Kasım 2014
Mehmet Umutlu
Yaşar Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
No:35-37, Ağaçlı Yol, Bornova, İzmir, PK. 35100
e-mail: [email protected]
URL: http://mumutlu.yasar.edu.tr
Tel: (+9) 0 232 4115195 Fax: (+9) 0 232 3745474
İş Deneyimi
Bölüm Başkanı, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Yaşar Üniversitesi, İzmir
Eylül 2013 – devam etmekte
Yrd.Doçent, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Yaşar Üniversitesi, İzmir
Şubat 2013 – devam etmekte
Yrd.Doçent, Muhasebe ve Finans Bölümü, Lancaster Üniversitesi, Lancaster, İngiltere
(AACSB, EQUIS ve AMBA akreditasyonlu)
Ağustos 2012 – Ocak 2013
Postdoktor Araştırmacı, Muhasebe ve Finans Bölümü, Lancaster Üniversitesi, Lancaster, İngiltere
Şubat 2012 – Temmuz 2012
Yrd. Doçent, İşletme Bölümü, Çankaya Üniversitesi, Ankara
Ocak 2011 – Ocak 2012
Zorunlu askerlik hizmeti
Aralık 2009 – Aralık 2010
Postdoktor Araştırmacı, Finans Bölümü, Tilburg Üniversitesi, Tilburg, Hollanda
(AACSB akreditasyonlu)
Mart 2009 – Ağustos 2009
Öğretim Görevlisi, İşletme Bölümü, Çankaya Üniversitesi, Ankara
Kasım 2008 – Aralık 2009
Eğitim
Doktora, (AACSB akreditasyonlu) Bilkent Üniversitesi
İşletme Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği (ABET akreditasyonlu), ODTÜ
Lise, Eskisehir Fatih Fen Lisesi ve Manisa Lisesi
(Fen Lisesi giriş sınavında Türkiye 520.liği)
Araştırma Alanları
Varlık Fiyatlama, Yatırımlar, Portföy Yönetimi, Uluslararası Finans, Finansal Ekonomi
1
Bilimsel Makaleler
•
Alınan toplam atıf sayısı: 86
The Link between Financial System and Economics: Functions of the Financial System, Financial
Crises, and Policy Implications (2014), International Journal of Financial Research, 5, 52-66.
with Akdoğu, S.K
•
Foreign equity trading and average stock-return volatility (2013), The World Economy, 36, 1209-1228
with Akdeniz, L., and Altay Salih A., (SSCI Dergisi)
•
The degree of financial liberalization and aggregated stock-return volatility in emerging markets,
(2010) Journal of Banking and Finance, 34, 509-521, with Akdeniz, L., and Altay Salih A., (SSCI
Dergisi)
Google scholar’daki atıf sayısı: 72
•
Does ADR listing affect the dynamics of volatility in emerging markets? (2010) Finance a Uver-Czech
Journal of Economics and Finance 60, 122-137, with Altay Salih, A., Akdeniz L., (SSCI Dergisi)
(Önceki çalışma taslağı ismi“Do ADR listings affect the dynamics of volatility in emerging markets?”)
Google scholar’daki atıf sayısı: 7
•
Firm leverage and investment decisions in an emerging market, (2010) Quality and Quantity 44, 10051013. (SSCI Dergisi)
Google scholar’daki atıf sayısı: 7
Konferans Tebliğleri
• Alternatif sistematik risk Ölçütleri ile sermaye varliklari Fiyatlama modelinin borsa İstanbul’da test
edilmesi (in Turkish), 18. Ulusal Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014, Denizli, Bengitöz, P. ile
• Sector Selection for Cluster Formation at OSTİM Industrial Zone: An AHP Application, Path to
Innovation:Clusters E-Proceedings, Çankaya Üniversitesi, 05-06 Kasım 2009, Ankara, Çetinkaya,
F.C., Kandiller, L., Satır, B. ile
Çalışma Makaleleri
• Stock-return Volatility and Daily Equity Trading by Investor Groups in Korea
(Shackleton, M. ile) (Revizyon aşamasında)
• Idiosyncratic Volatility and Expected Returns at the Global Level (Revizyon aşamasında)
• Option-Implied Volatility Measures and Stock Return Predictability
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2378969 adresinden erişilebilir.
