LABORATUAR ATIK TABLOSU
Atık
Türü
Atık
kodu*
Atık Adı
Atık Cinsi
plastik ve kağıt
esaslı
cam
Kontamine Atıklar
(Laboratuarda kullanılan
malzemeler, eldivenler,maskeler,
filtreler,önlük vb.)
Atık Kutusu
Atığın Geçici Depolanması
(Laboratuvarda)
Kontamine atık kutusu-kırmızı
Çıkan atıklar kontamine atık kutusuna atılır.
poşet
Kontamine cam atık kutusu
Çıkan atıklar kontamine cam atık kutusuna atılır.
Atığın Bertaraf Edilmesi
(Laboratuvardan)
Yasal Mevzuat
Temizlik birimi tarafından günlük olarak
toplanır
Lab sorumlusu/uzmanı tarafından çağrı
açılır
metal kesici/delici
Tek kullanımlık kesici/delici atık kutusunda biriktirilir.
Temizlik birimi tarafından günlük olarak
(iğne,jilet gibi metal Kesici/delici metal atık kutusu Kutu 3/4 oranında dolduktan sonra Kontamine atık
toplanır
uçlar)
kutusuna atılır.
metal
Kontamine metal atık kutusu Çıkan atıklar Kontamine metal atık kutusuna atılır
Lab sorumlusu/uzmanı tarafından çağrı
açılır
tekstil
Kontamine atık kutusu-kırmızı Lab önlüğü veya kimyasal bulaşmış tekstil ürünleri
poşet
kontamine atık kutusuna atılır.
Temizlik birimi tarafından günlük olarak
toplanır
Kontamine atık kutusu-kırmızı
Otoklavlanıp kontamine atık kutusuna atılır
poşet
Temizlik birimi tarafından günlük olarak
toplanır
Atık Yönetimi
Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmelik
15 02 02
Kontamine Atıklar
(Bakteri, maya vb mikrobiyolojik
atıklar, canlı/cansız doku atıklarıotoklavlanmış)
Kontamine Ambalajlar
15 01 10 (Boya kutuları, kimyasal
ambalajları, vb.)
Tehlikeli Atık
katı
sıvı
Orijinal kabında
plastik
Kontamine plastik ambalaj
kutusu-plastik
cam
Kontamine cam ambalaj
kutusucam
metal
Oluştuğu takdirde ayrı kapta
toplanacaktır
Sıvı atıklar orijinal kabında veya sıvıya uygun bir
kapta bekletilir
Atık Yönetimi
Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmelik
/
Tıbbi Atıkların
Çamaşır suyu ile sterilize edilip lavaboya
Kontrolü
dökülebilir
Yönetmeliği
Çıkan atıklar Kontamine plastik ambalaj kutusuatılır.
Lab sorumlusu/uzmanı tarafından çağrı
açılır
Çıkan atıklar Kontamine ambalaj kutusucam atılır.
Lab sorumlusu/uzmanı tarafından çağrı
açılır
Kontamine metal ambalaj atığı oluştuğunda ilgili
Laboratuar sorumlusuna (ulaşılamadığı takdirde
Lab. İş Güvenliği Uzmanına) haber verilir
Lab sorumlusu/uzmanı tarafından çağrı
açılır
Atık Yönetimi
Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmelik
Atık
Tehlikeli
TürüAtık
Atık
kodu*
Atık Adı
Atık Cinsi
Atık Kutusu
metal
Boş basınçlı kap kutusu
Boş Basınçlı Kap
15 01 11 (Pas çözücü, kimyasal sprey
kutuları)
Tehlikeli sıvılar
(asit, baz, solvent,
vb.)
16 05 06
Şişeler içinde ikincil kaplarda
Atığın Geçici Depolanması
(Laboratuvarda)
Çıkan atıklar tanımlanmış atık kutusuna atılır
Lab sorumlusu/uzmanı tarafından çağrı
açılır
Şişeler ikincil kaplarda üzerine Kırmızı Etiket
asılarak biriktirilir.
Laboratuar Sorumlusuna (ulaşılamadığı
takdirde Lab. İş Güvenliği Uzmanına)
haber verilir.Laboratuar Sorumlusu/Lab
İSG Uzmanı tarafından Atık Etiketi
doldurulur. Çağrı açılarak varilin Temizlik
birimi tarafından alınması sağlanır.
Laboratuvar Kimyasalları
Tehlikeli katılar (toz
kimyasal,jel, vb.)
12 01 20 Yağlı Metal Talaşları
metal
13 02 08 Atık Motor Yağları
15 01 07
15 01 04
15 01 02
15 01 01
Tehlikeli katı atık kutusu-sarı
Oluşan atıklar tehlikeli katı atık kutusunda biriktirilir
poşet
Yağlı Metal Atık Kutusu - siyah
Oluşan atıklar yağlı metal atık kutusunda biriktirilir
poşet
Şişeler içinde ikincil kaplarda
Cam
Ahşap
15 01 03
Tehlikesiz
atık
sıvı
Ambalaj Atıkları
Metal
Plastik
Kağıt
Geri dönüşüm atık kutuları
Atığın Bertaraf Edilmesi
(Laboratuvardan)
Şişeler ikincil kaplarda üzerine Kırmızı Etiket
asılarak biriktirilir.
Laboratuar Sorumlusuna (ulaşılamadığı
takdirde Lab. İş Güvenliği Uzmanına)
haber verilir.Çağrı açılarak varilin
Temizlik birimi tarafından alınması
sağlanır.
Laboratuar Sorumlusu/Lab İSG Uzmanı
tarafından çağrı açılarak kutunun
Temizlik birimi tarafından alınması
sağlanır
Laboratuar Sorumlusuna (ulaşılamadığı
takdirde Lab. İş Güvenliği Uzmanına)
haber verilir.Laboratuar Sorumlusu/Lab
İSG Uzmanı tarafından Atık Etiketi
doldurulur. Çağrı açılarak varilin Temizlik
birimi tarafından alınması sağlanır.
Cam geri dönüşüm atık kutusuna atılır
Ahşap atık oluştuğunda Laboratuar Sorumlusuna
(ulaşılamadığı takdirde Lab. İş Güvenliği Uzmanına)
Temizlik birimi tarafından günlük olarak
haber verilir
toplanır
Plastik geri dönüşüm atık kutusuna atılır
Plastik geri dönüşüm atık kutusuna atılır
Kağıt geri dönüşüm atık kutusuna atılır
* Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında atık listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla tanımlanır
Not: Yukarıdaki sınıflandırmaya girmeyen bir atık oluştuğunda Laboratuar Sorumlusu veya Lab. İş Güvenliği Uzmanı ile iletişime geçiniz
Yasal Mevzuat
Atık Yönetimi
Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmelik
Download

laboratuar atık tablosu