AŞAĞIDA VERİLEN UYGARLIKLARLA
EŞLEŞEN KAVRAMLARIN ÜZERİNE
DOKUNUNUZ.
.
İLKÇAĞ UYGARLIKLAR
SÜMERLER
.
Firavun
İlk kütüphane
Mezopotamya
İlk yazı
Ziggurat
İlk imparatorluk
Pankuş
Polis
BABİLLER
.
Firavun
İlk kütüphane
Asma Bahçeleri
İlk anayasa
Hammurabi
Sus
Tavanna
İlk atlı birlikler
ASURLULAR
.
Gılgamış destanı
Tarımsal cezalar
Deniz ticareti
İlk yazılı kanunlar
Şehir devletleri
İlk atlı birlikler
Ninova
İlk kütüphane
HİTİTLER
.
Kızılırmak çevresi
Satraplık
Bin tanrılı il
Yaradılış destanı
İlk madeni para
Artemis tapınağı
Tarımsal cezalar
Pankuş meclisi
MISIR UYGARLIĞI
.
İlk yazı
firavun
Kast sistemi
Polis
İlk alfabe
Kuyu mezarları
Nom
Papirüs
YUNAN UYGARLIĞI
.
Polis
Bilim
Kast sistemi
Hiyeroglif
Mumyalama
Nom
Patesi
Olimpiyatlar
FENİKELİLER
.
Doğu Akdeniz
Labirent
Mezopotamya
İhtiyarlar meclisi
Kolonicilik
İlk tek tanrılı din
Alfabenin icadı
Tavanna
AKATLAR
.
Firavun
İlk kütüphane
İlk imparatorluk
Mezopotamya
İlk düzenli birlikler
Sus
Knossos Sarayı
Kast sistemi
İYONYALILAR
.
İlk tımar sistemi
Su kanalları
Pankuş meclisi
Özgür düşünce
Deniz ticareti
Şehir devletleri
Kumarbi destanı
Hattuşaş
URARTULAR
.
Ahiret inancı
Tuşpa
Kral yolu
İlk kütüphane
Ninova
İlk yazılı kanunlar
İlk anayasa
Su kanalları
İBRANİLER
.
Mescid-i Aksa
Özgür düşünce
Kolonicilik
Parşömen
İlk yazılı kanunlar
Patesi
Sami ırkı
İlk tek tanrılı din
ROMA UYGARLIĞI
.
Knossos Sarayı
Lejyon
Latin
İlk alfabe
12 Levha Kanunları
Yıllık (anal)
Parşömen
Kolonicilik
PERSLER
.
Satraplık
12 Levha Kanunları
Mısır
Budizm
Kolonicilik
Anadolu hakimiyeti
Matbaa
İran
Download

sümerler