(Fu,X., Shackleton, M. ve Arisoy, E.) (Değerlendirme aşamasında)
Devam Eden Makale çalışmaları
• Alternative Idiosyncratic Risk Measures and Returns in Emerging Markets
Verilen Dersler
Principles of Finance I, Business Finance I, Business Finance II, Investment Management,
International Finance, Financial Risk and Derivatives, Computer Aided Financial Applications in
2
Equity Markets, Financial Management (MBA), Advanced Investment Analysis (PhD), Finansal
Yönetim (Yüksek Lisans seviyesinde), Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi (Yüksek Lisans
seviyesinde), Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar (Yüksek Lisans seviyesinde)
Bilimsel Dergilerde Hakemlik
Journal of Banking and Finance (SSCI), International Review of Economics and Finance (SSCI),
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Emerging Markets, Finance and
Trade (SSCI), Finance A Uver – Czech Journal of Economics and Finance (SSCI), International
Journal of Financial Markets and Derivatives, Applied Financial Economics, Global Business and
Economics Anthology, Iktisat/Isletme ve Finans (SSCI), Journal of Yaşar University
Araştırma Projesi Hakemliği
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
Editörler Kurulu Üyeliği
Journal of Yaşar University
Projeler
TÜBİTAK Proje No:111K311“Hisse senedi getiri volatilitesi ve yatırımcı tipine göre islem özellikleri”
Pozisyon: Proje Yürütücüsü
TÜBİTAK Proje No:106K230 “Finansal Liberalizasyonun Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki
Etkileri”
Pozisyon: Araştırmacı
Avrupa Komisyonu Proje No: 2008-1-TR1-LEO05-03157 “Strategic Planning for Sustainable
Clustering of Collaborative SMEs”
Pozisyon: Araştırmacı
Ödüller
Multinational Finance Society’nin Yıllık Konferansı “En İyi Makale” yarışmasında çalışmamızın aday
gösterilen 10 makale arasına seçilmesi (2013)
TÜBİTAK tarafından verilen bilimsel yayın teşvik ödülü (2010 yılında üç kez)
Çankaya Üniversitesi tarafından verilen bilimsel yayın teşvik (2010 yılında üç kez)
Bilkent Üniversitesi tarafından verilen Doktora Programı Bursu (2003-2008)
TÜBİTAK tarafından verilen Uluslararası Konferans Katılım Desteği (BİDEB 2224, 2007 ve 2008)
Uluslararası Konferans ve Seminerlerde Sunulan Araştırma Çalışmaları
Seminar at Mediterranean Research and Observatory, Yaşar University, 12 September 2013, İzmir,
Turkey (presenter)
20th Annual Conference of the Multinational Finance Society
3
1-2 July 2013, Izmir, Turkey (presenter and discussant)
Seminar at the Department of Management Engineering, Istanbul Technical University, 27 December
2012, Istanbul, Turkey (presenter)
Seminar at the Department of Accounting and Finance, Lancaster University
27 June 2012, Lancaster, United Kingdom (presenter)
Euroconference 2011: Crisis and Recovery in Emerging Markets, The Society for the Study of
Emerging Markets (SSEM) and Izmir University of Economics
27-30 June 2011, Izmir, Turkey (presenter)
Path to Innovation: Clusters, International Workshop at Çankaya University, 5-6 November 2009,
Ankara, Turkey (presenter)
Seminar at the Department of Finance, Tilburg University
02 April 2009, Tilburg, Netherlands (presenter)
17th Annual Conference of the European Financial Management Association
25-28 June 2008, Athens, Greece (presenter and discussant)
6th INFINITI Conference on International Finance at the Trinity College Dublin
9-10 June 2008, Dublin, Ireland (presenter and discussant)
14th Annual Conference of the Multinational Finance Society
1-4 July 2007, Thessaloniki, Greece (presenter and discussant)
11th Annual Conference of Business & Economics Society International
16-20 July 2007, Antibes, France (presenter)
Tez Yöneticiliği
Aras Keleşoğlu yüksek lisans tez danışmanlığı (beklenen mezuniyet tarihi 2015)
Seher Gören yüksek lisans tez danışmanlığı (beklenen mezuniyet tarihi 2015)
Melis Gültekin yüksek lisans tez danışmanlığı (beklenen mezuniyet tarihi 2015)
Pelin Bengitöz yüksek lisans eş tez danışmanlığı (beklenen mezuniyet tarihi 2015)
Xi Fu doktora eş tez danışmanlığı
Diller
İngilizce: Akıcı
Bilgisayar Becerileri
MatLab, E-views, MS-Office
Referanslar
İstek üzerine sağlanacaktır
4
Download

CV_TR - Mehmet UMUTLU | Yaşar Üniversitesi