MERAM
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BRİFİNG DOSYASI
2015
İLETİŞİM
HİZMET BİNASI ADRESİ
Şükran Mahallesi, Mimar Muzaffer Caddesi No: 10
Meram / KONYA
ADRES
:
TELEFON
: 0 332 353 31 68 --- 0 332 353 31 69
FAX
: 0 332 353 31 65
site
: http://meram.meb.gov.tr
e – mail
: [email protected]
TARİHİMİZ
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1988 yılında
kurulmuştur.
Müdürlük görevini 1988-1990 yılları arasında Cevdet
TONGARLAK,1990-1994 yılları arasında Ahmet ORUÇ,19942014 yılları arasında Ali ÜSTÜNEL yürütmüştür.
Halen 10/06/2014 tarihinden beri Dursun Ali KABAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
Müdürlüğümüz Şükran Mah. Mimar Muzaffer Cad.
No:10 adresinde 2 Kat 15 Odada 75 Personel ile hizmet
vermektedir.
MERAM İLÇESİ KURULUŞU
COĞRAFİ YAPISI
Meram kelimesi Konya Etimolojisinde amaç arzu, hedef, gaye,
tema anlamında olup; 20.06.1987 günü T.B.M.M.’de kabul edilerek
27.06.1987 gün ve 19500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 3399 sayılı Kanun gereğince; Konya İl Merkezinin
Büyükşehir hüviyetine kavuşturulup Karatay, Selçuklu ve Meram adıyla
üç İlçeye ayrılması ile birlikte Meram İlçesi kurulmuştur.
İlçe Kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 08.08.1988 tarihinde
resmen kurulmuş olup, bu tarihte fiilen hizmete başlamıştır.
İlçe konum itibariyle İlin güney ve güney batısında yer alır. İlçenin
kuzeyinde Selçuklu güneyinde Çumra, batısında Beyşehir ve
Seydişehir, doğusunda Karatay İlçeleri ile çevrilidir. Toplam yüzölçümü
2509 Km2’dir.
İlçe sınırları içinde sulama amacıyla kullanılan Altınapa Barajı
mevcuttur. İlçe genel konum itibariyle ovalıktır. Güney ve güneybatı
tarafı kısmen dağlıktır. Bitki örtüsü bozkırdır.
VİZYONUMUZ &
MİSYONUMUZ
Meram ilçesinde, Türk Milli Eğitim sisteminin genel
amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yasa ve diğer
mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi;
Milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınmanın desteklenmesi, hızlandırılması ve çağdaş
uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı olan eğitim
öğretim sürecini düzenleyen eğitim sistemi ve geliştirilmesi;
Bağlı kurumların ve çalışmaların etkinlik ve verimlilikleri
ile çalışan ve hizmet alanların memnuniyetlerinin artırılması
ve geliştirilmesini sağlamaktır.
İlçe Milli Eğitim
Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Özel Öğretim
Kurumları
Bölümü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Bilgi İşlem
Bölümü
Strateji
Geliştirme 1
Bölümü
Özlük Bölümü
Eğitim Mesleki
Bölümü
Özel Büro-Özel
Kalem
Sınav
Hizmetleri
Bölümü
Strateji
Geliştirme 2
Bölümü
YöneticiPersonel
Atama Bölümü
Hayat Boyu
Öğrenme
Bölümü
Bimer
Destek
Hizmetleri
Bölümü
Öğretmen
Atama Bölümü
Din Öğretimi
Bölümü
Temel Eğitim
Bölümü
Hukuk İşleri
Bölümü
Özel Eğitim ve
Reh.Hzm
bölümü
Orta Öğretim
Bölümü
Bilgi Edinme –
Alo 147
Basın Yayın –
Protokol
Bölümü
İnşaat-Emlak
Bölümü
PERSONEL
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Şube Müdürü
Şef
Programcı
Bilgisayar İşletmeni
VHKİ (Okullar Dahil)
Memur (Okullar Dahil)
Ambar Memuru (Okullar
Dahil)
Teknisyen (Okullar
Dahil)
Teknisyen Yardımcısı
(Okullar Dahil)
Hizmetli (Okullar Dahil)
Aşçı (Okullar Dahil)
Şoför (Okullar Dahil)
Bekçi (Okullar Dahil)
1
7
19
1
1
46
21
1
17
1
117
1
1
3
RESMİ VE ÖZEL
OKUL/KURUMLARIMIZ
KURUM ADI
SAYISI
İLK OKUL
ORTA OKUL
İMAM HATİP ORTAOKULU
YİBO
ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA OKULU
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
71
41
12
1
4
5
FEN LİSESİ
İMAM HATİP LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANAOKULU
HALK EĞİTİM VE AKŞAM SANAT OKULU
BİLİM VE SANAT MERKEZİ
REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÖZEL ANAOKULU
ÖZEL İLK OKUL
ÖZEL ORTAOKUL
ÖZEL LİSE VE ANADOLU LİSESİ
TOPLAM RESMİ KURUM SAYISI
TOPLAM ÖZEL EĞİTİM KURUM SAYISI
GENEL TOPLAM
1
4
6
5
1
1
1
4
9
9
4
153
26
179
GENEL MÜDÜRLÜK BAZINDA RESMİ İÖ &
ORTAÖĞRENİM ÖĞRENCİ SAYILARI
GENEL MÜDÜRLÜK
OKULU
ERKEK
KIZ
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
1533
2771
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
İmam Hatip Ortaokulu
3503
3840
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
İlk Okul
12682
12145
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Orta Okul
7371
6757
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
127
169
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Anadolu Lisesi
2031
2021
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Fen Lisesi
211
203
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
4411
2852
Özel Eğitim Rehberlik ve Hizmet
Genel Müd.
Öğretilebilir Zihinsel Engelliler
(Eğitim Uygulama Okuluİlkokul)
62
43
31931
30801
TOPLAM KIZ – ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
62732
ÖĞRETMEN SAYILARI
KADROLU ÖĞRETMEN SAYISI
Okul Öncesi Öğretmen Sayısı
219
Sınıf Öğretmeni Sayısı
1028
Zihinsel ve İşitme Engelliler Sınıfı
Öğretmeni Sayısı
EK DERS ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI
Okul Öncesi Öğretmen Sayısı
5
Sınıf Öğretmeni Sayısı
13
26
Branş Öğretmeni Sayısı
2419
Branş Öğretmeni Sayısı
213
Toplam Kadrolu Öğretmen Sayısı
3692
Toplam Ek Ders Ücretli Öğretmen
Sayısı
231
Toplam Ek Ders Ücretli Öğretmen
Sayısı
231
TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI
3923
ÖĞRENCİ SAYILARI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRENCİ
SAYISI
Resmi Kurumlardaki Öğrenci
Sayısı
Özel Kurumlardaki Öğrenci
Sayısı
4422
385
ORTA OKUL ÖĞRENCİ SAYISI
Resmi Kurumlardaki Öğrenci
Sayısı
Özel Kurumlardaki Öğrenci
Sayısı
21821
1801
İLK OKUL ÖĞRENCİ SAYISI
Resmi Kurumlardaki Öğrenci
Sayısı
Özel Kurumlardaki Öğrenci
Sayısı
24878
1856
LİSE ÖĞRENCİ SAYISI
Resmi Kurumlardaki Öğrenci
Sayısı
Özel Kurumlardaki Öğrenci
Sayısı
16033
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
Resmi Kurumlardaki Öğrenci Sayısı
Özel Kurumlardaki Öğrenci Sayısı
67154
5548
1506
ŞUBE VE DERSLİK SAYISI
İLK OKUL
Sınıf Sayısı
(Zih. Eng. Reh. Merkezi ve Anaokulu Dahil)
Şube Sayısı
(Zih. Eng. Reh. Merkezi ve Anaokulu Dahil)
1064
1327
ORTA OKUL
Sınıf Sayısı
611
Şube Sayısı
975
LİSE
Sınıf Sayısı
(Mesleki Eğitim Dahil)
Şube Sayısı
(Mesleki Eğitim Dahil)
427
672
ÖĞRENCİ – DERSLİK SAYILARI
Derslik
Sayısı
DERSLİK
İHTİYAÇ OLAN
BAŞINA DÜŞEN
DERSLİK
ÖĞRENCİ
SAYISI
TOPLAM
SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
E
K
1064
16238
15303
31541
29,64
92
ORTA OKUL
611
12046
11576
23622
38,66
232
LİSE
427
9019
8520
17539
41,07
121
TOPLAM
2102
37303
35399
72702
34,59
445
İLK OKUL
HALK EĞİTİM MERKEZİ
ve
MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİ KURSİYER SAYILARI
HALK EĞİTİM – MESLEKİ EĞİTİM
Halk Eğitim Merkezi Kursiyer ve Öğrenci
Sayısı
Mesleki Eğitim Merkezi Öğrenci Sayısı
30630
1185
OKUL ÖNCESİ DEVAM EDEN
ÖĞRENCİLER
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ SAYILARI
YAŞLAR
ÖĞRENCİ SAYISI
3 YAŞ
DEVAM EDEN
287
4 YAŞ
DEVAM EDEN
1950
5 YAŞ
DEVAM EDEN
2570
DEVAMSIZ ÖĞRENCİ
BİLGİLERİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI
İLK OKUL DEVAMSIZ
ORTA OKUL DEVAMSIZ
ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖĞRENCİ SAYILARI
KAYITLI
ÖĞRENCİ SAYISI
DEVAMSIZ
ÖĞRENCİ SAYISI
KAYITLI
ÖĞRENCİ
SAYISI
DEVAMSIZ
ÖĞRENCİ SAYISI
KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK
12278
12833
65
62
10722
10991
16
11
TAŞIMALI OKUL BİLGİLERİ
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM OKULU DURUM
Taşıma Merkezi Okul Sayısı
5
Taşınan Okul Sayısı
17
Taşınan Öğrenci Sayısı
430
TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM OKULU DURUM
Taşıma Merkezi Okul Sayısı
8
Taşınan Okul Sayısı
7
Taşınan Öğrenci Sayısı
220
BURSLULUK VE PARASIZ
YATILILIK DURUMU
BURSLULUK ve YATILILIK DURUMU
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Burslu
Öğrenci Sayısı
1877
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Burslu
Öğrenci Sayısı
1818
Pansiyonda Kalan Öğrenci Sayısı
393
PANSİYON KONTENJANLARI
PANSİYON
TÜRÜ
TOPLAM
KAPASİTE
Sare Özkaşıkçı YİBO
Temel Eğitim
164
Fen Lisesi
Ortaöğretim
152
Meram Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri
Ortaöğretim
100
Dr. Ali Rıza Bahadır İHL
Ortaöğretim
80
PANSİYON ADI
TOPLAM
496
ENGELLİ EĞİTİMİ
DURUM TABLOSU ve GRAFİĞİ
