HAKKIMIZDA
ABOUT US
AFBA İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. 1997 yılından itibaren gelişen
teknolojiyi takip ederek, yapım öncesinde doğru projelendirme,
araştırma, yeni malzemelerin sürekli izlenerek doğru
yorumlanması, ekonomik sürekli ve kaliteli çözümüne sahip bilgi
deneyim birikimi ile beraber özellikle altyapı ve üstyapı mühendisliği
gibi uzmanlık isteyen konuları bünyesinde barındıran alanlarda
faaliyet göstermektedir.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda projenin
aşamasından inşasına kadar her safhasında günümüzün en ileri
malzeme, makine ekipman olanakları ve uzman personeli ile en
doğru ve en ekonomik çözümler üretmek temel hedemiz olup
müşterilerimiz ile kalıcı ilişkilerimizin sürdürülmesini sağlamak ve
geliştirmek esas amaçlarımızdandır.
Firmamız giderek artan iş yoğunluğu ile sağlam uzun vadeli planlarla çalışan girişimci ve dinamik
kadrosu ile uzman proje ve danışmanlık konularını da içeren çalışma sahası içinde gerçek yerini almakta
bugüne kadar gerçekleştirdiği işlerle gurur duymaktadır.
AFBA İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. It has been carrying out its activities in elds requiring expertise
especially infrastructure and superstructure engineering by keeping up with the advancing technology
thanks to its in-depth experience in right preconstruction designing, surveying, following and right use of
new materials, and economic, sustainable and high-quality solution approach since 1997.
Our main goal is to provide the most accurate and economical solutions for customers' special
needs by using high-tech materials, machinery, equipment and specialized staff at every phase from
planning to building. Also our objectives include establishing sustainable relationships and enhancing
such relationships with customers.
With its eventually increasing workload density and excited and dynamic staff
interested in
long-term sound planning, our rm is taking its real place within the business eld also containing
specialized design and consultancy, and it is proud of its achievements so far.
MİSYONUMUZ
OUR MISSION
Müşteri isteklerini ön planda tutarak , yapı sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek
,sağlam, estetik, kullanışlı mekanlar ve binalar oluşturmaktır.
Üstlendiğimiz projelerimizi söz verdiğimiz zaman sınırları içinde , doğru malzeme ve doğru
taşeronlarla planlayarak gerçekleştirmektir.
Yapı ve hizmet kalitemizle elit inşaat şirketleri arasına girmek, sağlam adımlar atarak büyümektir.
To create sound, aesthetic and practical living spaces and buildings by prioritizing customer
demands and following closely developments in the construction sector.
To plan and realize our undertakings with the help of right subcontractors and right materials
within the time schedule we promised.
To be among elite building construction companies with our production and service quality, and
to grow with rm steps.
VİZYONUMUZ
OUR VISION
Yüklenicisi olduğu projelerin uzman kadro,ekip ve ekipman desteğimiz yardımıyla zamanında,
şantiye ile merkezimiz arasındaki uyum, önlem ve kontroller neticesinde kaliteli ve ekonomik olarak
“müşteri memnuniyeti” gözetilerek sonlandırılmasıdır.
To timely wrap up the projects undertaken by using the assistance of specialized staff, team and
equipment in a high-quality and economic manner as a result of the harmony,
measıres and controls
between the construction site and main ofce under guidance of “customer satisfaction”.
KALİTE POLİTİKAMIZ
OUR QUALITY POLICY
Çevre ve İş Güvenliği Politikası:
İnsana ve insan sağlığına saygı duruşumuz dahilinde, yasal
yükümlülüklere ve düzenlemelere uyarak riskleri ortadan kaldırmak, bu
doğrultuda kazalar oluşmadan önce önlemler alarak sistemin sürekli
iyileştirilmesini sağlamak, yapılan çalışmaların faydalı olması için tüm
çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza eğitimler vermek, ayrıca sistemi sürekli
denetleyerek olumsuzluklara en kısa sürede müdahale etmek iş sağlığı ve
güvenliği politikamızdır.
Tabiata saygı felsefemiz çerçevesinde havanın, suyun ve toprağın
kirlenmesini önlemek için, çevre ile ilgili yasalar ve idari düzenlemelere uymak, tüm üretim
süreçlerimizde çevre dostu yapı malzemeleri kullanmak, uygulamakta olduğumuz çevre yönetim
sistemini sürekli denetleyerek tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine
ulaşmalarını sağlamak ve bu doğrultuda gerekli olan eğitimleri gerçekleştirmek çevre politikamızdır.
Environment and Occupational Safety Policy:
Our occupational health and safety policy includes eliminating risks by obeying laws and other
regulations within the framework of respect for human beings and human's health, constantly improving
overall system by taking preventive measures for accidents, providing training for all our staff and
subcontractors so that our works can be benecial, and intervening failures in shortest time by constantly
controlling system.
Our environment policy is complying laws and regulations about the environment in order to
prevent polluting of the air, water and soil, using environment-friendly materials in all of our production
processes, constantly controlling our current environment management system so that all our staff,
suppliers and subcontractors can be conscious about the environment and run relevant trainings to this
end within our philosophy of respecting the nature.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
ENGINEERING & ARCHITECTURE
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ CIVIL ENGINEERING
Genel Yerleşim (General Layout)
Yağmur Suyu Drenajı (Rain water Drainage)
Kanalizasyon (Sewage)
Su Temin ve Dağıtım (Water supply & Distribution)
Yollar ve Kaldırımlar (Roads & Sidewalks)
Yerüstü, yer altı ve katlı otoparklar
(Multi-oor & Underground Parking)
Atık Depolama Binaları (Waste Storage Facilities)
Üst ve Alt Geçitler (Culvets)
Viyadükler (Viaducts)
Yol Güzergahı (Road)
Aç Kapa Yapılar (Open-Cover Tunnels)
Yapı Sismik Risk ve Analizi
(Construction and Analyses of Seismic Risk)
MEKANİK MECHANICAL SYSTEM
Malzeme Taşıma Sistemleri
(Material Conveyance Systems)
Elevatörler (Elevators)
Konvyörler (Conveyors)
Şutlar (Shoots)
Kanallar (Canals)
Gaz Kanalları (Atık Gaz, Sıcak Gaz)
(Gas Canals Emisson Gas, Hot Gas)
Toz Toplama Kanalları
(Dust Collection Canals)
Borular (Pipes)
Buhar ve Atık (Steam & Waste)
Atık Hava (Emission Air)
Su (Water)
Basınçlı Hava (Compressed Air)
Yağlama (Lubrication)
YAPISAL MÜHENDİSLİK STRUCTURAL ENGINEERING
Betonarme Bina & Yapılar
(Concrete Building/Structures)
Binalar (Buildings)
Karayolu Geçişleri (Culverts)
Karayolu Köprüleri (Road Bridges)
Sanayi Bacaları ve Kuleler (Industrial Stack & Towers)
Silolar (Silos)
Radye, Sığ ve Kazıklı Temeller
(Mat, Shallow and Piled Foundations)
Ekipman Temelleri (Dinamik)
(Machine Foundations (Dynamic))
İstinat Duvarları (Retaining Walls)
Çelik Yapılar (Steel Structures)
Endüstriyel Binalar (Industrial Buildings)
Yüksek Binalar (High Buildings)
Uçak Hangarları (Aircraft Hangars)
Köprüler (Bridges)
Kablo Sistemleri (Cable Systems)
ENGINEERING & ARCHITECTURE
GEO TEKNİK GEO-TECHNICAL
Zemin Mekaniği (Soil Mechanics)
Fitil Dren Projelendirmesi
(Wick Drainage Projects)
