LECTURE NOTES
DERS NOTLARI
EDITORS / EDİTÖRLER:
CÜNEYT ÇELİKTAŞ, AZİZ KURT,
NURGÜL HAFIZOĞLU, GÖKÇE ARAT,
OSMAN AZMİ BARUT
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
“Bilime, Bilimsel Araştırmaya önem vermeyen ve bundan
dolayı ileri teknolojileri üretemeyen ülkelerin, varlıklarını
sürdürebilmeleri mümkün değildir.”
Prof. Dr. Baki AKKUŞ - 2007
II
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
Değerli UPHDYO X Katılımcıları,
Türk Fizik Derneği olarak 2005 Dünya Fizik Yılı’ndan itibaren düzenlemekte
olduğumuz “parçacık hızlandırıcıları ve detektörleri yaz okulları”nın bu sene onuncusunu
düzenlemenin mutluluğunu yaşamaktayız. Dileğimiz, artık gelenekselleşen bu yaz okulunun
önümüzdeki yıllarda da artan bir ilgiyle devam etmesidir. Yaz okulunun birincisi 4 - 9
Temmuz 2005’te Ankara Üniversitesinde, ikincisi 18 – 24 Eylül 2006’da, üçüncüsü 20 - 24
Eylül 2007’de, dördüncüsü 2 - 5 Eylül 2008’de, beşincisi 29 Ağustos -3 Eylül 2009’da,
altıncısı 2 - 7 Eylül 2010’da, yedincisi 21 – 26 Ağustos 2011’de, sekizincisi 10 – 15 Eylül
2012’de, dokuzuncusu ise 10-15 Eylül 2013’de Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi,
OASIS, Bodrum’da gerçekleştirilmiştir.
TÜBİTAK, Işık Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Türk Fizik
Derneğinin ortaklaşa düzenleyeceği ve Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, 14 - 19
Temmuz 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan X. Uluslararası Katılımlı Parçacık
Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu’nda sadece konuyla ilgili özellikle güncel
bilgilerin yer alacağı dersler ve derslerden sonra deneylerin yapılması planlanmıştır.
Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsa
DUMANOĞLU, Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cüneyt ÇELİKTAŞ, Yaz Okulu
Koordinatörü Aziz KURT başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen ve canla başla
çalışan bütün arkadaşlara teşekkürü bir borç bilirim.
Ayrıca yaz okulunun gerçekleşmesi için bizlere katkı sağlayan Bodrum kaymakamlığı,
Bodrum Belediyesi, TÜBİTAK, Işık Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi,
THM, Pearson, Renko, Rentech ve NEL Elektronik’e teşekkür ediyorum.
“2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı”ile X. Uluslararası Katılımlı
Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu’nu desteklediği için TÜBİTAK’a
teşekkürü bir borç bilirim.
Bu organizasyonumuzda bizlerden desteğini esirgemeyen Bodrum Kaymakamı Sayın
Dr. Mehmet GÖDEKMERDAN’a, organizasyonun başarılı geçmesi için bizlere destek veren
Sayın Bodrum Belediye Başkanı Mehmet KOCADON’ a ve Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi
Sayın Hüseyin YILDIZHAN’a teşekkürü bir borç biliyorum.
Yaz Okulu’nda ders anlatmayı kabul eden sayın hocalarımıza ve değerli katılımcılara
teşekkür eder, bir doğa harikası olan Ege Bölgesi’nin güzide turizm, kültür, sanat ve bilim
merkezlerinden biri olan Bodrum ilçemize hoşgeldiniz der; yaz okulunun hepimiz adına
başarılı geçmesini dilerim.
Prof. Dr. Baki AKKUŞ
Türk Fizik Derneği Başkanı
President of the Turkish Physical Society
III
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
Değerli UPHDYO 10 Katılımcıları,
Bu yıl Bodrum’da onuncusunu düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen TFD
Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu’na hoş geldiniz. Sizleri aramızda
görmekten mutluluk ve kıvanç duymaktayız.
Okulumuzun ilk düzenlendiği 2005 yılından günümüze kadar ülkemizde önemli
gelişmeler oldu. Çok yakın bir zamanda ülkemiz de yeni bir hızlandırıcıya sahip olacak. Türk
Hızlandırıcı Merkezi Projesi çerçevesinde Gölbaşı’nda tesisler kurulmaya başlandı. Ayrıca
TAEK öncülüğünde de bir proton hızlandırıcı merkezi kuruldu ve çalışmaya başladı. Bu yıl
nihayet yıllardır hayalini kurduğumuz CERN üyeliği konusunda en ciddi adım atıldı ve Sayın
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız CERN’e asosiye üye olmak için sözleşmeyi
imzaladı. Gönlümüz tam üyelikten yanaydı. Bunun da en yakın zamanda gerçekleşeceğine
olan inancımız daha da arttı. Bu gelişmelere daha önce düzenlenen okulların katkısının
önemli olduğuna inanıyorum.
Bu gelişmeler ışığında yetişmiş genç eleman gücüne olan ihtiyacımız da gittikçe
artmaktadır. Bu konuda hepimizin omuzlarına önemli bir sorumluluk binmiştir. Bu
sorumluluğun bilincinde olarak hepimizin elinden gelen katkıyı ortaya koyacağına olan
güvenim tamdır.
Okulumuzda hızlandırıcıdan dedektörlere ve dedektör fiziğinden parçacık fiziğine çok
değişik konulara değinilecek ve imkanların el verdiği ölçüde de bunların uygulamasını içeren
deneyler yaptırılacaktır. Bu kadar geniş bir yelpazeyi kapsaması açısından da okulumuz
oldukça önemlidir. Sizlerin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize olan güvenim tamdır.
Bu okulun düzenlenmesinde emeği geçen herkese, bizi güler yüzleriyle yıllardır karşılayan
Bodrum Belediye Başkanlığına, bu okulu geleneksel hale getiren Türk Fizik Derneğine,
değerli katkılarını esirgemeyen Bilim Kurulu’na, değerli zaman ve emeklerini ortaya koyan
Düzenleme Kurulu’na ve verdikleri ders ve düzenledikleri deneyleri büyük özveriyle
hazırlayan saygıdeğer meslektaşlarıma, desteklerini esirgemeyen bütün kurum ve kuruluşlara
ve de buraya bir şeyler öğrenip ülkesi için faydalı işler gerçekleştirmek için gelen siz sevgili
öğrencilerimize en içten duygularımla teşekkür ederim, tüm çalışmalarınızda başarılar
dilerim. Ek olarak “2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında
10. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu’nu desteklediği
için TÜBİTAK’a teşekkürü bir borç bilirim.
Prof. Dr. İsa DUMANOĞLU
UPHDYO 10 Bilim Kurulu Başkanı
IV
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenciler,
Türk Fizik Derneği ve çok değerli akademisyenlerimizin katkıları ile 2005 yılından bu
yana düzenli olarak gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelmiş olan Parçacık
Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu’nu onuncusunu bu yıl 14-19 Temmuz 2014
tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirmekteyiz. Bu yılki yaz okuluna katılan tüm
hocalarımıza ve öğrencilerimize öncelikle hoşgeldiniz diyerek hepinizi saygı ve sevgilerimle
selamlıyorum. Siz öğrencilerimize ders vermek, sizlerin ilgi ve bilgilerini artırmak için zaman
ayıran, ders notu hazırlayan, büyük fedakarlıklarla her türlü yardımda bulunan, yaz tatilini
sizlerle geçirmeyi kabul eden, yurt içinden ve dışından gelen tüm eğitmenlerimize yürekten
teşekkürlerimi sunarım. Her yıl olduğu gibi bu yıl okulumuzun düzenlenmesinde emeği geçen
başta Türk Fizik Derneği (TFD) Genel Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş ve Yönetim Kurulu
üyeleri olmak üzere, Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurullarında görev alan tüm hocalarımıza,
genç çalışma arkadaşlarımıza ve öğrencilere de teşekkür ediyorum. Ayrıca yaz okulunu
Bodrum'da düzenlememizde katkılarından dolayı Muğla Valisi, Bodrum Belediye Başkanı,
Bodrum Kaymakamına ve destek veren tüm kurum, kuruluş ve şirket yöneticilerine hepimiz
adına şükranlarımı sunarım. Ek olarak, “2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme
Programı” kapsamında 10. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri
Yaz Okulu’nu desteklediği için TÜBİTAK’a teşekkürü bir borç bilirim.
Dünyadaki gelişmiş ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin bilim ve teknolojiye büyük
önem verdikleri görülmektedir. Bunun bir örneği Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)
olarak verilebilir. Bu araştırma merkezinde kullanılan dedektör çeşitleri gibi tüm elektronik
cihazlar konu üzerindeki yoğun çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkarılmıştır. Doğaldır
ki bu araştırmaların hiçbiri yeterli bilgi birikimi ve alt yapı oluşturulmadan meydana
getirilemez. İşte bu sebeple öğrencilerimizin ilgilerini, bilgilerini, deneyimlerini ve ufuklarını
artırmak, kendilerine hocalarımızın yardımlarıyla rehberlik etmek, araştırma çalışmalarına
yardımcı olabilmek ve her türlü katkıyı verebilmek amacıyla bu tip yaz okulları
düzenlenmektedir. Bu yaz okulu vasıtasıyla öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerinin
artırılması, ileriki hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olunması ve ufuklarının gelişmesi
hedeflenmiştir. Bu yaz okulu sadece öğrencilerimiz için değil, tüm katılımcı akademisyenlerin
de birbirleriyle fikir alış verişine ve işbirliklerine vasıta olacaktır. Temel bilimlere olan ilginin
azaldığı bu günlerde ülkemizin uluslararası düzeydeki araştırmalarda yer alabilmesi ve her
türlü bilimsel çalışmalarda adını duyurabilmesi için yetişmiş, bilgili insan gücünün artırılması
bu tip yaz okulu aktivitelerinin devamlılığı ve desteklenmesi ile mümkün olacaktır.
Son olarak, 2007 yılında Isparta’da meydana gelen uçak kazasında kaybettiğimiz bilim
şehitlerimizi saygıyla anıyor, bu yaz okulunun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese bir kez
daha teşekkür ediyor, öğrencilerimize yaz okulunun verimli olmasını diliyorum.
Saygılarımla,
Doç.Dr. Cüneyt ÇELİKTAŞ
UPHDYO 10 Düzenleme Kurulu Başkanı
14 Temmuz 2014
V
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR / SUPPORTERS
VI
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
SCIENTIFIC COMMITTEE / BİLİM KURULU
İsa DUMANOĞLU – Çukurova University / President of the Scientific Committee
Çukurova Üniversitesi / Bilim Kurulu Başkanı
*************************************
Baki AKKUŞ – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Ercan ALP – Argonne National Laboratory / Argonne Ulusal Laboratuvarları
Haluk DENİZLİ – Abant İzzet Baysal University / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bilge DEMİRKÖZ – Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Mahmut DOĞRU – Bitlis Eren University / Bitlis Eren Üniversitesi
Eda EŞKUT – Çukurova University / Çukurova Üniversitesi
Maurizio IORI – Sapienza University / Sapienza Üniversitesi
Semra İDE – Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi
Mithat KAYA – Kafkas University / Kafkas Üniversitesi
Yeşim ÖKTEM – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Yaşar ÖNEL – The University of Iowa / Iowa Üniversitesi
Gülsen ÖNENGÜT – Çukurova University / Çukurova Üniversitesi
Erdal RECEPOĞLU - Turkish Atomic Energy Authority (TAEA) / Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu (TAEK)
Zehra SAYERS – Sabancı University / Sabancı Üniversitesi
Saim SELVİ – Ege University / Ege Üniversitesi
Saleh SULTANSOY – TOBB University of Economics and Technology / TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ali TANRIKUT – Turkish Atomic Energy Authority (TAEA) / Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu (TAEK)
Ömer YAVAŞ – Ankara University / Ankara Üniversitesi
Taylan YETKİN – Yıldız Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi
VII
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
PRESIDENT OF SUMMER SCHOOL
YAZ OKULU BAŞKANI
Baki AKKUŞ – İstanbul University / President of the Turkish Physical Society
İstanbul Üniversitesi / Türk Fizik Derneği Başkanı
*******************************************
INVITED SPEAKERS
ÇAĞRILI KONUŞMACILAR
Ercan ALP – Argonne National Laboratory, USA / Argonne Ulusal Laboratuvarları,
ABD
VIII
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
LECTURERS / DERS VERENLER
Ercan ALP – Argonne National Laboratory, USA / Argonne Ulusal Laboratuvarları,
ABD
Ömer YAVAŞ – Ankara University / Ankara Üniversitesi
Maurizio IORI – Sapienza University / Sapienza Üniversitesi
Cüneyt ÇELİKTAŞ – Ege University / Ege Üniversitesi
Latife ŞAHİN – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Ercan PİLİÇER – Uludağ University / Uludağ Üniversitesi
İlkay TÜRK ÇAKIR – İstanbul Aydın University / İstanbul Aydın Üniversitesi
Orhan ÇAKIR – Ankara University / Ankara Üniversitesi
İsa DUMANOĞLU – Çukurova University / Çukurova Üniversitesi
R. Burcu ÇAKIRLI – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Sema Bilge OCAK – Turkish Atomic Energy Authority (TAEA) / Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu (TAEK)
Uğur YAHŞİ – Marmara University / Marmara Üniversitesi
Ergun GÜLTEKİN – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Mehmet BAYBURT – Ege University / Ege Üniversitesi
Adnan KILIÇ – Uludağ University / Uludağ Üniversitesi
Yeşim ÖKTEM – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Ayşegül ERTOPRAK – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Leyla POYRAZ – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Çağla ÖZTÜRK – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Ahmet Gürol KALAYCI – Süleyman Demirel University / Süleyman Demirel Üniversitesi
Bayram TALİ – Çukurova University / Çukurova Üniversitesi
Özkan ŞAHİN – Uludağ University / Uludağ Üniversitesi
Fatma KOÇAK – Uludağ University / Uludağ Üniversitesi
Özlem KARSLI – Ankara University / Ankara Üniversitesi
IX
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
ORGANIZING COMMITTEE
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Cüneyt ÇELİKTAŞ – Ege University / President of Organizing Committee
Ege Üniversitesi / Organizasyon Komitesi Başkanı
**********************************************
Tuba ÇONKA NURDAN – Turkish-German University / Vice President of Organizing
Committee
Türk-Alman Üniversitesi / Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı
Aziz KURT – İstanbul University / Coordinator
İstanbul Üniversitesi / Koordinator
Pervin ARIKAN – Gazi University / Gazi Üniversitesi
İlkay TÜRK ÇAKIR – İstanbul Aydın University / İstanbul Aydın Üniversitesi
R. Burcu ÇAKIRLI – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Elif Ebru ERMİŞ – Ege University / Ege Üniversitesi
Lidya SUSAM – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Gözde TEKTAŞ – Ege University / Ege Üniversitesi
Çiğdem YALÇIN – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Özlem KARSLI – Ankara University / Ankara Üniversitesi
X
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
YEREL ORGANİZASYON KOMİTESİ
Özgür AYTAN – İstanbul University / President of Local Organizing Committee
İstanbul Üniversitesi / Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı
Gökçe ARAT – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Amaç ASLAN – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Şahin AYDOĞDU – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Engin BOZKURT – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Gökçe ERDOĞAN – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Ayşegül ERTOPRAK – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Nurgül HAFIZOĞLU – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
M. Şehin ÖZBALAK – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
F. Çağla ÖZTÜRK – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Gülfem SÜSOY – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Mert ŞEKERCİ – Süleyman Demirel University / Süleyman Demirel Üniversitesi
Yasemin TANDOĞAN – İstanbul University / İstanbul Üniversitesi
Yağmur TURAN – Ege University / Ege Üniversitesi
ve
İstanbul Üniversitesi Fizik Kulübü
XI
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
İÇİNDEKİLER
HIZLANDIRICILAR, SAVAŞLAR, TARİH VE COĞRAFYA
Baki AKKUŞ
APPLICATION of SILICON PHOTOMULTIPLIERS in ASTROPARTİCLE
DETECTOR
Maurizio IORI
PASİF NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİ İLE RADYASYON ÖLÇÜMÜ
Ahmet Gürol KALAYCI
PARÇACIK HIZLANDIRICILARININ TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRILMALARI
Ömer YAVAŞ
GAZLI DEDEKTÖRLER
Özkan ŞAHİN
POZİTRON/POZİTRONYUM ANNİHİLASYON SPEKTROSKOPİSİ
Uğur YAHŞİ, Cumali TAV
EXPERIMENT to DETECT ULTRA HIGH ENERGY COSMIC NEUTRINOS
Maurizio IORI
SİNTİLASYON DEDEKTÖRLERİ
Fatma KOÇAK
DEDEKTÖR BENZETİŞİM UYGULAMALARI
Ercan PİLİÇER
SİNKROTRON IŞINIMI VE KULLANIM ALANLARI
İlkay Türk ÇAKIR
PARÇACIK FİZİĞİNDE OLAY ÜRETİCİLERİ VE UYGULAMALARI
Orhan ÇAKIR
PARÇACIK FİZİĞİNDE KULLANILAN KALORİMETRELER
İsa DUMANOĞLU
SPECT GAMA KAMERALAR
Leyla POYRAZ
VAKUM TEKNOLOJİSİ
Ergun GÜLTEKİN
YARI İLETKEN DEDEKTÖRLER
Sema Bilge OCAK
TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ (THM) PROJESİ
Ömer YAVAŞ
PARÇACIK HIZLANDIRICILARINDA RF GÜÇ KAYNAKLARI VE GÜÇ İLETİMİ
Özlem KARSLI
PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE IŞINIM KAYNAKLARININ DÜNYADAKİ
DAĞILIMI VE GENEL UYGULAMALARI
Ömer YAVAŞ
TEMEL ELEKTRONİK
Ahmet Gürol KALAYCI
MİKRODENETLEYİCİ TABANLI SİSTEMLER
Ahmet Gürol KALAYCI
NÜKLEER DEDEKTÖR VE ELEKTRONİĞİ
Mehmet BAYBURT
PARÇACIK KAYNAKLARI
Latife ŞAHİN YALÇIN
XII
1
7
17
34
51
59
86
96
103
109
121
132
152
173
181
197
207
230
255
285
313
320
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
DEDEKTÖR BENZETİŞİM UYGULAMALARI – GEANT4
Adnan KILIÇ
LHC DENEYLERİ
Bayram TALİ
PARÇACIK HIZLANDIRICILARININ NÜKLEER UYGULAMALARI
Yeşim ÖKTEM
PARÇACIKLARIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
Ayşegül ERTOPRAK
RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA
R. Burcu ÇAKIRLI
MAGNETLER
Fatma Çağla ÖZTÜRK
KATILIMCI LİSTESİ
XIII
340
349
370
390
411
423
443
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
INDEX
ACCELERATORS, WARS, HISTORY AND GEOGRAPHY
Baki AKKUŞ
APPLICATION of SILICON PHOTOMULTIPLIERS in ASTROPARTİCLE
DETECTOR
Maurizio IORI
RADIATION MEASUREMENT WITH PASSIVE NUCLEAR TRACK DETECTORS
Ahmet Gürol KALAYCI
TYPES OF PARTICLE ACCELERATORS AND COMPARISON
Ömer YAVAŞ
GAS-FILLED DETECTORS
Özkan ŞAHİN
POSITRON POSITRONIUM ANNIHILATION SPECTROSCOPY
Uğur YAHŞİ, Cumali TAV
EXPERIMENT to DETECT ULTRA HIGH ENERGY COSMIC NEUTRINOS
Maurizio IORI
SCINTILLATION DETECTORS
Fatma KOÇAK
APPLICATIONS of DETECTOR SIMULATION
Ercan PİLİÇER
SYNCHROTRON LIGHT AND APPLICATIONS
İlkay Türk ÇAKIR
EVENT GENERATORS IN PARTICLE PHYSICS
Orhan ÇAKIR
CALORIMETERS USED IN PARTICLE PHYSICS
İsa DUMANOĞLU
SPECT GAMMA CAMERAS
Leyla POYRAZ
VACUUM TECHNOLOGY
Ergun GÜLTEKİN
SEMICONDUCTOR DETECTORS
Sema Bilge OCAK
TURKISH ACCELERATOR SENTER (TAC) PROJECT
Ömer YAVAŞ
RF POWER SOURCES IN PARTICLE ACCELERATORS AND POWER
TRANSMISSION
Özlem KARSLI
WORLD DISTRUBITION AND GENERAL APPLICATIONS OF PARTICLE
ACCELERATORS AND LIGHT SOURCES
Ömer YAVAŞ
BASIC ELECTRONICS
Ahmet Gürol KALAYCI
MICRO CONTROLLER BASED SYSTEMS
Ahmet Gürol KALAYCI
NUCLEAR DETECTORS AND ITS ELECTRONICS
Mehmet BAYBURT
1
7
17
34
51
59
86
96
103
109
121
132
152
173
181
197
207
230
255
285
313
XIV
TURKISH PHYSICAL SOCIETY / TÜRK FİZİK DERNEĞİ
10 th INTERNATIONALLY PARTICIPATED SUMMER SCHOOL ON PARTICLE
ACCELERATORS AND DETECTORS / X. ULUSLARARASI KATILIMLI PARÇACIK
HIZLANDIRICILARI VE DETEKTÖRLERİ YAZ OKULU
14 – 19 JULY 2014, BODRUM / TURKEY
14 – 19 TEMMUZ 2014, BODRUM /TÜRKİYE
PARTICLE SOURCES
Latife ŞAHİN YALÇIN
APPLICATIONS OF DETECTOR SIMULATION – GEANT4
Adnan KILIÇ
LHC EXPERIMENTS
Bayram TALİ
NUCLEAR APPLICATIONS OF PARTICLE ACCELERATORS
Yeşim ÖKTEM
INTERACTIONS OF PARTICLES WITH MATTER
Ayşegül ERTOPRAK
RADIATION AND RADIATION PROTECTION
R. Burcu ÇAKIRLI
MAGNETS
Fatma Çağla ÖZTÜRK
PARTICIPANT LIST
XV
320
340
349
370
390
411
423
443
Download

lecture notes ders notları - Turkish Accelerator and Radiation