T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 73773257/010.06.01
Konu : Mühürler
GENELGE
(2014/3)
İlgi: 17/04/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı Genelge.
Bakanlığımızın taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin, 18 Ağustos 2014 tarihli 29082
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı Kararname ile yeni Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüklerinin kurulması ile İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün merkezinin Habur
olarak değiştirilmesi nedeniyle; ilgide kayıtlı Mühürler konulu 2012/3 sayılı Genelge eki Bölge
Müdürlükleri Kod Harfleri Listesinin ekte yer aldığı şekilde düzenlenmesi uygun bulunmuştur.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
EK-1
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
ORTA ANADOLU
(ANKARA)
GÜMRÜK
KOD
VE
TİCARET
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
ANK
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)
ANT
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)
BRS
İPEKYOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ŞIRNAKHABUR)
HBR
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (EDİRNE)
EDR
GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GAZİANTEP)
GZP
DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HATAY)
HTY
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSİN)
MRS
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)
İST
EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)
İZM
DOĞU MARMARA
(KOCAELİ)
GÜMRÜK
VE
TİCARET
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
KOC
FIRAT GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA)
MLT
ORTA KARADENİZ
(SAMSUN)
SMS
BATI MARMARA
(TEKİRDAĞ)
GÜMRÜK VE
GÜMRÜK
VE
TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TKD
DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(TRABZON)
TRZ
DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN)
VAN
KAÇKAR GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ARTVİN-HOPA)
HPA
PAMUKKALE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DENİZLİ)
DNZ
GÜRBULAK GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (AĞRIGÜRBULAK)
GRB
2012/3 sayılı Genelge eki Bölge Müdürlükleri Kod Harfleri Listesinin Yukarıdaki Genelge ile
yeniden düzenlenmeden önceki (eski) şekli. aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Bölge Müdürlükleri Kod Harfleri Listesi
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)
İPEKYOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (EDİRNE)
GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GAZİANTEP)
DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HATAY)
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSİN)
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)
EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)
DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KOCAELİ)
FIRAT GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA)
ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN)
BATI MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TEKİRDAĞ)
DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(TRABZON)
DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN)
KOD
ANK
ANT
BRS
DYB
EDR
GZP
HTY
MRS
İST
İZM
KOC
MLT
SMS
TKD
TRZ
VAN
Download

Mühürler