öN
»rc
Ğnnr,nuninıvrn rura.NaĞı
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Yal«nçağ Anabilim Dah
Araştrrma Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adaylarrn Ön Değerlendirme Sonucu
Komisyonumız 05.|2.2014 tarihinde, Tarih Bölümü Yakınçağ Anabİlim Dalı Araştırma
Görevlisi Kadrosuna başvuran adayların dosyalan ile ilgili ön değerlendirmeyi, ÖEretlm Üyesi
Dışındaki ÖEretlm Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktun Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınuv İte Giriş Sınavlarına İllş*ln I]sul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik'in 10. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapmıştır. Sıralama aşağıdaki gibi
gerçekleşmiştir. Buna göre ilk lO'a giren Prnar Süt, Biinyamin Punar, Can Eyüp Çekiç, Hüseyin
Gazi Kutlu, Nuri Çamlı, Esra Abaoğlu, Halit Arslan, Eren Eroğlu, Elif Baksı ve Gamze Yavuzer
yazılı slnava (bilim sınavı) girmeye hak kazanmışlardır.
Başvuru sahiplerinden Özay Yıldınm'ın dosyası Tarih Öğretmenliği lisans mezunu
olduğundan; Sultan Şen ve Ömer Faruk Atcı'nın dosyaları ise Yabancı Dil belgeleri
bulunmadığından dolayı değerlendirmeye d6hil edilmemiştir.
Not: Yazılı srnav (bilim sınavı) 12.12.2014 tarihinde saat 10:00'da Namık Kemal
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yapılacakhr.
SIRA
1
1
3
4
6
,7
8
9
10
11
12
13
l4
l5
l6
l7
l8
l9
20
ADI-SoYADI
Pınar Süt
Bünyamin punar
can Eyüp Çekiç
Hüseyin Gazi Kutlu
Nuri Çamlı
Esra Abaoğlu
Halit Arslan
Eren Eroğ|u
Elif Baksı
Gamze yavuzer
Muhammed Hamza Alkim
Necdet Oz
Deniz Kılıç
Cem Uncu
Mehmet Erdoğan
Ayşegül Can
Fewaz karrncalı
Merve Doğan
Mehmet Elban
Sabri Mengirkaon
21
Enes Oz
22
Fatma Öksüz
23
24
25
Fatma Öksüz
Metin Demirci
Hasan Demirçi
ALES
PUANI
ALES
PUANININ
Vo 60'|
86,823
52,0938
85.9r7
51.5502
87,55006
84,86269
52,530036
51.610266
50,063406
50.9|7614
83,395
85,65177
50,037
51,391062
86,0l711
83.43901
84,93954
50,963724
85,47997
5|,287982
83,51092
50.106552
89,92732
90.62709
88,78794
83.21691
85,69761
82,826
53,956392
87,551l3
52,5306,78
85,53146
51,318876
82.|3758
49.282548
84,1882
84,725
84,,725
80,35995
86.0833
54.3,76254
53,212764
49.966146
51,418566
49.6956
50,81292
50.835
50,835
48"21597
51,64998
YDS
93,75
90
87,5
88,75
90
87.5
88,75
85
85
84
86,25
76,25
] 1,25
17 75
81,25
,7,7
\
81,25
73,15
76,25
81,25
76,25
76,25
76.25
YDS
PUANININ
o/o
40'|
37 o5
36
35
35,5
36
35
35,5
34
34
33,6
34,5
30,5
28,5
29.5
?) §
3l
125
29.5
30,5
]?5
30,5
30,5
]05
82"5
JJ
73.15
29^5
TOPLAM
PUAN
89,5938
87,5502
87,530036
87,710266
86,063406
85,9l7614
85,537
85,39l062
84,963724
84,887982
84,606552
84,456392
82,876254
82,7,72764
82"466146
82.418566
82.1956
82,030678
81 ,8 18876
81,182548
81,31292
8
1.335
81,335
81,21597
8 1.
l4998
26
27
28
29
30
31
Jz
_)J
34
35
36
31
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Bekir Akşit
şüin coşar
84.41362
Mustafa Boran
yasemin Örnek
Hatice Engin
şaban siiren
Gökhan Yurtoğlu
Gülbeyaz I(üre
Ozlem Ozpınar
85,88328
84,21279
Fuat Uçar
85,6003l
Esin Tüylü Turan
Tuncay Polat
onur orhan
Emre Karakaya
özcan Arslan
Burhan Bozkurt
Duygu Koç
seyhmus Bineül
Adnan Müacir
Gamze Toker
Mustafa Zengin
4,7
sıtkı said Mıhlı
48
49
Sinan Gider
osman yiiksel
50
Enes Yılmazer
51
yasemin Gündoğdu
52
Fatih
53
Yunus Şahin
Yaıuz
54
55
56
selma kuşu
Anıl Deniz
Ömer Alkaç
5,7
Perihan Onoğul
Burcu kayqana
Zeliha Aydın
58
59
8,7,47747
86.87369
87,605
833232l
86,445
85.14489
52.486482
50.648172
52.124214
52,563
49,993926
51,867
51,086934
51,529968
50-52,7674
51,360l86
,77,75
,q5
50.8812
11.25
28.5
84,802
83.84249
90,288l5
83.28713
8|,3469
83.13615
87,85536
89.04871
82,929
84.99042
71.58969
81.14102
50,305494
54,17289
49,912218
48.808 l4
50.24205
52.113216
53.429226
49.7 574
50.994252
46,553814
50.488212
50.80047
49.2070l4
82,00006
80.8661
,79.93316
49,200036
48,51966
41.960256
46.862004
49.833714
52,825998
82,425
Muhammet Tağ
8l,53472
48.920832
özden Arıkan
Mustafa Giindoğdu
83,11079
85,59964
49,902474
68
69
70
Bahadr Unal
Fatma Erkava
Emre Nusel
84
85
ozlem ozanlı
83.056l9
89.28888
80,65502
51,359784
53.513328
48,3930|2
11 .25
1)5
,75
67.5
60
68.75
67,5
68.75
66,25
62.5
56,25
81.60014
86,239
84.56536
48"960084
18.207
82,36
81,12907
78,598 l3
80.28956
46,9242
68,15
66,25
58,75
61.25
10
49,416
63.,75
48.617442
4,1,158818
65
68,15
48.173,736
65
60
5|,1434
50,739216
25
29
30
28,5
26
25
28,5
21
27
24
60
66,25
70
70
82.01l69
29
3l
63;75
84,66145
26
26
7,7 5
51,8]4968
Fatma Yı]dız
]üzik sarıçiçek
6,7.5
53.335338
66
61
83
11,25
65
62.5
71,25
88.89223
65
82
a<
53.437452
49"224396
49,455
Emrah Berkant Patoğlu
Gözde Alp
sirin Eker karadağ
62.5
72.5
89,06242
86,45828
82,04066
81
,7) 5
67.5
60
Gazal Zeydan
Azime Acar
Habibe Polat
28
49.93494
64
Okan Cey]an
Cem Düzen
80,027674
79,860 1 86
,o§
83
88,04333
18
79
80
28,5
73.15
11,25
53.49,7914
cüneyt simsek
7,7
28"5
89.163l9
Ali Sarı
]6
29
7|,25
?q§
62
63
74
75
<
,71
70
18,10334
ısmail kandil
Açelva sunsur
Murat Özalp
Esma Özçelik
30,5
28.5
73,75
65
65
Sinan Kaya
13
80.563
80,493926
80.367
80,086934
80.029968
51,724638
53,564004
2s5
24
78"74205
78.713216
78,429226
,78,2574
77,994252
11.5538l4
77,488212
,/,7.431152
11,374968
11,335338
),7
26,5
76.4024,74
27
24
),7 \
21
\
25
),
§
21.5
26,5
)1§
76,359]84
76.073328
,/5,893012
75,460a84
15.2434
24,5
75,239216
28
74.9242
?§§
26
2].5
26
60
24
51.249618
49,695186
5a,02248
48.234918
56"25
60
22,5
24
5R 75
5
62^5
78,912218
78.808 1 4
17.200036
77,01966
16.960256
76,862004
76,833114
76.825998
76,724396
76,455
16,420832
28.5
29
30
63,7 5
80.39l53
,19.|7289
77.3004,7
48.456942
49,"I80494
83,3708
19,3812
79,305494
1,7,207014
80.76157
82,8253l
,79.43494
28
28
50,0172
85,41603
79.724638
19,604|88
79.564004
79,491914
26.5
83
82,96749
80.986482
80,648172
8a.624214
28
50,1 04 1 88
ismail cakmak
sevcan Mutlu
70
76.25
11,25
30
28,5
86,20]73
61
12
1l,25
28"5
83.50698
89,27334
60
1l
71,25
75
24
)§
2l
§
25
74,916
74,617442
14.658878
74,113136
74.0112
73,956942
13,780494
,73,149618
73.695186
73;52248
13.234918
83,5954l
Ayse Turalıoğ]u
86
87
88
89
Ahmet Sezgin
Mehmet Ali Ocak
Sezgin Sezer
Emrah Maral
90
9l
81,90005
81,72219
71,4837
74,84416
81,46302
82.719518
86,04351
Ayçin Demir
92
93
Gamze Ayhan
Haçer Elmacı
94
Işıl Yiireksiz
Fatma Akbulut
Elif Kanat
95
96
97
100
101
102
103
l04
l05
l06
107
108
109
l 0
l
l
1
2
1
_)
1
4
1
5
1
6
1
l 8
l 9
1
l20
/-\ (l,,i
46,49022
44.906496
48,8118l2
49,6677708
23
73.15,7246
60
60
66,25
10
60
24
24
73.0333l4
56,25
26,5
28
24
1)\
5l ,5
7,7,54625
,78.36
46.52775
41,016
63,,7 5
?§§
61,25
24,5
78,28626
8|,55621
46.971,756
48,933762
61,25
48,8144|6
49.2858
56,25
Abdurrahman yiğitalp
81,35736
82.143
55
22
82,95346
49,772076
51 7s
21.5
Seda Alpaslan
Gül Haymana
Erkan Ener
81,9l7l
49.15026
55
79,34063
4,7,604318
48^05l528
58,75
575
zJ
46.04727
62,5
50
25
20,5
21,5
Gülsiin Acar
99
49,a33314
§7§
5|.626|06
Eyüp Erbiliçi
Asuman karabulut
98
50,157246
49"14003
80,08588
76,74545
84,568
83,42147
Burçu Belli
sibel pekdoğan
Ceyda Fidan
Duysu yücesan
Muhittin Polat
Mehmet Ali Yı]dız
Emre Uçar
Ahmet Tıınç
M.Mesut Ozekmekçi
ümmüeülsüm Özdemır
vahide Mihmat
Emrullah Abay
kamil Tarancı
Anıl Inal
kadir Akpınar
Abdülhamit Avcı
Erdal Hiirol
50,7408
50,052882
56.25
81,5,7ll9
48.942714
80.00284
74,41222
48.001704
51,25
53.75
55
44,64,7332
60
80.1 587
1
48.095226
§l )§
78
46,557l14
55
19,96637
47.979822
82,43337
,79,90446
,78.52014
49,460022
47.9426,76
51.25
47,5
5l
47,\12084
5l,25
19,11326
50
50
50
50
50
78,148
47,467956
46.9|2248
46,8888
76,081
45.6522
74.82032
44,892192
78. l 8708
Ön Değerlendirme Jüri Üyeleri
\,
[l,,? ıuıoL;,.Lu^.-"z
Doç. Dr. Murat Yıldız
Yİd. Doç. Dr. Volkan Ertürk
75
20,5
1^5
775'
,)) \
22
,1
§
20
22
24
20,5
22
20.5
19
20.5
20,5
20
20
20
20
20
73.14003
72,99022
72,906496
72.8178|2
72,167,7108
72.126106
72.02775
11.516
71.471156
71,433,762
71.314416
71,2858
,71.272076
,71,15026
71.104318
11.051528
11.04,72]
,70,1408
70,552882
70.4427|4
70,001704
68.64,7332
68,595226
68.557|14
68,419822
68,460022
68.442676
67,612084
67.461956
66,912248
66.8888
65,6522
64.892192
Download

Ğnnr,nuninıvrn rura.NaĞı - Namık Kemal Üniversitesi