WYDANIE SPECJALNE
40 lat minęło...
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu
świętuje piękny Jubileusz
Ten dojrzały wiek zobowiązuje i pozwala równocześnie być dumnym z dorobku,
osiągnięć a także z sukcesów które miały miejsce
w historii szkoły, kształtowały jej wizerunek
wśród społeczeństwa lokalnego.
Jako obecny szef tak zasłużonej instytucji czuje zaszczyt, a zarazem wielką motywację i zobowiązanie do Jej dalszego
rozwoju, dlatego też z wielką radością składam
całej społeczności szkolnej serdeczne gratulacje,
oraz podziękowania za czynne uczestniczenie
w tworzeniu wizerunku Szkoły w środowisku
mieleckim, w regionie, w kraju i w Europie.
Jestem również przekonany, że przed
Nami choć wymagające lata, to pełne satysfakcji, aktywności, jak również możliwość realizacji
wielu planów i zamierzeń.
Życzę wszystkim osobistego spełniania
się w tworzeniu przyszłości Szacownej Jubilatki
w następnych, mam nadzieję pięknych latach jej
rozwoju…
Ryszard Kusek
Chór pod dyrekcja Renaty Wrażeń – 30. września 2010 r.
Orkiestra Jubileuszowa pod Dyrekcją Jarosława Kmiecia – 1. października 2010 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Kościuszki 10, Tel/fax 017 586 29 76, E-mail: [email protected],
Strona internetowa szkoły: www.psm.mielec.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 do 20.15, sobota w godz. od 8.00 do 12.00
Wydawca: PSM Mielec, druk: Zakład Poligraficzny Z. Gajek w Mielcu
PeSeMek nr 4
Z życia szkoły…
 Zawsze bardzo nas cieszy, gdy uczniowie naszej Szkoły z powodzeniem występują na estradzie. Jesteśmy
szczególnie dumni z tych, którzy podejmują wyzwania i zdobywają laury na festiwalach, konkursach i przesłuchaniach. O tych, którzy tryumfowali w poprzednim roku szkolnym na str. 12.
 W dniach od 1 do 5 lipca 2010 roku uczniowie naszej Szkoły kolejny raz w ramach Projektu Unijnego aktywnie wypoczywali i prezentowali swe muzyczne umiejętności wraz z Chorwatami, Czechami, Słowakami i
Francuzami na gościnnych Węgierskich estradach. Szczegóły na str. 11.
 W dniach od 8 do 14 sierpnia 2010 roku we Wrocławiu odbył się IV Światowy Festiwal Kontrabasowy. Wakacje sprzyjały wypoczynkowi, ale i intensywnej pracy, ponieważ w ramach tego festiwalu odbył się
Międzynarodowy Konkurs Kontrabasowy w którym spektakularny sukces odnieśli również uczniowie naszej
szkoły. Szczegóły str. 10.
 Gdy wakacje chyliły się ku końcowi, w dniach 18, 19, 20 sierpnia 2010 roku w Ośrodku wypoczynkowym
w Rzemieniu odbyło się pierwsze zgrupowanie „Orkiestry Jubileuszowej”. Relacja str. 10.
 1 września 2010 roku - początek roku szkolnego 2010/2011. Naukę rozpoczęło 251 uczniów w tym – PSM
I stopnia: 181 (cykl 6 – letni: 114, cykl 4 – letni: 67), a w PSM II stopnia: 70. Kadra liczy: 36 nauczycieli,
muzyków – instrumentalistów. Administracja i obsługa składa się z 8 osób.
 W dniu 15 września 2010 roku na zebraniu ogółu rodziców Szkoły odbyły się wybory nowego składu Rady
Rodziców. Do Rady Rodziców wybrano następujące osoby - Panie: Monikę Sosińską i Wacławę Ziółko,
oraz Panów: Leszka Maksonia, Adama Burka, Grzegorza Kozę, Waldemara Maziarza i Pawła Łachuta. Na
przewodniczącego Rada Rodziców ponownie wybrała Pana Adama Burka. Życzymy powodzenia i owocnej
pracy.
 W dniu 21 października 2010 roku wybrany został nowy skład Samorządu Uczniowskiego do którego
należą następujący uczniowie: Katarzyna Dziedzic, Alicja Brzostecka, Natalia Burek, Joanna Trębska, Adrian
Wnuk, Karolina Paterak, Grzegorz Duszkiewicz. Na przewodniczącego wybrano Katarzynę Dziedzic, a na
zastępcę: Alicję Brzostecką. Funkcja sekretarza SU przypadła: Klaudii Zielińskiej. Życzymy wielu pomysłów,
oraz skuteczności w ich realizacji. Opiekunem samorządu od 1 września 2010 roku w naszej szkole jest Pan
Sławomir Kusek.
 Obchody Jubileuszu 40 lecia naszej Szkoły to czas szczególny. Główne uroczystości odbyły się w dniach
30 września 2010 roku, oraz 1 października 2010 roku. Były to dni podsumowań, refleksji, podziękowań, ale
i planów na następne lata działalności. Szczegóły wraz ze zdjęciami na stronach: 4,5,6,7,8,9 , oraz na stronie
Internetowej Szkoły www.psm.mielec.pl, oraz na www.hej.mielec.pl
 W miesiącu listopadzie 2010 roku w naszej szkole odbyły się tzw. obowiązkowe przesłuchania organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów klas IVc6 i Vc6, oraz IIIc4 PSM I stopnia. Jako
członków Jury gościliśmy m. in.: prof. Mirosława Herbowskiego (AM Kraków), wykł. Dariusza Sprawkę (AM
Łódź). Szczegóły str. 12.
 W dniu 11 grudnia 2010 roku na zaproszenie władz miejskich oraz SDK Stalowej Woli, Orkiestra Kameralna naszej Szkoły brała udział w uroczystym koncercie tamtejszego Chóru z okazji 25 - lecia działalności.
Szczegóły www.echodnia.eu.
 Również w dniu 11 grudnia 2010 roku odbyły się, Warsztaty dla Orkiestry Dętej naszej Szkoły. Szczegóły
str. 11.
 W dniu 22 grudnia 2010 roku odbył się jak co roku niezwykle interesujący „Wieczór Kolęd”, w którym
mogliśmy podziwiać najpiękniejsze kolędy, pieśni kolędowe i pastorałki w wykonaniu zespołów naszej Szkoły. Szczegóły str. 3, oraz na www.hej.mielec.pl.
 ZAPROSZENIE
Zapraszam serdecznie nauczycieli i uczniów, ale także rodziców do tworzenia kolejnych PeSeMków. Jeśli
macie ciekawy pomysł, lub chcecie opowiedzieć coś ciekawego o naszej Szkole, lub z życia Naszej Szkoły to
włączcie się do tworzenia tego pisma.
 Do wakacji tylko :)) 6 miesięcy … Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w II półroczu.
REDAKCJA
PeSeMek nr 4
KONCERT INNY NIŻ WSZYSTKIE
– 22 grudnia 2010
Okres Bożego Narodzenia, jest czasem, który wzrusza. To czas, gdy wszyscy są wyjątkowo wrażliwi
na otaczający świat. Wtedy też na koncercie zawsze była i jest największa publiczność. Nasza Szkoła co roku
organizuje „Wieczór kolęd i pastorałek”. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie nauczyciele. Są tacy, którzy nie zawodzą w każdym roku i zawsze mają przygotowany repertuar na nasz koncert. A ten repertuar jest
bardzo zróżnicowany i bogaty: począwszy od zespołów kameralnych po orkiestry, od tradycyjnych kolęd po
najnowsze przeboje świąteczne, od aranżacji klasycznych do współczesnych własnych pomysłów i jeszcze
wiele, wiele innych atrakcji brzmieniowych, dynamicznych, czy też wizualnych.
