(2014/028)
(2014/132)
Nevşehir Belediyesi
5. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Konusu:
Manzara
Yarışma Koşulları:
1. Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
2. Katılım ücretsizdir.
3. Yarışma, dijital (sayısal) kategoridedir. Monokrom ve/veya renkli fotoğraflar yarışmaya
kabul edilir.
4. Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından fotoğraflarda renk, kontrast, kırpma gibi temel
düzenlemeler dışında düzenleme yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Gönderilecek
fotoğraflar FIAP’ın geleneksel fotoğraf (TRAD) tanımına (*) uymalıdır.
5. Deneysel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
6. Daha önce yapılan ya da bu yarışma ile eş zamanda düzenlenen bir yarışmada ödül,
mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
7. Fotoğraflar JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı en az 2048 piksel
boyutunda, fotoğraf boyutu 4 Mb'tan büyük olmayacak şekilde aşağıdaki web adresine
yüklenecektir.
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/anasayfa.asp
8. Fotoğraflar çerçevesiz, kenar boşluksuz olmalı ve fotoğraf üzerinde imza, işaret, logo
veya tarih vb bulunmamalıdır.
9. Her katılımcı, en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilir.
10. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Haklarında kural ihlali işlemi uygulanır. Durumdan FIAP
bilgilendirilir.
11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan;
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da
bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan, kişilerin TFSF
onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu
isledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
12. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların birer kopyası, Nevşehir Belediyesi
arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek,
kendi yayınlarında tanıtım amaçlı (takvim, ajanda, post kart vs) kullanılabilecektir.
Ayrıca telif ödenmeyecek, kullanım hakkı eser sahibiyle birlikte Nevşehir Belediyesi’nin
olacaktır.
13. Ödül alan fotoğraflar, Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr ve TFSF’nin
www.tfsf.org.tr sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2014
kitabında, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.
14. Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri
alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilmez.
15. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir CD Katalog her katılımcıya
gönderilecektir.
(*) FIAP Geleneksel Fotoğraf (TRADitional Photo) Tanımı:
Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekanın gerçekliği değiştirilmeyen,
doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme,
değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.
Yarışma Yükleme Sayfası:
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/anasayfa.asp
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Baskı, CD/DVD veya e-mail ile katılım kabul edilmeyecektir.
Dosyaların İsimlendirilmesi:
Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
İsimlendirmede ı, ö, ü, ç, ğ, ş Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır.
Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “tr”).
Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ali
Dereoğlu için alid veya alide veya dali gibi).
Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örnekler: tralideD1_ucanadam.jpg , tralideD2_ucamayanadam.jpg , …
Sonuç Bildirimi:
Yarışma sonuçları tüm katılımcılara tek tek bildirilmeyecek 22 Eylül 2014 tarihinde Nevşehir
Belediyesi resmi web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr
adreslerinden duyurulacaktır. Yalnızca ödül ve sergileme alan katılımcılara aldıkları sonuçlar
e-posta ile bildirilecektir.
Ödüller
Birinciye
: FIAP altın madalya.
İkinciye
: FIAP gümüş madalya.
Üçüncüye
: FIAP bronz madalya.
Mansiyon (3 adet)
: FIAP mansiyon
Özel Ödüller:
En İyi Kapadokya Fotoğrafı Özel Ödülü-1 : 3000.- TL
En İyi Kapadokya Fotoğrafı Özel Ödülü-2 : 2000.- TL
En İyi Kapadokya Fotoğrafı Özel Ödülü-3 : 1000.- TL
Sergilemeler (En fazla 30 adet)
: 100.- TL
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü
: Toplamda en fazla sergileme alan fotoğrafçıya
verilecektir.
Kurum, istediği fotoğrafı sergileme ücreti kadar satın alma ücreti ödeyerek satın alabilir.
Yarışma Takvimi:
Yarışmanın başlangıç tarihi
: 16 Mayıs 2014
Yarışmaya son katılım tarihi
: 17 Eylül 2014 Çarşamba saat 23.00 (TSI)
Jüri toplantısı
: 20 Eylül 2014
Sonuçların açıklanması
: 22 Eylül 2014
Sergi açılışı ve ödül töreni
: 13 Ekim 2014
Not: Jüri toplanma tarihi ve sonuçların açıklanması gerekli görüldüğü durumlarda bir hafta
ötelenebilir.
Jüri Üyeleri:
1. Hasan ÜNVER
Nevşehir Belediye Başkanı
2. Prof. Mustafa ARSLAN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi GSF Dekanı
3. Doç. Hakan PEHLİVAN
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
4. Murat GÜLYAZ
Nevşehir Müze Müdürü - Fotoğraf Sanatçısı
5. Doç. Dr. Osman ÜRPER
Maltepe Üniversitesi GSF Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm
Başkanı
Not: Jüri en az 3 kişi ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Yunus TOPAL
Yarışma Sekreteri:
İlknur SUNAR OKUR
e-posta
: [email protected]
Telefon
: +90 384 213 86 05
+90 384 213 82 83
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/028 ve
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından FIAP 2014/132 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2014/028)
(2014/132)
Download

Nevşehir Belediyesi 5. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması