Sıra
No
2013-2014 PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
Fakülte/Enstitü/Y.O/
Tercih Edilen Üniversite
Öğretim Üyesi Ünvanı ve Asil/Yedek
M.Y.O/Bölüm
Adı-Soyadı
Universitatea de Medicina si
Farmacie din Craiova
Doç.Dr. Mehmet
(Romanya)
Korkmaz
Asil
Medical University,Plovdiv
(Bulgaristan)
Yrd.Doç.Dr. Dilek
Çeçen
Asil
Medical University,Plovdiv
(Bulgaristan)
Yrd.Doç.Dr. Kıvan
Çevik
Yedek
4 Manisa Sağlık Y.O
(Ebelik Bölümü)
Medical University,Plovdiv
(Bulgaristan)
Yrd.Doç.Dr. Selma Şen Asil
5 Manisa Sağlık Y.O
(Ebelik Bölümü)
Medical University,Plovdiv
(Bulgaristan)
1 Decembrie 1918
University of Iulia
(Romanya)
Yrd.Doç.Dr. Saliha
Özpınar
Yedek
Yrd.Doç.Dr. Ahmet
Şahin
Asil
Spiru Haret University
(Romanya)
Universitatea din Oradea
(Romanya)
Yrd.Doç.Dr. Murat
Ortanca
Asil
Universidade de Coimbra
(Portekiz)
Yrd.Doç.Dr. Derya
Doğan
Universite D'angers
University (Fransa)
Doç.Dr. Haluk Dinçalp Asil
Fen-Edebiyat Fak.
(İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü)
Universitatea din Oradea
(Romanya)
Yrd.Doç.Dr. Mahinur
Akşehir Uygur
Asil
Fen-Edebiyat Fak.
(İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü)
Universitatea din Oradea
(Romanya)
Doç.Dr. Sibel Güzel
Yedek
Fen-Edebiyat Fak.
(İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü)
The State School of Higher
Professional Education in
Plock (Polonya)
Yrd.Doç.Dr. Papatya
Alkan Genca
Asil
Fen-Edebiyat Fak.
(İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü)
The State School of Higher
Professional Education in
Plock (Polonya)
Yrd.Doç.Dr. Atalay
Gündüz
Yedek
1 Tıp Fakültesi
Manisa Sağlık Y.O
2 (Hemşirelik
Bölümü)
Manisa Sağlık Y.O
3 (Hemşirelik
Bölümü)
6 İİBF (İktisat
Bölümü)
İİBF (Siyaset Bilimi
ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü)
İİBF (Ekonometri
8
Bölümü)
Fen-Edebiyat Fak.
9 (Matematik
Bölümü)
7
10 Fen-Edebiyat Fak.
(Kimya Bölümü)
11
12
13
14
Doç.Dr. Kadir Karagöz Asil
Asil
15 BESYO (Spor
Yöneticiliği)
Universitatea Dunarea de
Jos din Galati (Romanya)
Yrd.Doç.Dr. Selhan
Özbey
Asil
16 BESYO (Rekreasyon Universitatea Dunarea de
Bölümü)
Jos din Galati (Romanya)
Yrd.Doç.Dr. Cem Dinç Yedek
17 BESYO (Rekreasyon Universitatea Dunarea de
Bölümü)
Jos din Galati (Romanya)
Yrd.Doç.Dr. Pınar
Güzel
Asil
Universitatea Dunarea de
18 BESYO (Spor
Yöneticiliği Bölümü) Jos din Galati (Romanya)
Yrd.Doç.Dr. Yavuz
Yıldız
Yedek
19 Muhasebe ve Vergi Universitatea Dunarea de
uygulamaları
Jos din Galati (Romanya)
Yrd.Doç.Dr. Şule Kırkık Asil
Mühendislik Fak.
(Gıda Mühendisliği
Bölümü)
Mühendislik Fak.
(Makine
21
Mühendisliği
Bölümü)
Mühendislik Fak.
(Makine
22
Mühendisliği
Bölümü)
20
23
24
Asil
Szegedi Tudomanyegyetem
(Macaristan)
Yrd.Doç.Dr Yiğit Aksoy Asil
Szegedi Tudomanyegyetem Öğr.Gör.Dr. M.
(Macaristan)
Bahattin Akgül
Yedek
Mühendislik Fak.
(Gıda Mühendisliği Universita degli Studi di
Bölümü)
Foggia (İtalya)
Yrd.Doç.Dr. Pelin Günç
Ergönül
Asil
Mühendislik Fak.
(Gıda Mühendisliği Universita degli Studi di
Bölümü)
Foggia (İtalya)
Yrd.Doç.Dr. Nazlı
Savlak
Mühendislik Fak.
(Gıda Mühendisliği
Bölümü)
Mühendislik Fak.
(Malzeme
26
Mühendisliği
Bölümü)
Mühendislik Fak.
(Malzeme
27
Mühendisliği
Bölümü)
25
Szegedi Tudomanyegyetem
(Macaristan)
Doç.Dr. Hasan Yıldız
Asil
Uniwersytet Technologiczno Prof.Dr. Semra
(Polonya)
Kayaardı
Asil
Universidad de Oviedo
(İspanya)
Asil
Doç.Dr. Aylin M.
Deliormanlı
Montanuniversitaet Leoben Yrd.Doç.Dr. Hülya
(Avusturya)
Durmuş
Asil
28
29
İİBF (İktisat
Bölümü)
The State School of Higher
Professional Education in
Plock (Polonya)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa
Kırlı
Asil
İİBF (İktisat
Bölümü)
The State School of Higher
Professional Education in
Plock (Polonya)
Öğr. Gör. Yasir
Altıntop
Asil
Öğr.Gör. Dr. Ersen
Yağmur
Asil
Charles University (Çek
30 Alaşehir M.Y.O
(Biyoloji-Biyokimya) Cumhuriyeti)
Download

1 Tıp Fakültesi Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova