GUARDIAN GlassTime
4.
Şeffaf Termik İzolasyon.............................................50
4.1
Ekonomi....................................................................................50
4.2
Ekoloji.......................................................................................51
4.3
Konfor.......................................................................................51
4.4
Isı Yalıtım ile İlgili GUARDIAN Ürün Yelpazesi.....................53
4
Süddeutscher Verlag, Münih
SunGuard® Solar Neutral 67
Gewers Kühn + Kühn Architekten
48
49
GUARDIAN GlassTime
Enerji tasarrufu tüm dünyanın
gündeminde olan bir konudur.
Bina kabuğunun ısı yalıtımı çağdaş mimarinin önemli bir parçasıdır. Bu noktada son otuz yılın
mimari bir edinimi olan şeffaflık
gözardı edilemez.
Bu nedenle benzersiz ekonomik
ve ekolojik avantajlar sunan ve
aynı zamanda konfor ve rahatlığın
teminatı olan “cam yalıtım maddeleri” geliştirilmiştir.
4.1Ekonomi
Son otuz yıldaki teknolojik ilerlemeler sayesinde, ince ve nötr
kaplamalarla normal float camdan ileri teknolojik yalıtım camları
üreten üretim tesisleri kurulmuştur. Böylelikle normal float camda
e=0,89 olan normal emisiviteyi ısı
yalıtım camlarında 0,02’nin altında optimize etme imkanı sağlanmıştır.
Ancak bu gelişme ve yeni binalarda hayata geçirilmesi ekonomik
açıdan sadece ilk adımlar olmuştur. Bir sonraki adım yeni cam teknolojisinin milyonlarca metrekare
pencereye ve cepheye başarılı bir
şekilde uygulanması olmuştur.
Yeni binaların planlama ve yapım
aşamasında bu artık otomatik gerçekleştirilmektedir, ancak ekolojik
ve ekonomik açıdan belirlenen
iklimlendirme hedeflerine ulaşabilmek için mevcut bina yapısının
birçok alanındağitim ve gerekli
açıklamalar gerekmektedir.
50
Sürekli artan ısınma giderleri
nedeniyle ekonomik avantaj bu
noktada ikna edici bir argümandır. Cam değişiminin amortisman
süresi kısadır ve bina kullanıcısına
konfor ve rahatlıkta ciddi iyileştirmeler sunmaktadır (bkz. Bölüm
4.3). Eski bir camın modern ısı
yalıtım camıyla değiştirilmesiyle
elde edilebilecek tahmini enerji
tasarruf potansiyelinin şöyle bir
formülü vardır.
E=
(Ua - Un) · F · G · 1,19 · 24 l
=
H · W
HP
E Tasarruf
Ua Mevcut camın U değeri
Un Yeni camın U değeri
F
Cam yüzeyi (m²)
G VDI 4710’a göre ısıtılan gün sayısı
1,19 Kilogramın litreye dönüştürülmesi:
1 kg Fuel oil = 1,19 Litre
H Yakıtın ısıtma değeri:
Hafif fuel oil’de yakl. 11.800
W Isıtma tesisatının etkililiği:
Fuel oil ile ısıtmada yakl. 0,85
I
Litre
HP Isıtma dönemi
Şeffaf Termik İzolasyon
4.2 Ekoloji
Modern camların kullanımıyla
tasarruf edilen her litre fuel oil
veya her metreküp doğalgaz CO2
salınımını azaltmakta ve çevreyi
rahatlatmaktadır. Ayrıca tüketimin
azalmasıyla fosil yakıt kaynakları
da korunmuş olmaktadır. Doğal
hammaddelerden oluştuğu için
de cam yüzde yüz geri dönüşümü
olan bir maddedir. Doğal bileşenleri ve enerji tasarrufu bakımından
bina ve uzun ömürlü çevre dostu
yapılar için dünya çapında kabul
gören sertifika programlarında
camı göz ardı etmek mümkün
değildir.
LEED öncü sistemlerden biridir
ve Açılımı “Leadership in Energy
and
Environmental
Design”
(Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik)’tir. Diğer sistemler
de DGNB veya Breeam’dır. Bu
sistemlere göre yapılan binalar,
tasarım ve yapımdan yeniden
yapılandırma ve hatta yıkıp tekrar
inşa etmeye kadar tüm aşamalarda sistem tarafından gözlemlendiği için kaynakları alışılagelmiş
yapılardan daha verimli kullanmaktadır.
4.3 Konfor
Ekonomik ve ekolojik faktörlerin
yanı sıra camlı yapılarda yaşam
ve çalışma ortamının hissedilir
derecede iyileştirilmesi önemli bir
hedeftir. Yalıtım cam sistemindeki
(bkz. Bölüm 3.2) ısı yalıtımlı düz
cam, iç yüzeyin sıcaklığının artmasında etkin rol oynamaktadır.
Böylece cam yakınında istenmeyen cereyan önlenmiş olmaktadır.
Dış ortam sıcaklığı [°C]
Cam türü
0
-5
-11
-14
Tek katlı cam, Ug = 5,8 W/m2K
+6
+2
-2
-4
2 katlı izolasyon camı, Ug = 3,0 W/m2K
+12
+11
+8
+7
2 katlı kaplamalı izolasyon camı, Ug = 1,1 W/m2K
+17
+16
+15
+15
3 katlı kaplamalı izolasyon camı, Ug = 0,7 W/m2K
+18
+18
+17
+17
20 °C oda sıcaklığında cam yüzeyi sıcaklığı
Modern bir cam bu sıcaklığı oda
sıcaklığı seviyesine getirerek konfor bakımından önemli bir iyileştirme oluşturmaktadır. Zira konfor
için belirleyici etkenlerden biri
oda havası ve duvar/pencere yüzeyi arasındaki sıcaklık farkıdır.
Çoğu insan bir odada duvar (veya
cam) ve oda havası arasındaki sıcaklık farkı 5 °C’den fazla değilse
veya ayak ve baş seviyesindeki
sıcaklık 3 °C’den fazla değilse o
odayı oldukça konforlu olarak nitelendirmektedir.
51
4
Yüzey sıcaklığı [°C]
GUARDIAN GlassTime
30
Dış ortam sıcaklığı -10 °C
28
Optimum konfor
26
U = 0,3 W/m2K
yüksek ısı yalıtımlı duvar
Konforsuz
sıcak
24
22
Ug = 1,1 W/m K
Isı yalıtımlı cam
2
20
18
16
14
12
Ug = 3,0 W/m2K
Kaplamasız izolasyon camı
Konforsuz
soğuk
Bedford&Liese’ye göre konfor diyagramı
Bağıl nem oranı [%]
alınmalıdır. Düşük oda sıcaklığında normalden fazla nem hissedilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda
nem düşük olmalıdır.
100
90
80
70
Havasızlık sınırı
50
40
30
Optimum konfor
Konforlu
Konforsuz kuru
Konforsuz nemli
20
10
0
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Oda sıcaklığı [°C]
Oda sıcaklığı ve neme bağlı konfor
Float Extra Clear® temelli GUARDIAN ısı yalıtım kaplamalarının
çeşitliliğiyle müşterilerimiz için
modern ısı yalıtım camları üretiyoruz.
Yalıtım camlarına ayrıntılı bakacak
olursak:
Modern camın günümüzdeki
standart ürünüdür.
Oda sıcaklığı [°C]
60
4.4 Isı Yalıtımı İle İlgili GUARDIAN Ürün
­Yelpazesi
• ClimaGuard® Premium
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Diyagram insanların hangi alanda
oda havasını konforlu bulduğunu
göstermektedir. Bu noktada nem
de oda sıcaklığına bağlı olarak ele
Şeffaf Termik İzolasyon
Bu yalıtım camı optimum ışık
verimliliğinde olağanüstü ısı
yalıtımı sunmaktadır. Yüksek
ışık ve enerji iletiminde argon
dolumlu standart bir izolasyon
camında 1,1 W/m2K Ug değeri
vermektedir. Temperlenebilme
özelliği olan ClimaGuard Premium T modeli de mevcuttur.
• ClimaGuard® 1.0
Argon dolum ve çift katlı yapıda 1,0 W/m2K Ug değerine
daha pahalı olan kripton dolumu yapılmaksızın fiziksel olarak
yaklaşık sonuç elde edilmektedir.
• ClimaGuard® nrG
Modern binalar düşük enerji ve
pasif konut standartlarına göre
inşa edilmekte ve ışık ve güneş
enerjisi bakımından maksimum
şeffaflıkta (G değeri %68’e kadar) ≤ 0,8 W/m2K Ug değerli
üç katlı ileri teknoloji camlar
gerektirmektedir.
• ClimaGuard® Dry
ClimaGuard Dry yüzey #1 (dış
yüzey) için özel olarak üretilen
ve dış yoğuşmayı sürekli olarak
azaltan bir kaplamadır. Işınım
değerlerini herhangi bir biçimde etkilemektedir (tam değerler için bkz. Bölüm 10). Kaplama temper yapılmalıdır ve ön
gerilimli ClimaGuard kaplama
ve güneşe karşı korumada SunGuard® kombinasyonuyla SunGuard® Dry olarak çift taraflı
kullanılabilir.
• ClimaGuard® EcoSun
Yaza bağlı ısı korumasıyla ilgili
artan gereksinimleride dikkate
alarak büyük ve güney cephelere yerleştirilen camlar için
özel olarak tasarlanmıştır. Düşük enerji geçişi ve 1.0 W/m2K
Ug değerinin yanısıra maksimum şeffaflık, üst düzey talepleri karşılamaktadır.
Mimari veya yapı fiziği açısından hangi koşullar olursa olsun,
SunGuard camlarının geniş
ürün yelpazesi optimum şeffaf
çözümler sunmaktadır.
Tüm ürünleri ve ilgili değerler için
bkz: Bölüm 10.
Temperlenebilme özelliği olan
ClimaGuard nrG T modeli de
mevcuttur.
52
53
4
Download

Şeffaf Termik İzolasyon............................................50 4.1