Download

t : 89 27 Mayıs 1325 Eğer evvelki sukut meselesi kabul edilirse, bu