Hacettepe Biyoetik Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HÜBAM)
01.01.2014 - 31.12.2014 Faaliyetleri
http://www.hubam.hacettepe.edu.tr/index.php
2014 Faaliyetleri Planı

Ocak 2014 ‘Biyobankalar
Yönetmelik Taslağı Çalıştayı’
hazırlık toplantısı

Mayıs 2014’te Araştırma
Biyobankacılığı: Etik Rehber
Oluşturulması ve Model Önerisi
Çalıştayı

Haziran 2014 Araştırma
Biyobankacılığı Etik Rehberi

Haziran 2014 ‘Örselenebilir
Gruplar Raporu Çalıştayı’

Ekim 2014 ‘Araştırma Etiği
Kursu’
HÜBAM Yönetim Kurulu
- 17 Ocak 2014; 7 Şubat 2014; 26 Mart 2014‘Biyobankalar Yönetmelik Taslağı Çalıştayı’ hazırlık toplantıları
- 14 Mayıs 2014Araştırma Biyobankacılığı: Etik Rehber Oluşturulması ve Model Önerisi
Çalıştayı
- Eylül 2014Araştırma Biyobankacılığı Etik Rehberi
500 adet
- Eylül 2014Yaşamın Sonuna İlişkin Kararlar
150 adet
- 24 Mart 2015 Çalıştay: Savunmasız/Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin
Sunumu ve Sağlık Araştırmaları
2015 Faaliyetleri Planı

24 Mart 2015 ‘Örselenebilir Gruplar Raporu
Çalıştayı’

Temmuz 2015 ‘Örselenebilir Gruplar Raporu
Çalıştayı’ Sonuç raporu basımı ve dağıtımı
Tesekkür ederiz
Download

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği