KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TARIM TAKVİMİ
OCAK :
Tarla şartlarında herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.
ŞUBAT :
-Şubat ayının 3.cü haftasından sonra toprak tahlil sonuçlarına göre azotlu
gübrelerin 2/3 lük kısmı taç izdüşümüne, toprak tahlili yapılmamış ise kireçli
topraklarda Amonyum Sülfat gübresi tercih edilerek (uygulanacak miktar yaş
başına 100 gr. üzerinden hesaplanır ve 2/3’ü alınarak) verilmelidir.
-Şubat ayı sonunda iklim koşulları uygun ise fidan dikimi yapılabilir.
-İklim koşullarına bağlı olarak Kayısıda Yaprak Delen ve Bakteriyel kanser ve
zamklanma hastalığı için pembe tomurcuk döneminde ilaçlama yapılır. Yaprak
delen hastalığına karşı (dormant dönemde 100 Lt.suya 400 gr. Bakıroksiklorür)
%50 Bakırlı Preparat veya %1’lik bordo bulamacı uygulanır.
MART :
-Şubat ayının içerisinde gübreleme yapılamamış ise toprak tahlil sonuçlarına
göre azotlu gübrelerin 2/3 lük kısmı taç izdüşümüne, toprak tahlili yapılmamış
ise kireçli topraklarda Amonyum Sülfat gübresi tercih edilerek (uygulanacak
miktar yaş başına 100 gr. üzerinden hesaplanır ve 2/3’ü alınarak) verilmelidir.
-Şubat ayı içerisinde hava koşulları nedeniyle fidan dikimi yapılamamış ise
fidan dikimi yapılabilir.
-Ilıman bölgelerde sert çekirdekli meyveler çiçek açabileceğinden erken donlara
karşı önlemler alınmalıdır.
-Yabancı ot mücadelesi için toprak işlemesi yapılır.
-İklim koşullarına göre Şubat ayında ilaçlama yapılmamış ise Kayısıda Yaprak
Delen ve Bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığı için pembe tomurcuk
döneminde ilaçlama yapılır. Yaprak delen hastalığına karşı (dormant dönemde
100 Lt.suya 400 gr. Bakıroksiklorür) %50 Bakırlı Preparat veya %1’lik bordo
bulamacı uygulanır.
-Kayısıda Monilya hastalığına karşı ruhsatlı ilaçlar kullanılarak % 5-10 çiçek
açtığında birinci, % 90-100 çiçek açtığında ikinci ilaçlama yapılır.
-Kayısı, Kiraz, Vişne ve Elmalarda yaprak büken için pembe tomurcuk
döneminde, ilaçlama yapılır.
NİSAN :
-Kayısı bahçelerinde iklim şartları nedeniyle Mart ayında toprak işlemesi
yapılmamış ise yabancı ot mücadelesi amacıyla toprak işlemesi yapılabilir.
-İklim koşullarına bağlı olarak Mart ayında yapılmamış ise Kayısıda Monilya
hastalığına karşı ruhsatlı ilaçlar kullanılarak % 5-10 çiçek açtığında birinci, %
90-100 çiçek açtığında ikinci ilaçlama yapılır.
-Kayısıda meyvelerin kürkü sıyırma döneminde (meyve zeytin çekirdeği
büyüklüğünde) Yaprak delen (Çil) hastalığına karşı ruhsatlı fungusitlerle
ilaçlama yapılır.
-Meyve bahçelerinde geniş yapraklı yabancı otlar 4-6 yapraklı olduğunda uygun
herbisitlerle mücadelesi yapılır.
-Meyve hortumlu böceğine karşı ilaçlama yapılır.
-Erik koşnili zararlısına karşı kışlık nimfler ergin döneme geçmeden önce yazlık
bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmalıdır.
-Kayısılarda yazıcı böceklerin 1. döl zararına karşı kültürel önlemler alınmalıdır.
Kuru dalların budanarak ortamdan uzaklaştırılması, zarar görmüş dalların imha
edilmesi gerekir. Nisan ayında ağaçlara taze veya solmuş dallar tuzak olarak
asılmalı ve parazit çıkışı olduktan sonra (tuzak dallarda talaş çıkmaya başlar
başlamaz) toplanıp yakılmalıdır.
MAYIS :
- Mayıs ayının ilk haftasında toprak tahlil sonuçlarına göre azotlu gübrelerin 1/3
lük kısmı taç izdüşümüne verilmelidir. Toprak tahlili yapılmamış ise kireçli
topraklarda Amonyum Sülfat gübresi tercih edilerek (yaş başına 100 gr.
üzerinden hesaplanarak 1/3’ü alınmalı) verilmelidir.
-Şekil budaması yapılmamış fidanlarda taçlandırma budama, uç alma gibi
işlemler yapılır.
-Mayıs ayında yağışlar yeterli değil ise ilk sulama yapılır.
-Kayısılarda 1. döl yazıcı böcek zararlısına karşı kültürel önlemler alınmasına
devam edilir.
-Kayısılarda hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bir önceki kullanılan ilacın etki
süresine bağlı olarak Yaprak delen (çil) hastalığına karşı ilaçlama yapılabilir.
-Kayısılarda bir yıl öncesinde bulaşık olan bahçelerde şeftali güvesine karşı
1.ilaçlama yapılır. Monitör amaçlı Feromon tuzakları asılmamış ise meyve
fenolojisine bakılarak (meyve çekirdek kabuğu sarıdan hafif kahverengiye
döndüğünde) meyvenin tatlanıp sulanmaya başladığı dönemde uygulanır.
-Kayısı bahçelerinde Capnodis erginlerine karşı ruhsatlı ilaç bulunmadığından
kültürel önlemlerin alınması gerekmektedir. Kültürel önlemler olarak sabahın
erken saatlerinde ve akşamüzeri gövde ve kök boğazındaki erginler toplanarak
yok edilmelidir. Fidanlar sarsılarak yere düşen erginler toplanmalıdır. Koyu
renkli giysiler asılarak içerisine saklanmak için gelen erginler toplanarak yok
edilmelidir. Ağaç altlarında erginlerin kolayca saklanabileceği yüksek boylu ot
v.b. bulundurulmamalıdır. Genç ağaçların taç izdüşümüne kırık buğday
serpilerek kuşlara beslenme ortamı oluşturulmalı ve aynı zamanda Capnodis
zararlısını yemeleri sağlanmalıdır. Su ve gübrelemeye dikkat edilerek ağaçlar
kuvvetli bulundurulmalıdır. Kabuklu bit problemi olmayan yerlerde ağaçların
gövdesine kireç badanası yapılarak erginlerin yumurta bırakması
engellenmelidir.
-Kayısı bahçelerinde geniş yapraklı yabancı otlar 4-6 yapraklı olduğunda uygun
herbisitlerle mücadelesi yapılır.
-Meyve hortumlu böceğine karşı görüldüğünde mücadele eşiğinde ise ilaçlama
yapılır.
-Erik koşnili ve Kahverengi koşnil zararlılarının yoğun olduğu bahçelerde ilk
nimf (yavru) çıkışları takip edilerek ilk çıkıştan 15-20 gün sonra (hareketli
nimflerin çıkış oranı %60’a ulaştığında) ilaçlama yapılmalıdır.
HAZİRAN :
-Kayısılarda Yaprak biti ve yaprak büken görüldüğünde mücadele eşiğinde ise
ilaçlama yapılır.
-Kayısılarda Kırmızı örümcek, Erik koşnili, Kahverengi koşnil ve Virgül
kabuklu bitine karşı görüldüğünde ilaçlama yapılır.
-Erik koşnili ve Kahverengi koşnil zararlılarının yoğun olduğu bahçelerde ilk
nimf (yavru) çıkışları takip edilerek ilk çıkıştan 15-20 gün sonra (hareketli
nimflerin çıkış oranı %60’a ulaştığında) ilaçlama yapılmalıdır.
-Kayısılarda bir yıl öncesinde bulaşık olan bahçelerde şeftali güvesine karşı
2.ilaçlama yapılır. İlaçlamada 1. ilacın etki süresi gözetilir.
-Kayısı bahçelerinde Capnodise karşı kültürel önlemlerin uygulanmasına devam
edilir.
-Kayısı bahçelerinde Ağustos böceğine karşı kültürel önlemler uygulanır.
Toprakta ilk ergin çıkışı görüldüğünde ağaç dipleri yüzeysel olarak (5-10 cm.
derinliğinde) sürülmelidir. Yumurta bırakma sürecinde kuru kavak dallarını
tercih ettiğinden soyulmuş kavak dalları toprağa sokularak yumurta bırakması
sağlanmalıdır. Yumurta açılmadan önce (Eylül ayı) yumurta bırakılmış kavak
dalları ve yabancı otlar bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
TEMMUZ :
-Kayısılarda Kırmızı örümcek, Erik koşnili, Kahverengi koşnil ve Virgül
kabuklu bitine karşı görüldüğünde mücadele eşiğinde ise ilaçlama yapılır.
-Kayısı bahçelerinde Capnodise karşı kültürel önlemlerin uygulanmasına devam
edilir.
-Kayısılarda yazıcı böceklerin 2. dölüne karşı kültürel önlemler alınmalıdır.
Kuru dalların budanarak ortamdan uzaklaştırılması, zarar görmüş dalların imha
edilmesi gerekir. Nisan ayında ağaçlara taze veya solmuş dallar tuzak olarak
asılmalı ve parazit çıkışı olduktan sonra (tuzak dallarda talaş çıkmaya başlar
başlamaz) toplanıp yakılmalıdır.
-Kayısı bahçelerinde Ağustos böceğine karşı kültürel önlemler uygulanır.
Yumurta bırakma sürecinde kuru kavak dallarını tercih ettiğinden soyulmuş
kavak dalları toprağa sokularak yumurta bırakması sağlanmalıdır.
