SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 84 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTI YERİ
:SİVAS
TOPLANTI TARİHİ :26.03.2014
TOPLANTI SAATİ :10.30
S.No
İli
İlçesi
Konusu
Pafta
Ada
Parsel
Mülkiyeti
Tescilli Hükümet Konağı
Tessisat Projelerinin
Değerlendirilmesi
Sit Türü
Derecesi
Grubu
14
89
29
Maliye Hazinesi
Sit Dışı
Sivas Belediyesi
Sivas Bel. Bşk.
58.00.64
_
4742
5
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Sivas Belediyesi
Sivas Bel. Bşk.
58.00.332
51
508
91
TCDD
Sit Dışı
TCDD 4 Böl. Müd.
Sivas Bel. Bşk.
58.00.315
Sivas Bel. Bşk.
Sivas
Vakıflar Bölge Müd.
58.00.298
Osman ÇONGAR
Sivas Bel. Bşk.
Sivas
Vakıflar Bölge Müd.
58.00.260
1
Sivas
Merkez
2
Sivas
Merkez Yüceyurt Mah. İmar Uygulaması
3
Sivas
Merkez
T.C.D.D Gar Binası Giriş
Kapılarının Değiştirilmesi
Nereden Geldiği
Temsilcisi
Dosya No
4
Sivas
Merkez
Taşhan Cephe Tadilatı
12
228
23
Vakıflar Genel
SivasVakıflar Bölge
Müdürlüğü ve Koruma Alanı
Müdürlüğü
Özel Mülkiyet
5
Sivas
Merkez
Eski Paşa Hamamı Bitişik
Parselde Yeni Yapılanmanın
Değerlendirilmesi
17
238
230
Özel Mülkiyet Koruma Alanı
6
Sivas
Merkez Kızılırmak Mah. Çeşme Yapımı
219
2059
8
Sivas Belediyesi
Sit Dışı
Sivas Belediyesi
Sivas Bel. Bşk.
Sivas
Vakıflar Bölge Müd.
58.00.493
7
Sivas
Merkez
Kabalı Camii Wc-Avlu Proje
Tadilatı
219
2059
10
Sivas Belediyesi
Sit Dışı
Sivas Belediyesi
Sivas Bel. Bşk.
Sivas
Vakıflar Bölge Müd.
58.00.494
8
Sivas
Merkez
Kazancılar Camii Proje Tadilatı
177
160
42
Vakıflar Bölge
Müdürlüğü
Sit Dışı
Sivas Vakıflar Bölge
Müdürlüğü
Sivas Bel. Bşk.
Sivas
Vakıflar Bölge Müd.
58.00.479
9
Sivas
Merkez
Sivas Arkeoloji Müzesi Tadilat
138
29
38
Maliye Hazinesi
Sit Dışı
Sivas Bel. Bşk.
58.00.258
10
Sivas
Merkez
16
222
6
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Sivas Bel. Bşk.
58.00.421
11
Sivas
Merkez
Çarşıbaşı Mah. Proje Tadilatı
Sarıdemir Köyü İninardı
Yerleşiminin tescilinin
değerlendirilmesi
Sivas Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü
Sivas Belediyesi
_
112
16-17
Özel Mülkiyet
Maliye Hazinesi
_
Sivas Valiliği
12
Sivas
Yıldızeli
Yolkaya Köyü, 2B Sahalarının
Orman Parselinden İfrazı
_
133
1
Maliye Hazinesi
I. Der. Ark.
Sit
Kayseri Orman Böl.
Müd. Kadastro ve
Mülkiyet Şub. Müd.
Sivas Valiliği
Sivas
Müze Müd.
58.10.37
13
Sivas
Divriği
Zeliha Hatun Mah. İskan İzninin
Değerlendirilmesi
_
278
26
Özel Mülkiyet
Kentsel Sit
Divriği Belediye
Başkanlığı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü.
Divriği Bel. Bşk.
58.01.102
14
Sivas
Divriği
Çarşı Mah.Yeni Yapılanma
_
103
1
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Divriği Belediyesi
Sivas Valiliği
Sivas
58.00.534
Müze Müd.
Divriği Bel. Bşk.
Sivas
58.01.263
Vakıflar Böl. Müd.
15
Sivas
Divriği Bekir Çavuş Hamamı Kazı istemi
16
Sivas
Şarkışla
17
Sivas
Gemerek
Tescilli Hacı Himmetli Camii
Onarım
Ekizce Köyü Kayacık
Mevkiideki Kaçak Kazının
değerlendirilmesi
J40a13d
2b
163
1
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Kentsel Sit
49
230
1
Sivas Vakıflar
Bölge
Müdürlüğü
Sit Dışı
_
108-109
1,3-5
_
Sit Dışı
36,37,39,40,
Maliye Hazinesi
41,42,43,45,
Kamu Orta Malı
46,47,48,50,
Özel Mülkiyetler
55,56, 33
Vakıflar Bölge
Müdürlüğü
Divriği Bel. Bşk. Sivas
Müze Müd. Sivas
Vakıflar Böl. Müd.
58.01.142
Sivas Vakıflar Bölge Şarkışla Bel. Bşk.
Sivas
Müdürlüğü
Vakıflar Böl. Müd.
58.09.64
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Sivas
Müze Müd.
58.02.49
_
Sivas Müze
Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas
Müze Müdürlüğü
58.06.85
I. Der. Ark.
Sit
Sivas İl Özel İdaresi
Sivas Valiliği
Sivas
Müze Müd.
58.06.84
I. ve III.
Baharözü
Derece
Belediye Başkanlığı
Arkeolojik Sit
Baharözü Bel. Bşk. Sivas
Müze Müd.
58.12.20
18
Sivas
Kangal
Ceviz Köyü, Ceviz Köyü
Höyüğü'nün Tescili İstemi
_
121
119
19
Sivas
Kangal
Bektaş Köyü Höyük Tepesi
Tümülüslerinin Tescilinin
Değerlendirilmesi
_
132
177
Maliye Hazinesi
20
Sivas
Ulaş
Baharözü Beldesi Koruma
Amaçlı İmar Planı
_
_
_
_
21
Sivas
Ulaş
Tecer Köyü Köprüsü Tescili
_
_
_
_
Sit Dışı
Ulaş Kaymakamlığı
Sivas Valiliği
58.12.53
22
Sivas
Zara
Yenicami Mahallesi Koruma
Alanları ve Yeni Yapılanma
_
_
_
_
Koruma Alanı
KVMGM
Zara Bel. Bşk.
Sivas
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
58.11.75
23
Sivas
Gürün
Şuğul Mahallesi'nde bulunan
Hazine Arazisinin Bir Kısmının
Tahsisi İstemi
_
420
73
Maliye Hazinesi
I. Derece
Arkeolojik Sit
Gürün Belediye
Başkanlığı
Sivas Çev. ve Şeh. İl Müd.
Sivas Müze Müd. Gürün
Bel. Bşk.
58.03.10
24
Sivas
Gemerek
_
128
78
Maliye Hazinesi
_
25
Sivas
Şarkışla
_
104
111
Özel Mülkiyet
_
Sivas Müze
Müdürlüğü
Sivas Müze
Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas
Müze Müd.
Sivas Valiliği
Sivas
Müze Müd.
26
Sivas
Hafik
_
_
1495, 1496
Özel Mülkiyet
Maliye Hazinesi
I. Der. Ark.
Sit
Kurul Kararı
Sivas Valiliği
Sivas
Müze Müd.
Yeniköy Köyü, Yeniköy
Tümülüsü'nün Tescili İstemi
Emlak Karacaören Köyü Tek
Mezar'ın Tescili İstemi
Çimenyenice Köyü, Küçük
Söğüşger Höyüğü Sit Sınırlarının
ve Sit Fişinin Onaylanması
58.02.50
58.09.77
58.04.42
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 85 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTI YERİ
:SİVAS
TOPLANTI TARİHİ :27.03.2014
TOPLANTI SAATİ :09:30
S.No
İli
İlçesi
Konusu
Pafta
Ada
Parsel
97
993
1, 2
_
369
336
Özel Mülkiyet
1
Tokat
Merkez
Ankara Mahallesi, Dökülentaş
Höyüğü'nün Sit Sınırlarının
Yeniden Belirlenmesi ve Sit
Fişinin Onaylanması
2
Tokat
Merkez
Soğukpınar Mah. Yeni
Yapılanma
Çöreğibüyük Köyü Pir Mehmet
Türbesi Kurul Kararının
Uygulanması
Yenitabakhane Mah.Proje
Tadilatı
Mülkiyeti
Sit Türü
Derecesi
Grubu
Maliye Hazinesi I.Der.Ark.Sit
Nereden Geldiği
Temsilcisi
Dosya No
Kurul Kararı
Tokat Bel. Bşk.
Tokat Müze Müd.
60.00.594
Tokat Bel. Bşk.
60.00.599
Tokat Vakıflar Bölge Müd.
KAYP
Tokat Belediyesi
Sit Dışı
Kurul Raportörü
Çöreğibüyük Köyü
Muhtarlığı
Tokat Valiliği
Tokat Vakıflar Böl. Müd.
60.00.201
Tokat Belediyesi
Tokat Bel. Bşk.
60.00.589
H37
_
79
Köy Tüzel
Kişiliği
5
115
18
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
3
_
3192
Akbelen
Belediyesi
Sit Dışı
19
269
19
Doğan Bey
Vakfı
Tarihi Ticari
Sit Alanı
_
369
4
Özel Mülkiyet
Kentsek Sit
Tokat Belediyesi
Tokat Bel. Bşk.
60.00.572
_
_
_
_
I. Derece
Arkeolojik Sit
Tokat İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü
Tokat Bel. Bşk.
Tokat Müze Müd.
60.00.71
Tescilli Taşhan'ın G.O.P
Merkez Bulvarına Cepheli Dükkanlarında
Güneşlik Yaptırılması Talebi
19
269
19
Doğan Bey
Vakfı
Tarihi Ticari
Sit Alanı
Zile
Ali Kadı Mah. İzinsiz Uygulama
_
192
4
Özel Mülkiyet
Kentsel Sit
Etkileme
Geçiş Alanı
Tokat
Sulusara
y
Sebastopolis Antik Kenti
Koruma Amaçlı İmar Planı
_
_
_
_
Tokat
Sulusara
y
Alpudere Köyü Tescilli Konuk
Odası Karar Düzeltme
_
_
862
Özel Mülkiyet
3
Tokat
Merkez
4
Tokat
Merkez
5
Tokat
Merkez
6
Tokat
Merkez
7
Tokat
8
Tokat
9
Tokat
10
Tokat
11
12
Akbelen Köyü Camii Basit
Onarım
Tescilli Taşhan'ın 61/41 nolu
Dükkanına Doğalgaz Tesisatı
Uygulanması Talebi
Soğukpınar Mah Tescilli Yapıda
Merkez
Onarım
Tokat Kalesi'nde Araştırma
Kazısı Sondaj ve Temizlik
Merkez
Çalışması İstemi
Akbelen Belediyesi
Akbelen Bel. Bşk.
Tokat Vakıflar Bölge
60.00.134
Tokat Vakıflar Bölge Müd.
Müd.
Tokat Vakıflar Bölge
Tokat Bel. Bşk.
Müd.
Tokat Vakıflar Bölge Müd.
Tokat Vakıflar Bölge
Tokat Bel. Bşk.
Müd.
Tokat Vakıflar Bölge Müd.
Zile Belediyesi
I. II. III.
Derece
Sulusaray Belediyesi
Arkeolojik Sit
Sit Dışı
Kurul Raportörü
60.00.47
60.00.47
Zile Bel. Bşk.
60.07.271
Sulusaray Bel. Bşk.
Tokat Müze Müd.
60.09.04
Tokat Valiliği
60.09.40
13
Tokat
Erbaa
Tescilli Revakbaba Türbesi
Onarımı
1
14
Tokat
Erbaa
Horoztepe Nekropolü Kurtarma
Kazısı İstemi
_
15
Tokat
Zile
Çekerek Regülatörü ve HES
Projesi kapsamında Narlıkışla
Köyü Mezar Tepesi Yerleşiminin
Tescilinin Değerlendirilmesi
16
Tokat
Zile
Cedit Mahallesi Tek Katlı
Dükkanda onarım
17
Tokat
Zile
Şeyh Nusrettin Türbesi İfraz
591
Köy Tüzel
Kişiliği
I.Derece
Arkeolojik Sit
Tokat Vakıflar Böl.
Müd.
Tokat Valiliği
Tokat Vakıflar Bölge Müd.
60.03.11
248
7
Erbaa Belediyesi
I. Derece
Arkeolojik Sit
Tokat İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü
Erbaa Bel. Bşk.
Tokat Müze Müd.
60.03.13
_
_
_
_
_
Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel
Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Müze Müd.
60.07.265
_
230
12
Özel Mülkiyet
Kentsek Sit
Zile Belediyesi.
Zile Bel. Bşk.
60.07.270
104
44
Köy Tüzel
Kişiliği
Sit Dışı
Zile Kaymakamlığı
Tapu Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Vakıflar Bölge Müd.
60.07.15
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 86 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTI YERİ
:SİVAS
TOPLANTI TARİHİ :28.03.2014
TOPLANTI SAATİ :09.30
S.No
İli
1
Malatya
Çöşnük İnderesi Mevki Tabiat
Merkez Parkı Tescili İçin Kurum Görüşü
Bildirilmesi Talebi
2
Malatya
Merkez
3
Malatya
4
5
6
7
İlçesi
Konusu
Çöşnük İnderesi Mevki Vasıf
Değişikliği Talebi
Sit Türü
Derecesi
Grubu
Nereden Geldiği
Temsilcisi
Dosya No
47 Maliye Hazinesi
Taşınmaz
Kültür Ve
Tabiat Valığı
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı 15.Bölge
Müd.
Malatya Bel Bşk. Malatya
Müze Müd. Malatya Çevre
ve Şehircilik İl Müd.
44.00.12
79
Maliye Hazinesi
Taşınmaz
Kültür Ve
Tabiat Valığı
Malatya İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü
Malatya Bel Bşk. Malatya
Müze Müd. Malatya Çevre
ve Şehircilik İl Müd.
44.00.12
-
814-815
Özel Mülkiyet
Battalgazi Belediyesi
Battalgazi Bel. Bşk.
44.09.01
-
4623
Özel Mülkiyet
Battalgazi Belediyesi
Battalgazi Bel. Bşk.
44.09.01
-
6240
Özel Mülkiyet
Battalgazi Belediyesi
Battalgazi Bel. Bşk.
44.09.01
136
43
Özel Mülkiyet
Etkileşim
Alanı
Etkileşim
Alanı
Etkileşim
Alanı
Sit Dışı
Niksar Belediyesi
Niksar Bel. Bşk.
60.04.249
61
3
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Niksar Belediyesi
Niksar Bel. Bşk.
60.04.46
Pafta
Ada
-
1020
1035
-
1035
Battalgaz
İmar Planı Tadilatı
i
Battalgaz
Malatya
İmar Planı Tadilatı
i
Battalgaz
Malatya
İmar Planı Tadilatı
i
Tokat
Niksar Bengiler Mah. Yeni Yapılanma 30.30Va
İsmetpaşa Mahallesinde İfraz 30.27.B.
Tokat
Niksar
İşlemi
b
Mülkiyeti
Parsel
79
Ali ALKAN
Bölge Kurulu Müdür V.
Download

S.No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Sit Türü Derecesi