Aylık Analİz
Sermaye Piyasaları
Eylül 2014
AylıkHisseSenediStratejisi
Dünyanın gerisinde kalmak...
Eylül 2014
Piyasa Rakam ları
BIST-100, YTL
İşlem Hacmi YTL mn
TRLIBOR, 3 Ay%
Gösterge Tahvil
EUR/TRY
EUR/TRY
BIST 2013T F/K
BIST 2014T F/K
Kapanış
80,825
1,937
8.80
9.04
2.1644
2.8433
11.82
10.44
1Ay ∆
-1.5%
-45.7%
0.4 bps
-0.28 bps
0.7%
-1.2%
Endeks
BİST-100
MSCI Doğu Avrupa
MSCI GOÜ
MSCI Türkiye
1Ay ∆
-1.5%
-1.3%
2.9%
-3.6%
BIST&MSCI GOÜ Endeksleri ($ bazında, 1Ay ∆)
Endeks
IMKB MSCI GOÜ
Bankacılık
-4%
3%
Kimya
-2%
-1%
Finansal Hizmetler
-3%
3%
Gıda-İçecek
5%
-1%
Sanayi
-1%
3%
Metal
-6%
-3%
Telekom
-9%
5%
130
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
120
MSCI EM Endeksleri
GOÜ
GOÜ Doğu Avrupa
GOÜ Turkiye
GOÜ Avrupa&Ortadoğu&Afrika
Dünya piyasalarında yaşanan yükseliş ve politik belirsizliğin azalmasına paralel Borsa İstanbul Ağustosun son haftasında görece güçlü bir performans gösterdi. Ancak ay genelinde BİST-100 küresel piyasaların gerisinde kaldı. Ağustos ayı başından itibaren küresel piyasalardaki %2,9’luk yükselişe rağmen
MSCI Türkiye %3,6 geriledi.
Neler oluyor? Küresel risk iştahına duyarlı ve yüksek betalı bir piyasa olan
Borsa İstanbul dünya borsalarının yükseldiği bir ortamda neden geride kaldı
Ağustos ayındaki zayıf performans bir defalık bir olay mı? Yoksa Borsa İstanbul dünya piyasalarının gerisinde kalmaya devam edecek mi?
Türkiye piyasaları sonbahara bulutlu bir konjonktürde giriyor. Başbakanın ve
yeni bakanlar kurulunun açıklanması ile yaz aylarında piyasaları etkileyen politik belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ile Irak ve Ukrayna kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle ekonomi cephesinde aşağı yönlü riskler devam ediyor.
Siyaset cephesiyle başlayalım. Başbakanın ve yeni bakanlar kurulunun açıklanması ile AKP hükümetinin piyasa dostu politikalar izlemekten vazgeçeceğine yönelik endişeler büyük ölçüde giderildi.
Başbakan yardımcısı Babacan’ın ve Maliye bakanı Şimşek’in mevcut görevlerini sürdürmesi piyasaları göreceli olarak rahatlattı. Ancak komplo senaryoları
sevenler için siyaset sahnesinde risklerin devam ettiği söylenebilir.
Popülist söylemleri ile tanınan yeni isimlerin önemli pozisyonlarda bakanlar
kuruluna girmesini genel seçimlere giden yolda ve sonrasında izlenebilecek
popülist politikaların işaretleri olarak okumak mümkün.
Biz sınırlı veriden yola çıkarak maksadını aşan tahminler yapmanın doğru olmadığına inanıyoruz. AKP hükümetinin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalar ekonomi cephesinde yurtiçi ve yurtdışındaki dinamiklere bağlı olarak
rasyonel bir şekilde belirlenecek.
110
100
Türkiye ekonomisinin 2015 yılında %3,0 - %3,5 gibi bir makul bir hızla büyüdüğü bir senaryoda AKP hükümetinin popülist politikalarla bütçe dengelerini bozarak veya para politikasının gevşetilmesi için Merkez Bankasına müdahale
ederek risk almasını beklemiyoruz.
90
80
08/14
07/14
07/14
06/14
05/14
05/14
04/14
03/14
03/14
02/14
01/14
12/13
70
En Çok / En Az Önerilenler Listesi
En Çok
Fiyat (TL)
En Az
Fiyat (TL)
ASELS
9.77
AKENR
1.14
DOAS
9.00
ARCLK
13.10
EKGYO
2.75
FROTO
27.80
HALKB
15.90
TATGD
3.03
TAVHL
17.95
THYAO
6.91
TKFEN
5.55
TRKCM
2.67
VAKBN
5.02
Büyümenin dışsal şoklarla sert iniş gösterdiği bir senaryoda kamu borç dinamikleri genişleyici maliye politikaları uygulamak için yeterince marj içeriyor.
Ancak bu senaryoda para politikası küresel risk iştahının seyrine bağlı olarak
belirlenecek.
Küresel risk iştahının zayıfladığı dışsal bir şok karşısında Merkez Bankası’nın
politika faizlerini indirmesini beklemiyoruz. Küresel sermayenin emin limanlara
dönmeye çalıştığı bir ortamda kısa vadeli faiz oranlarının düşürülmesi Türk
lirasında şiddetli değer kaybına yol açarak şirket bilançolarına zarar verecektir.
Böyle bir ortamda Merkez Bankası faizleri indirmek yerine BDDK’nın da desteğini de alıp geçtiğimiz dönemde yapılan makro ihtiyati sıkılaşmayı kısmen
gevşeterek büyümeyi desteklemeye çalışacaktır.
Gerek munzam karşılık oranları gerekse rezerv opsiyon katsayısı sistemi böyle
bir durumda makro ihtiyati politikaların gevşetilmesi için yeterince marj içermektedir.
1
Ekonomi cephesiyle devam edelim. Son açıklanan veriler 2014 yılında yaşanan dahili ve
harici şoklara rağmen büyüme cephesinde önemli bir kayıp yaşanmadığını gösteriyor. İhracat rakamları büyük pazarlarımızdan Irak’ta yaşanan iç savaşa rağmen ekonomideki yeniden dengelenmenin devam ettiğini göstererek piyasalara moral veriyor.
Bayram tatili nedeniyle oluşan işgünü kayıplarını dikkate almak amacıyla Temmuz ve Ağustos aylarına birlikte baktığımız ihracat rakamlarında yıllık bazda %2,3 büyüme görülüyor.
Irak’a olan ihracatımızdaki %38 gerilemeye rağmen ihracat ivmesinin devam etmesi Avrupa’ya olan ihracatımızdaki %12 artış sayesinde gerçekleşti.
Ancak Avrupa ekonomisinden gelen son veriler benzer performansın önümüzdeki aylarda
sürdürülmesinin zor olduğunu gösteriyor. Avro bölgesi Ağustos ayına ait imalat sanayi PMI
verileri 50,7 ile Haziran 2013 tarihinden bu yana en düşük seviyede bulunuyor. İtalya ve
Fransa gibi Avrupa’nın ağır toplarında 50.0’nin altında seyreden PMI verileri yeni bir durgunluğun kapıda olduğunu gösteriyor.
Irak’a olan ihracatımızın sert bir şekilde gerilediği bir ortamda Avrupa ekonomisindeki yavaşlama işaretleri Türkiye ekonomisi için aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ediyor. Rusya
ile ABD ve Avrupa arasındaki restleşme bu sürecin daha da zorlu geçmesine neden olabilir.
Rusya’nın Ukrayna’daki isyancılara destek vermesi üzerine ABD ve Avrupa ile Rusya arasındaki gerginlik arttı. Avrupa’nın Rusya devlet şirketlerinin finansman imkanlarını kısıtlamasına Putin Avrupa’dan yapılan gıda ürünleri ithalatını durdurarak tepki verdi.
Avrupa anlaşma sağlanamazsa Rusya için hayati önemi olan petrol ve gaz arama faaliyetleri ve enerji sektörler için gerekli teknolojik desteği sağlamamakla tehdit ediyor. Rusya ise
Avrupa için çok önemli olan otomotiv sektörü ithalatını durdurabileceğinin sinyalini veriyor.
Resmin iyi tarafını göstermeye çalışan hükümet yetkilileri ve iş dünyası Avrupa ve Rusya
arasında yaşanan gerginliğin Türkiye için yaratacağı fırsatlara odaklanıyor. Avrupa’nın çıkmasıyla doğan boşluğu Türkiye’nin dolduracağı hikayesi anlatılıyor.
Biz ise tam tersine, Rusya için planlanan yaptırımların Türkiye için önemli bir risk oluşturduğuna inanıyoruz. Batı ile Rusya arasında devam eden gerginlik Avrupa ekonomisini yeniden durgunluğa sokarak Türkiye ekonomisinin büyümesini önemli ölçüde aşağı çekebilir.
Gıda ürünlerinde Rusya’ya olan ihracatımızdaki artış Avrupa’ya olan ihracatımızdaki azalışı
telafi etmek için yeterli olmaz. Buna karşın, tüketim sepeti içinde %22 paya sahip gıda ürünlerinin fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon hedeflemesi programının tabutuna bir çivi daha
çakılmasına neden olur.
En büyük ihracat pazarlarımızdan Irak’ta iç savaş devam ederken Avrupa’nın durgunluğa
girmesi seçimlere giden Türkiye’nin iç talebi canlandırmak için genişleyici maliye ve para
politikalarına baş vurmasına neden olabilir.
Enflasyonun dört yıldır hedefin çok üzerinde seyrettiği bir ülkede genişleyici politikalar uygulanması döviz kurunun değer kaybı ile enflasyonun beslendiği olumsuz döngünün devam etmesine yol açar.
Toparlayacak olursak, gerek büyüme gerekse enflasyon cephelerindeki riskler nedeniyle
borsanın önündeki tehlikelerin fırsatlardan daha fazla olduğuna inanıyoruz. 91.000 düzeyindeki hedef değerimize göre sadece %11’lik getiri sunan borsadaki yükselişlerin pozisyon
azaltmak için fırsat olarak kullanılmasını öneriyoruz.
Benzer şekilde, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin sonuna yaklaşıldığına inandığımız için
tahvil piyasasında yaşanan yükselişte vadelerin kısaltılmasını ve değişken faizli tahvillere
geçilmesini öneriyoruz.. Bu bağlamda enflasyona endeksli tahvilleri ve değişken faizli özel
sektör tahvillerini öneriyoruz.
2
ModelPortföy
En Çok Önerilen ve En Az Önerilen hisseler, yıl içi sırasıyla 12,4% ve 0,2%
endekse göreceli getiri sağladı
En Çok Önerilenler Listesi Performansı
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TL Performans
67.0%
27.0%
48.0%
-49.0%
211.0%
50.0%
-18.7%
84.7%
-4.7%
33.6%
Rel. Performans
5.0%
29.0%
4.0%
5.8%
59.0%
20.0%
4.6%
21.1%
9.2%
12.4%
En Az Önerilenler Listesi Performansı
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
TL Performans
22.8%
-14.4%
24.3%
-16.0%
19.6%
Rel. Performans
1.9%
10.2%
-18.5%
-3.7%
0.2%
İş Yatırım Hisse Senetleri Piyasası Tavsiyeleri
BIST Fiyat Perform ansı/Önerilerim iz
95,000
SAT
AL
85,000
3
07/14
05/14
03/14
07/13
05/13
03/13
01/13
11/12
09/12
07/12
05/12
03/12
01/12
11/11
09/11
07/11
05/11
03/11
01/11
11/10
09/10
07/10
05/10
03/10
01/10
50,000
01/14
55,000
11/13
XU100
TUT
AL
SAT
BİRİKTİR
AZALT
Hedef Deger
TUT
60,000
09/13
65,000
BİRİKTİR
AZALT
BİRİKTİR
TUT
70,000
AL
75,000
BİRİKTİR
80,000
45,000
AZALT
90,000
En Çok ve En Az Önerilenler Listesinde Değişiklikler:
En Çok Önerilenler:
Eklenenler
DOAS (28 Ağustos): DOAS’ı en çok önerilenler listemize ekliyoruz. Şirketin başarılı
pazar payının ve operasyonel verimliliğinin kalıcılığına odaklanan iş modelini
beğeniyoruz. Şirket 1Y13’de %17,7 ve 2013 yılsonunda ise %17,8 olan pazar payını
1Y14’de %21,4’e yükseltmeyi başardı. Ancak yılsonunda pazarda beklenen rekabet
artışından dolayı şirket 2014 yılsonu pazar payının %18-%19 seviyesine olmasını
bekliyor. Sadece yurtiçi pazara satışları olan bir ithalatçı olarak, Doguş Otomotiv’in
borçlanma oranlarındaki beklenen düşüşten ve zayıf Euro’dan 4Ç14’de olumlu
etkilenmesini bekliyoruz. Son olarak, şirket İstanbul, Ankara ve Bursa’da showroom
inşaatlarını tamamladığından dolayı bundan sonraki dönemlerde önemli bir yatırımı
olmadığından, önümüzdeki dönemlerdeki düşük yatırım bütçeleri şirketin yüksek temettü
ödemesi için imkân sağlıyor. Hisse 2014T ve 2015T yılları 9.1x F/K çarpanı ile yurtdışı
benzerlerinin 11.3x ve 9.7x ve yurtiçi benzerlerinin 13.4x ve 11.6x çarpanlarına kıyasla
iskontolu işlem görüyor. Hisse başına 10.26 TL olan hedef fiyatımız %19 yukarı
potansiyele işaret ediyor. DOAS için AL tavsiyemizi koruyoruz.
En Az Önerilenler:
Değişiklik yapılmamıştır.
4
En Çok / En Az Önerilen Hisseler
En Çok Önerilenler
2014T
Hisse
Kodu
Aselsan
ASELS
Kapanış (TL) Hedef (TL)
9.77
11.05
Getiri Pot. %
F/K
13%
10.7
10.1
2015T
FD/FAVÖK PD/DD
2.4
F/K FD/FAVÖK PD/DD
9.4
8.7
Ağırlık
2.0
8%
Doğuş Otomotiv
DOAS
9.00
10.26
14%
9.5
10.3
1.8
9.5
10.0
1.8
9%
Emlak Konut GYO
EKGYO
2.75
3.40
24%
10.2
8.4
1.5
9.5
7.6
1.4
9%
Halkbank
HALKB
15.90
20.60
30%
7.5
a.d
1.2
6.7
a.d
1.1
14%
Tat Gıda
TATGD
3.03
3.40
12%
3.1
14.7
1.2
14.8
10.4
1.1
4%
TAV Holding
TAVHL
17.95
20.59
15%
a.d
a.d
a.d
a.d
a.d
a.d
12%
Türk Hava Yolları
THYAO
6.91
8.60
24%
10.9
8.4
1.2
8.2
6.6
1.1
12%
10%
Tekfen Holding
TKFEN
5.55
6.84
23%
8.4
5.0
0.9
8.4
4.8
0.9
Trakya Cam
TRKCM
2.67
3.25
22%
18.4
9.2
0.8
13.4
7.6
0.7
8%
Vakıfbank
VAKBN
5.02
6.50
29%
7.6
a.d
0.9
6.5
a.d
0.8
14%
Getiri Pot. %
F/K
1%
a.d
2014T
En Az Önerilenler
Hisse
Kodu
Akenerji
AKENR
Kapanış (TL) Hedef (TL)
1.14
1.16
2015T
FD/FAVÖK PD/DD
19.0
1.1
F/K FD/FAVÖK PD/DD
27.1
9.8
1.1
Ağırlık
20%
Arçelik
ARCLK
13.10
13.44
3%
12.1
8.8
2.0
11.5
8.2
1.8
40%
Ford Otosan
FROTO
27.80
26.95
-3%
12.3
14.2
3.2
11.3
10.9
3.0
40%
5
12/13
04/14
08/13
Baz 2008 yıl sonu=100
12/12
04/13
0
12/08
04/09
08/09
12/09
04/10
08/10
12/10
04/11
08/11
12/11
04/12
08/12
12/12
04/13
08/13
12/13
04/14
200
Öneri Listesinin BIST'e
Göreceli Getirisi
08/12
Öneri Listesinin TL Bazında Getirisi
BIST-100 Endeks Getirisi
12/11
04/12
400
08/11
600
12/10
04/11
800
08/10
Baz 2008 yıl sonu=100
Hisse Senedi Öneri Listesi'nin BIST'e Göreceli
Getirisi
12/09
04/10
1000
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
08/09
1200
Hisse Senedi Öneri Listesi'nin TL bazlı getirisi
ve BIST100 Endeksi Getirisi
12/08
04/09
1400
Eylül2014–EnÇokÖnerilenlerListesi
ASELS
Aselsan (ASELS TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
1,633 2,171 2,539 3,058 Türkiye’nin savunma sanayisini dünyada ilk on içinde olması
büyüme
9%
33%
17%
20% hedefi
FAVÖK
269
436
521
607 NATO üyesi olan Türkiye coğrafi lokasyonundan dolayı yıllardır
büyüme
-7%
62%
20%
17%
bütçesinde önemli bir kısmı savunma harcamalarına ayırıyor.
Net Kar
306
238
456
520
Türkiye’de 2013 sonu itibariyle havacılık ve savunma sanayiinin
büyüme
91% -22%
91%
14%
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T cirosu 5.1 milyar dolara ulaşmıştır. SIPRI verilerine göre 2013 yılında
F/K
9.1
19.4
10.7
9.4 Türkiye’nin askeri harcamaları 18.7 milyar doları bulurken GSMH’ının
FD/FAVÖK
15.6
10.5
10.1
8.7 %2.3’üne tekabül etmektedir. Türkiye 5 yıllık planında sanayinin
2.6
2.1
2.1
1.7 toplam cirosunu 8 milyar dolara, ihracatın ise 2 milyar dolara
FD/Satışlar
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi çıkartmayı hedeflemektedir. Ayrıca, 2011 yılında %54 olan yerli katkı
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
4.6
4.0
6.4
5.6
payının ise %70’e çıkması hedeflenmektedir. Öncelik yerli sanayinin
Relatif Performans %
0.3
5.7
11.2
-4.6
gelişmesine verilmektedir.
Değerleme, TL
Savunma bütçelerindeki düşüşler global sektörde rekabeti
Hisse Fiyatı (*)
9.77
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
11.05
arttırarak marjları aşağı çekiyor
Yükselme Potansiyeli
13%
Avrupa ve ABD’deki savunma bütçelerindeki son yıllardaki düşüşler
4,885
Piyasa Değeri (mn TL)
bu bölgelerdeki savunma sanayi şirketlerinin daha uzak pazarlar
Piyasa Değeri (mn $)
2,261
arayışı içinde olmalarına sebep olurken, bu durum gelişen pazarlar
* 01/09/2014 itibari ile
tarafından oldukça olumlu bir fırsat olarak karşılanmaktadır. Gelişen
pazarlara girme arayışın içinde olan Avrupa’lı ve ABD’li şirketler o
pazarlardaki yerel şirketlerle işbirliği içine girip tekonoloji transferi
yapmadan oldukça rekabetçi fiyatlar sunmaktadırlar. Devam eden
sosyal
kargaşadan
dolayı
Ortadoğudaki
ülkelerin
askeri
harcamalarındaki artışlar göz önünde bulundurulduğunda, bu
bölgelerdeki rekabetin artma potansiyeli savunma sanayinin kar
marjlarında bir erozyona neden olabilir.
1Y14 itibariyle toplam 4.0 milyar dolar bakiye sipariş
İlk 10 proje içerisinde bulunan Genel Maksat Helikopteri (US$491mn),
Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi (US$379mn), Atak
Helikopteri (US$349mn), Helikopter Elektronik
Harp Koruma
(US$275mn) ve Orta Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi
(US$302mn) projeleri Aselsan’ın toplam proje büyüklüğünün %60’ını
oluşturmaktadır.
Şirketin
halihazırdaki
bakiye
siparişlerinde
bulunmayan ancak gelecekte değer kazandıracak muhtemel
kontratları MİLGEM, HAVASOS, Uzun Menzilli Hava Savunma Füze
Sistemi ve ALTAY tankı seri üretimi olarak sıralayabiliriz.
Büyüme 2014’de de devam edecek
2014 yılında Aselsan’ın %17 ciro büyümesi elde etmesini bekliyoruz.
Artan ölçek ekomosi sayesinde FAVÖK’ün ciro artışının üzerinde %20
büyümesini öngörüyoruz. Şirket 2014 yılı için büyük ölçüde Gölbaşı
tesisinin son fazında harcanacak olan toplamda 175 milyon TL yatırım
harcaması bütçeliyor.
AL tavsiyemizi koruyoruz
Aselsan için hisse başına 11.05 TL olan hedef fiyatımız %13 yukarı
potansiyele işaret ediyor. Hisse 2014T uluslararası benzerlerinin 9.4x
Firma Değeri/FAVÖK ve 15.7x F/K çarpanlarına kıyasla 10.7x Firma
Değeri / FAVÖK çarpanı ile primli işlem görürken, 10.1x F/K
çarpanıyla iskontolu işlem görüyor.
6
DOAS
Dogus Otomotiv (DOAS TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
5,132 6,603 6,969 7,153 Hedef pazar payında erken başarı. Şirket 1Y13’de %17.7 ve 2013
büyüme
7%
29%
6%
3% yıl sonunda ise %17.8 olan pazar payını 1Y14’de %21.4’e
FAVÖK
328
306
327
339 yükseltmeyi başardı. Ancak yıl sonunda pazarda beklenen rekabet
büyüme
20%
-7%
7%
4% artışından dolayı şirket 2014 yıl sonu pazar payınının %18-%19
Net Kar
258
224
209
208 seviyesine olmasını bekliyor. DOAS stratejik iş planında maliyet
büyüme
82% -13%
-7%
0%
yönetimine olan odağının yanısıra yüksek pazar payını korumaya
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T
yönelik
de özen gösteriyor. Volkswagen Grup Doğuş Otomotiv’in
F/K
4.7
9.7
9.5
9.5
2018
yılına
kadar %18 pazar payını koruyabilmesi için desteklemeyi
FD/FAVÖK
7.4
7.6
10.3
10.0
0.5
0.4
0.5
0.5 hedefliyor. Aslına bakalırsa, b,iz uzun vade de şirketin Pazar payını
FD/Satışlar
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi daha fazl arttırabileceğine yönelik çok fazla yeri olmadığını
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
6.3
7.0
14.4
13.3 düşünüyoruz.
Relatif Performans %
6.1
10.7
9.0
27.3
Pazar payı artışının arkasındaki nedenler. Türk tüketicilerinin
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
9.00
tercihlerine yönelik çoklu markalı ürün gamı, her yıl yeni model
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
10.26
lansmanı yapılan pazardaki en genç ürün yelpazesi, geniş servis ağı
Yükselme Potansiyeli
14%
ile müşteri bazı ve satış sonrası, tüketici finansmanı ile sigorta
1,980
Piyasa Değeri (mn TL)
hizmetlerini birarada sunan “tek-durakta” alışveriş konseptli
Piyasa Değeri (mn $)
916
showroomları şirketin Pazar payını artış başarının arkasındaki temel
* 01/09/2014 itibari ile
nedenler olarak gösterilebilir.
Maksimizasyonda ziyade sürdürülebilirlik önem kazanıyor. Yeni
iş planında
sürdürülebilir pazar payına odaklanmayı, maliyet
yönetimi, makul ama sürdürebilir karlılık, satış sonrası cironun
arttırılması ve sürdürülebilir hissedar değeri izliyor. Şirketin yeni
stratejisinde asıl önem maksimizasyon yerine sürdürülebilir pazar
payı, karlılık ve hissedar değerine veriliyor.
Borçlanma oranlarındaki düşüş trendi ile zayıflayan Euro Doğuş
Otomotiv’in satışlarını destekleyecek. Sadece yurtiçi pazara
satışıları olan bir ithalatçı olarak, Doguş Otomotiv’in borçlanma
oranlarındaki beklenen düşüşten ve zayıf Euro’dan 4Ç14’de olumlu
etkilenmesini bekliyoruz. DOAS’ın 2014 yılında yıllık bazda %23
düşüşle ve 0.2 baz puan pazar payı artışı ile 125 bin adet araç satışı
gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Yılın geri kalan kısmında TL’nin
Euro karşısında değer kazanacağı ve VW Grub’un desteğinin devam
edeceği beklentisi ile DOAS’ın cirosunun 2014’de yıllık bazda %6
artış ile 7 milyar TL’ye ulaşacağını, FAVÖK marjının ise 2013’e
benzer %4.7 seviyesinde kalacağını öngörüyoruz.
Düşük yatırım ihtiyacı temettü ödemesi için olanak sağlıyor.
DOAS İstanbul, Ankara ve Bursa’da showroom inşaatlarını
tamamladığından dolayı bundan sonraki dönemlerde önemli bir
yatırımı olmadığından, önemüzdeki dönemlerdeki düşük yatırım
bütçeleri şirketin yüksek temettü ödemesi için imkan sağlıyor. Şirket
2014 yılı için 60 milyon TL civaro yatırım tutarı bütçeliyor.
DOAS AL tavsiyesini hakediyor. Hisse 2014T ve 2015T yılları 9.5x
F/K çarpanı ile yurtdışı benzerlerinin 11.1x ve 9.6x ve yurtiçi
benzerlerinin 13.6x ve 11.7x çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem
görüyor. Hisse başına 10.26 TL olan hedef fiyatımız %14 yukarı
potansiyele işaret ediyor. DOAS için AL tavsiyemizi koruyoruz.
7
EKGYO
Özet Finansallar, mn TL
Gelirler
büyüme
FAVÖK
büyüme
Net Kar
büyüme
Değerleme Çarpanları
F/K
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
Performans
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
Relatif Performans %
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
Yükselme Potansiyeli
Piyasa Değeri (mn TL)
Piyasa Değeri (mn $)
* 01/09/2014 itibari ile
Emlak GYO (EKGYO TI)
2012G 2013G 2014T 2015T
1,005 2,331 2,000 2,200 İkincil Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı & Arazi Satın Alımları
40% 132% -14%
10%
Kasım 2013’de Emlak GYO arsa almak için ikincil halka arza gitmiş
397
909
964 1,064
ve 3,25 milyar TL fon elde etmişti. Mayıs 2014 itibariyle şirket ikincil
125% 129%
6%
10%
halka
arz gelirlerin tamamını harcamış oldu. Şirket TOKI’den 2,5
523 1,061 1,029 1,099
milyar
TL, Özelleştirme İdaresi'nden ise TL1 milyar TL büyüklüğünde
129% 103%
-3%
7%
2012G 2013G 2014T 2015T arsa alımı yaptı. Arsalar Başakşehir/İstanbul (547 bin m2), Çankaya/
11.6
7.0
10.2
9.5 Ankara (493 bin m2), İstinye/İstanbul (158 bin m2), Maltepe/İstanbul
18.7
3.6
8.4
7.6 (92 bin m2) ve Derince/Kocaeli (77 bin m2)’de yer alıyor. Diğer
7.4
1.4
4.1
3.7
yandan Emlak GYO, TOKI ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
olarak
Yeni Şehir ve Kanal İstanbul'un master planı tasarlamakta.
63.1
64.8 114.5
92.8
-0.9
0.1
-0.9
14.8 Yeni Projeler & Ön Satışlar
2.75
3.40
24%
10,450
4,837
Emlak Konut GYO ilk yarıyılda Bahçekent Flora (Hoşdere) ve Göl
Panorama Evleri (Avcılar), Istmarina, Nidakule Ataşehir ve
Seyranşehir projelerini satışa sunmuştu. Yeni proje lansmanlarına
rağmen Ramazan ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri nedeniyle Temmuz
ayında önsatışı gerçekleşmiş konut sayısı geçen aya göre %70
düşerken, önsatış hasılatı %57 düşüş gösterdi. Yeni lansmanı yapılan
projelerin satışlarını incelediğimizde Haziran ayında satışa çıkmış
olan Bahçekent Flora ve Göl Panorama Evleri’nden sırasıyla 241 ve
21 bağımsız bölüm satışı gerçekleştirilmiş olduğunu gözlemliyoruz.
Diğer yandan Mayıs ayında satışa çıkmış olan İstmarina (Kartal)
projesinde satılan konut sayısı ise 422. Mart ayında satışa çıkmış
olan Nidakule (Ataşehir) ve Seyranşehir (Kayabaşı) projelerinin
sırasıyla %25’i ve %41’i satılmış bulunuyor. İkinci yarıyılda Emlak
GYO’nun Köy (Zekeriyaköy) ve Kayaşehir 3&4 projelerini satışa
sunmasını bekliyoruz. İlk yedi ayda Emlak GYO 4,7 bin konutun
önsatışını gerçekleştirdi, şirketin yılsonu hedefi 10 bin konut. Şu anda
aylık konut kredisi faizleri %0,92 seviyesinde seyrediyor. Düşük faiz
ortamın ikinci yarıyılda konut satışlarını desteklemesini bekliyoruz.
Hisse geri alım programı devam ediyor
Geçtiğimiz Mart ayında, Emlak GYO hisse geri alım programını,
ödenmiş sermayesinin maksimum limiti olan %10’una kadar genişletti.
Program 36 ay için geçerli ve satın almalar için 1,5milyar TL tahsis
edilmiş durumda. İkincil halka arzdan sonra şirket piyasadan 104
milyon hisse satın almıştı (ödenmiş sermayenin %2.73’ü).
3,4TL hedef fiyatımızı koruyoruz
Baz senaryomuzda, şirketin arsa portföyünü 2015-2022 yılları
arasında projelendireceğini varsayarak 3,4TL’lik bir hedef fiyatına
ulaşıyoruz. İyimser senaryoda ise
arazi portföyünü daha hızlı
geliştirebileceğini varsayarsak (2015-2019) hedef fiyatımız 3,8TL’ye
yükseliyor. Son olarak,10 yıllık projelendirme periyodunu ve daha
düşük ihale çarpanlarını içeren en kötü senaryomuzda ise hedef fiyat
2,6’ya geriliyor.
8
HALKB
Halkbank (HALKB TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Defter Değeri
12,323 14,146 17,073 18,671 En beğendiğimiz banka. Halkbank, rakiplerine kıyasla daha yüksek
faiz marjı, düzenleyici kurumların karlılığı baskılayıcı
büyüme
43%
15%
21%
9% net
Net Faiz Geliri
4,476 4,829 5,783 6,443 hareketlerinden uzak KOBİ segmentindeki güçlü varlığı, yüksek bilanço
büyüme
29%
8%
20%
11% likiditesi ve ucuz kamu mevduatına erişim ayrıcalığı ile en
Net Kar
2,595 2,751 2,655 2,945 beğendiğimiz banka olmayı sürdürüyor. Bankanın hızlı yeniden
büyüme
27%
6%
-3%
11%
fiyatlama kabiliyeti ve yüksek vadesiz mevduat ağırlığı sayesinde bu yıl
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T
net
faiz marjının yatay kalacağını tahmin ediyoruz. Ücret ve
F/K
6.6
7.6
7.5
6.7
komisyonlar
tebliğinden en az etkilenecek isimlerden biri de Halkbank.
P/DD
1.8
1.1
1.2
1.1
Performans
1 H 1 Ay 1 Yıllık
Yıliçi Bankanın bu yıl net karında %4 ile sınırlı bir düşüş bekliyoruz. Ancak
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL) 240.9 313.7 332.6 339.2 değerleme çarpanları birinci kuşak bankaların ortalamasına göre %20
Relatif Performans %
0.6
-0.3
2.1
11.5 ucuz kalıyor.
Değerleme, TL
İkinci çeyrekte karlılık beklentilerden güçlü oldu. Halkbank 2Ç14’de
Hisse Fiyatı (*)
15.90
632
milyon solo net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
20.60
Bankanın
çeyreklik bazda net karı %19 artmış durumda. Hafifi artan
Yükselme Potansiyeli
30%
Piyasa Değeri (mn TL)
19,875
marj, 1Ç’de net zarar olan ticari kar ve kur farkı kaleminin bu çeyrekte
Piyasa Değeri (mn $)
9,199
elde edilen alım-satım gelirleriyle pozitife dönmesi, iyi seyreden ücret
* 01/09/2014 itibari ile
gelir tabanı ve kontrol altında tutulan karşılık giderleri güçlü karı
yaratan sebepler. Bankanın 2Ç’de aktiflerinin bir miktar küçüldüğünü
görüyoruz, itfa eden menkul kıymetler, pahalı mevduatın bankadan
ayrılmasına izin verilmesi ve bunun kısmı olarak repo fonlmasıyla telafi
edilmesi bu sonucu doğurmuş gözüküyor.
Bu yıla ilişkin beklentiler korundu. Banka yönetimi 2014 için
tahminlerini değiştirmezken özellikle faiz indirimleri sonrası bile 40 baz
puan olan marj daralma tahminini koruması diğer bankaların
tahminlerini iyileştirdiği bir ortamda bir miktar hayal kırıklığı yaratabilir.
Bununla beraber bankanın seneye diğer bankalara göre oldukça
iyimser sayılabilecek tahminlerle başladığını söylemekte fayda var.
Marjların ikinci yarı fonlama maliyetlerinin düşmesiyle beraber kredi
spredlerini olumlu etkilemesini bekliyoruz. TÜFE’ye endeksli menkul
kıymetlerin ilk yarı kadar destek alınmayacak olsa da biz marjların bu
sene 20baz puan daralma ihtimalinin halen güçlü olduğunu
düşünüyoruz. Banka ayrıca bu sene net karın yıllık bazda yatay
olabileceğini belirtti.
Halkbank için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hedef değere %30
artış potansiyel bulunmakta. Bu arada bankanın sigorta iştirak satış
sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefi paylaşıldı.
9
TATGD
Tat Gida (TATGD TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
747
793
867
960 Beklenen arazi satışı kırmızı etten çıkma kararı ile geldi.
büyüme
8%
6%
9%
11%
Tat Gıda’nın Tuzla’daki eski Maret fabrikasının bulunduğu arsa 2011
FAVÖK
51
47
43
61
yılından beri satıştaydı fakat bugüne kadar istenen 50 milyon dolar
büyüme
28%
-9%
-8%
41%
teklifi
veren çıkmadığı için satış gerçekleşmemişti. Şirket, bu arsa ile
Net Kar
3
2
133
28
birlikte
Maret markasını da Namet’e 75 milyon dolara Haziran ayında
büyüme
-70%
-7% 5223% -79%
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T sattı. Böylece, şirket et işkolundan tamamen ayrıldı. Maret’in karlılığa
F/K
114.3 135.5
3.1
14.8 düşük katkısı ve ayrıca şirkete giren nakit tutarı göz önüne
FD/FAVÖK
11.5
12.1
14.7
10.4 aldığımızda, bu satış kararını Tat Gıda için olumlu olarak
FD/Satışlar
0.8
0.7
0.7
0.7
değerlendiriyoruz.
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
4.3
3.7
1.6
1.9 Net borç/FAVÖK oranı ciddi geriledi ve Moova alımı ile ürün
Relatif Performans %
-0.6
17.0
5.9
2.5 çeşitliliği arttı.
Değerleme, TL
Mart 2014 sonu itibariyle 240 milyon TL olan net borç pozisyonu, satış
Hisse Fiyatı (*)
3.03
sonrasında
81 milyon TL’ye inecek. Bu durumda, net borç/FAVÖK
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
3.40
Yükselme Potansiyeli
12%
oranı daha önceki 4.2x’den 1.3x’e geriliyor. Şirket satıştan elde edilen
Piyasa Değeri (mn TL)
412
geliri temel olarak finansal borçların kapatılmasında kullanacak. Ayrıca,
Piyasa Değeri (mn $)
191
uzun zamandır arayışı süren peynir kategorisine girilmesi konusunda
* 01/09/2014 itibari ile
Moova’nın 32 milyon TL’ye satın alınması finanse edilecek.
Et segmentinin karlılığa katkısı zayıftı.
Tat, et segmentinde 2013 yılında 97 milyon TL ciro kaydederken, bu
rakam toplam cironun %12’ine karşılık geldi. FAVÖK katkısı ise çok
düşük gerçekleşti. 2014 yılında ise et segmentinin 100 milyon TL ciro
kaydedeceğini tahmin ediyorduk. Bu satış sonrasında, Tat için ciro
tahminimiz daha önceki 903 milyon TL’den 847 milyon TL’ye (Maret
yarıyıl etkisi olacak) gerilerken, FAVÖK tahminimiz daha önceki 58
milyon TL’den 61 milyon TL’ye yükseldi. Böylece, satış sonrasında
2014 FAVÖK marjı tahminimiz %7.2 oldu.
Salça ve süt iş kolları büyümeyi devam ettirecek.
Üç yıllık dönemde toplam cironun %7 yıllık birleşik büyüme oranında
(YBBO) artmasını tahmin ederken, bu büyümenin salça ve süt
segmentlerinden sağlanmasını bekliyoruz. Aynı dönem içerisinde salça
ve süt kendi kategorilerinde %12 ciro büyümesi kaydetmesi
beklenirken, makarna da bu rakam %6.
AL tavsiyemizi koruyoruz.
Hisse için AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz. Satış sonrası şirkete
girecek nakitte göz önüne alınırsa, 2015T FD/DAVÖK çarpanı 7.4x ve
2016T FD/FAVÖK çarpanı 5.8x oluyor. Bu da uluslararası benzer
şirketlere göre %18 ve %35 iskontolu işlem gördüğü anlamına geliyor.
10
TAVHL
TAV Havalimanlari (TAVHL TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
1,864 2,595
v.y
v.y Atatürk Havalimanına yapılacak olan yeni uluslararası terminalin
büyüme
-9%
39%
v.y
v.y inşaatına Eylül ayında başlanacak
FAVÖK
828 1,018
v.y
v.y
Atatürk Havalimanında THY’nin yeni kargo terminaline taşınmasının
büyüme
12%
23%
v.y
v.y
ardından
eski kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yapılacak olan
Net Kar
297
336
v.y
v.y
yeni
uluslararası
terminalin inşaatına Eylül ayında başlanacak. Yeni
büyüme
142%
13%
v.y
v.y
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T terminal için DHMİ ve THY arasında süren görüşmelere göre yeni
F/K
10.9
13.3
v.y
v.y yapılacak terminal ile ilgili iki adet plan şu anda tartışılıyor. Birincisi
FD/FAVÖK
7.4
9.1
v.y
v.y yeni yapılacak terminalin sadece transit yolculara hizmet vermesi,
FD/Satışlar
3.3
3.6
v.y
v.y
ikincisi ise hâlihazırdaki uluslararası terminale eklenerek uzun uçuşlara
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
tahsis edilmesi planlanıyor. Seçilecek olan plana göre terminal inşaatı
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
17.4
18.0
18.9
20.2
Relatif Performans %
0.9
5.1
37.9
0.8 12-18 ay sürecek.
Değerleme, TL
TAV’ın ise Atatürk Havalimanındaki, kontratında yeni yapılacak hiçbir
Hisse Fiyatı (*)
17.95
yatırıma katılma zorunluluğu bulunmuyor. Bu yüzden yeni terminal
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
20.59
inşaatının TAV’a ek bir yük getirmesini beklemiyoruz. Ancak DHMI yeni
Yükselme Potansiyeli
15%
terminalin inşaat maliyetlerinin TAV tarafından karşılanmasını isterse
Piyasa Değeri (mn TL)
6,521
de şirketin bu yatırım karşılığında ya nakit ödeme ya transit yolcu
Piyasa Değeri (mn $)
3,018
* 01/09/2014 itibari ile
ücretlerinde artış ya da yıllık ödenen kira miktarında azaltmaya
gitmesini bekliyoruz.
Terminal binaları tam kapasitede 70 milyon yolcuya hizmet verebiliyor.
Ancak havalimanının transit yolcu merkezi olarak dizayn edilmemesi
ve transit yolcuların bekleyebileceği bir alan olmaması havalimanında
problem yaratıyor. Yeni yapılacak terminalin bu kapasiteyi arttırarak
yaşanan sıkışıklığı bir miktar azaltacağını öngörüyoruz.
TAV, New York LaGuardia, Pakistan Lahore ve Suudi Arabistan’da
Riyad ve Cidde havalimanı ihalelerine katılacak
TAV, New York LaGuardia Havalimanı ihalesinde son aşamaya kalan
üç gruptan biri olurken ihalenin Ağustos sonunda ya da Eylül başında
açıklanmasını bekliyoruz. Şirket, Suudi Arabistan’da bulunan Riyad ve
Cidde Havalimanlarının da özelleştirme ihaleleriyle de yakından
ilgileniyor. Hac ve umre ziyaretleri sebebiyle yüksek sayıda yolcuya
sahip olan havalimanlarının alınması TAV’ın trafik rakamlarına da
olumlu
yansıyacaktır.
Bunların
haricinde
Pakistan
Lahore
Havalimanı’nın alınması şirkete yeni fırsatlar doğurabilir.
AL önerimizi koruyoruz
TAV için uzun vadeli hedef fiyatımız 20,59TL ve AL olan tavsiyemizi
koruyoruz. Her ne kadar hedef fiyatımız %15 oranında yükselme
potansiyeline işaret etse de yaklaşmakta olan LaGuardia havalimanı
ihalesinin hisse üzerinde olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz. Emsal
şirketlerle kıyasladığımızda ise TAV’ın hedef değeri 26,9 TL olarak
karşımıza çıkıyor.
11
THYAO
Özet Finansallar, mn TL
Gelirler
büyüme
FAVÖK
büyüme
Net Kar
büyüme
Değerleme Çarpanları
F/K
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
Performans
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
Relatif Performans %
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
Yükselme Potansiyeli
Piyasa Değeri (mn TL)
Piyasa Değeri (mn $)
* 01/09/2014 itibari ile
Türk Hava Yolları (THYAO TI)
2012G 2013G 2014T 2015T
14,762 18,777 24,018 28,175 2Ç14’de artan gelir verimliliği ile tahminlerin üzerinde kar açıkladı
25%
27%
28%
17% THY 2Ç14’de 398 milyon TL net kar açıklayarak konsensüs tahmini
2,115 2,330 2,422 3,084
olan 239 milyon TL’nin üzerine çıkarken bizim agresif kar tahminimiz
81%
10%
4%
27%
olan 510 milyon TL’nin altında kaldı. Şirketin gelirleri ise 6,14 milyar
1,156
683
878 1,165
6142% -41%
29%
33% TL’ye yükselirken hem konsensüs beklentisi 5,89 milyar TL’nin hem de
2012G 2013G 2014T 2015T bizim 5,98 milyar TL’den daha yüksek geldi. FAVÖK rakamı da 831
3.5
14.1
10.9
8.2 milyon TL açıklanarak konsensüs tahmini olan 693 milyon TL’nin
6.8
8.2
8.4
6.6 yukarısında bizim beklentimiz olan 990 milyon TL’nin bir miktar altında
1.0
1.0
0.8
0.7 kaldı.
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
117.7 155.8 202.6 218.9 Gelir verimliliğinde azalma trendi durmuş gözüküyor
-2.4
9.5 -10.2 -10.0 Artan gelir verimliliği ve güçlü yolcu büyümesi THY’nin 2Ç14’de
6.91
8.60
24%
9,536
4,414
gelirlerini %33,1 oranında yükselmesine yardımcı oldu. Yolcu tarafına
baktığımızda yıllık bazda %14’lük bir artış gerçekleşirken doluluk oranı
0,1 yüzdesel puan büyüme ile %80,2 oranına çıktı. Şirketin iç
hatlardaki gelir verimliliği TL bazında %6 büyüyerek 18,7 kuruşa çıktı.
Yurdışı gelir verimliliği ise Avro bazında sabit kalarak 5,5 Avrosent
olarak gerçekleşti. 2Ç14 sonuçları bize gelir verimliliğindeki azalma
trendinin durduğunu gösteriyor.
Gelir verimliliğindeki kötüleşmenin 2014’ün ikinci yarıyılında
yavaşlayacağını bekliyoruz
Şirket yönetiminin tahminlerine paralel olarak bu yıl uluslararası gelir
verimliliğinde avro bazında ortalama %2,5 oranında düşüş beklerken
yurtiçi gelir verimliliğinde de TL bazında %2,3 oranında düşüş
bekliyoruz. Artan taleple birlikte 3Ç14 itibariyle THY gelirlerinin
üzerindeki baskının azalacağını tahmin ediyoruz. 2014 yılı doluluk
oranı tahminiz ise yıllık bazda 0,1 yüzdesel puan azalışla %78,9
seviyesinde bulunuyor.
THY’nin uzun vadeli planlarının ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz
THY 2013 yılı itibariyle Dünya havacılık pazarında %1,6 pazar payına
hâkim bulunurken 2014 yılında yolcu sayısını %22 oranında büyüterek
bu rakamı %1,9’a yükseltmeyi planlıyor. Atatürk Havalimanında
yaşanan kapasite problemleri dolayısıyla büyüme burada daha sınırlı
olurken Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa’da hızlı büyümeye
devam ediyor. Sabiha Gökçen’in kapasitesini altında çalışması ve
ikinci pistin yapılarak kapasitenin iki katına çıkarılacak olması THY’yi
uzun vadede rahatlatıyor.
Şirket 2023 yılında: 1) 120 milyon yolcuya hizmet vermeyi, 2) 450
üzerinde uçağa sahip olmayı, 3) 24 milyar dolar gelir yaratmayı, 4)
dünya havacılık pazarında %3 paya sahip olmayı ve 5) dünyadaki en
büyük uçuş ağına sahip olmayı planlıyor. Modelimizdeki
tahminlerimizle karşılaştırdığımızda 2023 hedeflerinin ulaşılabilir
olduğunu görüyoruz.
%24 yükselme potansiyeliyle birlikte AL tavsiyemizi yineliyoruz
THY için 12 aylık hedef fiyatımız 8,6TL ve %24 yükselme potansiyeli
taşıyor. Şirketin 2014 ve 2015 FD/FAVKÖK çarpanları 7,2x ve 5,1x
sırasıyla %15,6 primli ve %5,2 iskonto ile işlem görüyor.
12
TKFEN
Tekfen Holding (TKFEN TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
3,949 3,846 4,171 4,464 2013 yılı sonunda 1,1 milyar dolarlık yeni proje aldı.
büyüme
23%
-3%
8%
7%
Tekfen Holding Aralık 2013’te BP Exploration’dan Azerbaycan’da iki
FAVÖK
259
-24
386
401
büyüme
-32%
a.d
a.d
4% yeni proje aldı. Projelerden birinin büyüklüğü 496 milyon dolar,
Net Kar
299
-64
246
245 diğerinin büyüklüğü ise 621 milyon dolar seviyesinde. Yeni eklenen
büyüme
23%
a.d
a.d
0% projelerle birlikte holdingin toplam proje büyüklüğü yıl sonunda 3 milyar
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T dolar seviyesine yükselirken, 2014 ilk çeyrek sonu itibariyle 2,6 milyar
F/K
7.8
a.d
8.4
8.4 dolar seviyesinde bulunuyor. Azerbaycan’ın toplam içindeki payı %58
FD/FAVÖK
7.9
a.d
5.0
4.8
seviyelerine geldi.
FD/Satışlar
0.5
0.4
0.5
0.4
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi Türkiye ve Katar’da yeni projeler bekleniyor
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
20.7
19.0
16.2
14.4
Relatif Performans %
1.9
12.3
6.5
-7.1 Tekfen İnşaat’ın 2014 yılında Türkiye ve Katar’da proje almasını
Değerleme, TL
bekliyoruz. Socar’ın Petkim’in üretim sahasında 4 milyar dolarlık
Hisse Fiyatı (*)
5.55
yatırımla yapacağı rafineri için alt yüklenicileri 2014 yılında seçmesi
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
6.84
bekleniyor. Socar ile olan uzun soluklu iş ilişkisi ve devam eden
Yükselme Potansiyeli
23%
projeler göz önünde bulundurulduğunda Tekfen Holding’in Star
Piyasa Değeri (mn TL)
2,054
Rafinerisi işinden önemli bir parça almasını bekliyoruz. Tüpraş’ın
Piyasa Değeri (mn $)
950
Residuuum Upgrade projesindeki ana müteahhit Technicas
* 01/09/2014 itibari ile
Reunidas’ın Star rafinerisinde de ana yüklenici olması beklentimizi
destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Bizim bu projeden Tekfen’in
payına düşmesini beklediğimiz büyüklük 500 milyon dolar seviyesinde.
Diğer yandan şirketin Katar’da devam eden 500 milyon dolarlık otoyol
projesinin yeni eklenmelerle 800 milyon dolar seviyelerine yükselmesi
bekleniyor.
Problemli projeler tamamlandı
Şirket 2013 yılı boyunca Türkmenistan ve Fas’taki sorunlu projeler
nedeniyle sıkıntı yaşadı. Projelerde yapılan değişiklikler tamamlanma
sürecini uzatırken maliyetlerde artışlara neden oldu. Bu projelerin
Tekfen İnşaat’ı uğrattığı zarar 234 milyon TL seviyelerinde olurken,
inşaat işkolunda 2013 yılının FAVÖK’te 100 milyon TL zararla
kapatılmasına neden oldu. Her iki proje de tamamlandığı için 2014
yılında bu projelere yönelik zararlar beklenmiyor.
Daha sağlıklı bir proje büyüklüğü oluştu
Problemli projelerin tamamlanması ve daha önce çalışılan büyük
kuruluşlardan yeni projelerin alınmasıyla şirketin inşaat işkolunun
mevcut iş durumu daha sağlıklı bir hale geldi. Şu anki projeler içinde
en büyük paya %58 ile Azerbaycan sahip. Azerbaycan’daki projelerde
şirketin iş ortakları BP ve Socar. Türkiye’deki projeler ise toplam
büyüklüğün %14’üne denk geliyor. Tüpraş’ın Residuum Upgrade
yatırımı (81 milyon dolar), Toros Tarım’ın sülfürik asit fabrikası yatırımı
(97 milyon dolar) ve BTC boru hattı onarım işleri (134 milyon dolar)
Türkiye’deki projelerden öne çıkanlar.
Sülfürik asit fabrikası yatırımının meyvelerini 2015’te toplamaya
başlayacak
Tekfen Holding’in %100 bağlı ortaklığı Toros Tarım 300 milyon dolarlık
yatırımla Samsun’da 726 bin ton kapasiteli sülfürik asit tesisi yatırımı
yapıyor. 2015’te tamamlanması beklenen yatırım şirketin hammaddede
dışa olan bağımlılığını azaltması ve marjlara olumlu yansıması
bekleniyor. 2015 yılında yatırımın tamamlanmasına paralel olarak
FAVÖK marjının 1 puan artmasını, daha sonraki yıllarda olumlu etkinin
4 puan seviyelerine kadar yükselmesini bekliyoruz.
13
TRKCM
Trakya Cam (TRKCM TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
1,034 1,488 1,708 2,071 Yeni fırın yatırımları ile büyüme devam ediyor.
büyüme
-18%
44%
15%
21%
Türkiye inşaat sektörü ve Avrupa’da talebin daha yüksek olması, düz
FAVÖK
153
219
257
311
cam üreticilerinin 2014 ilk yarısını çok daha iyi geçirmesini sağladı.
büyüme
-57%
43%
17%
21%
Net Kar
76
117
107
147 Talebin belirgin iyileşmesi ile beklenen doğalgaz zammından önce
büyüme
-66%
55%
-8%
37% adım atılarak yurtiçi ortalama fiyatlarda yılbaşından bu yana %13 artış
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T yapıldı. Tüm bunlara ek olarak, TL’nin dolar ve avro karşısında değer
F/K
20.2
15.8
18.4
13.4 kaybetmesi ve Romanya’dan ithal edilen ucuz camlara başlatılan antiFD/FAVÖK
10.7
9.6
9.2
7.6 damping uygulaması Trakya Cam’ın Avrupa’dan gelen ucuz ithal
FD/Satışlar
1.6
1.4
1.4
1.1
camlarla rekabet gücünü daha da artırdı. Dolayısıyla, şirketin güçlü bir
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
10.5
7.8
7.6
7.7 yıl geçirmesini ve 2014’te cironun %18 artmasını bekliyoruz.
Relatif Performans %
-0.8
-1.7
8.1
-6.7 2014’te marjlarda iyileşme bekliyoruz.
Değerleme, TL
Fiyat artışları, ucuz ithal camların etkisinin azalması, Fritz
Hisse Fiyatı (*)
2.67
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
3.25
entegrasyonun olumlu katkısı, ihracatın ( toplam cironun %30’u)
Yükselme Potansiyeli
22%
artması ve seçim döneminde doğalgaza zam yapılmayacağı beklentisi
Piyasa Değeri (mn TL)
1,973
( Ekim’de %15 zam bekliyoruz) ile 2014 yılında marjlarda iyileşme
Piyasa Değeri (mn $)
913
bekliyoruz. Böylece 2014 FAVÖK marjı tahminimiz %17, 2.3 baz puan
* 01/09/2014 itibari ile
iyileşmeye işaret ediyor. Ayrıca şirketin %19 FAVÖK marjına 2019
yerine daha erken 2016’da ulaşmasını tahmin ediyoruz.
Trakya Cam, En Çok Önerilenler Listemizde bulunuyor.
Trakya Cam’ın büyüme hikâyesini beğeniyor ve En Çok Önerilenler
Listemizde tutuyoruz. Ertelenen doğalgaz zammı ve ürün fiyatlarına
yapılan artışlar neticesinde iyileşen faaliyet karlılığına rağmen hisse
yılbaşından bu yana endeksin %7 altında performans gösterdi. Hisse,
2014T ve 2015T 9.2x ve 7.6x FD/FAVÖK çarpanları baz alındığında
uluslararası benzerlerine kıyasla %8 ve %3 primli işlem görüyor.
Ayrıca, 2014 ve 15T 18.4x ve 13.4x F/K baz alındığında da
benzerlerinin 19.0x ve 21.0x çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem
görüyor.
14
VAKBN
Vakifbank (VAKBN TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Defter Değeri
11,918 12,616 14,227 16,281 Düşen faiz ortamından olumlu etkileniyor. Vakıfbank’ın kredi
büyüme
28%
6%
13%
14% portföyündeki kurumsal kredilerden bireysel kredilere süregelen geçiş
Net Faiz Geliri
4,085 4,790 5,144 5,885 bankanın net faiz marjını olumlu etkilerken aktif-pasif vade
büyüme
41%
17%
7%
14% uyumsuzluğunun rakiplerine kıyasla daha uzu oluşu nedeniyle
Net Kar
1,460 1,586 1,655 1,945
faizlerdeki yükselişten en olumsuz etkilenen bankalardan biri oldu.
büyüme
19%
9%
4%
18%
Faizlerin gerilediği mevcut dönem Vakıfbank’ın lehine. Düşen faizler
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T
hem
menkul kıymet alım-satım karlarını hem de bankanın sermayesini
F/K
6.2
8.1
7.6
6.5
P/DD
1.0
0.8
0.9
0.8 güçlendirecek. Ayrıca banka fonlama yapısını da çeşitlendirmeyi
Performans
1 H 1 Ay 1 Yıllık
Yıliçi sürdürüyor. Vakıfbank’ın gelirlerine baktığımızda halen ücret ve
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL) 207.5 228.7 177.2 203.9 komisyon gelirlerinin payı düşük ancak zaman içerisinde sektör
Relatif Performans %
2.4
0.4
3.9
11.1
ortalamalarına doğru artışın süreceğini düşünüyoruz. Bankanın tahsili
Değerleme, TL
gecikmiş alacaklardan tahsilat performansında görülen belirgin
Hisse Fiyatı (*)
5.02
iyileşme dikkat çekici. Tahminlerimize göre banka önümüzdeki üç yıllık
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
6.50
süreçte %14 ortalama net kar büyümesi sunabilir. Bu bağlamda
Yükselme Potansiyeli
29%
sektördeki diğer oyuncuların kar büyümesinde sıkıntı yaşayacağı
Piyasa Değeri (mn TL)
12,550
Piyasa Değeri (mn $)
5,809
ortamda Vakıfbank hisselerinin ucuz kaldığını düşünüyoruz. Vakıfbank
* 01/09/2014 itibari ile
en çok önerilenler listemizdeki yerini koruyor.
15
Eylül2014–EnAzÖnerilenlerListesi
AKENR
Ak Enerji (AKENR TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
802
771 1,003 1,710 2014 yılında HES’lerin katkısı sınırlı olacak
büyüme
43%
-4%
30%
70%
Mevsimsellikten dolayı hidroelektrik santrallerinin en verimli olduğu
FAVÖK
149
166
150
292
dönem
yılın ilk yarısıdır. Fakat sene başından beri kuraklık nedeniyle
büyüme
40%
11%
-9%
94%
barajlardaki
su oranı ortalamanın oldukça altında. Bundan dolayı
Net Kar
79
-127
-78
31
büyüme
a.d
a.d
a.d
a.d şirketin hidroelektrik santrallerinin düşük kapasite ile çalışması şirketin
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T finansallarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz.
F/K
10.2
a.d
a.d
27.1
FD/FAVÖK
16.6
16.2
19.0
9.8 Portföyünü daha verimli yapmak için yeniden yapılandırıyor
FD/Satışlar
3.1
3.5
2.8
1.7
Şirket Şubat itibariyle verimsiz çalışan 128MW kapasiteli Kemalpaşa
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
doğalgaz
santralini kapatmak için EPDK’ya başvurdu ve Eylül ayı
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
3.6
3.4
3.4
3.7
Relatif Performans %
-1.9
-1.9 -18.6 -20.3 sonunda kapanması bekleniyor. Şirketin 900MW kapasiteli Hatay
Değerleme, TL
doğalgaz santrali devreye girmesiyle şirketin kurulu gücü 1,416MW’a
Hisse Fiyatı (*)
1.14
ulaştı.
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
1.16
Elektrik tarifelerindeki ve doğalgaz fiyatlarındaki değişime
Yükselme Potansiyeli
1%
Piyasa Değeri (mn TL)
831
hassas
Piyasa Değeri (mn $)
385
Akenerji’nin
marjları
elektrik
tarifelerindeki
ve
doğalgaz
* 01/09/2014 itibari ile
maliyetlerindeki değişime oldukça hassas. Elektrik fiyatlarının düşmesi
ya da doğalgaz maliyetlerin artması şirketin gelecek nakit akımlarını
olumsuz etkileyebilir.
SAT tavsiyemizi koruyoruz
Şirket için hesapladığımız 383 milyon dolar 12 aylık değer sadece %1
getiri potansiyeli sunmuyor. Şirket 19x 2014T FD/FAVÖK çarpanı ile
işlem görürken yurtdışı benzerleri 6.3x çarpanı ile işlem görüyor.
16
ARCLK
Arcelik (ARCLK TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
10,557 11,098 12,794 13,604 Yurtiçi talep artışının 2014 yılında yavaşlaması bekleniyor
büyüme
25%
5%
15%
6%
Yurtiçi beyaz eşya talebi 2013 yılında 4 ana kategoride adet bazında
FAVÖK
1,024 1,163 1,378 1,482
%6’lık artış gösterdi. 2014 yılında Türkiye’de, GSYİH artışındaki
büyüme
17%
14%
18%
8%
Net Kar
520
598
729
771 yavaşlamayı takiben, adet bazında %4’lük daralma beklemekteyiz.
büyüme
3%
15%
22%
6% Arçelik 2014 yılı yurtiçi beyaz eşya satışları için %0-(-5)’lik bir büyüme
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T beklemektedir.
F/K
11.6
13.9
12.1
11.5
FD/FAVÖK
9.9
9.6
8.8
8.2 Avrupa’da talep güçlü
FD/Satışlar
1.0
1.0
1.0
0.9
Arçelik, ana ihracat pazarları Avrupa ülkelerinde payını arttırmak ve
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
ürün miksini iyileştirmek için çaba göstermeye devam ediyor. Nispeten
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
13.7
19.7
20.0
19.8
Relatif Performans %
1.6
-0.3
8.5
-6.1 zayıf bir 2013 performansını takiben, ihracat talebi 2014’ün ilk 7
ayında %4 artış gösterdi. Arçelik 2014 yılında uluslararası pazarlarda
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
13.10
%8’in üzerinde adet büyümesi beklemektedir. 2014 ihracatı, yılın ikinci
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
13.44
yarısında olmayacak olan, Dünya Kupası’ndan dolayı oluşan TV
Yükselme Potansiyeli
3%
talebinden olumlu yönde etkilenmişti. İleriki yıllarda, hali hazırda
Piyasa Değeri (mn TL)
8,852
Avrupa kıtasında güçlü bir varlığı olduğu ve bu pazarı elde tutmak
Piyasa Değeri (mn $)
4,097
veya
genişletmek için daha rekabetçi bir ortamda mücadele edeceği
* 01/09/2014 itibari ile
için Arçelik’in Avrupa’da işinin daha zor olduğuna inanıyoruz.
Kötüleşen işletme sermayesi
Arçelik’in işletme sermayesi/satış oranı 2014’ün ikinci çeyreğinde,
2013’ün son çeyreğindeki %34’lük orana göre kötüleşerek, şirketin %
37’lik hedefinin de altında %39’a erişmiştir. 2014 yılında işletme
sermayesi yönetimi, yavaş büyüyen bir ekonomide önem
kazanacaktır. İNA ve benzer grup şirketlerinin ortalamasına göre
oluşan 13,44TL hedef fiyatımız %3 yükselme potansiyeline işaret
etmektedir.
17
FROTO
Ford Otosan (FROTO TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
9,768 11,405 10,976 13,169 Yüksek yatırım döneminden sonra meyveleri toplam zamanı
büyüme
-6%
17%
-4%
20%
2014 Mart’ta yeni Transit’i ve Mayıs’ta Courier’i piyasa sürdükten
FAVÖK
764
744
821 1,074
sonra şirket yüksek yatırım programını tamamlamış ve 2014 yıl sonu
büyüme
-12%
-3%
10%
31%
Net Kar
685
641
790
867 itibarı ile 415 bin adet üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Binek araç
büyüme
3%
-6%
23%
10% segmentindeki yeni modellerin de 2014 ve 2015’de piyasaya
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T sürülmesiyle, şirket tüm araç portföyünü yenileyerek fiyatlama gücünü,
F/K
8.8
13.8
12.3
11.3 pazar payını ve karlılığını arttıracak.
FD/FAVÖK
11.1
13.5
14.2
10.9
FD/Satışlar
0.9
0.9
1.1
0.9 Satış hacmindeki düşüşe rağmen FAVÖK ve net kar rakamı 2014
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi büyüyecek
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
8.2
10.0
10.6
11.1 Ford Otosan’ın 2014’de toplam satış hacminin yıllık bazda %16
Relatif Performans %
-0.7
-3.3 -10.4
2.7
düşüşle 285 bin adete gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Buna rağmen
Değerleme, TL
fiyat artışları sayesinde cironun 2014’de yıllık bazda %4 düşüş
Hisse Fiyatı (*)
27.80
göstereceğini öngörüyoruz. Artan KKO ve ölçek ekonomisi
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
26.95
neticesinde, 2014T FAVÖK marjını 2013’teki %6.5’e kıyasla %7.5’e
Yükselme Potansiyeli
-3%
artmasını öngörüyor, yatırımlar nedeniyle elde edilen devlet vergi
Piyasa Değeri (mn TL)
9,755
Piyasa Değeri (mn $)
4,515
teşviğinin şirketin 2014 yılı net kar rakamı büyümesine katkıda
* 01/09/2014 itibari ile
bulunmasını bekliyoruz.
Yeni modeller hisse fiyatına çoktan yansıdı
FROTO hisse fiyatının yatırımların gelecekte beklenen olumlu
sonuçlarının fazlasıyla yansıtığını düşünüyoruz. Hisse başına 26.95TL
hedef fiyatımız bir getiriye işaret etmediği gibi, hisse 2014T 14.2x ve
2015T 10.9x Firma Değeri/FAVÖK çarpanlıyla hem yurtiçi hem de
yurtdışı benzerlerine kıyasla primli işlem görüyor. Bunun üzerine
yüksek yatırım sürecinde olduğundan 2014’de temettü ödemesi
olmama ihtimali hisseyi daha da az cazip kılıyor. Bu nedenle hisse için
SAT önerimizi koruyoruz.
18
Aylık Değişim
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
19
Arja ntin
Ukr ayn a
50.4%
42.3%
26.9%
Kazakistan
20.5%
Tayland
Hindistan
18.7%
18.6%
Türkiye
Bre zilya
9.2%
10.5%
G. A frika
6.3%
Romanya
Meksika
80%
60%
84.5%
2014
2015
2014
2015
1 Ay
Getiri%
Yıliçi
Getiri%
Brezilya
13.3
11.8
7.7
7.0
9.4
18.7
22.3
126
Şili
18.1
14.7
9.4
8.4
2.7
8.5
10.6
62
1 Yıl Getiri
%
81.8%
0.46%
1.47%
1.50%
4.4%
5.6%
2.8%
Sing apur
Çin
1.8%
G. K ore
40%
34.9%
26.6%
19.2%
16.4%
Uluslararası Emtia Fiyatları 1 Ay Değişim
14.7%
-20.00%
7.1%
20.00%
3.32%
60.00%
3.7%
0.00%
0.6%
40.00%
-0.8%
0%
Polo nya
100 %
6.31%
Aylik Değişim
6.56%
GOÜ Para Birimlerinin Dolar Karşısında Perf. 1 Ay
6.00%
11.08%
-40%
-3.7%
Ülke
FD/FAVÖK
13.45%
-20%
Çek Cum.
20%
18.04%
0.0%
28.91%
4.0%
Rusya -18.3%
5.0%
Macaristan
6.0%
Aylık Değişim
52.31%
2.4%
1.8%
1.6%
1.6%
Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri Değişimi 1 Ay
Ukrayna
Arjantin
Kazakistan
Rusya
Macaristan
Cek Cum.
Polonya
Romanya
G.Afrika
Cin
Turkiye
-0.05%
Meksika
-1.01%
Singapur
-2.06%
Hindistan
-2.20%
Tayland
-3.49%
G.Kore
-4.92%
Brezilya
Arjantin
Bre zilya
Kazakistan
Türkiye
0.7%
F/K
-21.3%
Pamuk
-20.8%
Soya
-13.6%
Mısır
Gaz Yağı-8.1%
Brent Petrol-7.2%
Bakır-6.9%
Bugday-6.9%
LME Bakır-5.7%
Seker-5.6%
Dogal Gaz-3.9%
LME Kalay-3.1%
WTI Petrol-2.5%
Gümüş
Platin
Altın
LME Çinko
LME Alüminyum
Kakao
Paladyum
LME Nikel
Kahve
G.Kore -2.31%
Hindistan -1.07%
Cin -0.59%
Meksika -0.71%
Brezilya -0.52%
Hindistan
0.3%
0.3%
0.1%
3.0%
7.0%
6.1%
5.5%
5.2%
5.2%
4.6%
1.8%
-2.00%
Romanya
G. K ore
Çin
Tayland
Rusya
Kazakistan -0.25%
Tayland -0.50%
0.02%
Meksika -0.1%
Macaristan 0.0%
Çin
1.4%
G.Afrika
0.22%
1.22%
Polo nya -0.3%
Ukr ayn a -0.2%
1.0%
0.8%
0.7%
Turkiye
Singapur
1.41%
1.83%
2.05%
2.53%
G. A frika -0.6%
Sing apur -0.4%
2.0%
-0.6%
Romanya
Arjantin
Ukrayna
Cek Cum.
2.74%
2.82%
Rusya
Çek Cum. -1.4%
6.0%
-1.7%
-1.9%
-2.0%
-2.0%
-2.1%
-2.6%
-4.00%
Polonya
Macaristan
2.00%
-3.2%
4.00%
4.19%
-2.0%
-3.6%
Rusya
-1.0%
-4.3%
-5.3%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Seker
COMEX Gümüş
LME Kalay
Soya
COMEX Platin
Gaz Yağı
WTI Petrol
Brent Petrol
LME Bakır
COMEX Bakır
COMEX Altın
Mısır
LME Çinko
Kakao
LME Nikel
Kahve
COMEX Paladyum
Pamuk
Bugday
LME Alüminyum
Dogal Gaz
YurtdışıGöstergeler
CDS
9.8
8.9
7.9
7.1
2.4
8.9
10.1
68
Çek Cum.
13.1
14.1
6.7
7.1
3.1
2.6
8.0
50
Macaristan
11.8
8.9
5.6
5.0
1.0
-3.7
-1.7
161
Hindistan
17.2
14.2
11.4
9.9
5.6
28.8
46.8
n.a
İsrail
10.7
10.4
8.9
9.1
2.2
5.5
17.4
85
Meksika
16.3
14.0
10.2
9.3
3.4
7.0
17.2
69
Polonya
14.8
13.3
6.4
6.2
4.6
4.0
6.7
62
4.7
4.7
3.1
3.1
-2.9
-15.3
-5.0
263
G.Afrika
15.7
13.9
10.3
9.5
1.0
13.0
25.4
168
GOÜ Ort.
12.1
10.8
8.0
7.3
2.7
7.0
10.6
77
Türkiye
11.8
10.4
9.0
8.4
-1.5
21.6
24.3
% Prim /İskonto
-3%
-4%
Kaynak: Bloomberg
Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri
Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri Değişimi Yıliçi
Yıliçi Değişim
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri
GOÜ Para Birimlerinin Dolar Karşısında Perf. Yıliçi
Yıliçi Değişim
0.00%
Emtia
Uluslararası Emtia Fiyatları Yıliçi Değişim
Yıliçi Değişim
TahvilPiyasası
Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil Endeksi (EMBI)
13
480
11
460
9
Tarih
Eurobond Perf. (JP Eurobond End.Değ. 1 Ay)
Meksika
Brezilya
Romanya
Turkiye
G.Afrika
Cin
Macaristan
Polonya
Kazak
Çek
Rusya
Arjantin
Ukrayna
-10%
Eurobond Perf. (JP Eurobond End.Değ. Yıliçi)
3.1%
2.9%
2.7%
2.1%
1.7%
1.6%
1.5%
Aylık Değişim
1.4%
1.0%
0.5%
-0.5%
-5.9%
-7.6%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
22/08/2014
7/8/14
08/08/2014
7/7/14
25/07/2014
7/6/14
11/07/2014
7/5/14
EMBI EM + Composite Toplam Getiri (Sol)
EMBI EM Turkiye Toplam Getiri (Sağ)
27/06/2014
7/4/14
3
13/06/2014
380
Politika Faizi
30/05/2014
610
7/3/14
Gösterge Faiz
5
16/05/2014
400
7
02/05/2014
420
18/04/2014
660
04/04/2014
440
(%)
21/03/2014
710
Gösterge Faiz & Politika Faizi
500
07/03/2014
760
2%
Turkiye
Romanya
Meksika
Macaristan
Brezilya
Arjantin
Kazak
G.Afrika
Cin
Polonya
Çek
Ukrayna
Rusya
4%
16.6%
12.6%
12.4%
11.9%
10.7%
10.1%
9.6%
9.1%
8.0%
7.0%
Yıliçi Değişim
3.1%
-1.1%
-1.6%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Yabancı Oranı
BİST'in yabanci payi aylık değişimi
En Çok Artan
Cari Deger
Hisseler
Yabancı Payi
PGSUS
55.22
FNSYO
12.90
TACTR
23.75
ALGYO
46.83
CLEBI
41.70
RYGYO
48.03
PLASP
21.81
LOGO
34.56
TKFEN
48.43
LKMNH
12.22
01/08/2014
Yabancı Payi
47.36
8.40
20.01
43.20
38.12
44.58
18.38
31.35
45.46
9.58
Aylık Değişime Göre
-0.37 Bps
Puan
Ay En Çok Azalan
Change%
Getiri % Hisseler
7.86
11.41 BOYP
4.50
0.00 BIZIM
3.73
10.43 TKNSA
3.63
-1.90 DYHOL
3.58
6.42 KRSTL
3.46
7.14 ANELT
3.43
6.34 TEKST
3.21
20.48 AKGUV
2.98
10.56 TMSN
2.64
7.17 PETKM
Cari Deger
Yabancı Payi
5.24
45.79
50.01
3.56
6.71
14.42
8.72
0.00
11.33
26.14
01/08/2014
Yabancı Payi
41.76
56.53
58.27
10.13
12.95
20.11
13.68
3.79
14.81
29.28
Puan
Change%
-36.51
-10.73
-8.25
-6.57
-6.24
-5.69
-4.97
-3.78
-3.48
-3.14
Ay
Getiri %
1.81
1.34
-16.90
-20.41
-16.79
-9.80
3.61
1.66
5.52
7.08
BIST Yıliçi Yabancı Oranı Grafigi
Yerli Payi(%) 40.00
Yabancı Payi(%)
39.00
38.00
37.00
36.00
35.00
34.00
33.00
64.1 32.00
31.00
30.00
35.89
Maksimum
Minimum
Yabancı Payi(%) Yerli Payi(%)
38.99
66.40
33.59
61.00
Yabancı Oranı (Sol Eksen)
Yerli Oranı (Sağ Eksen)
31/12/2012
14/01/2013
28/01/2013
11/02/2013
25/02/2013
11/03/2013
25/03/2013
08/04/2013
22/04/2013
06/05/2013
20/05/2013
03/06/2013
17/06/2013
01/07/2013
15/07/2013
29/07/2013
12/08/2013
26/08/2013
09/09/2013
23/09/2013
07/10/2013
21/10/2013
04/11/2013
18/11/2013
02/12/2013
16/12/2013
30/12/2013
13/01/2014
27/01/2014
10/02/2014
24/02/2014
10/03/2014
24/03/2014
07/04/2014
21/04/2014
05/05/2014
19/05/2014
02/06/2014
16/06/2014
30/06/2014
14/07/2014
28/07/2014
11/08/2014
25/08/2014
67.00
66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
60.00
59.00
58.00
20
YurtiçiAjanda
Pazartesi
Salı
01-09-14
KOZAL Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Çarşam ba
02-09-14
03-09-14
TÜFE - Ağustos 2014 - Saat:10:00 (Piyasa
medyan beklentisi: %-0,1; İş Yatırım
beklentisi: %0,05)
Yİ-ÜFE - Ağustos 2014 - Saat:10:00
08-09-14
Sanayi Üretim Endeksi - Temmuz 2014 Saat:10:00
09-09-14
10-09-14
Gayri Saf i Yurtiçi Hasıla - 2. Çeyrek 2014 Saat: 10.00
15-09-14
Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Ağustos 2014 - Saat: 11.00
İşsizlik Oranı - Haziran 2014 - Saat:10:00
16-09-14
PMI Türkiye - Ağustos 2014
22-09-14
29-09-14
Tüketici Güven Endeksi - Eylül 2014 Saat:10:00
17-09-14
23-09-14
Cum a
04-09-14
05-09-14
11-09-14
Cari Denge - Temmuz 2014 - Saat: 10.00
18-09-14
24-09-14
Kapasite Kullanım Oranı - Eylül 2014 Saat:14:30
Reel Sektör Güven Endeksi - Eylül 2014 Saat:14:30
30-09-14
Dış Ticaret Dengesi - Ağustos 2014 Saat:10:00
Perşem be
01-10-14
25-09-14
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
Toplantısı - Eylül 2014 - Saat:14:00
02-10-14
12-09-14
19-09-14
Merkez Bankası Beklenti Anketi - Eylül 2014
- Saat:14:30
26-09-14
03-10-14
TÜFE - Eylül 2014 - Saat:10:00
Yİ-ÜFE -Eylül 2014 - Saat:10:00
MSCI Endeksleri
Türkiye'nin
Diğer Bolgelere
Göre
Performansı
MSCI Endeksleri
GOÜ
05/08/2014
End. Kapanış 1,063
29/07/2014
End.Kapanış
1081
1 Hafta Performans
-1.6%
Türkiye & GOÜ
Türkiye&GOÜ Doğu Avrupa
Türkiye&GOÜ Avrupa-Ortadoğu-Afrika
Türkiye & Dünya
31/12/2013
End.Kapanış
1,003
Yıliçi Performans
6%
Türkiye & GOÜ
Türkiye&GOÜ Doğu Avrupa
Türkiye&GOÜ Avrupa-Ortadoğu-Afrika
Türkiye & Dünya
05/08/2013
End.Kapanış
956
12 Ay Performans
11%
Türkiye & GOÜ
Türkiye&GOÜ Doğu Avrupa
Türkiye&GOÜ Avrupa-Ortadoğu-Afrika
Türkiye & Dünya
Türkiye
Doğu
Avrupa
Avrupa&Ortad
oğu&Afrika
551
586.59
-6.0%
172
174.83
-1.8%
323
331
-2.4%
456
21%
200
-14%
328
-2%
551
0%
187
-8%
316
2%
21
Dünya
1,698
1,744
-2.6%
-4.41%
-4.20%
-3.62%
-3.39%
1,661
2%
14.83%
35.14%
22.58%
18.62%
1,530
11%
-11.13%
8.29%
-2.18%
-10.94%
İşYatırımHisseTakipListesi
Kodu
BAGFS
GUBRF
Öneri
TUT
AL
Kapanış TL
Cari
Hedef
48.65 54.40
4.36
5.4
Pot. Tem. V. PD (mn$)
% 2015 T.
12%
3.2%
24%
2.2%
3A Ort.
HAO IMKB'ye Gör. Perf.
Hac.(mn$)
3A
202
1.5 58.14 -3
673
2.9 23.25
6
TL Perf.
F/K
Kimyasal Ürün
DOAS
FROTO
OTKAR
TOASO
AL
SAT
TUT
TUT
9.00
27.80
58.00
13.20
10.26
26.95
53.88
14.33
14%
-3%
-7%
9%
9.5%
6.5%
3.5%
6.8%
915
4,507
643
3,049
3.8
4.3
4.3
8.3
24.37
17.79
26.94
24.09
2
-2
0
0
AL
TUT
5.35 6.53 22%
73.50 58.57 -20%
2.6%
6.1%
284
1,812
4.8 20.91
4
2.1 24.77 13
9 27
-10
3
-6
-4
8 -13
4 33
0
9
2 14
2 32
52
22
14
4
-6
6 25
11 15 50
13
32
Otomotiv
TMSN
TTRAK
2
23
Traktör
AEFES
BANVT
CCOLA
PNSUT
PETUN
PINSU
ULKER
TATGD
SAT
TUT
SAT
AL
AL
TUT
AL
AL
29.05
3.36
51.85
22.10
9.40
4.16
15.90
3.03
22.16 -24%
3.88 15%
57.14 10%
21.50 -3%
12.40 32%
4.13 -1%
18.60 17%
3.40 12%
1.1%
0.9%
4.0%
7.4%
7.7%
2.9%
0.0%
7,947
155
6,094
459
188
25
2,512
190
2.2
2.0
3.6
0.4
0.1
0.3
5.6
1.9
32.29
20.77
25.43
25.22
33.14
30.39
43.02
40.89
9
34
-9
26
1
-6
-12
42
201
1,203
278
989
261
266
0.3
0.5
0.5
1.2
0.2
0.1
56.68 14
20.45
3
28.64 46
29.43 16
34.27
4
8.59 -8
268
402
1,582
261
3.0 36.62 -16
3.4
44 -10
8.8 29.9
5
6.4 30.82 -12
1
5 11 23
3 36 37 26
-10 -15 -7
9
28 12 29 56
30 14
3 58
5
9 -4 28
26 -10 -10 54
6
2 44 29
25
62
1
33
36
30
7
22
Gıda & İçecek
ADANA
AKCNS
BOLUC
CIMSA
MRDIN
UNYEC
8%
4%
9%
9.9%
7.3%
TUT
TUT
AL
G.G
TUT
AL
4.94 5.34
13.60 14.17
4.20 4.56
15.85
5.16 6.01
4.65 5.57
16%
20%
AL
AL
AL
AL
2.23 3.68
2.24 3.26
22.45 28.80
3.79 7.20
65%
46%
28%
90%
TUT
AL
12.70 14.47
6.30 7.63
14%
21%
3.7%
8.4%
12,909
10,188
SAT
SAT
13.10 13.44
3%
8.10 6.43 -21%
4.4%
6.6%
4,090
711
9.8 25.06 -3
2.7 5.66 124
8
-6 -1 32 12
144 132 129 197 176
-0.3%
1.9%
2.8%
1.5%
361
2,333
820
912
0.8
5.9
0.8
4.6
-27 -15
3 -11
2
1 10 24
44 29
9 76
8
-7 14 32
7.0%
8.6%
10.4%
11 15 16 36 37
21
3
5 48 23
67 43 48 104 70
43 29 18 74 53
8
2
6 32 21
-13 -29 -6
6 -16
Çimento
IPEKE
KOZAA
KOZAL
PRKME
2.6%
-55
-43
-40
-25
-40 -15 -45 -29
-22 -8 -30
-7
-11
7 -27
6
-29 -11 -8 -16
Madencilik
TCELL
TTKOM
42.2 26.95
9.1 12.52
-5
2
-3
-13
-6
-7
-3 19
4
5
12
10
İletişim
ARCLK
VESBE
Beyaz Eşya
ANACM
SISE
SODA
TRKCM
AL
AL
TUT
AL
1.76
2.97
3.53
2.67
2.09
3.29
3.74
3.25
19%
11%
6%
22%
20.68
1
33.47
8
10.28
7
30.55 12
2
20
53
11
Cam
EREGL
KRDMD
SAT
AL
4.24
2.33
4.25
2.58
0%
11%
5.0%
2.2%
6,856
777
39.0 35.45 33
44.7 91.88 37
78
91
49 36 116 77
84 40 133 120
Demir Çelik
DYHOL
HURGZ
AL
0.39
0.63
0.74
18%
9.68 11.19
2.48 3.78
51.15 58.87
16%
52%
15%
438
161
1.0 17.98 -19
0.3 21.99 -2
-54 -41 -17 -44 -29
-20 -12
0 -3
5
Medya
AYGAZ
TRCAS
TUPRS
AL
AL
AL
4.0%
2.9%
1,342
258
5,918
0.8 24.13
1.3 24.82
16.5 48.85
3
-3
-2
8
6
-23 -15
11
4
5 31
-2 -6
0 35
26
2
24
Petrol & Enerji
SELEC
SAT
2.26
2.40
6%
2.6%
648
0.1
15 14
10
5 16 34
25
Sağlık
BIMAS
BIZIM
BOYNR
MGROS
TKNSA
SAT
AL
SAT
TUT
TUT
50.25
18.90
5.27
19.55
9.93
50.57
23.58
7.04
23.68
13.56
1%
25%
34%
21%
37%
2.0%
1.2%
1.6%
4.0%
7,049
349
224
1,608
505
13.4 69.19
7
4.4 45.68 -2
0.2 3.12 -10
7.5 19.27 -6
0.9 11.2 -15
11
-2
9
-37 -32
0
-35 -39 -9
-2
3 -4
-28 -32 -13
35 17
-23 -19
-21 -27
19 22
-12 -19
Perakende
MARTI
0.61
8.3%
25
0.3 57.71
-2
-14
-2
0
5
17
Turizm
KAREL
1.46
36
0.4 28.81 -15
-26 -12 -13
-9
5
İletişim Cihazları
RYSAS
AL
0.79
1.18
49%
40
0.5 63.56
-3
-3
2
-1 18
22
Lojistik
BOYP
G.G
53.50
989
0.3 12.37
6
-9
-8
8 11
9
Tekstil
ANELE
Ö.Y
SAT
AL
AL
1.43
73
1.3 48.47 22
9
20 24 32
43
6.8
6.2
1.3
0.8
0.7
10.0
5.3
4.6
9.5
12.3
23.1
10.4
9.5
11.3
17.8
8.8
8.2
8.4
16.2
11.0
7.5
7.8
12.5
11.3
0.5
1.1
1.5
1.0
0.5
0.9
1.4
0.9
0.4
0.8
1.3
0.7
0.4
0.7
1.1
0.7
10.3
14.2
12.9
8.4
10.0
10.9
11.6
7.5
8.8
8.7
10.6
6.5
8.0
7.4
8.9
6.1
11.4
10.4
9.7
9.6
1.0
0.9
0.8
0.7
11.6
10.4
8.7
7.7
11.7
14.7
9.5
13.5
7.6
13.8
12.7
1.4
1.9
1.2
1.8
1.0
1.6
1.5
8.8
12.8
7.1
11.3
5.8
10.3
9.6
13.2
11.5
10.7
12.7
1.7
1.5
1.3
1.5
10.8
9.2
8.1
9.6
22.2
9.8
27.5
15.4
10.8
10.3
23.8
3.1
17.8
7.3
22.9
13.3
9.0
11.8
19.2
14.8
14.2
7.6
19.2
11.7
7.7
1.9
0.5
2.4
1.1
0.7
0.8
2.0
0.7
1.7
0.4
2.1
1.0
0.6
1.0
1.7
0.7
1.5
0.4
1.8
0.9
0.6
9.7
5.6
14.2
12.7
9.0
6.3
17.7
14.7
8.6
5.8
12.3
9.8
7.4
7.8
13.2
10.4
7.6
6.0
10.6
8.5
6.3
13.1
14.0
11.7
0.9
1.0
0.9
11.2
9.2
8.2
9.6
13.4
9.2
11.8
11.4
8.5
9.3
12.0
6.8
11.2
10.8
7.7
10.0
10.9
7.1
11.9
9.8
6.9
9.5
10.3
6.7
12.4
9.0
6.3
1.8
2.2
2.0
2.2
2.3
1.9
1.7
2.0
1.5
1.8
2.1
1.8
1.7
1.9
1.4
1.6
2.0
1.7
1.6
1.8
1.4
1.5
1.8
1.6
6.7
9.0
6.7
7.9
7.7
5.7
6.6
8.2
4.2
6.4
7.1
5.4
7.0
7.6
4.1
5.7
6.4
5.2
6.6
7.2
4.1
5.4
5.9
5.0
10.5
10.1
9.9
9.2
2.1
1.8
1.7
1.6
7.2
6.5
6.1
5.6
a.d
a.d
7.8
9.4
a.d
a.d
7.6
5.8
6.7
5.2
2.4
2.1
2.4
1.7
2.2
1.7
4.1
2.9
4.1
2.3
3.7
2.4
15.4
10.8
TUT
Kimyasal Ürün
1.4
0.6
11.0
8.2
8.6
6.7
5.9
2.3
2.0
1.9
3.5
3.2
3.0
13.4
10.9
12.3
10.2
11.9
9.9
1.9
2.2
1.8
2.1
1.7
2.0
6.1
5.9
5.8
5.8
5.5
5.6
12.2
11.3
10.9
2.1
1.9
1.9
6.0
5.8
5.6
12.1
10.7
11.5
11.7
10.6
16.5
1.0
0.6
0.9
0.6
0.8
0.6
8.8
7.0
8.2
7.4
7.7
8.5
11.4
11.6
13.5
0.8
0.7
0.7
7.9
7.8
8.1
a.d
10.6
7.2
18.4
24.0
9.9
7.1
13.4
4.4
9.3
0.9
1.0
1.0
1.1
0.9
0.9
1.0
7.7
6.7
5.5
9.2
6.0
6.1
5.4
7.6
3.7
5.6
8.7
1.1
1.1
1.0
1.4
10.6
11.7
8.7
1.1
1.0
0.9
7.2
6.1
5.6
12.4
19.8
12.4
22.3
11.6
12.7
11.0
1.5
1.4
1.4
1.3
1.4
0.9
0.8
7.9
8.3
7.8
8.0
7.5
6.1
5.6
16.1
17.3
12.1
11.0
1.5
1.4
1.1
0.8
8.1
7.9
6.8
5.6
a.d
13.6
31.3
11.2
14.3
10.3
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
8.3
6.4
7.4
5.9
5.9
5.9
13.6
21.2
12.3
0.7
0.7
0.6
7.4
6.7
5.9
15.6
11.5
10.1
8.9
10.8
8.5
13.9
9.0
8.3
0.5
16.2
0.4
0.4
16.2
0.3
0.4
16.2
0.3
12.0
11.0
9.8
20.1
7.0
6.8
11.5
8.9
9.0
0.5
0.4
0.4
16.0
9.0
8.3
5.6
8.5
7.6
7.0
0.2
0.2
0.2
7.0
6.6
6.2
8.5
7.6
7.0
0.2
0.2
0.2
7.0
6.6
6.2
33.4
a.d
34.1
a.d
20.9
27.4
23.5
15.3
a.d
17.3
22.9
16.7
12.4
11.9
9.9
1.0
0.3
0.5
0.7
0.3
0.8
0.3
0.4
0.6
0.2
0.7
0.2
0.4
0.5
0.2
0.2
22.1
10.3
8.1
10.4
7.3
18.1
7.8
6.5
9.5
6.1
15.1
6.4
5.7
8.7
4.6
3.8
33.4
20.4
14.6
9.9
0.5
0.4
0.4
0.2
10.3
7.8
6.4
3.8
7.0
4.8
4.8
4.4
2.6
2.0
1.8
1.7
9.9
7.1
6.4
6.4
7.0
4.8
4.8
4.4
2.6
2.0
1.8
1.7
9.9
7.1
6.4
6.4
4.5
4.3
0.6
0.6
4.5
4.3
4.5
4.3
0.6
0.6
4.5
4.3
8.6
8.5
6.1
0.9
0.8
0.8
4.7
4.4
4.0
8.6
8.5
6.1
0.9
0.8
0.8
4.7
4.4
4.0
31.4
a.d
a.d
3.3
20.8
3.3
20.8
a.d
a.d
7.13
9.77
1.14
2.71
4.88
1.36
7.7
11.1
1.16
3.46
6.12
1.2
9%
13%
6.3%
1.4%
1,005
2,257
1.4 10.06 10
2.0 15.12
2
30
11
32 13 59
-5
4 35
57
14
1%
28%
25%
-9%
384
768
95
314
1.9 24.98 -4
1.3 20.5 -10
0.3 28.03 -6
2.4 14.66 12
-19 -20 -3 -1
-17 -12 -9
2
8
7 -5 32
-7 10 14 13
-5
5
28
31
-3%
601
1,677
144
0.4 37.23 -5
21.4 34.49 16
1.5 48.61 15
0 -20 -3 22
12 13 18 36
52 37 17 85
-4
35
64
Elektrik
AKSA
PETKM
SASA
FD/FAVÖK
10.8
31.4
Elektrik
BRISA
TUT
Otomotiv Lastiği
ASELS
AL
Savunma
AKENR
AKSEN
ODAS
ZOREN
FD/Satışlar
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
16 18 -1 41 41 12.3
5.2
4.5
1.7
0.8
0.7
15.4
6.2
5.2
22 39
8 48 66
9.2
8.5
7.8
0.8
0.8
0.7
4.6
4.3
4.0
7.03
3.63
1.44
3.53
1.0%
22
11.9
10.0
8.7
1.5
1.4
1.2
8.4
7.4
6.5
11.9
10.0
8.7
1.5
1.4
1.2
8.4
7.4
6.5
10.7
9.4
8.5
7.2
2.1
1.7
1.4
1.2
10.1
8.7
7.3
6.2
10.7
9.4
8.5
7.2
2.1
1.7
1.4
1.2
10.1
8.7
7.3
6.2
a.d
a.d
14.1
a.d
27.1
14.8
9.7
a.d
33.4
15.2
11.8
19.1
2.8
1.6
0.7
5.5
1.7
1.3
0.7
5.1
1.6
1.3
0.7
4.8
19.0
11.2
8.3
16.9
9.8
7.4
7.5
15.0
9.5
6.9
7.5
13.2
14.1
14.8
17.1
2.2
1.5
1.4
14.1
8.6
8.5
a.d
a.d
a.d
a.d
28.0
a.d
24.2
0.8
0.7
0.7
14.4
10.8
9.8
a.d
28.0
24.2
0.8
0.7
0.7
14.4
10.8
9.8
9.0
9.0
0.6
0.6
7.7
7.7
İşYatırımHisseTakipListesi
Kodu
Öneri
CLEBI
DOCO
PGSUS
TAVHL
THYAO
AL
AL
AL
AL
AL
Kapanış TL
Cari
25.70
147.00
27.35
17.95
6.91
Hedef
33.62
186.5
33.65
20.59
8.60
Pot. Tem. V. PD (mn$)
% 2015 T.
31%
27%
1.0%
23%
15%
24%
3.7%
289
662
1,292
3,013
4,406
3A Ort.
HAO IMKB'ye Gör. Perf.
Hac.(mn$)
3.4
0.3
25.1
7.4
81.2
21.77
57.43
33.46
40.56
49.92
3A
35
12
-5
5
-5
TL Perf.
Havayolları ve Hizmetleri
Kodu
Öneri
EKGYO
HLGYO
ISGYO
RYGYO
SNGYO
TRGYO
AL
AL
AL
AL
AL
AL
F/K
10.9
10.9
Öneri
AKBNK
ASYAB
ALBRK
GARAN
HALKB
ISCTR
TSKB
VAKBN
YKBNK
TUT
AL
TUT
AL
Ö.Y
AL
AL
AL
TUT
TUT
AL
1.73 2.32
8.59 9.32
15.90 20.60
5.67
1.87 2.30
5.02 6.50
4.85 5.65
34%
8%
30%
23%
29%
17%
1%
719
1% 16,669
2% 9,183
11,788
3% 1,296
1% 5,798
9,741
0.2
319.8
159.3
90.3
3.2
113.9
33.0
19.3
49.9
48.3
30.6
39.6
24.9
12.4
-1
-4
-7
7
-3
-3
-4
2
2
0
7
4
0
0.3 20.3
0.4
17
0.6 36.6
-12
10
4
7
23
0
-4
5
12
5
2
11
12
Öneri
ALARK
AKFEN
DOHOL
DYHOL
ENKAI
GLYHO
KCHOL
SAHOL
SISE
TKFEN
YAZIC
AL
AL
Ö.Y
AL
AL
TUT
AL
AL
AL
AL
8.9
5.8
6.4
4.8
3.8
3.0
7.9
6.6
5.6
10.5
8.6
4.6
0.7
0.8
0.7
4.7
0.4
0
-2
-5
9
-1
-1
17
24
24
22
30
26
22
15 5.9
25 11.5
33 7.5
25 a.d
21 7.8
32 7.6
33 10.1
5.4
10.4
6.7
a.d
6.7
6.5
8.6
5.0
9.4
5.7
a.d
5.7
5.4
7.5
0.9
1.6
1.2
0.8
1.5
1.1
0.7
1.4
0.9
16%
14%
17%
16%
15%
16%
15%
16%
17%
1.1
0.9
1.2
1.0
0.8
1.0
0.9
0.7
1.0
17%
12%
12%
16%
13%
13%
17%
13%
13%
2.85
4.94
1.45
3.60
5.82
1.75
26%
18%
21%
10%
3%
403
867
335
7.8
6.7
5.7
1.2
1.0
0.9
14%
15%
15%
-10 -10
-12 12
-9
6
31
50
22
7 9.4
5 19.4
9 9.5
8.4
15.2
7.9
a.d
a.d
a.d
1.5
3.3
0.7
1.5
3.0
0.7
17%
17%
8%
18%
20%
9%
9.5
8.4
1.5
1.5
17%
18%
Sigorta
Kodu
11.6
Kapanış TL Pot. Tem. V. PD
3A Ort. HAO IMKB'ye Gör.Perf. TL Performans
F/K
PD/DD
Özkaynak Karlılığı
Cari
Hedef %
2015 T. (mn$) Hac.(mn$)
3A
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
8.25 8.65
5%
2% 15,247
72.1 41.9
-1
2
5
1 24 25 11.2 10.3
9.5
1.5
1.2
1.2
13%
13%
13%
Bankacılık
AKGRT
ANHYT
ANSGR
FD/FAVÖK
Kapanış TL Pot. Tem. V. PD
3A Ort. HAO IMKB'ye Gör.Perf.
PD/DD
TL Perf.
F/K
Cari
Hedef %
2015 T. (mn$) Hac.(mn$)
3A
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
2.75 3.40 24%
4% 4,828
37.9 50.1
1
-1 15
3 21 37 10.2
9.5
8.6
1.5
1.4
1.3
1.21 2.07 71%
390
1.6 21.4
9 -6.2 -13 11 14
3 9.3 26.4 23.2
1.0
0.9
0.9
1.37 1.94 41%
3%
431
1.2 44.1
5
7
-7
7 30 10 37.6 10.6 11.6
2.5
0.8
0.8
0.7
0.6
0.60 0.78 30%
67
0.2 27.8
12 20.2 36 14 46 62 11.7 10.5
7.8
6.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.86 1.33 54%
4%
238
3.6 34.4
-5 -22 -12 -3 -4
5 25.6
a.d
a.d
0.5
3.56 4.24 19%
6%
822
1.1 14.1
6 1.54 10
8 24 31 7.1
2.5
1.7
4.6
0.6
0.5
0.4
0.4
GYO
Kodu
FD/EBITDAR
1Y
Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
104 87 37 148 123 10.8 11.1
8.9
7.6
6.9
6.3
5.6
4.9
41 20 14 72 43 19.9 16.4
7.5
6.5
-19 -37 -3 -2 -25
a.d 12.0
9.1
5.8
7.3
5.1
3.8
2.6 14.6
8.5
5.6
3.6
38
1
7 68 20
a.d
a.d
-10 -10 -3
9
7 10.9
8.2
6.3
5.3
5.6
4.5
3.8
3.3
8.4
6.6
5.5
4.7
3A Ort. HAO IMKB'ye Gör.Perf. TL Performans
F/K
PD/DD
Kapanış TL Pot. Tem. V. PD
Cari
Hedef %
2015 T. (mn$) Hac.(mn$)
3A
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
4.43 5.94 34%
1%
457
1.2 28.2 -15 -23 -19 -13 -6 -4 7.1
8.2
a.d
0.6
0.6
5.08 5.90 16%
1%
683
0.4
18
10
15
1 12 40 21 16.0 23.0 13.3
0.8
0.8
0.7
0.79
894
1.9 32.3
-9 -25
-8 -7 -8 10 a.d
a.d
a.d
0.39
438
1.0
18 -19 -54 -41 -17 -44 -29 a.d 31.3 14.3
0.6
0.6
0.6
5.50 6.98 27%
2% 9,148
12.4 12.4
-6
7 -11 -4 30
6 14.0 13.8 13.1
1.5
1.4
1.2
1.45 1.75 21%
7%
137
0.4 44.3
12
-5
4 14 16 24 a.d
a.d 13.9
7.8
0.4
0.4
0.4
0.4
11.05 11.20
1%
2% 12,947
19.2 22.1
5
12
7
7 36 28 10.8 10.7
a.d
1.4
1.3
10.03 12.05 20%
1% 9,455
22.7 43.7
-4
-4
-1 -2 17 17 11.4 10.1
7.9
1.1
1.0
0.9
2.97 3.29 11%
2% 2,333
5.9 33.5
8
2
1 10 24 20 10.6
9.9
9.3
0.7
0.7
0.6
5.55 6.84 23%
2%
949
9.0 41.1
-2
7
-7
0 30 11 8.4
8.4
6.9
6.2
0.9
0.9
0.8
0.7
19.95 24.20 21%
0% 1,475
1.8
18
7 -14 -10
9
5
7 9.7
8.2
a.d
0.7
0.6
Holdingler
10.7
10.1
13.1
7.0
0.8
0.7
0.7
0.6
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki
önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü
analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak
değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda
bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla
belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5
üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT
önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif
%5 sınırları içinde kalıyorsa TUT önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından
temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli
artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan
portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,
seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak
anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri
hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım
önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması
nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
23
Download

Aylık AnAlİz Sermaye Piyasaları