www.veskongre.org
www.veskongre.org
VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ
Kıymetli Meslektaşlarım,
Hekim sayısı açısından Türkiye’de özellikle son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir artış söz konusu olmuştur. Diğer
taraftan, tıp eğitimindeki paradigmalar da değişmekte, eğitici merkezli, sabit müfredatlı eğitimlerden öğrencilerin
ön olanda olduğu, seçmeli unsurlara önem verilen, yaşam boyu öğrenmeyi esas alan yaklaşımlara doğru bir
yönelim gerçekleşmektedir. Tıbbi bilginin yarılanma ömrü azalmakta, bilgi üretimi katlanarak büyümektedir;
PubMed’de 1993 yılında 10 milyon civarında olan bilimsel makale sayısı 2003 yılında 15 milyona, 2013 yılında 25
milyona ulaşmıştır.
Türkiye’nin sağlık ordusu 125.000 hekim, 19.000 diş hekimi, 25.000 eczacı, 102.000 hemşire, 2.000 fizyoterapist,
48.000 ebe ve 100.000 diğer sağlık personeli olmak üzere 400 binin üzerinde bir sağlık insan gücü bulunmaktadır.
Bu profesyoneller hizmet alanlarında bir arada ekip olarak çalışmakla birlikte eğitimleri neredeyse tamamen
birbirinden kopuk gerçekleşmektedir.
Yukarıda belirttiğim hususlar, kendimizi geliştirmek için her zamankinden daha büyük bir çaba içerisinde
olmamızı gerektirmektedir. Beş federasyon, onlarca dernek ve binlerce sağlık çalışanına şemsiye vazifesi yapan
Uluslararası Vefa Sağlık Konfederasyonu (VESKON), diğer görevlerinin yanında sağlık camiasının akademik
gelişimi için de sorumluluk hissetmektedir. Bu çerçevede zaten devam eden eğitim ve bilim etkinliklerimize bir
yenisini ekleme kararı aldık.
Veskon 4. Multidisipliner Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi, özellikle birinci basamak sağlık çalışanlarını bir araya
getirmeyi hedefleyen yaklaşımı ve özgün multidisipliner bilimsel içeriğiyle kendi alanında bir ilktir. Kongremizde
genel tababetin önemli konularının yanında sık karşılaşılan sağlık sorunlarına yönelik multidisipliner ve entegre
bir yaklaşımla derinlemesine bilgi sunulması amaçlanmaktadır.
Antalya’da Titanic Deluxe Belek otelde düzenleyeceğimiz kongremizde sizlerin de bilimsel açıdan doyurucu bir
içeriğin yanında daha verimli çalışmak için enerji depolama fırsatı bulacağınıza inanıyoruz. Ayrıca hazırlanan
sosyal programların kongrenin geleneksel bilimsel dokusuna değişik bir tat katacağını düşünüyorum. Sizlerle
tanışmak ve sizleri diğer meslektaşlarımızla tanıştırmak için gün sayıyor,Veskon 4. Multidisipliner Tıp ve Aile
Hekimliği Kongresi’nde buluşmayı diliyorum.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Kongre Başkanı
Düzenleme Kurulu
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK
Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELİ
Prof. Dr. Ömer Faruk AKINCI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet IŞIK
Uzm. Dr. Ahmet Seyfi GÖZAYDIN
Uzm. Dr. Figen ES
Doç. Dr. Ekrem YETER
Uzm. Dr. Mustafa ÇEVİK
Doç. Dr. Hamit ACEMOĞLU
Prof. Dr. Mustafa SARSILMAZ
Bilimsel Sekreterlik
Dr. Şahin ÇINAR
İsmail KARA
Kongre Bilim Kurulu