AĞUSTOS :
-Kayısılarda 2. döl yazıcı böcek zararlısına karşı kültürel önlemler alınmasına
devam edilir.
-Kayısı ağaçlarında kırmızı örümcek görülüyorsa mücadeleye devam edilir.
-Kayısı bahçelerinde Capnodise karşı kültürel önlemlerin uygulanmasına devam
edilir.
-Kayısı bahçelerinde Ağustos böceğine karşı kültürel önlemler uygulanır.
Yumurta bırakma sürecinde kuru kavak dallarını tercih ettiğinden soyulmuş
kavak dalları toprağa sokularak yumurta bırakması sağlanmalıdır.
EYLÜL :
- Ağustos böceği yumurtaları açılmadan önce Eylül ayında yumurta bırakılmış
tuzak kavak dalları ve yabancı otlar bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
-Meyve bahçelerinde Capnodise karşı kültürel önlemlerin uygulanmasına devam
edilir.
-Uygun gübreleme yapmak için toprak tahlili numunesi alınır.
-Sonbahar dikimi yapılacaksa fidan çukurları açılır.
EKİM :
-Uygun gübreleme yapmak için toprak tahlili numunesi alınır.
-Sonbahar dikimi yapılacaksa fidan çukurları açılır.
KASIM :
-Ağaçların taç izdüşümüne çiftlik gübresi uygulanarak toprağa karıştırılır.
-Toprak tahlili sonuçlarına göre suni gübre uygulaması yapılır. (Fosforlu gübre,
Potaslı gübre ve Kükürtlü gübreler)
-Kayısılarda yaprakdelen, bakteriyel dal yanıklığı ve Cytospora kanserine karşı
yaprakların % 75’ i döküldüğü dönemde ilaçlama yapılır. Bakteriyel kanser ve
zamklanma hastalığına karşı %3 ‘lük bordo bulamacı kullanılmalıdır. Yaprak
delen hastalığına karşı (dormant dönemde 100 Lt.suya 800 gr. Bakıroksiklorür)
%50 Bakırlı Preparat uygulanır.
ARALIK :
-Ağaçların taç izdüşümüne çiftlik gübresi uygulanarak toprağa karıştırılır.
-Toprak tahlili sonuçlarına göre suni gübre uygulaması yapılır. (Fosforlu gübre,
Potaslı gübre ve Kükürtlü gübreler)
-Kayısılarda yaprakdelen, bakteriyel dal yanıklığı ve Cytospora kanserine karşı
yaprakların % 75’ i döküldüğü dönemde ilaçlama yapılır. Bakteriyel kanser ve
zamklanma hastalığına karşı %3 ‘lük bordo bulamacı kullanılmalıdır. Yaprak
delen hastalığına karşı (dormant dönemde 100 Lt.suya 800 gr. Bakıroksiklorür)
%50 Bakırlı Preparat uygulanır.
BORDO BULAMACININ HAZIRLANMASI
100 Lt ve 50 Lt lik (madeni olmayan) iki kaba ihtiyaç vardır. Küçük bir
kapta 1,5 Kg lık sönmemiş kireç az su ile söndürülür.100 litrelik kabın içerisine
süzülerek konur ve su ile 50 litreye tamamlanır. Kirecin içerisinden çıkan taş
miktarı kadar kireç söndürülüp 100 litrelik kap içerisindeki kireçli suya ilave
edilir.50 litrelik plastik kap içerisine 3 Kg Göztaşı konarak eritilir Göztaşılı su
100 litrelik kireçli su üzerine yavaş yavaş dökülerek tahta sopa ile
karıştırılır. Böylece 100 litrelik (%3 lük) Bordo Bulamacı hazırlanmış olur.
Şayet sönmüş kireç kullanılacaksa göztaşı ile aynı miktar yani 3 Kg
kullanılmalıdır.
Kullanılacak alet 1 tonluk ise 30 Kg Göztaşı ve 15 Kg Sönmemiş kireç
veya (30 kg sönmüş kireç) kullanılmalıdır.
Hazırlanan Bordo Bulamacı süt mavisi bir renkte olmalıdır. Arzu edilen
kalitede olup olmadığı kırmızı turnusol kâğıdı veya passız çivi 4-5 dakika Bordo
Bulamacı içinde tutularak anlaşılır. Kırmızı turnusol kâğıdı mavi renge dönerse
veya çivi olduğu gibi çıkarsa Bordo Bulamacı iyi bir şekilde hazırlanmış
demektir. Çivi kızıl renk alırsa bir miktar daha kireç söndürülerek ilave
edilmelidir. Hazırlanmış fakat çeşitli sebeplerden kullanılmayan Bordo
Bulamacının 10-15 gün muhafaza etmek için 100 litre Bordo bulamacına 200
gram şeker veya 1 litre yağı alınmış süt katılmalıdır.
İlaçlamalarda yüksek basınçlı motorlu pülverizatörler kullanılmalı bütün
dallar ıslanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.
Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Download

TARIM TAKVIMI : - Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü