2014-1-TR01-KA102-000899
MİKRODENETLEYİCİ TABANLI
KABLOSUZ HABERLEŞME VE
MULTIMEDYA KULLANIMI
Teknik Kazanımlar
STM32F407 MCU GENEL ÖZELLİKLERİ
ARM Cortex-M mimarisi üzerine dizayn edilmiş, 32 bit flash STM32
mikrodenetleyicileri, ST firmasının üretmiş olduğu yeni nesil MCU
dur. Bu serideki işlemciler yüksek performans, gerçek zamanlı
uygulamalar, dijital sinyal işleme ve düşük güç, düşük gerilimli
çalışma gibi özellikleri ile kolay tasarım yapma olanaklarının
birleştirildiği ürünlerdir.
Bu MCU ile küçük projelerden tutun da, endüstri standardı haline
gelmiş büyük projelere kadar çok geniş bir yelpazede tasarımlar
yapmak mümkündür.
Teknik Özellikler
DENEY KARTININ TANITIMI
BLUETOOTH UYGULAMA PROGRAMI:
Proje Adı: Bluetooth click board example;
Copyright: (c) MikroElektronika, 2012.
Açıklama:
Bu projede Bluetooth click kullanılmıştır.
Bağlantı kurulduktan sonra Master ve Slave arasında mesajlaşma yapılabilir.
Master cihaz olarak cep telefonu, bluetoothdongle vs.. kullanılabilir.
Slave mesajları 2x16 TFT üzerinde gösterir.
Test mikrodenetleyici
:
MCU
: STM32F107VC
Geliştirme Bordu
:EasyMx PRO v7 for STM32
Osilatör
: HS-PLL 72.0000 MHz, Dahili: 8.0000 MHz RC
Harici Modül
:Bluetooth click Board - ac:BT_click
Derleyici
:mikroC PRO for ARM
İşlem Adımları:
- Bluetooth click boardunu geliştirme board üzerindeki mikroBUSsocket 1 e yerleştiriniz.
- Bluetooth click ile master cihaz arasındaki bağlantının kurulduğundan emin olun.
- Daha sonra, EasyMX PRO v7 board una enerji verin ve blurtooth veri moduna giriş yapın
- Master tarafında uygun sanal COM port tanımlayarak bağlanın.
- Terminalin gönderdiği mesajlar TFT üzerinde görüntülenir.
- Bu uygulama için şifre "1234".
Bluetooth Bağlantı Yapısı:
Bluetooth Bağlantı Yapısı:

GPS UYGULAMA PROGRAMI:














Proje Adı
: GPS Click board uygulaması
Copyright
: (c) mikroElektronika, 2012.
Açıklama:
Bu uygulamada GPS fonksiyonlarının gözlemlenmesi amaçlanmıştır.
TFT Üzerindeki bir Dünya haritasında konumun GPS modülü üzerinden belirlenmesi.
Test işlemcisi
: STM32F107VC
Geliştirme Board : EasyMx PRO v7 for STM32
Osllatör
: HS-PLL 72.0000 MHz, internal 8.0000 MHz RC
Harici Modüler : GPS click
Derleyici
: mikroC PRO for ARM
Açıklamalar:
- GPS modülünü mikroBUS socket 1 e yerleştiriniz.
- TFT aktif etmek için SW11.3 anahtarını açınız.
GPS Bağlantı Yapısı:
STM32 İLE GPS UYGULAMASI:
WiFi UYGULAMA PROGRAMI:














Proje Adı
: STM32 li WiFi Server üzerinden ölçülen ısı sonuçlarının bilgisayara
transferi
Copyright
: (c) Mikroelektronika, 2012.
Açıklama
: Bu programda Net_Wireless_MCW1001 kütüphanesinin kullanımı
işlenmiştir.
Test konfigürasyonu
:
MCU
: STM32F107VC
Geliştirme Boardu
: EasyMx v7 for STM32(R) ARM(R)
Oscillator
: HSE-PLL, 72.000MHz
Harici Modüller
: WIFI_Plus_Click mikroBus2 üzerinde
Derleyici
: mikroC PRO for ARM
Açıklamalar:
- SW8 üzerindeki PORTD.B0, PORTD.B1, PORTD.B2, PORTD.B3 Pull-down ve SW16.7 VCC
poziyonunda ayarlnadı.
- RA3 J8 ile kapatıldı.
- PORTE/H LEDs SW15 ile açıldı.
- Buzzer SW14.8 ile açıldı
WiFi Bağlantı Yapısı:
Bilgisayar Üzerinde Ağ Yapılandırması:
Bilgisayar Ekranına Transfer Edilen Görüntü
WIFI UYGULAMASI
















MICRO SD UYGULAMASI:
Açıklama:
Bu modül Mmc kütüphane kullanımının çeşitli yönlerini gösteren birkaç bloktan oluşmaktadır
* - Yeni dosya oluşturulması ve ona bilgi yazma;
* - Açımış mevcut dosyaya yeniden yazma (start-of-file yazılı);
* - Açılmış dosyaya veri ekleme (sonu dosyadan yazma);
* - Bir dosya açma ve ondan veri okuma (USART terminali ile);
* - Aynı anda birden fazla dosya oluşturma;
* - Dosya içeriği okuma;
* - Dosya (lar) silme
Test configuration:
*
MCU
: STM32F107VC
*
Geliştirme Boardu
: EasyMx PRO v7 for STM32
*
Harici modüler: microSD click board ac:microSDclick
*
Osilator
: HS-PLL 72.0000 MHz, internal 8.0000 MHz RC
*
Derleyici
: mikroC PRO for ARM
Micro SD Bağlantı Yapısı:
STM32 ile Sesle Kontrol Kartı
Uygulaması (Speak-Up):
 200 den fazla tanımlanmış ses
konutlarını kullanarak çıkıs
portlarını kontrol edebilirsiniz.
 Kart üzerinde STM32F415RG
MCU ile Stereo-ses sürücüsü ile
VS1053 IC codec bulunmaktadır.
 12 farklı kullanıcı tarafından
programlanabilir. GPIO ları
bağımsız işlevsel kontrol için
kullanılabilirsiniz. Ayrıca üzerinde
 Standart mikroBUS ™ soket ile
farklı uygulamalar için harici
clickerlar takılabilir.
Bağlantı Yapısı:
Micro Bus Soket ile Uygulama Alanını Geliştirme
Devre Şeması:


Nasıl Çalışır? :
SpeakUp yazılımı Dinamik Zaman çarpıtma (DTW) algoritması kullanır - kelime
tabanlı, izole kelime, hoparlör bağımlı ve şablon eşleştirme

Algoritma:

Kelime bazlı konuşma tanıma en küçük tanıma birimi, bir kelime

Izole kelime tanıma, tanınan kelimelerden kısa duraklar çıkarma,

Konuşmacı bağımlı referans desenleri tek hoparlör için inşa edilmiştir,


Şablon eşleme algoritması örüntü tanıma şeklidir. Bu özellik parametre vektörleri
ayarları gibi konuşma verilerini temsil eden şablonlardır. Bir uygulamada, her
kelime veya cümle ayrı bir şablon olarak saklanır. Giriş konuşma verisi, daha
sonra kayıtlı olanla karşılaştırılır.
Şablonlar ve saklanan şablon en yakın gelen konuşma deseni eşleştirmesi(giriş
kelimesi veya kelime öbeği olarak) yapar.
Örnek Uygulama 1:
Örnek Uygulama 2:
STM32 İLE ACCELEROMETRE UYGULAMASI
STM32 İLE VISUAL TFT UYGULAMASI
EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN
GÖRÜNTÜLER
ALMANYA
2015
SUNUM SONA ERMİŞTİR.
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Download

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ HABERLEŞME ve