Download

Yavaslık ˙Ilkesini Kullanarak Öznitelik Seçimi: Alakalı Öznitelik