Instrukcja montażu
Prace należy rozpocząć od właściwego przygotowania podłoża ( fundamentu, który
powinien być wypoziomowany i zabezpieczony izolacją poziomą). Cokół komina należy
postawić z pustaka kominowego wypełnionego zaprawą betonową. Przewód kominowy jak i
wentylacyjny należy montować samonośnie, czyli bez łączenia z elementami budynku.
1.
W następnym pustaku kominowym należy wyciąć otwór na kratkę wentylacyjną,
umieścić go na cokole i umocować za pomocą zaprawy. Równocześnie umieszczamy w samym
środku przygotowanego cokołu uniwersalny ściek kondensatu KJ lub KJZ pokryty kitem
żaroodpornym. Rurę kondensatu należy wylotem ustawić w stronę kratki wentylacyjnej. W
szczelinę powstałą między rurą ceramiczną a obudową wciskamy wełnę izolacyjną.
2.
Nanosimy zaprawę na pustak i ustawiamy kolejny pustak, pamiętając aby nie zabrudzić
kanałów przewietrzających i montujemy element ceramiki 0,33mb. W przypadku
zamontowania ścieku kondensatu KJZ pomijamy punkt 3 instrukcji.
3.
Montujemy odpowiednio przycięty pustak, pamiętając aby nie zabrudzić kanałów
przewietrzających wewnątrz pustaka i instalujemy trójnik wyczystkowy, a odpowiednio w
pustaku kominowym drzwiczki wyczystkowe służące do wybierania sadzy i dozoru dna komina.
Każdy element ceramiczny należy przetrzeć wilgotną gąbką i pokryć klejem ognioodpornym.
Należy pamiętać, aby izolować trójnik wyczystkowy tylko od przeciwległej strony wyczystki.
4.
Następnie montujemy kolejny pustak i trójnik paleniskowy i izolujemy go podobnie jak
w przypadku trójnika wyczystkowego. Na obwód wylotu paleniskowego montowana jest płyta
czołowa. Na tym etapie budowy należy pamiętać o wysokości zamontowania pieca, kotła czy
kominka i przestrzegać zasady: wylot spalin musi znajdować się powyżej wylotu komina.
5.
Dalsza budowa komina polega na powtarzalnym montowaniu kolejnych pustaków
kominowych i rur ceramicznych zespojonych ze sobą za pomocą kleju żaroodpornego i
kwasoodpornego po wcześniejszym przetarciu wilgotną gąbką każdego elementu, oraz
izolowaniu wełną mineralną.
6.
W miejscu przejścia komina przez strop niepalny ( Teriva, welbunek tradycyjny) i
konstrukcje dachową niepalną po zewnętrznej stronie komina należy zostawić min. 3cm
dylatację. W przypadku stropu, czy konstrukcji dachowej palnej dylatacja powinna wynosić 5
cm.
7.
Przy wylocie komina z konstrukcji dachowej należy ze szczególną uwagą zabezpieczyć
izolację kominową przed zawilgoceniem wskutek opadów atmosferycznych. Jak również
pamiętać, że izolacja komina powinna kończyć się ok. 10cm od górnej krawędzi ostatniego
pustaka.
8.
Po zamontowaniu ostatniego pustaka kominowego nakładamy czapę betonową, bądź
wylewamy na budowie pamiętając, aby między rurą a czapą pozostawić ok. 2 cm dylatacji.
Zapewni nam to prawidłową wentylację komina.
9.
Ostatnią rurę ceramiczną przycinamy tak aby była wyższa od górnej, poziomej części
powierzchni płyty przykrywającej.
10.
W czapę betonową wsuwamy kołnierz
silikonem.
11.
z blachy kwasoodpornej i uszczelniamy
Osadzamy stożek komina na rurze ceramicznej . Stożek powinien opierać się na czapie
betonowej tak, aby tworzyć szczelinę, przez którą odprowadzane będzie powietrze zasysane
od dołu przewietrzające cały komin.
12.
Uwagi:
•
Podstawą bezawaryjnej pracy komina jest poprawny montaż.
Przy wycinaniu otworów w pustakach należy pamiętać, że miejsce cięcia może odbiegać
nieco od przedstawionego w instrukcji, co jest uzależnione od wielkości spoiny, jak również
wysokości, na jakiej jest podłączany piec.
•
Przy montażu rur ceramicznych należy pamiętać o skrupulatnym przecieraniu każdego
elementu.
•
Download

Instrukcja montażu - www.kominkowala.pl