Jeotekstil-Membran
(Geo-Textiles-Membranes)
Derin Kazılar (Deep Excavations)
Kazıklı Temel Hesapları ve Dizayn
(Pile Foundation Calculations & Design)
PIT Testi Değerlendirmeleri (PIT Test Evaluations)
Heyelan Öneleme Projeleri
(Land Slop Prevent Project)
Zemin Çivilemesi ve Ankraj
(Soil Nailing - Anchor)
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
MİMARİ ARCHITECTURE
Konsept Tasarım (Concept & Design)
Master Dizayn Planlama (Master Design)
Ön Tasarım (Primary Design)
Detay Tasarım (Detailed Plan)
Fabrika ve Tesisler (Factories & Facilities)
Endüstriyel Binalar (Industrial Buildings)
Eğitim ve Kültürel Binalar
(Educational & Cultural Buildings)
Konutlar (Residential Buildings)
Malzeme Seçimi ve Renk Ayarlaması
(Material Selection & Color Selection)
3 Boyutlu Sunum
(3 Dimensional Presentation)
ELEKTRİK ELECTRICAL INSTALLATIONS
Güç Temin ve Dağıtım (Power Generation and Distribution)
OG Panel Tasarımı (OG Panel Design)
AG Panel Tasarımı (AG Panel Design)
Transformatörler (Transformers)
Bağlantı Kutusu (Connection Boxes)
Dizel Jeneratörler (Diesel Generators)
Aydınlatma (Lighting)
UPS (UPS)
Topraklama (Grounding)
Ana Dağıtım Panoları (Main Switch Panels)
Yıldırımdan Koruma (Lightning Defense)
Kablolama (Wiring)
Yangın Tespit ve Alarm (Fire Detection & Alarms)
Güç ve Data Kablolama (Power & Data Cables)
Kapalı Devre Kamera (Closed-Circuit Cameras)
Kablo Kanalları (Cable Ladders)
Otomasyon (Automation)
Kondüitler (Conduits)
Enstrümantasyon (Instrumentation)
DANIŞMANLIK
SAHA KONTROL
CONSULTANCY & FIELD INSPECTION
PROJE YÖNETİMİ PROJECT MANAGEMENT
İhale Dökümanı Hazırlanması
(Tender Document Preparation)
Sözleşme Genel Şartları
(General Contract Provisions)
Özel Teknik Sözleşme Şartları
(Spesic Technical Provisions)
Teknik Şartnameler
(Technical Provisions)
Metraj ve Keşier
(Measurements & Cost Estimate)
Çizimler ve Dizayn
(Drawings & Design)
SAHA KONTROL
FIELD INSPECTION
Koordinasyon (Coordination)
Kalite Kontrol (Quality Control)
Ekipman ve Malzeme (Equipment & Materials)
Uygulama Kontrolü (Application Control)
Testlere İştirak (Test Participation)
Kesin Hesap (Firm/Final Accounts)
Müteahhit Seçimi (Contractor Selection)
Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
(Selection Criteria)
Yeterlilik Dökümanları
(Competency Documents)
Doküman İnceleme
(Documents Review)
Teklif Değerlendirme (Bid Evalluation)
Sözleşme Görüşmeleri
(Contract Negotiations)
Raporlama (Reporting)
Zaman Yönetimi (Time Management)
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
CONSULTANCY SERVICES
Teknik Danışmanlık (Technical Consultancy)
İş Programı ve Kontrol
(Job Schedule Evaluation and Control)
Kalite Kontrol (Quality Inspection)
Ekipman ve Malzeme Seçimi
(Equipment & Materials selection)
Maliyet ve Bütçe Kontrol (Cost, Budget Control)
Raporlama (Reporting)
ÇALIŞMALARIMIZ
WORKS
FİRMA
: CHRYSAMED KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
FIRM
: CHRYSAMED CHEMICAL INDUSTRY AND FOREIGN CO.LTD.
YAPILAN İŞLER : PROJE TASARIMI, FABRİKA VE İDARİ BİNA İNŞAATI
THE WORK IN
: PROJECT DESIGN, FACTORY AND ADMINISTRATION BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: ALTINORDU A.Ş.
