PİYASA EKONOMİSİNİ VE
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME
MERKEZİ
PEGEM
Merkezimizin yönetmeliği 24 Nisan 2003
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
PEGEM
YÖNETİM
Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Doç.Dr. Bican ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Erdem SEÇİLMİŞ
Yrd.Doç.Dr. Alparslan Abdurrahman BAŞARAN
Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU
PEGEM
EĞİTİM
PROGRAMLARI
PEGEM
Sürekli Eğitim Merkezi ve Uzaktan Eğitim
Merkezi ile birlikte 2015 yılı içerisinde
gerçekleştirilmesi düşünülen sertifikalı eğitim
programlarının içerikleri ile ilgili olarak
toplantılar yapılmıştır.
Planlanan eğitim başlıkları duyurulacaktır.
PEGEM
BİLİMSEL
TOPLANTILAR
PEGEM
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Ekim 2015’
te IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu
gerçekleştirilecektir.
İstanbul’da 3-4 Aralık 2015 tarihinde çeşitli
kurum ve kuruluşlarla müştereken I.
Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazarlama
Araştırmaları Kongresi gerçekleştirilecektir.
PEGEM
PROJELER
PEGEM
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL KARBON
AYAKİZİ PROJESİ
Proje Başvuru No: 28399-2416-3107
PEGEM
TEŞEKKÜRLER…
Download

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği