A.B.D. ÜLKE RAPORU
01.12.2014
A.B.D. ÜLKE RAPORU
01.12.2014
YÖNETİCİ ÖZETİ
 BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan A.B.D.’ye ihracat yapan 131
firma bulunmaktadır.
 03.03.2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı
Sermayeli Firmalar Listesi’ne göre Bursa’da A.B.D. sermayeli 20 firma faaliyet
göstermektedir.
 Türkiye’nin 2013 yılı itibariyle A.B.D.’ye ihracatı 5 milyar dolardır. İthalatımız ise 12 milyar
dolardır.
 Bursa ve A.B.D. arasında gerçekleşen ticarete baktığımızda, ihracatımız 2013 yılı itibariyle
01.12.2014 | [Pick the date]
257 milyon dolar iken, ithalatımız 145 milyon dolar olarak seyretmektedir.
 Türkiye ile A.B.D. arasında önemli olan başlıca sektörlerimiz; otomotiv sektörü, tekstil ve
hazır giyim, makine, elektrik ve elektronik sektörü ile gıda ve tarım sektörüdür.
 İki ülke arasında yaşanan başlıca sorunlara baktığımızda; nakliye sorunu, vize, A.B.D. yer
alan Türk firmalarının azınlığı ve Fuar anlayış yapılarında farklılıklarının olması başlıca ele
alınması gereken konulardır.
 Ülkemizden A.B.D.’ye en çok otomotiv ve demir-çelik ürünleri ihraç edilmektedir. Tekstil &
hazır giyim, tarım & gıda, makine ve hava taşıtları da A.B.D.’ye ihraç ettiğimiz diğer önemli
ürün gruplarıdır.
A.B.D. ÜLKE RAPORU
 Amerikan ekonomisinde yapısal olarak rol oynayan iki temel unsurun ilki zengin doğal
1
kaynakları, diğeri ise nitelikli işgücüdür.
1) BURSA İLE A.B.D. DIŞ TİCARETİ
Bursa-A.B.D. Dış Ticaret Değerleri $
YIL
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
DENGE
2011
279.643.736
196.516.423
476.160.159
83.127.313
2012
265.335.042
169.986.601
435.321.643
95.348.441
2013
257.906.283
145.869.765
403.776.048
112.036.518
A.B.D. Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Hedef Ülkelerinden birisi olarak
belirlenmiştir.
01.12.2014 | [Pick the date]
2) TÜRKİYE İLE A.B.D. DIŞ TİCARETİ
Ülkemizden A.B.D.’ye en çok otomotiv ve demir-çelik ürünleri ihraç edilmektedir. Tekstil &
hazır giyim, tarım & gıda, makine ve hava taşıtları da A.B.D.’ye ihraç ettiğimiz diğer önemli
ürün gruplarıdır.
2013 yılında ihracatımızda azalışın gözlendiği sektörler arasında otomotiv, demir-çelik ve
ürünleri, tütün, mineral yakıtlar ve değerli taşlar yer almaktadır.
A.B.D. ÜLKE RAPORU
2012 yılında ihracatımızdaki payı %3,7 olan ve ülkemiz için en önde gelen 9. ihraç pazarı olan
A.B.D.’nin ihracatımızdaki payı 2013 yılında aynı oranda kalmış ancak, ihracatımızdaki
sıralaması İran ve BAE’ye ihracatımızdaki azalış nedeniyle 7. sıraya yükselmiştir.
2
 Otomotiv sektörü 2012 yılında %28 artışın gözlendiği otomotiv sektörü ihracatımız 2013
yılında %15 azalarak yaklaşık 839 milyon dolara gerilemiştir. Otomotiv sektöründe binek
otomobil ihracatımız %24 azalış ile 440 milyon dolara gerilemiş, traktör ihracatımız %26 azalış
ile 68,7 milyon dolara gerilemiş, otobüs & minibüs ihracatımız %28 artış ile 41,6 milyon dolara
yükselmiş ve kara taşıtları için aksam ve parçalar ihracatımız %3 azalış ile 37 milyon dolara
gerilemiştir.
 2013 yılında tekstil ve hazır giyim (halı hariç) ihracatımız %3 artarak 752 milyon dolara
yükselirken özel olarak hazır giyim sektörü ihracatımız 2013 yılında bir önceki yıla göre %3,6
azalarak 229 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Ev tekstili ihracatımızda %3,4’lük bir artış
tespit edilmiş olup söz konusu sektör ihracatımız yaklaşık 183 milyon dolardır. ABD’ye halı ve
yer kaplamaları ihracatımız ise 2013 yılında %21 artarak 220,6 milyon dolara ulaşmıştır.
 Makine ihracatımız 2012 yılında 598 milyon dolar iken, 2013 yılında %3,5 oranında artarak 619
milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu sektördeki en önemli ihraç kalemimiz 187 milyon dolar
ile “turbojetler/turbopropellerin aksam-parçaları”dır. Söz konusu ürünü 97 milyon dolarlık
ihracat ile “dizel motorların aksam ve parçaları” ve 34 milyon dolarlık ihracat ile “birden fazla
dış kapılı kombine soğutucu-dondurucular” takip etmektedir.
 Gıda ve tarım sektörü 2012 yılında 538 milyon dolar iken, 2013 yılında %18 artarak 636
milyon dolara ulaştığı tespit edilmektedir. Sektörde en önemli ihraç kalemimiz “tütün (saplı,
damarlı)” olup, söz konusu ürün ABD’ye tarım & gıda ihracatımızın %22’sini oluşturmaktadır
(138 milyon dolar). 55 milyon dolar ile “kakao içermeyen diğer şeker mamulleri” ikinci sırada
olup, 51 milyon dolar ile “zeytinyağı fraksiyonları” ise üçüncü sıradadır. “Zeytinyağı
fraksiyonları” ihracatımız 2013 yılında %750 artmıştır. “Saf zeytinyağı” ihracatımız ise %270
artarak 37 milyon dolara ulaşmıştır.
A.B.D. ÜLKE RAPORU
01.12.2014 | [Pick the date]
3) BURSA’DAN A.B.D.’YE İHRACAT YAPAN FİRMALAR
3
BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan A.B.D.’ ye ihracat yapan 131
firma bulunmaktadır.
4) A.B.D. EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
A.B.D., 318 milyonu aşan nüfusu ve 16 trilyon doları aşan GSYİH’si ile dünyanın önemli
pazarlarından biridir. Ülke, dünyanın en büyük ithalatçısı olma özelliğinin dışında, dünyanın en
büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı konumu ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerin yöneldiği bir hedef pazardır. A.B.D. ekonomisi, dünya ekonomisini birebir etkileme
gücüne sahip olması nedeniyle de dünyada önemli ve belirleyici bir ekonomidir.
Amerikan ekonomisinde yapısal olarak rol oynayan iki temel unsurun ilki zengin doğal
kaynakları, diğeri ise nitelikli işgücüdür. A.B.D. verimli toprakları, zengin mineral yatakları,
elverişli iklim koşulları ve diğer doğal kaynakları ile ekonomik büyümenin sağlanması açısından
çok uygun bir ortama sahiptir.
Bu çerçevede hedef eyaletler New York, California, Texas, Georgia, İllinois ve Florida’dır.
Hedef sektörler ise tekstil ve hazır giyim, gıda, kimyasal ürünler, demir dışı metaller, deri ve
mamülleri, elektrik-elektronik ve makine, otomotiv yan sanayi, işlenmiş doğal taşlar ve seramik
ürünleri, mobilyalar ve kuyumculuk ürünleri olarak belirlenmiştir.
01.12.2014 | [Pick the date]
A.B.D.'nin eyaletlerden oluşması ve her eyaletin kendine has ekonomik, sosyal ve yasal
yapısının bulunması, pazara girişte dikkate alınması gereken bir husus olarak ortaya çıkmaktadır.
ABD pazarına yönelik Ekonomi Bakanlığınca geliştirilen stratejide, ihracatı artırmaya yönelik
olarak "eyalet bazlı" ve "sektör bazlı" bir yaklaşım getirilmiştir.
A.B.D. ÜLKE RAPORU
5) İHRACAT POTANSİYELİ OLAN BAŞLICA SEKTÖRLER
4
6) GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER
1995 yılında A.B.D. yönetimi Türkiye'yi gelişen 10 büyük pazar arasında ilan etmiştir. A.B.D.
yönetiminin bu kararı Amerikan özel sektörünü Türkiye'ye yöneltmede önemli bir teşvik unsuru
olmuştur.
 Nakliye sorunu:
İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesini engelleyen hususlardan biri, Türkiye’de küçük kabotaj
ve A.B.D.’de ise JONES ACT’ tan dolayı, Türk ve A.B.D. bayraklı gemilerin karşı ülkenin
limanları arasında kendilerine ait konteyner gibi boş ekipmanları taşıma hakkı bulunmamasıdır.
 Vize sorunu:
A.B.D.’nin 2001 yılından sonra artan güvenlik tedbirleri kapsamında vize işlemleri zorlaştırılmış
ve verilen vize sayılarında önemli bir düşüş olmuştur. Türk işadamları da bu durumdan
etkilenmektedir. Fuarlara katılmak veya yeni iş bağlantıları yapmak amacıyla A.B.D.’ye gitmek
isteyen bazı işadamlarımız vize alamadıkları için katılım ücretlerini ödedikleri, hatta mallarını
gönderdikleri fuarlara katılamamakta ya da iş görüşmelerini yapamamaktadırlar.
 A.B.D.’de yer alan Türk firmalarının azınlığı :
A.B.D. ÜLKE RAPORU
01.12.2014 | [Pick the date]
A.B.D.’ye yönelik ihracatı buradaki aracılara mal satmak suretiyle gerçekleştirmek yerine, Türk
şirketlerinin A.B.D.’de şirket kurarak, ofis, mağaza, showroom açmaları ve bizzat pazarın içinde
yer alarak, pazarda yer edinmeye çalışmaları uzun vadede çok daha iyi sonuçlar verecektir.
5
 Fuar anlayışı:
A.B.D.’de fuar anlayışının Avrupa ülkelerinden farklı olması, fuarın bütün katılımcıların yerinde
görülmesinden ziyade önceden belirlenen müşterilerin standının ziyareti şeklinde olması
nedeniyle, A.B.D.’ye yönelik stratejide, belirlenecek sektörlerde küçük ve etkin ticaret heyetleri
oluşturularak buradaki alıcılarla bir araya getirilmelerinin sağlanmasına ağırlık verilmesi daha
faydalı olacaktır.
Download

Ülke Raporunun içeriğini görmek için tıklayınız..