Download

Pole elektryczne. Prąd stały i zmienny. Pole magnetyczne, indukcja