2015-2016
EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ
2015-2016 Öğretim Yılı Veri Giriş Takvimi
19 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak
olup, 27 Kasım 2015 Cuma günü sona
erecektir. Ancak İl Geneli kontrol
yapılabilmesi için;
10 Kasım 2015 Salı gününe kadar Tüm
Okul ve Kurumlarımızın veri girişlerini
tamamlaması gerekmektedir.
2015-2016
Eğitim ve öğretim yılında
bilgilerin elektronik ortamda doğru
alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı
istatistikler üretilebilmesi için ilçe
millî eğitim müdürlükleri ile okul ve
kurumlarımızın yapması gereken
işlemler,
E-OKUL MODÜLÜNDE YAPILACAK
ÇALIŞMALAR.
e-Okul
sisteminden,
tüm
resmi-özel
bağımsız
anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim
kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişleri
yapılacaktır.
- MEİS modülünden ise eğitim olanakları ekranlarına
tüm resmi-özel kurumlar,
- Öğretmen
bilgileri
ekranlarına
Özel
Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar,
kursiyer bilgileri ekranlarına sadece Özel Öğretim
Kursu, özel MTSK ve özel muhtelif kurslar bilgi girişi
yapacaktır.
- Okula dönüşen dershaneler, geçmiş (eski kurum kodu
ile) döneme ait kursiyer bilgilerini MEİS Modülüne,
2015-2016 Eğitim öğretim yılına ait öğrenci, bina ve
bina kullanımı bilgilerini (yeni kurum kodu ile) e-Okul
sisteminden gireceklerdir.
YAYGIN EĞİTİM
HAYAT BOYU ÖĞRENME GN.MD.BAĞLI

Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi
Kursiyer, personel, bina bilgi girişlerini
e-Yaygın Modülünden, eğitim olanakları bilgi
girişini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü
üzerinden yapacaklardır.
ÖZEL ÖĞRETİM
KURUMLARI
Muhtelif Kurslar,
 Özel Okula Dönüşen Dershaneler geçmiş
döneme ait kursiyer bilgilerini,
 Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu,
 Özel Etüd Eğitim Merkezleri, kursiyer,
personel, bina bilgi girişlerini ve eğitim
imkanları bilgilerini MEİS Modülünden
yapacaklardır.

YAYGIN EĞİTİM
 Yaygın
eğitim kapsamındaki özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan
bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin
öğrenim durumları
http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki
Engelli Birey Modülünden açılacak olan
öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak
girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanakları
ve personel durumu bilgileri ise MEİS
Modülünden girilecektir.
BİNA BİLGİLERİ
Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam
sanat okulu yatak kapasitelerini MEİS
Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina
kullanımı ekranına, Uygulama Oteli
bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm
Meslek Liseleri ise, yatak kapasitelerini
e-Okul Modülündeki bina bilgileri
bölümü altındaki, bina kullanımı
ekranına girecektir.
VERİ GİRİŞİ YAPAN KURUMLAR
Kurumlar
Giriş Yapılan Bilgiler
Tüm Örgün Eğitim kurumları
Öğrenci ve Bina Bilgilerini
E- OKUL
Tüm Eğitim ve Öğretim
Kurumları (Örgün ve Yaygın)
Eğitim Olanakları Bilgilerini
MEİS
Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki
Eğitim Merkezleri
Öğrenci ve Bina Bilgilerini
E-YAYGIN
Öğretmenevi, Öğretmenevi ve
Akşam Sanat Okulu, Eğitim
Merkezi ve Sosyal Tesisleri
Yatak kapasite Sayılarını
Giriş
Yapılacak
Modül
MEİS
MEİS modülü ekranları yenilenip
güncellendiğinden her kurum, kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde karşısına gelen ekranlardan sadece kurum genel bilgileri altındaki ilgili
ekranlara ve bağlı olduğu Genel
Müdürlük altındaki ilgili ekranlara
bilgi girişleri yapılacaktır.
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI
TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK
İŞLEMLER
Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri;
pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve
pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili
yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel
müdürlüklerde olduğundan, değişiklikler
Devlet Kurumları Modülünden ilgili Genel
Müdürlüklerce girilecek.
 Yatılı Öğrenci Ekleme işlemi, Öğrencinin pansiyonunda kaldığı Okul Müdürü tarafından
e-okul Modülünden Kurum İşlemleri/Bilgi
Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri
bölümünden zamanında yapılacaktır.

İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI
TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK
İŞLEMLER


Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine
ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis
ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır.
Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka
okulun binasını kullanan okul ve kurumlar
tarafından doldurulacaktır.
6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi
yapılan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve
ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul
Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer
bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken;
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI
TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK
İŞLEMLER
İlgili
kanun
kapsamında
dönüşüm
işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Eğitim
Bölümü
Planlama
Komisyonunca bina mülkiyetinin ilkokula mı ,
ortaokula mı ait olduğu belirlenecektir.
 Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi
için, bina sahibi okul bina kullanımı ve diğer
bina bilgileri ekranlarını dolduracak, aynı
binada eğitim yapan diğer okul/kurum sadece
tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç
dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.

E- OKUL BİNA BİLGİLERİ
 Bina
kullanım ekranları güncellenirken; derslik, anasınıfı olarak
kullanılan derslik,
spor salonu,
kütüphane, laboratuvar, vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması
hususuna özen gösterilecektir.
BİLGİSAYAR SAYILARI
 Bakanlığımıza
bağlı
okul
ve
kurumlar bilgisayar sayılarını, eOkul sisteminde yer alan bina
kullanım
ekranlarına,
“Büroda
kullanılan bilgisayar sayısı, Eğitim
amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve
Fatih projesi kapsamında tablet
bilgisayar
sayısı”
ayrıntısında
gireceklerdir.
GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
Resmi
ve
Özel
Okulların
ivedilikle
güncellenmesi
gereken
ekranlar:
e-okul
sisteminde İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim
Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki
 Öğretim Şekli
 Bina durumu
 Lojman Durumu
 Bina Kullanımı
 Tahsis durumu
Bu ekranlara örgün eğitim kurumları e-okul,
yaygın eğitim kurumları e-yaygın modülü, diğer
kurumların bilgileri meis modülünden
girilecektir.
E- OKUL BİNA BİLGİLERİ
 Kurum
ve okulların bir önceki öğretim
yılına ait bina bilgileri otomatik olarak
bir sonraki öğretim yılına
aynen
aktarılır. Bina kullanım şekli ve Lojman
durumu tablolarının kontrol edilmesi,
geçen yıla göre değişiklik olan okulların
bilgilerinin güncellemesi yapılmalıdır.
E-OKUL BİLGİ GİRİŞ EKRANI
OKUL BİLGİLERİ GÜNCELLEME EKRANI
ÖĞRETİM ŞEKLİ EKRANI
TAHSİS BİLGİLERİ EKRANI
BİNA BİLGİLERİ EKRANI
LOJMAN DURUMU BİLGİLERİ
EKRANI
BİNA KULLANIM ŞEKLİ
EKRANI
BU KISMIN DİKKATL
DOLDURULULMASI
ÖNEMLİDİR.
E- OKUL MODÜLLERDE YAPILACAK
İŞLEMLER
 Taşımalı
eğitime tabi öğrenci,
 Birleştirilmiş sınıflarda okuyan
öğrenci,
 Kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci,
bilgilerinin özür grupları ile birlikte
eksiksiz olarak tanımlaması
gerekmektedir.
E- OKUL MODÜLLERDE YAPILACAK
İŞLEMLER
 Tüm
eğitim kademelerinde e-okul
modülünde geçici kayıt işlemi
yapılan öğrencilerin, eğitim öğretim
başladığında mutlaka kesin kayıt
işlemlerinin yapılmış olması
gerekmektedir.
- Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı
kurumlarında eğitim gören
36-66 ay arası çocuk sayıları,
bu yıl ilk kez e-Okul
sisteminden girilecektir.
MEİS MODÜLÜNDE
YAPILACAK ÇALIŞMALAR
 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı
ilkokul,Ortaokul ve ortaöğretim Kurumları Personel
Bilgileri ekranını doldururken, MEİS MODÜLÜNDE
branş isimleri ve personel görevleri seçilerek ilgili
ekranların açılması sağlanmalıdır.
Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve
görevlere göre personel sayıları girilecektir.
Resmi-Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülünde
EĞİTİM OLANAKLARI altındaki
•Kütüphane Materyaleri
•Kütüphane Kullanımı
•Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı)
Mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır.
Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel)
Bina Kullanım Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf
Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS
Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal/Kütüphane
Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.
KÜTÜPHANE MATERYAL BİLGİLERİ
KÜTÜPHANE KULLANIM BİLGİLERİ
TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK
ÇALIŞMALAR
 Bilgi
girişi işlemi sırasında il ve ilçe
millî eğitim müdürlüğü yöneticileri,
kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki
bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden
sorgu
alarak
takip
ve
kontrol
edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini girmeyen
veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili
gerekli önlemleri alacaklardır.
MEİS MODÜLÜ KURUM DURUM
RAPORU
MEİS MODÜLÜNE GİRİLMESİ GEREKEN
EKRANLARIN DURUMU
MEİS MODÜLÜ EKRAN DURUMU
MEİS ONAY İŞLEMLERİ

MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan
sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli
eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3
aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.
MEİS ONAY İŞLEMLERİ
 MEİS
Modülü bilgi girişi işlemleri
tamamlandıktan
sonra
girilen
bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe
milli eğitim müdürü ve il milli
eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı
olarak
kontrol
edilerek
onaylanacaktır.
İSTATİSTİK BİRİMİ PERSONELİ
Adı Soyadı
Telefon-Mail
Adresi
Görevi
Muzaffer KARAMAN
5121107 (114)
Şube Müdürü
Emine ORALTAY
5121107(122)
Şef
Reşat İLHAN
5121107 (125)
Memur
Download

MEİS - Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü