ÖZGEÇMİŞ
OZAN YILMAZ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
14.05.2014
DOÇENT
Adres
: Sakarya Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi (Ek Bina) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Serdivan /
Sakarya
Telefon
: 2642956151-6151
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 20.04.1980
Faks
:
Kadro Yeri
: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Doktora
2004-2008
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans-Tezli
2002-2004
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.
Lisans-Anadal
1997-2001
Akademik Ünvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2003-2004
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2004-2008
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2008-2010
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
YARDIMCI DOÇENT
2010
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
Farsça
KPDS,
İngilizce
ÜDS,
2010 (Güz), Puan: 90
2003 (Güz), Puan: 70
1
Üak Temel Alan
Temel Alan : Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı : Eski Türk Edebiyatı
Anahtar Kelime 1 : Eski Türk Edebiyatı
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
TULUM MUHAMMED EMİR, (2014). YENİŞEHR-İ FENER MÜFTÜSÜ İZZET DÎVÂNI( İNCELEME-METİN ),
1.
Sakarya Üniversitesi
BİRDAL TUĞBA, (2013). Dânişmendzâde Şevket Gavsî'nin Gülzâr-ı Şebâb'ının transkripsiyonu ve
2.
incelemesi, Sakarya Üniversitesi
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
asos
1.YILMAZ OZAN (2013). "Gelenekten Deyişe": Klasik Türk ve Fars Edebiyatlarının Ortak İfade Biçimlerinden
"Başa Toprak Saçmak"". Türük(2), 336-350.
asos
2.YILMAZ OZAN (2011). Enderunlu Fâzıl Divanı'nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme-i Yehûdî-beçe.
Türkbilig(22), 1-30.
MLA
3.YILMAZ OZAN (2011). Klasik Türk Şiirinde Bir Coğrafya Terimi Olarak “Tîg. Journal of Turkish Studies, 35
(3), 337-348.
asos
4.YILMAZ OZAN (2010). Şiraz’dan Trabzon’a Bir Kültür Köprüsü: Murtaza Trabzonî ve Urfî Şerhleri. Türk
Dünyası Araştırmaları(187), 139-158.
asos
5.YILMAZ OZAN (2009). Klasik Türk Edebiyatı’nda Bir Deyim: Ter Düşmek. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
(21), 155-170.
MLA
6.YILMAZ OZAN (2009). Klasik Türk Şiirinde Bir Tıp Terimi Olarak Cebr. Journal of Turkish Studies, 33(2),
371-382.
ASOS INDEX
7.YILMAZ OZAN (2007). Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü. TALİD, 5(9), 271-304.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.YILMAZ OZAN (2011). Klasik Türk Edebiyatı’nda Bir Başka Anlamıyla Bahâr. AÜDTCF Türkoloji Dergisi, 181,
177-194.
2.YILMAZ OZAN (2009). Bir Av Tabiri Olarak İltifât. Acta Turcica(1), 434-441.
3.YILMAZ OZAN (2011). "Bir Münekkit Var Şârihten İçeri": Türk Şerh Edebiyatı'nda Reddiye Geleneği ve Sudîi Bosnevî Örneği. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi(7), 107-154.
4.YILMAZ OZAN (2010). Cinas Usûlüne Dayalı Farsça-Türkçe Bir Lügat: Ravzatü’l-Cinâs. Dil ve Edebiyat
Araştırmaları Dergisi, 2, 159-182.
5.YILMAZ OZAN (2008). Metin Te’sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi
Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numarada Kayıtlı Mecmua ve Muhtevası.
Araştırmaları Dergisi, 1(1), 255-280.
Divan Edebiyatı
2
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.YILMAZ OZAN (2008). Farsça Fütüvvetnâmelerden Hareketle Esnaf Pîrleri ve Fütüvvet Âdâbı Üzerine Bir
Değerlendirme. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2,
1175-1193.
2.YILMAZ OZAN (2013). Sûdî'nin Gülistân Şerhi'nden Hareketle XVI. Yüzyıl Nesir Dili ve Üslubu Üzerine
Tespitler. ,Osmanlının Nesir Dili Uluslararası Sempozyumu
3.YILMAZ OZAN (2013). "Türk Şerh Edebiyatı'nda Gelibolu. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.YILMAZ OZAN (2006). Şiraz’dan Edirne’ye Sebk-i Hindî Köprüsü: Neşâtî ve Urfî Şerhleri. İstanbul Kültür
Üniversitesi I. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 391-403.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
null
1.
Gülistân Şerhi (Sudî-i Bosnevî) (2012)., YILMAZ OZAN, ÇamlıcaÇamlıca, Sayfa Sayısı 1115,
ISBN:6055331054, Türkçe
2.
Îzâhu'l-Merâm alâ-Vilâdeti Seyyidi'l-Enâm (2011)., YILMAZ OZAN, KurtubaKurtuba, Sayfa Sayısı
447, ISBN:978-975-6743-88-1, Türkçe
3.
Sadi ile Sudi Arasında Gülistan Şerhi'nden Seçmeler (2011)., YILMAZ OZAN, Kesit YayınlarıKesit
Yayınları, Sayfa Sayısı 112, ISBN:978-605-4117-72-7, Türkçe
4.
Bir Sürgün Şaheseri: Mihnetkeşân (2007)., YILMAZ OZAN, Sahhaflar Kitap SarayıSahhaflar Kitap
Sarayı, Sayfa Sayısı 378, ISBN:978-975-674-337-9, Türkçe
5.
Hazana Sürgün Bahar: Keçecizade İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr (2005)., YILMAZ OZAN,
Sahhaflar Kitap SarayıSahhaflar Kitap Sarayı, Sayfa Sayısı 767, ISBN:975-6743-23-9, Türkçe
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
Türkçe
3
FARSÇA II
Türkçe
3
18.-19. YÜZYILLAR KTE NAZIM
Türkçe
4
13.-15. YÜZYILLAR KTE NAZIM
Türkçe
4
16.17. YÜZYILLAR KTE NAZIM
Türkçe
4
FARSÇA I
Türkçe
3
FARSÇA GRAMERİ
Türkçe
3
2013-2014
Lisans
3
2012-2013
Doktora
KLASİK TÜRK EDEBİYATI PALEOGRAFYASINA GİRİŞ
Türkçe
3
13-15. YY KTE NESİR
Türkçe
3
16-19. YY KTE NESİR
Türkçe
3
OSMANLI TÜRKÇESİ I
Türkçe
3
OSMANLI TÜRKÇESİ II
Türkçe
3
FARSÇA GRAMERİ
Türkçe
3
4
Download

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız.