06
2+2 kaç
eder sence?
0-6 yaş çocuklarının uygun
uyarıcılarla desteklenmesi,
öğrenme kapasitesini artırmakta,
zeka seviyesini desteklemekte,
dolayısı ile çocukların yaşam
becerileri, sosyal ilişkileri ve kişiliği
bu yıllarda şekillenmektedir. Bu
dönem, öğrenmeyi öğrendikleri
sosyalleşme sürecidir. Biz Gökkuşağı
Çocukevi’nde; çocuklarımızın
güvenli ortamımızda, uzman kadro
eşliğinde pek çok beceriyi ağırlıklı
olarak oyun oynayarak geliştirmesini
hedefliyoruz. Çocuklar kendilerini
mutlu ve güvende hissettiklerinde
başarılı olurlar. Toplumsallaşma
sürecinin ilk ve belki de en önemli
basamağı olan anaokulu eğitimi,
gelişimi destekleyici olmalıdır.
Çocukların; öğrenmeye ilgi
duymaları, kendilerini tanımaları,
yeteneklerinden haberdar olmaları,
farklı birer birey olduklarını fark
etmeleri, yaşıtlarıyla ilişki kurmayı,
işbirliği yapma becerisi edinmeleyi,
haklarını korumayı ve başkalarının
haklarına saygılı olmayı, paylaşmayı,
sosyal kuralları, vücudunu etkin bir
biçimde kullanmayı öğrenmeleri,
bağımsızlık duygularının gelişmesi,
dil ve zihin gelişimlerinin
hızlanması, sözcük dağarcıklarının
zenginleşmesi, , girişkenliklerinin
artması, kendi ihtiyaçlarını
karşılama alışkanlıklarının ve
sorumluluk duygularının gelişmesi,
bir üst öğrenim içim gerekli
olgunluğa ulaşmaları ve daha birçok
erdem ile yetkinliğin temeli yaşamın
ilk yıllarında atılıyor. Gökkuşağı
Çocukevi bütün bu erdem ve
yetkinliklerin çocuklarımıza
kazandırılmasını kendisine misyon
edinmiştir. Bu anlamda tüm
kadromuz, eğitim kurumumuza
siz sayın velilerimizin göstermiş
olduğu ilgiden dolayı teşekkür eder,
saygılarımızı sunarız.
Şimdi
okullu olduk
03
Tığcılar Mahallesi Yeni Cami
Arkası 1217. Sokak No:5 Sakarya
0 530 661 71 17
www.ozelgokkusagicocukevi.com
Özel Gökkuşağı Çocukevi Aylık Bülteni’dir EKİM 2014 SAYI: 5
Başarı ve mutlulukla...
G
ökkuşağı Çocukevi, 2014-2015 öğretim yılına
‘merhaba’ dedi. Uzun bir tatili geride bırakarak,
büyük bir enerji, büyük bir sevinç ve mutlulukla yeni
öğretim yılına başlayan Gökkuşağı Çocukevi kadrosu
Çocuk - Eğitim - Özsaygı
Özsaygı, hem kendimizi özgün
bir birey olarak değerli, hem
de karşılaştığımız sorunlarla
başa çıkabilecek kadar yeterli
hissedebilmektir. Bu iki duygu;
değerlilik ve yeterlilik duygusu,
özsaygının temelini oluşturur...
 SAYFA 2’DE
heyecan içerisinde. Kurucu Müdür Arif Aydın,
Gökkuşağı ailesine yeni katılan veli, öğretmen ve
çocuklara hoş geldiniz diyerek, herkesin başarılı, sağlıklı,
mutlu bir yıl geçirmesi dileklerinde bulundu.
SAYFA 2
Ö
BİZDEN HABERLER
Çocuk
Eğitim
Özsaygı
zsaygı, hem kendimizi
özgün bir birey olarak
değerli, hem de karşılaştığımız
sorunlarla başa çıkabilecek
kadar yeterli hissedebilmektir.
Bu iki duygu; değerlilik ve
yeterlilik duygusu, özsaygının
temelini oluşturur. Anne
babaların çocuklarına
verebilecekleri en önemli katkı
onları özsaygı sahibi birer
birey olarak yetiştirmektir.
Diğer kişilik özelliklerinin
tümü özsaygı üzerine
şekillenmektedir. Bir çocuğa
özsaygı kazandırma; öğrenme,
sevme ve yaratıcı düşünme
özelliklerini güçlendirmektedir.
Peki, özgüven sahibi çocuklar
yetiştirmek için neler yapmak
gerekir? Özsaygı gelişimi için en
temel koşul çocuğunuzu olduğu
gibi kabul etmektir. Öncelikle
var olan yetenek ve kapasitesini
kabul etmek, güçlü yönlerini
fark edip geliştirmesi yönünde
çocuğumuza destek olmamız
gerekir. Çocuklarınız sizinle
iletişim kurmaya çalıştıklarında
onları dinlemeniz ve sorularına
cevap vermeniz önemlidir.
Çocuklarınızın bazı durumların
kendi başına üstesinden
gelmesini sağlayacak fırsatlar
oluşturabilirsiniz. Çocuğunuzun
zorlandığı her durumda devreye
girmeniz ve soruna onun adına
çözüm üretmeniz özsaygı
gelişimini kesintiye uğratacak
bir durumdur. Onların ne
yaptığı ya da ne başardığı ile
değil kim olduğu ile kabul ve
değer gördüğünü bilmeleri
sağlanmalıdır. Yaptığı iş günlük
rutin iş bile olsa, takdiriniz ve
onayınızı gösterdiğinizde o iş
çok değerli olur. Çocuğunuzla
birlikte etkin ve verimli
zamanlar geçirmeniz, sevginizi
göstermeniz ve birlikte zevk
alacağı aktiviteleri yapmanız
yararlı olacaktır. Önemli olanın
bir işi başarmak değil o iş için
çaba sarfetmek olduğunu
anlayan her birey başarıya da
kendiliğinden ulaşacaktır.
K
urban Bayramı’nızı
kutlar, sağlık ve
mutluluklar dileriz.
Saygılarımla…
Gökkuşağı Çocukevi
Kurucu Müdürü
OP.DR. ARİF AYDIN
Benim Gökkuşağı’m
GÖKKUŞAĞI’NDA
TİYATRO
ZAMANI
‘Bekçi Baba’
nasılsın?
Her ay hazırladıkları bir tiyatro oyunu
ile öğrencilerinin karşısına çıkan
Gökkuşağı Çocukevi Öğretmenleri Eylül
ayı içerisinde de ‘Bekçi Baba’ oyununu
sahneledi. Paylaşmanın ve kardeşliğin
önemini vurgulayarak, toplumsal
duyarlılığa katkı sunmak gayesiyle seçilen
‘Bekçi Baba’ oyunu öğrencilerden büyük
ilgi gördü. Kurucu Müdür Arif Aydın,
tiyatronun eğitsel ve toplumsal katkısına
vurgu yaparak çocukların sağlıklı bireyler
olarak yetişmeleri için sanattan ve
yaratıcı dramadan yararlanmaya devam
edeceklerini dile getirdi.
O
kul öncesi dönem çocuklarımızın el becerilerinin oluştuğu bir dönemdir. Bu dönemde el becerilerinin ve el-göz
koordinasyonunun gelişmesine ağırlık verilmesindeki
gerekçe ise yazı yazma becerisinin gelişmesini sağlamaktır. Küp ve legolarla oynama, oyun hamuruyla
oynama, parmak kuklaları, yap-boz yapma,
parmak boyama, boyama çalışmaları, kesme
yapıştırma çalışmaları el becerilerini geliştiren ve bir çok gelişim alanında çocuklar
için önemli olan becerilerdir. Bebeklik
döneminden itibaren çocukların el kasları
yapılan hareketlerle; küçük objeleri yakaladıkça, kavradıkça yazı yazmak için
hazır hale gelmeye başlar.
Benim Gökkuşağı’m
BİZDEN HABERLER
SAYFA 3
Gökkuşağı Çocukevi’nin, 2014-2015 öğretim yılı ilk veli toplantısı yapıldı
Şimdi Okullu Olduk :)
Yeni sezonun ilk veli toplantısına öğrenci velileri büyük
ilgi gösterdi. Toplantı da çocuklarının sınıf öğretmenleri
ile bir araya gelen velilere,
yıl içerisinde takip edilecek
program, gerçekleştirilecek
etkinlikler ve kullanılacak
yayınlar hakkında bilgi verildi. Okul Müdürü Tuğba
Yıldırım tüm sınıfları ziyaret
ederek velilere iyi dileklerini
ve teşekkürlerini iletti.
Can Dostum
Çocukların gelecek yaşamlarında sağlıklı sosyal
ilişkiler kurabilmelerinin temellerinin atıldığı
ilk yıllarda arkadaşlık ilişkilerinin
çok büyük bir önemi vardır. İnsanlar
sosyal varlıklar olarak dünyaya gelse
de sosyal yaşama uyumunu sağlayan
becerileri doğuştan getirmezler.
Çocuklar; paylaşmak, işbirliği yapmak,
başkalarının haklarına saygılı olmak
gibi olguları 3 yaşından itibaren
etkileşim içine girdiği
arkadaşlarından öğrenir.
5 YAŞ EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMIMIZ
SAYFA 4
Benim Gökkuşağı’m
ANADİLİ
ETKİNLİKLERİ
‘Hayvanlar’ parmak
oyununu oynuyoruz
Havalar soğumaya başladı bırrrr
(eller göğüste çapraz yapılarak titrenir.)
Bazı hayvanların uykusu gelmiş.
(esneme hareketi yapılır.)
Ayıcık uyumak için sallana sallana mağarasına
gidiyor.
(kollar açılarak sallanır.)
Köstebek uyumak için kendisine yuva kazıyor.
(ellerle kazma hareketi yapılır.)
Yılancık girmiş yuvasına, kıvrılmış uyuyor.
(bir kol kıvrılarak baş yaslanır.)
Solucan da kazmış toprağı, yatmış yuvasına.
(iki el birleştirilip uyuma hareketi yapılır.)
Uyudular kış boyunca.
(uyuma hareketi yapılır.)
SANAT ETKİNLİKLERİ
* ‘Her birimiz farklıyız’ proje çalışmasını artık materyaller ile
tamamlıyoruz.
* ‘İtfaiyeci’ resmini sınırlı boyama tekniği ile tamamlıyoruz.
* Kesme - yapıştırma tekniği ile ‘Hayvanlar Albümü’
oluşturuyoruz.
* Puzzle saatinde parçaları biraraya getiriyoruz.
‘MİKROPTAN KAÇ’
oyununu öğreniyoruz
‘HAYDİ 1,2,3’ şarkısını
öğreniyoruz
Haydi 1 2 3 diye sayalım
4’ü 5’i 6’yı unutmayalım
7 8 9’u cebime attım
10 deyince annemizi alkışlayalım
Haydi 1 2 3 diye sayalım
4’ü 5’i 6’yı unutmayalım
7 8 9’u cebime attım
10 deyince babamızı alkışlayalım
Haydi 1 2 3 diye sayalım
4’ü 5’i 6’yı unutmayalım
7 8 9’u cebime attım
10 deyince kendimizi
alkışlayalım.
Çocukların arasından gönüllü
olan 2 kişi seçilir. Biri mikrop
diğeri sabun olur. Çocuklar
koşmaya başlarlar. Mikrobun
değdiği kişi yere düşer hasta
olur. Sabun da hasta olan
çocuklara
dokunarak
onları
mikroplardan
arındırır
sağlığına
kavuşturur.
.
‘AYNI-FARKLI’ kavramlarını öğreniyoruz
Kutuya yerleştirilen boncukların renk ve şekil bakımından aynı ve farklı olanları eşleştirilir. Aralarındaki farklar
çocuklara sorulur.
‘BÜYÜK - KÜÇÜK’ kavramlarını öğreniyoruz
Öğrendiğimiz ‘büyük-küçük’ kavramlarını örüntü oluşturarak pekiştiriyoruz.
FEN VE DOĞA
ETKİNLİKLERİ
‘PARMAK İZİ’
deneyini yapıyoruz
Öğretmen çocuklara, “Çocuklar, hepiniz parmaklarınıza bakar mısınız? Hepinizin parmakları
nasıl? Hepsi aynı mı? Yoksa farklı mı?” diye sorar.
Ardından her insanın parmak izinin farklı olduğunu görmek için ‘Parmak İzi’ deneyini yapacaklarını
söyler. Öğretmen önceden kenarları siyahlaşana
kadar kızarttığı ekmeğin, karbonunu bir kâsede
ezerek toz haline getirir. Çocuklardan her birine
bir adet plastik torba verilir. Çocuklar parmaklarını
saçlarından geçirip, parmak uçlarını beyaz plastik
torbaya bastırırlar. Öğretmen çocukların parmak
izlerinin üzerine yanmış ekmekten elde ettiği karbon tozunu döker, fazla toz silkelenir ve ardından
parmak izlerinin üzeri yapışkan bantla örtülür.
Nerde bizim ellerimiz (eller
arkaya saklanır) Yok
yok bizim ellerimiz (bu
kısım yavaşça söylenir) İşte burda burda
burda bizim ellerimiz
İşte burda burda burda
bizim ellerimiz (hızlıca söylenerek eller
çırpılır) Nerde bizim
ayaklarımız (ayaklar
saklanır ve yavaş söylenir) Yok yok bizim
ayaklarımız İşte burda
burda burda bizim
ayaklarımız (ayaklar
saklanır) İşte burda burda burda
bizim ayaklarımız (hızlıca söylenerek ayaklar yere vurulur) Nerde
bizim çocuklarımız (çocuklar
sandalyelerinin üstünde ters
dönüp diz üstüne otururlar saklanır gibi) Yok
yok bizim çocuklarımız
İşte burda burda burda
bizim çocuklarımız İste
burda burda burda bizim çocuklarımız (hızlıca söylenerek öğretmen
çocukları ek tek gıdıklar
ve çocuklar otururlar)
Nerde bizim öğretmenimiz(öğretmen arkasını
dönüp eliyle kafasını
kapatır) Yok yok bizim
öğretmenimiz İşte burda burda burda bizim öğretmenimiz
İşte burda burda burda bizim
öğretmenimiz (hızlıca söylenerek
çocuklar öğretmeni gıdıklarlar)
ANADİLİ
ETKİNLİĞİ
‘SONBAHAR’
şiirini
öğreniyoruz
Öğretmen daha önceden çocuk sayısında kozalak ve bir sepet hazırlar.
Hazırladığı kozalakları çocuklara
göstererek “çocuklar bunlar fındık
şimdi bir ebe seçeceğim, o sincap
olacak ve onu dışarı çıkaracağız, hepinize bir kozalak vereceğim ve ebe
dışarı çıkınca hepiniz kozalağınızı
istediğiniz yere saklayacaksınız” der.
Ebe dışarı çıkınca kozalaklar saklanır. Daha sonra ebe sınıfa çağırılır
ve kozalakları aramaya başlar. Ebe
kozalakları ararken diğer çocuklarda el çırparak, şu şarkıyı söyler.
“Sincap fındık nerede, Sepetin boş
elinde, Sakladık bulamazsın, Bugün
aç kalacaksın” Şarkı iki kez söylendikten sonra sincabın sepetindeki
fındıklar sayılır. Sincap alkışlanır ve
yeni ebeyi seçme hakkı verilir.
Geldi artık sonbahar,
Sarardı hep yapraklar.
Rüzgâr çok sert
esiyor.
Yapraklar dökülüyor.
Gündüzler kısalıyor.
Gecelerse uzuyor.
Güneş eskiye göre
daha erken batıyor.
Benim Gökkuşağı’m
5 YAŞ EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMIMIZ
A
T
F
HA
DRAMA
ETKİNLİKLERİ
Sandalyeler daire şeklinde dizilir. Öğrencilere panduflarını çıkartarak sandalyelerinin
üzerine çıkmaları söylenir.
– Siz bir yavru kuşsunuz. Ağaçtasınız. Yuvanızdan
uçmaya hazırlanıyorsunuz. Uçuyorsunuz. (Kollarla uçma
hareketi yaparken, dizlerini kırarak yaylanırlar). Uçarken
yerde kaplumbağa gördünüz ( Çocuklardan biri kaplumbağa olur).
—Onunla arkadaş olmak istiyorsunuz. O size ayağının
yaralandığını söylüyor. Nasıl yardım edebilirsiniz?
—Uçuyorsunuz... Miyavlayan bir kedi var. Size aç olduğunu söylüyor. Ne yaparsınız?
—Uçuyorsunuz. Tavşan görüyorsunuz. Size kulağının yaralandığını iyi
duyamadığını söylüyor. Ne yaparsınız?
Sorularına alınan yanıttan sonra;
oyunumuzda sandalyenin üzerine
çıktığımız, bazen sandalyeler üst
üste durumdayken de sandalyelerin
üzerine çıktıkları, bu durumun hangi
tehlikeleri doğurabileceği, tehlikelerden nasıl uzak durabileceğimiz tartışılır.
* Oyun hamurlarımızla üç boyutlu şekiller oluşturuyoruz.
* Okulumuzun bahçesinden topladığımız yapraklarla ‘Sonbahar’
projemizi tamamlıyoruz.
Sulu boyalarımız ile serbest resim çalışması yapıyoruz.
Yuvarlama tekniği ile “2 rakamı” etkinliğini tamamlıyoruz.
*
*
SAYFA 5
MÜZİK
ETKİNLİKLERİ
4.
Attım beyaz yumağı,
tuttum siyah yumağı.
(Gündüz - Gece)
Biz biz idik biz idik, yüz binlerce
kız idik, gece oldu dizildik,
gün olunca silindik.
(Yıldızlar)
Dalda durur, elde durmaz (Kuş)
İki çubuk bir makas
Hokkabaz mı hokkabaz
(Leylek)
Bahçede kırda dolaşır,
Evini sırtında taşır
(Kaplumbağa)
Ben temiz bir çocuğum.
Kim demiş kirli
diye.
Öğretmenime
sorun,
Anlatsın
beni size.
Yemek yedikten
sonra,
Lavaboya
koşarım.
Su ve sabun
kullanır,
Mikropları kovarım.
Etkinlik saatinde,
Çöpleri yere atmam.
Temizlik dendiğinde,
Asla duyarsız kalmam.
‘İçinde - dışında’
kavramlarını öğreniyoruz
Karada bayılır, Suda ayılır
(Balık)
ANADİLİ ETKİNLİĞİ
‘Kaplumbağa’ parmak oyununu oynuyoruz
ANADİLİ ETKİNLİKLERİ
Topum düştü elimden
Yel aldı yerinden
Gidiyor iste hop hop hop
Ne güzel altıntop
Yakalayamazsam kaçacak
Başkasının olacak
Ninem sütlaç getirdi
Kardeşim yedi bitirdi
Tadına bile bakamadan aldı
götürdü
‘CUMHURİYET’
şiirini öğreniyoruz
29 Ekim’de
Cumhuriyet kuruldu.
Ulus özgür sesini
Tüm dünyaya
duyurdu.
Al bayrağım
göklerde
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet bayramı
Hep kıvançla
kutlanır.
KAVRAM ÇALIŞMALARI
Grup çember olur, liderin yönergesine
göre yaşlı ve genç insan olarak yürümeye
başlar. Lider : ‘Yaşlı insanın çamurda, sıcak
kumlarda, topallayarak, buz üzerinde,
robot gibi, pisliklerinin arasında, ezilmiş
domateslerin üzerinde, ayaklarında topuklu ayakkabı ile huzurlu, korkmuş, neşeli, sinirli, vb. yönergelerle ve yine genç insanın çamurda, sıcak kumlarda,
topallayarak, buz üzerinde, robot gibi, pisliklerinin arasında, ezilmiş
domateslerin üzerinde, ayaklarında topuklu ayakkabı ile huzurlu,
korkmuş, neşeli, sinirli, vb yönergelerle yürümesi istenir.
Bir küçük kaplumbağa varmış
(eller daire yapılır)
Bir kutuda yaşarmış (eller kutu
şeklini alır )
Gölde yüzer (ellerle yüzme
hareketi yapılır)
Kayalara tırmanırmış
(tırmanma hareketi yapılır)
Bir gün sivrisineği yakalamış
(eller birbirine kenetlenir)
Fakat ben yakalayamadım
(bas iki tarafa sallanır)
Benim 5 arkadaşım var
( Tüm parmaklar açılır ve sallanır.
Eller kapanır.)
Bir arkadaşım var sarı saçları
( Başparmak kaldırılır. )
Bir arkadaşım var yeşil gözleri
( işaret parmak kaldırılır.)
Bir arkadaşım var
saçları kahverengi
(Orta parmak kaldırılır.)
Bir arkadaşım var gözleri ela
( Yüzük parmak kaldırılır.)
Bir arkadaşım var saçlar
siyah gözleri siyah
( Serçe parmak kaldırılır )
MATEMATİK ETKİNLİĞİ
‘Sayıyı Bul’ oyunu oynuyoruz
Karışık olarak büyük boyutta kağıtlara
yazılmış olan rakamlar bir kutunun içine
konulur. Çocuklardan kutunun içinden
bir rakam çekerek tahminde bulunmaları
istenir. Ardından öğretmen kutunun içinden
bir rakamının çekerek çocuklara elindeki
sayının kaç olduğunu sorar.
SAYFA 6
BİZDEN HABERLER
“Çocukların oyunu
oyun değil, onların
en ciddi uğraşıdır.”
Benim Gökkuşağı’m
Bu da benim
‘İŞ’im…
Montaigne
Oyun, çocuğun
sosyal, duygusal,
zihinsel ve bedensel
gelişimi, duygularını
aktarabilmesi, dünyayı
nasıl algıladığı ve
algıladıklarını
anlatabilmesi
için çok
önemlidir. Oyun,
çocuğun kendine
kurduğu bir
dünyadır. Yaşadığı
hayata dair
söyleyemediklerini
dile getirebildiği
yerdir. Oyun
çocuğun “işi”dir.
Bir çocuğu oyun
oynarken izleyerek
tanıyabilir, onun
gelişimini, kaygılarını,
beklentilerini,
istediklerini, duygularını
takip edebilirsiniz.
2+2= ?
Okul öncesi eğitim, çocukların fen ve matematiğe karşı ilgi ve tutumlarının gelişmesinde
önemli yer tutar. Bu dönem çocuğu hareketli
ve sürekli bir oyun dünyası içindedir. İlgi duyduğu şeyleri oyun yolu ile öğrenmekten büyük
haz duyar. Bu nedenle Gökkuşağı Çocukevi öğretmenleri de fen ve matematik etkinliklerini
gerçekleştirirken oyunlardan yararlanırlar. Fen
ve matematik etkinlikleri; çocukların bedensel
koordinasyonlarının gelişmesine, araç becerisi
kazanmalarına, gözlem yapıp, araştırıp, soru
sormayı öğrenmelerine yardımcı olur.
Benim Gökkuşağı’m
ÇOCUK SAĞLIĞI VE PSİKOLOJİSİ
SAYFA 7
Doktor ESRA BİLGİN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
(
ÇOCUKLUK
ÇAGINDA
DÜZTABANLIK
D
üztabanlık çocukluk çağında aileleri endişelendiren
sağlık sorunlarının önemli bir kısmını oluşturur. Tanım olarak ayak uzun kavsinin çökmesidir. Normalde ayak
yere basarken ayağın iç kenarı yere temas etmezken düztabanlık halinde yere temas eder. Genellikle çocukluk çağında
belirti vermediği için ailelerin gözlemleri ile fark edilir.
Ayak tabanında doğumdan itibaren var olan yağ yastıkçıkları nedeniyle yürümeye yeni başlayan çocuklarda ayak
kavsi görülmez. Bu yastıkçıklar 3 yaşına kadar azalarak varlığını sürdürür. Çocuk yürüdükçe bağlar direnç oluşturmak
için güçlenecektir. Dolayısı ile yağ yastıkçıklarının kaybolması ve ayak bağlarının güçlenmesi ile genellikle 8 yaşına
kadar ayak kavsi normal şeklini alır.
ÖĞRETMENİM’den
mesajınız
var
O
kul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu
dönemde öğrenme hızı çok yüksektir.
Bir yaş grubunun genel özellikleri o yaş
grubundaki tüm çocuklar için ortaktır,
ancak her çocuğun kendine özgü olduğu
da unutulmamalıdır. Biz okul öncesi
öğretmenlerinin amacı, okul öncesi eğitimde
çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil
ve bilişsel gelişimini desteklemek, özbakım
becerilerini kazandırmak ve onu ilköğretime
hazır hale getirmektir. 2014-2015 eğitimöğretim yılının tüm öğrencilerimize,
velilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza
sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim.
Siz velilerimize, bizlere annelik duygusunu
yaşama fırsatı tanıdığınız için bir kez daha
teşekkürlerimi sunuyorum.
BAHANUR BAŞ / 5 Yaş Grup Sorumlusu
Ç
ocuk yaşamının ilk yılları öğrenme
deneyimleri ile doludur. Aileler bu süreci
şansa bırakmayıp çocuklarının temel bilgi,
beceri ve ilgi alanlarını geliştirmek isterler.
Çocuklar özellikle 2-6 yaş döneminde,
araştırma ve öğrenmeye karşı meraklıdırlar.
Aileler çocuklarını, ilgileri doğrultusunda
yönlendirirken; eğitsel ve bilimsel
kaynaklardan yararlanarak, bir taraftan
mutlu çocuklar yetiştirirken diğer taraftan
da onların öğrenme istek ve meraklarını da
doyurma çabasındadırlar. Biz okul öncesi
öğretmenlerinin de ana gayesi budur. 20142015 eğitim ve öğretim yılımız hepimiz için
hayırlı olsun.
ELİF KIRCIOĞLU / 3 Yaş Grup Sorumlusu
Erken tanı
önemli !
D
üztabanlık iki çeşittir;
birincisi ayak havadayken
ayak kavsi görülen, ayak
üzerine ağırlık verildiğinde
ise kavsin kaybolduğu esnek
düztabanlıktır. Bu durum
en sık karılaşılan ve masum
olarak değerlendirilen çeşittir.
Genetik bir yatkınlık yoksa
genellikle 8 yaşına kadar
kaybolan zararsız bir durumdur.
İkincisi ise ayak üzerine ağırlık
verilmediği durumlarda dahi
ayak kavsinin gözlenmediği rijit
düztabanlıktır. Düztabanlığın
önemli olan tipi budur. Ayak
kemikleri arasındaki uyumun
bozulması ile ortaya çıkar ve
erken tanınarak tedavi edilmesi
ilerleyen yıllardaki hayat kalitesi
açısından önemlidir.
Ne yapılmalı ?
U
zman bir hekim tarafından
değerlendirilerek esnek ve rijit
ayrımı yapılmalıdır. Düztabanlık eğer
esnek tipte ise herhangi bir tedaviye
gerek yoktur. Eskiden önerilen
özel üretim ortopedik botlar artık
önerilmemektedir, bu tip özel üretim
botların düztabanlığın düzelmesine
olumlu etkisi gözlenememiştir.
Çocuklarda düztabanlık genelde belirti
vermezken ilerleyen yaşlarda çabuk
yorulma, ayak tabanında ve baldır
kaslarında ağrı gibi yakınmalara neden
olabilir. Bu tip şikayetleri olanlar ayak
kavsini destekleyen spor ayakkabılar
giydiğinde ise rahat ederler, çünkü
yürüyüş esnasında ayak kavsinin
desteklenmesi yürüme mekaniğini
düzelterek rahatsızlığı azaltır.
Doğru ayakkabı seçimi...
Ayakkabıların düztabanlığın gelişimi veya tedavisi üzerine bir etkisi olmamasına rağmen ayakkabı seçimi bütün çocuklarda olduğu gibi düztabanlıkta
da önemlidir. Bütün çocuklara ayak sağlığı açısından ve düzgün bir yürüme
alışkanlığı geliştirilmesi için ayağın içinde rahat edeceği kaliteli ve yumuşak
malzemeden yapılmış, ayak kavsini destekleyen esnek tabanlı ve topuk yüksekliği ön kısmında bir miktar fazla olan ayakkabılar önerilmektedir.
EĞİTİM-BİLİM
4
“Eğer bir metot çocuğa öğretmiyorsa farklı bir şey dene. Çocuğa bak ve işe yarar bir şey
bulana kadar öğretme şeklini değiştir” felsefesinden yola çıkılarak 1976’da oluşturulmuştur.
alifornia Üniversitesi’nin
C
desteklediği Math Their Way
Programı, anaokulundan 6. sınıfa
kadar matematik eğitiminde
öğrencinin çalışmaya katılımını
sağlayan aktif matematik
eğitimi sağlamaktadır.
Küçük yaşlardan itibaren
sayı kavramı ile tanışma,
karşılaştırma yapma,
gruplama yapma, tahminde bulunma,
dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini
anlama gibi matematikteki temel
zihinsel süreçleri göz önüne alarak
etkinlikler hazırlanmıştır.
Aktiviteler Amerika’daki merkezden
öğretmenlere atölye çalışmaları
düzenleyerek öğretilir, özel
malzemelerle etkinlikler yapılır. Gems
fen-matematik programı ile birbirini
‘Matematikle tanışıyorum!
E
ğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu
ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan
öğrenciler:
• Serbest Keşfetme
• Örüntü Oluşturma
• Gruplama ve Sınıflandırma
• Sayma
• Mukayese etme
• Grafik Oluşturma
• Sayıları Algılama
basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütün
okullarda uygulanan yeni matematik
programı malzemeleri ve hedefleri
ile uyuşmaktadır. Bu program
aktiviteler konusunda öğretmenleri
bilgilendirebilir ve yöntem konusunda yardımcı
olabilir. Programla ilgili uygulamalar sonucuna göre aktiviteye
dayalı matematik eğitimi öğrencilerin temel kavramları doğru
anlamalarına, 4
işlem becerisinin gelişmesine ve matematik
dersinin çok
sevmelerini sağlamaktadır.
tamamlamaktadır.
Özellikle 1. ve 2. sınıf
öğrencileri matematik
kavramları ile yeni tanışacağından
bu program hem öğrencilerin
matematikten zevk almalarını
sağlamakta, hem de daha sonraki
eğitimlerinde matematiğe karşı
olumlu bir tutum edinmelerinin
sağlamaktadır.
Amaç ne?
P
rogramın amacı
çocukların
öncelikle doğal
materyallerle
çalışarak keşifler
yapmaları, sembolik
öğrenmeden çok
kalıcı ve anlamlı
öğrenme deneyimleri
yaşamaları;
öğrenirken
eğlenmeleridir.
Tasarım ve uygulama:
Download

incelemek için tıklayınız