REHABİLİTASYON MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SAYILARI
ZİHİNSEL BEDENSEL
2014 2015
2187
281
ZİHİNSEL +
BEDENSEL
İŞİTME
TOPLAM
KIZ
TOPLAM
ERKEK
GENEL
TOPLAM
220
597
1390
1867
3246
BİLGİSAYAR LABORATUVAR
VE BİLGİSAYAR SAYISI
BİLGİSAYAR LABORATUVAR DURUMU
Bilgisayar Sayısı
1380
Bilgisayar Laboratuvar Sayısı
70
FATİH PROJESİ
Uygulanan Okul Sayısı
Elektronik Tahta Sayısı
9
276
PROJELERİMİZ
AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİMİZ
PROJELERİMİZ
1
Comenius projesi, Bölgesel Ortaklıklar (Meram 75. Yıl
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
2
Comenius Projesi Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti (Kemal
Hatipoğolu İlkokulu)
3
Comenius Projesi Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti (Dr Ali Rıza
Bahadır İamam Hatip Lisesi)
4
Comenius Projesi İki Taraflı Okul Ortaklığı (Mehmet Kadir
Özgüzar Ortaokulu)
5
Comenius Projesi Çok Taraflı Okul Ortaklığı (Fen Lisesi)
6
Grundtvig Work Shop Projesi (Hadimi Ticaret Meslek Lisesi)
7
Grundtvig Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti (Sağlık İlkokulu)
10 CISKO IT Akademi
8
Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projeleri (Meram
Anadolu Lisesi)
11 Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi
9
Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri(Konya Mesleki ve
Teknik Lisesi)
1
81 Yıldız
2
Ana Kız Okuldayız
3
Beslenme Dostu Okullar
4
Bir Öğrenci Bir Fidan
5
Yetiştirme Kursları
6
Bir Öğrenci Bir Fidan
7
Beyaz Bayrak
8
Birleşen Güç Özel Sporcular
9
Büyük Öğrenci Projesi
12 Çık Dışarıya Oynayalım Projesi
10
Comenius Projesi İki Taraflı Okul Ortaklığı(Zeki Özdemir
Lisesi)
11
Comenius Projesi Bölgesel Ortaklıklar (Meram 75. Yıl Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi)
12
Comenius Projesi Çok Taraflı Okul Ortaklıkları (Meram Fen
Lisesi)
13
Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri (Meram Kozağaç
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
13 Dyned
14 Kitap Okuyalım
2014-2015
Eğitim ve Öğretim Yılı Konya İli
Meram İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Birimlerine Ait Sorunlar ve Çözüm Önerileri
BİRİMİNİZE AİT SORUNLARINIZ
1-Kurumumuzun daha geniş bir hizmet binasına ihtiyacı vardır. Bulunduğumuz bina tarihi olması hasebiyle tadilat
yapılamamaktadır. Servisler iç içedir. Toplantı salonumuz vs. bulunmamaktadır.
2-Bilhassa Ortaöğretimde derslik ve okul ihtiyacımız bulunmaktadır. Arsa temini ve inşaat hususunda zorluklar
çekilmektedir.
Tespit: Yapımı tamamlanmak üzere olan, okul inşaatlarında Temel Eğitime bağlı okullar kapsamında 4 okul
inşaatında 58 derslik, Din Öğretimine bağlı okullar kapsamında 2 okul inşaatında 72 derslik, Mesleki ve Teknik
Eğitime bağlı okullar kapsamında 1 okul inşaatında 24 derslik ile toplamda 154 derslik 2015-2016 eğitim-öğretim
yılında faaliyete başlayacaktır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
1-Kaymakamlığımız tarafından planlanan hükümet konağı projesi tamamlandığında bu sorun çözüme kavuşacaktır.
2- a) Konya Büyükşehir Belediyesinin 1/5000’lik planında Meram İlçesi için okul yerleri planlaması yapıldıktan
sonra belirlenecek okul arsalarına okul yapımı projeleri planlanmalıdır.
b) Okul ve derslik yaptıran hayırsever vatandaşlarımızı onurlandırarak onların katılımlarının artması
sağlanabilir. İlçe Müftülükleri ile irtibata geçilerek okula yardımın önemi hakkında vaaz verilerek hayırseverler
teşvik ettirilmelidir.
SON
Download

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 Yılı Brifing Raporu Sunusu