Všeobecné podmienky členstva
Vážený zákazníci,
skôr,než vyplníte prihlasovací formulár, prečítajte si, prosím, podmienky vernostného programu „MÄSOVÝROBA
GAŠPARÍK“
Podmienky členstva
Vernostný
program
MÄSOVÝROBA
GAŠPARÍK
prevádzkuje spoločnosť Róbert Gašparík s.r.o. , IČO:
36 279 641. Po vyplnení a odovzdaní prihlasovacieho
formulára, dostanete od nás zadarmo vernostnú
kartu. Pri nákupoch vo všetkých predajniach Róbert
Gašparík s.r.o. , IČO: 36 279 641 zbierate na svoj
osobný účet na karte body. Za každé 1 € nákupu Vám
bude na kartu pripísaný 1 bodov.
Pri nazbieraní 600 bodov máte možnosť získať podľa
aktuálnej
ponuky
vernostného
programu
Máme pre Vás pripravené akcie a výhody ktoré
môžete sledovať na našej web. stránke alebo
facebook.com
Vernostný program môžete využiť vo všetkých
predajniach Róbert Gašparík, okrem predajne v
Hlovhovci, Chtelnici a vo Vrbovom.
MÄSOVÝROBA GAŠPARÍK
darček v hodnote 15 € .
Staňte sa aj Vy členom klubu LABÚŽNIKOV, ktorý
ocenia kvalitu za rozumnú cenu v predajní Róbert
Gašparík s.r.o. , IČO: 36 279 641 a získajte možnosť
nakupovať ešte výhodnejšie ako doteraz.
Kto sa môže stať členom ?
Členom vernostného programu MÄSOVÝROBA GAŠPARÍK
sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov vrátane, ktorá súhlasí s podmienkami členstva ,
potom, čo odovzdá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku. Každá osoba môže podať len jednu prihlášku,
viacnásobné členstvo nie je možné. Vyplnením a podpísaním prihlášky , súhlasí s podmienkami členstva a
vyhlasuje, že sa s nimi zoznámil.
Zbieranie bodov
Aby bolo možné na Váš účet pripísať body za
vykonaný nákup, je potrebné, aby ste pri každom
nákupe predložili pri pokladnici vernostnú kartu
a úhradu vykonali hotovosťou. Body započítané
prostredníctvom vernostnej karty vydanej k jednému
účtu sa budú sčítavať na tomto účte. Body nie je
možné pripísať spätne, t.j. po uskutočnení nákupu
v predajniach Róbert Gašparík s.r.o. IČO: 36 279 641
Ochrana osobných údajov
V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov dávam spoločnosti Róbert Gašparík
s.r.o. , IČO: 36 279 641 súhlas na spracúvanie mojich
osobných údajov uvedených v prihlasovacom
formulári na účely marketingovej podpory tovarov
a služieb spoločnosti Róbert Gašparík s.r.o.,
sledovania nákupných zvyklostí a ďalších aktivít
spoločnosti smerujúcich k podpore predaja tovarov
a súvisiacich s členstvom vo vernostnom programe
MÄSOVÝROBA GAŠPARÍK a zaradením do databázy
vernostného programu MÄSOVÝROBA GAŠPARÍK.
Nazbierané body nie sú prevoditeľné na inú kartu,
v prospech iného účtu. Prevádzkovateľ vernostného
programu Róbert Gašparík s.r.o. si vyhradzuje právo
určiť výrobky a tovary, na ktoré sa pripisovanie
bodov nevzťahuje a určiť tovar v darčekovom balíčku.
V prípade vrátenie kúpeného tovaru, budú body
získané za nákup tohto tovaru z Vášho vernostného
účtu automaticky odpočítané.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na
dobu neurčitú. Tiež súhlasím s tým, aby mi
spoločnosť Róbert Gašparík s.r.o. zasielala
elektronickou poštou reklamné a marketingové
informácie. Osobné údaje môžu byť sprístupnené
tretím osobám spolupracujúcim so spoločnosťou
Róbert Gašparík s.r.o. v rámci marketingovej podpory
predaja tovarov a služieb.
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním
písomnej informácie o odvolaní súhlasu na adresu
sídla spoločnosti Róbert Gašparík s.r.o.
Download

Všeobecné podmienky členstva darček v hodnote