http://www.hubigem.hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Meral Özgüç
3 Mart 2015
17 Şubat 2013 tarih ve 28562 sayılı Resmi Gazete’de
yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ
Müdür
(HÜTF Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Rıza Köksal ÖZGÜL
Müdür Yardımcısı
(HÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Metabolizma Bilim Dalı)
Uzm. Dr. Ayşe YÜZBAŞIOĞLU
Müdür Yardımcısı
(HÜTF Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Ayşe Nurten AKARSU
Üye
(HÜTF Tıbbi Genetik Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Ali DURSUN
Üye
(HÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Metabolizma Bilim Dalı)
Doç. Dr. Fatih ÖZALTIN
Üye
(HÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Nefroloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Aytekin AKYOL
(HÜTF Patoloji Anabilim Dalı)
Üye
2014 Yılı Planlanan Faaliyetler
Uluslararası biyobankalama kalite güvence bilgi ağlarına
üyelik
ESBB (European Middle Eastern & African Society for
Biopreservation & Biobanking)
BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources
Research Infrastructure)- ERIC (European Research
Infrastructure Consortium)
“Biyobankalar-Etik ve Hukuksal Çerçeveler” konulu
eğitim toplantısı – Bahar 2014 (Biyoetik Merkezi ile
işbirliği)
Tıpta uzmanlık seviyesinde “Genombilim ve Kişisel
Tedavi Yöntemleri” konulu eğitim/ sertifika programı
2014 Yılı Gerçekleşen Faaliyetler
ESBB
(European Middle Eastern & African Society for
Biopreservation & Biobanking)
“2014 Türk-Alman Bilim Yılı”
2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik
Düzenleme Desteği (Yürütücü: Prof. Dr. Meral Özgüç)
2534-TÜBİTAK ile Federal Almanya
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı,
Uluslararası Ofisi (BMBF-IB) arasındaki
işbirliği çerçevesinde “2+2 Programı”na
başvuru yapılmaktadır.
BBMRI
(Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)ERIC (European Research Infrastructure Consortium)
Ulusal Konsorsiyum
1. Dokuz Eylül Üniversitesi ArGe Merkezi Biyobankası
2. Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Kaynak Bankası ve Genombilim Uygulama ve
Araştırma Merkezi (HÜBİGEM)
3. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) H. Behçet Yaşam Bilim
Merkezi Biyobankası
Mart 2014 Üyeler ve Gözlemciler
EuroBioBank
(European Network of DNA,
Cell, Tissue Banks for Rare
Diseases)
Mayıs 2014 itibariyle
üyelik
http://www.eurobiobank.org/en/partners/description/hacettepe.htm
Tıpta uzmanlık seviyesinde “Genombilim ve
Kişisel Tedavi Yöntemleri” konulu eğitim programı
“Biyobankalar-Etik ve Hukuksal Çerçeveler”
konulu eğitim toplantısı
(Biyoetik Merkezi ile işbirliği)
Biyobankalama ve
Kalite Güvence Sistemleri
Eğitimi
(HUBİGEM-Uluslararası
Firma)
Hacettepe Biyobankası
Araştırmalardaki Altyapı
An International Multicenter Registry Study on Autosomal
Recessive Polycystic Kidney Diseases (ARPKD) – AREGPKD
Uluslararası Çok Merkezli Otozomal Resesif Polikistik Böbrek
Hastalığı Kayıt Sistemi Çalışması: ARegPKD Çalışması
Nosology and Molecular Diagnosis of the Degenerative
Recessive Ataxias (ERA-NET E-Rare)
Dejeneratif Resesif Ataksilerin Nozolojisi ve Moleküler Tanısı
Orphans Unite: Child Better Together -European Management
Platform for Childhood Interstitial Lung Disease (AB-FP7)
Görülen Hastalıklar Ünitesi: Çocuklar için Daha İyiye-Çocukluk
Çağı İntersitisiyel Akciğer Hastalıkları için Avrupa Yönetim
Platformu
2015 Yılı Planlanan Faaliyetler
Eğitim
Tıpta Uzmanlık
Genombilim ve Klinikte Uygulamaları
Teknik Seminerler
Biyolojik Örnek Bankalama ve Kalite Güvence Sistemleri
Çalıştay
Klinik Araştırmalarda Biyobankalar
(Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu/Klinik
İlaç Araştırması Dairesi)
TÜBİTAK 1000-2015-1 - Üniversitelerde Ar-Ge Strateji
Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması
Download

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği