ÜST EĞİTİM
KURUMLARINI
TANIMA
GÜÇHAN ERİ
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
HANGİ LİSELERE
GİDEBİLİRİM?
Fen Liselerine,
 Sosyal Bilimler Liselerine,
 Anadolu Liselerine,


Çok Programlı Anadolu Liselerine
Anadolu Meslek Programı
Anadolu Lisesi
Anadolu İmamhatip Programı

Anadolu İmamhatip Liselerine

Özel Okullar

Meslek ve Teknik Anadolu Liselerine
Adalet Meslek Lisesi
Anadolu İletişim Meslek Lisesi
Anadolu Kız Meslek Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi
Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Anadolu Teknik Lisesi
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Denizcilik Anadolu Teknik Meslek Lisesi
Denizcilik Meslek Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi
İkili Meslek Eğitim Merkezi
İmam hatip Lisesi
Kız Meslek Lisesi
Kız Teknik Lisesi
Sağlık Meslek Lisesi
Tarım Anadolu Meslek Lisesi
Teknik Lise
Ticaret Meslek Lisesi
Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi
FEN LİSELERİ
 Fen ve matematik alanında yetenek,
 Yeni teknolojiyi kullanan,
 Yeni bilgi üreten,
 Projeler hazırlayan bireyler.
 Eğitim-öğretim süresi 4yıl (hazırlık+3yıl)
 Yatılı ve karma okullar
 Öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda
gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler.
Laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir.
 Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu
derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları
da öğretilir.
 Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce
okutulmaktadır.
 Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin ağırlığı
%60’dan az olamaz, alan/bölüm olarak sadece “Fen
Bilimleri” vardır.
 Bu okullardan mezun olan öğrenciler, LYS’yi kazanmaları
halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim
programlarına devam edebilmektedir.
 Mezunların üniversite sınavını kazanamamak gibi
endişeleri yoktur. Mezun olan 96 öğrencinin %10’u Temel
Bilimlere(matematik, fizik, kimya, biyoloji..) %10’u Tıp,
%80’i de Mühendislik öğrenimine giderler.

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında yetenek
 Amaçlarından biri; siyaset ve bürokrasiye kültürlü;
devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik
kazandıracak elemanları yetiştirmektir.

Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık
sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır.
 Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda
gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler.

Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.
 Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce
okutulmaktadır.

ANADOLU LİSELERİ
 Öğrencileri
ilgi, yetenek ve başarılarına göre
yükseköğretime hazırlar.
 Yabancı
dil öğrenimi ağırlıklıdır.
 Öğrenim
süreleri 4 yıldır.
 Mezunların
Üniversitelere yerleşme oranı Fen
liselerinden sonra ikinci sıradadır.
 Bu
okullarda birinci yabancı dil
İngilizce, Almanca veya Fransızca
verilmektedir.
olarak
eğitim

TABAN PUANLARI İSTANBUL.doc
ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ





Anadolu Meslek Programı
Anadolu Lisesi Programı
Anadolu İmam Hatip Programı
Çok programlı liselerin amacı nedir?
Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde ortaöğretimin genel,
mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim
altında uygular.
Farklı öğretim programlarını tek çatı altında toplayarak
uygulayan çok programlı liseler kendi bünyelerinde yüksek
öğretime hazırlayan programları, hem mesleğe hem de
yüksek öğretime hazırlayan programları ve iş hayatına
hazırlayan programları bulundurur.





Çok programlı liselerin özellikleri nelerdir?
Öğrencilere bitirdikleri programa ait diploma (Lise, Meslek Lisesi,
imam Hatip Lisesi gibi) düzenler.
Çok programlı liselerin öğrencilerine sunduğu olanaklar
nelerdir?
Çok programlı liselerin yatılılık olanakları kız, erkek ve karma
olarak Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl yayımlanır. Gündüzlü de
kalınabilir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim programı mezunları teknisyen
unvanını kullanırlar.
Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladıklarında, genel lise
mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar.
Mezunları, YGS ve LYS' ye katılma hakkına sahiptirler. Mezun
oldukları alan/dal devamı niteliğinde veya en yakın programların
uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak devam
edebilirler. Alanlarının devamı niteliğinde olan yükseköğretim
kurumlarını tercih etmeler durumunda kendilerine ek puan verilir
Çok programlı liselerde, staj/ işletmelerde mesleki eğitim
uygulaması nasıl yapılır?
 Eğitim; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün
işletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilir.
 Takip ettikleri programlarına göre işletmelerde beceri eğitimi
için iş yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iş yerlerince
yaşlarına ve mevzuatına uygun olarak ücret ödenir. Millî Eğitim
Bakanlığınca da sigorta işlemleri ve prim ödemeleri yapılır.
 Ayrıca; teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda
yapan öğrenciler, meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını
geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve
hizmet ortamında yetişmelerini ve kurumda olmayan tesis,
araç- gereci tanımalarını sağlamak amacıyla staj çalışması
yapmak zorundadırlar.
 Çok programlı lise öğrencilerinin staj süresi ise 300 saattir. Staj
çalışmasının 1/3'ü 10 uncu sınıfın bitiminde, geri kalan kısmı ise
11 inci sınıftan itibaren yapılabilir.
ÖRNEKLER…
PENDİK-Kurtköy ÇPL
 KARTAL- Hacı İsmail Gündoğdu ÇPL
 KARTAL- Vali Erol Çakır ÇPL
 MALTEPE- Orhangazi ÇPL
 TUZLA- Kaşif Kalkavan ÇPL

!!!
PUANSIZ ALIYOR
TERCİH LİSTEMİZE YAZMAK ZORUNDAYIZ
ANADOLU İMAM HATİP
LİSELERİ
İmam Hatip Liseleri ülkemizdeki din hizmetlerinin
görülebilmesi için açılmıştır.
 Öğrenim süresi 4 yıldır.
 Yatılı/Gündüz eğitim yapan karma öğretim
kurumlarıdır.
 Anadolu İmam Hatip Meslek Liselerinde genel kültür
derslerinin yanı sıra dini ağırlıklı Kur’an-ı Kerim,
Arapça, Hadis, Fıkıh, Tefsir, İslam Tarihi öğretim
programı, Karşılaştırmalı dinler tarihi dersi vb.
meslek dersleri de verilmektedir.
 Alanıyla ilgili yüksek öğretim programları tercih
edildiğinde ek puandan yararlanılır .

Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim
Kurumları
 İmam
hatip meslek ve anadolu imam hatip
meslek liselerinden mezun olan öğrenciler
istemeleri halinde ilahiyat (ön lisans) (açık
öğretim) meslek yüksek okuluna sınavsız olarak
gidebilirler. Ayrıca “Dikey Geçiş Sınavına”
başvurarak başarılı oldukları takdirde ilahiyat
4 yıllık lisans eğitimine devam edebilirler.
MESLEK VE TEKNİK
ANADOLU
LİSELERİ
1.ANADOLU SAĞLIK MESLEK
LİSESİ

Hemşirelik programı ile Sağlık Alanı; Acil Tıp,
Anestezi, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik
Protez-Ortez, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar,
Tıbbi Sekreterlik dallarında ortaöğretim
seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.



Sağlık liseleri ilköğretim üzerine öğrenim veren yatılı,
gündüzlü ve karma ve tam gün eğitim veren okullardır.
Sağlık Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
Sadece İstanbul Validebağ Anadolu Meslek Lisesinde 5
yıl eğitim verilmektedir.
2. sınıftan itibaren sağlık kurumlarının
bölümlerinde staj yapma zorunluluğu vardır.
ilgili
Mezuniyet Sonrası İş İmkânları
 Okulu
bitirenler “Sağlık Teknisyeni” olarak
mezun olurlar. Sınavlarda başarılı olanlar
alanlarıyla ilgili olarak sağlık sektöründe
çalışmaya başlarlar.
 Ayrıca
özel kurum ve kuruluşlarda da açılan
sınavlara katılırlar. Kazandıkları takdirde
sağlık teknisyeni olarak göreve başlarlar ve
Devlet Memurları Kanununca tanınan haklardan
yararlanırlar.
Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim
Kurumları



Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma
hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı
niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih
etmeler durumunda da kendilerine ek puan
verilmektedir.
Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde
veya en yakın programların uygulandığı meslek
yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.
Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar
istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey
Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda
alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

İstanbulda sağlık hizmetleri bölümü olan mesleki
ve teknik liseler.docx
BİR ÖRNEK..
PROF. DR. HULUSİ BEHÇET MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ ( Eski Adıyla Ercan Görür And
Sağlık Meslek Lisesi)
ALAN
DAL
Acil sağlık hizmetleri
Acil tıp teknisyenliği
Hemşirelik
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar
Teknisyenliği
2.
ANADOLU TEKNIK LISESI
ANADOLU MESLEK LISESI
ENDÜSTRI MESLEK LISESI





Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel
kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte
endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az
bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem
de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır.
Anadolu teknik ve meslek liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce
yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.
Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu
programlarına girebilmektedirler.
Alanıyla ilgili yüksek öğretim programlarını tercihte ek puandan
yararlanılır .
Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve
sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca
TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

İşletmelerde mesleki eğitim uygulamasında asgari
ücretin en az % 30′u oranında ücret işletmece, sigorta
primleri devletçe ödenir. İşletmelerde pratik eğitim
gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına
karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli
Eğitim Bakanlığı’nca ödenmektedir.
Mezuniyet Sonrası İş İmkânları
 Anadolu Teknik Liselerinden “Teknisyen” olarak mezun
olanlar, yabancı dille eğitim görmenin avantajlarına
sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe
başladıklarında normal lise mezunlarına göre bir üst
derece ile göreve başlarlar. İş bulma şansları oldukça
yüksektir. Bu eğitim kurumundan mezun olanlara
meslek lisesi diplomasının yanı sıra ustalık belgesinin
yetki ve sorumluluklarını taşıyan “İşyeri Açma Belgesi”
verilir. Mezunlar istemeleri halinde bu belge ile mezun
oldukları alanda işyeri açabilirler.
BİR ÖRNEK..
Halil Kaya Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 Harmandere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 Nuh Kuşçulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 Pendik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
 Pendik IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

http://mtegm.meb.gov.tr/TR/okullar.asp?=
Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3. TİCARET MESLEK LİSELERİ
 İlköğretim
üzerine dört yıl eğitim
süreli meslek liseleridir.
 Bu
okullarımızda, kamu ve özel sektörün
muhasebe ve finansman, büro yönetimi
ve sekreterlik, pazarlama, sigortacılık
ve
risk
yönetimi
ile
bilgisayar
alanlarında görev alacak, bilgi ve
iletişim teknolojisini en iyi şekilde
kullanabilen, girişimcilik eğitimi almış,
kendi başına iş yapabilecek nitelikte
insan gücü yetiştirilmektedir.
TICARET MESLEK LISELERINDE BULUNAN
BÖLÜMLER
MUHASEBE VE FİNANSMAN
ALANI
 Muhasebe Dalı
 Bilgisayarlı Muhasebe Dalı
 Bankacılık Dalı
 Dış Ticaret Dalı
 Borsa Hizmetleri Dalı
 Kooperatifçilik Dalı
SİGORTACILIK VE RİSK
YÖNETİMİ ALANI
 Sigortacılık Dalı
 Sigorta Satış Temsilciliği Dalı
PAZARLAMA ALANI
 Satış Yönetimi Dalı
 Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler
Dalı
 Perakendecilik ve Mağaza
Yönetimi Dalı
 Emlâk Komisyonculuğu Dalı









BÜRO YÖNETİMİ VE
SEKRETERLİK ALANI
Yönetim ve Ticaret
Sekreterliği Dalı
Hukuk Sekreterliği Dalı
Tıp Sekreterliği Dalı
Yönetici Sekreterliği Dalı
Büro Hizmetleri Dalı
Mahalli İdareler Dalı
BİLGİSAYAR ALANI
Bilgisayar Programcılığı Dalı
Bilgisayar Donanımı Dalı
Masaüstü Yayıncılık Dalı

Mezuniyet Sonrası İş İmkânları
Ticaret Meslek Lisesi Mezunları hem kamuda hem de
Özel sektörde iş bulabilirler. Özellikle özel sektörde iş
bulma imkânları yüksektir. Ticaret Meslek Lisesi
mezunları muhasebe, mali müşavirlik, bürolarında,
sigortacılık ve finans kuruluşlarının ilgili bölümlerinde
çalışma imkânına sahiptirler.
Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları
 Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına
sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan
yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da
kendilerine ek puan verilmektedir.
 Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya
en yakın programların uygulandığı meslek
yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.
 Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar
istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş
Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki
lisans programlarına devam edebilirler.
BİR ÖRNEK..

Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (AND)
ALAN
DAL
Bilişim Teknolojileri
Veri Tabanı Programcılığı (And)
Bilişim Teknolojileri
Web Programcılığı (And)
Bilişim Teknolojileri
Bilgisayar Teknik Servisi
Bilişim Teknolojileri
Bilgisayar Teknik Servisi
Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe (And)
Muhasebe ve Finansman
Bilgisayarlı Muhasebe
Büro Yönetim
Ticaret Sekreterliği
Büro Yönetimi
Yönetici Sekreterliği

Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (AND)
ALAN
Muhasebe ve Finansman
Muhasebe ve Finansman
Muhasebe ve Finansman
DAL
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri (AND)
Bilişim Teknolojileri
Veri Tabanı Programcılığı


Bilgisayarlı Muhasebe
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
Kaynarca Şevket Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ALAN
DAL
Muhasebe ve Finansman
Muhasebe ve Finansman
Bilgisayarlı Muhasebe
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
4. OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK
LİSELERİ



Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini
kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm
sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç
Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik
alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş
yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren,
ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.
Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik
ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda
öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitimöğretime başlar.
Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran
dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta
diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer
almaktadır.
BİR ÖRNEK..

Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TUZLA)
ALAN
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Yiyecek İçecek Hizmetler
Yiyecek İçecek Hizmetleri
DAL
Ön Büro
Hosteslik (Uçak,
Tren ve Otobüs)
Pastacılık
İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim
gören öğrenciler, sektörün özelliği doğrultusunda; her yıl
turizm bakımından hareketsiz olan Ekim-Mart ayları
arasındaki altı aylık sürede okulda eğitim görürlerken;
turizm mevsimi ile birlikte,
 Nisan-Eylül ayları arasındaki ikinci altı aylık dönemde
turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim görmektedirler.
 Mezunların yabancı dil bilgisi ile birlikte, turizm
işletmelerinde yoğun bir uygulama programına tabi
tutularak yetiştirilmeleri bu okullara ve mezunlarına olan
talebi artırmaktadır.
 Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince
yaşlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 60′ı oranında
ücret ödemesinin yanı sıra, sigortaları da Bakanlığımız
imkânları ile yapılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları



Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma
hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı
niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih
etmeler durumunda da kendilerine ek puan
verilmektedir.
Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde
veya en yakın programların uygulandığı meslek
yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.
Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar
istemeleri halinde ÖSYM tarafından
yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS)
kazanmaları durumunda alanlarındaki
lisans programlarına giriş yapabilirler.
OKULLARI İÇİN
AYRI BİR SINAV
YAPAN
KURUMLAR
GÜZEL SANATLAR LİSESİ



İlköğretim okulunu o yıl bitirenler yetenek sınavına girmek
için tercih ettikleri bir güzel sanatlar müdürlüğüne
müracaat ederler.
Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim
programları uygulanır. Programlar düzenlenirken alanın
özelliğine göre yabancı dil dersleri ile sanat derslerine
ağırlık verilir.
Eğitim ve öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki
sanatla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da
öğretilir.



Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik (Müzik),
Plastik Sanatlar (Resim,Heykel), Drama (Sahne
ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır.
Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci
alınmaktadır.
Cemal Reşit Rey Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi
(KADIKÖY)
 Gürpınar
80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi (BÜYÜKÇEKMECE)
SPOR LİSELERİ
 Yüksek
Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında),
seçecekleri Fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili
bölümlerinden mezun öğrencilere ek başarı puanı
vermektedir.
 Bu
okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
 Spor
lisesinden mezun olan öğrenciler YGS’ de başarılı
olduklar takdirde özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı
yapan, alanlarının devamı niteliğindeki bölümlere
gidebilirler.
 Mezunlar
Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük,
Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinden
herhangi birini tercih ettiklerinde YGS puanlarına
ağırlıklı orta öğretim başarı puanı yanı sıra artı otuz
(30) puan eklenir.
İSTANBUL ATAŞEHİR
Prof. Faik Somer Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
 İSTANBUL B.ÇEKMECE
 Gürpınar 80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
 İSTANBUL KADIKÖY
 Avni Akyol Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

POLİS KOLEJİ
 Polis
Kolejleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
Anadolu Liselerinin Fen Bilimleri öğretim
programlarına uygun olarak lise derecesinde
eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel
Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız
yatılı ve resmi üniformalı okullar olup Ankara
ve Bursa illerimizde bulunmaktadır.
 Polis
Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına
orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis
Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser
Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında
çalışmaya başlamaktadırlar.
Öğrenci Alımı
Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır.
I.Aşama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları(?)
sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP)
göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların
belirlenmesi;
II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim
Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı
ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır.





Polis Kolejine Giriş Sınavı; her yıl Ağustos ayı içerisinde
yapılan üç ayrı aşamalı bir sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı
aşamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından
oluşmaktadır.
Koşullar
İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile
bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)
Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile
çıkarılmamış olmak.
ASKERİ LİSELER



Askeri liselerin temel amacı harp okulları ile Gülhane Askeri Tıp
Akademisi, Fakülte ve Yüksek Okullar gibi diğer üst eğitim
kurumlarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek, zihinsel ve
fiziksel yetenekleri gelişmiş, Atatürkçü Düşünce sistemine bağlı,
vatan ve millet sevgisi aşılanmış, vazife ve sorumluluk duygusu,
disiplin anlayışı gelişmiş askeri öğrenciler yetiştirmektedir.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait
askeri lise bulunmamaktadır. Bu Komutanlıklar ihtiyaçlarını
K.K.K.lığına ait Askeri Liselerden ve sivil öğrenci kaynaklı liselerden
karşılamaktadırlar.
Askeri Liselerde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yabancı dil
ağırlıklı liselerin fen bilimleri programı uygulanmaktadır.
Askeri Lise Sınavın İçeriği
 Askeri
liseye öğrenci seçimi iki aşamada
yapılmaktadır.
Birinci Aşama: ÖSYM tarafından yapılmakta olan
sınav aşamasıdır.
İkinci Aşama: Baraj puanını aşan adaylar, belirlenen
tarihte ilgili Kuvvet Komutanlıkları (Kara, Deniz ve
Hava Kuvvetleri Komutanlığı) Sınav Merkezlerine
yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni
Yeterlilik Sınavı, Psikomotor Testi (Yalnız Hava
Kuvvetleri Komutanlığı için), Mülakat ve Sağlık
Muayenesi aşamalarından geçeceklerdir.
 BAŞVURU
ŞARTLARI AYRI BİR YÖNETMELİKLE
BELİRLENMİŞTİR.
Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları



Bu okullardan mezun olanlar Ön Lisans düzeyinde Astsubay
MYO’larını tercih edebilirler ve “Astsubay Çavuş” olarak mezun
olurlar. Bunun yanı sıra Lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan;
Harp Okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisini tercih
edebilirler.
Bu okulları bitiren öğrenciler “Teğmen” unvanıyla mezun olurlar.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde “Lisans-üstü” düzeyde eğitim-öğretim
veren; Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Milli
güvenlik Akademisi ile Harp Okulları ve Harp Akademisi
bünyesindeki enstitülere devam eden öğrenciler ise “Komutanlık
ve Karargâh Subayı” niteliklerine sahip “Kurmay Subay” olarak
mezun olurlar
Türkiye de üç tane askeri lise vardır:
 1. Kuleli Askeri Lisesi (Çengelköy-İstanbul)
 2. Maltepe Askeri Lisesi (Güzelbahçe-İzmir)
 3. Işıklar Lisesi (Bursa)

DENİZ LİSESİ


Deniz Lisesi’ne; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul
edilmiş, özel ve yabancı ilköğretim okulları
mezunlarından sınavla öğrenci alınır.
Askeri liseler sınavına girmek zorunludur
ASKERİ LİSELER
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız,
birlikte yaşamamak
c) Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları
Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen giriş
koşullarına tabi olmak
ç) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış
veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış
olmak,
d) Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu
sonuçlanmak,
e) Okul idaresine öğrencinin sorumluluğunu üstüne
alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne veya
mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir.),
f) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara
girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık
niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her
bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak
(göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun
herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini
bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz
bulunmamak, düz taban olmamak), duymasında en ufak
bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlüklens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb.
hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp,
böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş
olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu
almak)
g) En fazla 16 yaşında olmak,
ğ) En az 13 yaşında olmak,
h) Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik,
pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
ı) Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy
(ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst
sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği’ne uygun sınırlar içinde bulunmak,
Yaş En az boy/kilo
En fazla boy/kilo
13 140,5 cm/ 30 kg
171,5 cm/ 67,45 kg
14 146,5 cm/ 34,2 kg
178,5 cm/ 72,8 kg
15 152,5 cm/ 39,5 kg
182,5 cm/ 77,6 kg
16 158 cm/ 44,9 kg
185 cm/ 80,8 kg
ASKERI LISELER SINAVI NASIL BIR
SINAVDIR?

Bu sınava sadece 8. Sınıflar girebilir. Başvurular
Şubat sonu gibi başlar. Sınav genelde Mayıs
ayının ilk pazarı yapılır. Sınav 120 dakika sürer.
Bu sınav için belirlenecek baraj puanını aşan
adaylar, ikinci seçim aşamasına katılmaya hak
kazanırlar.
YAZILI SINAVIN KAPSAMI
Sınavda uygulanacak test, ilköğretim düzeyinde
olacaktır. Bu testte;
Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (7), Millî Tarih
(4), Türkiye Coğrafyası (4)) ile ilgili çoktan
seçmeli sorulardan,
Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri
(Fizik (9), Kimya (8) ve Biyoloji (8)) ile ilgili
çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Testin cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).
İKINCI SEÇIM AŞAMASI ŞU BÖLÜMLERDEN
OLUŞUR
• Ön Sağlık Muayenesi
• Bedeni Yeterlilik Testleri
• Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)
• Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay
Hazırlama Okulu için)
• Mülakat
• Sağlık Muayenesi
Askerî liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava
Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askerî Tıp Fakültesi
(GATF) için ayrı ayrı belirlenecektir. Kara Kuvvetleri
Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Kara Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı askerî liselerde (Kuleli Askerî Lisesi
Çengelköy/İSTANBUL ve Maltepe Askerî Lisesi/İZMİR),
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Deniz
Lisesi Heybeliada/ İSTANBUL’da, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı adına belirlenen adaylar ise Işıklar Askerî Hava
Lisesi BURSA’da, GATF adına belirlenen adaylar ise Kara
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Maltepe Askerî
Lisesi/İZMİR’de öğrenim görme hakkını elde edeceklerdir
Dinlediğiniz için
teşekkürler

Download

buradan - Milli Eğitim Bakanlığı