10/28/2014
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
Doç.
Dr. YILMAZ KILIÇASLAN
TC Kimlik No /
Pasaport No:
16226498828
Doğum Yılı:
1972
Yazışma Adresi :
Anadolu Üniversitesiİktisat Fakültesiİktisat BölümüEskişehir 26470
Eskişehir/Türkiye
Telefon :
222-3350580/2648
Faks :
222-3350595
e-posta :
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Üniversite
Türkiye
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
ABD
Northeastern
University
Türkiye
Anadolu
Üniversitesi
Fakülte/Enstitü
SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
Öğrenim
Alanı
EKONOMİ
Derece
Mezuniyet
Yılı
Doktora 2005
EKONOMİ Yüksek
Lisans
1997
İKTİSAT
1993
Lisans
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev
Dönemi
Ülke
Şehir
Anadolu Üniversitesi
Türkiye
Eskişehir
İKTİSAT
BÖLÜMÜ
Doç. Dr.
2011-
Rice University
ABD
Houston
İktisat Bölümü
Doç. Dr.
2013-2013
Anadolu Üniversitesi
Türkiye
Eskişehir İKTİSAT
Doç. Dr.
2011-2013
Anadolu Üniversitesi
Türkiye
Eskişehir İKTİSAT
Yrd. Doç. Dr.
2005-2011
London Metropolitan
Ingiltere London
Araştırma
Enstitüsü
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Türkiye
Ankara
İKTİSAT
Araştırma
Görevlisi
1999-2005
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Türkiye
Afyon
İKTİSAT
Araştırma
Görevlisi
1997-1999
2007-2008
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/user/ozgecmisForm1.jsp?mode=print&random=0.5071998913386863
1/5
10/28/2014
ÖZGEÇMİŞ
İktisat , İktisat Teorisi , Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme
PROJE DENEYİMİ
Proje Adı
Kurum
Bütçe
Tarih
Görev
Proje
Türü
Türkiye'de Orman Döner
Sermaye İşletmelerinin
Etkinlik Analizi: Sorunlar,
Çözümler Ve Politika
Önerileri
18170
01.02.2008Araştırmacı/Uzman Ulusal
01.02.2009
Türkiye'de Tarımsal
Üretimde Tarım
İşletmelerinin Verimlilik
Ve Etkinlik Üzerine Etkisi
Ve Seçilmiş Ürünlerin
Kaotik Dinamik Analizi:
Sorunlar, Çözümler Ve
Politika Önerileri
59143
15.09.2009Yürütücü
15.03.2011
5440
Kurumsal
01.12.2009Araştırmacı/Uzman (BAP
01.12.2010
v.b.)
3000
22.09.2008Yürütücü
21.09.2009
5400
Kurumsal
01.01.2004Araştırmacı/Uzman (BAP
01.01.2005
v.b.)
2390
Kurumsal
06.03.2000Araştırmacı/Uzman (BAP
06.03.2001
v.b.)
25000
Sanayi/
28.09.2010Araştırmacı/Uzman Özel
28.02.2011
Sektör
76015.2
15.04.2014Yürütücü
15.04.2016
Araştırma Geliştirme
Harcamaları ve
Anadolu
Üretkenlik: Büyük Sanayi
Üniversitesi
Firmaları Üzerine Bir
İnceleme
İmalat Sanayiinde
Uzmanlaşma ve
Anadolu
Verimlilik: Karşılaştırmalı Üniversitesi
Ülke Analizi
Verimlilik ve Yapısal
Değişim
Orta Doğu
Teknik
Üniversitesi
TÜRKİYEDE TAŞERON
ÜRETİM İLİŞKİLERİ:
Orta Doğu
METAL VE TEKSTİL
Teknik
SEKTÖRÜ ÜZERİNE
Üniversitesi
BİR İNCELEME
Bilişim Sektörünün
Türkiye Ekonomisinin
Gelişimine Katkıları
Türkiye'den Çıkan
Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımları:
Boyutları, Evrimi Ve Ülke
Seçimi
Türkiye
Bişim
Sanayicileri
Derneği
(TÜBİSAD)
Ulusal
Kurumsal
(BAP
v.b.)
Ulusal
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan
https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/user/ozgecmisForm1.jsp?mode=print&random=0.5071998913386863
12
2/5
10/28/2014
ÖZGEÇMİŞ
Danışmanlık Sayısı
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
2
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
21
Tamamlanan
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
Devam
Eden
Yüksek
Lisans
2
Doktora
3
Uzmanlık
1. Akademik ve Bilimsel Kurul Üyesi, İktisat, İletme ve
Diğer Faaliyetler
Finans Dergisi.2. Danışma Kurulu Üyesi, International
(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/ Econometric Review.3. Yürütme Kurulu Üyesi, Anadolu
üyelik vb.)
Uluslararası İktisat Kongresi (EconAnadolu)3. Türkiye
Ekonomi Kurumu Üyesi
ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Alındığı Kuruluş
Yılı
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)
TÜBİTAK Başkanlık
2013
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)
TÜBİTAK Başkanlık
2008
Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
TÜBİTAK Başkanlık
2007
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)
TÜBİTAK Başkanlık
2005
Honorarium
Economic Research Forum
2004
Honorarium
Economic Research Forum
2000
Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu
Milli Eğitim Bakanlığı
1995
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Kılıçaslan, Y., L. Erdoğan, N. Çağlarırmak Uslu and E. Esen (2012) "Technology, Specialisation
and Productivity in Manufacturing Industry," İktisat İşletme ve Finans, 27(314), 9-33.
Kılıçaslan, Y. and E. Taymaz (2008) Labor Market Institutions and Industrial Performance: An
Evolutionary Study, Journal of Evolutionary Economics, 18, 477-492.
Taymaz, E. and Y. Kılıçaslan (2005) Determinants of Subcontracting and Regional Development:
An Empirical Study on Turkish Textile and Engineering Industries, Regional Studies, 39 (5), 633645.
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Kılıçaslan, Y. and L. Erdoğan (2012) "Industry Orientation, Exporting and Productivity," Modern
Economy, 3(1), 2012, 81-90.
Kılıçaslan, Y., R. Pond, A. C. Tasiran and S. Jefferys (2009)Commodification of Public Services,
Productivity and Employment, International Journal of Economic Perspectives, 3 (1), 27-44.
Kılıçaslan, Y. ve G. Özatağan (2007) Impact of Relative Population Change on Regional Income
https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/user/ozgecmisForm1.jsp?mode=print&random=0.5071998913386863
3/5
10/28/2014
ÖZGEÇMİŞ
Convergence: Evidence from Turkey, Review of Urban and Regional Development Studies, 19 (3),
210-223.
Taymaz, E. ve Y. Kılıçaslan, 2006, Sınai Yapı, Yapısal Değişim ve Verimlilik, İktisat İşletme ve
Finans, Ekim 2006 (5).
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Kilicaslan, Y. Kayis A. A., Sickles, R. C. and Üçdoğruk, Y. (2014)"ICT Capital and Productivity:
An Analysis on Turkish Manufacturing Firms", 12th EBES Conference, 2014
Kılıçaslan, Y., N. Çaglarırmak Uslu, H. Dudu, N. Alptekin and B. Demir (2012) “Efficiency of
Input Use in Agricultural Production: Evidence from Turkey”, Asia-Pacific Productivity
Conference – APPC2012, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), July 2527, 2012.
Temurov, I. and Y. Kılıçaslan (2011) “Import Substitution and Industrial Competitiveness in
Russian Manufacturing Industries”, Economical and political transformation - 20 years after, 17-18
November 2011, Corvinus University, Hungary.
Kılıçaslan, Y., L. Erdoğan, N. Çaglarırmak Uslu and E. Esen (2010) Technology, Specialisation
And Productivity İn Manufacturing Industry: A Cross Country Analysis, Chinese Economic
Association (UK/Europe) Conference, 12-13 July 2010, University Of Oxford, Oxford, UK.
Kılıçaslan, Y., S. Tosunoglu and M. Basar (2009) Efficiency Analysis of Forest Enterprises:
Evidence from Turkey, XI European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA
2009), Pisa, ItalyJune 24-26.
Kılıçaslan, Y. ve L. Erdogan (2008) Learning-by-exporting and Productivity: An Analysis of
Turkish Manufacturing Industry, Asia-Pacific Productivity Conference 2008, Academia Sinica,
Taipei, Taiwan, July 17-19.
Kılıçaslan, Y., A. C. Tasiran and R. Pond (2008) Productivity: The Impact of Privatisation And
Liberalisation in Public Services, ECPR Conference On (Re)Regulation in The Wake of
Neoliberalism, University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands, June 5th-7th.
Kılıçaslan, Y. and E. Taymaz, 2006, The Structure of Structural Change, DRUID Summer
Conference, Copenhagen, Denmark, June 18-20.
Kılıçaslan, Y. and E. Taymaz, 2006, Labour market institutions and industrial performance: An
evolutionary study, Conference on Innovating Labour Market Policies: Transitional Labour
Markets and Flexicurity, Amsterdam, The Netherlands, 30 November- 1 December.
Dudu, H. and Y. Kılıçaslan, 2006, Concentration, Profitability and (In)Efficiency in Large Scale
Firms, The Asia-Pacific Productivity Conference (APPC), Seoul, Korea, August 17-19.
Kılıçaslan, Y. and G. Saral, 2005, Locating Population Dynamics in Explaining Regional Income
Differentials, Conference on the Middle East and North African Economies: Past Perspectives and
Future Challenges, Brussels, June 2-4.
Kılıçaslan, Y. and E. Taymaz, 2005, Labour Market Regulation, Industrial Structure and Economic
Performance, ERF 12th Annual Conference, Cairo, Egypt, December 18-21.
Kılıçaslan, Y. and E. Taymaz, 2004, Structural Change, Productivity and Competitiveness in
MENA Countries, ERF 11th Annual Conference, Beirut, Lebanon, December 14-16.
Kılıçaslan, Y. and E. Taymaz, 2004, Productivity Growth and Structural Change, Asia-Pacific
Productivity Conference, Brisbane, Australia, July 14-16.
Kılıçaslan, Y., 2002, Size mobility and determinants of survival: An analysis of the major 250
industrial enterprises of Turkey, 1993-98, European Applied Business Research Conference,
https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/user/ozgecmisForm1.jsp?mode=print&random=0.5071998913386863
4/5
10/28/2014
ÖZGEÇMİŞ
Rothenburg, Germany, June 17-21. (Best paper award); and ERC/METU International Conference
in Economics VI, Ankara, Septemper 11-14.
Kılıçaslan, Y. and E. Taymaz, 2000, Subcontracting: A Model for Industrial Development?, ERF
7th Annual Conference, Amman, Jordan, October 26-29.
Diğer yayınlar
İzmen, Ü., Y. Kılıçaslan, D. Sönmez, E. Taymaz ve Y. Üçdoğruk (2012) “Atılım için Bilişim:
Türkiye Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü –Atılım Stratejisi 2023”,
TÜBİSAD, İstanbul: A4 Ofset.
Kılıçaslan, Y. (2012) Kısıtlı Optimizasyon, Matematiksel İktisat (Editörler: S. Açıkalın ve E.
Özata) İçinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
Kılıçaslan, Y. (2012) Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı, İktisada Giriş (Editörler: Kılıçaslan,
Y. ve Esen, E.) içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
Kılıçaslan, Y. ve Esen, E. (2012) İktisada Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
Dudu, H. ve Y. Kılıçaslan (2009) Concentration, Profitability and (In)Efficiency in Large Scale
Firms, in J.D. Lee and A. Heshmati (eds.) Productivity, Efficiency, and Economic Growth in the
Asia-Pacific, Springer.
Taymaz, E., A. Filiztekin, M. Fisunoğlu, Y. Kılıçaslan ve A. Lenger (2008) KOBİ lerde Dönüşüm:
Küçük Firmaların Büyük Başarıları, TÜRKONFED, ArtPres: İstanbul.
Kılıçaslan, Y. and E. Taymaz, 2005, Structural Change, Productivity and Competitiveness in
MENA Countries, in M. Mahmoud (eds.), Post Conflict Reconstruction: Selected Papers from the
Eleventh Annual Conference, Beirut, Lebanon, Egypt: Economic Research Forum.
Düzenleme Tarihi :28/10/2014
https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/user/ozgecmisForm1.jsp?mode=print&random=0.5071998913386863
5/5
Download

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız.