LEDLÝ AYDINLATMA
ÜRÜNLERÝ
Page
MÝMARÝ AYDINLATMA
1
LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE DÝREÐÝ
2
elektrostart
MÝMARÝ AYDINLATMADA LED
LED ÝN ÜSTÜNLÜKLERÝ
100 bin Saat potansiyel ömür
(Günde 8 saat çalýþtýrmada 34 Yýllýk, 24 saat çalýþtýrmada ise
yaklaþýk 11 yýllýk yüksek kullaným ömrü
Ýstenilen her renkte kullanýlabildiðinden mimari yapýnýn
görselliðini tamamlar bu sayede mimarlarýn vazgeçilmez
tercihidir
Daha az ýsý ile ýþýk üretebilme özelliði
Enerji tasarrufu sayesi ile çevreci
Eski tip lambalara göre daha az kesitli enerji kablosu ihtiyacý
Titreþimlerden etkilenmez
Civa içermediðinden çevreye duyarlý
Tarihi dokuyu etkilemeden montaj edilebilme
Ledli aydýnlatma sayfa 1
elektrostart
LED AYDINLATMA ARMATÜR VE DÝREK
LED Teknolojisi
Armatür özellikleri
Gövde
Ön cam
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
Parlaklýk
Aydýnlatma açýsý
Besleme
Manyetik emission
Standartlar
Verim
Garanti
Aluminyum
Polikarbonat UV
IP 67 / Ventil rakorlu
36 Watt
12x3 Watt
Gün Iþýðý 4000K
3360 Lm
80 derece
95-240 Vac 50 Hz
EN 55015
TS 8700 EN 60598-2-3
TS EN 60068-2-9
TS 8700 EN 60598-1
TS EN 61347-2-13
EN 62471
TS 3033 EN 60529
%85
5 Yýl
Direk özellikleri
Gövde
Gövde çapý
Yükseklik
Etek malzemesi
Temel baðlantýsý
Ledli aydýnlatma sayfa 2
Sýcak daldýrma galvaniz
2.5/3/4 inc istenilen boyutlarda
5m
Alüminyum döküm
Bulon ankraj
elektrostart
LED PPROJEKTÖR 200 WATT
LED Teknolojisi
Armatür özellikleri
Gövde
Ön cam
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
Parlaklýk
Aydýnlatma açýsý
Besleme
Manyetik emission
Standartlar
Verim
Garanti
Aluminyum
Polikarbonat UV
IP 67 / Ventil rakorlu
200 Watt
48x4 Watt
Gün Iþýðý 4000K
2650 Lux ( 1 metre )
40 derece (opsiyonel 5-120 d)
95-240 Vac 50 Hz
EN 55015
TS 8700 EN 60598-2-3
TS EN 60068-2-9
TS 8700 EN 60598-1
TS EN 61347-2-13
EN 62471
TS 3033 EN 60529
%85
5 Yýl
LED ÝLE DUVAR BOYAMA
LED Teknolojisi
Tarihi ypýlar teknolojinin ilerlemesi ile uzun ömürlü ve düþük enerjili ledler sayesinde geceleri
doðru ýþýklandýrma yapýlarak sanatsal deðeri artýrýlmakta muhteþem güzelliklerine güzellik
katýlabilmektedir. Birçok tarihi binalar tarihi köprüler led ýþýklarý ile ayrý bir ahengi ile gözlere
hitap etmektedir
Armatür özellikleri
Gövde
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
ESLEDW1
Alüminyum
IP 67
24 Watt
12x2 Watt
istenilen renklerde
LED Armatürler
LED Teknolojisi
Armatür özellikleri
Ürün kodu
Gövde
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
ESLEDCS3
Satin
IP 55
3 Watt
Cob Led 3 Watt (5, 8Watt)
Gün Iþýðý 4000K
Armatür özellikleri
Ürün kodu
Gövde
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
ESLEDCS4
Satin
IP 55
5 Watt
Cob Led 5 Watt (10W att)
Gün Iþýðý 4000K
Armatür özellikleri
Ürün kodu
Gövde
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
ESLEDCS5
Satin
IP 55
5 Watt
Cob Led 5 Watt (8Watt)
Gün Iþýðý 4000K
Armatür özellikleri
Ürün kodu
Gövde
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
ESLEDCS6
Beyaz
IP 55
10 Watt
Cob Led 10 Watt
Gün Iþýðý 4000K
LED Armatürler
LED Teknolojisi
Armatür özellikleri
Ürün kodu
Gövde
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
ESLEDCS7
Satin
IP 55
20 Watt
Led Panel
Gün Iþýðý 4000K
Armatür özellikleri
Ürün kodu
Gövde
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
ESLEDSLY1
Sývaaltý salyangoz
IP 55
25 Watt
Cob Led 25 Watt
Gün Iþýðý 4000K
Armatür özellikleri
Ürün kodu
Gövde
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
ESLEDPN02
Sýva Altý Alüminyum
IP 55
20 Watt
Led Panel
Gün Iþýðý 4000K
Armatür özellikleri
Ürün kodu
Gövde
Koruma sýnýfý
Güç
Led
Led rengi
ESLEDPN1
60x60
IP 55
40 Watt
Led panel
Gün Iþýðý 4000K
Park Bahçe Aydýnlatma
Parklarýn gündüzleri olduðu gibi geceleri de hizmet verebilmesi
istenen bir özellik olmasýna raðmen aydýnlatma için harcanan enerji
maliyeti akkor esaslý lambalar ile yüksek olmakta son yýllarda
teknolojinin hizmete sunduðu led teknolojisi ile düþük enerjili
aydýnlatma sistemleri park ve bahçelerin gece karanlýðýnda
güvenle gezilebilir yerler olarak kalmasýný saðlýyor
Download

Led Aydınlatma