Polska
Podatki| Prawo |
| Audyt
ETL
■■ 40 lat doświadczenia
■■ Ponad 800 kancelariach w Niemczech i Europie
■■ Ponad 120 000 Klientów zyskuje dzięki współpracy z interdyscyplinarną
siecią kancelarii ETL
Polska
Podatki | Prawo | Księgowość | Audyt
Grupa ETL
Międzynarodowa sieć kancelarii prawnych, podatkowych i biegłych
rewidentów
ETL (European Tax & Law) jest międzynarodową siecią kancelarii doradców podatkowych, biegłych rewidentów
i radców prawnych zrzeszającą specjalistów z Europy, Chin i RPA. Jednocześnie jest największą siecią doradczą
w Niemczech oraz jedną z czołowych europejskich grup konsultingowych.
W ponad 800 kancelariach w Niemczech i w Europie oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną, księgową
i podatkową. Świadczone przez nas usługi mają charakter międzynarodowy, ponieważ system współpracy pomiędzy
członkami grupy umożliwia obsługę Klientów zarówno w kraju jak i za granicą.
Współpraca w ramach sieci ETL gwarantuje nie tylko minimalizację kosztów i szeroki dostęp do specjalistycznej
wiedzy ale również jednorodną obsługę naszych Klientów działających na płaszczyźnie międzynarodowej.
Największe znaczenie ma jednak zawsze bezpośredni kontakt Klienta z dedykowanym doradcą ETL. Stosowanie
standardów ETL oraz sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych i technicznych daje gwarancję wysokiej jakości usług
oferowanych naszym Klientom.
3
Doradcy ETL
Partner dla małych i średnich przedsiębiorstw
Wspomagamy przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości od momentu założenia, przez rozbudowę, przekształcenia
wraz z wprowadzeniem na giełdę. Pomagamy Państwu zidentyfikować wyzwania we właściwym czasie tak, aby móc
na nie stosownie i szybko zareagować.
Od ponad 40 lat wspieramy naszych Klientów przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia działalności,
jej restrukturyzacji, strategii innowacyjnych, a także w sprawach z zakresu finansowania.
Przedstawiciele sieci ETL są partnerem dla małych i średnich przedsiębiorców z różnych branż, zorganizowanych
we wszystkich formach prawnych.
Nasze usługi obejmują:
Usługi transgraniczne
■■ zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw
w różnych państwach UE, Szwajcarii, Turcji,
Indiach i Chinach,
■■ optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem
możliwości wynikających z umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania,
■■ rozliczenia podatkowe expatów,
■■ transgraniczne rozliczenia podatkowe – m.in.
zwrot podatku VAT, rejestracja do VAT,
■■ analiza transakcji międzynarodowych pod kątem
ich skutków podatkowych,
■■ rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe
pracowników oddelegowanych do innego kraju,
■■ windykacja należności od kontrahentów
zagranicznych.
Doradztwo podatkowe
■■ przygotowywanie opinii, porad i wyjaśnień,
■■ ustalanie podstawy opodatkowania,
■■ przygotowywanie i składanie deklaracji
podatkowych,
■■ optymalizacja rozliczeń podatkowych,
■■ sporządzanie dokumentacji cen transferowych.
Doradztwo prawne
■■ sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych
wraz z oceną ryzyka prawnego,
■■ opiniowanie, przygotowywanie dokumentacji oraz
prowadzenie postępowań rejestracyjnych zarówno
jednoosobowych działalności gospodarczych, jak
i spółek prawa handlowego,
■■ opracowywanie dokumentów urzędowania
organów spółek,
■■ konsultowanie modeli rozwoju biznesu,
■■ przygotowanie i prowadzenie postępowań
restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych,
■■ kompleksowa obsługa prawna i procesowa,
■■ windykacja należności.
4
Księgowość
■■ prowadzenie ksiąg rachunkowych lub
uproszczonej księgowości,
■■ dokonywanie analizy kosztów,
■■ sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
(wg HGB, MSSF),
■■ sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych,
■■ raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta
(sporządzanie pakietów sprawozdawczych),
■■ reprezentowanie Klienta przed urzędami i obrona
jego interesów podczas kontroli,
■■ przygotowywanie deklaracji podatkowych.
Kadry i płace
■■
■■
■■
■■
przygotowywanie umów z pracownikami,
prowadzenie akt osobowych,
sporządzanie list płac,
przygotowanie i składanie rozliczeń z tytułu
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Audyt
■■ przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych,
a także skonsolidowanych sprawozdań
finansowych,
■■ due diligence,
■■ kontrola systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem,
■■ analiza procesów biznesowych dotyczących
sprawozdawczości finansowej.
Polska
Podatki | Prawo | Księgowość | Audyt
Zaufaj naszym doradcom
Nasi Klienci
Klienci ETL to przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy oczekują doświadczenia dużej firmy
w dbałości o Klienta oraz indywidualnej uwagi, gwarantowanej przez lokalny oddział. Nasi Klienci poszukują
elastyczności, wydajności, jakości, dostępności.
Nasza misja
Dokładamy wszelkich starań, by dzień po dniu rozwijać sieć ekspertów z dziedziny podatków, prawa, księgowośc
i i audytu tak, by zagwarantować naszym Klientom usługi najwyższej jakości. Przeprowadzamy regularne szkolenia
i cykliczne spotkania członków grupy, by zapewnić jak najlepszy standard obsługi niezależnie od lokalizacji Klienta.
Przykładamy ogromną wagę do komunikacji w obrębie całej, międzynarodowej grupy. Oferujemy obsługę w języku
naszych Klientów, by jak najlepiej zrozumieć ich wartości i kulturę.
Nasz cel
Zdajemy sobie sprawę z tego, że bycie jedną z największych sieci w Europie działającą na rynku od ponad 40 lat, nie
wystarczy w dobie globalizacji. Chcemy rozwijać się poprzez usługi transgraniczne, które są niezwykle ważne dla
spółek prowadzących międzynarodową działalność. Jesteśmy obecni we wszystkich najważniejszych krajach Europy
i w strategicznych państwach trzecich. Naszą aspiracją jest stać się pierwszym wyborem międzynarodowych spółek,
które planują poprawiać wydajność swojego biznesu dzięki doradztwu podatkowemu oraz prawnemu i zapewniać
zgodność swoich działań z krajowymi wymogami prawa podatkowego.
Co nas wyróżnia
Nasza droga do sukcesu wiodła przez wiele różnych krajów, reguł i prawodawstw, ucząc nas rozpoznawać rozmaite
wymagania różnorodnych Klientów. To, co nie zmieniło się na przestrzeni lat to nasza wizja, zapał, entuzjazm,
kreatywność i specjalistyczna wiedza. To, co uległo zmianie to nasze doświadczenie w zakresie uregulowań
prawno-podatkowych, dzięki któremu zrozumieliśmy, że kiedy nasz Klient odnosi sukces, sukces odnosimy również
my. Na tle innych wyróżnia nas wyjątkowy profesjonalizm w codziennej pracy, o którym najlepiej świadczy długotrwała
współpraca z wieloma Klientami i ich liczne sukcesy.
5
ETL Polska
Dzięki transponowanej idei kooperacji członkowie Grupy ETL w Polsce tworzą interdyscyplinarną sieć kancelarii
doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz radców prawnych i adwokatów. Specjalizacja poszczególnych
kancelarii oraz współpraca międzynarodowa w ramach Grupy ETL, a także możliwość wykorzystania sprawdzonych
międzynarodowo rozwiązań udostępnionych za pośrednictwem ETL Polska, umożliwia zapewnienie przez kancelarie
ETL najwyższych standardów obsługi Klienta i szeroki, zarówno terytorialnie, jak i przedmiotowo, zakres usług.
Kancelarie ETL w Polsce:
ETL Łódź Spółka Biegłych Rewidentów sp. z o. o.
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź
Tel.: +48 42 638 07 70
www.etl.biz.pl
Kancelaria Prawna Maciej Bałaziński i Współpracownicy
ul. Podzamcze 22/1
31-003 Kraków
Tel.: +48 12 422 70 35
Fax: +48 12 422 70 35
Małgorzata Wołosz
[email protected]
Tel kom.: +48 512 336 512
Maciej Bałaziński
[email protected]
ETL Warszawa Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o. o.
ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Warszawa
Tel.: +48 22 431 82 48
Fax: +48 22 431 82 53
www.etlwa.pl
Renata Ślesicka
[email protected]
Tel kom.: + 48 662 067 700
Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
ul. Żwirki 17
90-539 Łódź
Tel.: + 48 42 631 94 44
Tel.: + 48 42 630 40 23
Fax: + 48 42 631 94 46
ul. Bagno 2 lok. 173
00-112 Warszawa
Tel./Fax: + 48 22 526 55 20
www.lubasziwspolnicy.pl
dr Dominik Lubasz
[email protected]
Tel kom.: +48 509 824 632
6
Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 64
61-541 Poznań
Tel.: +48 61 663 87 14
Fax: +48 61 833 35 51
www.monarcha.pl
Danuta Monarcha
[email protected]
ETL Wrocław Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.
ul. Szczytnicka 28/2
50-382 Wrocław
Tel./Fax: + 48 71 327 78 20
Ludwik Siedlarz
[email protected]
Download

Polska - Grupa ETL