Prof. Dr. Yusuf AKCAN, Fatih Universitesi
Prof. Dr. Ömer ETLİK, Fatih Universitesi
Prof. Dr. Fatma FİDAN, Fatih Universitesi
Doç. Dr. Bünyamin IŞIK, Hacettepe Universitesi
Doç. Dr. Seval PEHLEVAN, Fatih Universitesi
Prof. Dr. İlyas AKDEMİR, Fatih Universitesi
Prof. Dr. Mustafa BAKIR, Marmara Universitesi
Yrd. Doç. Vedat BİLGİÇ, Fatih Universitesi
Prof. Dr. Mikdat BOZER, Turgut Özal Universitesi
Uzm. Dr. Tahir Mutlu DUYMUŞ, Haydarpaşa Numune Hastanesi
Prof. Dr. Ahmet GÖÇMEN, Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent GÜRLER, Fatih Universitesi
Yrd. Doç. Dr. Memet IŞIK, Atatürk Üniversitesi
Uzm. Dr. Engin KARAGÖZ,Yakacık Kadın Dogum ve Çocuk Hastanesi
Prof. Dr. Ahmet KOÇ, Marmara Universitesi
Prof. Dr. Aytekin OĞUZ, Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Turan SET, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan ŞENCAN, Fatih Universitesi
Prof. Dr. Ümit TOPALOĞLU, Marmara Universitesi
Doç. Dr. Ahmet Ruhi TORAMAN, Fatih Universitesi
Uzm. Dr. Zülal USLU, Koşuyolu Kalp Hastanesi
Prof. Dr. Murat ÜNALACAK, Osmangazi Universitesi
Uzm. Dr. Zerrin YAZGAN, Umut Hastanesi
Doç. Dr. Bilal YILMAZ, Atatürk Üniversitesi
Genel Bilgiler
Kongre Merkezi
Titanic Deluxe Belek / Antalya
Kongre Tarihi
4-7 Aralık 2014
Kongre Dili
Kongre bilimsel dili Türkçe olacaktır. İngilizce oturumlarda simultane tercüme yapılacaktır.
Kongrenin Web Adresi
Kongrenin resmi internet adresi olan www.veskongre.org ‘dan kongre ile ilgili tüm gelişmeleri
takip edebilirsiniz.
İzinler
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Kongre Düzenleme
Kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.
İptaller
Kayıt ve konaklama ücretlerinde, 05 Ekim 2014 tarihine kadar yapılacak iptallerde %50’si iade
edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler kongre bitiminden
sonra yapılacaktır.
Kongre Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri
4-7 Aralık 2014 tarihleri arasında: Saat 08:00-22:00
Yaka Kartları
Tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka
kartlarının sürekli takılması rica olunur.
Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 6 Aralık 2014 tarihinde dağıtılmaya başlanacaktır. Bu
tarihten önce ayrılacakların, adreslerini mutlaka danışma masalarına bildirmeleri veya bir
başkasının alabilmesi için yazılı yetki vermeleri rica olunur.
BİLİMSEL PROGRAM
OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR (Soyadı sırasına göre)
Prof. Dr. Fatih AKÇAY
Prof. Dr. Necmettin AKDENİZ
Prof. Dr. Ömer Faruk AKINCI
Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK
Prof. Dr. Talip ASIL
Doç. Dr. Ümit AVŞAR
Prof. Dr. Mustafa BAKIR
Doç. Dr. Mücahit EMET
Prof. Dr. Reha ERKOÇ
Doç. Dr. Tülay GÜRAN
Doç. Dr. Memet IŞIK
Prof. Dr. İsmail Hamdi KARA
Doç. Dr. Cevdet KAYA
Prof. Dr. Abdülkadir KOÇER
Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞ
Prof. Dr. Özcan ÖZTÜRK
Doç. Dr. Turan SET
Prof. Dr. Ertuğrul TAŞAN
Yrd. Doç. Dr. Kenan TAŞTAN
Prof. Dr. Turan USLU
Prof. Dr. Hüseyin UYAREL
Prof. Dr. Murat ÜNALACAK
Prof. Dr. İlhan YARGIÇ
Atatürk Ü.T.F. Aile Hekimliği AD
Medeniyet Ü.T.F. Dermatoloji AD
Fatih Ü.T.F. Genel Cerrahi AD
Atatürk Ü.T.F. Aile Hekimliği AD
Bezmialem Ü.T.F. Nöroloji AD
Atatürk Ü.T.F. Aile Hekimliği AD
Marmara Ü.T.F. Çocuk Hastalıkları AD
Atatürk Ü.T.F. Acil Tıp AD
Bezmialem Ü.T.F. Nefroloji BD
Marmara Ü.T.F. Çocuk Endokrinolojisi BD
Atatürk Ü.T.F. Aile Hekimliği AD
Düzce Ü.T.F. Aile Hekimliği AD
Haydarpaşa Numune EAH Üroloji Kliniği
Medeniyet Ü.T.F. Nöroloji AD
Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Radyoloji Kliniği
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa T.F. KBB AD
Karadeniz Teknik Ü.T.F. Aile Hekimliği AD
Bezmialem Ü.T.F. Endokrinoloji BD
Atatürk Ü.T.F. Aile Hekimliği AD
Fatih Ü.T.F. FTR AD
Bezmialem Ü.T.F. Kardiyoloji AD
Osmangazi Ü.T.F. Aile Hekimliği AD
İstanbul Üniversitesi İstanbul T.F. Psikiyatri AD
4 Aralık 2014 - Perşembe
14:30-15:30
RADYOLOJİ KURSU
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞ
15:00-15:20
Akciğer grafisi / Doç. Dr. Turan SET
15:20-15:50
Düz grafiler / Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞ
15:50-16:00
Tartışma
16:00-18:00
EKG KURSU
Prof. Dr. Hüseyin UYAREL
14:30-18:00
KURS
UYGULAMALI YENİDEN
CANLANDIRMA
Eğitmen: Doç. Dr. Mücahit EMET
07:50-08:00
AÇILIŞ TÖRENİ
08:00-09:00
SEMPOZYUM
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK
08:00-08:20
Akılcı Antibiyotik Kullanımı / Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK
08:00-08:40
Akılcı NSAI Kullanımı / Doç. Dr. Ümit AVŞAR
08:40-09:00
Tartışma
09:10-10:30
KONFERANS
SIK GÖRÜLEN CİLT HASTALIKLARI
Prof. Dr. Necmettin AKDENİZ
10:30-11:00
Kahve arası
11:00-12:00
KONFERANS
SIK GÖRÜLEN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
Prof. Dr. İlhan YARGIÇ
12:00:14:00
Öğle yemeği
14:00-14:50
KONFERANS
1. Bölüm: Çocuklarda Solunum Hastalıkları
2. Bölüm: Aşılama Ve Bulaşıcı Hastalık Yönetimi
Prof. Dr. Mustafa BAKIR
15:00-15:50
SEMPOZYUM
ÇAĞIN PANDEMİSİ OBEZİTE
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Hamdi KARA
15:00-15:25
Çocuklarda Obezite / Doç. Dr. Tülay GÜRAN
15:25-15:50
Erişkinlerde Obezite / Prof. Dr. Murat ÜNALACAK
15:50-16:00
Tartışma
16:00-16:30
Kahve arası
16:30-17:20
KONFERANS
KRONİK AĞRI YÖNETİMİ
Prof. Dr.Turan USLU
17:30-18:30
KONFERANS
AİLE HEKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Prof. Dr. Ömer Faruk AKINCI
BİLİMSEL PROGRAM
5 Aralık 2014 - Cuma
BİLİMSEL PROGRAM
6 Aralık 2014 - Cumartesi
08:00-09:00
SEMPOZYUM
ANEMİYE YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK
08:00-08:20
Makrositer Anemiler / Doç. Dr. Memet IŞIK
08:20-08:50
Mikrositer ve Normositer Anemiler / Prof. Dr. İsmail Hamdi KARA
09:00-10:00
KONFERANS
OLGULARLA DİYABET YÖNETİMİ
Prof.Dr. Ertuğrul TAŞAN
10:00-10:30
Kahve arası
10:30-11:20
KONFERANS
ASM’DE ACİL OLGU YÖNETİMİ
Doç. Dr. Mücahit EMET
11:30-12:30
SEMPOZYUM
BAŞAĞRISI VE VERTİGO YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülkadir KOÇER
11:30-11:50
Başağrısı / Prof. Dr. Abdülkadir KOÇER
11:50-12:10
Başdönmesi / Prof. Dr. Talip ASIL
12:10-12:30
Tartışma
12:30:13:30
Öğle yemeği
13:30-14:20
KONFERANS
OLGULARLA HİPERTANSİYON YÖNETİMİ
Prof. Dr. Reha ERKOÇ
15:30-16:00
Kahve arası
16:00-17:00
SEMPOZYUM
ARTERİOSKLEROZ VE İLİŞKİLİ NÖROLOJİK PROBLEMLERE GENEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülkadir KOÇER
16:00-16:25
Vasküler Demans Ve İlişkili Diğer Demanslar / Prof. Dr. Abdülkadir KOÇER
16:25-16:50
SVH Vakalarında Tanı Ve 1.Basamakta Takip Tedavi Protokolü Oluşturulması / Prof. Dr. Talip ASIL
16:50-17:00
Tartışma
17:10-18:00
KONFERANS
BİYOKİMYASAL TEST YORUMU
Prof. Dr. Fatih AKÇAY
18:10-19:00
KURS
NLP (ALGISAL DAVRANIŞ KONTROLÜ)
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Kenan TAŞTAN
08:00-08:50
KONFERANS
OTİT MEDYA YÖNETİMİ
Prof. Dr. Özcan ÖZTÜRK
09:00-10:00
KONFERANS
KİŞİLİK TİPLERİNE GÖRE STRESLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Kenan TAŞTAN
10:00-10:20
Kahve arası
10:20-11:30
KONFERANS
BİRİNCİ BASAMAKTA ÜROLOJİK HASTALIK YÖNETİMİ
Doç. Dr. Cevdet KAYA
SOSYAL PROGRAM
4 Aralık 2014 - Perşembe
20:00-22:00
DAHA GÜZEL FOTOĞRAF İÇİN PÜF NOKTALARI / Yard. Doç. Dr. Vedat BİLGİÇ
5 Aralık 2014 - Cuma
20:00-22:00
TİYATRO: ACEMİ DOKTOR / SUR SANAT YAPIM
6 Aralık 2014 - Cumartesi
20:00-22:00
BİR SİNEMA FİLMİNİ OKUMAK / Yard. Doç. Dr. Vedat BİLGİÇ
BİLİMSEL PROGRAM
7 Aralık 2014 - Pazar
Kayıt
Kayıt Ücretleri
Kayıt Türü
Erken Kayıt Bedeli*
Asistan, Hemşire ve Öğrenci
100 Euro
Uzman
200 Euro
Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler:
• Kongre çantası
• Özet kitabı
• Kongre katılım sertifikası
• Çay - kahve ikramları
• Katılım Sertifikası
* Erken Kayıt için son tarih: 20 Ekim 2014
** 20 Ekim 2014 tarihinden sonra konaklama paketi fiyatlarına %10 geç kayıt bedeli eklenecektir.
*** Belirtilen ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
Konaklama Paketi
3 Gecelik Konaklama Paketi**
Tek Kişilik Oda
400 EURO + kayıt ücreti
Refakatçi Ücreti: 60 Euro (3 gece konaklamalı paket fiyat)
* Bu fiyatlar hekimler için geçerlidir.
** Erken Kayıt için son tarih: 20 Ekim 2014
*** 20 Ekim 2014 tarihinden sonra konaklama paketi fiyatlarına %10 geç kayıt bedeli eklenecektir.
**** Belirtilen ücretlere % 8 KDV ilave edilecektir.
*****Refakatçiler için belirtilen ücretler kayıtlı olan katılımcılar ile beraber konaklama yapıldığında geçerlidir.
Hesap Numaraları
Finansbank – Osmanbey Şubesi
TL-IBAN
: TR 08 0011 1000 0000 0045 9353 93
EURO-IBAN : TR 13 0011 1000 0000 0031 0341 63
www.veskongre.org
/ VeskonKongre
/ VeskonKongre
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
BROS KONGRE
Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sok. Köşe Palas Apt. No:28/3
Osmanbey - Şişli - İstanbul / TURKEY
Tel: + 90 212 296 66 70 - 128 / Fax: + 90 212 296 66 71
[email protected] / www.brosgroup.net
Download

Veskon 4. Multidisipliner Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi