Değerli Komşularımız, Değerli Kat Maliklerimiz;
Son genel kurulda alınan kararları size kısaca bildirmek ve genel kurul sonrasındaki gelişmelerden sizleri
haberdar etmek istiyoruz.
1.) 16/11/2014 tarihindeki genel kurulda yapılan seçimde
A1 Blok
Yöneticiliğine
Zafer Yıldırım
A2 Blok
Yöneticiliğine
İbrahim Yeral
A3Blok
Yöneticiliğine
Şadi Kani Bolat
A4 Blok
Yöneticiliğine
Mehmet Güçlü
A5 Blok
Yöneticiliğine
Mehmet Urlu
Seçilerek 81 Ada Temsilciler Kurulunu oluşturmuşlardır. Temsilciler kurulu kendi arasında yapmış olduğu
toplantıda Ada Yöneticisi olarak Mehmet Urlu’yu, Ada Denetçisi olarak Mehmet Güçlü’yü seçmişlerdir.
2.) Site koordinatörümüz İlknur Rudarlı ile yapılan görüşme neticesinde İlknur Rudarlı çalışmak istemediğini
beyan edip 01/12/2014 tarihinde istifa ederek kendi isteği ile işten ayrılmıştır. Aynı göreve A1 blokta kiracı olarak
ikamet eden Çiğdem Yalav getirilmiştir. Çiğdem Yalav ile 1200.TL Maaş+100 TL Yemek + SGK olarak anlaşma
yapılmıştır.05/12/2014 tarihi itibariyle işe başlayan Çiğdem Yalav’a hafta içi 10:00-13:30 / 14:30-19:00 Cumartesi
10:00-13:00 saatleri arasında yönetim ofisinden veya 0530 238 37 36 numaralı telefondan veya
[email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.
3.) Genel kurulun yapıldığı günden 12 gün sonra 28/11/2014 tarihinde eski ve yeni ada yöneticisi arasında devirteslim işlemleri yapılmış, banka hesabı, evraklar ve karar defterleri imza karşılığında devir-teslim edilmiştir.



Banka hesabında 4,208.TL. nakit para ile devir alınmıştır.
30/10/2014 de eski yönetim tarafından çıkarılan bilançoya göre; kat malikleri üzerinde 28.750.TL aidat
alacağı ve icralı dosyalarda 7138.TL alacak bakiyesi vardır. 30/10/2014 tarihinden sonraki bu kalemler
incelenmektedir.
Devir tarihi 28/11/2014 ve devir rakamı 4208.TL olmasına karşın aralık ayı başında elimize 27/11/2014
vadeli Ege Güvenlik Faturası 10375.TL ve yine 27/11/2014 vadeli EKOM Site Programı Bakım ve Destek
Faturası 885TL gelmiştir.
4.) Defterler ve tüm kayıtlar teslim alındıktan sonra Eski Yönetimin hesapları Ada Yönetici Mehmet Urlu ve Ada
Denetçisi Mehmet Güçlü tarafından incelenmeye başlanmıştır ve bu süreç devam etmektedir. Bununla ilgili
ayrıntılı rapor Ocak-2015 de yapacağımız toplantıda siz kat maliklerimize aktarılacaktır.
5.) İşletme projesi (taslak bütçe) çalışmaları Ada Yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Kasım ayında yapılan genel
kurulda eski yönetim tarafından gelecek döneme ilişkin aidatlarımızın belirlenmesini sağlayacak olan bir işletme
projesi sunulmadığı için Ada Yöneticisi Mehmet URLU tarafından gelecek bir yıla ilişkin bir işletme projesi
hazırlamakta olup, Ocak-2015 başında hepimizin görüşlerine ve olurlarına sunulacaktır.
Not: İşletme projesi çalışmaları esnasında 18/05/2013 de yapılan genel kurulda onaylanan ve Haziran 2013Haziran 2014 dönemini kapsayan İşletme Projesinin yerine Haziran 2014 den sonra herhangi bir İşletme Projesi
S.S.EGEKOOP. ve ÜNİVERSİTELİLER K.Y.K 25981 ADA YÖNETİMİ
Sayfa 1
hazırlanmadığı (yani Haziran 2014-Ekim 2014 tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde bir işletme projesi
bulunmadığı ) tespit edilmiştir.
6.) 28/11/2014 tarihinden itibaren ada yöneticisi ve diğer blok yöneticileri tarafından sitemizin eksikleri tespit
edilmeye çalışılmakta, aciliyeti olanlar ivedilikle tamamlanmaktadır. Şu ana kadar yapılanlar aşağıda sırlanmıştır.




















Su sayaçları ve kalorimetrelerin bulunduğu dolaplar temizletilmiş, her bloktan ikişer çuval pislik ve
moloz çıkarılmıştır.
Sığınaklarda bulunan hurda, atık, tahta parçaları, eski eşya gibi gereksiz malzemeler atılarak temizlikleri
sağlanmıştır
A2 blok ve A3 blokta bulunan ve uzun süredir bozuk olan Jeneratörlerin tamiri yaptırılmıştır. A2 bloktaki
jeneratör için 955TL A3 bloktaki jeneratör için 519TL tamir ücreti ödenmiştir.
A2 bloktaki kanalizasyon tıkanmış İZ-SU dan yardım alınarak tıkanıklık giderilmiştir.
Eski yönetimce 03/11/2014 tarihinde biten ancak vadesinde yenilenmeyen “Kalorifer Kazan Bakım
Sözleşmesi” için teklifler alınarak yeni sözleşmesi yapılmıştır.
Eski yönetimce havuzun kış bakımı için herhangi bir iş-işlem yapılmadığı tespit edilmiş, gerekli
görüşmeler yapılarak havuzun kış bakımı yapılmaya başlanmıştır.
Güvenlik kulübesinin kapısının ters açıldığından ve giriş çıkışların tehlike arz ettiğinden yakınan güvenlik
elemanlarının talebi değerlendirilmiş, OSGB uzmanının da bu konuda daha önce rapor yazdığı
belirlenmiş olan kapı değişimi yerine getirilmiş, kapının açılış yönü değiştirilmiştir.
A3 blok yöneticisi Şadi Beyin önerisi ile merdivenlerin temizliği için yeni bir ürün denenmiş (özelikle
seramik aralarının beyaz kalmasını sağlayan) ve başarılı bulunmuştur. Kat araları daha parlak ve temiz
bir görüntüye sahip olmuştur.
Yangın dolapları ve su sayaçları dolap kapakları için gerekli görülen silikon, boya gibi malzemeler
alınarak rötuşları, tamir ve bakımları A3 blok yöneticisi Şadi bey gözetiminde personellerimizce
yapılacaktır.
A1 blok kapı girişindeki kilit taşlarında çökme olduğu tespit edilmiş ve dolgu yapılarak düzeltilmiştir.
Çitlerin yükseltilmesi ve bakımları A1 blok yönetici Zafer Yıldırım denetiminde devam etmektedir.
Güvenlik kameralarının 3 tanesinin faal olmadığı, yerleşme düzeninde bulunan sıkıntılar nedeniyle kör
noktalar olduğu ve yağmurlu havalarda buğu yaptığı tespit edilerek bir fizibilite çalışması için bir firma
davet edilerek duruma anlatan rapor istenmiştir.
A2 blok kapıcı dairesinin adamıza yaraşır bir yönetim ofisi olarak düzenlenmesine, hâlihazırda kullanılan
odanın ise arşiv ve depo olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda görevlimiz Ramazan
Furuncu’nun A1 blok kapıcı dairesine taşınması gerçekleşecektir.
A1 blok kapıcı dairesi için İzmir Gaz’a müracaat ederek doğal gaz bağlantısı yapılacaktır.
A5 blok yangın musluklarının aktif olmadığı tespit edilmiş, geçmişte olan bir kaçak sebebiyle su getiren
borunun körlendiği öğrenilmiştir. Gerekli tamirat yaptırılıp aktif hale getirilmiştir.
A5 blok duman detektörlerinin ve deprem sensörlerinin aktif olmadığı tespit edilmiş, aktif olmama
sebebinin elektrik problemi olduğu öğrenilmiştir. Atlı Elektrik ile görüşülmeye çalışılmaktadır.
A5 blok girişindeki panonun kırılmış olan ve uzunca süredir yenisi takılmayan camı yerine taktırılmıştır.
Adamızda her katta ve çeşitli yerlerde 55 adet yangın tüpü mevcut olması gerekirken bunlardan 7
âdetinin yüklenici firma Gümrükçü İnşaat tarafından doldurulmak üzere alındığı ve bir daha getirilmediği
tespit edilmiştir. Bahattin Gümrükçü ile yapılan görüşmede tüplerin geri getirileceği sözü alınmıştır.
Karsa Asansör Firmasından alınan hizmetin yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Löher Asansör firması ile
görüşmeler devam etmektedir.
Kazan dairelerin sürekli açık bırakıldığı ve bazılarının anahtarlarının olmadığı tespit edilmiş, personel bu
konuda uyarılmış ve anahtarlar tamamlanmıştır.
S.S.EGEKOOP. ve ÜNİVERSİTELİLER K.Y.K 25981 ADA YÖNETİMİ
Sayfa 2




Personellerin işe giriş sözleşmelerinin ve özlük dosyalarının olmadığı tespit edilmiş, ancak SGK
girişlerinin yapıldığı ve sigorta primlerinin yatırıldığı görülmüştür.
Aidatlarınızı yatırdığınız Vakıfbank Ankara Caddesi Şubesine yıllık 1500 TL civarında EFT ücreti ödendiği
tespit edilmiştir. Vakıfbank Ankara Caddesi Şubesi ile görüşmeler yapılmış, yaptığımız EFT ler için ücret
almamaları istenmiştir. Ancak Vakıfbank bu konudaki katı tutumundan vazgeçmemiştir. Bu yüzden bir
başka bankadan bu hizmeti alma yoluna gidilmesi düşünülmektedir. Akbank Bornova şubesi ile
görüşülmüştür. Akbank bu konuda gayet verimkâr yaklaşım göstermiştir. Hiç bir nam altında ücret
almayacağını belirtmiştir. Diğer bankalarla da görüşmelerimiz sürmektedir.
İcra işlemlerimizi Av. Gonca Rona sürdürmektedir. Yönetimce Av. Gonca Rona’nın mevcutta olan icra
dosyalarını takip etmesine, yeni oluşabilecek davalar ve hukuk danışmanlığı için Av. Efekan Kaptan ve
çalıştığı Saygıner Hukuk Bürosu ile bila ücret çalışılmasına karar verilmiştir. Ancak; kat maliklerimizin
bizim yönetimimiz sürecinde asli görevleri olan aidat ödemelerinde çok titiz davranacaklarına ve özen
göstereceklerine güvenimiz tamdır.
Türkcell üzerinde yetki devri tamamlanmış, Türk Telekom, TT Net ve SGK üzerindeki yetki devirleri için
uygun zaman beklenmektedir.
Tüm kat maliklerimize ve site sakinlerimize sağlık ve esenlikler dileriz. 15/12/2014
81 ADA YÖNETİMİ
Adına
Mehmet URLU
Not: Ada yönetimine [email protected] adresinden de ulaşabilirsiniz
S.S.EGEKOOP. ve ÜNİVERSİTELİLER K.Y.K 25981 ADA YÖNETİMİ
Sayfa 3
Download

S.S.EGEKOOP. ve ÜNİVERSİTELİLER K.Y.K 25981 ADA YÖNETİMİ