FIRM
: ALTINORDU INC.
YAPILAN İŞLER : PROJE TASARIMI, SPOR TESİSLERİ, SOSYAL TESİS BİNASI
THE WORK IN
: PROJECT DESIGN, SPORTS FACİLİTİES - SOCIAL FACILITIES BUILDING
FİRMA
: ÇAĞATAY YAĞ YEM ÜRÜNLERİ SAN.LTD.ŞTİ.
FIRM
: ÇAĞATAY OIL AND FEED PRODUCTS LTD. COMPANY
YAPILAN İŞLER : PROJE TASARIMI, ÇELİK KONSTRÜKSİYON FABRİKA İNŞAATI,
İLAVE DEPO BİNASI İNŞAATI
THE WORK IN
: PROJECT DESIGN, STEEL CONSTRUCTION FACTORY BUILDING, WAREHOUSE BUILDING
FİRMA
: FİBROSAN-FİBERPLAST A.Ş.
FIRM
: FIBROSAN-FIBERPLAST INC.
YAPILAN İŞLER : FABRİKA İNŞAATI, DEPO BİNASI ALTYAPI İNŞAATI
THE WORK IN
: FACTORY BUILDING CONSTRUCTION, WAREHOUSE BUILDING INFRASTRUCTURE
FİRMA
: STEAMLAB STERİLİZASYON GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
FIRM
: STEAMLAB STERILIZATION FOOD LTD. COMPANY
YAPILAN İŞLER : PROJE TASARIMI, FABRİKA VE İDARİ BİNA İNŞAATI
THE WORK IN
: PROJECT DESIGN, FACTORY AND ADMINISTRATION BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: ELİDAŞ EGE TARIM ÜRÜNLERİ & LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
FIRM
: ELİDAŞ AEGEAN AGRİCULTURE PRODUCTS & LICENSED WAREHOUSE INC.
YAPILAN İŞLER : İDARİ BİNA, ÇEVRE DÜZENLEME, ALTYAPI İNŞAATI
THE WORK IN
: ADMINISTRATION BUILDING, LANDSCAPING, INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
FİRMA
: ÇUKUROVA-DAUSSAN REFRAKTER DÖKÜM SAN.A.Ş.
FIRM
: ÇUKUROVA-DAUSSAN REFRACTORY CASTABLE INC
YAPILAN İŞLER : PROJE TASARIMI, İDARİ BİNA, FABRİKA İNŞAATI VE
İLAVE FABRİKA PROJESİ
THE WORK IN
: PROJECT DESIGN, ADMINISTRATION BUILDING, FACTORY CONSTRUCTION AND
FACTORY PROJECT
FİRMA
: SEÇSAN NATUREL GIDA LTD.ŞTİ.
FIRM
: SEÇSAN NATURAL FOOD COMPANY LTD.
YAPILAN İŞLER : PROJE TASARIMI, ÇELİK KONSTRÜKSİYON FABRİKA VE İDARİ BİNA İNŞAATI
THE WORK IN
: PROJECT MANAGEMENT, STEEL STRUCTURE FACTORY AND ADMINISTRATION
BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: BUCASPOR KULÜBÜ
FIRM
: BUCASPOR CLUB
YAPILAN İŞLER : PROFESYONEL TAKIM SOSYAL T ESİS BİNASI, KAPALI SPOR SALONU VE
İDARİ BİNA İNŞAATI
THE WORK IN
: PROFESSIONAL TEAM COMMUNITY FACILITIES BUILDING, INDOOR SPORTS HALL
ADMINISTRATION BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: BOROVALI GRUP – DB TARIMSAL ENERJİ
FIRM
: BOROVALI GROUP - DB AGRİCULTURAL ENERGY
YAPILAN İŞLER : PROJE TASARIMI, ÇELİK KONSTRÜKSİYON BİODİZEL T ESİSİ
THE WORK IN
: PROJECT MANAGEMENT, STEEL CONSTRUCTION OF BIODIESEL FACILITY
FİRMA
: ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
FIRM
: ÖZKAN IRON AND STEEL INDUSTRY COMPANY
YAPILAN İŞLER : AR-GE BİNASI İNŞAATI, FABRİKA BİNASI, SOSYAL TESİS BİNASI İNŞAATI,
WORK SHOP, İLAVE OFİS İNŞAATI
THE WORK IN
: R&D BUILDING, FACTORY BUILDING, SOCIAL FACILITIES BUILDING, WORK SHOP &
OFFICE BUILDING CONSTRUCTIONS
FİRMA
: ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
FIRM
: ÖZKAN IRON AND STEEL INDUSTRY COMPANY
YAPILAN İŞLER : 48 DAİRE KONUT İNŞAATI & VİLLA İNŞAATI
THE WORK IN
: 48 APARTMENT RESIDENTIAL CONSTRUCTION & VILLA CONSTRUCTION
ORA N A .Ş.
FİRMA
: ORAN POLYESTER KEÇE DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. A.Ş.
FIRM
: ORAN POLYESTER SEAL & FOREIGN TRADE, INC.
YAPILAN İŞLER : PROJE TASARIMI, FABRİKA BİNASI İNŞAATI
THE WORK IN
: PROJECT MANAGEMENT, FACTORY BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: UPİ UĞUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
FIRM
: UPİ UĞUR PLASTIC INDUSTRY LTD.
YAPILAN İŞLER : PROJE TASARIMI
THE WORK IN
: PROJECT DESIGN
FİRMA
: MACOLİVE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
FIRM
: MACOLIVE AGRICULTURAL PRODUCTS CO.LTD.
YAPILAN İŞLER : FABRİKA KABA İNŞAATI
THE WORK IN
: FACTORY ROUGH CONSTRUCTION
FİRMA
: HÜRRİYET GAZETESİ BASKI TESİSLERİ
FIRM
: HÜRRİYET NEWSPAPER PRINTING FACILITIES
YAPILAN İŞLER : ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI
THE WORK IN
: INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL ARRANGEMENT CONSTRUCTION
FİRMA
: NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM A.Ş.
FIRM
: NG KÜTAHYA CERAMIC PORCELAIN TOURISM INC.
YAPILAN İŞLER : SHOWROOM BİNASI İNŞAATI
THE WORK IN
: SHOWROOM BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: İZKA – TÜRKERLER ORTAKLIĞI
FIRM
: İZKA - TÜRKERLER PARTNERSHIP
YAPILAN İŞLER : DOĞA KOLEJİ BİNASI İNŞAATI
THE WORK IN
: DOĞA COLLEGE BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: KAYARLAR ET A.Ş.
FIRM
: KAYARLAR MEAT INC.
YAPILAN İŞLER : SOĞUK HAVA DEPOSU KABA İNŞAATI
THE WORK IN
: COLD STORAGE BUILDING ROUGH CONSTRUCTION
FİRMA
: BAŞARI YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
FIRM
: BAŞARI INVESTMENTS INC.
YAPILAN İŞLER : SOĞUK HAVA DEPOSU İNŞAATI
THE WORK IN
: COLD STORAGE BUILDING CONSTRUCTION
A NA D OLU
FRA NA
FİRMA
: ANADOLU FRANA TÜTÜN TİC.A.Ş
FIRM
: ANADOLU FRANA TOBACCO INC.
YAPILAN İŞLER : FABRİKA BİNASI KABA İNŞAATI
THE WORK IN
: FACTORY BUILDING ROUGH CONSTRUCTION
FİRMA
: BATILI GROUP
FIRM
: BATILI GROUP
YAPILAN İŞLER : DEPO KABA İNŞAATI
THE WORK IN
: WAREHOUSE ROUGH CONSTRUCTION
FİRMA
: ULUSAL KALP HASTANESİ
FIRM
: NATIONAL HEART HOSPITAL
YAPILAN İŞLER : ÖZEL HASTANE İNŞAATI
THE WORK IN
: PRIVATE HOSPITAL CONSTRUCTION
FİRMA
: EGE ÖZEL ONKOLOJİ HASTANESİ
FIRM
: EGE PRIVATE ONCOLOGY HOSPITAL
YAPILAN İŞLER : ÖZEL HASTANE İNŞAATI
THE WORK IN
: PRIVATE HOSPITAL CONSTRUCTION
FİRMA
: DERİCİ HOTEL
FIRM
: DERİCİ HOTEL
YAPILAN İŞLER : 350 YATAK OTEL İNŞAATI PROJESİ
THE WORK IN
: 350 BED HOTEL CONSTRUCTION PROJECT
FİRMA
: UGS URLA TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ
FIRM
: UGS URLA AGRO PRODUCTS LTD. LTD.
YAPILAN İŞLER : FABRİKA İNŞAATI, ÇELİK KONSTRÜKSİYON FABRİKA PROJESİ
THE WORK IN
: FACTORY CONSTRUCTION, STEEL STRUCTURE FACTORY PROJECT
FİRMA
: ALTIN TOHUMCULUK – FAHRETTİN MACİT
FIRM
: ALTIN SEED PRODUCTION - FAHRETTİN MACİT
YAPILAN İŞLER : DEPO İNŞAATI
THE WORK IN
: WAREHOUSE BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: KORTÜRK PARKE LTD. ŞTİ.
FIRM
: KORTÜRK PARKER CO. LTD.
YAPILAN İŞLER : FABRİKA İNŞAATI
THE WORK IN
: FACTORY BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
FIRM
: SÖKTAŞ WEAVING MILLS INC.
YAPILAN İŞLER : FABRİKA BİNASI KABA İNŞAATI
THE WORK IN
: FACTORY BUILDING ROUGH CONSTRUCTION
İnci - H ikm e t Tözü n
A NA OKULU
FİRMA
: T.C. M.E.B. İNCİ HİKMET TÖZÜN ANAOKULU
FIRM
: T.C. M.E.B. İNCİ HİKMET TÖZÜN KINDERGARTEN
YAPILAN İŞLER : ANAOKULU İNŞAATI
THE WORK IN
: KINDERGARTEN BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: ÖZGÜ-ÖZGÖRKEY GIDA FABRİKASI
FIRM
: ÖZGÜ-ÖZGÖRKEY FOOD COMPANY
YAPILAN İŞLER : FABRİKA KABA İNŞAATI, İDARİ BİNA KABA İNŞAATI,
SOSYAL TESİS KABA İNŞAATI
THE WORK IN
: FACTORY CONSTRUCTION, ADMINISTRATION BUILDING ROUGH CONSTRUCTION,
SOCIAL FACILITIES ROUGH CONSTRUCTION
FİRMA
: TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİHAZLARI A.Ş.
FIRM
: TERMOKAR HEATING COOLING AIR CONDITIONERS INC.
YAPILAN İŞLER : FABRİKA İNŞAATI
THE WORK IN
: FACTORY BUILDING CONSTRUCTION
FİRMA
: ÖZ-EGE TÜTÜN A.Ş.
FIRM
: ÖZEGE TOBACCO INC.
YAPILAN İŞLER : FABRİKA VE DEPO KABA İNŞAATI, SOSYAL TESİS İNŞAATI
THE WORK IN
: FACTORY & WAREHOUSE BUILDING ROUGH CONSTRUCTION,
SOCIAL FACILITIES CONSTRUCTION
FİRMA
: AKÇELEP GRUP
FIRM
: AKCELEP GROUP
YAPILAN İŞLER : FABRİKA İNŞAATI
THE WORK IN : FACTORY CONSTRUCTION
Download

Tıklayınız. - Afba İnşaat