Sosyal Medya
• Klasik medya tek taraflı iletişim sunan bir araçtır (TV, Gazete, Dergi
vb.).
• Oysa bireylerin internette birbirleri ile yaptığı diyaloglar ve
paylaşımlar sosyal medyayı oluşturur (Bloglar, Mikro Bloglar, Anlık
Mesajlaşma Programları, Sohbet Siteleri, Forumlar vb.)
!Üniversiteli gençliğin %71'i akşam 20.00-02.00 arası
!Liseli gençlerin %67'si ise 16:00-00:00 arası
“SOSYAL MEDYA”da zaman geçiriyor.
İnternet Bağımlılığı Nedir?
Tanı Kriterleri
• İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş
• Giderek daha fazla oranda internet kullanımına ihtiyaç
duyma
• İnternet kullanımını bırakmaya yönelik başarısız
girişimlerin olması
• İnternet kullanımının azaltılması-kesilmesi durumunda
huzursuzluk hissedilmesi
Tanı Kriterleri
• Başlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma
• Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile-okul-iş-arkadaş
çevresiyle sorunlar yaşama
• Başkalarına internette kalma süresi ile ilgili yalan söyleme
• İnterneti problemlerinden kaçmak veya olumsuz
duygulardan uzaklaşmak için kullanmak.
Bağımlılık Nedenleri Nelerdir?
İnternet Bağımlılığı ile Mücadelede
Kullanılan Yaklaşımlar
*Aile rehberliği
*Farmakoterapi
*Bireyle Psikolojik Danışma
(Bilişsel Davranışçı Yaklaşım)
Finike İlçesinde İnternet Bağımlılığı Üzerine Yaptığımız Araştırma
Cengiz SAHİN (Ahi Evran Ün. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Blm.) tarafından
geliştirilen 19 maddelik İnternet Bağımlılığı Ölçeği uygulanmıştır.
(5) Tamamen Uygun
(4)Oldukça Uygun
(3)Uygun
(2)Biraz Uygun
(1)Hiç Uygun Değil
Seçeneklerinden Oluşan 5’li Likert Derecelendirme Sistemi ile maddeler
analiz edilmiştir.
Araştırmaya Katılan Öğrenci Sayısı: 100
•
•
•
•
•
Araştırmaya Katılan Okullar
Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Finike Anadolu Lisesi
Finike Çok Programlı Lisesi
Canan Yavuz Gürkan Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Örnek Sonuçlar
S3
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
1
60
60,0
60,0
60,0
2
17
17,0
17,0
77,0
3
9
9,0
9,0
86,0
4
4
4,0
4,0
90,0
5
10
10,0
10,0
100,0
100
100,0
100,0
Total
Çok uzun süre internetten uzak kalmışsam, huzursuz ve sinirli oluyorum.
Öğrencilerin % 60’ı bu maddeye HİÇ UYGUN DEĞİL (1) cevabını vermiştir.
S7
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
1
78
78,0
78,0
78,0
2
5
5,0
5,0
83,0
3
6
6,0
6,0
89,0
4
4
4,0
4,0
93,0
5
7
7,0
7,0
100,0
100
100,0
100,0
Total
İnternet için harcayabileceğim paradan çok daha fazlasını harcıyorum.
Öğrencilerin % 78’i bu maddeye HİÇ UYGUN DEĞİL (1) cevabını vermiştir.
S12
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
1
89
89,0
89,0
89,0
2
5
5,0
5,0
94,0
3
1
1,0
1,0
95,0
4
2
2,0
2,0
97,0
100,0
5
Total
3
3,0
3,0
100
100,0
100,0
İnternet kullanmaya başladığımdan beri, bazı arkadaşlarım benden
uzaklaştı.
Öğrencilerin % 89’u bu maddeye HİÇ UYGUN DEĞİL (1) cevabını
vermiştir.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
•İnternetten uzak kalıp kalamadığının tespiti
•İnternet defteri oluşturmak
•Bilgisayarın ortak yaşam alanına nakli
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
• İnternet kullanımını tam zıt saatlere kaydırmak
• İnterneteyken hissedilenlerin not edilmesi
• Otomatik düşüncelerin ele alınması
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
•Hatırlatıcı kartların hazırlanması
•Gevşeme egzersizleri
•Yeni sosyal becerilerin kazandırılması
•Sportif-sanatsal aktivitelerine katılması
SİBER ZORBALIK NEDİR?
SİBER ZORBALIK TÜRLERİ
“Şiddet”
“Taciz”
“Siber Gözdağı”
“İftira”
SİBER ZORBALIK TÜRLERİ
“Kimlik Değiştirme”
“Açığa Vurma”
“Komplo”
“Dışlama”
Zorbalık Öncesi ve Sonrasında Ailelere
Öneriler
• Çocuk takip edilmeli
• Empatik yaklaşmalı
• Zorbalığa maruz kalan çocuğun
suçluluk duygusu ile mücadele edilmeli
ÖNERİLER
•
•
•
•
•
Öğretmen ve öğrencilerinizi eğitin.
Okul kurallarını uygulayın.
Bilgisayar kullanımını izleyin.
Filtreleme ve izleme sistemleri kullanın.
Siber zorbalıkla ilgili raporları araştırın
• KAYNAKÇA
SUNUM EKİBİ -FİNİKE İLÇESİ REHBER ÖĞRETMENLERİ
Emine AKTAŞ
Seval ÖZGÜR
Dudu ÇETİNER
Mehmet YILMAZ
Gülnur SÜLEK
Nurdane BOZARIK
Melek GÜRİPEK
Güven ÇETİNKAYA
Mine ALADAĞ
Melek ÖZBAY
Aytekin ŞAHAN
Begüm YILMAZ
Melike MUTLU
Özlem TAMER
Ozan KOCABAŞ
Funda TOPAL
Download

internet bağımlılığı ve siber zorbalık sunumu