OKUL MÜDÜRÜ
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Bir müdürü “müdür” yapan dört temel özellik vardır:
1.Kurumun başarısı ve geleceği için
sorumluluk alma,
2.Öğrenme ve öğretim ortamına rehberlik
etme,
3.Alanında uzman öğretmenleri bulma,
istedikleri alanlarda gelişimlerini destekleme
ve kurumda kalmalarını sağlama,
4.Etkili bir okul iklimi (Kurum Kültürü)
oluşmasını sağlama.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
“İnsana Duyarlı” Kurum Kültürü(YÖNETİŞİM)






Değer vererek yönetmek
İletişim kurarak yönetmek
Kulak vererek yönetmek
İkna ederek yönetmek
Uzlaşarak yönetmek
Güven vererek yönetmek
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Başarılı Kurum
BAŞARILI KURUMLAR;
GÜÇLÜ KÜLTÜRE SAHİP OLAN
KURUMLARDIR.
4
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Kurum Kimliği
Kurumun kendine özgü inanç ve
değerlerinin, kişiliğinin olmasıdır.
Bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı
yaşam biçimidir.
7
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Başarılı Kurumlar
Güçlü Kültüre Sahip Olan Kurumlardır

Kurumu başarıya götürecek açık ve seçik bir misyona,

Bu misyonu destekleyen ve tüm çalışanların paylaştığı
değerlere,

Bu değerleri temsil eden ve rol modeli oluşturan
kahramanlara,

Kurum kültürünü pekiştiren ve yaşatan öykülere,
geleneklere ve törenlere ve

Kurum kültürünü yöneten yöneticilere sahiptirler.
9
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Kurum Kültürü Nedir?
Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür,
Kurumun ruhudur.
Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve
davranış kalıplarından oluşur.
Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve
alışılagelmiş davranış kalıplarıdır.
10
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Kurum Kültürü
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Kurum Kültürünün Unsurları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İnsanların;
Giyim tarzları,
Birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve
davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri
Telefon konuşmaları,
Toplantı düzeni, fiziksel ortamları
Yeni fikir geliştirme,
Öğrenme ve öğretme,
Araştırma,
Yaratıcılık,
Fedakârlık
konuları da Kurum Kültürünün parçalarıdır.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
12
Kurum Kültürünün Temel özellikleri
•
•
•
•
•
•
Öğrenilir
Hem neden hem sonuçtur
Hem sürekli hem değişkendir
Kısmen bilinçdışıdır
Tarihseldir
Ortak olarak anlaşılır,
paylaşılmayabilir
13
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Kurum Kültürünün Temel özellikleri
•
•
•
•
•
•
Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik
sağlar motivasyonu ve verimliliği artırır.
İnsan mutlu olduğu yere daha fazla bağlanır.
Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve
etkileşim biçimini belirler.
Çalışanlara organizasyonda aidiyet hissi
verir.
İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır.
Çalışanlar arasında sinerji yaratır.
14
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Kurumsal Kültürü Etkileyen Faktörler

Bireysel Kalite

Ürün Kalitesi

Hizmet Kalitesi

Takım Kalitesi

Kurum Kalitesi
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Kurumsal İmaj
Kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler,
deneyimler, inanç ve değerler, bunların
karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşan
ve o kurumun dış görünümünün özünü
temsil eden izlenim olarak tanımlanır.
Çalışan kişi, kurumun aslî ve en önemli
organıdır.
16
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Birey-Kurum kültürü İlişkisi
Kurum çalışanı, kurum kültürünün
Eseri
 Kullanıcısı
 Taşıyıcısı
 Geliştiricisidir.

Bu dört boyut yerine gelebildiğinde
kurum kültürü güçlü ve dinamik bir
.
yapıya sahip olacaktır
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
18
Kurum Kültürünü Oluşturan
Kavramlar
Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş
biçimleri,
Çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan
güveni,
Yazılı olmayan uygulama, alışkanlık, gelenekler,
Eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları,
Kurumun iş sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara
sahip çıkma dereceleri,
Misyon, vizyon, ilke ve değerler,
Politika ve prosedürler.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
19
Aidiyet Kültürü
Bir yere ait olmak için; diğerlerinden
farklılaşan, kendine özgü kültürü ve
değerleri olan BİR YER olması gerekir.
Tanınma ve takdir, çok önemlidir.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
20
Aidiyet Kültürü Döngüsü
SAĞLIKLI BİR
GELİŞMENİN BAŞLANGIÇ
NOKTASI
AİDİYET KÜLTÜRÜDÜR.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
21
İletişim Becerileri
•
•
•
İLETİŞİM NEDİR ?
İki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj
alışverişidir.
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her
yolla başkalarına aktarılabilmesidir.
İki ya da daha fazla sayıdaki insan arasındaki
sesler, yüz ifadeleri, mimikler ve vücut hareketleri
yoluyla iletilen ve anlam taşıyan bir süreçtir.
İLETİŞİM SÜRECİ
Sağlıklı ve doğru ,iletişimi gerçekleştirmek için
öncelikle iletişim sürecini anlamak gerekir.
ANLAMAK VE ANLAŞILMAK
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
25
İletişim Sistemleri
KİŞİ İÇİ İLETİŞİM
Kendi içimizde ve kendi kendimizle kurduğumuz iletişimdir.
1- DUYMA
2- ALGILAMA
3- DÜŞÜNME
4- YORUMLAMA
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
Küçük bir topluluğun kendi içindeki iletişimdir.
GRUP İÇİ İLETİŞİM
Daha geniş bir kitlenin (grubun) kurduğu iletişimdir.
KİTLE İLE İLETİŞİM
Geniş bir kitleye ulaşan ya da bu kitle tarafından kullanılan,
yararlanılan iletişimdir.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
26
Sinerjik İletişim
Sinerji doğada her yerde vardır.
İki bitkiyi yan yana diktiğinizde kökler birbirine
karışır ve toprağın niteliği de gelişir.
İki tahta parçasını bir araya koyduğunuz zaman
ayrı ayrı taşıyabilecekleri ağırlıktan daha fazlasını
kaldırırlar.
Sinerjiyle iletişim kurduğunuz zaman zihninizi ve
yüreğinizi yeni imkanlara ve seçeneklere açmış
olursunuz. Sinerji heyecan verir.
KURUMUMUZDA SİNERJİYE ÖNEM VERELİM!!!!
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
27
İlk İzlenim Nedir?
•
•
•
İnsanlar üzerindeki etkimiz, sözlü ve sözsüz iletişimimize,
görüntümüze, tavır ve davranışlarımıza bağlıdır.
% 55 Görüntü ve Beden Dilinden oluşur.
% 38 Konuşma, ses tonu, akıcılık, tonlama,vurgulamadan oluşur.
% 7 Ne söylediğimizdir.
KİŞİSEL İMAJ;
Başkalarının üzerinde bırakılan ilk iz, ilk izlenimdir. Çok kısa bir sürede
oluşur.
28
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
İletişimde Nezaket
NEZAKET BULAŞICIDIR,
KARŞINIZDAKİNE DE GEÇER;
TEŞEKKÜR ETMEK
LÜTFEN DEMEK
İZİN İSTEMEK
ÖZÜR DİLEMEK
KİBARCA YÖNLENDİRMEK
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
29
 VOdaklılık
Müşteri
A
Y
B
E
erdikleriniz
aldıklarınız
anyana
üyülü
tki
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
İletişimi Engelleyen
Faktörler
•
•
•
•
•
•
•
•
ANLATIM HATALARI,
ALGI FARKLILIĞI,
ALGI SEVİYESİ,
ALGIDA SEÇİCİLİK,
DUYGULARIN DİKKATE
ALINMAMASI,
GÜVEN VE ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ,
GERİ BİLDİRİM EKSİKLİĞİ,
ORTAMIN UYGUN OLMAMASI,
YANLIŞ KANAL SEÇİMİ.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
•
30
İletişim Güçlüğü
•
•
•
•
•
DARGINLIK VE GÜCENME,
SUÇLULUK VE UTANMA DUYGULARI,
KORKU VE KAYGI DURUMLARI,
ODAKLANAN BİR DURUM OLMAMASI,
YÖNÜNÜZÜN – DEĞERLERİNİZİN – HEDEFLERİNİZİN
AÇIKÇA BELİRLENMEMİŞ OLMASI.
31
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Etkili Konuşmak
İnsanın duygu ve düşüncelerini, çeşitli sesler
aracılığıyla karşısındaki kişi ya da kişilere
aktarmasıdır.
Konuşma, bütün düşüncelerin çeşitli renk ve
derinlikler verilerek sesler yoluyla
bestelenmesidir.
Konuşma bir harekettir. İyi bir konuşmacı
kullandığı sözcüklerle, ses tonuyla,
vurgulamaları ile beynimizde bir resim çizer.
32
•
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
İletişim Çatışmaları
İş rollerinin gerektirdiği farklılıkları bir fırsat olarak görmek yerine,
kendi özelliklerini ve bundan kaynaklanan farklı fikir ve
yaklaşımları üstünlük olarak karşısındakine kabul ettirmeye
çalışmak,
ÇATIŞMA doğurur.
ÇATIŞMA;
İki ve daha çok insan veya grup arasında yaşanan farklı ihtiyaç ve
fikirlere dayanan rekabetçi davranış ve anlaşmazlıklardır.
33
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Çatışmanın Temel Nedenleri
•
•
•
•
•
•
•
BİLGİ FARKLILIKLARI
ALGILAMA FARKLILIKLARI
DEĞER VE İNANÇ FARKLILIKLARI
KAYNAKLARIN KISITLI OLUŞU
REKABET
BEN MERKEZCİLİK
GÜVEN EKSİKLİĞİ
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
34
Takım Nedir?






TAKIM, BİREYLER TOPLULUĞUDUR.
Meslek, düşünce, duygu, davranış, durum vb.
yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu
topluluktur.
Takım içinde bireyler birbirlerini tamamlayıcı
bilgi, beceri ve yeteneklere sahiptirler.
Ortak bir amaç için bir arada bulunurlar.
Bir araya gelmelerine neden olan konu ile ilgili
ortak bir yaklaşım kullanırlar.
Hepsinin gerçekleştirmek için uğraştığı
performans hedefleri ortaktır.
Ortak amaç ve hedeflere ulaşmada her bir birey
sorumluluk taşır.35
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Takım Kalitesi

Bir grubun, bir birlikteliğin ortaya koyduğu
ortak ve yüksek performansın bir sonucudur.
TAKIMDAŞLIK
 Bir kurumda ne iş yapıyor olursa olsun, hangi kademe de
bulunursa bulunsun herkesi kapsar.

Çalışanlardan takımdaşlık bakış açısına sahip olmaları ve bunları
gerçekleştirmeleri yani takımdaşlık kültürünü oluşturmaları
beklenir. Bunlar;
SORUMLULUK+BAĞLILIK+İNİSİYATİFDİR.
36
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Takım Kalitesi
TAKIMDAŞLIKTA AMAÇ;
Tüm Kurum Çalışan, Yönetici ve Paydaşların enerjisinin, kurumun
geleceğini güvence altına almak için devreye sokmaktır.
TAKIMDAŞLIK KÜLTÜRÜ;
Her bir çalışanın hem kendisinin hem de takımının kazanması için
oynamasıdır.
37
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Takımda Engeller...







Küçük düşünmek,
Uygunsuz davranışlarda bulunmak,
Dedikodu yapmak,
İnatlaşmak,
Eleştiriye kapalı olmak,
Yalnız bırakmak,
Suçlamak...
41
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Takım Çalışması ve Güven
Takım olmanın temel unsurları:








Birbirini dinlemek,
Birbirine yeterli zaman ayırmak,
Birbirini iyi tanımak,
Ortak faaliyetlerde bulunmak,
Yaralanmaktan, üzülmekten korkmamak,
Birbirine yalan söylememek, dürüst olmak,
Yapay birliktelikten kaçınmak,
Birbirine dost olmak...
42
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Bütün mevzuat aynı ama
müdürler farklı?
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
{
►
►
►
Bir işi;
Bilen yapar,
Az bilen akıl verir,
Bilmeyen eleştirir
•
SON SÖZ BELKİ TEK BİR SÖZ;
•
İNSANI YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN
•
İNSAN OLMAZSA DEVLET OLMAZ
(Şeyh Edebali)
İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir
Download

okul müdürleri