03/10/2014 TARİHİNDEN SONRAKİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ İÇİN GEÇERLİDİR
TAŞIT KREDİLERİ BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ
MASRAFIN ADI
Kredi Tahsis Ücreti
MASRAF TUTARI / ORANI
AÇIKLAMA
Kredi Anaparasının Binde Beşi + BSMV
Taksit Hatırlatma Bildirimi Ücreti
0.50 TL
Yasal Bildirim Masrafı
5,25 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Yasal Bildirim Masrafı - Noterli
93 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Gecikme Bildirim Ücreti ( SMS, E Posta )
3 TL
Arşiv Araştırma Ücreti
10 TL
Kampanyalı Ürün ve Hizmet Ücreti
50 TL
3. Kişiler Tarafından Sağlanan Raporlar
10 TL
Plaka Değişim Ücreti
30 TL
Muvafakat İşlemleri Ücreti
150 TL Sigorta / Yurt dışı çıkış vb.
Dekont, Hesap Hareket Cetveli, Sözleşme, Form vb. Talep Ücreti
50 TL Düzenlenme tarihi 1 yılı geçenlerden alınır
Teminat Fek Bildirimi Ücreti ( Erken Kapatılan Krediler İçin )
5 TL
Teminat Fek Bildirimi Ücreti ( Kredi Vadesinde Kapananlar İçin )
Ücretsiz
Taşınmaz İpoteği Fek Harcı Masrafı
138 TL
Taşınır Ekspertiz Ücreti
0 - 200
Taşınmaz Ekspertiz Ücreti
490 TL Halen taşınmazlar için uygulanmaktadır
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti
590 TL Halen taşınmazlar için uygulanmaktadır
Satıcı Hizmet Bedeli
0 - maksimum %1 Kredi Anaparası üzerinden uygulanmaktadır
Borç Bitim Yazısı Ücreti
50 TL Bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmayacaktır
İPOTEK TEMİNATLI KONUT FİNANSMANI KREDİSİ ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ
MASRAFIN ADI
Kredi Tahsis Ücreti
Erken Ödeme Ücreti
MASRAF TUTARI / ORANI
AÇIKLAMA
Kredi Anaparasının Binde Beşi + BSMV
Ödeme tutarının %2'si, kalan vade 36 aydan az ise %1'i Erken ödeme indirim tutarını geçemez
Taşınır Ekspertiz Ücreti
0 - 200
Taşınmaz Ekspertiz Ücreti
490 TL Halen taşınmazlar için uygulanmaktadır
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti
590 TL Halen taşınmazlar için uygulanmaktadır
Taşınmaz İpoteği Fek Harcı Masrafı
138 TL
Yasal Bildirim Masrafı - Noterli
93 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Taksit Hatırlatma Bildirim Ücreti
0.50 TL
Gecikme Bildirim Ücreti
3 TL
Arşiv Araştırma Ücreti
10 TL
Dekont, Hesap Hareket Cetveli, Sözleşme, Form vb. Talep Ücreti
50 TL Düzenlenme tarihi 1 yılı geçenlerden alınır
3. Kişiler Tarafından Sağlanan Raporlar
10 TL
Kampanyalı Ürün ve Hizmet Ücreti
Satıcı Hizmet Bedeli
50 TL
Kredi tutarının %0,85'i - maximum 1,416 TL Kredi Anaparası üzerinden uygulanmaktadır
Borç Bitim Yazısı Ücreti
50 TL Bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmayacaktır
Genel
HIZLI KREDİ BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ
MASRAFIN ADI
Kredi Tahsis Ücreti
MASRAF TUTARI / ORANI
AÇIKLAMA
Kredi Anaparasının Binde Beşi + BSMV
Taksit Hatırlatma Bildirimi Ücreti
0.50 TL
Yasal Bildirim Masrafı
5,25 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Yasal Bildirim Masrafı - Noterli
Gecikme Bildirim Ücreti ( SMS, E Posta )
93 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
3 TL
Arşiv Araştırma Ücreti
10 TL
Kampanyalı Ürün ve Hizmet Ücreti
50 TL
Dekont, Hesap Hareket Cetveli, Sözleşme, Form vb. Talep Ücreti
50 TL Düzenlenme tarihi 1 yılı geçenlerden alınır
Satıcı Hizmet Bedeli
Borç Bitim Yazısı Ücreti
0 - maksimum %1 Kredi Anaparası üzerinden uygulanmaktadır
50 TL Bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmayacaktır
Download

03/10/2014 tarihinden sonraki kredi sözleşmeleri için geçerlidir