BEP Dosyasında Olması
Gereken Formlar
T.C.
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
……………… ……….. OKULU
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı
Yaşı
Cinsiyeti
Numarası
Ev Adresi
Ev Telefonu
Adı Soyadı
Adresi
FOTOĞRAF
İş Telefonu
Anne
Baba
Diğer Kişi
Birim Başkanı
BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER
Tarih
Gönderme Raporu
Yöneltme Raporu
Yerleştirme Raporu
İzleme / Yeniden
Değerlendirme
Nereden Geldiği
Açıklama
Cep Telefonu
BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ
GÖREVİ / KONUMU
Birim Başkanı
Özel Eğitim Gerektiren Birey
Aile
Sınıf Öğretmeni
Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen
Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman
Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi temsilcisi
(Gerektiğinde)
Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen
Branş Öğretmeni
ADI SOYADI
……………………. ……………… OKULU
Bu BEP’in Geliştirildiği BEP Toplantısı
Bu BEP toplantısının yapıldığı
tarih
Öğrencinin
Adı Soyadı
Bu BEP’in tamamlanacağı tarih
Yaşı
Cinsiyeti
Sınıfı
Numarası
KARARLAR
BEP Toplantısına Katılanlar
Adı - Soyadı
İmza
Öğrenci
Abla
Sınıf Öğretmeni
Özel Eğitim Öğretmeni
Rehber Öğretmen
Birim Başkanı
Diğer Katılımcılar
Konum
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Adı Soyadı
İmza
Çocuğun gelişimi ile ilgili aile hangi sıklıkla bilgilendirilecek?
□ 12 haftada bir
□ 8 haftada bir
□ 6 haftada bir
4 haftada bir
( Aile çocuğun gelişimi ile ilgili beklenmedik durumlarda da bilgilendirilir )
Aile çocuğun gelişimi ile ilgili hangi yolla bilgilendirilecek?
□ Yazı Rapor
□ Veli Toplantısı
□ Telefon
X Diğer ( açıklayınız )
Belirlenen takvim doğrultusunda velinin okula gelmesi
Takvimde herhangi bir aksaklık olursa önceden haber verilmesi
Bir sonraki BEP toplantı tarihi
…../…../…..
TÜM HİZMET PLANI
KİMLİK BİLGİLERİ
Adı-soyadı
Tarih:
ÇOCUĞUN
ANNENİN
Adı-soyadı
Doğum tarihi
Yaşı
Yaşı
Mesleği
Özür Türü
Adresi
Tıbbi Bilgiler:
İşitme:
Görme:
İlaç kullanımı:
Fiziksel durumu:
Eğitim Hizmetleri:
Yerleştirileceği Ortam
Destek
Hizmetler
Ek Hizmetler
Eğitim Hizmetlerinin süresi ve sorumluları
Hizmet türü
Süresi
Sorumlusu
BABANIN
Download

bep sunumu