTS /
İş Yükü Tablosu” doldurulur.
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Dersleri Listesi
Üniversite ortak derslerinin bölüm dersi olarak tanımının yapılacağı
modüldür. Bu modül üzerinden üniversite ortak dersleri bölüm ders planı için
eklenebilir ve çıkartılabilir.
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Dersi Ekleme
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Ortak Dersler Listesi
Fakülte ortak derslerinin bölüm dersi olarak tanımının yapılacağı modüldür.
Bu modül üzerinden fakülte ortak dersleri bölüm ders planı için eklenebilir ve
çıkartılabilir.
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Dersi Ekleme
Yrd.Doç. Dr Hayrettin EVİRGEN
© SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008
13 Aralık 2015 Pazar,
15:41
Download

Ders Plan Güncelleme Sunusu