T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU
1
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU

İÇİNDEKİLER
1.
Okulun Tarihçesi
2.
Genel Bilgi
3.
Personel ve Kadro Durumu
4.
Öğrenci Sayısı
5.
Taşımalı Eğitim
6.
Vizyon
7.
Misyon
8.
Okulun Önemli Sorunları ve Çözüm Önerileri
2
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU






OKULUMUZUN TARİHÇESİ
Düğdüören Kaşlı İlkokulu 1944 yılında Düğdüören köyünde
eğitim öğretime başlamıştır.Daha sonra son çıkan büyükşehir
yasasıyla mahalle olmuştur. Bina zaman içerisinde de eskimiştir.
Binamız 6 derslik, 1 müdür, 1 öğretmenler odası olarak yaptırılmış
ve eğitim öğretime devam etmektedir. İlkokul kapsamında eğitim
öğretimini sürdürmektedir.
MAHALLENİN TARİHÇESİ:
Etiler zamanından beri yerleşim alanı olarak kullanılmıştır.Köyün
kurulması ise 200 yıl öncesine dayanmaktadır.Mersin il merkezine
9 km kuzeyinde kurulmuştur.Doğusunda Buluklu, Güneyinde
Çopurlu Mahalleleri bulunmaktadır.
MAHALLENİN DOĞAL DURUMU:
Engebeli tepecik ve yer yer de küçük tepebaşı ovacıklardan
oluşmaktadır.Ekilebilen araziler bu ova alanları ve vadi
düzlükleridir.Susuz bir arazide bulunan mahallenin iklimi,
Akdeniz İklimi özelliği taşır. Rakım yaklaşık 250 metredir.
MAHALLENİN ZENGİNLİK KAYNAKLARI:
Yer altı zenginlik kaynakları yoktur. Bilimsel tarım yapılmamakla
beraber genellikle bağcılık ve sebzecilik en önemli geçim kaynağı
yeşil soğan üretimidir.
MAHALLENİN NÜFUSU
Şehir merkezine göç çok olmaktadır. Mahalle arazilerinin
parsellenmesi ve Mersin’ den gelenlerin yerleşmesi ile mahallenin
görüntüsü değişmektedir. Dorukkent Belediyesi kurulduktan
sonra bu belediyenin bir mahallesi konumuna gelmiştir..Daha
sonra Mersin İli Toroslar ilçesine bağlı mahalle konumunu almıştır.
3
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU





















TOROSLAR DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU
Okul Kodu
968852
Okul Müdürü
Deniz GÜLBEYAZ TLF:0505 7657028
Okul Müdür Yardımcısı
Hamza UYSAL TLF:0532 7943688
Telefon :0324 - 461 54 78 E-Posta Adresi:
[email protected] İnternet Adresi: http://Dugduoren
kasli.meb.k12.tr/ Adres : Düğdüören Mah.
Toroslar/MERSİN
PERSONEL BİLGİLERİ
Öğretmen Sayısı:5
Memur :Yok
Hizmetli Sayısı: 1 (TYÇP Kapsamında)
ŞUBE ve ÖĞRENCİ SAYILARI
Şube Sayısı: 5 Öğrenci Sayısı :106
BİNA BİLGİLERİ
Derslik Sayısı: 6 Fen Laboratuarı :Yok BT Sınıfı: Yok
Yemekhane: Yok
İL ve İLÇE MERKEZİNE UZAKLIK
İl Merkezine Uzaklık: 10 km
İlçe Merkezine Uzaklık: Toroslar İlçesinde
Bulunmaktadır.
YERLEŞİM YERİ BİLGİLERİ
Geniş bir bahçe içerisinde ana bina, odunluk ve öğrenci
tuvaletlerinden oluşmaktadır.
4
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU
Personel ve Kadro Durumu
Düğdüören Kaşlı İlkokulu Norm Kadro Çizelgesi
Brnş
Branş Adı
Kodu
Bilişim Teknolojileri 1119
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1245
Fen ve Teknoloji
1386
İngilizce
1524
İlköğretim
Matematik Öğr.
1715
Müzik
1822
Rehber Öğretmen
1894
Görsel
Sanatlar/Resim
1925
Türkçe
2143
Beden Eğitimi
2265
Sınıf Öğretmenliği
2403
Sosyal Bilgiler
2510
Okul Öncesi Öğrt
4439
Teknoloji ve
Tasarım
4900
TOPLAM
Ders
Saati
Norm
İlsis
Mevcut
4
4
1
1
3
5
5
5
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
Düğdüören Kaşlı İlkokulu Müdürlüğü
Sınıf - Şube Öğrenci Sayıları
Kız
Erkek Öğrenci
Sınıf
Sınıf/Şube
Öğrenci
Sayısı
Toplamı
Sayısı
Anasınıfı / A
14
12
26
Şubesi
1. Sınıf / A
10
12
22
Şubesi
2. Sınıf / A
9
11
20
Şubesi
3. Sınıf / A
11
11
22
Şubesi
4. Sınıf / A
12
4
16
Şubesi
5. Sınıf / A
Şubesi
6. Sınıf / A
Şubesi
7. Sınıf / A
Şubesi
8. Sınıf / A
Şubesi
56
50
106
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU
VİZYONUMUZ
 Bilimsel
teknolojilerin
ışığında
okuyan, okutan, araştıran, özgür
düşünen,
sorunları
çözebilen,
başkalarının
haklarına
saygılı,
ülkesine karşı sorumlu, toplumsal
hayatın her alanında hukukun
üstünlüğüne inanan, gelişime açık,
çevre bilinci yüksek, kendine
güvenen, katılımcı, sorgulayan,
etkili ve nitelikli insan yetiştirmek
için eğitim öğretim kalitesini
sürekli yüksek tutarak hem bilimsel
hem de sosyal yönden gelişmiş,
yüksek ahlaki değerler kazanmış,
küresel rekabete hazır bireyler
yetiştiren örnek aranan bir eğitim
kurumu olmaktır.

7
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU



MİSYONUMUZ
Öğrencilerin çevresiyle iyi ve
olumlu
bir
iletişim
kuracak
davranışları kazanmaları, olaylara çok
yönlü ve tarafsız bakabilmeleri, çağın
gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek
beceriler kazanmaları, sosyal ve
duygusal yönden sağlıklı yetişmeleri
için her türlü imkanı hazırlamak.
Milli ve manevi değerlere bağlı,
Atatürk’ün
“
Çağdaş
uygarlık
düzeyinin üstüne çıkmak” idealine
inanan, kendisi ve toplum ile barışık,
bilime önem vererek iletişime açık, ruh
sağlığı ve gelişimi iyi olan, pozitif bilimi
ve sosyal bilimleri birlikte sentezleyen,
yabancı
dil
öğrenmenin
ihtiyaç
olduğunu bilen iyi bir öğrenci, iyi bir
insan ve iyi bir toplum yetiştirmektir.
8
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU
Taşımalı Eğitim
Düğdüören Kaşlı İlkokulu olarak Okulumuzda 1-4.
sınıflar ile anasınıfı öğrencileri eğitim görmektedir.
5-6-7-8. sınıf öğrencilerimiz Buluklu
Ortaokulunda öğrenimlerine devam
etmektedirler.Okulumuzda taşımalı eğitim
yapılmamaktadır.
9
T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
DÜĞDÜÖREN KAŞLI İLKOKULU

Okulun Önemli Sorunları ve Çözüm Önerileri
1.
Okulumuz Mersin merkeze çok yakın olduğu için özellikle maddi
durumu iyi veliler öğrencilerini Mersin’de bulunan okullara
göndermektedir. Bu durum özellikle sınıf mevcutlarını kritik seviyelere
düşürmüştür. E-okul kayıt uygulaması bu soruna çözüm bulmada
önemli bir adımdır. Ancak adres nakillerinin özellikle kayıt
dönemlerinde denetlenmesi gerekmektedir.
2.
Okul hinterlandında bulunan öğrenci velilerinin geneli yevmiyecilikle
geçinen kişilerden oluşmakta olup okula katılım ve katkı çok sınırlı
kalmaktadır. Okul aile birliğinin maddi yetersizliği iyi bir eğitim ortamı
oluşturulmasını zorlaştırmaktadır.
3.
Veli eğitim düzeyinin düşük olması, öğrencilerin geleceğe yönelik
hedeflerini de etkilemektedir. Öğrencilerde hedef ve ideal yönünden
sıkıntı vardır.
4.
Okulun genel bir bakım ve onarımdan geçmesi gerekmektedir.
10
Download

brifing