Każdy z występujących zasługuje na szczególną uwagę. Tu po prostu trzeba z nami być i przeżyć to
na żywo. Tego nie da się opowiedzieć w kilku zdaniach, dlatego też nie opisuję szczegółów, ale zapraszam
na kolejny wieczór kolęd 22 grudnia 2011 roku
– może w innej, większej
Sali ???
Koncert prowadził Samorząd Uczniowski. Uczennice z klasy VI cyklu
6-letniego zaprezentowały „Pastorałkę góralską na Boże Narodzenie,
którą kolędnicy w okolicach Krakowa chodząc
z szopką prezentują”
– fragment Oskara Kolberga.
W imieniu dyrektora PSM oraz własnym składam serdeczne
podziękowanie uczniom
występującym na koncercie, wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się organizacyjnie
i włożyli swoją dodatkową pracę dla uświetnienia tego niezwykle
pięknego i wzruszającego wieczoru, oraz licznej
i zawsze wspaniale reagującej publiczności.
Sabina Trybulec
PeSeMek nr 4
JUBILEUSZ 40 LECIA
POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI
PANSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu
Jubileusz to szczególna uroczystość, a jak się
patrzy z perspektywy 40 lat to każdy rok jest ważny
i nabiera symolicznego znaczenia. Szacownej Jubilatce życzymy następnych - co najmniej 40 lat
sukcesów i udanego rozwoju, a dziś sprawozdanie
z uroczystości zamieszczamy w postaci pamiątko-
wych „fotek” z dnia 30 września 2010 roku, gdzie
odbyła się Masza Św. w Bazylice Św. Mateusza
w Mielcu, oraz z dnia 1 października 2010 roku, gdzie
w SCK w Mielcu odbył się m. in. Koncert w wykonaniu Orkiestry Jubileuszowej Szkoły.
UROCZYSTOŚCI: 30 września 2010 r.
Karolina Janocha – skrzypce,
Sławomir Kusek - fortepian
Księża Celebransi
Na uroczystości Ju
i
Chór pod dyrekcją Renaty4Wrażeń – 30. września 2010 r.
PeSeMek nr 4
Hymn Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Chór PSM pod dyrekcją Pani Renaty Wrażeń
Dyrektor PSM: Ryszard Kusek
Prowadzący Jubileusz:
Katarzyna Racławska i Zdzisław Szymczyk
ubileuszowe przybyło wielu przyjaciół
i sympatyków PSM
Wśród zaproszonych gości m. in. Posłowie RP: Pani Krystyna Skowrońska, Pan Krzysztof Popiołek, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
prof. Wiktor Jędrzejec, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej dr Zdzisław Bujanowski, główny wizytator CEA Krzysztof Szczepaniak,
5
Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski, Starosta
Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz
PeSeMek nr 4
Poseł RP Krystyna Skowrońska
Poseł RP Krzysztof Popiołek
Prof. Wiktor Jędrzejec – dyrektor DSAiEK w Warszawie
Dr Zdzisław Bujanowski – dyrektor CEA w Warszawie
Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski
Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz
Przew. R.R.
Adam Burek
Naucz. Tadeusz Wywrocki wraz uczniem Konradem Sosińskim
6
Proboszcz
Waldemar Ciosek
PeSeMek nr 4
ORKIESTRA JUBILEUSZOWA Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu – dyrygent Jarosław Kmieć
Zaproszeni goście
7
PeSeMek nr 4
Pieśń „Pamiętam ciche, jasne, złote
dnie” autorstwa Mieczysława Karłowicza
- Patrona Szkoły
zaśpiewała Jadwiga Huber
Konrad Sosiński zaśpiewał
„nieoficjalny” HYMN SZKOŁY
skomponowany przez
Tadeusza Wywrockiego
Orkiestra Jubileuszowa PSM wykonuje
„Symfonię nr 94 Józefa Haydna”
W finale z ORKIESTRĄ JUBILEUSZOWĄ PSM w Mielcu, pod dyrekcją Jarosława Kmiecia symboliczny utwór:
8 piosenkarz Andrzej Rosiewicz
40 lat minęło… zaśpiewał znany polski
PeSeMek nr 4
Z wielką satysfakcją informujemy, że z okazji Jubileuszu Szkoły:
- na wniosek dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej przyznał:
• Medale złote i srebrne ZA DŁUGOLETNIA SŁUŻBĘ Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymali następujący
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły.
o Pan Leszek Gruszecki
o Pani Maria Gabriela Pietrzak
o Pani Alicja Buda
o Pan Ireneusz Szela
o Pani Maria Wyzga
o Pani Aleksandra Klupś
o Pani Bernadetta Duszkiewicz
- na wniosek dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, po pozytywnej
opinii Rady Pedagogicznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał:
• odznaki honorowe ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, które otrzymali następujący nauczyciele:
o Pan Aleksander Myszka – były dyrektor Szkoły
o Pani Kazimiera Zöllner
o Pan Sławomir Stan
o Pan Zdzisław Szymczyk
o Pani Renata Filip
o Pan Tomasz Niećko
- na wniosek dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał:
• Dyplomy ZA SZCZEGÓLNY WKŁAD PRACY W ROZWÓJ SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO, które otrzymali następujący nauczyciele:
o Pan Piotr Karaś
o Pan Piotr Wyzga
o Pani Edyta Chlebowska
o Pani Katarzyna Racławska
o Pan Bogdan Warias
o Pan Bogusław Pawełczak
o Pan Janusz Tomecki
o Pan Paweł Wyzga
- na wniosek dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz przychylności Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Mielcu Specjalny DYPLOM ZA WKŁAD
W UPOWSZECHNIANIE KULTURY otrzymała długoletnia emerytowana nauczycielka naszej szkoły Pani Barbara Mialik.
- na wniosek Głównego Wizytatora CEA w Rzeszowie, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej przyznał NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ I STOPNIA ZA SZCZEGÓLNY WKŁAD W ROZWÓJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W POLSCE dla Pana Ryszarda Kuska, oraz II stopnia dla Pani Marii Szeli.
Miło nam zakomunikować również, że w dniu 4 października 2010 w Warszawie
na Zamku Królewskim odbyła się uroczystość z okazji zbliżającego DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Ministra Edukacji Narodowej, a także dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, którzy zostali uhonorowani wyróżnieniami . Wśród grupy
wyróżnionych znaleźli się również nauczyciele z Naszej Szkoły.
Za wybitne zasługi na polu kultury, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Bogdan Zdrojewski przyznał brązowy „MEDAL ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA
ARTIS” dla emerytowanych nauczycieli – byłych dyrektorów tej placówki Franciszka
Wyzgi i Tadeusza Wywrockiego.
Natomiast Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Minister Edukacji
Narodowej, Katarzyna Hall przyznała „MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ”
dla dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza
w Mielcu – Ryszarda Kuska
Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
PeSeMek nr 4
WAKACYJNY SUKCES NA FESTIWALU
W dniach od 7 do 14 sierpnia 2010 roku w ramach Światowego
Festiwalu Kontrabasowego we Wrocławiu odbył się Międzynarodowy
Konkurs Kontrabasowy na którym spektakularny sukces odnieśli uczniowie naszej Szkoły z klasy kontrabasu Ryszarda Kuska.
JURY pod przewodnictwem światowej sławy muzyka - kontrabasisty Erica Hansena ze USA wysoko oceniło i zakwalifikowało do
czołówki uczniów mieleckiej Szkoły. W dwuetapowym konkursie w kategorii wiekowej do 18 lat II miejsce zajęła Magdalena Maziarz. Akompaniował jej Sławomir Kusek.
W tej samej kategorii wiekowej III miejsce zajęła Ewelina Kokoszka, a Mateusz Siry otrzymał wyróżnienie. Akompaniował im Andrzej Jungiewicz z Akademii Muzycznej z Katowic.
Gratulacje.
Magdalena Maziarz i Sławomi Kusek podczas
Koncertu laureatów w Filharmonii Wrocławskiej
ROZGRZEWKA PRZED JUBILEUSZEM
W dniach od 18 do 20 sierpnia 2010 roku
w Ośrodku Wypoczynkowym w Rzemieniu koło
Mielca miało miejsce „zgrupowanie” uczniów – którzy zostali wybrani do zaszczytnego reprezentowania
szkoły w koncercie z okazji Jubileuszu 40 lecia naszej
Szkoły.
Ponieważ forma była jeszcze wakacyjna
a termin Jubileuszu zbliżał się szybkimi krokami, dlatego takie spotkania muzyczne połączone
ze wspólnym wypoczynkiem były korzystne dla
wszystkich. Zarówno dyrygent orkiestry Jarosław
Kmieć, jak i dyrektor Ryszard Kusek nie kryli satysfakcji i zadowolenia z szybko rosnącej formy
i postępującego „zgrania” młodych muzyków. „Jestem mile zaskoczony jak dużo można zrobić, organizując uczniom wspólny wyjazd mobilizując ich pod
koniec wakacji”, powiedział dyrygent orkiestry.
Myślę, że takiego typu spotkania mogłyby wejść na stałe do cyklu ćwiczeniowego orkiestry
szkolnej, nie tylko z okazji ważnych jubileuszy, czy
innych wydarzeń artystycznych, powiedział dyrektor
Szkoły.
Trud się opłacił, bowiem Jubileusz wypadł
nienagannie zarówno brzmieniowo jak i wizerunkowo, czego dowodem są opinie po koncercie jubileuszowym. Życzymy wielu sukcesów i przyjemności ze
wspólnego muzykowania.
Adam Burek
Próba na wolnym powietrzu. Dyrygent J. Kmieć z Orkiestrą PSM
Uczniowie PSM w chwili relaksu na rowerach wodnych
10
PeSeMek nr 4
Wsparcie warsztatowe dla Orkiestry Dętej
W sobotę 11 grudnia 2010 r. odbyły się
w naszej szkole warsztaty dla nowo powołanej
w tym roku szkolnym orkiestry dętej.
Przez kilka godzin orkiestra, która na
codzień pracuje z Panem Piotrem Karasiem
doskonaliła swoje umiejętności pod okiem doświadczonego nauczyciela ze Szkoły Muzycznej z Przemyśla – Pana Jana Łaskarzewskiego,
który jest również kapelmistrzem Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej w Żurawicy.
`Uczniowie otrzymali wiele cennych
uwag i wskazówek do dalszej pracy i dużo ciepłych słów o swojej grze. Mamy nadzieję że
współpraca ta będzie kontynuowana i przeniesie
wymierne efekty udanych występów na estradzie Szkoły, miasta i regionu.
Ireneusz Szela
ORKIESTRA DĘTA PSM. W środku Jan Łaskarzewski i Piotr Karaś ORKIESTRA
DĘTA PSM. W środku Jan Łaskarzewski i Piotr Karaś
Kolejny projekt unijny dla PSM
W dniach od 1 do 5 lipca 2011 roku zespół instrumentów dętych PSM – HAEVENEMENT, oraz Orkiestra Kameralna PSM pod dyrekcją Ryszarda Kuska przebywali na słonecznych i gościnnych „równinach”
Węgierskich. Po raz kolejny w ramach projektu unijnego uczniowie reprezentowali Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym, gdzie po przez kulturę muzyczną wraz z Węgrami, Słowakami, Czechami,
Chorwatami i Francuzami promowali naszą Ojczyznę.
Był czas również na wspólny wypoczynek, baseny termalne i wiele innych atrakcji. To już VI Edycja
projektu wygrana przez naszą szkołę. Mamy nadzieję że kolejne także przed nami.
Bogdan Warias
Orkiestra PSM podczas koncertu na Węgrzech
ORKIESTRA KAMERALNA PSM tuż po występie. (Węgry 2010_07_01)
11
HAEVENEMENT
LAUREACI KONKURSÓW, FESTIWALI I PRZESŁUCHAŃ W ROKU 2010
Piotr Gruszecki
Ewelina Kokoszka
Joanna Maziarz
Konrad Sosiński
Tomasz Gródek
Kacper Głaz
Karolina Janocha
Magdalena Maziarz
Mateusz Siry
Piotr Dedo
Weronika Skop
Wojciech Tulik
wg alfabetu:
Piotr Dedo – II miejsce w III Tarnobrzeskim Konkursie Akordeonowym / Nauczyciel: Zdzisław Szymczyk.
Kacper Głaz - II miejsce w III Tarnobrzeskim Konkursie Akordeonowym / Nauczyciel: Bogdan Warias.
Tomasz Gródek – wyróżnienie w Podkarpackich Spotkaniach
Instrumentów Dętych w Mielcu / Nauczyciel: Piotr Wyzga,
akompaniator: Katarzyna Racławska.
Piotr Gruszecki – I miejsce i Grand Prix w V Ogólnopolskim
Konkursie Młodych Instrumentalistów w Jaśle, oraz wyróżnienie
w Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA w Warszawie/ Nauczyciel: Leszek Gruszecki, akompaniator: Janusz Tomecki.
Karolina Janocha – II miejsce w V Konkursie „Smyczkiem
malowane” w Dębicy / Nauczyciel: Maria Szela, akompaniator:
Sławomir Kusek
Ewelina Kokoszka – wyróżnienie w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Kontrabasowych w Mielcu, oraz awans do Ogólnopolskich
Przesłuchań CEA w Warszawie / Nauczyciel: Ryszard Kusek,
akompaniator: Jan Lubieniecki.
Joanna Maziarz – II miejsce w Dziecięcym Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym na Węgrzech / Nauczyciel: Jan Lubieniecki
Magdalena Maziarz – II miejsce w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Kontrabasowych w Mielcu / Nauczyciel: Ryszard Kusek,
akompaniator: Sławomir Kusek
Mateusz Siry – wyróżnienie w IV Ogólnopolskich Spotkaniach
Kontrabasowych w Mielcu, oraz awans do Ogólnopolskich Przesłuchań CEA w Warszawie / Nauczyciel: Ryszard Kusek, akompaniator: Jan Lubieniecki
Weronika Skop – I miejsce w Dziecięcym Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym na Węgrzech / Nauczyciel: Katarzyna
Racławska
1
Wojciech Szela
Konrad Sosiński – III miejsce w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Kontrabasowych w Mielcu / Nauczyciel: Ryszard Kusek,
akompaniator: Sławomir Kusek
Wojciech Tulik – III miejsce w V Konkursie „Smyczkiem malowane” w Dębicy / Nauczyciel: Magdalena Rysz, akompaniator: Sławomir Kusek
Wojciech Szela - awans do Ogólnopolskich Przesłuchań CEA w
Warszawie / Nauczyciel: Ireneusz Szela, akompaniator: Janusz
Tomecki
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW
Szkolny Etap Przesłuchań CEA
Do etapu makroregionalnego w roku szkolnym 2010/2011 awansowali:
Angelika Paterak - klasa gitary Jadwigi Huber
Dominika Działo - klasa gitary Tomasza Niećko
Artur Kardyś - klasa trąbki Ireneusza Szeli
Klementyna Biernat - klasa puzonu Grzegorza Wywrockiego,
Dawid Grabowski - klasa tuby Piotra Karasia.
Gratulujemy i trzymamy kciuki
Download

40 lat minęło... - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im