KISA ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Hanife Nurseven ŞİMŞEK
Unvanı: Araştırma Görevlisi
Bölümü/Anabilim Dalı: Ebelik/Ebelik
E-posta: [email protected]
Telefon: 023623913 18/5851
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Manisa
Öğrenim Durumu:
Bölüm/Program
Lisans
Ebelik
Üniversite
Ege Üniversitesi
Y. Lisans
Ebelik
Celal Bayar Üniversitesi
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Ebelik
Celal Bayar Üniversitesi
Derece
Doçent
Profesör
Seçilmiş Bazı Yayınları (10-15 adet makale/kitap/bildiri):
Yönettiği Projeler:
Yıl
2011
2014
2015Devam
ediyor
Verdiği Dersler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Sertifikalar:
1. Neuro Linguistic Programming 8 Mayıs 2011, Izmir, Turkey.
2. 1. Uluslararası 2. Ulusal Ebelik Kongresi Elektronik Fetal Monitörizasyon Kursu 13 Ekim 2011,
Safranbolu, Türkiye.
3. Doğum Öncesi Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu 24- 25 Ocak 2013, İzmir, Türkiye.
4. Waterbirth Certification Workshop 20 November 2013, 3rd National 2nd International Midwifery
Congress Antalya, Turkey.
5. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Hizmetleri Kursu 3 Ekim 2013, Manisa,
Türkiye.
6. Gaumard Marka ve Noelle S554.100 Doğum Simulatörü Kullanıcı Eğitim Sertifikası 04-0506.08.2014, Manisa, Türkiye
7. Doğum Sonu Bakım Kursu 27 Nisan 2015, İstanbul, Türkiye.
Üyelikler:
Türk Ebeler Derneği
İnfertilite Hemşireliği Derneği
Download

Arş.Gör. Hanife Nurseven ŞİMŞEK - Sağlık Bilimleri Fakültesi